อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ฟรังก์สวิส และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์สวิส และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ฟรังก์สวิส แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ฟรังก์สวิส
ต่ำสุด = 30.639 (1/1/2563) เฉลี่ย = 33.350 สูงสุด = 34.649 (25/8/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฟรังก์สวิส และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
30.639
CHF THB
0.03264
THB CHF
พฤหัสบดี
31.073
CHF THB
0.03218
THB CHF
ศุกร์
30.972
CHF THB
0.03229
THB CHF
จันทร์
31.100
CHF THB
0.03215
THB CHF
อังคาร
31.071
CHF THB
0.03218
THB CHF
พุธ
31.217
CHF THB
0.03203
THB CHF
พฤหัสบดี
31.102
CHF THB
0.03215
THB CHF
ศุกร์
30.995
CHF THB
0.03226
THB CHF
จันทร์
31.089
CHF THB
0.03217
THB CHF
อังคาร
31.254
CHF THB
0.03200
THB CHF
พุธ
31.314
CHF THB
0.03193
THB CHF
พฤหัสบดี
31.559
CHF THB
0.03169
THB CHF
ศุกร์
31.463
CHF THB
0.03178
THB CHF
จันทร์
31.321
CHF THB
0.03193
THB CHF
อังคาร
31.420
CHF THB
0.03183
THB CHF
พุธ
31.288
CHF THB
0.03196
THB CHF
พฤหัสบดี
31.494
CHF THB
0.03175
THB CHF
ศุกร์
31.513
CHF THB
0.03173
THB CHF
จันทร์
31.686
CHF THB
0.03156
THB CHF
อังคาร
31.887
CHF THB
0.03136
THB CHF
พุธ
31.785
CHF THB
0.03146
THB CHF
พฤหัสบดี
32.053
CHF THB
0.03120
THB CHF
ศุกร์
32.143
CHF THB
0.03111
THB CHF
จันทร์
32.195
CHF THB
0.03106
THB CHF
อังคาร
31.997
CHF THB
0.03125
THB CHF
พุธ
31.837
CHF THB
0.03141
THB CHF
พฤหัสบดี
31.899
CHF THB
0.03135
THB CHF
ศุกร์
32.030
CHF THB
0.03122
THB CHF
จันทร์
31.954
CHF THB
0.03129
THB CHF
อังคาร
32.022
CHF THB
0.03123
THB CHF
พุธ
31.961
CHF THB
0.03129
THB CHF
พฤหัสบดี
31.873
CHF THB
0.03137
THB CHF
ศุกร์
31.764
CHF THB
0.03148
THB CHF
จันทร์
31.754
CHF THB
0.03149
THB CHF
อังคาร
31.840
CHF THB
0.03141
THB CHF
พุธ
31.689
CHF THB
0.03156
THB CHF
พฤหัสบดี
32.024
CHF THB
0.03123
THB CHF
ศุกร์
32.215
CHF THB
0.03104
THB CHF
จันทร์
32.296
CHF THB
0.03096
THB CHF
อังคาร
32.419
CHF THB
0.03085
THB CHF
พุธ
32.650
CHF THB
0.03063
THB CHF
พฤหัสบดี
32.598
CHF THB
0.03068
THB CHF
ศุกร์
32.736
CHF THB
0.03055
THB CHF
จันทร์
32.760
CHF THB
0.03052
THB CHF
อังคาร
32.923
CHF THB
0.03037
THB CHF
พุธ
32.764
CHF THB
0.03052
THB CHF
พฤหัสบดี
33.110
CHF THB
0.03020
THB CHF
ศุกร์
33.555
CHF THB
0.02980
THB CHF
จันทร์
33.990
CHF THB
0.02942
THB CHF
อังคาร
33.707
CHF THB
0.02967
THB CHF
พุธ
33.547
CHF THB
0.02981
THB CHF
พฤหัสบดี
33.704
CHF THB
0.02967
THB CHF
ศุกร์
33.641
CHF THB
0.02973
THB CHF
จันทร์
34.017
CHF THB
0.02940
THB CHF
อังคาร
33.790
CHF THB
0.02959
THB CHF
พุธ
33.797
CHF THB
0.02959
THB CHF
พฤหัสบดี
33.388
CHF THB
0.02995
THB CHF
ศุกร์
33.185
CHF THB
0.03013
THB CHF
จันทร์
33.354
CHF THB
0.02998
THB CHF
อังคาร
33.686
CHF THB
0.02969
THB CHF
พุธ
33.427
CHF THB
0.02992
THB CHF
พฤหัสบดี
33.648
CHF THB
0.02972
THB CHF
ศุกร์
33.795
CHF THB
0.02959
THB CHF
จันทร์
34.175
CHF THB
0.02926
THB CHF
อังคาร
33.938
CHF THB
0.02947
THB CHF
พุธ
34.107
CHF THB
0.02932
THB CHF
พฤหัสบดี
34.060
CHF THB
0.02936
THB CHF
ศุกร์
33.805
CHF THB
0.02958
THB CHF
จันทร์
33.601
CHF THB
0.02976
THB CHF
อังคาร
33.634
CHF THB
0.02973
THB CHF
พุธ
33.731
CHF THB
0.02965
THB CHF
พฤหัสบดี
33.788
CHF THB
0.02960
THB CHF
ศุกร์
33.827
CHF THB
0.02956
THB CHF
จันทร์
33.776
CHF THB
0.02961
THB CHF
อังคาร
33.976
CHF THB
0.02943
THB CHF
พุธ
33.790
CHF THB
0.02959
THB CHF
พฤหัสบดี
33.793
CHF THB
0.02959
THB CHF
ศุกร์
33.537
CHF THB
0.02982
THB CHF
จันทร์
33.570
CHF THB
0.02979
THB CHF
อังคาร
33.505
CHF THB
0.02985
THB CHF
พุธ
33.405
CHF THB
0.02994
THB CHF
พฤหัสบดี
33.156
CHF THB
0.03016
THB CHF
ศุกร์
33.234
CHF THB
0.03009
THB CHF
จันทร์
33.369
CHF THB
0.02997
THB CHF
อังคาร
33.321
CHF THB
0.03001
THB CHF
พุธ
33.266
CHF THB
0.03006
THB CHF
พฤหัสบดี
33.326
CHF THB
0.03001
THB CHF
ศุกร์
33.628
CHF THB
0.02974
THB CHF
จันทร์
33.571
CHF THB
0.02979
THB CHF
อังคาร
33.374
CHF THB
0.02996
THB CHF
พุธ
33.282
CHF THB
0.03005
THB CHF
พฤหัสบดี
33.205
CHF THB
0.03012
THB CHF
ศุกร์
33.182
CHF THB
0.03014
THB CHF
จันทร์
33.127
CHF THB
0.03019
THB CHF
อังคาร
33.062
CHF THB
0.03025
THB CHF
พุธ
33.088
CHF THB
0.03022
THB CHF
พฤหัสบดี
32.972
CHF THB
0.03033
THB CHF
ศุกร์
32.982
CHF THB
0.03032
THB CHF
จันทร์
32.909
CHF THB
0.03039
THB CHF
อังคาร
32.860
CHF THB
0.03043
THB CHF
พุธ
32.946
CHF THB
0.03035
THB CHF
พฤหัสบดี
32.954
CHF THB
0.03035
THB CHF
ศุกร์
32.817
CHF THB
0.03047
THB CHF
จันทร์
32.902
CHF THB
0.03039
THB CHF
อังคาร
32.935
CHF THB
0.03036
THB CHF
พุธ
32.898
CHF THB
0.03040
THB CHF
พฤหัสบดี
32.838
CHF THB
0.03045
THB CHF
ศุกร์
33.089
CHF THB
0.03022
THB CHF
จันทร์
32.954
CHF THB
0.03035
THB CHF
อังคาร
32.803
CHF THB
0.03048
THB CHF
พุธ
32.748
CHF THB
0.03054
THB CHF
พฤหัสบดี
32.926
CHF THB
0.03037
THB CHF
ศุกร์
32.843
CHF THB
0.03045
THB CHF
จันทร์
32.643
CHF THB
0.03063
THB CHF
อังคาร
32.860
CHF THB
0.03043
THB CHF
พุธ
32.923
CHF THB
0.03037
THB CHF
พฤหัสบดี
32.822
CHF THB
0.03047
THB CHF
ศุกร์
32.698
CHF THB
0.03058
THB CHF
จันทร์
32.722
CHF THB
0.03056
THB CHF
อังคาร
32.835
CHF THB
0.03046
THB CHF
พุธ
32.882
CHF THB
0.03041
THB CHF
พฤหัสบดี
32.762
CHF THB
0.03052
THB CHF
ศุกร์
32.630
CHF THB
0.03065
THB CHF
จันทร์
32.670
CHF THB
0.03061
THB CHF
อังคาร
32.731
CHF THB
0.03055
THB CHF
พุธ
32.629
CHF THB
0.03065
THB CHF
พฤหัสบดี
32.570
CHF THB
0.03070
THB CHF
ศุกร์
32.624
CHF THB
0.03065
THB CHF
จันทร์
32.676
CHF THB
0.03060
THB CHF
อังคาร
32.539
CHF THB
0.03073
THB CHF
พุธ
32.691
CHF THB
0.03059
THB CHF
พฤหัสบดี
32.924
CHF THB
0.03037
THB CHF
ศุกร์
32.884
CHF THB
0.03041
THB CHF
จันทร์
32.995
CHF THB
0.03031
THB CHF
อังคาร
33.114
CHF THB
0.03020
THB CHF
พุธ
33.168
CHF THB
0.03015
THB CHF
พฤหัสบดี
33.210
CHF THB
0.03011
THB CHF
ศุกร์
33.205
CHF THB
0.03012
THB CHF
จันทร์
33.326
CHF THB
0.03001
THB CHF
อังคาร
33.583
CHF THB
0.02978
THB CHF
พุธ
33.461
CHF THB
0.02989
THB CHF
พฤหัสบดี
33.505
CHF THB
0.02985
THB CHF
ศุกร์
33.686
CHF THB
0.02969
THB CHF
จันทร์
33.884
CHF THB
0.02951
THB CHF
อังคาร
33.771
CHF THB
0.02961
THB CHF
พุธ
33.870
CHF THB
0.02952
THB CHF
พฤหัสบดี
34.177
CHF THB
0.02926
THB CHF
ศุกร์
34.282
CHF THB
0.02917
THB CHF
จันทร์
34.255
CHF THB
0.02919
THB CHF
อังคาร
34.320
CHF THB
0.02914
THB CHF
พุธ
34.259
CHF THB
0.02919
THB CHF
พฤหัสบดี
34.387
CHF THB
0.02908
THB CHF
ศุกร์
34.337
CHF THB
0.02912
THB CHF
จันทร์
34.012
CHF THB
0.02940
THB CHF
อังคาร
33.993
CHF THB
0.02942
THB CHF
พุธ
34.069
CHF THB
0.02935
THB CHF
พฤหัสบดี
34.260
CHF THB
0.02919
THB CHF
ศุกร์
34.070
CHF THB
0.02935
THB CHF
จันทร์
33.899
CHF THB
0.02950
THB CHF
อังคาร
34.080
CHF THB
0.02934
THB CHF
พุธ
34.025
CHF THB
0.02939
THB CHF
พฤหัสบดี
34.114
CHF THB
0.02931
THB CHF
ศุกร์
34.189
CHF THB
0.02925
THB CHF
จันทร์
34.398
CHF THB
0.02907
THB CHF
อังคาร
34.388
CHF THB
0.02908
THB CHF
พุธ
34.573
CHF THB
0.02892
THB CHF
พฤหัสบดี
34.506
CHF THB
0.02898
THB CHF
ศุกร์
34.606
CHF THB
0.02890
THB CHF
จันทร์
34.551
CHF THB
0.02894
THB CHF
อังคาร
34.649
CHF THB
0.02886
THB CHF
พุธ
34.468
CHF THB
0.02901
THB CHF
พฤหัสบดี
34.390
CHF THB
0.02908
THB CHF
ศุกร์
34.459
CHF THB
0.02902
THB CHF
จันทร์
34.349
CHF THB
0.02911
THB CHF
อังคาร
34.355
CHF THB
0.02911
THB CHF
พุธ
34.307
CHF THB
0.02915
THB CHF
พฤหัสบดี
34.507
CHF THB
0.02898
THB CHF
ศุกร์
34.428
CHF THB
0.02905
THB CHF
จันทร์
34.318
CHF THB
0.02914
THB CHF
อังคาร
34.247
CHF THB
0.02920
THB CHF
พุธ
34.167
CHF THB
0.02927
THB CHF
พฤหัสบดี
34.458
CHF THB
0.02902
THB CHF
ศุกร์
34.471
CHF THB
0.02901
THB CHF
จันทร์
34.563
CHF THB
0.02893
THB CHF
อังคาร
34.406
CHF THB
0.02907
THB CHF
พุธ
34.354
CHF THB
0.02911
THB CHF
พฤหัสบดี
34.274
CHF THB
0.02918
THB CHF
ศุกร์
34.225
CHF THB
0.02922
THB CHF
จันทร์
34.182
CHF THB
0.02926
THB CHF
อังคาร
34.289
CHF THB
0.02916
THB CHF
พุธ
34.194
CHF THB
0.02925
THB CHF
พฤหัสบดี
34.165
CHF THB
0.02927
THB CHF
ศุกร์
34.101
CHF THB
0.02933
THB CHF
จันทร์
34.233
CHF THB
0.02921
THB CHF
อังคาร
34.257
CHF THB
0.02919
THB CHF
พุธ
34.333
CHF THB
0.02913
THB CHF
พฤหัสบดี
34.395
CHF THB
0.02907
THB CHF
ศุกร์
34.260
CHF THB
0.02919
THB CHF
จันทร์
34.289
CHF THB
0.02916
THB CHF
อังคาร
34.123
CHF THB
0.02931
THB CHF
พุธ
34.035
CHF THB
0.02938
THB CHF
พฤหัสบดี
33.975
CHF THB
0.02943
THB CHF
ศุกร์
34.040
CHF THB
0.02938
THB CHF
จันทร์
34.198
CHF THB
0.02924
THB CHF
อังคาร
34.157
CHF THB
0.02928
THB CHF
พุธ
34.099
CHF THB
0.02933
THB CHF
พฤหัสบดี
34.149
CHF THB
0.02928
THB CHF
ศุกร์
34.108
CHF THB
0.02932
THB CHF
จันทร์
34.209
CHF THB
0.02923
THB CHF
อังคาร
34.476
CHF THB
0.02901
THB CHF
พุธ
34.576
CHF THB
0.02892
THB CHF
พฤหัสบดี
34.476
CHF THB
0.02901
THB CHF
ศุกร์
34.549
CHF THB
0.02894
THB CHF
จันทร์
34.446
CHF THB
0.02903
THB CHF
อังคาร
34.332
CHF THB
0.02913
THB CHF
พุธ
34.218
CHF THB
0.02922
THB CHF
พฤหัสบดี
34.288
CHF THB
0.02916
THB CHF
ศุกร์
34.033
CHF THB
0.02938
THB CHF
จันทร์
33.919
CHF THB
0.02948
THB CHF
อังคาร
33.899
CHF THB
0.02950
THB CHF
พุธ
34.057
CHF THB
0.02936
THB CHF
พฤหัสบดี
33.971
CHF THB
0.02944
THB CHF
ศุกร์
33.888
CHF THB
0.02951
THB CHF
จันทร์
33.905
CHF THB
0.02949
THB CHF
อังคาร
33.190
CHF THB
0.03013
THB CHF
พุธ
32.974
CHF THB
0.03033
THB CHF
พฤหัสบดี
33.077
CHF THB
0.03023
THB CHF
ศุกร์
32.981
CHF THB
0.03032
THB CHF
จันทร์
33.180
CHF THB
0.03014
THB CHF
อังคาร
33.136
CHF THB
0.03018
THB CHF
พุธ
33.266
CHF THB
0.03006
THB CHF
พฤหัสบดี
33.317
CHF THB
0.03001
THB CHF
ศุกร์
33.230
CHF THB
0.03009
THB CHF
จันทร์
33.327
CHF THB
0.03001
THB CHF
อังคาร
33.289
CHF THB
0.03004
THB CHF
พุธ
33.268
CHF THB
0.03006
THB CHF
พฤหัสบดี
33.333
CHF THB
0.03000
THB CHF
ศุกร์
33.426
CHF THB
0.02992
THB CHF
จันทร์
33.491
CHF THB
0.02986
THB CHF
อังคาร
33.377
CHF THB
0.02996
THB CHF
พุธ
33.591
CHF THB
0.02977
THB CHF
พฤหัสบดี
33.789
CHF THB
0.02960
THB CHF
ศุกร์
33.856
CHF THB
0.02954
THB CHF
จันทร์
33.904
CHF THB
0.02950
THB CHF
อังคาร
33.767
CHF THB
0.02962
THB CHF
พุธ
33.817
CHF THB
0.02957
THB CHF
พฤหัสบดี
33.810
CHF THB
0.02958
THB CHF
ศุกร์
33.836
CHF THB
0.02955
THB CHF
จันทร์
33.934
CHF THB
0.02947
THB CHF
อังคาร
33.907
CHF THB
0.02949
THB CHF
พุธ
33.932
CHF THB
0.02947
THB CHF
พฤหัสบดี
33.789
CHF THB
0.02960
THB CHF
ศุกร์
33.754
CHF THB
0.02963
THB CHF
จันทร์
33.806
CHF THB
0.02958
THB CHF
อังคาร
34.102
CHF THB
0.02932
THB CHF
พุธ
33.958
CHF THB
0.02945
THB CHF
พฤหัสบดี
33.873
CHF THB
0.02952
THB CHF
ศุกร์
33.752
CHF THB
0.02963
THB CHF
จันทร์
33.844
CHF THB
0.02955
THB CHF
อังคาร
33.898
CHF THB
0.02950
THB CHF
พุธ
33.874
CHF THB
0.02952
THB CHF
พฤหัสบดี
33.976
CHF THB
0.02943
THB CHF