อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง กวานซาแองโกลา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง กวานซาแองโกลา และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 กวานซาแองโกลา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น กวานซาแองโกลา
ต่ำสุด = 0.05973 (4/1/2565) เฉลี่ย = 0.07814 สูงสุด = 0.08861 (28/9/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง กวานซาแองโกลา และ บาทไทย ในปี 2565
อังคาร
0.05973
AOA THB
16.743
THB AOA
พุธ
0.06012
AOA THB
16.634
THB AOA
พฤหัสบดี
0.06060
AOA THB
16.502
THB AOA
ศุกร์
0.06099
AOA THB
16.397
THB AOA
อังคาร
0.06074
AOA THB
16.465
THB AOA
พุธ
0.06253
AOA THB
15.992
THB AOA
พฤหัสบดี
0.06324
AOA THB
15.814
THB AOA
ศุกร์
0.06261
AOA THB
15.972
THB AOA
อังคาร
0.06159
AOA THB
16.236
THB AOA
พุธ
0.06138
AOA THB
16.291
THB AOA
พฤหัสบดี
0.06234
AOA THB
16.041
THB AOA
ศุกร์
0.06174
AOA THB
16.197
THB AOA
อังคาร
0.06224
AOA THB
16.067
THB AOA
พุธ
0.06239
AOA THB
16.027
THB AOA
พฤหัสบดี
0.06234
AOA THB
16.040
THB AOA
ศุกร์
0.06295
AOA THB
15.885
THB AOA
อังคาร
0.06334
AOA THB
15.787
THB AOA
พุธ
0.06330
AOA THB
15.797
THB AOA
พฤหัสบดี
0.06288
AOA THB
15.902
THB AOA
ศุกร์
0.06409
AOA THB
15.603
THB AOA
อังคาร
0.06374
AOA THB
15.688
THB AOA
พุธ
0.06275
AOA THB
15.936
THB AOA
พฤหัสบดี
0.06262
AOA THB
15.968
THB AOA
ศุกร์
0.06162
AOA THB
16.229
THB AOA
พุธ
0.06158
AOA THB
16.239
THB AOA
พฤหัสบดี
0.06244
AOA THB
16.015
THB AOA
ศุกร์
0.06248
AOA THB
16.006
THB AOA
อังคาร
0.06450
AOA THB
15.504
THB AOA
พุธ
0.06467
AOA THB
15.463
THB AOA
พฤหัสบดี
0.06449
AOA THB
15.506
THB AOA
ศุกร์
0.06538
AOA THB
15.294
THB AOA
พฤหัสบดี
0.06492
AOA THB
15.404
THB AOA
ศุกร์
0.06557
AOA THB
15.252
THB AOA
อังคาร
0.06898
AOA THB
14.496
THB AOA
พฤหัสบดี
0.06996
AOA THB
14.293
THB AOA
ศุกร์
0.06986
AOA THB
14.315
THB AOA
อังคาร
0.07132
AOA THB
14.021
THB AOA
พุธ
0.07239
AOA THB
13.815
THB AOA
พฤหัสบดี
0.07311
AOA THB
13.679
THB AOA
ศุกร์
0.07301
AOA THB
13.697
THB AOA
อังคาร
0.07324
AOA THB
13.654
THB AOA
พุธ
0.07374
AOA THB
13.561
THB AOA
ศุกร์
0.07392
AOA THB
13.528
THB AOA
อังคาร
0.07512
AOA THB
13.312
THB AOA
พุธ
0.07414
AOA THB
13.487
THB AOA
พฤหัสบดี
0.07381
AOA THB
13.548
THB AOA
ศุกร์
0.07400
AOA THB
13.513
THB AOA
อังคาร
0.07472
AOA THB
13.384
THB AOA
พุธ
0.07517
AOA THB
13.303
THB AOA
พฤหัสบดี
0.07550
AOA THB
13.245
THB AOA
ศุกร์
0.07641
AOA THB
13.087
THB AOA
อังคาร
0.07693
AOA THB
12.998
THB AOA
พุธ
0.07927
AOA THB
12.615
THB AOA
พฤหัสบดี
0.08029
AOA THB
12.455
THB AOA
ศุกร์
0.08024
AOA THB
12.462
THB AOA
อังคาร
0.08045
AOA THB
12.430
THB AOA
พุธ
0.08166
AOA THB
12.245
THB AOA
พฤหัสบดี
0.08262
AOA THB
12.103
THB AOA
ศุกร์
0.08210
AOA THB
12.181
THB AOA
อังคาร
0.08389
AOA THB
11.921
THB AOA
พุธ
0.08358
AOA THB
11.964
THB AOA
พฤหัสบดี
0.08392
AOA THB
11.916
THB AOA
ศุกร์
0.08432
AOA THB
11.859
THB AOA
อังคาร
0.08499
AOA THB
11.767
THB AOA
พุธ
0.08425
AOA THB
11.870
THB AOA
พฤหัสบดี
0.08447
AOA THB
11.838
THB AOA
ศุกร์
0.08484
AOA THB
11.786
THB AOA
อังคาร
0.08592
AOA THB
11.639
THB AOA
พุธ
0.08536
AOA THB
11.715
THB AOA
ศุกร์
0.08553
AOA THB
11.692
THB AOA
พุธ
0.08329
AOA THB
12.007
THB AOA
พฤหัสบดี
0.08406
AOA THB
11.896
THB AOA
ศุกร์
0.08288
AOA THB
12.066
THB AOA
อังคาร
0.08214
AOA THB
12.174
THB AOA
พุธ
0.08135
AOA THB
12.293
THB AOA
พฤหัสบดี
0.08190
AOA THB
12.211
THB AOA
ศุกร์
0.08123
AOA THB
12.310
THB AOA
อังคาร
0.08117
AOA THB
12.319
THB AOA
พุธ
0.08122
AOA THB
12.312
THB AOA
พฤหัสบดี
0.08078
AOA THB
12.379
THB AOA
ศุกร์
0.08051
AOA THB
12.421
THB AOA
อังคาร
0.08022
AOA THB
12.465
THB AOA
พุธ
0.08026
AOA THB
12.459
THB AOA
พฤหัสบดี
0.08012
AOA THB
12.482
THB AOA
ศุกร์
0.07955
AOA THB
12.571
THB AOA
อังคาร
0.08044
AOA THB
12.432
THB AOA
พุธ
0.08062
AOA THB
12.403
THB AOA
พฤหัสบดี
0.08075
AOA THB
12.384
THB AOA
ศุกร์
0.08113
AOA THB
12.326
THB AOA
จันทร์
0.08137
AOA THB
12.289
THB AOA
อังคาร
0.08161
AOA THB
12.253
THB AOA
พุธ
0.08211
AOA THB
12.178
THB AOA
พฤหัสบดี
0.08237
AOA THB
12.141
THB AOA
ศุกร์
0.08266
AOA THB
12.097
THB AOA
จันทร์
0.08230
AOA THB
12.150
THB AOA
อังคาร
0.08222
AOA THB
12.162
THB AOA
พุธ
0.08208
AOA THB
12.183
THB AOA
พฤหัสบดี
0.08269
AOA THB
12.094
THB AOA
ศุกร์
0.08324
AOA THB
12.013
THB AOA
จันทร์
0.08320
AOA THB
12.019
THB AOA
อังคาร
0.08389
AOA THB
11.920
THB AOA
พุธ
0.08447
AOA THB
11.839
THB AOA
พฤหัสบดี
0.08436
AOA THB
11.854
THB AOA
ศุกร์
0.08383
AOA THB
11.929
THB AOA
จันทร์
0.08396
AOA THB
11.911
THB AOA
อังคาร
0.08433
AOA THB
11.858
THB AOA
พุธ
0.08407
AOA THB
11.895
THB AOA
พฤหัสบดี
0.08506
AOA THB
11.756
THB AOA
ศุกร์
0.08464
AOA THB
11.814
THB AOA
จันทร์
0.08479
AOA THB
11.794
THB AOA
อังคาร
0.08528
AOA THB
11.726
THB AOA
พุธ
0.08524
AOA THB
11.731
THB AOA
พฤหัสบดี
0.08574
AOA THB
11.663
THB AOA
ศุกร์
0.08517
AOA THB
11.741
THB AOA
จันทร์
0.08484
AOA THB
11.787
THB AOA
อังคาร
0.08519
AOA THB
11.738
THB AOA
พุธ
0.08525
AOA THB
11.730
THB AOA
พฤหัสบดี
0.08472
AOA THB
11.803
THB AOA
ศุกร์
0.08374
AOA THB
11.942
THB AOA
จันทร์
0.08342
AOA THB
11.987
THB AOA
อังคาร
0.08352
AOA THB
11.973
THB AOA
พุธ
0.08397
AOA THB
11.909
THB AOA
พฤหัสบดี
0.08338
AOA THB
11.994
THB AOA
ศุกร์
0.08246
AOA THB
12.127
THB AOA
จันทร์
0.08303
AOA THB
12.044
THB AOA
อังคาร
0.08250
AOA THB
12.122
THB AOA
พุธ
0.08277
AOA THB
12.082
THB AOA
พฤหัสบดี
0.08189
AOA THB
12.212
THB AOA
ศุกร์
0.08249
AOA THB
12.123
THB AOA
จันทร์
0.08265
AOA THB
12.100
THB AOA
อังคาร
0.08276
AOA THB
12.084
THB AOA
พุธ
0.08261
AOA THB
12.106
THB AOA
พฤหัสบดี
0.08295
AOA THB
12.055
THB AOA
ศุกร์
0.08313
AOA THB
12.029
THB AOA
จันทร์
0.08416
AOA THB
11.882
THB AOA
อังคาร
0.08414
AOA THB
11.885
THB AOA
พุธ
0.08441
AOA THB
11.847
THB AOA
พฤหัสบดี
0.08367
AOA THB
11.952
THB AOA
ศุกร์
0.08390
AOA THB
11.919
THB AOA
จันทร์
0.08494
AOA THB
11.773
THB AOA
อังคาร
0.08482
AOA THB
11.790
THB AOA
พุธ
0.08504
AOA THB
11.758
THB AOA
พฤหัสบดี
0.08548
AOA THB
11.699
THB AOA
ศุกร์
0.08572
AOA THB
11.666
THB AOA
จันทร์
0.08530
AOA THB
11.723
THB AOA
อังคาร
0.08524
AOA THB
11.731
THB AOA
พุธ
0.08579
AOA THB
11.657
THB AOA
พฤหัสบดี
0.08477
AOA THB
11.797
THB AOA
ศุกร์
0.08448
AOA THB
11.838
THB AOA
จันทร์
0.08484
AOA THB
11.786
THB AOA
อังคาร
0.08463
AOA THB
11.816
THB AOA
พุธ
0.08521
AOA THB
11.736
THB AOA
พฤหัสบดี
0.08539
AOA THB
11.710
THB AOA
ศุกร์
0.08570
AOA THB
11.668
THB AOA
จันทร์
0.08609
AOA THB
11.616
THB AOA
อังคาร
0.08596
AOA THB
11.633
THB AOA
พุธ
0.08603
AOA THB
11.623
THB AOA
พฤหัสบดี
0.08648
AOA THB
11.563
THB AOA
ศุกร์
0.08689
AOA THB
11.509
THB AOA
จันทร์
0.08786
AOA THB
11.381
THB AOA
อังคาร
0.08804
AOA THB
11.358
THB AOA
พุธ
0.08861
AOA THB
11.286
THB AOA
พฤหัสบดี
0.08790
AOA THB
11.377
THB AOA
ศุกร์
0.08714
AOA THB
11.476
THB AOA
จันทร์
0.08788
AOA THB
11.379
THB AOA
อังคาร
0.08645
AOA THB
11.567
THB AOA
พุธ
0.08597
AOA THB
11.632
THB AOA
พฤหัสบดี
0.08588
AOA THB
11.644
THB AOA
ศุกร์
0.08562
AOA THB
11.679
THB AOA
จันทร์
0.08635
AOA THB
11.581
THB AOA
อังคาร
0.08647
AOA THB
11.565
THB AOA
พุธ
0.08612
AOA THB
11.612
THB AOA
พฤหัสบดี
0.08611
AOA THB
11.613
THB AOA
ศุกร์
0.08665
AOA THB
11.540
THB AOA
จันทร์
0.08638
AOA THB
11.577
THB AOA
อังคาร
0.08592
AOA THB
11.638
THB AOA
พุธ
0.08547
AOA THB
11.701
THB AOA
พฤหัสบดี
0.08488
AOA THB
11.781
THB AOA
ศุกร์
0.08531
AOA THB
11.722
THB AOA
จันทร์
0.08426
AOA THB
11.868
THB AOA
อังคาร
0.08406
AOA THB
11.897
THB AOA
พุธ
0.07944
AOA THB
12.589
THB AOA
พฤหัสบดี
0.07876
AOA THB
12.697
THB AOA
ศุกร์
0.07888
AOA THB
12.677
THB AOA
จันทร์
0.07900
AOA THB
12.658
THB AOA
อังคาร
0.07783
AOA THB
12.848
THB AOA
พุธ
0.07698
AOA THB
12.990
THB AOA
พฤหัสบดี
0.07792
AOA THB
12.834
THB AOA
ศุกร์
0.07688
AOA THB
13.008
THB AOA
จันทร์
0.07660
AOA THB
13.054
THB AOA
อังคาร
0.07634
AOA THB
13.099
THB AOA
พุธ
0.07566
AOA THB
13.218
THB AOA
พฤหัสบดี
0.07552
AOA THB
13.241
THB AOA
ศุกร์
0.07277
AOA THB
13.742
THB AOA
จันทร์
0.07274
AOA THB
13.748
THB AOA
อังคาร
0.07138
AOA THB
14.009
THB AOA
พุธ
0.07085
AOA THB
14.114
THB AOA
พฤหัสบดี
0.07097
AOA THB
14.091
THB AOA
ศุกร์
0.07056
AOA THB
14.172
THB AOA
จันทร์
0.07087
AOA THB
14.111
THB AOA
อังคาร
0.07093
AOA THB
14.098
THB AOA
พุธ
0.07135
AOA THB
14.015
THB AOA
พฤหัสบดี
0.07004
AOA THB
14.278
THB AOA
ศุกร์
0.07001
AOA THB
14.284
THB AOA
จันทร์
0.06946
AOA THB
14.396
THB AOA
อังคาร
0.06980
AOA THB
14.327
THB AOA
พุธ
0.06956
AOA THB
14.375
THB AOA
พฤหัสบดี
0.06900
AOA THB
14.492
THB AOA
ศุกร์
0.06859
AOA THB
14.580
THB AOA
จันทร์
0.06858
AOA THB
14.582
THB AOA
อังคาร
0.06942
AOA THB
14.405
THB AOA