อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง ควาชาแซมเบีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ควาชาแซมเบีย และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 ควาชาแซมเบีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ควาชาแซมเบีย
ต่ำสุด = 1.3705 (17/6/2564) เฉลี่ย = 1.5203 สูงสุด = 2.0404 (31/8/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ควาชาแซมเบีย และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
1.4101
ZMW THB
0.7092
THB ZMW
จันทร์
1.4139
ZMW THB
0.7072
THB ZMW
อังคาร
1.4126
ZMW THB
0.7079
THB ZMW
พุธ
1.4163
ZMW THB
0.7061
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.4084
ZMW THB
0.7100
THB ZMW
ศุกร์
1.4165
ZMW THB
0.7059
THB ZMW
จันทร์
1.4095
ZMW THB
0.7095
THB ZMW
อังคาร
1.4185
ZMW THB
0.7050
THB ZMW
พุธ
1.4180
ZMW THB
0.7052
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.4111
ZMW THB
0.7086
THB ZMW
ศุกร์
1.4071
ZMW THB
0.7107
THB ZMW
จันทร์
1.4056
ZMW THB
0.7115
THB ZMW
อังคาร
1.4154
ZMW THB
0.7065
THB ZMW
พุธ
1.4040
ZMW THB
0.7123
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.4054
ZMW THB
0.7115
THB ZMW
ศุกร์
1.4077
ZMW THB
0.7104
THB ZMW
จันทร์
1.4012
ZMW THB
0.7137
THB ZMW
อังคาร
1.4006
ZMW THB
0.7140
THB ZMW
พุธ
1.4004
ZMW THB
0.7141
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.4014
ZMW THB
0.7136
THB ZMW
ศุกร์
1.3998
ZMW THB
0.7144
THB ZMW
จันทร์
1.3938
ZMW THB
0.7175
THB ZMW
อังคาร
1.3948
ZMW THB
0.7170
THB ZMW
พุธ
1.4005
ZMW THB
0.7140
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.3968
ZMW THB
0.7159
THB ZMW
ศุกร์
1.3999
ZMW THB
0.7143
THB ZMW
จันทร์
1.4025
ZMW THB
0.7130
THB ZMW
อังคาร
1.3959
ZMW THB
0.7164
THB ZMW
พุธ
1.3880
ZMW THB
0.7204
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.3836
ZMW THB
0.7228
THB ZMW
ศุกร์
1.3816
ZMW THB
0.7238
THB ZMW
จันทร์
1.3848
ZMW THB
0.7221
THB ZMW
อังคาร
1.3863
ZMW THB
0.7214
THB ZMW
พุธ
1.3744
ZMW THB
0.7276
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.3875
ZMW THB
0.7207
THB ZMW
ศุกร์
1.3935
ZMW THB
0.7176
THB ZMW
จันทร์
1.3851
ZMW THB
0.7220
THB ZMW
อังคาร
1.3829
ZMW THB
0.7231
THB ZMW
พุธ
1.3816
ZMW THB
0.7238
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.3946
ZMW THB
0.7171
THB ZMW
ศุกร์
1.3830
ZMW THB
0.7231
THB ZMW
จันทร์
1.3795
ZMW THB
0.7249
THB ZMW
อังคาร
1.3840
ZMW THB
0.7226
THB ZMW
พุธ
1.3893
ZMW THB
0.7198
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.3832
ZMW THB
0.7229
THB ZMW
ศุกร์
1.3795
ZMW THB
0.7249
THB ZMW
จันทร์
1.3971
ZMW THB
0.7158
THB ZMW
อังคาร
1.4061
ZMW THB
0.7112
THB ZMW
พุธ
1.3986
ZMW THB
0.7150
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.4000
ZMW THB
0.7143
THB ZMW
ศุกร์
1.3966
ZMW THB
0.7160
THB ZMW
จันทร์
1.4010
ZMW THB
0.7138
THB ZMW
อังคาร
1.4026
ZMW THB
0.7130
THB ZMW
พุธ
1.3927
ZMW THB
0.7180
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.4037
ZMW THB
0.7124
THB ZMW
ศุกร์
1.3938
ZMW THB
0.7175
THB ZMW
จันทร์
1.4031
ZMW THB
0.7127
THB ZMW
อังคาร
1.3997
ZMW THB
0.7145
THB ZMW
พุธ
1.4001
ZMW THB
0.7142
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.4070
ZMW THB
0.7107
THB ZMW
ศุกร์
1.4084
ZMW THB
0.7100
THB ZMW
จันทร์
1.4124
ZMW THB
0.7080
THB ZMW
อังคาร
1.4112
ZMW THB
0.7086
THB ZMW
พุธ
1.4164
ZMW THB
0.7060
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.4190
ZMW THB
0.7047
THB ZMW
ศุกร์
1.4176
ZMW THB
0.7054
THB ZMW
จันทร์
1.4227
ZMW THB
0.7029
THB ZMW
อังคาร
1.4295
ZMW THB
0.6995
THB ZMW
พุธ
1.4275
ZMW THB
0.7005
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.4192
ZMW THB
0.7046
THB ZMW
ศุกร์
1.4231
ZMW THB
0.7027
THB ZMW
จันทร์
1.4248
ZMW THB
0.7018
THB ZMW
อังคาร
1.4220
ZMW THB
0.7032
THB ZMW
พุธ
1.4227
ZMW THB
0.7029
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.4112
ZMW THB
0.7086
THB ZMW
ศุกร์
1.4100
ZMW THB
0.7092
THB ZMW
จันทร์
1.4122
ZMW THB
0.7081
THB ZMW
อังคาร
1.4098
ZMW THB
0.7093
THB ZMW
พุธ
1.4076
ZMW THB
0.7105
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.4133
ZMW THB
0.7076
THB ZMW
ศุกร์
1.4109
ZMW THB
0.7088
THB ZMW
จันทร์
1.4157
ZMW THB
0.7064
THB ZMW
อังคาร
1.4087
ZMW THB
0.7099
THB ZMW
พุธ
1.4065
ZMW THB
0.7110
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.4071
ZMW THB
0.7107
THB ZMW
ศุกร์
1.3932
ZMW THB
0.7178
THB ZMW
จันทร์
1.3933
ZMW THB
0.7177
THB ZMW
อังคาร
1.3891
ZMW THB
0.7199
THB ZMW
พุธ
1.3925
ZMW THB
0.7181
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.4007
ZMW THB
0.7139
THB ZMW
ศุกร์
1.3973
ZMW THB
0.7157
THB ZMW
จันทร์
1.4005
ZMW THB
0.7140
THB ZMW
อังคาร
1.3887
ZMW THB
0.7201
THB ZMW
พุธ
1.3914
ZMW THB
0.7187
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.3942
ZMW THB
0.7173
THB ZMW
ศุกร์
1.4052
ZMW THB
0.7116
THB ZMW
จันทร์
1.4051
ZMW THB
0.7117
THB ZMW
อังคาร
1.4062
ZMW THB
0.7111
THB ZMW
พุธ
1.3997
ZMW THB
0.7145
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.3953
ZMW THB
0.7167
THB ZMW
ศุกร์
1.4001
ZMW THB
0.7142
THB ZMW
จันทร์
1.3950
ZMW THB
0.7168
THB ZMW
อังคาร
1.3998
ZMW THB
0.7144
THB ZMW
พุธ
1.3885
ZMW THB
0.7202
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.3876
ZMW THB
0.7207
THB ZMW
ศุกร์
1.3871
ZMW THB
0.7209
THB ZMW
จันทร์
1.3880
ZMW THB
0.7205
THB ZMW
อังคาร
1.3890
ZMW THB
0.7199
THB ZMW
พุธ
1.3776
ZMW THB
0.7259
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.3821
ZMW THB
0.7235
THB ZMW
ศุกร์
1.3778
ZMW THB
0.7258
THB ZMW
จันทร์
1.3877
ZMW THB
0.7206
THB ZMW
อังคาร
1.3861
ZMW THB
0.7214
THB ZMW
พุธ
1.3837
ZMW THB
0.7227
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.3794
ZMW THB
0.7250
THB ZMW
ศุกร์
1.3747
ZMW THB
0.7274
THB ZMW
จันทร์
1.3754
ZMW THB
0.7270
THB ZMW
อังคาร
1.3779
ZMW THB
0.7258
THB ZMW
พุธ
1.3803
ZMW THB
0.7245
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.3705
ZMW THB
0.7297
THB ZMW
ศุกร์
1.3904
ZMW THB
0.7192
THB ZMW
จันทร์
1.3974
ZMW THB
0.7156
THB ZMW
อังคาร
1.4053
ZMW THB
0.7116
THB ZMW
พุธ
1.4160
ZMW THB
0.7062
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.4098
ZMW THB
0.7093
THB ZMW
ศุกร์
1.4074
ZMW THB
0.7105
THB ZMW
จันทร์
1.4126
ZMW THB
0.7079
THB ZMW
อังคาร
1.4113
ZMW THB
0.7086
THB ZMW
พุธ
1.4126
ZMW THB
0.7079
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.4121
ZMW THB
0.7082
THB ZMW
ศุกร์
1.4163
ZMW THB
0.7061
THB ZMW
จันทร์
1.4233
ZMW THB
0.7026
THB ZMW
อังคาร
1.4158
ZMW THB
0.7063
THB ZMW
พุธ
1.4212
ZMW THB
0.7037
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.4359
ZMW THB
0.6964
THB ZMW
ศุกร์
1.4369
ZMW THB
0.6960
THB ZMW
จันทร์
1.4407
ZMW THB
0.6941
THB ZMW
อังคาร
1.4387
ZMW THB
0.6951
THB ZMW
พุธ
1.4354
ZMW THB
0.6967
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.4433
ZMW THB
0.6929
THB ZMW
ศุกร์
1.4428
ZMW THB
0.6931
THB ZMW
จันทร์
1.4473
ZMW THB
0.6909
THB ZMW
อังคาร
1.4577
ZMW THB
0.6860
THB ZMW
พุธ
1.4716
ZMW THB
0.6795
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.4744
ZMW THB
0.6782
THB ZMW
ศุกร์
1.4852
ZMW THB
0.6733
THB ZMW
จันทร์
1.5730
ZMW THB
0.6357
THB ZMW
อังคาร
1.6490
ZMW THB
0.6064
THB ZMW
พุธ
1.7289
ZMW THB
0.5784
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.7247
ZMW THB
0.5798
THB ZMW
ศุกร์
1.7083
ZMW THB
0.5854
THB ZMW
จันทร์
1.7108
ZMW THB
0.5845
THB ZMW
อังคาร
1.7176
ZMW THB
0.5822
THB ZMW
พุธ
1.7195
ZMW THB
0.5816
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.7267
ZMW THB
0.5792
THB ZMW
ศุกร์
1.7272
ZMW THB
0.5790
THB ZMW
จันทร์
1.7277
ZMW THB
0.5788
THB ZMW
อังคาร
1.7303
ZMW THB
0.5779
THB ZMW
พุธ
1.7282
ZMW THB
0.5786
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.7149
ZMW THB
0.5831
THB ZMW
ศุกร์
1.7291
ZMW THB
0.5783
THB ZMW
จันทร์
1.7372
ZMW THB
0.5756
THB ZMW
อังคาร
1.7489
ZMW THB
0.5718
THB ZMW
พุธ
1.7327
ZMW THB
0.5771
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.7547
ZMW THB
0.5699
THB ZMW
ศุกร์
1.8807
ZMW THB
0.5317
THB ZMW
จันทร์
1.9436
ZMW THB
0.5145
THB ZMW
อังคาร
1.9463
ZMW THB
0.5138
THB ZMW
พุธ
1.9550
ZMW THB
0.5115
THB ZMW
พฤหัสบดี
1.9912
ZMW THB
0.5022
THB ZMW
ศุกร์
1.9846
ZMW THB
0.5039
THB ZMW
จันทร์
2.0376
ZMW THB
0.4908
THB ZMW
อังคาร
2.0404
ZMW THB
0.4901
THB ZMW
พุธ
2.0290
ZMW THB
0.4929
THB ZMW
พฤหัสบดี
2.0277
ZMW THB
0.4932
THB ZMW
ศุกร์
2.0305
ZMW THB
0.4925
THB ZMW
จันทร์
2.0137
ZMW THB
0.4966
THB ZMW
อังคาร
2.0249
ZMW THB
0.4939
THB ZMW
พุธ
2.0228
ZMW THB
0.4944
THB ZMW
พฤหัสบดี
2.0241
ZMW THB
0.4941
THB ZMW
ศุกร์
2.0177
ZMW THB
0.4956
THB ZMW
จันทร์
2.0181
ZMW THB
0.4955
THB ZMW
อังคาร
2.0291
ZMW THB
0.4928
THB ZMW
พุธ
2.0158
ZMW THB
0.4961
THB ZMW
พฤหัสบดี
2.0150
ZMW THB
0.4963
THB ZMW
ศุกร์
2.0342
ZMW THB
0.4916
THB ZMW
จันทร์
2.0239
ZMW THB
0.4941
THB ZMW
อังคาร
2.0351
ZMW THB
0.4914
THB ZMW
พุธ
2.0326
ZMW THB
0.4920
THB ZMW
พฤหัสบดี
2.0110
ZMW THB
0.4973
THB ZMW
ศุกร์
2.0211
ZMW THB
0.4948
THB ZMW
จันทร์
2.0176
ZMW THB
0.4956
THB ZMW