อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง ดอลลาร์นามิเบีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์นามิเบีย และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์นามิเบีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์นามิเบีย
ต่ำสุด = 1.7466 (15/5/2566) เฉลี่ย = 1.8801 สูงสุด = 2.0323 (2/1/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์นามิเบีย และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
2.0323
NAD THB
0.4920
THB NAD
อังคาร
2.0241
NAD THB
0.4940
THB NAD
พุธ
2.0012
NAD THB
0.4997
THB NAD
พฤหัสบดี
1.9987
NAD THB
0.5003
THB NAD
ศุกร์
2.0160
NAD THB
0.4960
THB NAD
จันทร์
1.9579
NAD THB
0.5108
THB NAD
อังคาร
1.9567
NAD THB
0.5111
THB NAD
พุธ
1.9613
NAD THB
0.5099
THB NAD
พฤหัสบดี
1.9763
NAD THB
0.5060
THB NAD
ศุกร์
1.9606
NAD THB
0.5100
THB NAD
จันทร์
1.9633
NAD THB
0.5094
THB NAD
อังคาร
1.9703
NAD THB
0.5075
THB NAD
พุธ
1.9251
NAD THB
0.5195
THB NAD
พฤหัสบดี
1.9281
NAD THB
0.5186
THB NAD
ศุกร์
1.8976
NAD THB
0.5270
THB NAD
จันทร์
1.9130
NAD THB
0.5227
THB NAD
อังคาร
1.9053
NAD THB
0.5248
THB NAD
พุธ
1.9079
NAD THB
0.5241
THB NAD
พฤหัสบดี
1.9008
NAD THB
0.5261
THB NAD
ศุกร์
1.9086
NAD THB
0.5240
THB NAD
จันทร์
1.8983
NAD THB
0.5268
THB NAD
อังคาร
1.9222
NAD THB
0.5202
THB NAD
พุธ
1.9111
NAD THB
0.5233
THB NAD
พฤหัสบดี
1.9118
NAD THB
0.5231
THB NAD
ศุกร์
1.9293
NAD THB
0.5183
THB NAD
จันทร์
1.9131
NAD THB
0.5227
THB NAD
อังคาร
1.9718
NAD THB
0.5071
THB NAD
พุธ
1.9051
NAD THB
0.5249
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8837
NAD THB
0.5309
THB NAD
ศุกร์
1.9038
NAD THB
0.5253
THB NAD
จันทร์
1.8924
NAD THB
0.5284
THB NAD
อังคาร
1.8904
NAD THB
0.5290
THB NAD
พุธ
1.9178
NAD THB
0.5214
THB NAD
พฤหัสบดี
1.9030
NAD THB
0.5255
THB NAD
ศุกร์
1.9188
NAD THB
0.5211
THB NAD
จันทร์
1.9084
NAD THB
0.5240
THB NAD
อังคาร
1.9196
NAD THB
0.5209
THB NAD
พุธ
1.8944
NAD THB
0.5279
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8993
NAD THB
0.5265
THB NAD
ศุกร์
1.9061
NAD THB
0.5246
THB NAD
จันทร์
1.9059
NAD THB
0.5247
THB NAD
อังคาร
1.9186
NAD THB
0.5212
THB NAD
พุธ
1.8830
NAD THB
0.5311
THB NAD
พฤหัสบดี
1.9070
NAD THB
0.5244
THB NAD
ศุกร์
1.9032
NAD THB
0.5254
THB NAD
จันทร์
1.9004
NAD THB
0.5262
THB NAD
อังคาร
1.9024
NAD THB
0.5256
THB NAD
พุธ
1.8881
NAD THB
0.5296
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8853
NAD THB
0.5304
THB NAD
ศุกร์
1.8965
NAD THB
0.5273
THB NAD
จันทร์
1.9017
NAD THB
0.5258
THB NAD
อังคาร
1.8973
NAD THB
0.5271
THB NAD
พุธ
1.9067
NAD THB
0.5245
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8695
NAD THB
0.5349
THB NAD
ศุกร์
1.8587
NAD THB
0.5380
THB NAD
จันทร์
1.8505
NAD THB
0.5404
THB NAD
อังคาร
1.8610
NAD THB
0.5373
THB NAD
พุธ
1.8678
NAD THB
0.5354
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8809
NAD THB
0.5317
THB NAD
ศุกร์
1.8703
NAD THB
0.5347
THB NAD
จันทร์
1.8816
NAD THB
0.5315
THB NAD
อังคาร
1.8742
NAD THB
0.5335
THB NAD
พุธ
1.8764
NAD THB
0.5329
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8920
NAD THB
0.5285
THB NAD
ศุกร์
1.8899
NAD THB
0.5291
THB NAD
จันทร์
1.9392
NAD THB
0.5157
THB NAD
อังคาร
1.9192
NAD THB
0.5210
THB NAD
พุธ
1.8911
NAD THB
0.5288
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8955
NAD THB
0.5276
THB NAD
ศุกร์
1.8946
NAD THB
0.5278
THB NAD
จันทร์
1.8764
NAD THB
0.5329
THB NAD
อังคาร
1.8483
NAD THB
0.5410
THB NAD
พุธ
1.8643
NAD THB
0.5364
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8534
NAD THB
0.5395
THB NAD
ศุกร์
1.8506
NAD THB
0.5404
THB NAD
จันทร์
1.8942
NAD THB
0.5279
THB NAD
อังคาร
1.8727
NAD THB
0.5340
THB NAD
พุธ
1.8964
NAD THB
0.5273
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8882
NAD THB
0.5296
THB NAD
ศุกร์
1.9055
NAD THB
0.5248
THB NAD
จันทร์
1.9054
NAD THB
0.5248
THB NAD
อังคาร
1.8948
NAD THB
0.5277
THB NAD
พุธ
1.8628
NAD THB
0.5368
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8547
NAD THB
0.5392
THB NAD
ศุกร์
1.8650
NAD THB
0.5362
THB NAD
จันทร์
1.8687
NAD THB
0.5351
THB NAD
อังคาร
1.8613
NAD THB
0.5373
THB NAD
พุธ
1.8389
NAD THB
0.5438
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8506
NAD THB
0.5404
THB NAD
ศุกร์
1.8449
NAD THB
0.5420
THB NAD
จันทร์
1.8381
NAD THB
0.5441
THB NAD
อังคาร
1.8284
NAD THB
0.5469
THB NAD
พุธ
1.8062
NAD THB
0.5536
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8105
NAD THB
0.5523
THB NAD
ศุกร์
1.7731
NAD THB
0.5640
THB NAD
จันทร์
1.7466
NAD THB
0.5725
THB NAD
อังคาร
1.7831
NAD THB
0.5608
THB NAD
พุธ
1.7956
NAD THB
0.5569
THB NAD
พฤหัสบดี
1.7838
NAD THB
0.5606
THB NAD
ศุกร์
1.7749
NAD THB
0.5634
THB NAD
จันทร์
1.7708
NAD THB
0.5647
THB NAD
อังคาร
1.8067
NAD THB
0.5535
THB NAD
พุธ
1.8002
NAD THB
0.5555
THB NAD
พฤหัสบดี
1.7997
NAD THB
0.5556
THB NAD
ศุกร์
1.8005
NAD THB
0.5554
THB NAD
จันทร์
1.7681
NAD THB
0.5656
THB NAD
อังคาร
1.7686
NAD THB
0.5654
THB NAD
พุธ
1.7656
NAD THB
0.5664
THB NAD
พฤหัสบดี
1.7623
NAD THB
0.5674
THB NAD
ศุกร์
1.7535
NAD THB
0.5703
THB NAD
จันทร์
1.7876
NAD THB
0.5594
THB NAD
อังคาร
1.7813
NAD THB
0.5614
THB NAD
พุธ
1.8070
NAD THB
0.5534
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8131
NAD THB
0.5515
THB NAD
ศุกร์
1.8370
NAD THB
0.5444
THB NAD
จันทร์
1.8474
NAD THB
0.5413
THB NAD
อังคาร
1.8608
NAD THB
0.5374
THB NAD
พุธ
1.8681
NAD THB
0.5353
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8873
NAD THB
0.5298
THB NAD
ศุกร์
1.9032
NAD THB
0.5254
THB NAD
จันทร์
1.9126
NAD THB
0.5228
THB NAD
อังคาร
1.9109
NAD THB
0.5233
THB NAD
พุธ
1.8954
NAD THB
0.5276
THB NAD
พฤหัสบดี
1.9119
NAD THB
0.5230
THB NAD
ศุกร์
1.9019
NAD THB
0.5258
THB NAD
จันทร์
1.8765
NAD THB
0.5329
THB NAD
อังคาร
1.8898
NAD THB
0.5292
THB NAD
พุธ
1.9078
NAD THB
0.5242
THB NAD
พฤหัสบดี
1.9062
NAD THB
0.5246
THB NAD
ศุกร์
1.8860
NAD THB
0.5302
THB NAD
จันทร์
1.8698
NAD THB
0.5348
THB NAD
อังคาร
1.8577
NAD THB
0.5383
THB NAD
พุธ
1.8575
NAD THB
0.5384
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8657
NAD THB
0.5360
THB NAD
ศุกร์
1.8765
NAD THB
0.5329
THB NAD
จันทร์
1.8637
NAD THB
0.5366
THB NAD
อังคาร
1.8502
NAD THB
0.5405
THB NAD
พุธ
1.8707
NAD THB
0.5345
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8635
NAD THB
0.5366
THB NAD
ศุกร์
1.8889
NAD THB
0.5294
THB NAD
จันทร์
1.9197
NAD THB
0.5209
THB NAD
อังคาร
1.8959
NAD THB
0.5275
THB NAD
พุธ
1.9110
NAD THB
0.5233
THB NAD
พฤหัสบดี
1.9041
NAD THB
0.5252
THB NAD
ศุกร์
1.9282
NAD THB
0.5186
THB NAD
จันทร์
1.9167
NAD THB
0.5217
THB NAD
อังคาร
1.9214
NAD THB
0.5205
THB NAD
พุธ
1.9073
NAD THB
0.5243
THB NAD
พฤหัสบดี
1.9308
NAD THB
0.5179
THB NAD
ศุกร์
1.9507
NAD THB
0.5126
THB NAD
จันทร์
1.9415
NAD THB
0.5151
THB NAD
อังคาร
1.9160
NAD THB
0.5219
THB NAD
พุธ
1.8749
NAD THB
0.5334
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8977
NAD THB
0.5270
THB NAD
ศุกร์
1.8611
NAD THB
0.5373
THB NAD
จันทร์
1.8626
NAD THB
0.5369
THB NAD
อังคาร
1.8723
NAD THB
0.5341
THB NAD
พุธ
1.8682
NAD THB
0.5353
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8677
NAD THB
0.5354
THB NAD
ศุกร์
1.8609
NAD THB
0.5374
THB NAD
จันทร์
1.8543
NAD THB
0.5393
THB NAD
อังคาร
1.7847
NAD THB
0.5603
THB NAD
พุธ
1.8151
NAD THB
0.5509
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8582
NAD THB
0.5381
THB NAD
ศุกร์
1.8513
NAD THB
0.5402
THB NAD
จันทร์
1.8414
NAD THB
0.5431
THB NAD
อังคาร
1.8410
NAD THB
0.5432
THB NAD
พุธ
1.8582
NAD THB
0.5382
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8611
NAD THB
0.5373
THB NAD
ศุกร์
1.8810
NAD THB
0.5316
THB NAD
จันทร์
1.8885
NAD THB
0.5295
THB NAD
อังคาร
1.9004
NAD THB
0.5262
THB NAD
พุธ
1.8889
NAD THB
0.5294
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8573
NAD THB
0.5384
THB NAD
ศุกร์
1.8701
NAD THB
0.5347
THB NAD
จันทร์
1.8629
NAD THB
0.5368
THB NAD
อังคาร
1.8492
NAD THB
0.5408
THB NAD
พุธ
1.8527
NAD THB
0.5397
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8531
NAD THB
0.5396
THB NAD
ศุกร์
1.8511
NAD THB
0.5402
THB NAD
จันทร์
1.8571
NAD THB
0.5385
THB NAD
อังคาร
1.8777
NAD THB
0.5326
THB NAD
พุธ
1.8907
NAD THB
0.5289
THB NAD
พฤหัสบดี
1.8924
NAD THB
0.5284
THB NAD
ศุกร์
1.8806
NAD THB
0.5318
THB NAD
จันทร์
1.8823
NAD THB
0.5313
THB NAD
อังคาร
1.8908
NAD THB
0.5289
THB NAD
พุธ
1.9038
NAD THB
0.5253
THB NAD
พฤหัสบดี
1.9092
NAD THB
0.5238
THB NAD
ศุกร์
1.9057
NAD THB
0.5247
THB NAD