อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง ดอลลาร์จาเมกา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์จาเมกา และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 ดอลลาร์จาเมกา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดอลลาร์จาเมกา
ต่ำสุด = 0.2151 (15/11/2562) เฉลี่ย = 0.2335 สูงสุด = 0.2548 (20/3/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดอลลาร์จาเมกา และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
0.2539
JMD THB
3.9384
THB JMD
พุธ
0.2537
JMD THB
3.9422
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2507
JMD THB
3.9882
THB JMD
ศุกร์
0.2526
JMD THB
3.9585
THB JMD
จันทร์
0.2510
JMD THB
3.9838
THB JMD
อังคาร
0.2508
JMD THB
3.9875
THB JMD
พุธ
0.2499
JMD THB
4.0016
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2504
JMD THB
3.9936
THB JMD
ศุกร์
0.2483
JMD THB
4.0279
THB JMD
จันทร์
0.2453
JMD THB
4.0774
THB JMD
อังคาร
0.2456
JMD THB
4.0717
THB JMD
พุธ
0.2443
JMD THB
4.0927
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2442
JMD THB
4.0955
THB JMD
ศุกร์
0.2440
JMD THB
4.0991
THB JMD
จันทร์
0.2432
JMD THB
4.1111
THB JMD
อังคาร
0.2419
JMD THB
4.1346
THB JMD
พุธ
0.2408
JMD THB
4.1521
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2405
JMD THB
4.1572
THB JMD
ศุกร์
0.2381
JMD THB
4.1994
THB JMD
จันทร์
0.2399
JMD THB
4.1676
THB JMD
อังคาร
0.2393
JMD THB
4.1791
THB JMD
พุธ
0.2375
JMD THB
4.2111
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2357
JMD THB
4.2422
THB JMD
ศุกร์
0.2344
JMD THB
4.2655
THB JMD
จันทร์
0.2342
JMD THB
4.2690
THB JMD
อังคาร
0.2343
JMD THB
4.2672
THB JMD
พุธ
0.2300
JMD THB
4.3484
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2298
JMD THB
4.3522
THB JMD
ศุกร์
0.2314
JMD THB
4.3206
THB JMD
จันทร์
0.2320
JMD THB
4.3099
THB JMD
อังคาร
0.2318
JMD THB
4.3141
THB JMD
พุธ
0.2322
JMD THB
4.3061
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2324
JMD THB
4.3038
THB JMD
ศุกร์
0.2321
JMD THB
4.3083
THB JMD
จันทร์
0.2321
JMD THB
4.3083
THB JMD
อังคาร
0.2319
JMD THB
4.3114
THB JMD
พุธ
0.2310
JMD THB
4.3283
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2317
JMD THB
4.3158
THB JMD
ศุกร์
0.2329
JMD THB
4.2942
THB JMD
จันทร์
0.2372
JMD THB
4.2154
THB JMD
อังคาร
0.2387
JMD THB
4.1901
THB JMD
พุธ
0.2399
JMD THB
4.1679
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2423
JMD THB
4.1277
THB JMD
ศุกร์
0.2451
JMD THB
4.0807
THB JMD
จันทร์
0.2482
JMD THB
4.0295
THB JMD
อังคาร
0.2491
JMD THB
4.0151
THB JMD
พุธ
0.2501
JMD THB
3.9982
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2511
JMD THB
3.9822
THB JMD
ศุกร์
0.2503
JMD THB
3.9948
THB JMD
จันทร์
0.2498
JMD THB
4.0032
THB JMD
อังคาร
0.2499
JMD THB
4.0015
THB JMD
พุธ
0.2504
JMD THB
3.9930
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2523
JMD THB
3.9629
THB JMD
ศุกร์
0.2517
JMD THB
3.9728
THB JMD
จันทร์
0.2542
JMD THB
3.9337
THB JMD
อังคาร
0.2539
JMD THB
3.9379
THB JMD
พุธ
0.2548
JMD THB
3.9244
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2546
JMD THB
3.9279
THB JMD
ศุกร์
0.2535
JMD THB
3.9444
THB JMD
จันทร์
0.2528
JMD THB
3.9559
THB JMD
อังคาร
0.2529
JMD THB
3.9542
THB JMD
พุธ
0.2522
JMD THB
3.9649
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2530
JMD THB
3.9520
THB JMD
ศุกร์
0.2534
JMD THB
3.9463
THB JMD
จันทร์
0.2514
JMD THB
3.9780
THB JMD
อังคาร
0.2534
JMD THB
3.9471
THB JMD
พุธ
0.2530
JMD THB
3.9520
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2511
JMD THB
3.9822
THB JMD
ศุกร์
0.2516
JMD THB
3.9743
THB JMD
จันทร์
0.2510
JMD THB
3.9841
THB JMD
อังคาร
0.2505
JMD THB
3.9915
THB JMD
พุธ
0.2462
JMD THB
4.0615
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2459
JMD THB
4.0675
THB JMD
ศุกร์
0.2447
JMD THB
4.0860
THB JMD
จันทร์
0.2453
JMD THB
4.0759
THB JMD
อังคาร
0.2466
JMD THB
4.0559
THB JMD
พุธ
0.2444
JMD THB
4.0913
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2456
JMD THB
4.0717
THB JMD
ศุกร์
0.2463
JMD THB
4.0603
THB JMD
จันทร์
0.2466
JMD THB
4.0550
THB JMD
อังคาร
0.2476
JMD THB
4.0388
THB JMD
พุธ
0.2442
JMD THB
4.0947
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2399
JMD THB
4.1677
THB JMD
ศุกร์
0.2401
JMD THB
4.1651
THB JMD
จันทร์
0.2391
JMD THB
4.1823
THB JMD
อังคาร
0.2392
JMD THB
4.1808
THB JMD
พุธ
0.2391
JMD THB
4.1818
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2397
JMD THB
4.1720
THB JMD
ศุกร์
0.2384
JMD THB
4.1952
THB JMD
จันทร์
0.2374
JMD THB
4.2126
THB JMD
อังคาร
0.2368
JMD THB
4.2229
THB JMD
พุธ
0.2370
JMD THB
4.2186
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2353
JMD THB
4.2496
THB JMD
ศุกร์
0.2345
JMD THB
4.2642
THB JMD
จันทร์
0.2320
JMD THB
4.3094
THB JMD
อังคาร
0.2319
JMD THB
4.3113
THB JMD
พุธ
0.2324
JMD THB
4.3035
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2330
JMD THB
4.2910
THB JMD
ศุกร์
0.2335
JMD THB
4.2818
THB JMD
จันทร์
0.2353
JMD THB
4.2493
THB JMD
อังคาร
0.2351
JMD THB
4.2530
THB JMD
พุธ
0.2373
JMD THB
4.2145
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2374
JMD THB
4.2117
THB JMD
ศุกร์
0.2378
JMD THB
4.2051
THB JMD
จันทร์
0.2373
JMD THB
4.2142
THB JMD
อังคาร
0.2371
JMD THB
4.2169
THB JMD
พุธ
0.2378
JMD THB
4.2059
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2331
JMD THB
4.2906
THB JMD
ศุกร์
0.2346
JMD THB
4.2622
THB JMD
จันทร์
0.2330
JMD THB
4.2924
THB JMD
อังคาร
0.2322
JMD THB
4.3067
THB JMD
พุธ
0.2310
JMD THB
4.3287
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2309
JMD THB
4.3306
THB JMD
ศุกร์
0.2392
JMD THB
4.1803
THB JMD
จันทร์
0.2409
JMD THB
4.1519
THB JMD
อังคาร
0.2388
JMD THB
4.1868
THB JMD
พุธ
0.2402
JMD THB
4.1633
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2394
JMD THB
4.1773
THB JMD
ศุกร์
0.2401
JMD THB
4.1643
THB JMD
จันทร์
0.2410
JMD THB
4.1500
THB JMD
อังคาร
0.2414
JMD THB
4.1421
THB JMD
พุธ
0.2420
JMD THB
4.1316
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2386
JMD THB
4.1917
THB JMD
ศุกร์
0.2382
JMD THB
4.1975
THB JMD
อาทิตย์
0.2383
JMD THB
4.1966
THB JMD
จันทร์
0.2363
JMD THB
4.2327
THB JMD
อังคาร
0.2365
JMD THB
4.2289
THB JMD
พุธ
0.2347
JMD THB
4.2611
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2367
JMD THB
4.2246
THB JMD
ศุกร์
0.2348
JMD THB
4.2592
THB JMD
จันทร์
0.2329
JMD THB
4.2931
THB JMD
พุธ
0.2338
JMD THB
4.2765
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2333
JMD THB
4.2864
THB JMD
ศุกร์
0.2329
JMD THB
4.2932
THB JMD
จันทร์
0.2327
JMD THB
4.2970
THB JMD
อังคาร
0.2342
JMD THB
4.2695
THB JMD
พุธ
0.2326
JMD THB
4.2988
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2308
JMD THB
4.3333
THB JMD
ศุกร์
0.2320
JMD THB
4.3109
THB JMD
จันทร์
0.2281
JMD THB
4.3832
THB JMD
อังคาร
0.2276
JMD THB
4.3939
THB JMD
พุธ
0.2291
JMD THB
4.3658
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2289
JMD THB
4.3693
THB JMD
ศุกร์
0.2293
JMD THB
4.3613
THB JMD
จันทร์
0.2282
JMD THB
4.3820
THB JMD
อังคาร
0.2289
JMD THB
4.3693
THB JMD
พุธ
0.2302
JMD THB
4.3445
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2307
JMD THB
4.3350
THB JMD
ศุกร์
0.2308
JMD THB
4.3319
THB JMD
จันทร์
0.2282
JMD THB
4.3814
THB JMD
อังคาร
0.2267
JMD THB
4.4114
THB JMD
พุธ
0.2257
JMD THB
4.4299
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2257
JMD THB
4.4305
THB JMD
ศุกร์
0.2278
JMD THB
4.3898
THB JMD
จันทร์
0.2290
JMD THB
4.3663
THB JMD
อังคาร
0.2281
JMD THB
4.3833
THB JMD
พุธ
0.2285
JMD THB
4.3768
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2279
JMD THB
4.3888
THB JMD
ศุกร์
0.2281
JMD THB
4.3838
THB JMD
จันทร์
0.2288
JMD THB
4.3702
THB JMD
อังคาร
0.2294
JMD THB
4.3597
THB JMD
พุธ
0.2286
JMD THB
4.3736
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2289
JMD THB
4.3693
THB JMD
ศุกร์
0.2285
JMD THB
4.3762
THB JMD
จันทร์
0.2303
JMD THB
4.3421
THB JMD
อังคาร
0.2287
JMD THB
4.3718
THB JMD
พุธ
0.2294
JMD THB
4.3590
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2273
JMD THB
4.3988
THB JMD
ศุกร์
0.2275
JMD THB
4.3948
THB JMD
จันทร์
0.2270
JMD THB
4.4056
THB JMD
อังคาร
0.2249
JMD THB
4.4461
THB JMD
พุธ
0.2256
JMD THB
4.4326
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2257
JMD THB
4.4304
THB JMD
ศุกร์
0.2239
JMD THB
4.4654
THB JMD
จันทร์
0.2246
JMD THB
4.4523
THB JMD
อังคาร
0.2261
JMD THB
4.4230
THB JMD
พุธ
0.2266
JMD THB
4.4127
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2255
JMD THB
4.4346
THB JMD
ศุกร์
0.2231
JMD THB
4.4821
THB JMD
จันทร์
0.2229
JMD THB
4.4869
THB JMD
อังคาร
0.2236
JMD THB
4.4721
THB JMD
พุธ
0.2228
JMD THB
4.4881
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2241
JMD THB
4.4620
THB JMD
ศุกร์
0.2253
JMD THB
4.4384
THB JMD
จันทร์
0.2243
JMD THB
4.4590
THB JMD
อังคาร
0.2246
JMD THB
4.4526
THB JMD
พุธ
0.2243
JMD THB
4.4576
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2243
JMD THB
4.4575
THB JMD
ศุกร์
0.2235
JMD THB
4.4736
THB JMD
จันทร์
0.2237
JMD THB
4.4699
THB JMD
อังคาร
0.2245
JMD THB
4.4534
THB JMD
พุธ
0.2267
JMD THB
4.4108
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2263
JMD THB
4.4182
THB JMD
ศุกร์
0.2277
JMD THB
4.3914
THB JMD
จันทร์
0.2259
JMD THB
4.4267
THB JMD
อังคาร
0.2277
JMD THB
4.3918
THB JMD
พุธ
0.2289
JMD THB
4.3679
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2285
JMD THB
4.3763
THB JMD
ศุกร์
0.2276
JMD THB
4.3930
THB JMD
จันทร์
0.2266
JMD THB
4.4134
THB JMD
อังคาร
0.2270
JMD THB
4.4046
THB JMD
พุธ
0.2251
JMD THB
4.4416
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2264
JMD THB
4.4172
THB JMD
ศุกร์
0.2272
JMD THB
4.4014
THB JMD
อังคาร
0.2228
JMD THB
4.4874
THB JMD
พุธ
0.2250
JMD THB
4.4440
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2263
JMD THB
4.4197
THB JMD
ศุกร์
0.2265
JMD THB
4.4151
THB JMD
อังคาร
0.2220
JMD THB
4.5036
THB JMD
พุธ
0.2205
JMD THB
4.5356
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2205
JMD THB
4.5352
THB JMD
ศุกร์
0.2187
JMD THB
4.5728
THB JMD
จันทร์
0.2185
JMD THB
4.5771
THB JMD
อังคาร
0.2199
JMD THB
4.5469
THB JMD
พุธ
0.2206
JMD THB
4.5321
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2193
JMD THB
4.5607
THB JMD
ศุกร์
0.2181
JMD THB
4.5858
THB JMD
จันทร์
0.2180
JMD THB
4.5864
THB JMD
อังคาร
0.2159
JMD THB
4.6312
THB JMD
พุธ
0.2168
JMD THB
4.6127
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2183
JMD THB
4.5812
THB JMD
ศุกร์
0.2151
JMD THB
4.6491
THB JMD
จันทร์
0.2157
JMD THB
4.6363
THB JMD
อังคาร
0.2164
JMD THB
4.6207
THB JMD
พุธ
0.2153
JMD THB
4.6439
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2152
JMD THB
4.6467
THB JMD
ศุกร์
0.2151
JMD THB
4.6496
THB JMD
จันทร์
0.2158
JMD THB
4.6350
THB JMD
อังคาร
0.2167
JMD THB
4.6146
THB JMD
พุธ
0.2171
JMD THB
4.6056
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2184
JMD THB
4.5786
THB JMD
ศุกร์
0.2181
JMD THB
4.5850
THB JMD
จันทร์
0.2185
JMD THB
4.5764
THB JMD
อังคาร
0.2199
JMD THB
4.5470
THB JMD
พุธ
0.2208
JMD THB
4.5282
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2219
JMD THB
4.5061
THB JMD
ศุกร์
0.2220
JMD THB
4.5039
THB JMD
จันทร์
0.2240
JMD THB
4.4636
THB JMD
อังคาร
0.2255
JMD THB
4.4353
THB JMD
พุธ
0.2251
JMD THB
4.4431
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2244
JMD THB
4.4567
THB JMD
ศุกร์
0.2256
JMD THB
4.4331
THB JMD
จันทร์
0.2259
JMD THB
4.4275
THB JMD
อังคาร
0.2263
JMD THB
4.4190
THB JMD
พุธ
0.2268
JMD THB
4.4082
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2264
JMD THB
4.4176
THB JMD
ศุกร์
0.2263
JMD THB
4.4186
THB JMD
จันทร์
0.2255
JMD THB
4.4348
THB JMD
อังคาร
0.2259
JMD THB
4.4261
THB JMD
พุธ
0.2254
JMD THB
4.4357
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2256
JMD THB
4.4331
THB JMD
ศุกร์
0.2252
JMD THB
4.4410
THB JMD
จันทร์
0.2254
JMD THB
4.4359
THB JMD
อังคาร
0.2283
JMD THB
4.3805
THB JMD
พุธ
0.2264
JMD THB
4.4161
THB JMD
พฤหัสบดี
0.2262
JMD THB
4.4215
THB JMD
ศุกร์
0.2275
JMD THB
4.3960
THB JMD
จันทร์
0.2263
JMD THB
4.4195
THB JMD
อังคาร
0.2261
JMD THB
4.4219
THB JMD