อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง ดีนาร์ลิเบีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์ลิเบีย และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีนาร์ลิเบีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีนาร์ลิเบีย
ต่ำสุด = 23.263 (15/6/2561) เฉลี่ย = 23.694 สูงสุด = 24.431 (24/7/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์ลิเบีย และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
23.897
LYD THB
0.04185
THB LYD
อังคาร
23.881
LYD THB
0.04187
THB LYD
พุธ
23.815
LYD THB
0.04199
THB LYD
พฤหัสบดี
23.706
LYD THB
0.04218
THB LYD
ศุกร์
23.863
LYD THB
0.04191
THB LYD
จันทร์
23.844
LYD THB
0.04194
THB LYD
อังคาร
23.704
LYD THB
0.04219
THB LYD
พุธ
23.680
LYD THB
0.04223
THB LYD
พฤหัสบดี
23.741
LYD THB
0.04212
THB LYD
ศุกร์
23.667
LYD THB
0.04225
THB LYD
จันทร์
23.669
LYD THB
0.04225
THB LYD
อังคาร
23.836
LYD THB
0.04195
THB LYD
พุธ
23.871
LYD THB
0.04189
THB LYD
พฤหัสบดี
23.819
LYD THB
0.04198
THB LYD
ศุกร์
23.763
LYD THB
0.04208
THB LYD
จันทร์
23.622
LYD THB
0.04233
THB LYD
อังคาร
23.578
LYD THB
0.04241
THB LYD
พุธ
23.657
LYD THB
0.04227
THB LYD
พฤหัสบดี
23.603
LYD THB
0.04237
THB LYD
ศุกร์
23.549
LYD THB
0.04246
THB LYD
จันทร์
23.549
LYD THB
0.04246
THB LYD
อังคาร
23.652
LYD THB
0.04228
THB LYD
พุธ
23.549
LYD THB
0.04246
THB LYD
พฤหัสบดี
23.403
LYD THB
0.04273
THB LYD
ศุกร์
23.774
LYD THB
0.04206
THB LYD
จันทร์
23.682
LYD THB
0.04223
THB LYD
อังคาร
23.733
LYD THB
0.04214
THB LYD
พุธ
23.684
LYD THB
0.04222
THB LYD
พฤหัสบดี
23.746
LYD THB
0.04211
THB LYD
ศุกร์
23.928
LYD THB
0.04179
THB LYD
จันทร์
23.604
LYD THB
0.04236
THB LYD
อังคาร
23.707
LYD THB
0.04218
THB LYD
พุธ
23.588
LYD THB
0.04239
THB LYD
พฤหัสบดี
23.526
LYD THB
0.04251
THB LYD
ศุกร์
23.479
LYD THB
0.04259
THB LYD
จันทร์
23.396
LYD THB
0.04274
THB LYD
อังคาร
23.493
LYD THB
0.04257
THB LYD
พุธ
23.688
LYD THB
0.04222
THB LYD
พฤหัสบดี
23.778
LYD THB
0.04206
THB LYD
ศุกร์
23.692
LYD THB
0.04221
THB LYD
จันทร์
23.555
LYD THB
0.04245
THB LYD
อังคาร
23.532
LYD THB
0.04250
THB LYD
พุธ
23.470
LYD THB
0.04261
THB LYD
พฤหัสบดี
23.692
LYD THB
0.04221
THB LYD
ศุกร์
23.662
LYD THB
0.04226
THB LYD
จันทร์
23.637
LYD THB
0.04231
THB LYD
อังคาร
23.418
LYD THB
0.04270
THB LYD
พุธ
23.571
LYD THB
0.04242
THB LYD
พฤหัสบดี
23.543
LYD THB
0.04247
THB LYD
ศุกร์
23.566
LYD THB
0.04243
THB LYD
จันทร์
23.534
LYD THB
0.04249
THB LYD
อังคาร
23.496
LYD THB
0.04256
THB LYD
พุธ
23.402
LYD THB
0.04273
THB LYD
พฤหัสบดี
23.455
LYD THB
0.04264
THB LYD
ศุกร์
23.466
LYD THB
0.04261
THB LYD
จันทร์
23.466
LYD THB
0.04261
THB LYD
อังคาร
23.447
LYD THB
0.04265
THB LYD
พุธ
23.483
LYD THB
0.04258
THB LYD
พฤหัสบดี
23.468
LYD THB
0.04261
THB LYD
ศุกร์
23.487
LYD THB
0.04258
THB LYD
จันทร์
23.429
LYD THB
0.04268
THB LYD
อังคาร
23.578
LYD THB
0.04241
THB LYD
พุธ
23.651
LYD THB
0.04228
THB LYD
พฤหัสบดี
23.663
LYD THB
0.04226
THB LYD
ศุกร์
23.644
LYD THB
0.04229
THB LYD
จันทร์
23.449
LYD THB
0.04265
THB LYD
อังคาร
23.459
LYD THB
0.04263
THB LYD
พุธ
23.487
LYD THB
0.04258
THB LYD
พฤหัสบดี
23.468
LYD THB
0.04261
THB LYD
ศุกร์
23.528
LYD THB
0.04250
THB LYD
จันทร์
23.500
LYD THB
0.04255
THB LYD
อังคาร
23.481
LYD THB
0.04259
THB LYD
พุธ
23.438
LYD THB
0.04267
THB LYD
พฤหัสบดี
23.444
LYD THB
0.04266
THB LYD
ศุกร์
23.436
LYD THB
0.04267
THB LYD
จันทร์
23.492
LYD THB
0.04257
THB LYD
อังคาร
23.449
LYD THB
0.04265
THB LYD
พุธ
23.508
LYD THB
0.04254
THB LYD
พฤหัสบดี
23.466
LYD THB
0.04261
THB LYD
ศุกร์
23.494
LYD THB
0.04256
THB LYD
จันทร์
23.658
LYD THB
0.04227
THB LYD
อังคาร
23.671
LYD THB
0.04225
THB LYD
พุธ
23.727
LYD THB
0.04215
THB LYD
พฤหัสบดี
23.567
LYD THB
0.04243
THB LYD
ศุกร์
23.590
LYD THB
0.04239
THB LYD
จันทร์
23.609
LYD THB
0.04236
THB LYD
อังคาร
23.514
LYD THB
0.04253
THB LYD
พุธ
23.417
LYD THB
0.04270
THB LYD
พฤหัสบดี
23.517
LYD THB
0.04252
THB LYD
ศุกร์
23.488
LYD THB
0.04257
THB LYD
จันทร์
23.617
LYD THB
0.04234
THB LYD
อังคาร
23.661
LYD THB
0.04226
THB LYD
พุธ
23.737
LYD THB
0.04213
THB LYD
พฤหัสบดี
23.697
LYD THB
0.04220
THB LYD
ศุกร์
23.620
LYD THB
0.04234
THB LYD
จันทร์
23.526
LYD THB
0.04251
THB LYD
อังคาร
23.468
LYD THB
0.04261
THB LYD
พุธ
23.546
LYD THB
0.04247
THB LYD
พฤหัสบดี
23.561
LYD THB
0.04244
THB LYD
ศุกร์
23.690
LYD THB
0.04221
THB LYD
จันทร์
23.763
LYD THB
0.04208
THB LYD
อังคาร
23.654
LYD THB
0.04228
THB LYD
พุธ
23.532
LYD THB
0.04249
THB LYD
พฤหัสบดี
23.595
LYD THB
0.04238
THB LYD
ศุกร์
23.473
LYD THB
0.04260
THB LYD
จันทร์
23.393
LYD THB
0.04275
THB LYD
อังคาร
23.480
LYD THB
0.04259
THB LYD
พุธ
23.543
LYD THB
0.04248
THB LYD
พฤหัสบดี
24.143
LYD THB
0.04142
THB LYD
ศุกร์
23.419
LYD THB
0.04270
THB LYD
อาทิตย์
23.428
LYD THB
0.04268
THB LYD
จันทร์
23.416
LYD THB
0.04271
THB LYD
อังคาร
23.355
LYD THB
0.04282
THB LYD
พุธ
23.466
LYD THB
0.04262
THB LYD
พฤหัสบดี
23.439
LYD THB
0.04266
THB LYD
ศุกร์
23.495
LYD THB
0.04256
THB LYD
อาทิตย์
23.607
LYD THB
0.04236
THB LYD
จันทร์
23.674
LYD THB
0.04224
THB LYD
อังคาร
23.710
LYD THB
0.04218
THB LYD
พุธ
23.557
LYD THB
0.04245
THB LYD
พฤหัสบดี
23.699
LYD THB
0.04220
THB LYD
ศุกร์
23.263
LYD THB
0.04299
THB LYD
อาทิตย์
24.046
LYD THB
0.04159
THB LYD
จันทร์
24.079
LYD THB
0.04153
THB LYD
อังคาร
24.146
LYD THB
0.04141
THB LYD
พุธ
24.154
LYD THB
0.04140
THB LYD
พฤหัสบดี
24.288
LYD THB
0.04117
THB LYD
ศุกร์
24.321
LYD THB
0.04112
THB LYD
จันทร์
24.326
LYD THB
0.04111
THB LYD
อังคาร
24.198
LYD THB
0.04133
THB LYD
พุธ
24.029
LYD THB
0.04162
THB LYD
พฤหัสบดี
24.022
LYD THB
0.04163
THB LYD
ศุกร์
24.105
LYD THB
0.04149
THB LYD
จันทร์
24.132
LYD THB
0.04144
THB LYD
อังคาร
24.109
LYD THB
0.04148
THB LYD
พุธ
24.123
LYD THB
0.04145
THB LYD
พฤหัสบดี
24.211
LYD THB
0.04130
THB LYD
ศุกร์
24.155
LYD THB
0.04140
THB LYD
จันทร์
24.251
LYD THB
0.04124
THB LYD
อังคาร
24.198
LYD THB
0.04133
THB LYD
พุธ
24.312
LYD THB
0.04113
THB LYD
พฤหัสบดี
24.274
LYD THB
0.04120
THB LYD
ศุกร์
24.294
LYD THB
0.04116
THB LYD
จันทร์
24.323
LYD THB
0.04111
THB LYD
อังคาร
24.174
LYD THB
0.04137
THB LYD
พุธ
24.156
LYD THB
0.04140
THB LYD
พฤหัสบดี
24.381
LYD THB
0.04102
THB LYD
ศุกร์
24.335
LYD THB
0.04109
THB LYD
จันทร์
24.362
LYD THB
0.04105
THB LYD
อังคาร
24.431
LYD THB
0.04093
THB LYD
พุธ
24.301
LYD THB
0.04115
THB LYD
พฤหัสบดี
24.247
LYD THB
0.04124
THB LYD
ศุกร์
24.314
LYD THB
0.04113
THB LYD
จันทร์
24.279
LYD THB
0.04119
THB LYD
อังคาร
24.272
LYD THB
0.04120
THB LYD
พุธ
23.991
LYD THB
0.04168
THB LYD
พฤหัสบดี
24.053
LYD THB
0.04158
THB LYD
ศุกร์
24.129
LYD THB
0.04144
THB LYD
จันทร์
24.103
LYD THB
0.04149
THB LYD
อังคาร
24.177
LYD THB
0.04136
THB LYD
พุธ
24.003
LYD THB
0.04166
THB LYD
พฤหัสบดี
24.047
LYD THB
0.04158
THB LYD
ศุกร์
23.933
LYD THB
0.04178
THB LYD
จันทร์
24.179
LYD THB
0.04136
THB LYD
อังคาร
24.111
LYD THB
0.04147
THB LYD
พุธ
23.979
LYD THB
0.04170
THB LYD
พฤหัสบดี
23.917
LYD THB
0.04181
THB LYD
ศุกร์
23.894
LYD THB
0.04185
THB LYD
จันทร์
23.913
LYD THB
0.04182
THB LYD
อังคาร
23.695
LYD THB
0.04220
THB LYD
พุธ
23.599
LYD THB
0.04238
THB LYD
พฤหัสบดี
23.545
LYD THB
0.04247
THB LYD
ศุกร์
23.415
LYD THB
0.04271
THB LYD
จันทร์
23.499
LYD THB
0.04255
THB LYD
อังคาร
23.465
LYD THB
0.04262
THB LYD
พุธ
23.589
LYD THB
0.04239
THB LYD
พฤหัสบดี
23.590
LYD THB
0.04239
THB LYD
ศุกร์
23.628
LYD THB
0.04232
THB LYD
จันทร์
23.611
LYD THB
0.04235
THB LYD
อังคาร
23.696
LYD THB
0.04220
THB LYD
พุธ
23.750
LYD THB
0.04211
THB LYD
พฤหัสบดี
23.763
LYD THB
0.04208
THB LYD
ศุกร์
23.722
LYD THB
0.04216
THB LYD
จันทร์
23.793
LYD THB
0.04203
THB LYD
อังคาร
23.643
LYD THB
0.04230
THB LYD
พุธ
23.726
LYD THB
0.04215
THB LYD
พฤหัสบดี
23.681
LYD THB
0.04223
THB LYD
ศุกร์
23.689
LYD THB
0.04221
THB LYD
จันทร์
23.514
LYD THB
0.04253
THB LYD
อังคาร
23.630
LYD THB
0.04232
THB LYD
พุธ
23.566
LYD THB
0.04243
THB LYD
พฤหัสบดี
23.486
LYD THB
0.04258
THB LYD
ศุกร์
23.605
LYD THB
0.04236
THB LYD
จันทร์
23.560
LYD THB
0.04244
THB LYD
อังคาร
23.540
LYD THB
0.04248
THB LYD
ศุกร์
23.358
LYD THB
0.04281
THB LYD
จันทร์
23.382
LYD THB
0.04277
THB LYD
อังคาร
23.539
LYD THB
0.04248
THB LYD
พุธ
23.428
LYD THB
0.04268
THB LYD
พฤหัสบดี
23.646
LYD THB
0.04229
THB LYD
ศุกร์
23.777
LYD THB
0.04206
THB LYD
จันทร์
23.727
LYD THB
0.04215
THB LYD
อังคาร
23.700
LYD THB
0.04219
THB LYD
พุธ
23.656
LYD THB
0.04227
THB LYD
พฤหัสบดี
23.648
LYD THB
0.04229
THB LYD
ศุกร์
23.717
LYD THB
0.04216
THB LYD
จันทร์
23.721
LYD THB
0.04216
THB LYD
อังคาร
23.768
LYD THB
0.04207
THB LYD
พุธ
23.570
LYD THB
0.04243
THB LYD
พฤหัสบดี
23.655
LYD THB
0.04227
THB LYD
ศุกร์
23.624
LYD THB
0.04233
THB LYD
จันทร์
23.641
LYD THB
0.04230
THB LYD
อังคาร
23.820
LYD THB
0.04198
THB LYD
พุธ
23.776
LYD THB
0.04206
THB LYD
พฤหัสบดี
23.875
LYD THB
0.04189
THB LYD
ศุกร์
23.963
LYD THB
0.04173
THB LYD
จันทร์
24.064
LYD THB
0.04156
THB LYD
อังคาร
24.081
LYD THB
0.04153
THB LYD
พุธ
24.117
LYD THB
0.04146
THB LYD
พฤหัสบดี
23.604
LYD THB
0.04237
THB LYD
ศุกร์
23.537
LYD THB
0.04249
THB LYD
จันทร์
23.502
LYD THB
0.04255
THB LYD
อังคาร
23.735
LYD THB
0.04213
THB LYD
พุธ
23.727
LYD THB
0.04215
THB LYD
พฤหัสบดี
23.443
LYD THB
0.04266
THB LYD
ศุกร์
23.665
LYD THB
0.04226
THB LYD
จันทร์
23.770
LYD THB
0.04207
THB LYD
อังคาร
23.623
LYD THB
0.04233
THB LYD
พุธ
23.602
LYD THB
0.04237
THB LYD
พฤหัสบดี
23.576
LYD THB
0.04242
THB LYD
ศุกร์
23.629
LYD THB
0.04232
THB LYD
จันทร์
23.811
LYD THB
0.04200
THB LYD
อังคาร
23.627
LYD THB
0.04233
THB LYD
พุธ
23.510
LYD THB
0.04253
THB LYD
พฤหัสบดี
23.625
LYD THB
0.04233
THB LYD
ศุกร์
23.636
LYD THB
0.04231
THB LYD
จันทร์
23.675
LYD THB
0.04224
THB LYD
อังคาร
23.563
LYD THB
0.04244
THB LYD
พุธ
23.579
LYD THB
0.04241
THB LYD
พฤหัสบดี
23.737
LYD THB
0.04213
THB LYD
ศุกร์
23.527
LYD THB
0.04250
THB LYD
จันทร์
23.396
LYD THB
0.04274
THB LYD
อังคาร
23.338
LYD THB
0.04285
THB LYD
พุธ
23.327
LYD THB
0.04287
THB LYD
พฤหัสบดี
23.545
LYD THB
0.04247
THB LYD
ศุกร์
23.567
LYD THB
0.04243
THB LYD
จันทร์
23.572
LYD THB
0.04242
THB LYD
อังคาร
23.447
LYD THB
0.04265
THB LYD
พุธ
23.412
LYD THB
0.04271
THB LYD
พฤหัสบดี
23.448
LYD THB
0.04265
THB LYD
ศุกร์
23.387
LYD THB
0.04276
THB LYD
จันทร์
23.535
LYD THB
0.04249
THB LYD
อังคาร
23.395
LYD THB
0.04274
THB LYD
พุธ
23.347
LYD THB
0.04283
THB LYD
พฤหัสบดี
23.386
LYD THB
0.04276
THB LYD
ศุกร์
23.387
LYD THB
0.04276
THB LYD
จันทร์
23.280
LYD THB
0.04295
THB LYD
อังคาร
23.325
LYD THB
0.04287
THB LYD
พุธ
23.328
LYD THB
0.04287
THB LYD
พฤหัสบดี
23.283
LYD THB
0.04295
THB LYD
ศุกร์
23.390
LYD THB
0.04275
THB LYD
จันทร์
23.300
LYD THB
0.04292
THB LYD