อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์นิวซีแลนด์
ต่ำสุด = 21.373 (19/1/2564) เฉลี่ย = 22.410 สูงสุด = 23.519 (6/8/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์นิวซีแลนด์ และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
21.710
NZD THB
0.04606
THB NZD
จันทร์
21.595
NZD THB
0.04631
THB NZD
อังคาร
21.597
NZD THB
0.04630
THB NZD
พุธ
21.834
NZD THB
0.04580
THB NZD
พฤหัสบดี
21.765
NZD THB
0.04595
THB NZD
ศุกร์
21.823
NZD THB
0.04582
THB NZD
จันทร์
21.665
NZD THB
0.04616
THB NZD
อังคาร
21.632
NZD THB
0.04623
THB NZD
พุธ
21.600
NZD THB
0.04630
THB NZD
พฤหัสบดี
21.575
NZD THB
0.04635
THB NZD
ศุกร์
21.588
NZD THB
0.04632
THB NZD
จันทร์
21.376
NZD THB
0.04678
THB NZD
อังคาร
21.373
NZD THB
0.04679
THB NZD
พุธ
21.395
NZD THB
0.04674
THB NZD
พฤหัสบดี
21.598
NZD THB
0.04630
THB NZD
ศุกร์
21.545
NZD THB
0.04642
THB NZD
จันทร์
21.608
NZD THB
0.04628
THB NZD
อังคาร
21.595
NZD THB
0.04631
THB NZD
พุธ
21.694
NZD THB
0.04610
THB NZD
พฤหัสบดี
21.406
NZD THB
0.04672
THB NZD
ศุกร์
21.451
NZD THB
0.04662
THB NZD
จันทร์
21.499
NZD THB
0.04651
THB NZD
อังคาร
21.499
NZD THB
0.04651
THB NZD
พุธ
21.635
NZD THB
0.04622
THB NZD
พฤหัสบดี
21.599
NZD THB
0.04630
THB NZD
ศุกร์
21.512
NZD THB
0.04649
THB NZD
จันทร์
21.575
NZD THB
0.04635
THB NZD
อังคาร
21.664
NZD THB
0.04616
THB NZD
พุธ
21.599
NZD THB
0.04630
THB NZD
พฤหัสบดี
21.576
NZD THB
0.04635
THB NZD
ศุกร์
21.497
NZD THB
0.04652
THB NZD
จันทร์
21.611
NZD THB
0.04627
THB NZD
อังคาร
21.692
NZD THB
0.04610
THB NZD
พุธ
21.550
NZD THB
0.04640
THB NZD
พฤหัสบดี
21.637
NZD THB
0.04622
THB NZD
ศุกร์
21.780
NZD THB
0.04591
THB NZD
จันทร์
21.944
NZD THB
0.04557
THB NZD
อังคาร
21.981
NZD THB
0.04549
THB NZD
พุธ
22.165
NZD THB
0.04512
THB NZD
พฤหัสบดี
22.449
NZD THB
0.04455
THB NZD
ศุกร์
22.139
NZD THB
0.04517
THB NZD
จันทร์
21.846
NZD THB
0.04577
THB NZD
อังคาร
21.984
NZD THB
0.04549
THB NZD
พุธ
22.087
NZD THB
0.04528
THB NZD
พฤหัสบดี
21.994
NZD THB
0.04547
THB NZD
ศุกร์
21.735
NZD THB
0.04601
THB NZD
จันทร์
21.909
NZD THB
0.04564
THB NZD
อังคาร
22.033
NZD THB
0.04539
THB NZD
พุธ
21.986
NZD THB
0.04548
THB NZD
พฤหัสบดี
22.079
NZD THB
0.04529
THB NZD
ศุกร์
22.070
NZD THB
0.04531
THB NZD
จันทร์
22.112
NZD THB
0.04523
THB NZD
อังคาร
22.109
NZD THB
0.04523
THB NZD
พุธ
22.114
NZD THB
0.04522
THB NZD
พฤหัสบดี
22.284
NZD THB
0.04488
THB NZD
ศุกร์
22.105
NZD THB
0.04524
THB NZD
จันทร์
22.143
NZD THB
0.04516
THB NZD
อังคาร
21.809
NZD THB
0.04585
THB NZD
พุธ
21.674
NZD THB
0.04614
THB NZD
พฤหัสบดี
21.709
NZD THB
0.04606
THB NZD
ศุกร์
21.727
NZD THB
0.04602
THB NZD
จันทร์
21.828
NZD THB
0.04581
THB NZD
อังคาร
21.853
NZD THB
0.04576
THB NZD
พุธ
21.870
NZD THB
0.04572
THB NZD
พฤหัสบดี
21.846
NZD THB
0.04578
THB NZD
ศุกร์
21.938
NZD THB
0.04558
THB NZD
จันทร์
22.110
NZD THB
0.04523
THB NZD
อังคาร
22.008
NZD THB
0.04544
THB NZD
พุธ
22.052
NZD THB
0.04535
THB NZD
พฤหัสบดี
22.120
NZD THB
0.04521
THB NZD
ศุกร์
22.152
NZD THB
0.04514
THB NZD
จันทร์
22.200
NZD THB
0.04504
THB NZD
อังคาร
22.184
NZD THB
0.04508
THB NZD
พุธ
22.316
NZD THB
0.04481
THB NZD
พฤหัสบดี
22.386
NZD THB
0.04467
THB NZD
ศุกร์
22.375
NZD THB
0.04469
THB NZD
จันทร์
22.445
NZD THB
0.04455
THB NZD
อังคาร
22.501
NZD THB
0.04444
THB NZD
พุธ
22.528
NZD THB
0.04439
THB NZD
พฤหัสบดี
22.509
NZD THB
0.04443
THB NZD
ศุกร์
22.514
NZD THB
0.04442
THB NZD
จันทร์
22.697
NZD THB
0.04406
THB NZD
อังคาร
22.658
NZD THB
0.04414
THB NZD
พุธ
22.623
NZD THB
0.04420
THB NZD
พฤหัสบดี
22.651
NZD THB
0.04415
THB NZD
ศุกร์
22.513
NZD THB
0.04442
THB NZD
จันทร์
22.392
NZD THB
0.04466
THB NZD
อังคาร
22.241
NZD THB
0.04496
THB NZD
พุธ
22.368
NZD THB
0.04471
THB NZD
พฤหัสบดี
22.513
NZD THB
0.04442
THB NZD
ศุกร์
22.486
NZD THB
0.04447
THB NZD
จันทร์
22.678
NZD THB
0.04409
THB NZD
อังคาร
22.621
NZD THB
0.04421
THB NZD
พุธ
22.592
NZD THB
0.04426
THB NZD
พฤหัสบดี
22.387
NZD THB
0.04467
THB NZD
ศุกร์
22.599
NZD THB
0.04425
THB NZD
จันทร์
22.628
NZD THB
0.04419
THB NZD
อังคาร
22.818
NZD THB
0.04382
THB NZD
พุธ
22.615
NZD THB
0.04422
THB NZD
พฤหัสบดี
22.536
NZD THB
0.04437
THB NZD
ศุกร์
22.637
NZD THB
0.04418
THB NZD
จันทร์
22.506
NZD THB
0.04443
THB NZD
อังคาร
22.677
NZD THB
0.04410
THB NZD
พุธ
22.852
NZD THB
0.04376
THB NZD
พฤหัสบดี
22.867
NZD THB
0.04373
THB NZD
ศุกร์
22.669
NZD THB
0.04411
THB NZD
จันทร์
22.650
NZD THB
0.04415
THB NZD
อังคาร
22.626
NZD THB
0.04420
THB NZD
พุธ
22.482
NZD THB
0.04448
THB NZD
พฤหัสบดี
22.458
NZD THB
0.04453
THB NZD
ศุกร์
22.376
NZD THB
0.04469
THB NZD
จันทร์
22.503
NZD THB
0.04444
THB NZD
อังคาร
22.477
NZD THB
0.04449
THB NZD
พุธ
22.441
NZD THB
0.04456
THB NZD
พฤหัสบดี
22.404
NZD THB
0.04464
THB NZD
ศุกร์
22.298
NZD THB
0.04485
THB NZD
จันทร์
22.246
NZD THB
0.04495
THB NZD
อังคาร
22.196
NZD THB
0.04505
THB NZD
พุธ
22.264
NZD THB
0.04492
THB NZD
พฤหัสบดี
22.047
NZD THB
0.04536
THB NZD
ศุกร์
21.980
NZD THB
0.04550
THB NZD
จันทร์
22.032
NZD THB
0.04539
THB NZD
อังคาร
22.156
NZD THB
0.04513
THB NZD
พุธ
22.426
NZD THB
0.04459
THB NZD
พฤหัสบดี
22.493
NZD THB
0.04446
THB NZD
ศุกร์
22.474
NZD THB
0.04450
THB NZD
จันทร์
22.540
NZD THB
0.04437
THB NZD
อังคาร
22.442
NZD THB
0.04456
THB NZD
พุธ
22.383
NZD THB
0.04468
THB NZD
พฤหัสบดี
22.394
NZD THB
0.04465
THB NZD
ศุกร์
22.413
NZD THB
0.04462
THB NZD
จันทร์
22.562
NZD THB
0.04432
THB NZD
อังคาร
22.796
NZD THB
0.04387
THB NZD
พุธ
22.688
NZD THB
0.04408
THB NZD
พฤหัสบดี
22.620
NZD THB
0.04421
THB NZD
ศุกร์
22.655
NZD THB
0.04414
THB NZD
จันทร์
22.721
NZD THB
0.04401
THB NZD
อังคาร
22.771
NZD THB
0.04391
THB NZD
พุธ
22.915
NZD THB
0.04364
THB NZD
พฤหัสบดี
22.898
NZD THB
0.04367
THB NZD
ศุกร์
22.959
NZD THB
0.04356
THB NZD
จันทร์
22.828
NZD THB
0.04380
THB NZD
อังคาร
22.657
NZD THB
0.04414
THB NZD
พุธ
22.734
NZD THB
0.04399
THB NZD
พฤหัสบดี
22.896
NZD THB
0.04368
THB NZD
ศุกร์
22.991
NZD THB
0.04350
THB NZD
จันทร์
22.980
NZD THB
0.04352
THB NZD
อังคาร
22.924
NZD THB
0.04362
THB NZD
พุธ
22.803
NZD THB
0.04385
THB NZD
พฤหัสบดี
22.971
NZD THB
0.04353
THB NZD
ศุกร์
23.017
NZD THB
0.04345
THB NZD
จันทร์
22.965
NZD THB
0.04354
THB NZD
อังคาร
23.170
NZD THB
0.04316
THB NZD
พุธ
23.431
NZD THB
0.04268
THB NZD
พฤหัสบดี
23.465
NZD THB
0.04262
THB NZD
ศุกร์
23.519
NZD THB
0.04252
THB NZD
จันทร์
23.440
NZD THB
0.04266
THB NZD
อังคาร
23.382
NZD THB
0.04277
THB NZD
พุธ
23.358
NZD THB
0.04281
THB NZD
พฤหัสบดี
23.219
NZD THB
0.04307
THB NZD
ศุกร์
23.361
NZD THB
0.04281
THB NZD
จันทร์
23.507
NZD THB
0.04254
THB NZD
อังคาร
23.042
NZD THB
0.04340
THB NZD
พุธ
22.964
NZD THB
0.04355
THB NZD
พฤหัสบดี
22.799
NZD THB
0.04386
THB NZD
ศุกร์
22.757
NZD THB
0.04394
THB NZD
จันทร์
22.881
NZD THB
0.04370
THB NZD
อังคาร
22.865
NZD THB
0.04374
THB NZD
พุธ
22.756
NZD THB
0.04394
THB NZD
พฤหัสบดี
22.785
NZD THB
0.04389
THB NZD
ศุกร์
22.682
NZD THB
0.04409
THB NZD
จันทร์
22.718
NZD THB
0.04402
THB NZD
อังคาร
22.770
NZD THB
0.04392
THB NZD
พุธ
22.801
NZD THB
0.04386
THB NZD
พฤหัสบดี
23.015
NZD THB
0.04345
THB NZD
ศุกร์
23.205
NZD THB
0.04309
THB NZD
จันทร์
23.155
NZD THB
0.04319
THB NZD
อังคาร
23.221
NZD THB
0.04307
THB NZD
พุธ
23.268
NZD THB
0.04298
THB NZD
พฤหัสบดี
23.261
NZD THB
0.04299
THB NZD
ศุกร์
23.343
NZD THB
0.04284
THB NZD
จันทร์
23.384
NZD THB
0.04276
THB NZD
อังคาร
23.424
NZD THB
0.04269
THB NZD
พุธ
23.349
NZD THB
0.04283
THB NZD
พฤหัสบดี
23.502
NZD THB
0.04255
THB NZD
ศุกร์
23.490
NZD THB
0.04257
THB NZD
จันทร์
23.428
NZD THB
0.04268
THB NZD
อังคาร
23.473
NZD THB
0.04260
THB NZD
พุธ
23.485
NZD THB
0.04258
THB NZD
พฤหัสบดี
23.406
NZD THB
0.04272
THB NZD
ศุกร์
23.513
NZD THB
0.04253
THB NZD
จันทร์
23.511
NZD THB
0.04253
THB NZD