อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ดอลลาร์นามิเบีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์นามิเบีย และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์นามิเบีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์นามิเบีย
ต่ำสุด = 1.7014 (24/4/2563) เฉลี่ย = 1.9110 สูงสุด = 2.1408 (2/1/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์นามิเบีย และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
2.1143
NAD THB
0.4730
THB NAD
พฤหัสบดี
2.1408
NAD THB
0.4671
THB NAD
ศุกร์
2.1407
NAD THB
0.4671
THB NAD
จันทร์
2.1145
NAD THB
0.4729
THB NAD
อังคาร
2.1112
NAD THB
0.4737
THB NAD
พุธ
2.1178
NAD THB
0.4722
THB NAD
พฤหัสบดี
2.1271
NAD THB
0.4701
THB NAD
ศุกร์
2.1255
NAD THB
0.4705
THB NAD
จันทร์
2.1279
NAD THB
0.4699
THB NAD
อังคาร
2.1085
NAD THB
0.4743
THB NAD
พุธ
2.0968
NAD THB
0.4769
THB NAD
พฤหัสบดี
2.1137
NAD THB
0.4731
THB NAD
ศุกร์
2.1088
NAD THB
0.4742
THB NAD
จันทร์
2.1037
NAD THB
0.4754
THB NAD
อังคาร
2.0935
NAD THB
0.4777
THB NAD
พุธ
2.0966
NAD THB
0.4770
THB NAD
พฤหัสบดี
2.1143
NAD THB
0.4730
THB NAD
ศุกร์
2.1160
NAD THB
0.4726
THB NAD
จันทร์
2.1386
NAD THB
0.4676
THB NAD
อังคาร
2.1247
NAD THB
0.4707
THB NAD
พุธ
2.1085
NAD THB
0.4743
THB NAD
พฤหัสบดี
2.1340
NAD THB
0.4686
THB NAD
ศุกร์
2.1204
NAD THB
0.4716
THB NAD
จันทร์
2.0905
NAD THB
0.4784
THB NAD
อังคาร
2.0787
NAD THB
0.4811
THB NAD
พุธ
2.0862
NAD THB
0.4793
THB NAD
พฤหัสบดี
2.1058
NAD THB
0.4749
THB NAD
ศุกร์
2.1046
NAD THB
0.4751
THB NAD
จันทร์
2.0824
NAD THB
0.4802
THB NAD
อังคาร
2.0769
NAD THB
0.4815
THB NAD
พุธ
2.0943
NAD THB
0.4775
THB NAD
พฤหัสบดี
2.0992
NAD THB
0.4764
THB NAD
ศุกร์
2.0895
NAD THB
0.4786
THB NAD
จันทร์
2.0999
NAD THB
0.4762
THB NAD
อังคาร
2.0946
NAD THB
0.4774
THB NAD
พุธ
2.0668
NAD THB
0.4838
THB NAD
พฤหัสบดี
2.1072
NAD THB
0.4746
THB NAD
ศุกร์
2.0970
NAD THB
0.4769
THB NAD
จันทร์
2.0987
NAD THB
0.4765
THB NAD
อังคาร
2.0983
NAD THB
0.4766
THB NAD
พุธ
2.0984
NAD THB
0.4765
THB NAD
พฤหัสบดี
2.0864
NAD THB
0.4793
THB NAD
ศุกร์
2.0729
NAD THB
0.4824
THB NAD
จันทร์
2.0120
NAD THB
0.4970
THB NAD
อังคาร
2.0163
NAD THB
0.4960
THB NAD
พุธ
2.0167
NAD THB
0.4959
THB NAD
พฤหัสบดี
2.0719
NAD THB
0.4827
THB NAD
ศุกร์
2.0594
NAD THB
0.4856
THB NAD
จันทร์
2.0120
NAD THB
0.4970
THB NAD
อังคาร
1.9540
NAD THB
0.5118
THB NAD
พุธ
1.9712
NAD THB
0.5073
THB NAD
พฤหัสบดี
1.9531
NAD THB
0.5120
THB NAD
ศุกร์
1.9271
NAD THB
0.5189
THB NAD
จันทร์
2.0008
NAD THB
0.4998
THB NAD
อังคาร
1.9163
NAD THB
0.5218
THB NAD
พุธ
1.9382
NAD THB
0.5159
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8822
NAD THB
0.5313
THB NAD
ศุกร์
1.8781
NAD THB
0.5325
THB NAD
จันทร์
1.8561
NAD THB
0.5388
THB NAD
อังคาร
1.8627
NAD THB
0.5369
THB NAD
พุธ
1.8866
NAD THB
0.5300
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8654
NAD THB
0.5361
THB NAD
ศุกร์
1.8560
NAD THB
0.5388
THB NAD
จันทร์
1.8318
NAD THB
0.5459
THB NAD
อังคาร
1.8371
NAD THB
0.5443
THB NAD
พุธ
1.8453
NAD THB
0.5419
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8276
NAD THB
0.5472
THB NAD
ศุกร์
1.7772
NAD THB
0.5627
THB NAD
จันทร์
1.7466
NAD THB
0.5725
THB NAD
อังคาร
1.7452
NAD THB
0.5730
THB NAD
พุธ
1.7969
NAD THB
0.5565
THB NAD
พฤหัสบดี
1.7991
NAD THB
0.5558
THB NAD
ศุกร์
1.8246
NAD THB
0.5481
THB NAD
จันทร์
1.8215
NAD THB
0.5490
THB NAD
อังคาร
1.8302
NAD THB
0.5464
THB NAD
พุธ
1.7804
NAD THB
0.5617
THB NAD
พฤหัสบดี
1.7452
NAD THB
0.5730
THB NAD
ศุกร์
1.7427
NAD THB
0.5738
THB NAD
จันทร์
1.7360
NAD THB
0.5760
THB NAD
อังคาร
1.7108
NAD THB
0.5845
THB NAD
พุธ
1.7068
NAD THB
0.5859
THB NAD
พฤหัสบดี
1.7120
NAD THB
0.5841
THB NAD
ศุกร์
1.7014
NAD THB
0.5878
THB NAD
จันทร์
1.7256
NAD THB
0.5795
THB NAD
อังคาร
1.7275
NAD THB
0.5789
THB NAD
พุธ
1.7407
NAD THB
0.5745
THB NAD
พฤหัสบดี
1.7885
NAD THB
0.5591
THB NAD
ศุกร์
1.8065
NAD THB
0.5535
THB NAD
จันทร์
1.7073
NAD THB
0.5857
THB NAD
อังคาร
1.7185
NAD THB
0.5819
THB NAD
พุธ
1.7578
NAD THB
0.5689
THB NAD
พฤหัสบดี
1.7468
NAD THB
0.5725
THB NAD
ศุกร์
1.7380
NAD THB
0.5754
THB NAD
จันทร์
1.7407
NAD THB
0.5745
THB NAD
อังคาร
1.7446
NAD THB
0.5732
THB NAD
พุธ
1.7587
NAD THB
0.5686
THB NAD
พฤหัสบดี
1.7363
NAD THB
0.5759
THB NAD
ศุกร์
1.7215
NAD THB
0.5809
THB NAD
จันทร์
1.7335
NAD THB
0.5769
THB NAD
อังคาร
1.7528
NAD THB
0.5705
THB NAD
พุธ
1.7454
NAD THB
0.5729
THB NAD
พฤหัสบดี
1.7695
NAD THB
0.5651
THB NAD
ศุกร์
1.7678
NAD THB
0.5657
THB NAD
จันทร์
1.8114
NAD THB
0.5521
THB NAD
อังคาร
1.8205
NAD THB
0.5493
THB NAD
พุธ
1.8419
NAD THB
0.5429
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8322
NAD THB
0.5458
THB NAD
ศุกร์
1.8457
NAD THB
0.5418
THB NAD
จันทร์
1.8043
NAD THB
0.5542
THB NAD
อังคาร
1.8149
NAD THB
0.5510
THB NAD
พุธ
1.8376
NAD THB
0.5442
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8534
NAD THB
0.5396
THB NAD
ศุกร์
1.8743
NAD THB
0.5335
THB NAD
จันทร์
1.8562
NAD THB
0.5387
THB NAD
อังคาร
1.8641
NAD THB
0.5365
THB NAD
พุธ
1.8722
NAD THB
0.5341
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8489
NAD THB
0.5409
THB NAD
ศุกร์
1.8397
NAD THB
0.5436
THB NAD
จันทร์
1.8137
NAD THB
0.5514
THB NAD
อังคาร
1.8191
NAD THB
0.5497
THB NAD
พุธ
1.8179
NAD THB
0.5501
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8119
NAD THB
0.5519
THB NAD
ศุกร์
1.7876
NAD THB
0.5594
THB NAD
จันทร์
1.7875
NAD THB
0.5594
THB NAD
อังคาร
1.7939
NAD THB
0.5574
THB NAD
พุธ
1.7868
NAD THB
0.5597
THB NAD
พฤหัสบดี
1.7701
NAD THB
0.5649
THB NAD
ศุกร์
1.7732
NAD THB
0.5640
THB NAD
จันทร์
1.8003
NAD THB
0.5554
THB NAD
อังคาร
1.7866
NAD THB
0.5597
THB NAD
พุธ
1.7849
NAD THB
0.5603
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8135
NAD THB
0.5514
THB NAD
ศุกร์
1.8324
NAD THB
0.5457
THB NAD
จันทร์
1.8354
NAD THB
0.5448
THB NAD
อังคาร
1.8298
NAD THB
0.5465
THB NAD
พุธ
1.8229
NAD THB
0.5486
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8381
NAD THB
0.5440
THB NAD
ศุกร์
1.8490
NAD THB
0.5408
THB NAD
จันทร์
1.8753
NAD THB
0.5332
THB NAD
อังคาร
1.8919
NAD THB
0.5286
THB NAD
พุธ
1.8856
NAD THB
0.5303
THB NAD
พฤหัสบดี
1.9076
NAD THB
0.5242
THB NAD
ศุกร์
1.9061
NAD THB
0.5246
THB NAD
จันทร์
1.9058
NAD THB
0.5247
THB NAD
อังคาร
1.8945
NAD THB
0.5278
THB NAD
พุธ
1.9391
NAD THB
0.5157
THB NAD
พฤหัสบดี
1.9277
NAD THB
0.5188
THB NAD
ศุกร์
1.9152
NAD THB
0.5222
THB NAD
จันทร์
1.9026
NAD THB
0.5256
THB NAD
อังคาร
1.9197
NAD THB
0.5209
THB NAD
พุธ
1.9048
NAD THB
0.5250
THB NAD
พฤหัสบดี
1.9092
NAD THB
0.5238
THB NAD
ศุกร์
1.8717
NAD THB
0.5343
THB NAD
จันทร์
1.8263
NAD THB
0.5476
THB NAD
อังคาร
1.8105
NAD THB
0.5523
THB NAD
พุธ
1.7882
NAD THB
0.5592
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8049
NAD THB
0.5540
THB NAD
ศุกร์
1.7643
NAD THB
0.5668
THB NAD
จันทร์
1.7633
NAD THB
0.5671
THB NAD
อังคาร
1.7567
NAD THB
0.5692
THB NAD
พุธ
1.7649
NAD THB
0.5666
THB NAD
พฤหัสบดี
1.7965
NAD THB
0.5566
THB NAD
ศุกร์
1.7811
NAD THB
0.5614
THB NAD
จันทร์
1.7910
NAD THB
0.5583
THB NAD
อังคาร
1.7933
NAD THB
0.5576
THB NAD
พุธ
1.7994
NAD THB
0.5558
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8111
NAD THB
0.5522
THB NAD
ศุกร์
1.8264
NAD THB
0.5475
THB NAD
จันทร์
1.8264
NAD THB
0.5475
THB NAD
อังคาร
1.8569
NAD THB
0.5385
THB NAD
พุธ
1.8624
NAD THB
0.5370
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8636
NAD THB
0.5366
THB NAD
ศุกร์
1.8531
NAD THB
0.5396
THB NAD
จันทร์
1.8606
NAD THB
0.5375
THB NAD
อังคาร
1.8667
NAD THB
0.5357
THB NAD
พุธ
1.8571
NAD THB
0.5385
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8660
NAD THB
0.5359
THB NAD
ศุกร์
1.8731
NAD THB
0.5339
THB NAD
จันทร์
1.8890
NAD THB
0.5294
THB NAD
อังคาร
1.8735
NAD THB
0.5338
THB NAD
พุธ
1.8514
NAD THB
0.5401
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8786
NAD THB
0.5323
THB NAD
ศุกร์
1.8760
NAD THB
0.5331
THB NAD
จันทร์
1.8752
NAD THB
0.5333
THB NAD
อังคาร
1.8713
NAD THB
0.5344
THB NAD
พุธ
1.8878
NAD THB
0.5297
THB NAD
พฤหัสบดี
1.9062
NAD THB
0.5246
THB NAD
ศุกร์
1.9087
NAD THB
0.5239
THB NAD
จันทร์
1.9297
NAD THB
0.5182
THB NAD
อังคาร
1.8774
NAD THB
0.5327
THB NAD
พุธ
1.8862
NAD THB
0.5302
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8572
NAD THB
0.5384
THB NAD
ศุกร์
1.8645
NAD THB
0.5363
THB NAD
จันทร์
1.8520
NAD THB
0.5400
THB NAD
อังคาร
1.8565
NAD THB
0.5386
THB NAD
พุธ
1.8599
NAD THB
0.5377
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8799
NAD THB
0.5320
THB NAD
ศุกร์
1.8934
NAD THB
0.5282
THB NAD
จันทร์
1.8968
NAD THB
0.5272
THB NAD
อังคาร
1.9035
NAD THB
0.5253
THB NAD
พุธ
1.8800
NAD THB
0.5319
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8702
NAD THB
0.5347
THB NAD
ศุกร์
1.8787
NAD THB
0.5323
THB NAD
จันทร์
1.8894
NAD THB
0.5293
THB NAD
อังคาร
1.8795
NAD THB
0.5320
THB NAD
พุธ
1.8846
NAD THB
0.5306
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8833
NAD THB
0.5310
THB NAD
ศุกร์
1.8663
NAD THB
0.5358
THB NAD
จันทร์
1.8897
NAD THB
0.5292
THB NAD
อังคาร
1.9099
NAD THB
0.5236
THB NAD
พุธ
1.9009
NAD THB
0.5261
THB NAD
พฤหัสบดี
1.9035
NAD THB
0.5253
THB NAD
ศุกร์
1.9206
NAD THB
0.5207
THB NAD
จันทร์
1.9203
NAD THB
0.5208
THB NAD
อังคาร
1.9165
NAD THB
0.5218
THB NAD
พุธ
1.9231
NAD THB
0.5200
THB NAD
พฤหัสบดี
1.9060
NAD THB
0.5247
THB NAD
ศุกร์
1.8891
NAD THB
0.5294
THB NAD
จันทร์
1.9116
NAD THB
0.5231
THB NAD
อังคาร
1.9176
NAD THB
0.5215
THB NAD
พุธ
1.9386
NAD THB
0.5158
THB NAD
พฤหัสบดี
1.9305
NAD THB
0.5180
THB NAD
ศุกร์
1.9364
NAD THB
0.5164
THB NAD
จันทร์
1.9431
NAD THB
0.5146
THB NAD
อังคาร
1.9565
NAD THB
0.5111
THB NAD
พุธ
1.9542
NAD THB
0.5117
THB NAD
พฤหัสบดี
1.9408
NAD THB
0.5152
THB NAD
ศุกร์
1.9278
NAD THB
0.5187
THB NAD
จันทร์
1.9372
NAD THB
0.5162
THB NAD
อังคาร
1.9678
NAD THB
0.5082
THB NAD
พุธ
1.9692
NAD THB
0.5078
THB NAD
พฤหัสบดี
1.9704
NAD THB
0.5075
THB NAD
ศุกร์
1.9582
NAD THB
0.5107
THB NAD
จันทร์
1.9772
NAD THB
0.5058
THB NAD
อังคาร
1.9814
NAD THB
0.5047
THB NAD
พุธ
1.9786
NAD THB
0.5054
THB NAD
พฤหัสบดี
1.9897
NAD THB
0.5026
THB NAD
ศุกร์
1.9975
NAD THB
0.5006
THB NAD
จันทร์
1.9936
NAD THB
0.5016
THB NAD
อังคาร
1.9771
NAD THB
0.5058
THB NAD
พุธ
1.9874
NAD THB
0.5032
THB NAD
พฤหัสบดี
1.9707
NAD THB
0.5074
THB NAD
ศุกร์
1.9734
NAD THB
0.5067
THB NAD
จันทร์
1.9817
NAD THB
0.5046
THB NAD
อังคาร
1.9721
NAD THB
0.5071
THB NAD
พุธ
1.9948
NAD THB
0.5013
THB NAD
พฤหัสบดี
2.0142
NAD THB
0.4965
THB NAD
ศุกร์
2.0082
NAD THB
0.4980
THB NAD
จันทร์
1.9924
NAD THB
0.5019
THB NAD
อังคาร
2.0066
NAD THB
0.4984
THB NAD
พุธ
2.0088
NAD THB
0.4978
THB NAD
พฤหัสบดี
2.0111
NAD THB
0.4972
THB NAD
ศุกร์
2.0333
NAD THB
0.4918
THB NAD
จันทร์
2.0476
NAD THB
0.4884
THB NAD
อังคาร
2.0427
NAD THB
0.4895
THB NAD
พุธ
2.0577
NAD THB
0.4860
THB NAD
พฤหัสบดี
2.0675
NAD THB
0.4837
THB NAD
ศุกร์
2.0471
NAD THB
0.4885
THB NAD
จันทร์
2.0616
NAD THB
0.4851
THB NAD
อังคาร
2.0692
NAD THB
0.4833
THB NAD
พุธ
2.0467
NAD THB
0.4886
THB NAD
พฤหัสบดี
2.0494
NAD THB
0.4880
THB NAD