อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง ปูลาบอตสวานา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปูลาบอตสวานา และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 ปูลาบอตสวานา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ปูลาบอตสวานา
ต่ำสุด = 2.7150 (12/1/2564) เฉลี่ย = 2.8850 สูงสุด = 3.0373 (5/8/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปูลาบอตสวานา และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
2.7627
BWP THB
0.3620
THB BWP
จันทร์
2.7703
BWP THB
0.3610
THB BWP
อังคาร
2.7800
BWP THB
0.3597
THB BWP
พุธ
2.7577
BWP THB
0.3626
THB BWP
พฤหัสบดี
2.7386
BWP THB
0.3651
THB BWP
ศุกร์
2.7255
BWP THB
0.3669
THB BWP
จันทร์
2.7206
BWP THB
0.3676
THB BWP
อังคาร
2.7150
BWP THB
0.3683
THB BWP
พุธ
2.7175
BWP THB
0.3680
THB BWP
พฤหัสบดี
2.7189
BWP THB
0.3678
THB BWP
ศุกร์
2.7302
BWP THB
0.3663
THB BWP
จันทร์
2.7167
BWP THB
0.3681
THB BWP
อังคาร
2.7254
BWP THB
0.3669
THB BWP
พุธ
2.7372
BWP THB
0.3653
THB BWP
พฤหัสบดี
2.7464
BWP THB
0.3641
THB BWP
ศุกร์
2.7619
BWP THB
0.3621
THB BWP
จันทร์
2.7258
BWP THB
0.3669
THB BWP
อังคาร
2.7174
BWP THB
0.3680
THB BWP
พุธ
2.7197
BWP THB
0.3677
THB BWP
พฤหัสบดี
2.7195
BWP THB
0.3677
THB BWP
ศุกร์
2.7174
BWP THB
0.3680
THB BWP
จันทร์
2.7212
BWP THB
0.3675
THB BWP
อังคาร
2.7202
BWP THB
0.3676
THB BWP
พุธ
2.7348
BWP THB
0.3657
THB BWP
พฤหัสบดี
2.7371
BWP THB
0.3654
THB BWP
ศุกร์
2.7261
BWP THB
0.3668
THB BWP
จันทร์
2.7456
BWP THB
0.3642
THB BWP
อังคาร
2.7413
BWP THB
0.3648
THB BWP
พุธ
2.7507
BWP THB
0.3635
THB BWP
พฤหัสบดี
2.7515
BWP THB
0.3634
THB BWP
ศุกร์
2.7495
BWP THB
0.3637
THB BWP
จันทร์
2.7567
BWP THB
0.3628
THB BWP
อังคาร
2.7794
BWP THB
0.3598
THB BWP
พุธ
2.7579
BWP THB
0.3626
THB BWP
พฤหัสบดี
2.7503
BWP THB
0.3636
THB BWP
ศุกร์
2.7797
BWP THB
0.3598
THB BWP
จันทร์
2.7697
BWP THB
0.3611
THB BWP
อังคาร
2.7536
BWP THB
0.3632
THB BWP
พุธ
2.7666
BWP THB
0.3615
THB BWP
พฤหัสบดี
2.7997
BWP THB
0.3572
THB BWP
ศุกร์
2.7665
BWP THB
0.3615
THB BWP
จันทร์
2.7330
BWP THB
0.3659
THB BWP
อังคาร
2.7406
BWP THB
0.3649
THB BWP
พุธ
2.7655
BWP THB
0.3616
THB BWP
พฤหัสบดี
2.7616
BWP THB
0.3621
THB BWP
ศุกร์
2.7441
BWP THB
0.3644
THB BWP
จันทร์
2.7497
BWP THB
0.3637
THB BWP
อังคาร
2.7483
BWP THB
0.3639
THB BWP
พุธ
2.7490
BWP THB
0.3638
THB BWP
พฤหัสบดี
2.7549
BWP THB
0.3630
THB BWP
ศุกร์
2.7841
BWP THB
0.3592
THB BWP
จันทร์
2.7810
BWP THB
0.3596
THB BWP
อังคาร
2.8004
BWP THB
0.3571
THB BWP
พุธ
2.7930
BWP THB
0.3580
THB BWP
พฤหัสบดี
2.8026
BWP THB
0.3568
THB BWP
ศุกร์
2.8077
BWP THB
0.3562
THB BWP
จันทร์
2.8253
BWP THB
0.3539
THB BWP
อังคาร
2.8193
BWP THB
0.3547
THB BWP
พุธ
2.8039
BWP THB
0.3566
THB BWP
พฤหัสบดี
2.8176
BWP THB
0.3549
THB BWP
ศุกร์
2.8038
BWP THB
0.3567
THB BWP
จันทร์
2.8055
BWP THB
0.3564
THB BWP
อังคาร
2.8084
BWP THB
0.3561
THB BWP
พุธ
2.8139
BWP THB
0.3554
THB BWP
พฤหัสบดี
2.8291
BWP THB
0.3535
THB BWP
ศุกร์
2.8399
BWP THB
0.3521
THB BWP
จันทร์
2.8502
BWP THB
0.3509
THB BWP
อังคาร
2.8638
BWP THB
0.3492
THB BWP
พุธ
2.8830
BWP THB
0.3469
THB BWP
พฤหัสบดี
2.8725
BWP THB
0.3481
THB BWP
ศุกร์
2.8791
BWP THB
0.3473
THB BWP
จันทร์
2.8849
BWP THB
0.3466
THB BWP
อังคาร
2.8773
BWP THB
0.3475
THB BWP
พุธ
2.8804
BWP THB
0.3472
THB BWP
พฤหัสบดี
2.8645
BWP THB
0.3491
THB BWP
ศุกร์
2.8878
BWP THB
0.3463
THB BWP
จันทร์
2.8956
BWP THB
0.3454
THB BWP
อังคาร
2.8993
BWP THB
0.3449
THB BWP
พุธ
2.8916
BWP THB
0.3458
THB BWP
พฤหัสบดี
2.9059
BWP THB
0.3441
THB BWP
ศุกร์
2.9059
BWP THB
0.3441
THB BWP
จันทร์
2.9166
BWP THB
0.3429
THB BWP
อังคาร
2.9053
BWP THB
0.3442
THB BWP
พุธ
2.8940
BWP THB
0.3455
THB BWP
พฤหัสบดี
2.8906
BWP THB
0.3460
THB BWP
ศุกร์
2.8794
BWP THB
0.3473
THB BWP
จันทร์
2.8654
BWP THB
0.3490
THB BWP
อังคาร
2.8469
BWP THB
0.3513
THB BWP
พุธ
2.8571
BWP THB
0.3500
THB BWP
พฤหัสบดี
2.8792
BWP THB
0.3473
THB BWP
ศุกร์
2.8898
BWP THB
0.3460
THB BWP
จันทร์
2.8824
BWP THB
0.3469
THB BWP
อังคาร
2.8989
BWP THB
0.3450
THB BWP
พุธ
2.9145
BWP THB
0.3431
THB BWP
พฤหัสบดี
2.9127
BWP THB
0.3433
THB BWP
ศุกร์
2.9448
BWP THB
0.3396
THB BWP
จันทร์
2.9309
BWP THB
0.3412
THB BWP
อังคาร
2.9316
BWP THB
0.3411
THB BWP
พุธ
2.9362
BWP THB
0.3406
THB BWP
พฤหัสบดี
2.9264
BWP THB
0.3417
THB BWP
ศุกร์
2.9321
BWP THB
0.3411
THB BWP
จันทร์
2.9409
BWP THB
0.3400
THB BWP
อังคาร
2.9378
BWP THB
0.3404
THB BWP
พุธ
2.9354
BWP THB
0.3407
THB BWP
พฤหัสบดี
2.9369
BWP THB
0.3405
THB BWP
ศุกร์
2.9414
BWP THB
0.3400
THB BWP
จันทร์
2.9314
BWP THB
0.3411
THB BWP
อังคาร
2.9416
BWP THB
0.3400
THB BWP
พุธ
2.9196
BWP THB
0.3425
THB BWP
พฤหัสบดี
2.9334
BWP THB
0.3409
THB BWP
ศุกร์
2.9428
BWP THB
0.3398
THB BWP
จันทร์
2.9475
BWP THB
0.3393
THB BWP
อังคาร
2.9625
BWP THB
0.3376
THB BWP
พุธ
2.9518
BWP THB
0.3388
THB BWP
พฤหัสบดี
2.9463
BWP THB
0.3394
THB BWP
ศุกร์
2.9229
BWP THB
0.3421
THB BWP
จันทร์
2.9365
BWP THB
0.3405
THB BWP
อังคาร
2.9177
BWP THB
0.3427
THB BWP
พุธ
2.9181
BWP THB
0.3427
THB BWP
พฤหัสบดี
2.9020
BWP THB
0.3446
THB BWP
ศุกร์
2.8979
BWP THB
0.3451
THB BWP
จันทร์
2.9140
BWP THB
0.3432
THB BWP
อังคาร
2.9170
BWP THB
0.3428
THB BWP
พุธ
2.9295
BWP THB
0.3414
THB BWP
พฤหัสบดี
2.9326
BWP THB
0.3410
THB BWP
ศุกร์
2.9242
BWP THB
0.3420
THB BWP
จันทร์
2.9491
BWP THB
0.3391
THB BWP
อังคาร
2.9347
BWP THB
0.3407
THB BWP
พุธ
2.9280
BWP THB
0.3415
THB BWP
พฤหัสบดี
2.9301
BWP THB
0.3413
THB BWP
ศุกร์
2.9390
BWP THB
0.3403
THB BWP
จันทร์
2.9346
BWP THB
0.3408
THB BWP
อังคาร
2.9256
BWP THB
0.3418
THB BWP
พุธ
2.9511
BWP THB
0.3389
THB BWP
พฤหัสบดี
2.9753
BWP THB
0.3361
THB BWP
ศุกร์
2.9727
BWP THB
0.3364
THB BWP
จันทร์
2.9910
BWP THB
0.3343
THB BWP
อังคาร
2.9677
BWP THB
0.3370
THB BWP
พุธ
2.9514
BWP THB
0.3388
THB BWP
พฤหัสบดี
2.9515
BWP THB
0.3388
THB BWP
ศุกร์
2.9663
BWP THB
0.3371
THB BWP
จันทร์
2.9889
BWP THB
0.3346
THB BWP
อังคาร
2.9764
BWP THB
0.3360
THB BWP
พุธ
2.9746
BWP THB
0.3362
THB BWP
พฤหัสบดี
2.9691
BWP THB
0.3368
THB BWP
ศุกร์
2.9758
BWP THB
0.3360
THB BWP
จันทร์
2.9704
BWP THB
0.3367
THB BWP
อังคาร
2.9579
BWP THB
0.3381
THB BWP
พุธ
2.9504
BWP THB
0.3389
THB BWP
พฤหัสบดี
2.9763
BWP THB
0.3360
THB BWP
ศุกร์
2.9799
BWP THB
0.3356
THB BWP
จันทร์
2.9879
BWP THB
0.3347
THB BWP
อังคาร
3.0083
BWP THB
0.3324
THB BWP
พุธ
3.0157
BWP THB
0.3316
THB BWP
พฤหัสบดี
3.0373
BWP THB
0.3292
THB BWP
ศุกร์
3.0315
BWP THB
0.3299
THB BWP
จันทร์
3.0196
BWP THB
0.3312
THB BWP
อังคาร
3.0116
BWP THB
0.3320
THB BWP
พุธ
2.9844
BWP THB
0.3351
THB BWP
พฤหัสบดี
2.9696
BWP THB
0.3367
THB BWP
ศุกร์
3.0043
BWP THB
0.3329
THB BWP
จันทร์
3.0049
BWP THB
0.3328
THB BWP
อังคาร
2.9873
BWP THB
0.3348
THB BWP
พุธ
2.9755
BWP THB
0.3361
THB BWP
พฤหัสบดี
2.9715
BWP THB
0.3365
THB BWP
ศุกร์
2.9502
BWP THB
0.3390
THB BWP
จันทร์
2.9527
BWP THB
0.3387
THB BWP
อังคาร
2.9119
BWP THB
0.3434
THB BWP
พุธ
2.9096
BWP THB
0.3437
THB BWP
พฤหัสบดี
2.9295
BWP THB
0.3414
THB BWP
ศุกร์
2.9110
BWP THB
0.3435
THB BWP
จันทร์
2.9068
BWP THB
0.3440
THB BWP
อังคาร
2.9148
BWP THB
0.3431
THB BWP
พุธ
2.9209
BWP THB
0.3424
THB BWP
พฤหัสบดี
2.9518
BWP THB
0.3388
THB BWP
ศุกร์
2.9719
BWP THB
0.3365
THB BWP
จันทร์
2.9483
BWP THB
0.3392
THB BWP
อังคาร
2.9760
BWP THB
0.3360
THB BWP
พุธ
2.9675
BWP THB
0.3370
THB BWP
พฤหัสบดี
2.9802
BWP THB
0.3356
THB BWP
ศุกร์
2.9889
BWP THB
0.3346
THB BWP
จันทร์
3.0044
BWP THB
0.3328
THB BWP
อังคาร
3.0118
BWP THB
0.3320
THB BWP
พุธ
3.0030
BWP THB
0.3330
THB BWP
พฤหัสบดี
2.9981
BWP THB
0.3335
THB BWP
ศุกร์
3.0094
BWP THB
0.3323
THB BWP
จันทร์
2.9828
BWP THB
0.3353
THB BWP
อังคาร
2.9883
BWP THB
0.3346
THB BWP
พุธ
2.9892
BWP THB
0.3345
THB BWP
พฤหัสบดี
2.9679
BWP THB
0.3369
THB BWP
ศุกร์
3.0003
BWP THB
0.3333
THB BWP
จันทร์
2.9776
BWP THB
0.3358
THB BWP
อังคาร
2.9836
BWP THB
0.3352
THB BWP
พุธ
2.9881
BWP THB
0.3347
THB BWP
พฤหัสบดี
2.9734
BWP THB
0.3363
THB BWP
ศุกร์
2.9691
BWP THB
0.3368
THB BWP
จันทร์
2.9984
BWP THB
0.3335
THB BWP
อังคาร
2.9893
BWP THB
0.3345
THB BWP
พุธ
2.9873
BWP THB
0.3348
THB BWP
พฤหัสบดี
2.9795
BWP THB
0.3356
THB BWP
ศุกร์
3.0048
BWP THB
0.3328
THB BWP
จันทร์
3.0055
BWP THB
0.3327
THB BWP
อังคาร
2.9469
BWP THB
0.3393
THB BWP
พุธ
2.9490
BWP THB
0.3391
THB BWP
พฤหัสบดี
2.9599
BWP THB
0.3379
THB BWP
ศุกร์
2.9684
BWP THB
0.3369
THB BWP
จันทร์
2.9834
BWP THB
0.3352
THB BWP
อังคาร
2.9867
BWP THB
0.3348
THB BWP
พุธ
2.9839
BWP THB
0.3351
THB BWP
พฤหัสบดี
2.9975
BWP THB
0.3336
THB BWP
ศุกร์
2.9911
BWP THB
0.3343
THB BWP
จันทร์
2.9569
BWP THB
0.3382
THB BWP
อังคาร
2.9459
BWP THB
0.3395
THB BWP
พุธ
2.9684
BWP THB
0.3369
THB BWP
พฤหัสบดี
2.9405
BWP THB
0.3401
THB BWP
ศุกร์
2.9433
BWP THB
0.3398
THB BWP
จันทร์
2.9062
BWP THB
0.3441
THB BWP
อังคาร
2.9114
BWP THB
0.3435
THB BWP
พุธ
2.9021
BWP THB
0.3446
THB BWP
พฤหัสบดี
2.9042
BWP THB
0.3443
THB BWP
ศุกร์
2.9090
BWP THB
0.3438
THB BWP
จันทร์
2.8921
BWP THB
0.3458
THB BWP
อังคาร
2.8938
BWP THB
0.3456
THB BWP
พุธ
2.8890
BWP THB
0.3461
THB BWP
พฤหัสบดี
2.8644
BWP THB
0.3491
THB BWP
ศุกร์
2.8594
BWP THB
0.3497
THB BWP
จันทร์
2.8542
BWP THB
0.3504
THB BWP
อังคาร
2.8384
BWP THB
0.3523
THB BWP
พุธ
2.8426
BWP THB
0.3518
THB BWP
พฤหัสบดี
2.8186
BWP THB
0.3548
THB BWP
ศุกร์
2.8152
BWP THB
0.3552
THB BWP
จันทร์
2.8213
BWP THB
0.3545
THB BWP
อังคาร
2.8306
BWP THB
0.3533
THB BWP
พุธ
2.8395
BWP THB
0.3522
THB BWP
พฤหัสบดี
2.8490
BWP THB
0.3510
THB BWP
ศุกร์
2.8896
BWP THB
0.3461
THB BWP
จันทร์
2.8466
BWP THB
0.3513
THB BWP
อังคาร
2.8684
BWP THB
0.3486
THB BWP
พุธ
2.8609
BWP THB
0.3495
THB BWP
พฤหัสบดี
2.9023
BWP THB
0.3446
THB BWP
ศุกร์
2.8861
BWP THB
0.3465
THB BWP
จันทร์
2.8740
BWP THB
0.3479
THB BWP
อังคาร
2.8605
BWP THB
0.3496
THB BWP
พุธ
2.8601
BWP THB
0.3496
THB BWP
พฤหัสบดี
2.8749
BWP THB
0.3478
THB BWP
ศุกร์
2.8637
BWP THB
0.3492
THB BWP
จันทร์
2.8329
BWP THB
0.3530
THB BWP
อังคาร
2.8591
BWP THB
0.3498
THB BWP
พุธ
2.8274
BWP THB
0.3537
THB BWP
พฤหัสบดี
2.8292
BWP THB
0.3535
THB BWP
ศุกร์
2.8381
BWP THB
0.3523
THB BWP
จันทร์
2.8496
BWP THB
0.3509
THB BWP
อังคาร
2.8695
BWP THB
0.3485
THB BWP
พุธ
2.8811
BWP THB
0.3471
THB BWP
พฤหัสบดี
2.8618
BWP THB
0.3494
THB BWP
ศุกร์
2.8649
BWP THB
0.3490
THB BWP
จันทร์
2.8844
BWP THB
0.3467
THB BWP
อังคาร
2.8762
BWP THB
0.3477
THB BWP
พุธ
2.8733
BWP THB
0.3480
THB BWP
พฤหัสบดี
2.8499
BWP THB
0.3509
THB BWP
ศุกร์
2.8231
BWP THB
0.3542
THB BWP