อัตราแลกเปลี่ยนปี 2560 ระหว่าง เรียลกัมพูชา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เรียลกัมพูชา และ บาทไทย ในปี 2560 กราฟแสดงค่าของ 1 เรียลกัมพูชา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เรียลกัมพูชา
ต่ำสุด = 0.007997 (29/11/2560) เฉลี่ย = 0.008378 สูงสุด = 0.009411 (14/4/2560)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เรียลกัมพูชา และ บาทไทย ในปี 2560
จันทร์
0.008850
KHR THB
112.99
THB KHR
อังคาร
0.008868
KHR THB
112.76
THB KHR
พุธ
0.008848
KHR THB
113.02
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008811
KHR THB
113.49
THB KHR
ศุกร์
0.008916
KHR THB
112.16
THB KHR
จันทร์
0.008774
KHR THB
113.97
THB KHR
อังคาร
0.008845
KHR THB
113.06
THB KHR
พุธ
0.008759
KHR THB
114.17
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008797
KHR THB
113.67
THB KHR
ศุกร์
0.008762
KHR THB
114.13
THB KHR
จันทร์
0.008713
KHR THB
114.78
THB KHR
อังคาร
0.008741
KHR THB
114.41
THB KHR
พุธ
0.008768
KHR THB
114.05
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008694
KHR THB
115.02
THB KHR
ศุกร์
0.008750
KHR THB
114.28
THB KHR
อาทิตย์
0.008750
KHR THB
114.28
THB KHR
จันทร์
0.008805
KHR THB
113.57
THB KHR
อังคาร
0.008749
KHR THB
114.30
THB KHR
พุธ
0.008711
KHR THB
114.79
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008650
KHR THB
115.61
THB KHR
ศุกร์
0.008696
KHR THB
115.00
THB KHR
อาทิตย์
0.008696
KHR THB
115.00
THB KHR
จันทร์
0.008674
KHR THB
115.29
THB KHR
อังคาร
0.008651
KHR THB
115.59
THB KHR
พุธ
0.008651
KHR THB
115.60
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008637
KHR THB
115.77
THB KHR
ศุกร์
0.008629
KHR THB
115.89
THB KHR
จันทร์
0.008632
KHR THB
115.84
THB KHR
อังคาร
0.008635
KHR THB
115.81
THB KHR
พุธ
0.008633
KHR THB
115.84
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008707
KHR THB
114.85
THB KHR
ศุกร์
0.008666
KHR THB
115.39
THB KHR
จันทร์
0.008667
KHR THB
115.38
THB KHR
อังคาร
0.008579
KHR THB
116.57
THB KHR
พุธ
0.008646
KHR THB
115.66
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008653
KHR THB
115.56
THB KHR
ศุกร์
0.008719
KHR THB
114.70
THB KHR
จันทร์
0.008674
KHR THB
115.29
THB KHR
อังคาร
0.008667
KHR THB
115.38
THB KHR
พุธ
0.008690
KHR THB
115.08
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008723
KHR THB
114.64
THB KHR
ศุกร์
0.008606
KHR THB
116.20
THB KHR
จันทร์
0.008576
KHR THB
116.60
THB KHR
อังคาร
0.008610
KHR THB
116.15
THB KHR
พุธ
0.008627
KHR THB
115.92
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008583
KHR THB
116.51
THB KHR
ศุกร์
0.008622
KHR THB
115.98
THB KHR
จันทร์
0.008877
KHR THB
112.66
THB KHR
อังคาร
0.008663
KHR THB
115.44
THB KHR
พุธ
0.008705
KHR THB
114.87
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008773
KHR THB
113.99
THB KHR
ศุกร์
0.008772
KHR THB
114.00
THB KHR
จันทร์
0.008829
KHR THB
113.26
THB KHR
อังคาร
0.008813
KHR THB
113.47
THB KHR
พุธ
0.008590
KHR THB
116.41
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008796
KHR THB
113.68
THB KHR
ศุกร์
0.008797
KHR THB
113.68
THB KHR
จันทร์
0.008763
KHR THB
114.12
THB KHR
อังคาร
0.008679
KHR THB
115.22
THB KHR
พุธ
0.008645
KHR THB
115.68
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008607
KHR THB
116.19
THB KHR
ศุกร์
0.008642
KHR THB
115.72
THB KHR
จันทร์
0.008597
KHR THB
116.31
THB KHR
อังคาร
0.008613
KHR THB
116.11
THB KHR
พุธ
0.008593
KHR THB
116.38
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008606
KHR THB
116.20
THB KHR
ศุกร์
0.008553
KHR THB
116.92
THB KHR
จันทร์
0.008556
KHR THB
116.88
THB KHR
อังคาร
0.008604
KHR THB
116.22
THB KHR
พุธ
0.008618
KHR THB
116.04
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008621
KHR THB
115.99
THB KHR
ศุกร์
0.008631
KHR THB
115.87
THB KHR
จันทร์
0.008560
KHR THB
116.82
THB KHR
อังคาร
0.008628
KHR THB
115.90
THB KHR
พุธ
0.008580
KHR THB
116.55
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008696
KHR THB
114.99
THB KHR
ศุกร์
0.009411
KHR THB
106.26
THB KHR
จันทร์
0.009392
KHR THB
106.48
THB KHR
อังคาร
0.008574
KHR THB
116.63
THB KHR
พุธ
0.008591
KHR THB
116.40
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008565
KHR THB
116.75
THB KHR
ศุกร์
0.008531
KHR THB
117.22
THB KHR
จันทร์
0.008721
KHR THB
114.67
THB KHR
อังคาร
0.008571
KHR THB
116.67
THB KHR
พุธ
0.008602
KHR THB
116.25
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008472
KHR THB
118.04
THB KHR
ศุกร์
0.008556
KHR THB
116.88
THB KHR
จันทร์
0.008517
KHR THB
117.41
THB KHR
อังคาร
0.008535
KHR THB
117.16
THB KHR
พุธ
0.008572
KHR THB
116.66
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008508
KHR THB
117.54
THB KHR
ศุกร์
0.008491
KHR THB
117.78
THB KHR
อาทิตย์
0.008486
KHR THB
117.85
THB KHR
จันทร์
0.008523
KHR THB
117.33
THB KHR
อังคาร
0.008572
KHR THB
116.66
THB KHR
พุธ
0.008581
KHR THB
116.54
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008589
KHR THB
116.43
THB KHR
ศุกร์
0.008488
KHR THB
117.81
THB KHR
จันทร์
0.008501
KHR THB
117.63
THB KHR
อังคาร
0.008520
KHR THB
117.38
THB KHR
พุธ
0.008543
KHR THB
117.05
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008549
KHR THB
116.97
THB KHR
ศุกร์
0.008428
KHR THB
118.65
THB KHR
จันทร์
0.008453
KHR THB
118.30
THB KHR
อังคาร
0.008494
KHR THB
117.74
THB KHR
พุธ
0.008425
KHR THB
118.70
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008434
KHR THB
118.57
THB KHR
ศุกร์
0.008382
KHR THB
119.30
THB KHR
จันทร์
0.008360
KHR THB
119.61
THB KHR
อังคาร
0.008335
KHR THB
119.97
THB KHR
พุธ
0.008375
KHR THB
119.41
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008400
KHR THB
119.05
THB KHR
ศุกร์
0.008354
KHR THB
119.70
THB KHR
จันทร์
0.008362
KHR THB
119.59
THB KHR
อังคาร
0.008345
KHR THB
119.83
THB KHR
พุธ
0.008362
KHR THB
119.60
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008397
KHR THB
119.09
THB KHR
ศุกร์
0.008327
KHR THB
120.09
THB KHR
จันทร์
0.008381
KHR THB
119.32
THB KHR
อังคาร
0.008312
KHR THB
120.31
THB KHR
พุธ
0.008314
KHR THB
120.28
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008316
KHR THB
120.25
THB KHR
ศุกร์
0.008304
KHR THB
120.42
THB KHR
จันทร์
0.008335
KHR THB
119.98
THB KHR
อังคาร
0.008348
KHR THB
119.79
THB KHR
พุธ
0.008299
KHR THB
120.49
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008299
KHR THB
120.49
THB KHR
ศุกร์
0.008287
KHR THB
120.68
THB KHR
จันทร์
0.008332
KHR THB
120.01
THB KHR
อังคาร
0.008307
KHR THB
120.38
THB KHR
พุธ
0.008356
KHR THB
119.68
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008364
KHR THB
119.56
THB KHR
ศุกร์
0.008284
KHR THB
120.72
THB KHR
จันทร์
0.008314
KHR THB
120.28
THB KHR
อังคาร
0.008315
KHR THB
120.26
THB KHR
พุธ
0.008323
KHR THB
120.15
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008341
KHR THB
119.89
THB KHR
ศุกร์
0.008343
KHR THB
119.86
THB KHR
จันทร์
0.008345
KHR THB
119.83
THB KHR
อังคาร
0.008334
KHR THB
119.99
THB KHR
พุธ
0.008354
KHR THB
119.70
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008268
KHR THB
120.95
THB KHR
ศุกร์
0.008254
KHR THB
121.15
THB KHR
จันทร์
0.008245
KHR THB
121.29
THB KHR
อังคาร
0.008218
KHR THB
121.68
THB KHR
พุธ
0.008205
KHR THB
121.88
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008205
KHR THB
121.87
THB KHR
ศุกร์
0.008228
KHR THB
121.53
THB KHR
จันทร์
0.008178
KHR THB
122.29
THB KHR
อังคาร
0.008157
KHR THB
122.59
THB KHR
พุธ
0.008146
KHR THB
122.77
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008196
KHR THB
122.02
THB KHR
ศุกร์
0.008185
KHR THB
122.17
THB KHR
จันทร์
0.008153
KHR THB
122.66
THB KHR
อังคาร
0.008153
KHR THB
122.65
THB KHR
พุธ
0.008114
KHR THB
123.25
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008145
KHR THB
122.77
THB KHR
ศุกร์
0.008130
KHR THB
123.00
THB KHR
จันทร์
0.008048
KHR THB
124.26
THB KHR
อังคาร
0.008044
KHR THB
124.31
THB KHR
พุธ
0.008038
KHR THB
124.42
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008125
KHR THB
123.08
THB KHR
ศุกร์
0.008116
KHR THB
123.21
THB KHR
จันทร์
0.008138
KHR THB
122.89
THB KHR
อังคาร
0.008139
KHR THB
122.87
THB KHR
พุธ
0.008107
KHR THB
123.34
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008134
KHR THB
122.94
THB KHR
ศุกร์
0.008104
KHR THB
123.40
THB KHR
จันทร์
0.008066
KHR THB
123.97
THB KHR
อังคาร
0.008109
KHR THB
123.31
THB KHR
พุธ
0.008139
KHR THB
122.86
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008135
KHR THB
122.93
THB KHR
ศุกร์
0.008203
KHR THB
121.91
THB KHR
จันทร์
0.008383
KHR THB
119.28
THB KHR
อังคาร
0.008214
KHR THB
121.74
THB KHR
พุธ
0.008143
KHR THB
122.81
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008158
KHR THB
122.58
THB KHR
ศุกร์
0.008213
KHR THB
121.76
THB KHR
จันทร์
0.008143
KHR THB
122.81
THB KHR
อังคาร
0.008184
KHR THB
122.19
THB KHR
พุธ
0.008118
KHR THB
123.19
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008174
KHR THB
122.35
THB KHR
ศุกร์
0.008158
KHR THB
122.57
THB KHR
จันทร์
0.008130
KHR THB
123.00
THB KHR
อังคาร
0.008145
KHR THB
122.78
THB KHR
พุธ
0.008199
KHR THB
121.97
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008098
KHR THB
123.49
THB KHR
ศุกร์
0.008109
KHR THB
123.33
THB KHR
จันทร์
0.008107
KHR THB
123.35
THB KHR
อังคาร
0.008121
KHR THB
123.14
THB KHR
พุธ
0.008132
KHR THB
122.97
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008067
KHR THB
123.96
THB KHR
ศุกร์
0.008058
KHR THB
124.09
THB KHR
จันทร์
0.008145
KHR THB
122.78
THB KHR
อังคาร
0.008167
KHR THB
122.44
THB KHR
พุธ
0.008213
KHR THB
121.75
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008239
KHR THB
121.37
THB KHR
ศุกร์
0.008228
KHR THB
121.54
THB KHR
จันทร์
0.008215
KHR THB
121.73
THB KHR
อังคาร
0.008229
KHR THB
121.52
THB KHR
พุธ
0.008183
KHR THB
122.20
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008201
KHR THB
121.93
THB KHR
ศุกร์
0.008206
KHR THB
121.86
THB KHR
จันทร์
0.008254
KHR THB
121.16
THB KHR
อังคาร
0.008169
KHR THB
122.42
THB KHR
พุธ
0.008125
KHR THB
123.08
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008165
KHR THB
122.47
THB KHR
ศุกร์
0.008165
KHR THB
122.48
THB KHR
จันทร์
0.008149
KHR THB
122.72
THB KHR
อังคาร
0.008179
KHR THB
122.27
THB KHR
พุธ
0.008165
KHR THB
122.48
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008171
KHR THB
122.38
THB KHR
ศุกร์
0.008184
KHR THB
122.20
THB KHR
จันทร์
0.008153
KHR THB
122.66
THB KHR
อังคาร
0.008223
KHR THB
121.62
THB KHR
พุธ
0.008206
KHR THB
121.86
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008257
KHR THB
121.10
THB KHR
ศุกร์
0.008082
KHR THB
123.73
THB KHR
จันทร์
0.008172
KHR THB
122.37
THB KHR
อังคาร
0.008232
KHR THB
121.47
THB KHR
พุธ
0.008218
KHR THB
121.68
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008141
KHR THB
122.83
THB KHR
ศุกร์
0.008213
KHR THB
121.76
THB KHR
จันทร์
0.008157
KHR THB
122.60
THB KHR
อังคาร
0.008229
KHR THB
121.51
THB KHR
พุธ
0.008223
KHR THB
121.61
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008197
KHR THB
122.00
THB KHR
ศุกร์
0.008204
KHR THB
121.89
THB KHR
จันทร์
0.008195
KHR THB
122.03
THB KHR
อังคาร
0.008195
KHR THB
122.03
THB KHR
พุธ
0.008192
KHR THB
122.06
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008115
KHR THB
123.24
THB KHR
ศุกร์
0.008166
KHR THB
122.46
THB KHR
จันทร์
0.008067
KHR THB
123.96
THB KHR
อังคาร
0.008117
KHR THB
123.19
THB KHR
พุธ
0.008128
KHR THB
123.04
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008161
KHR THB
122.53
THB KHR
ศุกร์
0.008047
KHR THB
124.27
THB KHR
จันทร์
0.008076
KHR THB
123.83
THB KHR
อังคาร
0.008063
KHR THB
124.02
THB KHR
พุธ
0.007997
KHR THB
125.05
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008098
KHR THB
123.49
THB KHR
ศุกร์
0.008060
KHR THB
124.07
THB KHR
จันทร์
0.008033
KHR THB
124.48
THB KHR
อังคาร
0.008019
KHR THB
124.71
THB KHR
พุธ
0.008038
KHR THB
124.41
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008045
KHR THB
124.30
THB KHR
ศุกร์
0.008064
KHR THB
124.01
THB KHR
จันทร์
0.008055
KHR THB
124.14
THB KHR
อังคาร
0.008054
KHR THB
124.16
THB KHR
พุธ
0.008072
KHR THB
123.88
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008002
KHR THB
124.97
THB KHR
ศุกร์
0.008000
KHR THB
125.00
THB KHR
จันทร์
0.008017
KHR THB
124.73
THB KHR
อังคาร
0.008063
KHR THB
124.03
THB KHR
พุธ
0.008135
KHR THB
122.93
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008011
KHR THB
124.83
THB KHR
ศุกร์
0.008086
KHR THB
123.67
THB KHR
จันทร์
0.008064
KHR THB
124.01
THB KHR
อังคาร
0.008078
KHR THB
123.80
THB KHR
พุธ
0.008090
KHR THB
123.60
THB KHR
พฤหัสบดี
0.008037
KHR THB
124.43
THB KHR
ศุกร์
0.008070
KHR THB
123.92
THB KHR