อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง เรียลบราซิล และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เรียลบราซิล และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 เรียลบราซิล แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เรียลบราซิล
ต่ำสุด = 5.2325 (9/3/2564) เฉลี่ย = 5.9383 สูงสุด = 6.5080 (29/6/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เรียลบราซิล และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
5.7473
BRL THB
0.1740
THB BRL
จันทร์
5.7539
BRL THB
0.1738
THB BRL
อังคาร
5.6535
BRL THB
0.1769
THB BRL
พุธ
5.6513
BRL THB
0.1769
THB BRL
พฤหัสบดี
5.6537
BRL THB
0.1769
THB BRL
ศุกร์
5.5559
BRL THB
0.1800
THB BRL
จันทร์
5.5594
BRL THB
0.1799
THB BRL
อังคาร
5.4930
BRL THB
0.1820
THB BRL
พุธ
5.6447
BRL THB
0.1772
THB BRL
พฤหัสบดี
5.6582
BRL THB
0.1767
THB BRL
ศุกร์
5.7796
BRL THB
0.1730
THB BRL
จันทร์
5.6854
BRL THB
0.1759
THB BRL
อังคาร
5.6687
BRL THB
0.1764
THB BRL
พุธ
5.5917
BRL THB
0.1788
THB BRL
พฤหัสบดี
5.6560
BRL THB
0.1768
THB BRL
ศุกร์
5.6054
BRL THB
0.1784
THB BRL
จันทร์
5.4797
BRL THB
0.1825
THB BRL
อังคาร
5.4855
BRL THB
0.1823
THB BRL
พุธ
5.5984
BRL THB
0.1786
THB BRL
พฤหัสบดี
5.5445
BRL THB
0.1804
THB BRL
ศุกร์
5.4951
BRL THB
0.1820
THB BRL
จันทร์
5.4860
BRL THB
0.1823
THB BRL
อังคาร
5.5214
BRL THB
0.1811
THB BRL
พุธ
5.5952
BRL THB
0.1787
THB BRL
พฤหัสบดี
5.6164
BRL THB
0.1781
THB BRL
ศุกร์
5.5436
BRL THB
0.1804
THB BRL
จันทร์
5.5897
BRL THB
0.1789
THB BRL
อังคาร
5.5815
BRL THB
0.1792
THB BRL
พุธ
5.5622
BRL THB
0.1798
THB BRL
พฤหัสบดี
5.5466
BRL THB
0.1803
THB BRL
ศุกร์
5.5650
BRL THB
0.1797
THB BRL
จันทร์
5.5623
BRL THB
0.1798
THB BRL
อังคาร
5.5632
BRL THB
0.1798
THB BRL
พุธ
5.5805
BRL THB
0.1792
THB BRL
พฤหัสบดี
5.5470
BRL THB
0.1803
THB BRL
ศุกร์
5.5233
BRL THB
0.1811
THB BRL
จันทร์
5.5788
BRL THB
0.1792
THB BRL
อังคาร
5.4947
BRL THB
0.1820
THB BRL
พุธ
5.5197
BRL THB
0.1812
THB BRL
พฤหัสบดี
5.5720
BRL THB
0.1795
THB BRL
ศุกร์
5.4914
BRL THB
0.1821
THB BRL
จันทร์
5.3920
BRL THB
0.1855
THB BRL
อังคาร
5.3675
BRL THB
0.1863
THB BRL
พุธ
5.3396
BRL THB
0.1873
THB BRL
พฤหัสบดี
5.4006
BRL THB
0.1852
THB BRL
ศุกร์
5.3808
BRL THB
0.1858
THB BRL
จันทร์
5.4077
BRL THB
0.1849
THB BRL
อังคาร
5.2325
BRL THB
0.1911
THB BRL
พุธ
5.2948
BRL THB
0.1889
THB BRL
พฤหัสบดี
5.3864
BRL THB
0.1857
THB BRL
ศุกร์
5.5579
BRL THB
0.1799
THB BRL
จันทร์
5.5345
BRL THB
0.1807
THB BRL
อังคาร
5.4766
BRL THB
0.1826
THB BRL
พุธ
5.4748
BRL THB
0.1827
THB BRL
พฤหัสบดี
5.5148
BRL THB
0.1813
THB BRL
ศุกร์
5.5429
BRL THB
0.1804
THB BRL
จันทร์
5.6273
BRL THB
0.1777
THB BRL
อังคาร
5.6265
BRL THB
0.1777
THB BRL
พุธ
5.6162
BRL THB
0.1781
THB BRL
พฤหัสบดี
5.5299
BRL THB
0.1808
THB BRL
ศุกร์
5.5034
BRL THB
0.1817
THB BRL
จันทร์
5.4164
BRL THB
0.1846
THB BRL
อังคาร
5.4056
BRL THB
0.1850
THB BRL
พุธ
5.4147
BRL THB
0.1847
THB BRL
พฤหัสบดี
5.5587
BRL THB
0.1799
THB BRL
ศุกร์
5.4653
BRL THB
0.1830
THB BRL
จันทร์
5.4986
BRL THB
0.1819
THB BRL
อังคาร
5.5416
BRL THB
0.1805
THB BRL
พุธ
5.6043
BRL THB
0.1784
THB BRL
พฤหัสบดี
5.6065
BRL THB
0.1784
THB BRL
ศุกร์
5.6466
BRL THB
0.1771
THB BRL
จันทร์
5.5433
BRL THB
0.1804
THB BRL
อังคาร
5.5090
BRL THB
0.1815
THB BRL
พุธ
5.4880
BRL THB
0.1822
THB BRL
พฤหัสบดี
5.5346
BRL THB
0.1807
THB BRL
ศุกร์
5.5576
BRL THB
0.1799
THB BRL
จันทร์
5.5825
BRL THB
0.1791
THB BRL
อังคาร
5.6366
BRL THB
0.1774
THB BRL
พุธ
5.6295
BRL THB
0.1776
THB BRL
พฤหัสบดี
5.6244
BRL THB
0.1778
THB BRL
ศุกร์
5.7623
BRL THB
0.1735
THB BRL
จันทร์
5.7372
BRL THB
0.1743
THB BRL
อังคาร
5.7721
BRL THB
0.1732
THB BRL
พุธ
5.7527
BRL THB
0.1738
THB BRL
พฤหัสบดี
5.8421
BRL THB
0.1712
THB BRL
ศุกร์
5.8398
BRL THB
0.1712
THB BRL
จันทร์
5.7349
BRL THB
0.1744
THB BRL
อังคาร
5.7307
BRL THB
0.1745
THB BRL
พุธ
5.7163
BRL THB
0.1749
THB BRL
พฤหัสบดี
5.8352
BRL THB
0.1714
THB BRL
ศุกร์
5.9060
BRL THB
0.1693
THB BRL
จันทร์
5.9371
BRL THB
0.1684
THB BRL
อังคาร
5.9486
BRL THB
0.1681
THB BRL
พุธ
5.9787
BRL THB
0.1673
THB BRL
พฤหัสบดี
5.9118
BRL THB
0.1692
THB BRL
ศุกร์
5.9035
BRL THB
0.1694
THB BRL
จันทร์
5.9553
BRL THB
0.1679
THB BRL
อังคาร
5.9662
BRL THB
0.1676
THB BRL
พุธ
5.9760
BRL THB
0.1673
THB BRL
พฤหัสบดี
5.9109
BRL THB
0.1692
THB BRL
ศุกร์
5.9428
BRL THB
0.1683
THB BRL
จันทร์
5.8472
BRL THB
0.1710
THB BRL
อังคาร
5.8964
BRL THB
0.1696
THB BRL
พุธ
5.8594
BRL THB
0.1707
THB BRL
พฤหัสบดี
5.8912
BRL THB
0.1697
THB BRL
ศุกร์
5.9654
BRL THB
0.1676
THB BRL
จันทร์
5.9683
BRL THB
0.1676
THB BRL
อังคาร
5.9747
BRL THB
0.1674
THB BRL
พุธ
6.0517
BRL THB
0.1652
THB BRL
พฤหัสบดี
6.1324
BRL THB
0.1631
THB BRL
ศุกร์
6.1589
BRL THB
0.1624
THB BRL
จันทร์
6.1802
BRL THB
0.1618
THB BRL
อังคาร
6.1803
BRL THB
0.1618
THB BRL
พุธ
6.1856
BRL THB
0.1617
THB BRL
พฤหัสบดี
6.1561
BRL THB
0.1624
THB BRL
ศุกร์
6.1434
BRL THB
0.1628
THB BRL
จันทร์
6.0841
BRL THB
0.1644
THB BRL
อังคาร
6.1514
BRL THB
0.1626
THB BRL
พุธ
6.1769
BRL THB
0.1619
THB BRL
พฤหัสบดี
6.2142
BRL THB
0.1609
THB BRL
ศุกร์
6.2786
BRL THB
0.1593
THB BRL
จันทร์
6.2071
BRL THB
0.1611
THB BRL
อังคาร
6.3312
BRL THB
0.1579
THB BRL
พุธ
6.4206
BRL THB
0.1557
THB BRL
พฤหัสบดี
6.4120
BRL THB
0.1560
THB BRL
ศุกร์
6.4663
BRL THB
0.1546
THB BRL
จันทร์
6.4696
BRL THB
0.1546
THB BRL
อังคาร
6.5080
BRL THB
0.1537
THB BRL
พุธ
6.4618
BRL THB
0.1548
THB BRL
พฤหัสบดี
6.4493
BRL THB
0.1551
THB BRL
ศุกร์
6.3769
BRL THB
0.1568
THB BRL
จันทร์
6.3471
BRL THB
0.1576
THB BRL
อังคาร
6.3209
BRL THB
0.1582
THB BRL
พุธ
6.2067
BRL THB
0.1611
THB BRL
พฤหัสบดี
6.2076
BRL THB
0.1611
THB BRL
ศุกร์
6.1841
BRL THB
0.1617
THB BRL
จันทร์
6.2124
BRL THB
0.1610
THB BRL
อังคาร
6.3016
BRL THB
0.1587
THB BRL
พุธ
6.3257
BRL THB
0.1581
THB BRL
พฤหัสบดี
6.4391
BRL THB
0.1553
THB BRL
ศุกร์
6.4077
BRL THB
0.1561
THB BRL
จันทร์
6.4216
BRL THB
0.1557
THB BRL
อังคาร
6.2513
BRL THB
0.1600
THB BRL
พุธ
6.2901
BRL THB
0.1590
THB BRL
พฤหัสบดี
6.3313
BRL THB
0.1579
THB BRL
ศุกร์
6.3304
BRL THB
0.1580
THB BRL
จันทร์
6.3365
BRL THB
0.1578
THB BRL
อังคาร
6.3618
BRL THB
0.1572
THB BRL
พุธ
6.3530
BRL THB
0.1574
THB BRL
พฤหัสบดี
6.4255
BRL THB
0.1556
THB BRL
ศุกร์
6.4676
BRL THB
0.1546
THB BRL
จันทร์
6.3181
BRL THB
0.1583
THB BRL
อังคาร
6.3820
BRL THB
0.1567
THB BRL
พุธ
6.3735
BRL THB
0.1569
THB BRL
พฤหัสบดี
6.4232
BRL THB
0.1557
THB BRL
ศุกร์
6.3594
BRL THB
0.1572
THB BRL
จันทร์
6.3916
BRL THB
0.1565
THB BRL
อังคาร
6.3866
BRL THB
0.1566
THB BRL
พุธ
6.4245
BRL THB
0.1557
THB BRL
พฤหัสบดี
6.3294
BRL THB
0.1580
THB BRL
ศุกร์
6.3472
BRL THB
0.1575
THB BRL
จันทร์
6.3763
BRL THB
0.1568
THB BRL
อังคาร
6.3219
BRL THB
0.1582
THB BRL
พุธ
6.2929
BRL THB
0.1589
THB BRL
พฤหัสบดี
6.1945
BRL THB
0.1614
THB BRL
ศุกร์
6.1630
BRL THB
0.1623
THB BRL
จันทร์
6.2014
BRL THB
0.1613
THB BRL
อังคาร
6.1153
BRL THB
0.1635
THB BRL
พุธ
6.2375
BRL THB
0.1603
THB BRL
พฤหัสบดี
6.2786
BRL THB
0.1593
THB BRL
ศุกร์
6.2129
BRL THB
0.1610
THB BRL
จันทร์
6.2396
BRL THB
0.1603
THB BRL
อังคาร
6.2208
BRL THB
0.1608
THB BRL
พุธ
6.2782
BRL THB
0.1593
THB BRL
พฤหัสบดี
6.2549
BRL THB
0.1599
THB BRL
ศุกร์
6.2916
BRL THB
0.1589
THB BRL
จันทร์
6.2483
BRL THB
0.1600
THB BRL
อังคาร
6.2999
BRL THB
0.1587
THB BRL
พุธ
6.3347
BRL THB
0.1579
THB BRL
พฤหัสบดี
6.1458
BRL THB
0.1627
THB BRL
ศุกร์
6.2847
BRL THB
0.1591
THB BRL
จันทร์
6.2718
BRL THB
0.1594
THB BRL
อังคาร
6.3157
BRL THB
0.1583
THB BRL
พุธ
6.2714
BRL THB
0.1595
THB BRL
พฤหัสบดี
6.3263
BRL THB
0.1581
THB BRL
ศุกร์
6.3253
BRL THB
0.1581
THB BRL
จันทร์
6.3029
BRL THB
0.1587
THB BRL
อังคาร
6.2651
BRL THB
0.1596
THB BRL
พุธ
6.3454
BRL THB
0.1576
THB BRL
พฤหัสบดี
6.2796
BRL THB
0.1592
THB BRL
ศุกร์
6.2972
BRL THB
0.1588
THB BRL
จันทร์
6.2881
BRL THB
0.1590
THB BRL
อังคาร
6.2627
BRL THB
0.1597
THB BRL
พุธ
6.2388
BRL THB
0.1603
THB BRL
พฤหัสบดี
6.2551
BRL THB
0.1599
THB BRL
ศุกร์
6.1773
BRL THB
0.1619
THB BRL
จันทร์
6.2984
BRL THB
0.1588
THB BRL
อังคาร
6.1924
BRL THB
0.1615
THB BRL
พุธ
6.1911
BRL THB
0.1615
THB BRL
พฤหัสบดี
6.1489
BRL THB
0.1626
THB BRL
ศุกร์
6.1384
BRL THB
0.1629
THB BRL
จันทร์
6.1511
BRL THB
0.1626
THB BRL
อังคาร
6.0215
BRL THB
0.1661
THB BRL
พุธ
6.0164
BRL THB
0.1662
THB BRL
พฤหัสบดี
6.0244
BRL THB
0.1660
THB BRL
ศุกร์
6.0415
BRL THB
0.1655
THB BRL
จันทร์
6.1285
BRL THB
0.1632
THB BRL
อังคาร
6.0446
BRL THB
0.1654
THB BRL
พุธ
5.9729
BRL THB
0.1674
THB BRL
พฤหัสบดี
5.9603
BRL THB
0.1678
THB BRL
ศุกร์
5.8856
BRL THB
0.1699
THB BRL
จันทร์
5.8544
BRL THB
0.1708
THB BRL
อังคาร
5.9565
BRL THB
0.1679
THB BRL
พุธ
5.9918
BRL THB
0.1669
THB BRL
พฤหัสบดี
6.0126
BRL THB
0.1663
THB BRL
ศุกร์
5.8794
BRL THB
0.1701
THB BRL
จันทร์
5.9161
BRL THB
0.1690
THB BRL
อังคาร
5.8507
BRL THB
0.1709
THB BRL
พุธ
5.8658
BRL THB
0.1705
THB BRL
พฤหัสบดี
6.0199
BRL THB
0.1661
THB BRL
ศุกร์
5.9431
BRL THB
0.1683
THB BRL
จันทร์
5.9538
BRL THB
0.1680
THB BRL
อังคาร
5.9114
BRL THB
0.1692
THB BRL
พุธ
5.9816
BRL THB
0.1672
THB BRL
พฤหัสบดี
5.9907
BRL THB
0.1669
THB BRL
ศุกร์
6.0826
BRL THB
0.1644
THB BRL
จันทร์
5.9996
BRL THB
0.1667
THB BRL
อังคาร
5.9892
BRL THB
0.1670
THB BRL
พุธ
5.9472
BRL THB
0.1681
THB BRL
พฤหัสบดี
5.8899
BRL THB
0.1698
THB BRL
ศุกร์
5.8920
BRL THB
0.1697
THB BRL
จันทร์
5.8608
BRL THB
0.1706
THB BRL
อังคาร
5.9218
BRL THB
0.1689
THB BRL
พุธ
5.9842
BRL THB
0.1671
THB BRL
พฤหัสบดี
5.9471
BRL THB
0.1681
THB BRL
ศุกร์
6.0429
BRL THB
0.1655
THB BRL
จันทร์
5.9958
BRL THB
0.1668
THB BRL
อังคาร
6.0009
BRL THB
0.1666
THB BRL
พุธ
5.9856
BRL THB
0.1671
THB BRL
พฤหัสบดี
5.9427
BRL THB
0.1683
THB BRL
ศุกร์
5.9943
BRL THB
0.1668
THB BRL
จันทร์
5.9909
BRL THB
0.1669
THB BRL
อังคาร
5.9189
BRL THB
0.1690
THB BRL
พุธ
5.9639
BRL THB
0.1677
THB BRL
พฤหัสบดี
6.0518
BRL THB
0.1652
THB BRL
ศุกร์
6.0409
BRL THB
0.1655
THB BRL
จันทร์
5.9359
BRL THB
0.1685
THB BRL
อังคาร
5.8762
BRL THB
0.1702
THB BRL
พุธ
5.8814
BRL THB
0.1700
THB BRL
พฤหัสบดี
5.8806
BRL THB
0.1701
THB BRL
ศุกร์
5.8608
BRL THB
0.1706
THB BRL
จันทร์
5.8911
BRL THB
0.1697
THB BRL
อังคาร
5.8710
BRL THB
0.1703
THB BRL
พุธ
5.8744
BRL THB
0.1702
THB BRL
พฤหัสบดี
5.9264
BRL THB
0.1687
THB BRL
ศุกร์
5.8861
BRL THB
0.1699
THB BRL
จันทร์
5.9097
BRL THB
0.1692
THB BRL
อังคาร
5.9517
BRL THB
0.1680
THB BRL
พุธ
5.9525
BRL THB
0.1680
THB BRL
พฤหัสบดี
5.8520
BRL THB
0.1709
THB BRL
ศุกร์
5.9552
BRL THB
0.1679
THB BRL