อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง ลิวโรมาเนีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ลิวโรมาเนีย และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 ลิวโรมาเนีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ลิวโรมาเนีย
ต่ำสุด = 7.2158 (20/1/2566) เฉลี่ย = 7.6093 สูงสุด = 7.8670 (14/7/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ลิวโรมาเนีย และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
7.4717
RON THB
0.1338
THB RON
อังคาร
7.3521
RON THB
0.1360
THB RON
พุธ
7.3355
RON THB
0.1363
THB RON
พฤหัสบดี
7.3024
RON THB
0.1369
THB RON
ศุกร์
7.2578
RON THB
0.1378
THB RON
จันทร์
7.2651
RON THB
0.1376
THB RON
อังคาร
7.3064
RON THB
0.1369
THB RON
พุธ
7.2656
RON THB
0.1376
THB RON
พฤหัสบดี
7.2810
RON THB
0.1373
THB RON
ศุกร์
7.2357
RON THB
0.1382
THB RON
จันทร์
7.2392
RON THB
0.1381
THB RON
อังคาร
7.2730
RON THB
0.1375
THB RON
พุธ
7.2299
RON THB
0.1383
THB RON
พฤหัสบดี
7.2607
RON THB
0.1377
THB RON
ศุกร์
7.2158
RON THB
0.1386
THB RON
จันทร์
7.2607
RON THB
0.1377
THB RON
อังคาร
7.2507
RON THB
0.1379
THB RON
พุธ
7.2816
RON THB
0.1373
THB RON
พฤหัสบดี
7.3077
RON THB
0.1368
THB RON
ศุกร์
7.3114
RON THB
0.1368
THB RON
จันทร์
7.2669
RON THB
0.1376
THB RON
อังคาร
7.2741
RON THB
0.1375
THB RON
พุธ
7.2883
RON THB
0.1372
THB RON
พฤหัสบดี
7.3593
RON THB
0.1359
THB RON
ศุกร์
7.3568
RON THB
0.1359
THB RON
จันทร์
7.3969
RON THB
0.1352
THB RON
อังคาร
7.3482
RON THB
0.1361
THB RON
พุธ
7.3553
RON THB
0.1360
THB RON
พฤหัสบดี
7.3708
RON THB
0.1357
THB RON
ศุกร์
7.3789
RON THB
0.1355
THB RON
จันทร์
7.3770
RON THB
0.1356
THB RON
อังคาร
7.4260
RON THB
0.1347
THB RON
พุธ
7.5112
RON THB
0.1331
THB RON
พฤหัสบดี
7.4993
RON THB
0.1333
THB RON
ศุกร์
7.5104
RON THB
0.1331
THB RON
จันทร์
7.4754
RON THB
0.1338
THB RON
อังคาร
7.4926
RON THB
0.1335
THB RON
พุธ
7.4680
RON THB
0.1339
THB RON
พฤหัสบดี
7.4881
RON THB
0.1335
THB RON
ศุกร์
7.4981
RON THB
0.1334
THB RON
จันทร์
7.5374
RON THB
0.1327
THB RON
อังคาร
7.6256
RON THB
0.1311
THB RON
พุธ
7.5112
RON THB
0.1331
THB RON
พฤหัสบดี
7.5136
RON THB
0.1331
THB RON
ศุกร์
7.4842
RON THB
0.1336
THB RON
จันทร์
7.4575
RON THB
0.1341
THB RON
อังคาร
7.4890
RON THB
0.1335
THB RON
พุธ
7.5257
RON THB
0.1329
THB RON
พฤหัสบดี
7.5364
RON THB
0.1327
THB RON
ศุกร์
7.5439
RON THB
0.1326
THB RON
จันทร์
7.5198
RON THB
0.1330
THB RON
อังคาร
7.5191
RON THB
0.1330
THB RON
พุธ
7.4850
RON THB
0.1336
THB RON
พฤหัสบดี
7.4281
RON THB
0.1346
THB RON
ศุกร์
7.3956
RON THB
0.1352
THB RON
จันทร์
7.4081
RON THB
0.1350
THB RON
อังคาร
7.4955
RON THB
0.1334
THB RON
พุธ
7.5409
RON THB
0.1326
THB RON
พฤหัสบดี
7.5379
RON THB
0.1327
THB RON
ศุกร์
7.4335
RON THB
0.1345
THB RON
จันทร์
7.5090
RON THB
0.1332
THB RON
อังคาร
7.4980
RON THB
0.1334
THB RON
พุธ
7.4922
RON THB
0.1335
THB RON
พฤหัสบดี
7.5242
RON THB
0.1329
THB RON
ศุกร์
7.5047
RON THB
0.1333
THB RON
จันทร์
7.5676
RON THB
0.1321
THB RON
อังคาร
7.5758
RON THB
0.1320
THB RON
พุธ
7.5214
RON THB
0.1330
THB RON
พฤหัสบดี
7.5288
RON THB
0.1328
THB RON
ศุกร์
7.5401
RON THB
0.1326
THB RON
จันทร์
7.5943
RON THB
0.1317
THB RON
อังคาร
7.5761
RON THB
0.1320
THB RON
พุธ
7.5777
RON THB
0.1320
THB RON
พฤหัสบดี
7.6025
RON THB
0.1315
THB RON
ศุกร์
7.6240
RON THB
0.1312
THB RON
จันทร์
7.6369
RON THB
0.1309
THB RON
อังคาร
7.6276
RON THB
0.1311
THB RON
พุธ
7.6487
RON THB
0.1307
THB RON
พฤหัสบดี
7.6429
RON THB
0.1308
THB RON
ศุกร์
7.6303
RON THB
0.1311
THB RON
จันทร์
7.6818
RON THB
0.1302
THB RON
อังคาร
7.6873
RON THB
0.1301
THB RON
พุธ
7.6453
RON THB
0.1308
THB RON
พฤหัสบดี
7.6182
RON THB
0.1313
THB RON
ศุกร์
7.5963
RON THB
0.1316
THB RON
จันทร์
7.6391
RON THB
0.1309
THB RON
อังคาร
7.6037
RON THB
0.1315
THB RON
พุธ
7.6175
RON THB
0.1313
THB RON
พฤหัสบดี
7.5860
RON THB
0.1318
THB RON
ศุกร์
7.5454
RON THB
0.1325
THB RON
จันทร์
7.5905
RON THB
0.1317
THB RON
อังคาร
7.5121
RON THB
0.1331
THB RON
พุธ
7.4896
RON THB
0.1335
THB RON
พฤหัสบดี
7.4715
RON THB
0.1338
THB RON
ศุกร์
7.5149
RON THB
0.1331
THB RON
จันทร์
7.4427
RON THB
0.1344
THB RON
อังคาร
7.4778
RON THB
0.1337
THB RON
พุธ
7.4800
RON THB
0.1337
THB RON
พฤหัสบดี
7.4681
RON THB
0.1339
THB RON
ศุกร์
7.4531
RON THB
0.1342
THB RON
จันทร์
7.4894
RON THB
0.1335
THB RON
อังคาร
7.5277
RON THB
0.1328
THB RON
พุธ
7.4928
RON THB
0.1335
THB RON
พฤหัสบดี
7.5023
RON THB
0.1333
THB RON
ศุกร์
7.5126
RON THB
0.1331
THB RON
จันทร์
7.5073
RON THB
0.1332
THB RON
อังคาร
7.5118
RON THB
0.1331
THB RON
พุธ
7.4779
RON THB
0.1337
THB RON
พฤหัสบดี
7.4954
RON THB
0.1334
THB RON
ศุกร์
7.5016
RON THB
0.1333
THB RON
จันทร์
7.5141
RON THB
0.1331
THB RON
อังคาร
7.4975
RON THB
0.1334
THB RON
พุธ
7.4979
RON THB
0.1334
THB RON
พฤหัสบดี
7.5426
RON THB
0.1326
THB RON
ศุกร์
7.5145
RON THB
0.1331
THB RON
จันทร์
7.5156
RON THB
0.1331
THB RON
อังคาร
7.5211
RON THB
0.1330
THB RON
พุธ
7.5639
RON THB
0.1322
THB RON
พฤหัสบดี
7.6097
RON THB
0.1314
THB RON
ศุกร์
7.6512
RON THB
0.1307
THB RON
จันทร์
7.6542
RON THB
0.1306
THB RON
อังคาร
7.6537
RON THB
0.1307
THB RON
พุธ
7.6643
RON THB
0.1305
THB RON
พฤหัสบดี
7.7663
RON THB
0.1288
THB RON
ศุกร์
7.7227
RON THB
0.1295
THB RON
จันทร์
7.7408
RON THB
0.1292
THB RON
อังคาร
7.7828
RON THB
0.1285
THB RON
พุธ
7.8657
RON THB
0.1271
THB RON
พฤหัสบดี
7.8284
RON THB
0.1277
THB RON
ศุกร์
7.7444
RON THB
0.1291
THB RON
จันทร์
7.7422
RON THB
0.1292
THB RON
อังคาร
7.6830
RON THB
0.1302
THB RON
พุธ
7.6743
RON THB
0.1303
THB RON
พฤหัสบดี
7.7052
RON THB
0.1298
THB RON
ศุกร์
7.7457
RON THB
0.1291
THB RON
จันทร์
7.7755
RON THB
0.1286
THB RON
อังคาร
7.7301
RON THB
0.1294
THB RON
พุธ
7.7762
RON THB
0.1286
THB RON
พฤหัสบดี
7.8072
RON THB
0.1281
THB RON
ศุกร์
7.8670
RON THB
0.1271
THB RON
จันทร์
7.8648
RON THB
0.1271
THB RON
อังคาร
7.7924
RON THB
0.1283
THB RON
พุธ
7.7389
RON THB
0.1292
THB RON
พฤหัสบดี
7.7144
RON THB
0.1296
THB RON
ศุกร์
7.7603
RON THB
0.1289
THB RON
จันทร์
7.7611
RON THB
0.1288
THB RON
อังคาร
7.7500
RON THB
0.1290
THB RON
พุธ
7.7038
RON THB
0.1298
THB RON
พฤหัสบดี
7.7045
RON THB
0.1298
THB RON
ศุกร์
7.6750
RON THB
0.1303
THB RON
จันทร์
7.6563
RON THB
0.1306
THB RON
อังคาร
7.6178
RON THB
0.1313
THB RON
พุธ
7.6265
RON THB
0.1311
THB RON
พฤหัสบดี
7.6815
RON THB
0.1302
THB RON
ศุกร์
7.6888
RON THB
0.1301
THB RON
จันทร์
7.7223
RON THB
0.1295
THB RON
อังคาร
7.7471
RON THB
0.1291
THB RON
พุธ
7.7488
RON THB
0.1291
THB RON
พฤหัสบดี
7.8253
RON THB
0.1278
THB RON
ศุกร์
7.8047
RON THB
0.1281
THB RON
จันทร์
7.7925
RON THB
0.1283
THB RON
อังคาร
7.8339
RON THB
0.1277
THB RON
พุธ
7.8231
RON THB
0.1278
THB RON
พฤหัสบดี
7.8098
RON THB
0.1280
THB RON
ศุกร์
7.7711
RON THB
0.1287
THB RON
จันทร์
7.7608
RON THB
0.1289
THB RON
อังคาร
7.7183
RON THB
0.1296
THB RON
พุธ
7.6823
RON THB
0.1302
THB RON
พฤหัสบดี
7.6933
RON THB
0.1300
THB RON
ศุกร์
7.6732
RON THB
0.1303
THB RON
จันทร์
7.7255
RON THB
0.1294
THB RON
อังคาร
7.6910
RON THB
0.1300
THB RON
พุธ
7.7334
RON THB
0.1293
THB RON
พฤหัสบดี
7.6992
RON THB
0.1299
THB RON
ศุกร์
7.6728
RON THB
0.1303
THB RON
จันทร์
7.6879
RON THB
0.1301
THB RON
อังคาร
7.6993
RON THB
0.1299
THB RON
พุธ
7.6812
RON THB
0.1302
THB RON
พฤหัสบดี
7.6873
RON THB
0.1301
THB RON
ศุกร์
7.6573
RON THB
0.1306
THB RON
จันทร์
7.6753
RON THB
0.1303
THB RON
อังคาร
7.6924
RON THB
0.1300
THB RON
พุธ
7.7281
RON THB
0.1294
THB RON
พฤหัสบดี
7.7302
RON THB
0.1294
THB RON
ศุกร์
7.6820
RON THB
0.1302
THB RON
จันทร์
7.6720
RON THB
0.1303
THB RON
อังคาร
7.7440
RON THB
0.1291
THB RON
พุธ
7.7591
RON THB
0.1289
THB RON
พฤหัสบดี
7.7433
RON THB
0.1291
THB RON
ศุกร์
7.7080
RON THB
0.1297
THB RON
จันทร์
7.7318
RON THB
0.1293
THB RON
อังคาร
7.7569
RON THB
0.1289
THB RON
พุธ
7.7512
RON THB
0.1290
THB RON
พฤหัสบดี
7.7745
RON THB
0.1286
THB RON
ศุกร์
7.7689
RON THB
0.1287
THB RON
จันทร์
7.8303
RON THB
0.1277
THB RON
อังคาร
7.8110
RON THB
0.1280
THB RON
พุธ
7.8178
RON THB
0.1279
THB RON
พฤหัสบดี
7.8189
RON THB
0.1279
THB RON
ศุกร์
7.8668
RON THB
0.1271
THB RON
จันทร์
7.8662
RON THB
0.1271
THB RON
อังคาร
7.8331
RON THB
0.1277
THB RON
พุธ
7.7685
RON THB
0.1287
THB RON
พฤหัสบดี
7.7404
RON THB
0.1292
THB RON
ศุกร์
7.7180
RON THB
0.1296
THB RON
จันทร์
7.6907
RON THB
0.1300
THB RON
อังคาร
7.7284
RON THB
0.1294
THB RON
พุธ
7.7111
RON THB
0.1297
THB RON
พฤหัสบดี
7.7236
RON THB
0.1295
THB RON
ศุกร์
7.7739
RON THB
0.1286
THB RON
จันทร์
7.7858
RON THB
0.1284
THB RON
อังคาร
7.7499
RON THB
0.1290
THB RON
พุธ
7.7128
RON THB
0.1297
THB RON
พฤหัสบดี
7.7004
RON THB
0.1299
THB RON
ศุกร์
7.7019
RON THB
0.1298
THB RON
จันทร์
7.6617
RON THB
0.1305
THB RON
อังคาร
7.7221
RON THB
0.1295
THB RON
พุธ
7.6887
RON THB
0.1301
THB RON
พฤหัสบดี
7.6843
RON THB
0.1301
THB RON
ศุกร์
7.6477
RON THB
0.1308
THB RON
จันทร์
7.6864
RON THB
0.1301
THB RON
อังคาร
7.6436
RON THB
0.1308
THB RON
พุธ
7.6430
RON THB
0.1308
THB RON
พฤหัสบดี
7.6587
RON THB
0.1306
THB RON
ศุกร์
7.7166
RON THB
0.1296
THB RON
จันทร์
7.7415
RON THB
0.1292
THB RON
อังคาร
7.7794
RON THB
0.1285
THB RON
พุธ
7.7547
RON THB
0.1290
THB RON
พฤหัสบดี
7.7393
RON THB
0.1292
THB RON
ศุกร์
7.6583
RON THB
0.1306
THB RON
จันทร์
7.7273
RON THB
0.1294
THB RON
อังคาร
7.7510
RON THB
0.1290
THB RON
พุธ
7.7232
RON THB
0.1295
THB RON
พฤหัสบดี
7.7473
RON THB
0.1291
THB RON
ศุกร์
7.7837
RON THB
0.1285
THB RON
จันทร์
7.7362
RON THB
0.1293
THB RON
อังคาร
7.6960
RON THB
0.1299
THB RON
พุธ
7.6986
RON THB
0.1299
THB RON
พฤหัสบดี
7.7392
RON THB
0.1292
THB RON
ศุกร์
7.6853
RON THB
0.1301
THB RON
จันทร์
7.6436
RON THB
0.1308
THB RON
อังคาร
7.7042
RON THB
0.1298
THB RON
พุธ
7.6376
RON THB
0.1309
THB RON
พฤหัสบดี
7.6324
RON THB
0.1310
THB RON
ศุกร์
7.6717
RON THB
0.1304
THB RON
จันทร์
7.7330
RON THB
0.1293
THB RON
อังคาร
7.7460
RON THB
0.1291
THB RON
พุธ
7.7510
RON THB
0.1290
THB RON
พฤหัสบดี
7.6874
RON THB
0.1301
THB RON
ศุกร์
7.6846
RON THB
0.1301
THB RON
จันทร์
7.6930
RON THB
0.1300
THB RON
อังคาร
7.6965
RON THB
0.1299
THB RON
พุธ
7.6998
RON THB
0.1299
THB RON
พฤหัสบดี
7.6933
RON THB
0.1300
THB RON
ศุกร์
7.6681
RON THB
0.1304
THB RON
จันทร์
7.6624
RON THB
0.1305
THB RON
อังคาร
7.6614
RON THB
0.1305
THB RON
พุธ
7.6529
RON THB
0.1307
THB RON
พฤหัสบดี
7.6346
RON THB
0.1310
THB RON
ศุกร์
7.6427
RON THB
0.1308
THB RON