อัตราแลกเปลี่ยนปี 2559 ระหว่าง ควาชาแซมเบีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ควาชาแซมเบีย และ บาทไทย ในปี 2559 กราฟแสดงค่าของ 1 ควาชาแซมเบีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ควาชาแซมเบีย
ต่ำสุด = 3.0595 (17/3/2559) เฉลี่ย = 3.4299 สูงสุด = 3.7971 (18/4/2559)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ควาชาแซมเบีย และ บาทไทย ในปี 2559
ศุกร์
3.2764
ZMW THB
0.3052
THB ZMW
อาทิตย์
3.2773
ZMW THB
0.3051
THB ZMW
จันทร์
3.2610
ZMW THB
0.3067
THB ZMW
อังคาร
3.2845
ZMW THB
0.3045
THB ZMW
พุธ
3.3051
ZMW THB
0.3026
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.3155
ZMW THB
0.3016
THB ZMW
ศุกร์
3.2836
ZMW THB
0.3045
THB ZMW
อาทิตย์
3.2848
ZMW THB
0.3044
THB ZMW
จันทร์
3.2776
ZMW THB
0.3051
THB ZMW
อังคาร
3.2861
ZMW THB
0.3043
THB ZMW
พุธ
3.2896
ZMW THB
0.3040
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.2769
ZMW THB
0.3052
THB ZMW
ศุกร์
3.2417
ZMW THB
0.3085
THB ZMW
อาทิตย์
3.2442
ZMW THB
0.3082
THB ZMW
จันทร์
3.2552
ZMW THB
0.3072
THB ZMW
อังคาร
3.2436
ZMW THB
0.3083
THB ZMW
พุธ
3.2441
ZMW THB
0.3083
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.2132
ZMW THB
0.3112
THB ZMW
ศุกร์
3.1918
ZMW THB
0.3133
THB ZMW
อาทิตย์
3.1928
ZMW THB
0.3132
THB ZMW
จันทร์
3.1968
ZMW THB
0.3128
THB ZMW
อังคาร
3.1994
ZMW THB
0.3126
THB ZMW
พุธ
3.1944
ZMW THB
0.3130
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.1871
ZMW THB
0.3138
THB ZMW
ศุกร์
3.1569
ZMW THB
0.3168
THB ZMW
อาทิตย์
3.1569
ZMW THB
0.3168
THB ZMW
จันทร์
3.1653
ZMW THB
0.3159
THB ZMW
อังคาร
3.1763
ZMW THB
0.3148
THB ZMW
พุธ
3.1719
ZMW THB
0.3153
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.1547
ZMW THB
0.3170
THB ZMW
ศุกร์
3.1401
ZMW THB
0.3185
THB ZMW
อาทิตย์
3.1411
ZMW THB
0.3184
THB ZMW
จันทร์
3.1579
ZMW THB
0.3167
THB ZMW
อังคาร
3.1538
ZMW THB
0.3171
THB ZMW
พุธ
3.1126
ZMW THB
0.3213
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.0976
ZMW THB
0.3228
THB ZMW
ศุกร์
3.1237
ZMW THB
0.3201
THB ZMW
อาทิตย์
3.1231
ZMW THB
0.3202
THB ZMW
จันทร์
3.1344
ZMW THB
0.3190
THB ZMW
อังคาร
3.1114
ZMW THB
0.3214
THB ZMW
พุธ
3.1281
ZMW THB
0.3197
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.1233
ZMW THB
0.3202
THB ZMW
ศุกร์
3.1761
ZMW THB
0.3148
THB ZMW
อาทิตย์
3.1733
ZMW THB
0.3151
THB ZMW
จันทร์
3.1430
ZMW THB
0.3182
THB ZMW
อังคาร
3.1202
ZMW THB
0.3205
THB ZMW
พุธ
3.1499
ZMW THB
0.3175
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.1356
ZMW THB
0.3189
THB ZMW
ศุกร์
3.1250
ZMW THB
0.3200
THB ZMW
อาทิตย์
3.1435
ZMW THB
0.3181
THB ZMW
จันทร์
3.1337
ZMW THB
0.3191
THB ZMW
อังคาร
3.1249
ZMW THB
0.3200
THB ZMW
พุธ
3.1407
ZMW THB
0.3184
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.1321
ZMW THB
0.3193
THB ZMW
ศุกร์
3.1207
ZMW THB
0.3204
THB ZMW
อาทิตย์
3.1179
ZMW THB
0.3207
THB ZMW
จันทร์
3.1325
ZMW THB
0.3192
THB ZMW
อังคาร
3.1056
ZMW THB
0.3220
THB ZMW
พุธ
3.0976
ZMW THB
0.3228
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.1123
ZMW THB
0.3213
THB ZMW
ศุกร์
3.0973
ZMW THB
0.3229
THB ZMW
อาทิตย์
3.0855
ZMW THB
0.3241
THB ZMW
จันทร์
3.0774
ZMW THB
0.3249
THB ZMW
อังคาร
3.0837
ZMW THB
0.3243
THB ZMW
พุธ
3.1045
ZMW THB
0.3221
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.0595
ZMW THB
0.3268
THB ZMW
ศุกร์
3.0727
ZMW THB
0.3255
THB ZMW
จันทร์
3.0668
ZMW THB
0.3261
THB ZMW
อังคาร
3.0899
ZMW THB
0.3236
THB ZMW
พุธ
3.1147
ZMW THB
0.3211
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.1264
ZMW THB
0.3199
THB ZMW
ศุกร์
3.1223
ZMW THB
0.3203
THB ZMW
อาทิตย์
3.1354
ZMW THB
0.3189
THB ZMW
จันทร์
3.1300
ZMW THB
0.3195
THB ZMW
อังคาร
3.1511
ZMW THB
0.3174
THB ZMW
พุธ
3.1274
ZMW THB
0.3198
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.1685
ZMW THB
0.3156
THB ZMW
ศุกร์
3.2023
ZMW THB
0.3123
THB ZMW
อาทิตย์
3.1990
ZMW THB
0.3126
THB ZMW
จันทร์
3.2271
ZMW THB
0.3099
THB ZMW
อังคาร
3.2524
ZMW THB
0.3075
THB ZMW
พุธ
3.3221
ZMW THB
0.3010
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.3891
ZMW THB
0.2951
THB ZMW
ศุกร์
3.5709
ZMW THB
0.2800
THB ZMW
อาทิตย์
3.5702
ZMW THB
0.2801
THB ZMW
จันทร์
3.5651
ZMW THB
0.2805
THB ZMW
อังคาร
3.5790
ZMW THB
0.2794
THB ZMW
พุธ
3.5700
ZMW THB
0.2801
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.5620
ZMW THB
0.2807
THB ZMW
ศุกร์
3.5719
ZMW THB
0.2800
THB ZMW
อาทิตย์
3.5642
ZMW THB
0.2806
THB ZMW
จันทร์
3.7971
ZMW THB
0.2634
THB ZMW
อังคาร
3.7741
ZMW THB
0.2650
THB ZMW
พุธ
3.7429
ZMW THB
0.2672
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.7443
ZMW THB
0.2671
THB ZMW
ศุกร์
3.7560
ZMW THB
0.2662
THB ZMW
อาทิตย์
3.7662
ZMW THB
0.2655
THB ZMW
จันทร์
3.7361
ZMW THB
0.2677
THB ZMW
อังคาร
3.6989
ZMW THB
0.2703
THB ZMW
พุธ
3.6546
ZMW THB
0.2736
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.6727
ZMW THB
0.2723
THB ZMW
ศุกร์
3.6448
ZMW THB
0.2744
THB ZMW
อาทิตย์
3.6457
ZMW THB
0.2743
THB ZMW
จันทร์
3.6387
ZMW THB
0.2748
THB ZMW
อังคาร
3.5980
ZMW THB
0.2779
THB ZMW
พุธ
3.6351
ZMW THB
0.2751
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.6156
ZMW THB
0.2766
THB ZMW
ศุกร์
3.5835
ZMW THB
0.2791
THB ZMW
จันทร์
3.5701
ZMW THB
0.2801
THB ZMW
อังคาร
3.5566
ZMW THB
0.2812
THB ZMW
พุธ
3.5497
ZMW THB
0.2817
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.5409
ZMW THB
0.2824
THB ZMW
ศุกร์
3.5435
ZMW THB
0.2822
THB ZMW
จันทร์
3.5196
ZMW THB
0.2841
THB ZMW
อังคาร
3.5206
ZMW THB
0.2840
THB ZMW
พุธ
3.5268
ZMW THB
0.2835
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.5096
ZMW THB
0.2849
THB ZMW
ศุกร์
3.4801
ZMW THB
0.2873
THB ZMW
จันทร์
3.4843
ZMW THB
0.2870
THB ZMW
อังคาร
3.4688
ZMW THB
0.2883
THB ZMW
พุธ
3.4619
ZMW THB
0.2889
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.4482
ZMW THB
0.2900
THB ZMW
ศุกร์
3.4338
ZMW THB
0.2912
THB ZMW
จันทร์
3.4379
ZMW THB
0.2909
THB ZMW
อังคาร
3.4071
ZMW THB
0.2935
THB ZMW
พุธ
3.4005
ZMW THB
0.2941
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.3755
ZMW THB
0.2963
THB ZMW
ศุกร์
3.3538
ZMW THB
0.2982
THB ZMW
จันทร์
3.3420
ZMW THB
0.2992
THB ZMW
อังคาร
3.3022
ZMW THB
0.3028
THB ZMW
พุธ
3.2827
ZMW THB
0.3046
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.2753
ZMW THB
0.3053
THB ZMW
ศุกร์
3.2836
ZMW THB
0.3045
THB ZMW
จันทร์
3.2702
ZMW THB
0.3058
THB ZMW
อังคาร
3.2611
ZMW THB
0.3066
THB ZMW
พุธ
3.2321
ZMW THB
0.3094
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.2388
ZMW THB
0.3088
THB ZMW
ศุกร์
3.2104
ZMW THB
0.3115
THB ZMW
จันทร์
3.2000
ZMW THB
0.3125
THB ZMW
อังคาร
3.1947
ZMW THB
0.3130
THB ZMW
พุธ
3.2209
ZMW THB
0.3105
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.2161
ZMW THB
0.3109
THB ZMW
ศุกร์
3.2550
ZMW THB
0.3072
THB ZMW
จันทร์
3.2927
ZMW THB
0.3037
THB ZMW
อังคาร
3.2801
ZMW THB
0.3049
THB ZMW
พุธ
3.4102
ZMW THB
0.2932
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.5171
ZMW THB
0.2843
THB ZMW
ศุกร์
3.5691
ZMW THB
0.2802
THB ZMW
จันทร์
3.6853
ZMW THB
0.2713
THB ZMW
อังคาร
3.6979
ZMW THB
0.2704
THB ZMW
พุธ
3.6640
ZMW THB
0.2729
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.6467
ZMW THB
0.2742
THB ZMW
ศุกร์
3.4998
ZMW THB
0.2857
THB ZMW
จันทร์
3.3948
ZMW THB
0.2946
THB ZMW
อังคาร
3.3525
ZMW THB
0.2983
THB ZMW
พุธ
3.4860
ZMW THB
0.2869
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.4597
ZMW THB
0.2890
THB ZMW
ศุกร์
3.4872
ZMW THB
0.2868
THB ZMW
จันทร์
3.5572
ZMW THB
0.2811
THB ZMW
อังคาร
3.5869
ZMW THB
0.2788
THB ZMW
พุธ
3.6600
ZMW THB
0.2732
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.7581
ZMW THB
0.2661
THB ZMW
ศุกร์
3.6976
ZMW THB
0.2704
THB ZMW
จันทร์
3.6007
ZMW THB
0.2777
THB ZMW
อังคาร
3.5342
ZMW THB
0.2829
THB ZMW
พุธ
3.4222
ZMW THB
0.2922
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.4101
ZMW THB
0.2932
THB ZMW
ศุกร์
3.3760
ZMW THB
0.2962
THB ZMW
จันทร์
3.3783
ZMW THB
0.2960
THB ZMW
อังคาร
3.4338
ZMW THB
0.2912
THB ZMW
พุธ
3.4569
ZMW THB
0.2893
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.4987
ZMW THB
0.2858
THB ZMW
ศุกร์
3.5517
ZMW THB
0.2816
THB ZMW
อาทิตย์
3.4998
ZMW THB
0.2857
THB ZMW
จันทร์
3.5130
ZMW THB
0.2847
THB ZMW
อังคาร
3.3738
ZMW THB
0.2964
THB ZMW
พุธ
3.3186
ZMW THB
0.3013
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.3133
ZMW THB
0.3018
THB ZMW
ศุกร์
3.3038
ZMW THB
0.3027
THB ZMW
อาทิตย์
3.3115
ZMW THB
0.3020
THB ZMW
จันทร์
3.3509
ZMW THB
0.2984
THB ZMW
อังคาร
3.4513
ZMW THB
0.2897
THB ZMW
พุธ
3.4923
ZMW THB
0.2863
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.4836
ZMW THB
0.2871
THB ZMW
ศุกร์
3.4910
ZMW THB
0.2865
THB ZMW
อาทิตย์
3.5094
ZMW THB
0.2850
THB ZMW
จันทร์
3.5025
ZMW THB
0.2855
THB ZMW
อังคาร
3.5054
ZMW THB
0.2853
THB ZMW
พุธ
3.4706
ZMW THB
0.2881
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.4802
ZMW THB
0.2873
THB ZMW
ศุกร์
3.5522
ZMW THB
0.2815
THB ZMW
อาทิตย์
3.5014
ZMW THB
0.2856
THB ZMW
จันทร์
3.5804
ZMW THB
0.2793
THB ZMW
อังคาร
3.6420
ZMW THB
0.2746
THB ZMW
พุธ
3.6216
ZMW THB
0.2761
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.5812
ZMW THB
0.2792
THB ZMW
ศุกร์
3.5667
ZMW THB
0.2804
THB ZMW
อาทิตย์
3.5563
ZMW THB
0.2812
THB ZMW
จันทร์
3.5243
ZMW THB
0.2837
THB ZMW
อังคาร
3.4394
ZMW THB
0.2907
THB ZMW
พุธ
3.3922
ZMW THB
0.2948
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.4002
ZMW THB
0.2941
THB ZMW
ศุกร์
3.4417
ZMW THB
0.2906
THB ZMW
อาทิตย์
3.3944
ZMW THB
0.2946
THB ZMW
จันทร์
3.4782
ZMW THB
0.2875
THB ZMW
อังคาร
3.4855
ZMW THB
0.2869
THB ZMW
พุธ
3.5133
ZMW THB
0.2846
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.4930
ZMW THB
0.2863
THB ZMW
ศุกร์
3.4225
ZMW THB
0.2922
THB ZMW
อาทิตย์
3.4136
ZMW THB
0.2929
THB ZMW
จันทร์
3.4195
ZMW THB
0.2924
THB ZMW
อังคาร
3.4967
ZMW THB
0.2860
THB ZMW
พุธ
3.4674
ZMW THB
0.2884
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.4435
ZMW THB
0.2904
THB ZMW
ศุกร์
3.4637
ZMW THB
0.2887
THB ZMW
อาทิตย์
3.4491
ZMW THB
0.2899
THB ZMW
จันทร์
3.4494
ZMW THB
0.2899
THB ZMW
อังคาร
3.5313
ZMW THB
0.2832
THB ZMW
พุธ
3.5268
ZMW THB
0.2835
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.5342
ZMW THB
0.2829
THB ZMW
ศุกร์
3.4514
ZMW THB
0.2897
THB ZMW
อาทิตย์
3.4847
ZMW THB
0.2870
THB ZMW
จันทร์
3.4565
ZMW THB
0.2893
THB ZMW
อังคาร
3.5222
ZMW THB
0.2839
THB ZMW
พุธ
3.5552
ZMW THB
0.2813
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.5217
ZMW THB
0.2840
THB ZMW
ศุกร์
3.4960
ZMW THB
0.2860
THB ZMW
อาทิตย์
3.5078
ZMW THB
0.2851
THB ZMW
จันทร์
3.5499
ZMW THB
0.2817
THB ZMW
อังคาร
3.5653
ZMW THB
0.2805
THB ZMW
พุธ
3.5952
ZMW THB
0.2781
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.5656
ZMW THB
0.2805
THB ZMW
ศุกร์
3.5788
ZMW THB
0.2794
THB ZMW
อาทิตย์
3.5612
ZMW THB
0.2808
THB ZMW
จันทร์
3.5702
ZMW THB
0.2801
THB ZMW
อังคาร
3.5317
ZMW THB
0.2831
THB ZMW
พุธ
3.5186
ZMW THB
0.2842
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.5749
ZMW THB
0.2797
THB ZMW
ศุกร์
3.5482
ZMW THB
0.2818
THB ZMW
อาทิตย์
3.5456
ZMW THB
0.2820
THB ZMW
จันทร์
3.5536
ZMW THB
0.2814
THB ZMW
อังคาร
3.5316
ZMW THB
0.2832
THB ZMW
พุธ
3.5862
ZMW THB
0.2788
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.5799
ZMW THB
0.2793
THB ZMW
ศุกร์
3.6206
ZMW THB
0.2762
THB ZMW
อาทิตย์
3.5980
ZMW THB
0.2779
THB ZMW
จันทร์
3.6468
ZMW THB
0.2742
THB ZMW
อังคาร
3.5901
ZMW THB
0.2785
THB ZMW
พุธ
3.5771
ZMW THB
0.2796
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.5604
ZMW THB
0.2809
THB ZMW
ศุกร์
3.5674
ZMW THB
0.2803
THB ZMW
อาทิตย์
3.5780
ZMW THB
0.2795
THB ZMW
จันทร์
3.6588
ZMW THB
0.2733
THB ZMW
อังคาร
3.6165
ZMW THB
0.2765
THB ZMW
พุธ
3.5543
ZMW THB
0.2814
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.5814
ZMW THB
0.2792
THB ZMW
ศุกร์
3.6011
ZMW THB
0.2777
THB ZMW
อาทิตย์
3.6018
ZMW THB
0.2776
THB ZMW
จันทร์
3.6091
ZMW THB
0.2771
THB ZMW
อังคาร
3.6099
ZMW THB
0.2770
THB ZMW
พุธ
3.5931
ZMW THB
0.2783
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.5785
ZMW THB
0.2795
THB ZMW
ศุกร์
3.6253
ZMW THB
0.2758
THB ZMW
อาทิตย์
3.5990
ZMW THB
0.2779
THB ZMW
จันทร์
3.6387
ZMW THB
0.2748
THB ZMW
อังคาร
3.6175
ZMW THB
0.2764
THB ZMW
พุธ
3.6389
ZMW THB
0.2748
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.6241
ZMW THB
0.2759
THB ZMW
ศุกร์
3.6112
ZMW THB
0.2769
THB ZMW
อาทิตย์
3.6163
ZMW THB
0.2765
THB ZMW
จันทร์
3.5802
ZMW THB
0.2793
THB ZMW
อังคาร
3.6140
ZMW THB
0.2767
THB ZMW
พุธ
3.6176
ZMW THB
0.2764
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.5756
ZMW THB
0.2797
THB ZMW
ศุกร์
3.6364
ZMW THB
0.2750
THB ZMW
อาทิตย์
3.6462
ZMW THB
0.2743
THB ZMW
จันทร์
3.6201
ZMW THB
0.2762
THB ZMW
อังคาร
3.6296
ZMW THB
0.2755
THB ZMW
พุธ
3.6111
ZMW THB
0.2769
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.6210
ZMW THB
0.2762
THB ZMW
ศุกร์
3.6294
ZMW THB
0.2755
THB ZMW
อาทิตย์
3.6277
ZMW THB
0.2757
THB ZMW
จันทร์
3.6258
ZMW THB
0.2758
THB ZMW
อังคาร
3.6113
ZMW THB
0.2769
THB ZMW
พุธ
3.6116
ZMW THB
0.2769
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.6254
ZMW THB
0.2758
THB ZMW
ศุกร์
3.6481
ZMW THB
0.2741
THB ZMW
อาทิตย์
3.6448
ZMW THB
0.2744
THB ZMW
จันทร์
3.6554
ZMW THB
0.2736
THB ZMW
อังคาร
3.6650
ZMW THB
0.2729
THB ZMW
พุธ
3.6597
ZMW THB
0.2732
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.6629
ZMW THB
0.2730
THB ZMW
ศุกร์
3.6605
ZMW THB
0.2732
THB ZMW
อาทิตย์
3.6609
ZMW THB
0.2732
THB ZMW
จันทร์
3.6578
ZMW THB
0.2734
THB ZMW
อังคาร
3.6897
ZMW THB
0.2710
THB ZMW
พุธ
3.6645
ZMW THB
0.2729
THB ZMW
พฤหัสบดี
3.6322
ZMW THB
0.2753
THB ZMW
ศุกร์
3.6080
ZMW THB
0.2772
THB ZMW