อัตราแลกเปลี่ยนปี 2567 ระหว่าง กวารานีปารากวัย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง กวารานีปารากวัย และ บาทไทย ในปี 2567 กราฟแสดงค่าของ 1 กวารานีปารากวัย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น กวารานีปารากวัย
ต่ำสุด = 0.004675 (2/1/2567) เฉลี่ย = 0.004900 สูงสุด = 0.005013 (24/4/2567)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง กวารานีปารากวัย และ บาทไทย ในปี 2567
จันทร์
0.004706
PYG THB
212.48
THB PYG
อังคาร
0.004675
PYG THB
213.92
THB PYG
พุธ
0.004712
PYG THB
212.22
THB PYG
พฤหัสบดี
0.004740
PYG THB
210.99
THB PYG
ศุกร์
0.004779
PYG THB
209.26
THB PYG
จันทร์
0.004830
PYG THB
207.02
THB PYG
อังคาร
0.004833
PYG THB
206.93
THB PYG
พุธ
0.004817
PYG THB
207.61
THB PYG
พฤหัสบดี
0.004828
PYG THB
207.13
THB PYG
ศุกร์
0.004804
PYG THB
208.14
THB PYG
จันทร์
0.004794
PYG THB
208.60
THB PYG
อังคาร
0.004865
PYG THB
205.55
THB PYG
พุธ
0.004882
PYG THB
204.85
THB PYG
พฤหัสบดี
0.004893
PYG THB
204.36
THB PYG
ศุกร์
0.004867
PYG THB
205.47
THB PYG
จันทร์
0.004905
PYG THB
203.89
THB PYG
อังคาร
0.004894
PYG THB
204.35
THB PYG
พุธ
0.004876
PYG THB
205.08
THB PYG
พฤหัสบดี
0.004878
PYG THB
205.01
THB PYG
ศุกร์
0.004849
PYG THB
206.22
THB PYG
จันทร์
0.004856
PYG THB
205.92
THB PYG
อังคาร
0.004857
PYG THB
205.87
THB PYG
พุธ
0.004875
PYG THB
205.14
THB PYG
พฤหัสบดี
0.004886
PYG THB
204.68
THB PYG
ศุกร์
0.004867
PYG THB
205.47
THB PYG
จันทร์
0.004863
PYG THB
205.62
THB PYG
อังคาร
0.004906
PYG THB
203.84
THB PYG
พุธ
0.004919
PYG THB
203.28
THB PYG
พฤหัสบดี
0.004928
PYG THB
202.92
THB PYG
ศุกร์
0.004935
PYG THB
202.64
THB PYG
จันทร์
0.004931
PYG THB
202.78
THB PYG
อังคาร
0.004903
PYG THB
203.95
THB PYG
พุธ
0.004963
PYG THB
201.47
THB PYG
พฤหัสบดี
0.004980
PYG THB
200.81
THB PYG
ศุกร์
0.004956
PYG THB
201.79
THB PYG
จันทร์
0.004938
PYG THB
202.49
THB PYG
อังคาร
0.004940
PYG THB
202.43
THB PYG
พุธ
0.004908
PYG THB
203.74
THB PYG
พฤหัสบดี
0.004909
PYG THB
203.70
THB PYG
ศุกร์
0.004942
PYG THB
202.34
THB PYG
จันทร์
0.004919
PYG THB
203.27
THB PYG
อังคาร
0.004924
PYG THB
203.07
THB PYG
พุธ
0.004950
PYG THB
202.02
THB PYG
พฤหัสบดี
0.004931
PYG THB
202.78
THB PYG
ศุกร์
0.004916
PYG THB
203.40
THB PYG
จันทร์
0.004910
PYG THB
203.67
THB PYG
อังคาร
0.004913
PYG THB
203.54
THB PYG
พุธ
0.004885
PYG THB
204.72
THB PYG
พฤหัสบดี
0.004884
PYG THB
204.73
THB PYG
ศุกร์
0.004889
PYG THB
204.55
THB PYG
จันทร์
0.004867
PYG THB
205.45
THB PYG
อังคาร
0.004878
PYG THB
205.00
THB PYG
พุธ
0.004891
PYG THB
204.44
THB PYG
พฤหัสบดี
0.004887
PYG THB
204.61
THB PYG
ศุกร์
0.004903
PYG THB
203.97
THB PYG
จันทร์
0.004924
PYG THB
203.09
THB PYG
อังคาร
0.004932
PYG THB
202.74
THB PYG
พุธ
0.004961
PYG THB
201.58
THB PYG
พฤหัสบดี
0.004935
PYG THB
202.62
THB PYG
ศุกร์
0.004978
PYG THB
200.89
THB PYG
จันทร์
0.004962
PYG THB
201.53
THB PYG
อังคาร
0.004937
PYG THB
202.54
THB PYG
พุธ
0.004938
PYG THB
202.50
THB PYG
พฤหัสบดี
0.004944
PYG THB
202.26
THB PYG
ศุกร์
0.004915
PYG THB
203.46
THB PYG
จันทร์
0.004931
PYG THB
202.80
THB PYG
อังคาร
0.004960
PYG THB
201.60
THB PYG
พุธ
0.004975
PYG THB
201.02
THB PYG
พฤหัสบดี
0.004991
PYG THB
200.35
THB PYG
ศุกร์
0.004963
PYG THB
201.48
THB PYG
จันทร์
0.004974
PYG THB
201.05
THB PYG
อังคาร
0.004950
PYG THB
202.00
THB PYG
พุธ
0.004938
PYG THB
202.52
THB PYG
พฤหัสบดี
0.004958
PYG THB
201.68
THB PYG
ศุกร์
0.004944
PYG THB
202.25
THB PYG
จันทร์
0.004964
PYG THB
201.47
THB PYG
อังคาร
0.004953
PYG THB
201.89
THB PYG
พุธ
0.004970
PYG THB
201.19
THB PYG
พฤหัสบดี
0.004982
PYG THB
200.74
THB PYG
ศุกร์
0.004965
PYG THB
201.40
THB PYG
จันทร์
0.005004
PYG THB
199.83
THB PYG
อังคาร
0.005002
PYG THB
199.91
THB PYG
พุธ
0.005013
PYG THB
199.49
THB PYG
พฤหัสบดี
0.004991
PYG THB
200.35
THB PYG
ศุกร์
0.004975
PYG THB
201.01
THB PYG
จันทร์
0.004965
PYG THB
201.40
THB PYG
อังคาร
0.004975
PYG THB
201.01
THB PYG
พุธ
0.004942
PYG THB
202.35
THB PYG
พฤหัสบดี
0.004933
PYG THB
202.71
THB PYG
ศุกร์
0.004923
PYG THB
203.12
THB PYG
จันทร์
0.004920
PYG THB
203.25
THB PYG
อังคาร
0.004931
PYG THB
202.81
THB PYG
พุธ
0.004942
PYG THB
202.35
THB PYG
พฤหัสบดี
0.004939
PYG THB
202.48
THB PYG
ศุกร์
0.004906
PYG THB
203.83
THB PYG
จันทร์
0.004906
PYG THB
203.82
THB PYG
อังคาร
0.004885
PYG THB
204.69
THB PYG
พุธ
0.004878
PYG THB
205.02
THB PYG
พฤหัสบดี
0.004814
PYG THB
207.71
THB PYG
ศุกร์
0.004833
PYG THB
206.92
THB PYG
จันทร์
0.004827
PYG THB
207.18
THB PYG
อังคาร
0.004846
PYG THB
206.36
THB PYG
พุธ
0.004838
PYG THB
206.71
THB PYG
พฤหัสบดี
0.004851
PYG THB
206.16
THB PYG
ศุกร์
0.004862
PYG THB
205.67
THB PYG
จันทร์
0.004872
PYG THB
205.25
THB PYG
อังคาร
0.004871
PYG THB
205.31
THB PYG
พุธ
0.004870
PYG THB
205.35
THB PYG
พฤหัสบดี
0.004872
PYG THB
205.26
THB PYG
ศุกร์
0.004882
PYG THB
204.84
THB PYG
จันทร์
0.004888
PYG THB
204.58
THB PYG
อังคาร
0.004865
PYG THB
205.55
THB PYG
พุธ
0.004887
PYG THB
204.63
THB PYG
พฤหัสบดี
0.004844
PYG THB
206.42
THB PYG
ศุกร์
0.004857
PYG THB
205.88
THB PYG
จันทร์
0.004826
PYG THB
207.19
THB PYG
อังคาร
0.004895
PYG THB
204.27
THB PYG
พุธ
0.004872
PYG THB
205.27
THB PYG
พฤหัสบดี
0.004907
PYG THB
203.80
THB PYG
ศุกร์
0.004858
PYG THB
205.84
THB PYG
จันทร์
0.004894
PYG THB
204.35
THB PYG