อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ปาตากามาเก๊า และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปาตากามาเก๊า และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ปาตากามาเก๊า แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ปาตากามาเก๊า
ต่ำสุด = 3.7014 (1/1/2563) เฉลี่ย = 3.9171 สูงสุด = 4.1763 (24/3/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ปาตากามาเก๊า และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
3.7014
MOP THB
0.2702
THB MOP
พฤหัสบดี
3.7477
MOP THB
0.2668
THB MOP
ศุกร์
3.7404
MOP THB
0.2674
THB MOP
จันทร์
3.7847
MOP THB
0.2642
THB MOP
อังคาร
3.7610
MOP THB
0.2659
THB MOP
พุธ
3.7725
MOP THB
0.2651
THB MOP
พฤหัสบดี
3.7752
MOP THB
0.2649
THB MOP
ศุกร์
3.7743
MOP THB
0.2650
THB MOP
จันทร์
3.7893
MOP THB
0.2639
THB MOP
อังคาร
3.7853
MOP THB
0.2642
THB MOP
พุธ
3.7789
MOP THB
0.2646
THB MOP
พฤหัสบดี
3.7982
MOP THB
0.2633
THB MOP
ศุกร์
3.7825
MOP THB
0.2644
THB MOP
จันทร์
3.7842
MOP THB
0.2643
THB MOP
อังคาร
3.8040
MOP THB
0.2629
THB MOP
พุธ
3.7906
MOP THB
0.2638
THB MOP
พฤหัสบดี
3.8154
MOP THB
0.2621
THB MOP
ศุกร์
3.8018
MOP THB
0.2630
THB MOP
จันทร์
3.8338
MOP THB
0.2608
THB MOP
อังคาร
3.8544
MOP THB
0.2594
THB MOP
พุธ
3.8645
MOP THB
0.2588
THB MOP
พฤหัสบดี
3.8950
MOP THB
0.2567
THB MOP
ศุกร์
3.8965
MOP THB
0.2566
THB MOP
จันทร์
3.8899
MOP THB
0.2571
THB MOP
อังคาร
3.8689
MOP THB
0.2585
THB MOP
พุธ
3.8601
MOP THB
0.2591
THB MOP
พฤหัสบดี
3.8774
MOP THB
0.2579
THB MOP
ศุกร์
3.8928
MOP THB
0.2569
THB MOP
จันทร์
3.9052
MOP THB
0.2561
THB MOP
อังคาร
3.9010
MOP THB
0.2563
THB MOP
พุธ
3.8978
MOP THB
0.2566
THB MOP
พฤหัสบดี
3.8804
MOP THB
0.2577
THB MOP
ศุกร์
3.8881
MOP THB
0.2572
THB MOP
จันทร์
3.8999
MOP THB
0.2564
THB MOP
อังคาร
3.9005
MOP THB
0.2564
THB MOP
พุธ
3.8873
MOP THB
0.2572
THB MOP
พฤหัสบดี
3.9343
MOP THB
0.2542
THB MOP
ศุกร์
3.9487
MOP THB
0.2532
THB MOP
จันทร์
3.9541
MOP THB
0.2529
THB MOP
อังคาร
3.9583
MOP THB
0.2526
THB MOP
พุธ
3.9846
MOP THB
0.2510
THB MOP
พฤหัสบดี
3.9645
MOP THB
0.2522
THB MOP
ศุกร์
3.9641
MOP THB
0.2523
THB MOP
อังคาร
3.9342
MOP THB
0.2542
THB MOP
พุธ
3.9146
MOP THB
0.2555
THB MOP
พฤหัสบดี
3.9503
MOP THB
0.2531
THB MOP
ศุกร์
3.9718
MOP THB
0.2518
THB MOP
จันทร์
3.9620
MOP THB
0.2524
THB MOP
อังคาร
3.9086
MOP THB
0.2558
THB MOP
พุธ
3.9091
MOP THB
0.2558
THB MOP
พฤหัสบดี
3.9208
MOP THB
0.2550
THB MOP
ศุกร์
3.9465
MOP THB
0.2534
THB MOP
จันทร์
4.0207
MOP THB
0.2487
THB MOP
อังคาร
3.9840
MOP THB
0.2510
THB MOP
พุธ
4.0487
MOP THB
0.2470
THB MOP
พฤหัสบดี
4.0092
MOP THB
0.2494
THB MOP
ศุกร์
4.0684
MOP THB
0.2458
THB MOP
จันทร์
4.1140
MOP THB
0.2431
THB MOP
อังคาร
4.1763
MOP THB
0.2394
THB MOP
พุธ
4.0882
MOP THB
0.2446
THB MOP
พฤหัสบดี
4.1463
MOP THB
0.2412
THB MOP
ศุกร์
4.0890
MOP THB
0.2446
THB MOP
จันทร์
4.1158
MOP THB
0.2430
THB MOP
อังคาร
4.0591
MOP THB
0.2464
THB MOP
พุธ
4.1216
MOP THB
0.2426
THB MOP
พฤหัสบดี
4.1158
MOP THB
0.2430
THB MOP
ศุกร์
4.0899
MOP THB
0.2445
THB MOP
จันทร์
4.1144
MOP THB
0.2430
THB MOP
อังคาร
4.1293
MOP THB
0.2422
THB MOP
พุธ
4.1019
MOP THB
0.2438
THB MOP
พฤหัสบดี
4.1070
MOP THB
0.2435
THB MOP
ศุกร์
4.1185
MOP THB
0.2428
THB MOP
จันทร์
4.1114
MOP THB
0.2432
THB MOP
อังคาร
4.1311
MOP THB
0.2421
THB MOP
พุธ
4.0746
MOP THB
0.2454
THB MOP
พฤหัสบดี
4.0814
MOP THB
0.2450
THB MOP
ศุกร์
4.0600
MOP THB
0.2463
THB MOP
จันทร์
4.0818
MOP THB
0.2450
THB MOP
อังคาร
4.0745
MOP THB
0.2454
THB MOP
พุธ
4.0650
MOP THB
0.2460
THB MOP
พฤหัสบดี
4.0160
MOP THB
0.2490
THB MOP
ศุกร์
4.0641
MOP THB
0.2461
THB MOP
จันทร์
4.0685
MOP THB
0.2458
THB MOP
อังคาร
4.0730
MOP THB
0.2455
THB MOP
พุธ
4.0489
MOP THB
0.2470
THB MOP
พฤหัสบดี
4.0528
MOP THB
0.2467
THB MOP
ศุกร์
4.0938
MOP THB
0.2443
THB MOP
จันทร์
4.0781
MOP THB
0.2452
THB MOP
อังคาร
4.0225
MOP THB
0.2486
THB MOP
พุธ
4.0469
MOP THB
0.2471
THB MOP
พฤหัสบดี
4.0545
MOP THB
0.2466
THB MOP
ศุกร์
4.0548
MOP THB
0.2466
THB MOP
จันทร์
4.0253
MOP THB
0.2484
THB MOP
อังคาร
4.0255
MOP THB
0.2484
THB MOP
พุธ
4.0263
MOP THB
0.2484
THB MOP
พฤหัสบดี
3.9962
MOP THB
0.2502
THB MOP
ศุกร์
4.0258
MOP THB
0.2484
THB MOP
จันทร์
4.0087
MOP THB
0.2495
THB MOP
อังคาร
4.0532
MOP THB
0.2467
THB MOP
พุธ
3.9815
MOP THB
0.2512
THB MOP
พฤหัสบดี
3.9975
MOP THB
0.2502
THB MOP
ศุกร์
3.9655
MOP THB
0.2522
THB MOP
จันทร์
4.0015
MOP THB
0.2499
THB MOP
อังคาร
4.0106
MOP THB
0.2493
THB MOP
พุธ
4.0159
MOP THB
0.2490
THB MOP
พฤหัสบดี
3.9864
MOP THB
0.2509
THB MOP
ศุกร์
4.0299
MOP THB
0.2481
THB MOP
จันทร์
3.9591
MOP THB
0.2526
THB MOP
อังคาร
3.9726
MOP THB
0.2517
THB MOP
พุธ
3.9644
MOP THB
0.2522
THB MOP
พฤหัสบดี
3.9614
MOP THB
0.2524
THB MOP
ศุกร์
3.9842
MOP THB
0.2510
THB MOP
จันทร์
3.9185
MOP THB
0.2552
THB MOP
อังคาร
3.9300
MOP THB
0.2545
THB MOP
พุธ
3.9307
MOP THB
0.2544
THB MOP
พฤหัสบดี
3.8746
MOP THB
0.2581
THB MOP
ศุกร์
3.8552
MOP THB
0.2594
THB MOP
จันทร์
3.8794
MOP THB
0.2578
THB MOP
อังคาร
3.9195
MOP THB
0.2551
THB MOP
พุธ
3.8880
MOP THB
0.2572
THB MOP
พฤหัสบดี
3.8977
MOP THB
0.2566
THB MOP
ศุกร์
3.8676
MOP THB
0.2586
THB MOP
จันทร์
3.8923
MOP THB
0.2569
THB MOP
อังคาร
3.9032
MOP THB
0.2562
THB MOP
พุธ
3.8653
MOP THB
0.2587
THB MOP
พฤหัสบดี
3.8411
MOP THB
0.2603
THB MOP
ศุกร์
3.8786
MOP THB
0.2578
THB MOP
จันทร์
3.8858
MOP THB
0.2573
THB MOP
อังคาร
3.8479
MOP THB
0.2599
THB MOP
พุธ
3.8780
MOP THB
0.2579
THB MOP
พฤหัสบดี
3.9181
MOP THB
0.2552
THB MOP
ศุกร์
3.8827
MOP THB
0.2575
THB MOP
จันทร์
3.9144
MOP THB
0.2555
THB MOP
อังคาร
3.9096
MOP THB
0.2558
THB MOP
พุธ
3.9130
MOP THB
0.2556
THB MOP
พฤหัสบดี
3.9204
MOP THB
0.2551
THB MOP
ศุกร์
3.9068
MOP THB
0.2560
THB MOP
อังคาร
3.9677
MOP THB
0.2520
THB MOP
พุธ
3.9679
MOP THB
0.2520
THB MOP
พฤหัสบดี
3.9531
MOP THB
0.2530
THB MOP
ศุกร์
3.9809
MOP THB
0.2512
THB MOP
อังคาร
3.9605
MOP THB
0.2525
THB MOP
พุธ
4.0002
MOP THB
0.2500
THB MOP
พฤหัสบดี
3.9748
MOP THB
0.2516
THB MOP
ศุกร์
3.9708
MOP THB
0.2518
THB MOP
จันทร์
3.9974
MOP THB
0.2502
THB MOP
อังคาร
3.9517
MOP THB
0.2531
THB MOP
พุธ
3.9399
MOP THB
0.2538
THB MOP
พฤหัสบดี
3.9391
MOP THB
0.2539
THB MOP
ศุกร์
3.9412
MOP THB
0.2537
THB MOP
จันทร์
3.8708
MOP THB
0.2583
THB MOP
อังคาร
3.9134
MOP THB
0.2555
THB MOP
พุธ
3.9060
MOP THB
0.2560
THB MOP
พฤหัสบดี
3.9017
MOP THB
0.2563
THB MOP
ศุกร์
3.8934
MOP THB
0.2568
THB MOP
จันทร์
3.8743
MOP THB
0.2581
THB MOP
อังคาร
3.9073
MOP THB
0.2559
THB MOP
พุธ
3.8873
MOP THB
0.2572
THB MOP
พฤหัสบดี
3.9113
MOP THB
0.2557
THB MOP
ศุกร์
3.8876
MOP THB
0.2572
THB MOP
อังคาร
3.9161
MOP THB
0.2554
THB MOP
พุธ
3.9232
MOP THB
0.2549
THB MOP
พฤหัสบดี
3.9066
MOP THB
0.2560
THB MOP
ศุกร์
3.9378
MOP THB
0.2540
THB MOP
จันทร์
3.9463
MOP THB
0.2534
THB MOP
อังคาร
3.9449
MOP THB
0.2535
THB MOP
พุธ
3.9203
MOP THB
0.2551
THB MOP
พฤหัสบดี
3.9157
MOP THB
0.2554
THB MOP
ศุกร์
3.9324
MOP THB
0.2543
THB MOP
จันทร์
3.8977
MOP THB
0.2566
THB MOP
อังคาร
3.9134
MOP THB
0.2555
THB MOP
พุธ
3.8717
MOP THB
0.2583
THB MOP
พฤหัสบดี
3.9253
MOP THB
0.2548
THB MOP
ศุกร์
3.9420
MOP THB
0.2537
THB MOP
จันทร์
3.9204
MOP THB
0.2551
THB MOP
อังคาร
3.9291
MOP THB
0.2545
THB MOP
พุธ
3.9179
MOP THB
0.2552
THB MOP
พฤหัสบดี
3.9512
MOP THB
0.2531
THB MOP
ศุกร์
3.9341
MOP THB
0.2542
THB MOP
จันทร์
3.9304
MOP THB
0.2544
THB MOP
อังคาร
3.9108
MOP THB
0.2557
THB MOP
พุธ
3.8891
MOP THB
0.2571
THB MOP
พฤหัสบดี
3.8884
MOP THB
0.2572
THB MOP
ศุกร์
3.9130
MOP THB
0.2556
THB MOP
จันทร์
3.8948
MOP THB
0.2568
THB MOP
อังคาร
3.9196
MOP THB
0.2551
THB MOP
พุธ
3.9247
MOP THB
0.2548
THB MOP
พฤหัสบดี
3.9378
MOP THB
0.2539
THB MOP
ศุกร์
3.9631
MOP THB
0.2523
THB MOP
จันทร์
3.9768
MOP THB
0.2515
THB MOP
อังคาร
3.9708
MOP THB
0.2518
THB MOP
พุธ
3.9694
MOP THB
0.2519
THB MOP
พฤหัสบดี
3.9666
MOP THB
0.2521
THB MOP
ศุกร์
3.9433
MOP THB
0.2536
THB MOP
จันทร์
3.9501
MOP THB
0.2532
THB MOP
อังคาร
3.9196
MOP THB
0.2551
THB MOP
พุธ
3.9054
MOP THB
0.2561
THB MOP
พฤหัสบดี
3.9082
MOP THB
0.2559
THB MOP
ศุกร์
3.9050
MOP THB
0.2561
THB MOP
จันทร์
3.9019
MOP THB
0.2563
THB MOP
อังคาร
3.8956
MOP THB
0.2567
THB MOP
พุธ
3.8889
MOP THB
0.2571
THB MOP
พฤหัสบดี
3.9035
MOP THB
0.2562
THB MOP
ศุกร์
3.9061
MOP THB
0.2560
THB MOP
จันทร์
3.9206
MOP THB
0.2551
THB MOP
อังคาร
3.9347
MOP THB
0.2542
THB MOP
พุธ
3.9284
MOP THB
0.2546
THB MOP
พฤหัสบดี
3.9103
MOP THB
0.2557
THB MOP
ศุกร์
3.9197
MOP THB
0.2551
THB MOP
จันทร์
3.9043
MOP THB
0.2561
THB MOP
อังคาร
3.9087
MOP THB
0.2558
THB MOP
พุธ
3.8799
MOP THB
0.2577
THB MOP
พฤหัสบดี
3.9097
MOP THB
0.2558
THB MOP
ศุกร์
3.8931
MOP THB
0.2569
THB MOP
จันทร์
3.8884
MOP THB
0.2572
THB MOP
อังคาร
3.9044
MOP THB
0.2561
THB MOP
พุธ
3.8934
MOP THB
0.2568
THB MOP
พฤหัสบดี
3.8929
MOP THB
0.2569
THB MOP
ศุกร์
3.8415
MOP THB
0.2603
THB MOP
จันทร์
3.8207
MOP THB
0.2617
THB MOP
อังคาร
3.7786
MOP THB
0.2646
THB MOP
พุธ
3.7857
MOP THB
0.2641
THB MOP
พฤหัสบดี
3.8001
MOP THB
0.2632
THB MOP
ศุกร์
3.7806
MOP THB
0.2645
THB MOP
จันทร์
3.7969
MOP THB
0.2634
THB MOP
อังคาร
3.7904
MOP THB
0.2638
THB MOP
พุธ
3.7904
MOP THB
0.2638
THB MOP
พฤหัสบดี
3.7959
MOP THB
0.2634
THB MOP
ศุกร์
3.8007
MOP THB
0.2631
THB MOP
จันทร์
3.8003
MOP THB
0.2631
THB MOP
อังคาร
3.7974
MOP THB
0.2633
THB MOP
พุธ
3.8096
MOP THB
0.2625
THB MOP
พฤหัสบดี
3.8011
MOP THB
0.2631
THB MOP
ศุกร์
3.8038
MOP THB
0.2629
THB MOP
จันทร์
3.8087
MOP THB
0.2626
THB MOP
อังคาร
3.7825
MOP THB
0.2644
THB MOP
พุธ
3.8117
MOP THB
0.2624
THB MOP
พฤหัสบดี
3.8008
MOP THB
0.2631
THB MOP
ศุกร์
3.7897
MOP THB
0.2639
THB MOP
จันทร์
3.7685
MOP THB
0.2654
THB MOP
อังคาร
3.7667
MOP THB
0.2655
THB MOP
พุธ
3.7693
MOP THB
0.2653
THB MOP
พฤหัสบดี
3.7594
MOP THB
0.2660
THB MOP
ศุกร์
3.7768
MOP THB
0.2648
THB MOP
จันทร์
3.7767
MOP THB
0.2648
THB MOP
อังคาร
3.7645
MOP THB
0.2656
THB MOP
พุธ
3.7647
MOP THB
0.2656
THB MOP
พฤหัสบดี
3.7503
MOP THB
0.2666
THB MOP
ศุกร์
3.7382
MOP THB
0.2675
THB MOP
จันทร์
3.7373
MOP THB
0.2676
THB MOP
อังคาร
3.8020
MOP THB
0.2630
THB MOP
พุธ
3.7640
MOP THB
0.2657
THB MOP
พฤหัสบดี
3.7699
MOP THB
0.2653
THB MOP
ศุกร์
3.7534
MOP THB
0.2664
THB MOP
จันทร์
3.7801
MOP THB
0.2645
THB MOP
อังคาร
3.7781
MOP THB
0.2647
THB MOP
พุธ
3.7577
MOP THB
0.2661
THB MOP
พฤหัสบดี
3.7511
MOP THB
0.2666
THB MOP