อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง โครูนาเช็ก และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง โครูนาเช็ก และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 โครูนาเช็ก แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น โครูนาเช็ก
ต่ำสุด = 1.3817 (5/3/2564) เฉลี่ย = 1.4645 สูงสุด = 1.5504 (6/8/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง โครูนาเช็ก และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
1.3973
CZK THB
0.7157
THB CZK
จันทร์
1.4071
CZK THB
0.7107
THB CZK
อังคาร
1.4048
CZK THB
0.7119
THB CZK
พุธ
1.4111
CZK THB
0.7087
THB CZK
พฤหัสบดี
1.4052
CZK THB
0.7116
THB CZK
ศุกร์
1.4041
CZK THB
0.7122
THB CZK
จันทร์
1.3982
CZK THB
0.7152
THB CZK
อังคาร
1.3973
CZK THB
0.7157
THB CZK
พุธ
1.3982
CZK THB
0.7152
THB CZK
พฤหัสบดี
1.3937
CZK THB
0.7175
THB CZK
ศุกร์
1.3935
CZK THB
0.7176
THB CZK
จันทร์
1.3866
CZK THB
0.7212
THB CZK
อังคาร
1.3920
CZK THB
0.7184
THB CZK
พุธ
1.3894
CZK THB
0.7198
THB CZK
พฤหัสบดี
1.3922
CZK THB
0.7183
THB CZK
ศุกร์
1.3963
CZK THB
0.7162
THB CZK
จันทร์
1.3971
CZK THB
0.7158
THB CZK
อังคาร
1.3939
CZK THB
0.7174
THB CZK
พุธ
1.4012
CZK THB
0.7137
THB CZK
พฤหัสบดี
1.3934
CZK THB
0.7177
THB CZK
ศุกร์
1.3935
CZK THB
0.7176
THB CZK
จันทร์
1.3932
CZK THB
0.7178
THB CZK
อังคาร
1.3929
CZK THB
0.7179
THB CZK
พุธ
1.3922
CZK THB
0.7183
THB CZK
พฤหัสบดี
1.3905
CZK THB
0.7191
THB CZK
ศุกร์
1.3949
CZK THB
0.7169
THB CZK
จันทร์
1.4010
CZK THB
0.7138
THB CZK
อังคาร
1.4092
CZK THB
0.7096
THB CZK
พุธ
1.4030
CZK THB
0.7128
THB CZK
พฤหัสบดี
1.4032
CZK THB
0.7126
THB CZK
ศุกร์
1.4049
CZK THB
0.7118
THB CZK
จันทร์
1.4087
CZK THB
0.7099
THB CZK
อังคาร
1.4139
CZK THB
0.7072
THB CZK
พุธ
1.3998
CZK THB
0.7144
THB CZK
พฤหัสบดี
1.4011
CZK THB
0.7137
THB CZK
ศุกร์
1.4073
CZK THB
0.7106
THB CZK
จันทร์
1.4051
CZK THB
0.7117
THB CZK
อังคาร
1.4084
CZK THB
0.7100
THB CZK
พุธ
1.4073
CZK THB
0.7106
THB CZK
พฤหัสบดี
1.4116
CZK THB
0.7084
THB CZK
ศุกร์
1.4066
CZK THB
0.7109
THB CZK
จันทร์
1.3934
CZK THB
0.7176
THB CZK
อังคาร
1.3936
CZK THB
0.7176
THB CZK
พุธ
1.4019
CZK THB
0.7133
THB CZK
พฤหัสบดี
1.3952
CZK THB
0.7167
THB CZK
ศุกร์
1.3817
CZK THB
0.7238
THB CZK
จันทร์
1.3852
CZK THB
0.7219
THB CZK
อังคาร
1.3935
CZK THB
0.7176
THB CZK
พุธ
1.3935
CZK THB
0.7176
THB CZK
พฤหัสบดี
1.3935
CZK THB
0.7176
THB CZK
ศุกร์
1.3999
CZK THB
0.7144
THB CZK
จันทร์
1.4014
CZK THB
0.7136
THB CZK
อังคาร
1.4023
CZK THB
0.7131
THB CZK
พุธ
1.4045
CZK THB
0.7120
THB CZK
พฤหัสบดี
1.4072
CZK THB
0.7107
THB CZK
ศุกร์
1.4036
CZK THB
0.7124
THB CZK
จันทร์
1.4113
CZK THB
0.7086
THB CZK
อังคาร
1.4054
CZK THB
0.7115
THB CZK
พุธ
1.3948
CZK THB
0.7170
THB CZK
พฤหัสบดี
1.3994
CZK THB
0.7146
THB CZK
ศุกร์
1.4019
CZK THB
0.7133
THB CZK
จันทร์
1.4061
CZK THB
0.7112
THB CZK
อังคาร
1.4042
CZK THB
0.7122
THB CZK
พุธ
1.4029
CZK THB
0.7128
THB CZK
พฤหัสบดี
1.4098
CZK THB
0.7093
THB CZK
ศุกร์
1.4082
CZK THB
0.7101
THB CZK
จันทร์
1.4181
CZK THB
0.7052
THB CZK
อังคาร
1.4221
CZK THB
0.7032
THB CZK
พุธ
1.4390
CZK THB
0.6949
THB CZK
พฤหัสบดี
1.4439
CZK THB
0.6926
THB CZK
ศุกร์
1.4404
CZK THB
0.6943
THB CZK
จันทร์
1.4398
CZK THB
0.6945
THB CZK
อังคาร
1.4449
CZK THB
0.6921
THB CZK
พุธ
1.4460
CZK THB
0.6916
THB CZK
พฤหัสบดี
1.4407
CZK THB
0.6941
THB CZK
ศุกร์
1.4441
CZK THB
0.6925
THB CZK
จันทร์
1.4495
CZK THB
0.6899
THB CZK
อังคาร
1.4544
CZK THB
0.6876
THB CZK
พุธ
1.4540
CZK THB
0.6878
THB CZK
พฤหัสบดี
1.4606
CZK THB
0.6847
THB CZK
ศุกร์
1.4636
CZK THB
0.6832
THB CZK
จันทร์
1.4725
CZK THB
0.6791
THB CZK
อังคาร
1.4657
CZK THB
0.6823
THB CZK
พุธ
1.4578
CZK THB
0.6860
THB CZK
พฤหัสบดี
1.4626
CZK THB
0.6837
THB CZK
ศุกร์
1.4554
CZK THB
0.6871
THB CZK
จันทร์
1.4586
CZK THB
0.6856
THB CZK
อังคาร
1.4490
CZK THB
0.6901
THB CZK
พุธ
1.4477
CZK THB
0.6908
THB CZK
พฤหัสบดี
1.4569
CZK THB
0.6864
THB CZK
ศุกร์
1.4618
CZK THB
0.6841
THB CZK
จันทร์
1.4764
CZK THB
0.6773
THB CZK
อังคาร
1.4797
CZK THB
0.6758
THB CZK
พุธ
1.4836
CZK THB
0.6741
THB CZK
พฤหัสบดี
1.4800
CZK THB
0.6757
THB CZK
ศุกร์
1.4890
CZK THB
0.6716
THB CZK
จันทร์
1.4992
CZK THB
0.6670
THB CZK
อังคาร
1.5106
CZK THB
0.6620
THB CZK
พุธ
1.5076
CZK THB
0.6633
THB CZK
พฤหัสบดี
1.5014
CZK THB
0.6660
THB CZK
ศุกร์
1.5077
CZK THB
0.6633
THB CZK
จันทร์
1.5072
CZK THB
0.6635
THB CZK
อังคาร
1.5100
CZK THB
0.6623
THB CZK
พุธ
1.5018
CZK THB
0.6659
THB CZK
พฤหัสบดี
1.5008
CZK THB
0.6663
THB CZK
ศุกร์
1.4960
CZK THB
0.6684
THB CZK
จันทร์
1.4898
CZK THB
0.6712
THB CZK
อังคาร
1.4967
CZK THB
0.6681
THB CZK
พุธ
1.4908
CZK THB
0.6708
THB CZK
พฤหัสบดี
1.4903
CZK THB
0.6710
THB CZK
ศุกร์
1.4877
CZK THB
0.6722
THB CZK
จันทร์
1.4928
CZK THB
0.6699
THB CZK
อังคาร
1.4958
CZK THB
0.6685
THB CZK
พุธ
1.4970
CZK THB
0.6680
THB CZK
พฤหัสบดี
1.4938
CZK THB
0.6694
THB CZK
ศุกร์
1.4908
CZK THB
0.6708
THB CZK
จันทร์
1.4861
CZK THB
0.6729
THB CZK
อังคาร
1.4817
CZK THB
0.6749
THB CZK
พุธ
1.4848
CZK THB
0.6735
THB CZK
พฤหัสบดี
1.4695
CZK THB
0.6805
THB CZK
ศุกร์
1.4683
CZK THB
0.6811
THB CZK
จันทร์
1.4711
CZK THB
0.6797
THB CZK
อังคาร
1.4782
CZK THB
0.6765
THB CZK
พุธ
1.4967
CZK THB
0.6681
THB CZK
พฤหัสบดี
1.4971
CZK THB
0.6680
THB CZK
ศุกร์
1.4911
CZK THB
0.6706
THB CZK
จันทร์
1.4934
CZK THB
0.6696
THB CZK
อังคาร
1.4978
CZK THB
0.6677
THB CZK
พุธ
1.4958
CZK THB
0.6685
THB CZK
พฤหัสบดี
1.4934
CZK THB
0.6696
THB CZK
ศุกร์
1.4874
CZK THB
0.6723
THB CZK
จันทร์
1.4911
CZK THB
0.6707
THB CZK
อังคาร
1.4875
CZK THB
0.6723
THB CZK
พุธ
1.4872
CZK THB
0.6724
THB CZK
พฤหัสบดี
1.4893
CZK THB
0.6715
THB CZK
ศุกร์
1.4957
CZK THB
0.6686
THB CZK
จันทร์
1.5050
CZK THB
0.6645
THB CZK
อังคาร
1.5075
CZK THB
0.6633
THB CZK
พุธ
1.5019
CZK THB
0.6658
THB CZK
พฤหัสบดี
1.5075
CZK THB
0.6633
THB CZK
ศุกร์
1.5139
CZK THB
0.6606
THB CZK
จันทร์
1.5107
CZK THB
0.6619
THB CZK
อังคาร
1.5096
CZK THB
0.6624
THB CZK
พุธ
1.5055
CZK THB
0.6642
THB CZK
พฤหัสบดี
1.5113
CZK THB
0.6617
THB CZK
ศุกร์
1.5094
CZK THB
0.6625
THB CZK
จันทร์
1.5129
CZK THB
0.6610
THB CZK
อังคาร
1.5109
CZK THB
0.6618
THB CZK
พุธ
1.5122
CZK THB
0.6613
THB CZK
พฤหัสบดี
1.5301
CZK THB
0.6536
THB CZK
ศุกร์
1.5337
CZK THB
0.6520
THB CZK
จันทร์
1.5371
CZK THB
0.6506
THB CZK
อังคาร
1.5411
CZK THB
0.6489
THB CZK
พุธ
1.5444
CZK THB
0.6475
THB CZK
พฤหัสบดี
1.5477
CZK THB
0.6461
THB CZK
ศุกร์
1.5504
CZK THB
0.6450
THB CZK
จันทร์
1.5475
CZK THB
0.6462
THB CZK
อังคาร
1.5445
CZK THB
0.6475
THB CZK
พุธ
1.5371
CZK THB
0.6506
THB CZK
พฤหัสบดี
1.5274
CZK THB
0.6547
THB CZK
ศุกร์
1.5425
CZK THB
0.6483
THB CZK
จันทร์
1.5499
CZK THB
0.6452
THB CZK
อังคาร
1.5381
CZK THB
0.6502
THB CZK
พุธ
1.5321
CZK THB
0.6527
THB CZK
พฤหัสบดี
1.5291
CZK THB
0.6540
THB CZK
ศุกร์
1.5268
CZK THB
0.6550
THB CZK
จันทร์
1.5312
CZK THB
0.6531
THB CZK
อังคาร
1.5155
CZK THB
0.6598
THB CZK
พุธ
1.5062
CZK THB
0.6639
THB CZK
พฤหัสบดี
1.5073
CZK THB
0.6634
THB CZK
ศุกร์
1.5021
CZK THB
0.6657
THB CZK
จันทร์
1.4974
CZK THB
0.6678
THB CZK
อังคาร
1.4944
CZK THB
0.6692
THB CZK
พุธ
1.5027
CZK THB
0.6655
THB CZK
พฤหัสบดี
1.5147
CZK THB
0.6602
THB CZK
ศุกร์
1.5231
CZK THB
0.6565
THB CZK
จันทร์
1.5154
CZK THB
0.6599
THB CZK
อังคาร
1.5236
CZK THB
0.6564
THB CZK
พุธ
1.5247
CZK THB
0.6559
THB CZK
พฤหัสบดี
1.5247
CZK THB
0.6559
THB CZK
ศุกร์
1.5256
CZK THB
0.6555
THB CZK
จันทร์
1.5304
CZK THB
0.6534
THB CZK
อังคาร
1.5313
CZK THB
0.6530
THB CZK
พุธ
1.5359
CZK THB
0.6511
THB CZK
พฤหัสบดี
1.5378
CZK THB
0.6503
THB CZK
ศุกร์
1.5480
CZK THB
0.6460
THB CZK
จันทร์
1.5366
CZK THB
0.6508
THB CZK
อังคาร
1.5413
CZK THB
0.6488
THB CZK
พุธ
1.5452
CZK THB
0.6471
THB CZK
พฤหัสบดี
1.5361
CZK THB
0.6510
THB CZK
ศุกร์
1.5426
CZK THB
0.6482
THB CZK
จันทร์
1.5438
CZK THB
0.6478
THB CZK