อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง ดรัมอาร์เมเนีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดรัมอาร์เมเนีย และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 ดรัมอาร์เมเนีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดรัมอาร์เมเนีย
ต่ำสุด = 0.06380 (11/3/2565) เฉลี่ย = 0.08086 สูงสุด = 0.09585 (7/11/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดรัมอาร์เมเนีย และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
0.06927
AMD THB
14.435
THB AMD
อังคาร
0.06903
AMD THB
14.487
THB AMD
พุธ
0.06895
AMD THB
14.504
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06932
AMD THB
14.425
THB AMD
ศุกร์
0.06968
AMD THB
14.352
THB AMD
จันทร์
0.06962
AMD THB
14.364
THB AMD
อังคาร
0.06912
AMD THB
14.467
THB AMD
พุธ
0.06918
AMD THB
14.454
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06970
AMD THB
14.348
THB AMD
ศุกร์
0.06875
AMD THB
14.546
THB AMD
จันทร์
0.06849
AMD THB
14.601
THB AMD
อังคาร
0.06866
AMD THB
14.565
THB AMD
พุธ
0.06832
AMD THB
14.636
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06855
AMD THB
14.588
THB AMD
ศุกร์
0.06844
AMD THB
14.612
THB AMD
จันทร์
0.06838
AMD THB
14.624
THB AMD
อังคาร
0.06864
AMD THB
14.568
THB AMD
พุธ
0.06873
AMD THB
14.550
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06824
AMD THB
14.653
THB AMD
ศุกร์
0.06913
AMD THB
14.465
THB AMD
จันทร์
0.06922
AMD THB
14.447
THB AMD
อังคาร
0.06940
AMD THB
14.410
THB AMD
พุธ
0.06897
AMD THB
14.499
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06839
AMD THB
14.622
THB AMD
ศุกร์
0.06937
AMD THB
14.416
THB AMD
จันทร์
0.06766
AMD THB
14.781
THB AMD
อังคาร
0.06805
AMD THB
14.695
THB AMD
พุธ
0.06830
AMD THB
14.641
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06795
AMD THB
14.717
THB AMD
ศุกร์
0.06779
AMD THB
14.751
THB AMD
จันทร์
0.06732
AMD THB
14.855
THB AMD
อังคาร
0.06764
AMD THB
14.785
THB AMD
พุธ
0.06754
AMD THB
14.807
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06682
AMD THB
14.966
THB AMD
ศุกร์
0.06727
AMD THB
14.865
THB AMD
จันทร์
0.06732
AMD THB
14.855
THB AMD
อังคาร
0.06747
AMD THB
14.822
THB AMD
พุธ
0.06732
AMD THB
14.855
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06713
AMD THB
14.897
THB AMD
ศุกร์
0.06769
AMD THB
14.773
THB AMD
จันทร์
0.06802
AMD THB
14.702
THB AMD
อังคาร
0.06770
AMD THB
14.770
THB AMD
พุธ
0.06662
AMD THB
15.011
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06627
AMD THB
15.089
THB AMD
ศุกร์
0.06519
AMD THB
15.340
THB AMD
อังคาร
0.06621
AMD THB
15.103
THB AMD
พุธ
0.06520
AMD THB
15.337
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06517
AMD THB
15.345
THB AMD
ศุกร์
0.06380
AMD THB
15.675
THB AMD
จันทร์
0.06442
AMD THB
15.523
THB AMD
อังคาร
0.06564
AMD THB
15.235
THB AMD
พุธ
0.06506
AMD THB
15.370
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06612
AMD THB
15.124
THB AMD
ศุกร์
0.06814
AMD THB
14.676
THB AMD
จันทร์
0.06877
AMD THB
14.540
THB AMD
อังคาร
0.06835
AMD THB
14.630
THB AMD
พุธ
0.06879
AMD THB
14.538
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06880
AMD THB
14.535
THB AMD
ศุกร์
0.06886
AMD THB
14.522
THB AMD
อังคาร
0.06920
AMD THB
14.452
THB AMD
พุธ
0.06873
AMD THB
14.551
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06771
AMD THB
14.768
THB AMD
ศุกร์
0.06891
AMD THB
14.512
THB AMD
จันทร์
0.06903
AMD THB
14.487
THB AMD
อังคาร
0.06919
AMD THB
14.453
THB AMD
พุธ
0.06928
AMD THB
14.435
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06991
AMD THB
14.305
THB AMD
ศุกร์
0.07020
AMD THB
14.246
THB AMD
จันทร์
0.07043
AMD THB
14.199
THB AMD
อังคาร
0.07070
AMD THB
14.144
THB AMD
พุธ
0.07050
AMD THB
14.185
THB AMD
พฤหัสบดี
0.07173
AMD THB
13.941
THB AMD
ศุกร์
0.07051
AMD THB
14.181
THB AMD
จันทร์
0.07107
AMD THB
14.071
THB AMD
อังคาร
0.07043
AMD THB
14.199
THB AMD
พุธ
0.07181
AMD THB
13.926
THB AMD
พฤหัสบดี
0.07223
AMD THB
13.844
THB AMD
ศุกร์
0.07145
AMD THB
13.995
THB AMD
จันทร์
0.07181
AMD THB
13.926
THB AMD
อังคาร
0.07310
AMD THB
13.679
THB AMD
พุธ
0.07348
AMD THB
13.609
THB AMD
พฤหัสบดี
0.07373
AMD THB
13.563
THB AMD
ศุกร์
0.07465
AMD THB
13.397
THB AMD
อังคาร
0.07596
AMD THB
13.164
THB AMD
พุธ
0.07590
AMD THB
13.175
THB AMD
พฤหัสบดี
0.07558
AMD THB
13.231
THB AMD
ศุกร์
0.07539
AMD THB
13.264
THB AMD
จันทร์
0.07431
AMD THB
13.457
THB AMD
อังคาร
0.07460
AMD THB
13.405
THB AMD
พุธ
0.07300
AMD THB
13.699
THB AMD
พฤหัสบดี
0.07262
AMD THB
13.770
THB AMD
ศุกร์
0.07484
AMD THB
13.362
THB AMD
จันทร์
0.07739
AMD THB
12.921
THB AMD
อังคาร
0.07646
AMD THB
13.079
THB AMD
พุธ
0.07604
AMD THB
13.150
THB AMD
พฤหัสบดี
0.07588
AMD THB
13.179
THB AMD
ศุกร์
0.07486
AMD THB
13.359
THB AMD
อังคาร
0.07509
AMD THB
13.317
THB AMD
พุธ
0.07487
AMD THB
13.356
THB AMD
พฤหัสบดี
0.07534
AMD THB
13.273
THB AMD
ศุกร์
0.07471
AMD THB
13.386
THB AMD
อังคาร
0.07594
AMD THB
13.169
THB AMD
พุธ
0.07552
AMD THB
13.242
THB AMD
พฤหัสบดี
0.07670
AMD THB
13.038
THB AMD
ศุกร์
0.07703
AMD THB
12.982
THB AMD
จันทร์
0.07673
AMD THB
13.032
THB AMD
อังคาร
0.07749
AMD THB
12.904
THB AMD
พุธ
0.07853
AMD THB
12.735
THB AMD
พฤหัสบดี
0.07801
AMD THB
12.819
THB AMD
ศุกร์
0.07980
AMD THB
12.531
THB AMD
จันทร์
0.08052
AMD THB
12.419
THB AMD
อังคาร
0.08235
AMD THB
12.143
THB AMD
พุธ
0.08290
AMD THB
12.063
THB AMD
พฤหัสบดี
0.08287
AMD THB
12.067
THB AMD
ศุกร์
0.08339
AMD THB
11.992
THB AMD
จันทร์
0.08323
AMD THB
12.015
THB AMD
อังคาร
0.08409
AMD THB
11.893
THB AMD
พุธ
0.08405
AMD THB
11.898
THB AMD
พฤหัสบดี
0.08490
AMD THB
11.778
THB AMD
ศุกร์
0.08604
AMD THB
11.623
THB AMD
จันทร์
0.08417
AMD THB
11.880
THB AMD
อังคาร
0.08347
AMD THB
11.980
THB AMD
พุธ
0.08549
AMD THB
11.698
THB AMD
พฤหัสบดี
0.08601
AMD THB
11.627
THB AMD
ศุกร์
0.08816
AMD THB
11.343
THB AMD
จันทร์
0.08777
AMD THB
11.393
THB AMD
อังคาร
0.08814
AMD THB
11.346
THB AMD
พุธ
0.08853
AMD THB
11.296
THB AMD
พฤหัสบดี
0.08953
AMD THB
11.169
THB AMD
ศุกร์
0.08824
AMD THB
11.332
THB AMD
จันทร์
0.08895
AMD THB
11.242
THB AMD
อังคาร
0.08750
AMD THB
11.429
THB AMD
พุธ
0.08803
AMD THB
11.360
THB AMD
พฤหัสบดี
0.08885
AMD THB
11.255
THB AMD
ศุกร์
0.08861
AMD THB
11.285
THB AMD
จันทร์
0.08884
AMD THB
11.256
THB AMD
อังคาร
0.08806
AMD THB
11.356
THB AMD
พุธ
0.08808
AMD THB
11.354
THB AMD
พฤหัสบดี
0.08820
AMD THB
11.338
THB AMD
ศุกร์
0.08881
AMD THB
11.260
THB AMD
จันทร์
0.08934
AMD THB
11.194
THB AMD
อังคาร
0.08962
AMD THB
11.158
THB AMD
พุธ
0.09034
AMD THB
11.069
THB AMD
พฤหัสบดี
0.09038
AMD THB
11.064
THB AMD
ศุกร์
0.08936
AMD THB
11.190
THB AMD
จันทร์
0.08876
AMD THB
11.267
THB AMD
อังคาร
0.08883
AMD THB
11.258
THB AMD
พุธ
0.08936
AMD THB
11.190
THB AMD
พฤหัสบดี
0.08845
AMD THB
11.305
THB AMD
ศุกร์
0.08748
AMD THB
11.432
THB AMD
จันทร์
0.08733
AMD THB
11.451
THB AMD
อังคาร
0.08736
AMD THB
11.447
THB AMD
พุธ
0.08735
AMD THB
11.448
THB AMD
พฤหัสบดี
0.08708
AMD THB
11.484
THB AMD
ศุกร์
0.08683
AMD THB
11.517
THB AMD
จันทร์
0.08741
AMD THB
11.440
THB AMD
อังคาร
0.08732
AMD THB
11.452
THB AMD
พุธ
0.08819
AMD THB
11.340
THB AMD
พฤหัสบดี
0.08829
AMD THB
11.327
THB AMD
ศุกร์
0.08853
AMD THB
11.296
THB AMD
จันทร์
0.08950
AMD THB
11.173
THB AMD
อังคาร
0.08920
AMD THB
11.211
THB AMD
พุธ
0.08917
AMD THB
11.215
THB AMD
พฤหัสบดี
0.08985
AMD THB
11.129
THB AMD
ศุกร์
0.08905
AMD THB
11.230
THB AMD
จันทร์
0.08930
AMD THB
11.198
THB AMD
อังคาร
0.09026
AMD THB
11.079
THB AMD
พุธ
0.09017
AMD THB
11.090
THB AMD
พฤหัสบดี
0.09133
AMD THB
10.949
THB AMD
ศุกร์
0.09032
AMD THB
11.072
THB AMD
จันทร์
0.08976
AMD THB
11.141
THB AMD
อังคาร
0.09079
AMD THB
11.014
THB AMD
พุธ
0.09113
AMD THB
10.973
THB AMD
พฤหัสบดี
0.09062
AMD THB
11.035
THB AMD
ศุกร์
0.08965
AMD THB
11.154
THB AMD
จันทร์
0.08933
AMD THB
11.195
THB AMD
อังคาร
0.08942
AMD THB
11.183
THB AMD
พุธ
0.08977
AMD THB
11.140
THB AMD
พฤหัสบดี
0.09091
AMD THB
11.000
THB AMD
ศุกร์
0.09156
AMD THB
10.922
THB AMD
จันทร์
0.08906
AMD THB
11.229
THB AMD
อังคาร
0.08905
AMD THB
11.230
THB AMD
พุธ
0.08877
AMD THB
11.265
THB AMD
พฤหัสบดี
0.08890
AMD THB
11.249
THB AMD
ศุกร์
0.08965
AMD THB
11.155
THB AMD
จันทร์
0.09081
AMD THB
11.012
THB AMD
อังคาร
0.09176
AMD THB
10.898
THB AMD
พุธ
0.09208
AMD THB
10.860
THB AMD
พฤหัสบดี
0.09267
AMD THB
10.791
THB AMD
ศุกร์
0.09228
AMD THB
10.837
THB AMD
จันทร์
0.09476
AMD THB
10.553
THB AMD
อังคาร
0.09338
AMD THB
10.709
THB AMD
พุธ
0.09312
AMD THB
10.739
THB AMD
พฤหัสบดี
0.09206
AMD THB
10.863
THB AMD
ศุกร์
0.09145
AMD THB
10.935
THB AMD
จันทร์
0.09333
AMD THB
10.715
THB AMD
อังคาร
0.09483
AMD THB
10.545
THB AMD
พุธ
0.09420
AMD THB
10.616
THB AMD
พฤหัสบดี
0.09388
AMD THB
10.651
THB AMD
ศุกร์
0.09517
AMD THB
10.507
THB AMD
จันทร์
0.09436
AMD THB
10.598
THB AMD
อังคาร
0.09535
AMD THB
10.488
THB AMD
พุธ
0.09511
AMD THB
10.514
THB AMD
พฤหัสบดี
0.09406
AMD THB
10.631
THB AMD
ศุกร์
0.09505
AMD THB
10.521
THB AMD
จันทร์
0.09547
AMD THB
10.474
THB AMD
อังคาร
0.09537
AMD THB
10.486
THB AMD
พุธ
0.09480
AMD THB
10.548
THB AMD
พฤหัสบดี
0.09433
AMD THB
10.601
THB AMD
ศุกร์
0.09339
AMD THB
10.708
THB AMD
จันทร์
0.09474
AMD THB
10.556
THB AMD
อังคาร
0.09338
AMD THB
10.709
THB AMD
พุธ
0.09293
AMD THB
10.761
THB AMD
พฤหัสบดี
0.09463
AMD THB
10.567
THB AMD
ศุกร์
0.09493
AMD THB
10.534
THB AMD
จันทร์
0.09585
AMD THB
10.433
THB AMD
อังคาร
0.09457
AMD THB
10.575
THB AMD
พุธ
0.09210
AMD THB
10.858
THB AMD
พฤหัสบดี
0.09298
AMD THB
10.755
THB AMD
ศุกร์
0.09278
AMD THB
10.778
THB AMD
จันทร์
0.09102
AMD THB
10.987
THB AMD
อังคาร
0.08997
AMD THB
11.115
THB AMD
พุธ
0.08932
AMD THB
11.196
THB AMD
พฤหัสบดี
0.09064
AMD THB
11.032
THB AMD
ศุกร์
0.09051
AMD THB
11.048
THB AMD
จันทร์
0.09111
AMD THB
10.976
THB AMD
อังคาร
0.09157
AMD THB
10.921
THB AMD
พุธ
0.09161
AMD THB
10.916
THB AMD
พฤหัสบดี
0.09046
AMD THB
11.054
THB AMD
ศุกร์
0.09056
AMD THB
11.042
THB AMD
จันทร์
0.08953
AMD THB
11.169
THB AMD
อังคาร
0.08852
AMD THB
11.297
THB AMD
พุธ
0.08889
AMD THB
11.250
THB AMD
พฤหัสบดี
0.08920
AMD THB
11.211
THB AMD
ศุกร์
0.08872
AMD THB
11.271
THB AMD
จันทร์
0.08805
AMD THB
11.357
THB AMD
อังคาร
0.08822
AMD THB
11.335
THB AMD