อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง ดีนาร์อิรัก และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์อิรัก และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีนาร์อิรัก แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีนาร์อิรัก
ต่ำสุด = 0.02603 (15/3/2561) เฉลี่ย = 0.02714 สูงสุด = 0.02816 (23/7/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์อิรัก และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
0.02728
IQD THB
36.655
THB IQD
อังคาร
0.02731
IQD THB
36.612
THB IQD
พุธ
0.02719
IQD THB
36.777
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02705
IQD THB
36.962
THB IQD
ศุกร์
0.02704
IQD THB
36.977
THB IQD
จันทร์
0.02702
IQD THB
37.005
THB IQD
อังคาร
0.02693
IQD THB
37.132
THB IQD
พุธ
0.02690
IQD THB
37.170
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02706
IQD THB
36.951
THB IQD
ศุกร์
0.02698
IQD THB
37.067
THB IQD
จันทร์
0.02697
IQD THB
37.076
THB IQD
อังคาร
0.02681
IQD THB
37.293
THB IQD
พุธ
0.02703
IQD THB
36.996
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02687
IQD THB
37.220
THB IQD
ศุกร์
0.02671
IQD THB
37.444
THB IQD
จันทร์
0.02670
IQD THB
37.458
THB IQD
อังคาร
0.02660
IQD THB
37.589
THB IQD
พุธ
0.02678
IQD THB
37.334
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02652
IQD THB
37.710
THB IQD
ศุกร์
0.02629
IQD THB
38.041
THB IQD
จันทร์
0.02636
IQD THB
37.930
THB IQD
อังคาร
0.02638
IQD THB
37.907
THB IQD
พุธ
0.02636
IQD THB
37.940
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02621
IQD THB
38.159
THB IQD
ศุกร์
0.02649
IQD THB
37.752
THB IQD
จันทร์
0.02632
IQD THB
37.991
THB IQD
อังคาร
0.02635
IQD THB
37.956
THB IQD
พุธ
0.02663
IQD THB
37.556
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02654
IQD THB
37.673
THB IQD
ศุกร์
0.02673
IQD THB
37.409
THB IQD
จันทร์
0.02673
IQD THB
37.417
THB IQD
อังคาร
0.02648
IQD THB
37.768
THB IQD
พุธ
0.02650
IQD THB
37.740
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02644
IQD THB
37.824
THB IQD
ศุกร์
0.02628
IQD THB
38.049
THB IQD
จันทร์
0.02617
IQD THB
38.210
THB IQD
อังคาร
0.02628
IQD THB
38.052
THB IQD
พุธ
0.02643
IQD THB
37.842
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02653
IQD THB
37.698
THB IQD
ศุกร์
0.02649
IQD THB
37.755
THB IQD
จันทร์
0.02632
IQD THB
38.000
THB IQD
อังคาร
0.02634
IQD THB
37.962
THB IQD
พุธ
0.02623
IQD THB
38.130
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02664
IQD THB
37.544
THB IQD
ศุกร์
0.02659
IQD THB
37.611
THB IQD
จันทร์
0.02641
IQD THB
37.859
THB IQD
อังคาร
0.02637
IQD THB
37.928
THB IQD
พุธ
0.02631
IQD THB
38.008
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02627
IQD THB
38.060
THB IQD
ศุกร์
0.02616
IQD THB
38.233
THB IQD
จันทร์
0.02628
IQD THB
38.050
THB IQD
อังคาร
0.02636
IQD THB
37.939
THB IQD
พุธ
0.02627
IQD THB
38.072
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02603
IQD THB
38.413
THB IQD
ศุกร์
0.02608
IQD THB
38.344
THB IQD
จันทร์
0.02626
IQD THB
38.084
THB IQD
อังคาร
0.02625
IQD THB
38.095
THB IQD
พุธ
0.02638
IQD THB
37.909
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02626
IQD THB
38.081
THB IQD
ศุกร์
0.02611
IQD THB
38.296
THB IQD
จันทร์
0.02605
IQD THB
38.391
THB IQD
อังคาร
0.02629
IQD THB
38.043
THB IQD
พุธ
0.02637
IQD THB
37.924
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02624
IQD THB
38.108
THB IQD
ศุกร์
0.02622
IQD THB
38.138
THB IQD
จันทร์
0.02607
IQD THB
38.353
THB IQD
อังคาร
0.02626
IQD THB
38.077
THB IQD
พุธ
0.02625
IQD THB
38.091
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02627
IQD THB
38.062
THB IQD
ศุกร์
0.02634
IQD THB
37.965
THB IQD
จันทร์
0.02631
IQD THB
38.010
THB IQD
อังคาร
0.02629
IQD THB
38.040
THB IQD
พุธ
0.02624
IQD THB
38.111
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02625
IQD THB
38.101
THB IQD
ศุกร์
0.02624
IQD THB
38.114
THB IQD
จันทร์
0.02630
IQD THB
38.022
THB IQD
อังคาร
0.02625
IQD THB
38.092
THB IQD
พุธ
0.02632
IQD THB
37.998
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02627
IQD THB
38.065
THB IQD
ศุกร์
0.02630
IQD THB
38.019
THB IQD
จันทร์
0.02649
IQD THB
37.756
THB IQD
อังคาร
0.02645
IQD THB
37.810
THB IQD
พุธ
0.02652
IQD THB
37.705
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02653
IQD THB
37.692
THB IQD
ศุกร์
0.02656
IQD THB
37.645
THB IQD
จันทร์
0.02649
IQD THB
37.743
THB IQD
อังคาร
0.02655
IQD THB
37.660
THB IQD
พุธ
0.02656
IQD THB
37.649
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02664
IQD THB
37.539
THB IQD
ศุกร์
0.02663
IQD THB
37.550
THB IQD
จันทร์
0.02676
IQD THB
37.372
THB IQD
อังคาร
0.02678
IQD THB
37.341
THB IQD
พุธ
0.02697
IQD THB
37.082
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02696
IQD THB
37.092
THB IQD
ศุกร์
0.02685
IQD THB
37.242
THB IQD
จันทร์
0.02673
IQD THB
37.410
THB IQD
อังคาร
0.02683
IQD THB
37.269
THB IQD
พุธ
0.02675
IQD THB
37.377
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02690
IQD THB
37.177
THB IQD
ศุกร์
0.02697
IQD THB
37.076
THB IQD
จันทร์
0.02707
IQD THB
36.935
THB IQD
อังคาร
0.02695
IQD THB
37.101
THB IQD
พุธ
0.02684
IQD THB
37.255
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02703
IQD THB
36.995
THB IQD
ศุกร์
0.02685
IQD THB
37.250
THB IQD
จันทร์
0.02683
IQD THB
37.274
THB IQD
อังคาร
0.02696
IQD THB
37.092
THB IQD
พุธ
0.02699
IQD THB
37.055
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02687
IQD THB
37.210
THB IQD
ศุกร์
0.02690
IQD THB
37.173
THB IQD
จันทร์
0.02674
IQD THB
37.399
THB IQD
อังคาร
0.02676
IQD THB
37.373
THB IQD
พุธ
0.02679
IQD THB
37.324
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02682
IQD THB
37.281
THB IQD
ศุกร์
0.02694
IQD THB
37.116
THB IQD
จันทร์
0.02696
IQD THB
37.092
THB IQD
อังคาร
0.02700
IQD THB
37.035
THB IQD
พุธ
0.02703
IQD THB
36.998
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02706
IQD THB
36.957
THB IQD
ศุกร์
0.02729
IQD THB
36.648
THB IQD
จันทร์
0.02754
IQD THB
36.308
THB IQD
อังคาร
0.02754
IQD THB
36.306
THB IQD
พุธ
0.02754
IQD THB
36.312
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02770
IQD THB
36.098
THB IQD
ศุกร์
0.02768
IQD THB
36.133
THB IQD
จันทร์
0.02773
IQD THB
36.065
THB IQD
อังคาร
0.02771
IQD THB
36.093
THB IQD
พุธ
0.02769
IQD THB
36.111
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02778
IQD THB
36.004
THB IQD
ศุกร์
0.02782
IQD THB
35.939
THB IQD
จันทร์
0.02782
IQD THB
35.942
THB IQD
อังคาร
0.02789
IQD THB
35.858
THB IQD
พุธ
0.02780
IQD THB
35.970
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02790
IQD THB
35.840
THB IQD
ศุกร์
0.02788
IQD THB
35.866
THB IQD
จันทร์
0.02787
IQD THB
35.879
THB IQD
อังคาร
0.02782
IQD THB
35.945
THB IQD
พุธ
0.02796
IQD THB
35.771
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02792
IQD THB
35.814
THB IQD
ศุกร์
0.02800
IQD THB
35.712
THB IQD
จันทร์
0.02793
IQD THB
35.807
THB IQD
อังคาร
0.02791
IQD THB
35.828
THB IQD
พุธ
0.02800
IQD THB
35.719
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02801
IQD THB
35.705
THB IQD
ศุกร์
0.02800
IQD THB
35.714
THB IQD
จันทร์
0.02816
IQD THB
35.512
THB IQD
อังคาร
0.02805
IQD THB
35.653
THB IQD
พุธ
0.02793
IQD THB
35.804
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02791
IQD THB
35.834
THB IQD
ศุกร์
0.02799
IQD THB
35.728
THB IQD
จันทร์
0.02799
IQD THB
35.731
THB IQD
อังคาร
0.02790
IQD THB
35.845
THB IQD
พุธ
0.02781
IQD THB
35.954
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02786
IQD THB
35.888
THB IQD
ศุกร์
0.02796
IQD THB
35.768
THB IQD
จันทร์
0.02794
IQD THB
35.794
THB IQD
อังคาร
0.02797
IQD THB
35.756
THB IQD
พุธ
0.02785
IQD THB
35.905
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02784
IQD THB
35.922
THB IQD
ศุกร์
0.02792
IQD THB
35.822
THB IQD
จันทร์
0.02798
IQD THB
35.734
THB IQD
อังคาร
0.02796
IQD THB
35.765
THB IQD
พุธ
0.02795
IQD THB
35.775
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02789
IQD THB
35.859
THB IQD
ศุกร์
0.02787
IQD THB
35.879
THB IQD
จันทร์
0.02783
IQD THB
35.930
THB IQD
อังคาร
0.02754
IQD THB
36.314
THB IQD
พุธ
0.02746
IQD THB
36.415
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02757
IQD THB
36.275
THB IQD
ศุกร์
0.02745
IQD THB
36.427
THB IQD
จันทร์
0.02743
IQD THB
36.463
THB IQD
อังคาร
0.02735
IQD THB
36.557
THB IQD
พุธ
0.02742
IQD THB
36.466
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02747
IQD THB
36.409
THB IQD
ศุกร์
0.02750
IQD THB
36.361
THB IQD
จันทร์
0.02740
IQD THB
36.496
THB IQD
อังคาร
0.02746
IQD THB
36.413
THB IQD
พุธ
0.02751
IQD THB
36.352
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02752
IQD THB
36.337
THB IQD
ศุกร์
0.02747
IQD THB
36.405
THB IQD
จันทร์
0.02754
IQD THB
36.313
THB IQD
อังคาร
0.02751
IQD THB
36.356
THB IQD
พุธ
0.02752
IQD THB
36.339
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02743
IQD THB
36.460
THB IQD
ศุกร์
0.02745
IQD THB
36.427
THB IQD
จันทร์
0.02721
IQD THB
36.756
THB IQD
อังคาร
0.02714
IQD THB
36.843
THB IQD
พุธ
0.02710
IQD THB
36.898
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02714
IQD THB
36.844
THB IQD
ศุกร์
0.02696
IQD THB
37.091
THB IQD
จันทร์
0.02722
IQD THB
36.737
THB IQD
อังคาร
0.02717
IQD THB
36.810
THB IQD
ศุกร์
0.02718
IQD THB
36.793
THB IQD
จันทร์
0.02707
IQD THB
36.946
THB IQD
อังคาร
0.02718
IQD THB
36.788
THB IQD
พุธ
0.02712
IQD THB
36.873
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02742
IQD THB
36.465
THB IQD
ศุกร์
0.02753
IQD THB
36.329
THB IQD
จันทร์
0.02772
IQD THB
36.076
THB IQD
อังคาร
0.02760
IQD THB
36.232
THB IQD
พุธ
0.02757
IQD THB
36.266
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02754
IQD THB
36.311
THB IQD
ศุกร์
0.02745
IQD THB
36.434
THB IQD
จันทร์
0.02747
IQD THB
36.403
THB IQD
อังคาร
0.02735
IQD THB
36.561
THB IQD
พุธ
0.02730
IQD THB
36.636
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02732
IQD THB
36.603
THB IQD
ศุกร์
0.02736
IQD THB
36.553
THB IQD
จันทร์
0.02739
IQD THB
36.507
THB IQD
อังคาร
0.02762
IQD THB
36.203
THB IQD
พุธ
0.02755
IQD THB
36.300
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02766
IQD THB
36.150
THB IQD
ศุกร์
0.02776
IQD THB
36.017
THB IQD
จันทร์
0.02796
IQD THB
35.767
THB IQD
อังคาร
0.02780
IQD THB
35.965
THB IQD
พุธ
0.02794
IQD THB
35.787
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02762
IQD THB
36.211
THB IQD
ศุกร์
0.02757
IQD THB
36.272
THB IQD
จันทร์
0.02767
IQD THB
36.145
THB IQD
อังคาร
0.02767
IQD THB
36.146
THB IQD
พุธ
0.02771
IQD THB
36.094
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02754
IQD THB
36.311
THB IQD
ศุกร์
0.02773
IQD THB
36.058
THB IQD
จันทร์
0.02781
IQD THB
35.964
THB IQD
อังคาร
0.02764
IQD THB
36.186
THB IQD
พุธ
0.02757
IQD THB
36.269
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02759
IQD THB
36.249
THB IQD
ศุกร์
0.02766
IQD THB
36.154
THB IQD
จันทร์
0.02783
IQD THB
35.937
THB IQD
อังคาร
0.02780
IQD THB
35.968
THB IQD
พุธ
0.02747
IQD THB
36.399
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02772
IQD THB
36.078
THB IQD
ศุกร์
0.02767
IQD THB
36.145
THB IQD
จันทร์
0.02769
IQD THB
36.109
THB IQD
อังคาร
0.02773
IQD THB
36.058
THB IQD
พุธ
0.02774
IQD THB
36.055
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02762
IQD THB
36.206
THB IQD
ศุกร์
0.02758
IQD THB
36.257
THB IQD
จันทร์
0.02735
IQD THB
36.557
THB IQD
อังคาร
0.02746
IQD THB
36.416
THB IQD
พุธ
0.02730
IQD THB
36.634
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02759
IQD THB
36.240
THB IQD
ศุกร์
0.02739
IQD THB
36.516
THB IQD
จันทร์
0.02760
IQD THB
36.236
THB IQD
อังคาร
0.02761
IQD THB
36.225
THB IQD
พุธ
0.02755
IQD THB
36.303
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02746
IQD THB
36.414
THB IQD
ศุกร์
0.02755
IQD THB
36.294
THB IQD
จันทร์
0.02751
IQD THB
36.345
THB IQD
อังคาร
0.02753
IQD THB
36.318
THB IQD
พุธ
0.02744
IQD THB
36.445
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02747
IQD THB
36.409
THB IQD
ศุกร์
0.02746
IQD THB
36.417
THB IQD
จันทร์
0.02735
IQD THB
36.567
THB IQD
อังคาร
0.02728
IQD THB
36.658
THB IQD
พุธ
0.02731
IQD THB
36.618
THB IQD
พฤหัสบดี
0.02727
IQD THB
36.675
THB IQD
ศุกร์
0.02717
IQD THB
36.808
THB IQD
จันทร์
0.02730
IQD THB
36.634
THB IQD