เครื่องแปลงสกุลเงิน สลับสกุลเงิน

เบอร์เอธิโอเปีย
 
=
บาทไทย
18/6/2567 0:30 (UTC)

อัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด

ETB/THB
0.6405
THB/ETB 1.5612
อัปเดตล่าสุด:
18/6/2567 0:30 (UTC)
เปลี่ยนแปลง:
-0.003 (-0.47%)
ปิดล่าสุด:
0.6435
ต่ำสุด/สูงสุด 52 สัปดาห์
฿ 0.6047
฿ 0.6669

เบอร์เอธิโอเปีย เป็น บาทไทย สลับสกุลเงิน

ต่ำสุด = 0.6047 (2/1/2567) เฉลี่ย = 0.6368 สูงสุด = 0.6669 (9/10/2566)
กราฟด้านบนแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อแปลง 1 เบอร์เอธิโอเปีย เป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อแปลงจาก บาทไทย เป็น เบอร์เอธิโอเปีย

สรุปอัตราแลกเปลี่ยน (ETB/THB)

ต่ำสุดสูงสุดเปลี่ยนแปลง
1 เดือน ฿ 0.6296 ฿ 0.6449 +2.21%
1 ไตรมาส ฿ 0.6291 ฿ 0.6533 +1.24%
1 ปี ฿ 0.6047 ฿ 0.6669 +0.88%
3 ปี ฿ 0.6047 ฿ 0.7462 -11.37%
5 ปี ฿ 0.6047 ฿ 1.0785 -40.06%

อัตราแลกเปลี่ยนอื่นๆ สำหรับ เบอร์เอธิโอเปีย

สกุลเงิน
%
+0.54%
0.3646
JPY ETB
2.7427
ETB JPY
+0.59%
57.500
USD ETB
0.01739
ETB USD
+0.67%
42.535
SGD ETB
0.02351
ETB SGD
+0.70%
38.036
AUD ETB
0.02629
ETB AUD
+0.90%
73.076
GBP ETB
0.01368
ETB GBP
+0.84%
61.737
EUR ETB
0.01620
ETB EUR
+0.72%
12.200
MYR ETB
0.08197
ETB MYR
+0.51%
0.003492
IDR ETB
286.35
ETB IDR
+0.60%
0.6884
INR ETB
1.4527
ETB INR
+0.73%
0.04168
KRW ETB
23.992
ETB KRW
+0.59%
7.9245
CNY ETB
0.1262
ETB CNY

อัตราแลกเปลี่ยนตามปี

กรุณาคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง เพื่อแสดงอัตราแลกเปลี่ยนตามปีที่ต้องการ ระหว่าง เบอร์เอธิโอเปีย และ บาทไทย