อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง โครนเดนมาร์ก และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง โครนเดนมาร์ก และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 โครนเดนมาร์ก แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น โครนเดนมาร์ก
ต่ำสุด = 4.4418 (25/12/2562) เฉลี่ย = 4.6572 สูงสุด = 4.9676 (2/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง โครนเดนมาร์ก และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
4.9614
DKK THB
0.2016
THB DKK
พุธ
4.9676
DKK THB
0.2013
THB DKK
พฤหัสบดี
4.8828
DKK THB
0.2048
THB DKK
ศุกร์
4.8996
DKK THB
0.2041
THB DKK
จันทร์
4.9051
DKK THB
0.2039
THB DKK
อังคาร
4.9181
DKK THB
0.2033
THB DKK
พุธ
4.9135
DKK THB
0.2035
THB DKK
พฤหัสบดี
4.9307
DKK THB
0.2028
THB DKK
ศุกร์
4.9273
DKK THB
0.2030
THB DKK
จันทร์
4.9040
DKK THB
0.2039
THB DKK
อังคาร
4.8851
DKK THB
0.2047
THB DKK
พุธ
4.8413
DKK THB
0.2066
THB DKK
พฤหัสบดี
4.8450
DKK THB
0.2064
THB DKK
ศุกร์
4.8487
DKK THB
0.2062
THB DKK
จันทร์
4.8418
DKK THB
0.2065
THB DKK
อังคาร
4.8431
DKK THB
0.2065
THB DKK
พุธ
4.8292
DKK THB
0.2071
THB DKK
พฤหัสบดี
4.8224
DKK THB
0.2074
THB DKK
ศุกร์
4.8065
DKK THB
0.2081
THB DKK
จันทร์
4.8251
DKK THB
0.2072
THB DKK
อังคาร
4.8293
DKK THB
0.2071
THB DKK
พุธ
4.8026
DKK THB
0.2082
THB DKK
พฤหัสบดี
4.8042
DKK THB
0.2082
THB DKK
ศุกร์
4.8050
DKK THB
0.2081
THB DKK
จันทร์
4.8035
DKK THB
0.2082
THB DKK
อังคาร
4.7851
DKK THB
0.2090
THB DKK
พุธ
4.7685
DKK THB
0.2097
THB DKK
พฤหัสบดี
4.7481
DKK THB
0.2106
THB DKK
ศุกร์
4.7800
DKK THB
0.2092
THB DKK
จันทร์
4.7559
DKK THB
0.2103
THB DKK
อังคาร
4.7388
DKK THB
0.2110
THB DKK
พุธ
4.7521
DKK THB
0.2104
THB DKK
พฤหัสบดี
4.7343
DKK THB
0.2112
THB DKK
ศุกร์
4.7258
DKK THB
0.2116
THB DKK
จันทร์
4.7410
DKK THB
0.2109
THB DKK
อังคาร
4.7295
DKK THB
0.2114
THB DKK
พุธ
4.7259
DKK THB
0.2116
THB DKK
พฤหัสบดี
4.7401
DKK THB
0.2110
THB DKK
ศุกร์
4.7625
DKK THB
0.2100
THB DKK
จันทร์
4.7623
DKK THB
0.2100
THB DKK
อังคาร
4.7673
DKK THB
0.2098
THB DKK
พุธ
4.7926
DKK THB
0.2087
THB DKK
พฤหัสบดี
4.8117
DKK THB
0.2078
THB DKK
ศุกร์
4.8343
DKK THB
0.2069
THB DKK
จันทร์
4.8408
DKK THB
0.2066
THB DKK
อังคาร
4.8282
DKK THB
0.2071
THB DKK
พุธ
4.8269
DKK THB
0.2072
THB DKK
พฤหัสบดี
4.8238
DKK THB
0.2073
THB DKK
ศุกร์
4.7785
DKK THB
0.2093
THB DKK
จันทร์
4.7821
DKK THB
0.2091
THB DKK
อังคาร
4.7790
DKK THB
0.2093
THB DKK
พุธ
4.7835
DKK THB
0.2090
THB DKK
พฤหัสบดี
4.8163
DKK THB
0.2076
THB DKK
ศุกร์
4.8075
DKK THB
0.2080
THB DKK
จันทร์
4.8205
DKK THB
0.2074
THB DKK
อังคาร
4.8188
DKK THB
0.2075
THB DKK
พุธ
4.8293
DKK THB
0.2071
THB DKK
พฤหัสบดี
4.8379
DKK THB
0.2067
THB DKK
ศุกร์
4.8030
DKK THB
0.2082
THB DKK
จันทร์
4.7889
DKK THB
0.2088
THB DKK
อังคาร
4.7977
DKK THB
0.2084
THB DKK
พุธ
4.8058
DKK THB
0.2081
THB DKK
พฤหัสบดี
4.7900
DKK THB
0.2088
THB DKK
ศุกร์
4.7718
DKK THB
0.2096
THB DKK
จันทร์
4.7738
DKK THB
0.2095
THB DKK
อังคาร
4.7635
DKK THB
0.2099
THB DKK
พุธ
4.7807
DKK THB
0.2092
THB DKK
พฤหัสบดี
4.7788
DKK THB
0.2093
THB DKK
ศุกร์
4.7976
DKK THB
0.2084
THB DKK
จันทร์
4.8117
DKK THB
0.2078
THB DKK
อังคาร
4.8011
DKK THB
0.2083
THB DKK
พุธ
4.7995
DKK THB
0.2084
THB DKK
พฤหัสบดี
4.8052
DKK THB
0.2081
THB DKK
ศุกร์
4.8151
DKK THB
0.2077
THB DKK
จันทร์
4.8131
DKK THB
0.2078
THB DKK
อังคาร
4.8192
DKK THB
0.2075
THB DKK
พุธ
4.8135
DKK THB
0.2077
THB DKK
พฤหัสบดี
4.7964
DKK THB
0.2085
THB DKK
ศุกร์
4.7935
DKK THB
0.2086
THB DKK
จันทร์
4.7976
DKK THB
0.2084
THB DKK
อังคาร
4.8151
DKK THB
0.2077
THB DKK
พุธ
4.8055
DKK THB
0.2081
THB DKK
พฤหัสบดี
4.7854
DKK THB
0.2090
THB DKK
ศุกร์
4.7704
DKK THB
0.2096
THB DKK
จันทร์
4.7705
DKK THB
0.2096
THB DKK
อังคาร
4.7957
DKK THB
0.2085
THB DKK
พุธ
4.8032
DKK THB
0.2082
THB DKK
พฤหัสบดี
4.8064
DKK THB
0.2081
THB DKK
ศุกร์
4.7835
DKK THB
0.2091
THB DKK
จันทร์
4.7823
DKK THB
0.2091
THB DKK
อังคาร
4.7845
DKK THB
0.2090
THB DKK
พุธ
4.7714
DKK THB
0.2096
THB DKK
พฤหัสบดี
4.7634
DKK THB
0.2099
THB DKK
ศุกร์
4.7506
DKK THB
0.2105
THB DKK
จันทร์
4.7677
DKK THB
0.2097
THB DKK
อังคาร
4.7365
DKK THB
0.2111
THB DKK
พุธ
4.7378
DKK THB
0.2111
THB DKK
พฤหัสบดี
4.7391
DKK THB
0.2110
THB DKK
ศุกร์
4.7479
DKK THB
0.2106
THB DKK
จันทร์
4.7571
DKK THB
0.2102
THB DKK
อังคาร
4.7665
DKK THB
0.2098
THB DKK
พุธ
4.7756
DKK THB
0.2094
THB DKK
พฤหัสบดี
4.7677
DKK THB
0.2097
THB DKK
ศุกร์
4.7692
DKK THB
0.2097
THB DKK
จันทร์
4.7715
DKK THB
0.2096
THB DKK
อังคาร
4.7675
DKK THB
0.2098
THB DKK
พุธ
4.7532
DKK THB
0.2104
THB DKK
พฤหัสบดี
4.7421
DKK THB
0.2109
THB DKK
ศุกร์
4.7301
DKK THB
0.2114
THB DKK
จันทร์
4.7079
DKK THB
0.2124
THB DKK
อังคาร
4.7193
DKK THB
0.2119
THB DKK
พุธ
4.7266
DKK THB
0.2116
THB DKK
พฤหัสบดี
4.7145
DKK THB
0.2121
THB DKK
ศุกร์
4.7267
DKK THB
0.2116
THB DKK
จันทร์
4.7436
DKK THB
0.2108
THB DKK
อังคาร
4.7425
DKK THB
0.2109
THB DKK
พุธ
4.7349
DKK THB
0.2112
THB DKK
พฤหัสบดี
4.7221
DKK THB
0.2118
THB DKK
ศุกร์
4.7014
DKK THB
0.2127
THB DKK
จันทร์
4.7090
DKK THB
0.2124
THB DKK
อังคาร
4.6805
DKK THB
0.2137
THB DKK
พุธ
4.7000
DKK THB
0.2128
THB DKK
พฤหัสบดี
4.6675
DKK THB
0.2142
THB DKK
ศุกร์
4.6853
DKK THB
0.2134
THB DKK
อาทิตย์
4.6898
DKK THB
0.2132
THB DKK
จันทร์
4.6809
DKK THB
0.2136
THB DKK
อังคาร
4.6761
DKK THB
0.2139
THB DKK
พุธ
4.6885
DKK THB
0.2133
THB DKK
พฤหัสบดี
4.6891
DKK THB
0.2133
THB DKK
ศุกร์
4.6737
DKK THB
0.2140
THB DKK
จันทร์
4.6350
DKK THB
0.2157
THB DKK
พุธ
4.6263
DKK THB
0.2162
THB DKK
พฤหัสบดี
4.6351
DKK THB
0.2157
THB DKK
ศุกร์
4.6277
DKK THB
0.2161
THB DKK
จันทร์
4.6278
DKK THB
0.2161
THB DKK
อังคาร
4.6282
DKK THB
0.2161
THB DKK
พุธ
4.6326
DKK THB
0.2159
THB DKK
พฤหัสบดี
4.6221
DKK THB
0.2164
THB DKK
ศุกร์
4.6601
DKK THB
0.2146
THB DKK
จันทร์
4.6688
DKK THB
0.2142
THB DKK
อังคาร
4.6436
DKK THB
0.2153
THB DKK
พุธ
4.6481
DKK THB
0.2151
THB DKK
พฤหัสบดี
4.6389
DKK THB
0.2156
THB DKK
ศุกร์
4.6320
DKK THB
0.2159
THB DKK
จันทร์
4.6372
DKK THB
0.2156
THB DKK
อังคาร
4.6287
DKK THB
0.2160
THB DKK
พุธ
4.6139
DKK THB
0.2167
THB DKK
พฤหัสบดี
4.6106
DKK THB
0.2169
THB DKK
ศุกร์
4.6073
DKK THB
0.2170
THB DKK
จันทร์
4.5970
DKK THB
0.2175
THB DKK
อังคาร
4.6003
DKK THB
0.2174
THB DKK
พุธ
4.5908
DKK THB
0.2178
THB DKK
พฤหัสบดี
4.5641
DKK THB
0.2191
THB DKK
ศุกร์
4.5734
DKK THB
0.2187
THB DKK
จันทร์
4.6067
DKK THB
0.2171
THB DKK
อังคาร
4.6173
DKK THB
0.2166
THB DKK
พุธ
4.6159
DKK THB
0.2166
THB DKK
พฤหัสบดี
4.6166
DKK THB
0.2166
THB DKK
ศุกร์
4.6129
DKK THB
0.2168
THB DKK
จันทร์
4.6260
DKK THB
0.2162
THB DKK
อังคาร
4.6357
DKK THB
0.2157
THB DKK
พุธ
4.6197
DKK THB
0.2165
THB DKK
พฤหัสบดี
4.6175
DKK THB
0.2166
THB DKK
ศุกร์
4.5889
DKK THB
0.2179
THB DKK
จันทร์
4.5920
DKK THB
0.2178
THB DKK
อังคาร
4.5761
DKK THB
0.2185
THB DKK
พุธ
4.5827
DKK THB
0.2182
THB DKK
พฤหัสบดี
4.5749
DKK THB
0.2186
THB DKK
ศุกร์
4.5558
DKK THB
0.2195
THB DKK
จันทร์
4.5645
DKK THB
0.2191
THB DKK
อังคาร
4.5533
DKK THB
0.2196
THB DKK
พุธ
4.5547
DKK THB
0.2196
THB DKK
พฤหัสบดี
4.5459
DKK THB
0.2200
THB DKK
ศุกร์
4.5290
DKK THB
0.2208
THB DKK
จันทร์
4.5063
DKK THB
0.2219
THB DKK
อังคาร
4.4989
DKK THB
0.2223
THB DKK
พุธ
4.5209
DKK THB
0.2212
THB DKK
พฤหัสบดี
4.5289
DKK THB
0.2208
THB DKK
ศุกร์
4.5335
DKK THB
0.2206
THB DKK
จันทร์
4.5285
DKK THB
0.2208
THB DKK
อังคาร
4.5311
DKK THB
0.2207
THB DKK
พุธ
4.5132
DKK THB
0.2216
THB DKK
พฤหัสบดี
4.4993
DKK THB
0.2223
THB DKK
ศุกร์
4.5202
DKK THB
0.2212
THB DKK
จันทร์
4.5133
DKK THB
0.2216
THB DKK
อังคาร
4.5128
DKK THB
0.2216
THB DKK
พุธ
4.5156
DKK THB
0.2215
THB DKK
พฤหัสบดี
4.5263
DKK THB
0.2209
THB DKK
ศุกร์
4.5064
DKK THB
0.2219
THB DKK
จันทร์
4.4876
DKK THB
0.2228
THB DKK
อังคาร
4.4980
DKK THB
0.2223
THB DKK
พุธ
4.5000
DKK THB
0.2222
THB DKK
พฤหัสบดี
4.4854
DKK THB
0.2229
THB DKK
ศุกร์
4.4886
DKK THB
0.2228
THB DKK
จันทร์
4.4746
DKK THB
0.2235
THB DKK
อังคาร
4.4789
DKK THB
0.2233
THB DKK
พุธ
4.4836
DKK THB
0.2230
THB DKK
พฤหัสบดี
4.4855
DKK THB
0.2229
THB DKK
ศุกร์
4.4760
DKK THB
0.2234
THB DKK
จันทร์
4.4756
DKK THB
0.2234
THB DKK
อังคาร
4.4748
DKK THB
0.2235
THB DKK
พุธ
4.4595
DKK THB
0.2242
THB DKK
พฤหัสบดี
4.4878
DKK THB
0.2228
THB DKK
ศุกร์
4.4944
DKK THB
0.2225
THB DKK
จันทร์
4.4894
DKK THB
0.2227
THB DKK
อังคาร
4.4790
DKK THB
0.2233
THB DKK
พุธ
4.4884
DKK THB
0.2228
THB DKK
พฤหัสบดี
4.5100
DKK THB
0.2217
THB DKK
ศุกร์
4.5153
DKK THB
0.2215
THB DKK
จันทร์
4.5211
DKK THB
0.2212
THB DKK
อังคาร
4.5189
DKK THB
0.2213
THB DKK
พุธ
4.5093
DKK THB
0.2218
THB DKK
พฤหัสบดี
4.5097
DKK THB
0.2217
THB DKK
ศุกร์
4.4880
DKK THB
0.2228
THB DKK
จันทร์
4.4840
DKK THB
0.2230
THB DKK
อังคาร
4.4825
DKK THB
0.2231
THB DKK
พุธ
4.4982
DKK THB
0.2223
THB DKK
พฤหัสบดี
4.5061
DKK THB
0.2219
THB DKK
ศุกร์
4.5009
DKK THB
0.2222
THB DKK
จันทร์
4.5109
DKK THB
0.2217
THB DKK
อังคาร
4.4938
DKK THB
0.2225
THB DKK
พุธ
4.4977
DKK THB
0.2223
THB DKK
พฤหัสบดี
4.5027
DKK THB
0.2221
THB DKK
ศุกร์
4.4818
DKK THB
0.2231
THB DKK
จันทร์
4.4788
DKK THB
0.2233
THB DKK
อังคาร
4.4763
DKK THB
0.2234
THB DKK
พุธ
4.4586
DKK THB
0.2243
THB DKK
พฤหัสบดี
4.4456
DKK THB
0.2249
THB DKK
ศุกร์
4.4643
DKK THB
0.2240
THB DKK
จันทร์
4.4766
DKK THB
0.2234
THB DKK
อังคาร
4.4755
DKK THB
0.2234
THB DKK
พุธ
4.4696
DKK THB
0.2237
THB DKK
พฤหัสบดี
4.4789
DKK THB
0.2233
THB DKK
ศุกร์
4.4677
DKK THB
0.2238
THB DKK
จันทร์
4.4551
DKK THB
0.2245
THB DKK
อังคาร
4.4548
DKK THB
0.2245
THB DKK
พุธ
4.4533
DKK THB
0.2246
THB DKK
พฤหัสบดี
4.4570
DKK THB
0.2244
THB DKK
ศุกร์
4.4505
DKK THB
0.2247
THB DKK
จันทร์
4.4642
DKK THB
0.2240
THB DKK
อังคาร
4.4869
DKK THB
0.2229
THB DKK
พุธ
4.4904
DKK THB
0.2227
THB DKK
พฤหัสบดี
4.5042
DKK THB
0.2220
THB DKK
ศุกร์
4.5034
DKK THB
0.2221
THB DKK
จันทร์
4.4904
DKK THB
0.2227
THB DKK
อังคาร
4.4918
DKK THB
0.2226
THB DKK
พุธ
4.4872
DKK THB
0.2229
THB DKK
พฤหัสบดี
4.4926
DKK THB
0.2226
THB DKK
ศุกร์
4.5179
DKK THB
0.2213
THB DKK
จันทร์
4.5068
DKK THB
0.2219
THB DKK
อังคาร
4.5112
DKK THB
0.2217
THB DKK
พุธ
4.5025
DKK THB
0.2221
THB DKK
พฤหัสบดี
4.5017
DKK THB
0.2221
THB DKK
ศุกร์
4.4901
DKK THB
0.2227
THB DKK
จันทร์
4.4763
DKK THB
0.2234
THB DKK
อังคาร
4.4693
DKK THB
0.2238
THB DKK
พุธ
4.4418
DKK THB
0.2251
THB DKK
พฤหัสบดี
4.4698
DKK THB
0.2237
THB DKK
ศุกร์
4.4961
DKK THB
0.2224
THB DKK
จันทร์
4.4849
DKK THB
0.2230
THB DKK
อังคาร
4.4674
DKK THB
0.2238
THB DKK