อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ดรัมอาร์เมเนีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดรัมอาร์เมเนีย และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ดรัมอาร์เมเนีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดรัมอาร์เมเนีย
ต่ำสุด = 0.05715 (21/12/2563) เฉลี่ย = 0.06405 สูงสุด = 0.06816 (1/5/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดรัมอาร์เมเนีย และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
0.06198
AMD THB
16.135
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06275
AMD THB
15.936
THB AMD
ศุกร์
0.06267
AMD THB
15.956
THB AMD
จันทร์
0.06333
AMD THB
15.790
THB AMD
อังคาร
0.06287
AMD THB
15.906
THB AMD
พุธ
0.06309
AMD THB
15.850
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06316
AMD THB
15.832
THB AMD
ศุกร์
0.06308
AMD THB
15.852
THB AMD
จันทร์
0.06331
AMD THB
15.796
THB AMD
อังคาร
0.06332
AMD THB
15.794
THB AMD
พุธ
0.06320
AMD THB
15.824
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06347
AMD THB
15.755
THB AMD
ศุกร์
0.06319
AMD THB
15.825
THB AMD
จันทร์
0.06312
AMD THB
15.844
THB AMD
อังคาร
0.06342
AMD THB
15.768
THB AMD
พุธ
0.06343
AMD THB
15.764
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06386
AMD THB
15.660
THB AMD
ศุกร์
0.06360
AMD THB
15.723
THB AMD
จันทร์
0.06414
AMD THB
15.591
THB AMD
อังคาร
0.06453
AMD THB
15.498
THB AMD
พุธ
0.06471
AMD THB
15.455
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06519
AMD THB
15.339
THB AMD
ศุกร์
0.06516
AMD THB
15.347
THB AMD
จันทร์
0.06502
AMD THB
15.380
THB AMD
อังคาร
0.06469
AMD THB
15.459
THB AMD
พุธ
0.06453
AMD THB
15.497
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06480
AMD THB
15.432
THB AMD
ศุกร์
0.06505
AMD THB
15.374
THB AMD
จันทร์
0.06527
AMD THB
15.321
THB AMD
อังคาร
0.06521
AMD THB
15.336
THB AMD
พุธ
0.06515
AMD THB
15.350
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06486
AMD THB
15.419
THB AMD
ศุกร์
0.06501
AMD THB
15.383
THB AMD
จันทร์
0.06521
AMD THB
15.336
THB AMD
อังคาร
0.06521
AMD THB
15.334
THB AMD
พุธ
0.06501
AMD THB
15.383
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06581
AMD THB
15.195
THB AMD
ศุกร์
0.06618
AMD THB
15.110
THB AMD
จันทร์
0.06635
AMD THB
15.072
THB AMD
อังคาร
0.06645
AMD THB
15.048
THB AMD
พุธ
0.06685
AMD THB
14.958
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06653
AMD THB
15.030
THB AMD
ศุกร์
0.06654
AMD THB
15.029
THB AMD
อังคาร
0.06585
AMD THB
15.187
THB AMD
พุธ
0.06545
AMD THB
15.278
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06599
AMD THB
15.153
THB AMD
ศุกร์
0.06625
AMD THB
15.095
THB AMD
จันทร์
0.06621
AMD THB
15.103
THB AMD
อังคาร
0.06534
AMD THB
15.304
THB AMD
พุธ
0.06477
AMD THB
15.438
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06490
AMD THB
15.409
THB AMD
ศุกร์
0.06531
AMD THB
15.312
THB AMD
จันทร์
0.06576
AMD THB
15.208
THB AMD
อังคาร
0.06535
AMD THB
15.303
THB AMD
พุธ
0.06613
AMD THB
15.121
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06541
AMD THB
15.288
THB AMD
ศุกร์
0.06612
AMD THB
15.124
THB AMD
จันทร์
0.06657
AMD THB
15.021
THB AMD
อังคาร
0.06757
AMD THB
14.800
THB AMD
พุธ
0.06594
AMD THB
15.165
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06703
AMD THB
14.918
THB AMD
ศุกร์
0.06603
AMD THB
15.144
THB AMD
จันทร์
0.06621
AMD THB
15.102
THB AMD
อังคาร
0.06520
AMD THB
15.338
THB AMD
พุธ
0.06552
AMD THB
15.263
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06549
AMD THB
15.270
THB AMD
ศุกร์
0.06505
AMD THB
15.373
THB AMD
จันทร์
0.06555
AMD THB
15.255
THB AMD
อังคาร
0.06578
AMD THB
15.203
THB AMD
พุธ
0.06559
AMD THB
15.247
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06567
AMD THB
15.228
THB AMD
ศุกร์
0.06578
AMD THB
15.202
THB AMD
จันทร์
0.06567
AMD THB
15.228
THB AMD
อังคาร
0.06598
AMD THB
15.155
THB AMD
พุธ
0.06687
AMD THB
14.955
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06714
AMD THB
14.895
THB AMD
ศุกร์
0.06683
AMD THB
14.963
THB AMD
จันทร์
0.06725
AMD THB
14.870
THB AMD
อังคาร
0.06742
AMD THB
14.832
THB AMD
พุธ
0.06727
AMD THB
14.866
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06667
AMD THB
15.000
THB AMD
ศุกร์
0.06762
AMD THB
14.788
THB AMD
จันทร์
0.06748
AMD THB
14.819
THB AMD
อังคาร
0.06755
AMD THB
14.803
THB AMD
พุธ
0.06712
AMD THB
14.900
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06748
AMD THB
14.820
THB AMD
ศุกร์
0.06816
AMD THB
14.671
THB AMD
จันทร์
0.06790
AMD THB
14.728
THB AMD
อังคาร
0.06662
AMD THB
15.010
THB AMD
พุธ
0.06718
AMD THB
14.885
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06735
AMD THB
14.848
THB AMD
ศุกร์
0.06695
AMD THB
14.936
THB AMD
จันทร์
0.06628
AMD THB
15.088
THB AMD
อังคาร
0.06608
AMD THB
15.133
THB AMD
พุธ
0.06590
AMD THB
15.174
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06537
AMD THB
15.298
THB AMD
ศุกร์
0.06590
AMD THB
15.174
THB AMD
จันทร์
0.06576
AMD THB
15.207
THB AMD
อังคาร
0.06649
AMD THB
15.040
THB AMD
พุธ
0.06551
AMD THB
15.264
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06595
AMD THB
15.164
THB AMD
ศุกร์
0.06547
AMD THB
15.273
THB AMD
จันทร์
0.06636
AMD THB
15.069
THB AMD
อังคาร
0.06624
AMD THB
15.097
THB AMD
พุธ
0.06624
AMD THB
15.097
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06566
AMD THB
15.230
THB AMD
ศุกร์
0.06650
AMD THB
15.037
THB AMD
จันทร์
0.06534
AMD THB
15.304
THB AMD
อังคาร
0.06558
AMD THB
15.247
THB AMD
พุธ
0.06537
AMD THB
15.298
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06526
AMD THB
15.324
THB AMD
ศุกร์
0.06590
AMD THB
15.174
THB AMD
จันทร์
0.06467
AMD THB
15.464
THB AMD
อังคาร
0.06506
AMD THB
15.370
THB AMD
พุธ
0.06518
AMD THB
15.342
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06401
AMD THB
15.622
THB AMD
ศุกร์
0.06369
AMD THB
15.701
THB AMD
จันทร์
0.06417
AMD THB
15.584
THB AMD
อังคาร
0.06477
AMD THB
15.440
THB AMD
พุธ
0.06430
AMD THB
15.552
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06458
AMD THB
15.484
THB AMD
ศุกร์
0.06405
AMD THB
15.612
THB AMD
จันทร์
0.06466
AMD THB
15.464
THB AMD
อังคาร
0.06482
AMD THB
15.428
THB AMD
พุธ
0.06410
AMD THB
15.602
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06381
AMD THB
15.671
THB AMD
ศุกร์
0.06428
AMD THB
15.558
THB AMD
จันทร์
0.06439
AMD THB
15.531
THB AMD
อังคาร
0.06369
AMD THB
15.701
THB AMD
พุธ
0.06428
AMD THB
15.558
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06484
AMD THB
15.421
THB AMD
ศุกร์
0.06427
AMD THB
15.560
THB AMD
จันทร์
0.06457
AMD THB
15.486
THB AMD
อังคาร
0.06428
AMD THB
15.556
THB AMD
พุธ
0.06449
AMD THB
15.505
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06433
AMD THB
15.546
THB AMD
ศุกร์
0.06429
AMD THB
15.555
THB AMD
อังคาร
0.06505
AMD THB
15.373
THB AMD
พุธ
0.06509
AMD THB
15.364
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06473
AMD THB
15.448
THB AMD
ศุกร์
0.06561
AMD THB
15.241
THB AMD
อังคาร
0.06553
AMD THB
15.261
THB AMD
พุธ
0.06598
AMD THB
15.156
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06538
AMD THB
15.295
THB AMD
ศุกร์
0.06530
AMD THB
15.314
THB AMD
จันทร์
0.06572
AMD THB
15.216
THB AMD
อังคาร
0.06481
AMD THB
15.429
THB AMD
พุธ
0.06458
AMD THB
15.484
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06482
AMD THB
15.427
THB AMD
ศุกร์
0.06495
AMD THB
15.396
THB AMD
จันทร์
0.06355
AMD THB
15.735
THB AMD
อังคาร
0.06443
AMD THB
15.522
THB AMD
พุธ
0.06422
AMD THB
15.571
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06409
AMD THB
15.604
THB AMD
ศุกร์
0.06392
AMD THB
15.643
THB AMD
จันทร์
0.06366
AMD THB
15.708
THB AMD
อังคาร
0.06428
AMD THB
15.556
THB AMD
พุธ
0.06390
AMD THB
15.649
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06434
AMD THB
15.542
THB AMD
ศุกร์
0.06386
AMD THB
15.660
THB AMD
อังคาร
0.06444
AMD THB
15.517
THB AMD
พุธ
0.06459
AMD THB
15.483
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06425
AMD THB
15.565
THB AMD
ศุกร์
0.06477
AMD THB
15.439
THB AMD
จันทร์
0.06499
AMD THB
15.386
THB AMD
อังคาร
0.06476
AMD THB
15.442
THB AMD
พุธ
0.06437
AMD THB
15.536
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06431
AMD THB
15.551
THB AMD
ศุกร์
0.06456
AMD THB
15.489
THB AMD
จันทร์
0.06388
AMD THB
15.655
THB AMD
อังคาร
0.06413
AMD THB
15.592
THB AMD
พุธ
0.06336
AMD THB
15.783
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06439
AMD THB
15.530
THB AMD
ศุกร์
0.06474
AMD THB
15.447
THB AMD
จันทร์
0.06420
AMD THB
15.576
THB AMD
อังคาร
0.06427
AMD THB
15.558
THB AMD
พุธ
0.06409
AMD THB
15.604
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06446
AMD THB
15.513
THB AMD
ศุกร์
0.06422
AMD THB
15.571
THB AMD
จันทร์
0.06426
AMD THB
15.562
THB AMD
อังคาร
0.06406
AMD THB
15.609
THB AMD
พุธ
0.06367
AMD THB
15.706
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06396
AMD THB
15.636
THB AMD
ศุกร์
0.06419
AMD THB
15.578
THB AMD
จันทร์
0.06418
AMD THB
15.581
THB AMD
อังคาร
0.06448
AMD THB
15.509
THB AMD
พุธ
0.06456
AMD THB
15.489
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06471
AMD THB
15.455
THB AMD
ศุกร์
0.06508
AMD THB
15.365
THB AMD
จันทร์
0.06531
AMD THB
15.312
THB AMD
อังคาร
0.06521
AMD THB
15.336
THB AMD
พุธ
0.06524
AMD THB
15.327
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06506
AMD THB
15.371
THB AMD
ศุกร์
0.06449
AMD THB
15.505
THB AMD
จันทร์
0.06461
AMD THB
15.476
THB AMD
อังคาร
0.06383
AMD THB
15.667
THB AMD
พุธ
0.06369
AMD THB
15.701
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06377
AMD THB
15.681
THB AMD
ศุกร์
0.06359
AMD THB
15.726
THB AMD
จันทร์
0.06348
AMD THB
15.754
THB AMD
อังคาร
0.06334
AMD THB
15.787
THB AMD
พุธ
0.06329
AMD THB
15.800
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06354
AMD THB
15.738
THB AMD
ศุกร์
0.06346
AMD THB
15.758
THB AMD
จันทร์
0.06382
AMD THB
15.668
THB AMD
อังคาร
0.06403
AMD THB
15.618
THB AMD
พุธ
0.06369
AMD THB
15.702
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06327
AMD THB
15.805
THB AMD
ศุกร์
0.06329
AMD THB
15.800
THB AMD
จันทร์
0.06305
AMD THB
15.860
THB AMD
อังคาร
0.06316
AMD THB
15.833
THB AMD
พุธ
0.06279
AMD THB
15.926
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06329
AMD THB
15.800
THB AMD
ศุกร์
0.06309
AMD THB
15.850
THB AMD
จันทร์
0.06300
AMD THB
15.874
THB AMD
อังคาร
0.06325
AMD THB
15.810
THB AMD
พุธ
0.06300
AMD THB
15.874
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06302
AMD THB
15.868
THB AMD
ศุกร์
0.06206
AMD THB
16.114
THB AMD
จันทร์
0.06189
AMD THB
16.159
THB AMD
อังคาร
0.06095
AMD THB
16.408
THB AMD
พุธ
0.06131
AMD THB
16.310
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06143
AMD THB
16.280
THB AMD
ศุกร์
0.06103
AMD THB
16.386
THB AMD
จันทร์
0.06126
AMD THB
16.323
THB AMD
อังคาร
0.06097
AMD THB
16.403
THB AMD
พุธ
0.06097
AMD THB
16.403
THB AMD
พฤหัสบดี
0.06096
AMD THB
16.405
THB AMD
ศุกร์
0.06104
AMD THB
16.384
THB AMD
จันทร์
0.06090
AMD THB
16.419
THB AMD
อังคาร
0.06085
AMD THB
16.433
THB AMD
พุธ
0.06105
AMD THB
16.381
THB AMD
พฤหัสบดี
0.05980
AMD THB
16.722
THB AMD
ศุกร์
0.05993
AMD THB
16.686
THB AMD
จันทร์
0.05981
AMD THB
16.719
THB AMD
อังคาร
0.05942
AMD THB
16.828
THB AMD
พุธ
0.05994
AMD THB
16.683
THB AMD
พฤหัสบดี
0.05971
AMD THB
16.749
THB AMD
ศุกร์
0.05953
AMD THB
16.798
THB AMD
จันทร์
0.05908
AMD THB
16.927
THB AMD
อังคาร
0.05905
AMD THB
16.936
THB AMD
พุธ
0.05872
AMD THB
17.031
THB AMD
พฤหัสบดี
0.05838
AMD THB
17.129
THB AMD
ศุกร์
0.05864
AMD THB
17.054
THB AMD
จันทร์
0.05866
AMD THB
17.049
THB AMD
อังคาร
0.05755
AMD THB
17.375
THB AMD
พุธ
0.05756
AMD THB
17.373
THB AMD
พฤหัสบดี
0.05731
AMD THB
17.448
THB AMD
ศุกร์
0.05716
AMD THB
17.496
THB AMD
จันทร์
0.05715
AMD THB
17.499
THB AMD
อังคาร
0.05813
AMD THB
17.202
THB AMD
พุธ
0.05756
AMD THB
17.375
THB AMD
พฤหัสบดี
0.05764
AMD THB
17.349
THB AMD
ศุกร์
0.05739
AMD THB
17.424
THB AMD
จันทร์
0.05780
AMD THB
17.301
THB AMD
อังคาร
0.05777
AMD THB
17.311
THB AMD
พุธ
0.05746
AMD THB
17.405
THB AMD
พฤหัสบดี
0.05735
AMD THB
17.436
THB AMD