อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง โครนเดนมาร์ก และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง โครนเดนมาร์ก และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 โครนเดนมาร์ก แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น โครนเดนมาร์ก
ต่ำสุด = 4.9661 (27/12/2561) เฉลี่ย = 5.1200 สูงสุด = 5.2702 (5/2/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง โครนเดนมาร์ก และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
5.2441
DKK THB
0.1907
THB DKK
อังคาร
5.2468
DKK THB
0.1906
THB DKK
พุธ
5.2410
DKK THB
0.1908
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2083
DKK THB
0.1920
THB DKK
ศุกร์
5.2170
DKK THB
0.1917
THB DKK
จันทร์
5.1920
DKK THB
0.1926
THB DKK
อังคาร
5.1790
DKK THB
0.1931
THB DKK
พุธ
5.1608
DKK THB
0.1938
THB DKK
พฤหัสบดี
5.1418
DKK THB
0.1945
THB DKK
ศุกร์
5.1682
DKK THB
0.1935
THB DKK
จันทร์
5.2352
DKK THB
0.1910
THB DKK
อังคาร
5.2586
DKK THB
0.1902
THB DKK
พุธ
5.2478
DKK THB
0.1906
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2309
DKK THB
0.1912
THB DKK
ศุกร์
5.2421
DKK THB
0.1908
THB DKK
จันทร์
5.2336
DKK THB
0.1911
THB DKK
อังคาร
5.2381
DKK THB
0.1909
THB DKK
พุธ
5.2411
DKK THB
0.1908
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2439
DKK THB
0.1907
THB DKK
ศุกร์
5.2379
DKK THB
0.1909
THB DKK
จันทร์
5.2245
DKK THB
0.1914
THB DKK
อังคาร
5.2187
DKK THB
0.1916
THB DKK
พุธ
5.2404
DKK THB
0.1908
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2230
DKK THB
0.1915
THB DKK
ศุกร์
5.2678
DKK THB
0.1898
THB DKK
จันทร์
5.2702
DKK THB
0.1897
THB DKK
อังคาร
5.2499
DKK THB
0.1905
THB DKK
พุธ
5.2469
DKK THB
0.1906
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2437
DKK THB
0.1907
THB DKK
ศุกร์
5.2451
DKK THB
0.1907
THB DKK
จันทร์
5.2221
DKK THB
0.1915
THB DKK
อังคาร
5.2144
DKK THB
0.1918
THB DKK
พุธ
5.2115
DKK THB
0.1919
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2367
DKK THB
0.1910
THB DKK
ศุกร์
5.2574
DKK THB
0.1902
THB DKK
จันทร์
5.2261
DKK THB
0.1913
THB DKK
อังคาร
5.2323
DKK THB
0.1911
THB DKK
พุธ
5.2196
DKK THB
0.1916
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2088
DKK THB
0.1920
THB DKK
ศุกร์
5.2015
DKK THB
0.1923
THB DKK
จันทร์
5.1874
DKK THB
0.1928
THB DKK
อังคาร
5.1808
DKK THB
0.1930
THB DKK
พุธ
5.1682
DKK THB
0.1935
THB DKK
พฤหัสบดี
5.1651
DKK THB
0.1936
THB DKK
ศุกร์
5.1829
DKK THB
0.1929
THB DKK
จันทร์
5.1899
DKK THB
0.1927
THB DKK
อังคาร
5.1981
DKK THB
0.1924
THB DKK
พุธ
5.2287
DKK THB
0.1913
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2095
DKK THB
0.1920
THB DKK
ศุกร์
5.1857
DKK THB
0.1928
THB DKK
จันทร์
5.1779
DKK THB
0.1931
THB DKK
อังคาร
5.1721
DKK THB
0.1933
THB DKK
พุธ
5.1817
DKK THB
0.1930
THB DKK
พฤหัสบดี
5.1778
DKK THB
0.1931
THB DKK
ศุกร์
5.1606
DKK THB
0.1938
THB DKK
จันทร์
5.1398
DKK THB
0.1946
THB DKK
อังคาร
5.1695
DKK THB
0.1934
THB DKK
พุธ
5.1448
DKK THB
0.1944
THB DKK
พฤหัสบดี
5.1762
DKK THB
0.1932
THB DKK
ศุกร์
5.1779
DKK THB
0.1931
THB DKK
จันทร์
5.1720
DKK THB
0.1933
THB DKK
อังคาร
5.2084
DKK THB
0.1920
THB DKK
พุธ
5.1937
DKK THB
0.1925
THB DKK
พฤหัสบดี
5.1596
DKK THB
0.1938
THB DKK
ศุกร์
5.1566
DKK THB
0.1939
THB DKK
จันทร์
5.1558
DKK THB
0.1940
THB DKK
อังคาร
5.1618
DKK THB
0.1937
THB DKK
พุธ
5.1437
DKK THB
0.1944
THB DKK
พฤหัสบดี
5.1390
DKK THB
0.1946
THB DKK
ศุกร์
5.1403
DKK THB
0.1945
THB DKK
จันทร์
5.1523
DKK THB
0.1941
THB DKK
อังคาร
5.1651
DKK THB
0.1936
THB DKK
พุธ
5.1809
DKK THB
0.1930
THB DKK
พฤหัสบดี
5.1773
DKK THB
0.1932
THB DKK
ศุกร์
5.1591
DKK THB
0.1938
THB DKK
จันทร์
5.1722
DKK THB
0.1933
THB DKK
อังคาร
5.1932
DKK THB
0.1926
THB DKK
พุธ
5.1886
DKK THB
0.1927
THB DKK
พฤหัสบดี
5.1890
DKK THB
0.1927
THB DKK
ศุกร์
5.1786
DKK THB
0.1931
THB DKK
จันทร์
5.1858
DKK THB
0.1928
THB DKK
อังคาร
5.1585
DKK THB
0.1939
THB DKK
พุธ
5.1756
DKK THB
0.1932
THB DKK
พฤหัสบดี
5.1631
DKK THB
0.1937
THB DKK
ศุกร์
5.1291
DKK THB
0.1950
THB DKK
จันทร์
5.1359
DKK THB
0.1947
THB DKK
อังคาร
5.1162
DKK THB
0.1955
THB DKK
พุธ
5.1135
DKK THB
0.1956
THB DKK
พฤหัสบดี
5.0996
DKK THB
0.1961
THB DKK
ศุกร์
5.0893
DKK THB
0.1965
THB DKK
จันทร์
5.1067
DKK THB
0.1958
THB DKK
อังคาร
5.1003
DKK THB
0.1961
THB DKK
พุธ
5.0988
DKK THB
0.1961
THB DKK
พฤหัสบดี
5.1152
DKK THB
0.1955
THB DKK
ศุกร์
5.1075
DKK THB
0.1958
THB DKK
จันทร์
5.1091
DKK THB
0.1957
THB DKK
อังคาร
5.1137
DKK THB
0.1956
THB DKK
พุธ
5.0962
DKK THB
0.1962
THB DKK
พฤหัสบดี
5.0833
DKK THB
0.1967
THB DKK
ศุกร์
5.0965
DKK THB
0.1962
THB DKK
จันทร์
5.0824
DKK THB
0.1968
THB DKK
อังคาร
5.0695
DKK THB
0.1973
THB DKK
พุธ
5.0629
DKK THB
0.1975
THB DKK
พฤหัสบดี
5.0539
DKK THB
0.1979
THB DKK
ศุกร์
5.0188
DKK THB
0.1993
THB DKK
จันทร์
5.0188
DKK THB
0.1992
THB DKK
อังคาร
4.9940
DKK THB
0.2002
THB DKK
พุธ
4.9968
DKK THB
0.2001
THB DKK
พฤหัสบดี
5.0207
DKK THB
0.1992
THB DKK
ศุกร์
5.0276
DKK THB
0.1989
THB DKK
อาทิตย์
5.0212
DKK THB
0.1992
THB DKK
จันทร์
5.0240
DKK THB
0.1990
THB DKK
อังคาร
5.0227
DKK THB
0.1991
THB DKK
พุธ
5.0225
DKK THB
0.1991
THB DKK
พฤหัสบดี
5.0677
DKK THB
0.1973
THB DKK
ศุกร์
5.0724
DKK THB
0.1971
THB DKK
อาทิตย์
5.0524
DKK THB
0.1979
THB DKK
จันทร์
5.0795
DKK THB
0.1969
THB DKK
อังคาร
5.0754
DKK THB
0.1970
THB DKK
พุธ
5.0629
DKK THB
0.1975
THB DKK
พฤหัสบดี
5.1022
DKK THB
0.1960
THB DKK
ศุกร์
5.0371
DKK THB
0.1985
THB DKK
อาทิตย์
5.0883
DKK THB
0.1965
THB DKK
จันทร์
5.0872
DKK THB
0.1966
THB DKK
อังคาร
5.0962
DKK THB
0.1962
THB DKK
พุธ
5.0803
DKK THB
0.1968
THB DKK
พฤหัสบดี
5.1058
DKK THB
0.1959
THB DKK
ศุกร์
5.1427
DKK THB
0.1945
THB DKK
จันทร์
5.1539
DKK THB
0.1940
THB DKK
อังคาร
5.1755
DKK THB
0.1932
THB DKK
พุธ
5.1627
DKK THB
0.1937
THB DKK
พฤหัสบดี
5.1309
DKK THB
0.1949
THB DKK
ศุกร์
5.1723
DKK THB
0.1933
THB DKK
จันทร์
5.1824
DKK THB
0.1930
THB DKK
อังคาร
5.1904
DKK THB
0.1927
THB DKK
พุธ
5.1864
DKK THB
0.1928
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2014
DKK THB
0.1923
THB DKK
ศุกร์
5.2087
DKK THB
0.1920
THB DKK
จันทร์
5.2274
DKK THB
0.1913
THB DKK
อังคาร
5.2129
DKK THB
0.1918
THB DKK
พุธ
5.2368
DKK THB
0.1910
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2064
DKK THB
0.1921
THB DKK
ศุกร์
5.1997
DKK THB
0.1923
THB DKK
จันทร์
5.2229
DKK THB
0.1915
THB DKK
อังคาร
5.2325
DKK THB
0.1911
THB DKK
พุธ
5.2068
DKK THB
0.1921
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2084
DKK THB
0.1920
THB DKK
ศุกร์
5.2218
DKK THB
0.1915
THB DKK
จันทร์
5.2471
DKK THB
0.1906
THB DKK
อังคาร
5.2380
DKK THB
0.1909
THB DKK
พุธ
5.2331
DKK THB
0.1911
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2389
DKK THB
0.1909
THB DKK
ศุกร์
5.2216
DKK THB
0.1915
THB DKK
จันทร์
5.2249
DKK THB
0.1914
THB DKK
อังคาร
5.2325
DKK THB
0.1911
THB DKK
พุธ
5.2035
DKK THB
0.1922
THB DKK
พฤหัสบดี
5.1850
DKK THB
0.1929
THB DKK
ศุกร์
5.1840
DKK THB
0.1929
THB DKK
จันทร์
5.1637
DKK THB
0.1937
THB DKK
อังคาร
5.1710
DKK THB
0.1934
THB DKK
พุธ
5.1727
DKK THB
0.1933
THB DKK
พฤหัสบดี
5.1645
DKK THB
0.1936
THB DKK
ศุกร์
5.1194
DKK THB
0.1953
THB DKK
จันทร์
5.1012
DKK THB
0.1960
THB DKK
อังคาร
5.1002
DKK THB
0.1961
THB DKK
พุธ
5.0693
DKK THB
0.1973
THB DKK
พฤหัสบดี
5.0725
DKK THB
0.1971
THB DKK
ศุกร์
5.0718
DKK THB
0.1972
THB DKK
จันทร์
5.0763
DKK THB
0.1970
THB DKK
อังคาร
5.0608
DKK THB
0.1976
THB DKK
พุธ
5.0746
DKK THB
0.1971
THB DKK
พฤหัสบดี
5.0907
DKK THB
0.1964
THB DKK
ศุกร์
5.0813
DKK THB
0.1968
THB DKK
จันทร์
5.0703
DKK THB
0.1972
THB DKK
อังคาร
5.1030
DKK THB
0.1960
THB DKK
พุธ
5.1218
DKK THB
0.1952
THB DKK
พฤหัสบดี
5.1326
DKK THB
0.1948
THB DKK
ศุกร์
5.1262
DKK THB
0.1951
THB DKK
จันทร์
5.0899
DKK THB
0.1965
THB DKK
อังคาร
5.0904
DKK THB
0.1965
THB DKK
พุธ
5.0960
DKK THB
0.1962
THB DKK
พฤหัสบดี
5.1175
DKK THB
0.1954
THB DKK
ศุกร์
5.1200
DKK THB
0.1953
THB DKK
จันทร์
5.0861
DKK THB
0.1966
THB DKK
อังคาร
5.1101
DKK THB
0.1957
THB DKK
พุธ
5.0933
DKK THB
0.1963
THB DKK
พฤหัสบดี
5.0889
DKK THB
0.1965
THB DKK
ศุกร์
5.1103
DKK THB
0.1957
THB DKK
จันทร์
5.0933
DKK THB
0.1963
THB DKK
อังคาร
5.1110
DKK THB
0.1957
THB DKK
พุธ
5.0965
DKK THB
0.1962
THB DKK
พฤหัสบดี
5.0742
DKK THB
0.1971
THB DKK
ศุกร์
5.1172
DKK THB
0.1954
THB DKK
จันทร์
5.1066
DKK THB
0.1958
THB DKK
อังคาร
5.1167
DKK THB
0.1954
THB DKK
ศุกร์
5.0514
DKK THB
0.1980
THB DKK
จันทร์
5.0090
DKK THB
0.1996
THB DKK
อังคาร
5.0062
DKK THB
0.1998
THB DKK
พุธ
5.0220
DKK THB
0.1991
THB DKK
พฤหัสบดี
5.0253
DKK THB
0.1990
THB DKK
ศุกร์
5.0654
DKK THB
0.1974
THB DKK
จันทร์
5.0851
DKK THB
0.1967
THB DKK
อังคาร
5.0687
DKK THB
0.1973
THB DKK
พุธ
5.0718
DKK THB
0.1972
THB DKK
พฤหัสบดี
5.0877
DKK THB
0.1966
THB DKK
ศุกร์
5.0882
DKK THB
0.1965
THB DKK
จันทร์
5.0745
DKK THB
0.1971
THB DKK
อังคาร
5.0715
DKK THB
0.1972
THB DKK
พุธ
5.0439
DKK THB
0.1983
THB DKK
พฤหัสบดี
5.0270
DKK THB
0.1989
THB DKK
ศุกร์
5.0052
DKK THB
0.1998
THB DKK
จันทร์
5.0475
DKK THB
0.1981
THB DKK
อังคาร
5.0522
DKK THB
0.1979
THB DKK
พุธ
5.0451
DKK THB
0.1982
THB DKK
พฤหัสบดี
5.0380
DKK THB
0.1985
THB DKK
ศุกร์
5.0378
DKK THB
0.1985
THB DKK
จันทร์
5.0710
DKK THB
0.1972
THB DKK
อังคาร
5.0686
DKK THB
0.1973
THB DKK
พุธ
5.0598
DKK THB
0.1976
THB DKK
พฤหัสบดี
5.0226
DKK THB
0.1991
THB DKK
ศุกร์
5.0321
DKK THB
0.1987
THB DKK
จันทร์
5.0360
DKK THB
0.1986
THB DKK
อังคาร
5.0409
DKK THB
0.1984
THB DKK
พุธ
5.0417
DKK THB
0.1983
THB DKK
พฤหัสบดี
5.0282
DKK THB
0.1989
THB DKK
ศุกร์
5.0230
DKK THB
0.1991
THB DKK
จันทร์
5.0084
DKK THB
0.1997
THB DKK
อังคาร
4.9700
DKK THB
0.2012
THB DKK
พุธ
4.9780
DKK THB
0.2009
THB DKK
พฤหัสบดี
4.9987
DKK THB
0.2001
THB DKK
ศุกร์
5.0156
DKK THB
0.1994
THB DKK
จันทร์
5.0398
DKK THB
0.1984
THB DKK
อังคาร
5.0551
DKK THB
0.1978
THB DKK
พุธ
5.0343
DKK THB
0.1986
THB DKK
พฤหัสบดี
5.0416
DKK THB
0.1983
THB DKK
ศุกร์
5.0493
DKK THB
0.1980
THB DKK
จันทร์
5.0269
DKK THB
0.1989
THB DKK
อังคาร
5.0148
DKK THB
0.1994
THB DKK
พุธ
5.0017
DKK THB
0.1999
THB DKK
พฤหัสบดี
5.0216
DKK THB
0.1991
THB DKK
ศุกร์
5.0199
DKK THB
0.1992
THB DKK
จันทร์
4.9936
DKK THB
0.2003
THB DKK
อังคาร
4.9906
DKK THB
0.2004
THB DKK
พุธ
4.9697
DKK THB
0.2012
THB DKK
พฤหัสบดี
4.9871
DKK THB
0.2005
THB DKK
ศุกร์
5.0034
DKK THB
0.1999
THB DKK
จันทร์
5.0281
DKK THB
0.1989
THB DKK
อังคาร
5.0011
DKK THB
0.2000
THB DKK
พุธ
4.9748
DKK THB
0.2010
THB DKK
พฤหัสบดี
4.9778
DKK THB
0.2009
THB DKK
ศุกร์
4.9846
DKK THB
0.2006
THB DKK
จันทร์
4.9693
DKK THB
0.2012
THB DKK
อังคาร
4.9751
DKK THB
0.2010
THB DKK
พุธ
4.9875
DKK THB
0.2005
THB DKK
พฤหัสบดี
5.0033
DKK THB
0.1999
THB DKK
ศุกร์
5.0134
DKK THB
0.1995
THB DKK
จันทร์
4.9705
DKK THB
0.2012
THB DKK
อังคาร
4.9801
DKK THB
0.2008
THB DKK
พุธ
4.9734
DKK THB
0.2011
THB DKK
พฤหัสบดี
4.9661
DKK THB
0.2014
THB DKK
ศุกร์
4.9714
DKK THB
0.2011
THB DKK
จันทร์
4.9797
DKK THB
0.2008
THB DKK