อัตราแลกเปลี่ยนปี 2559 ระหว่าง โครนเดนมาร์ก และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง โครนเดนมาร์ก และ บาทไทย ในปี 2559 กราฟแสดงค่าของ 1 โครนเดนมาร์ก แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น โครนเดนมาร์ก
ต่ำสุด = 5.0183 (15/12/2559) เฉลี่ย = 5.2423 สูงสุด = 5.4243 (4/5/2559)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง โครนเดนมาร์ก และ บาทไทย ในปี 2559
ศุกร์
5.2606
DKK THB
0.1901
THB DKK
อาทิตย์
5.2613
DKK THB
0.1901
THB DKK
จันทร์
5.2468
DKK THB
0.1906
THB DKK
อังคาร
5.2096
DKK THB
0.1920
THB DKK
พุธ
5.2349
DKK THB
0.1910
THB DKK
พฤหัสบดี
5.3087
DKK THB
0.1884
THB DKK
ศุกร์
5.3247
DKK THB
0.1878
THB DKK
อาทิตย์
5.3421
DKK THB
0.1872
THB DKK
จันทร์
5.2803
DKK THB
0.1894
THB DKK
อังคาร
5.2838
DKK THB
0.1893
THB DKK
พุธ
5.2883
DKK THB
0.1891
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2908
DKK THB
0.1890
THB DKK
ศุกร์
5.3129
DKK THB
0.1882
THB DKK
อาทิตย์
5.3156
DKK THB
0.1881
THB DKK
จันทร์
5.2986
DKK THB
0.1887
THB DKK
อังคาร
5.3076
DKK THB
0.1884
THB DKK
พุธ
5.2912
DKK THB
0.1890
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2728
DKK THB
0.1897
THB DKK
ศุกร์
5.2123
DKK THB
0.1919
THB DKK
อาทิตย์
5.2121
DKK THB
0.1919
THB DKK
จันทร์
5.2145
DKK THB
0.1918
THB DKK
อังคาร
5.2209
DKK THB
0.1915
THB DKK
พุธ
5.2326
DKK THB
0.1911
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2484
DKK THB
0.1905
THB DKK
ศุกร์
5.1787
DKK THB
0.1931
THB DKK
อาทิตย์
5.1805
DKK THB
0.1930
THB DKK
จันทร์
5.1911
DKK THB
0.1926
THB DKK
อังคาร
5.2403
DKK THB
0.1908
THB DKK
พุธ
5.2447
DKK THB
0.1907
THB DKK
พฤหัสบดี
5.3440
DKK THB
0.1871
THB DKK
ศุกร์
5.3213
DKK THB
0.1879
THB DKK
อาทิตย์
5.3163
DKK THB
0.1881
THB DKK
จันทร์
5.3297
DKK THB
0.1876
THB DKK
อังคาร
5.3547
DKK THB
0.1868
THB DKK
พุธ
5.3346
DKK THB
0.1875
THB DKK
พฤหัสบดี
5.3402
DKK THB
0.1873
THB DKK
ศุกร์
5.3680
DKK THB
0.1863
THB DKK
อาทิตย์
5.3614
DKK THB
0.1865
THB DKK
จันทร์
5.3298
DKK THB
0.1876
THB DKK
อังคาร
5.3210
DKK THB
0.1879
THB DKK
พุธ
5.3089
DKK THB
0.1884
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2948
DKK THB
0.1889
THB DKK
ศุกร์
5.3298
DKK THB
0.1876
THB DKK
อาทิตย์
5.3572
DKK THB
0.1867
THB DKK
จันทร์
5.2848
DKK THB
0.1892
THB DKK
อังคาร
5.2740
DKK THB
0.1896
THB DKK
พุธ
5.2660
DKK THB
0.1899
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2709
DKK THB
0.1897
THB DKK
ศุกร์
5.2408
DKK THB
0.1908
THB DKK
อาทิตย์
5.2688
DKK THB
0.1898
THB DKK
จันทร์
5.2021
DKK THB
0.1922
THB DKK
อังคาร
5.1898
DKK THB
0.1927
THB DKK
พุธ
5.1780
DKK THB
0.1931
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2011
DKK THB
0.1923
THB DKK
ศุกร์
5.2192
DKK THB
0.1916
THB DKK
อาทิตย์
5.2118
DKK THB
0.1919
THB DKK
จันทร์
5.2266
DKK THB
0.1913
THB DKK
อังคาร
5.2201
DKK THB
0.1916
THB DKK
พุธ
5.2003
DKK THB
0.1923
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2800
DKK THB
0.1894
THB DKK
ศุกร์
5.2373
DKK THB
0.1909
THB DKK
อาทิตย์
5.2269
DKK THB
0.1913
THB DKK
จันทร์
5.2192
DKK THB
0.1916
THB DKK
อังคาร
5.2284
DKK THB
0.1913
THB DKK
พุธ
5.2553
DKK THB
0.1903
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2758
DKK THB
0.1895
THB DKK
ศุกร์
5.2780
DKK THB
0.1895
THB DKK
จันทร์
5.2651
DKK THB
0.1899
THB DKK
อังคาร
5.2585
DKK THB
0.1902
THB DKK
พุธ
5.2832
DKK THB
0.1893
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2971
DKK THB
0.1888
THB DKK
ศุกร์
5.2856
DKK THB
0.1892
THB DKK
อาทิตย์
5.2971
DKK THB
0.1888
THB DKK
จันทร์
5.2671
DKK THB
0.1899
THB DKK
อังคาร
5.3508
DKK THB
0.1869
THB DKK
พุธ
5.3573
DKK THB
0.1867
THB DKK
พฤหัสบดี
5.3594
DKK THB
0.1866
THB DKK
ศุกร์
5.3793
DKK THB
0.1859
THB DKK
อาทิตย์
5.3801
DKK THB
0.1859
THB DKK
จันทร์
5.3945
DKK THB
0.1854
THB DKK
อังคาร
5.3956
DKK THB
0.1853
THB DKK
พุธ
5.3949
DKK THB
0.1854
THB DKK
พฤหัสบดี
5.3800
DKK THB
0.1859
THB DKK
ศุกร์
5.3775
DKK THB
0.1860
THB DKK
อาทิตย์
5.3803
DKK THB
0.1859
THB DKK
จันทร์
5.3645
DKK THB
0.1864
THB DKK
อังคาร
5.3552
DKK THB
0.1867
THB DKK
พุธ
5.3110
DKK THB
0.1883
THB DKK
พฤหัสบดี
5.3120
DKK THB
0.1883
THB DKK
ศุกร์
5.3178
DKK THB
0.1880
THB DKK
อาทิตย์
5.3145
DKK THB
0.1882
THB DKK
จันทร์
5.3148
DKK THB
0.1882
THB DKK
อังคาร
5.3205
DKK THB
0.1880
THB DKK
พุธ
5.2944
DKK THB
0.1889
THB DKK
พฤหัสบดี
5.3233
DKK THB
0.1879
THB DKK
ศุกร์
5.2945
DKK THB
0.1889
THB DKK
อาทิตย์
5.2916
DKK THB
0.1890
THB DKK
จันทร์
5.3165
DKK THB
0.1881
THB DKK
อังคาร
5.3348
DKK THB
0.1874
THB DKK
พุธ
5.3440
DKK THB
0.1871
THB DKK
พฤหัสบดี
5.3363
DKK THB
0.1874
THB DKK
ศุกร์
5.3724
DKK THB
0.1861
THB DKK
อาทิตย์
5.3860
DKK THB
0.1857
THB DKK
จันทร์
5.4006
DKK THB
0.1852
THB DKK
อังคาร
5.4093
DKK THB
0.1849
THB DKK
พุธ
5.4243
DKK THB
0.1844
THB DKK
พฤหัสบดี
5.3829
DKK THB
0.1858
THB DKK
ศุกร์
5.3841
DKK THB
0.1857
THB DKK
จันทร์
5.3922
DKK THB
0.1855
THB DKK
อังคาร
5.3822
DKK THB
0.1858
THB DKK
พุธ
5.4149
DKK THB
0.1847
THB DKK
พฤหัสบดี
5.3997
DKK THB
0.1852
THB DKK
ศุกร์
5.3918
DKK THB
0.1855
THB DKK
จันทร์
5.3871
DKK THB
0.1856
THB DKK
อังคาร
5.3978
DKK THB
0.1853
THB DKK
พุธ
5.3810
DKK THB
0.1858
THB DKK
พฤหัสบดี
5.3768
DKK THB
0.1860
THB DKK
ศุกร์
5.3842
DKK THB
0.1857
THB DKK
จันทร์
5.3838
DKK THB
0.1857
THB DKK
อังคาร
5.3524
DKK THB
0.1868
THB DKK
พุธ
5.3498
DKK THB
0.1869
THB DKK
พฤหัสบดี
5.3589
DKK THB
0.1866
THB DKK
ศุกร์
5.3365
DKK THB
0.1874
THB DKK
จันทร์
5.3537
DKK THB
0.1868
THB DKK
อังคาร
5.3531
DKK THB
0.1868
THB DKK
พุธ
5.3691
DKK THB
0.1862
THB DKK
พฤหัสบดี
5.3395
DKK THB
0.1873
THB DKK
ศุกร์
5.4054
DKK THB
0.1850
THB DKK
จันทร์
5.3828
DKK THB
0.1858
THB DKK
อังคาร
5.3828
DKK THB
0.1858
THB DKK
พุธ
5.3850
DKK THB
0.1857
THB DKK
พฤหัสบดี
5.3520
DKK THB
0.1868
THB DKK
ศุกร์
5.3353
DKK THB
0.1874
THB DKK
จันทร์
5.3419
DKK THB
0.1872
THB DKK
อังคาร
5.3227
DKK THB
0.1879
THB DKK
พุธ
5.3357
DKK THB
0.1874
THB DKK
พฤหัสบดี
5.3306
DKK THB
0.1876
THB DKK
ศุกร์
5.3470
DKK THB
0.1870
THB DKK
จันทร์
5.3577
DKK THB
0.1866
THB DKK
อังคาร
5.3250
DKK THB
0.1878
THB DKK
พุธ
5.3572
DKK THB
0.1867
THB DKK
พฤหัสบดี
5.3915
DKK THB
0.1855
THB DKK
ศุกร์
5.2751
DKK THB
0.1896
THB DKK
จันทร์
5.2317
DKK THB
0.1911
THB DKK
อังคาร
5.2507
DKK THB
0.1904
THB DKK
พุธ
5.2534
DKK THB
0.1904
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2493
DKK THB
0.1905
THB DKK
ศุกร์
5.2518
DKK THB
0.1904
THB DKK
จันทร์
5.2522
DKK THB
0.1904
THB DKK
อังคาร
5.2284
DKK THB
0.1913
THB DKK
พุธ
5.2501
DKK THB
0.1905
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2384
DKK THB
0.1909
THB DKK
ศุกร์
5.2248
DKK THB
0.1914
THB DKK
จันทร์
5.2243
DKK THB
0.1914
THB DKK
อังคาร
5.2357
DKK THB
0.1910
THB DKK
พุธ
5.2480
DKK THB
0.1905
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2355
DKK THB
0.1910
THB DKK
ศุกร์
5.1862
DKK THB
0.1928
THB DKK
จันทร์
5.2038
DKK THB
0.1922
THB DKK
อังคาร
5.1833
DKK THB
0.1929
THB DKK
พุธ
5.1875
DKK THB
0.1928
THB DKK
พฤหัสบดี
5.1843
DKK THB
0.1929
THB DKK
ศุกร์
5.1606
DKK THB
0.1938
THB DKK
จันทร์
5.1784
DKK THB
0.1931
THB DKK
อังคาร
5.1680
DKK THB
0.1935
THB DKK
พุธ
5.1996
DKK THB
0.1923
THB DKK
พฤหัสบดี
5.1917
DKK THB
0.1926
THB DKK
ศุกร์
5.2239
DKK THB
0.1914
THB DKK
จันทร์
5.2186
DKK THB
0.1916
THB DKK
อังคาร
5.2453
DKK THB
0.1906
THB DKK
พุธ
5.2473
DKK THB
0.1906
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2225
DKK THB
0.1915
THB DKK
ศุกร์
5.2301
DKK THB
0.1912
THB DKK
อาทิตย์
5.2298
DKK THB
0.1912
THB DKK
จันทร์
5.2154
DKK THB
0.1917
THB DKK
อังคาร
5.2165
DKK THB
0.1917
THB DKK
พุธ
5.2252
DKK THB
0.1914
THB DKK
พฤหัสบดี
5.1962
DKK THB
0.1924
THB DKK
ศุกร์
5.2163
DKK THB
0.1917
THB DKK
อาทิตย์
5.2194
DKK THB
0.1916
THB DKK
จันทร์
5.2012
DKK THB
0.1923
THB DKK
อังคาร
5.2451
DKK THB
0.1907
THB DKK
พุธ
5.2564
DKK THB
0.1902
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2696
DKK THB
0.1898
THB DKK
ศุกร์
5.2716
DKK THB
0.1897
THB DKK
อาทิตย์
5.2661
DKK THB
0.1899
THB DKK
จันทร์
5.2701
DKK THB
0.1897
THB DKK
อังคาร
5.2594
DKK THB
0.1901
THB DKK
พุธ
5.2418
DKK THB
0.1908
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2341
DKK THB
0.1911
THB DKK
ศุกร์
5.2126
DKK THB
0.1918
THB DKK
อาทิตย์
5.2056
DKK THB
0.1921
THB DKK
จันทร์
5.1974
DKK THB
0.1924
THB DKK
อังคาร
5.1788
DKK THB
0.1931
THB DKK
พุธ
5.1878
DKK THB
0.1928
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2042
DKK THB
0.1922
THB DKK
ศุกร์
5.1920
DKK THB
0.1926
THB DKK
อาทิตย์
5.1899
DKK THB
0.1927
THB DKK
จันทร์
5.2060
DKK THB
0.1921
THB DKK
อังคาร
5.2324
DKK THB
0.1911
THB DKK
พุธ
5.2315
DKK THB
0.1912
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2627
DKK THB
0.1900
THB DKK
ศุกร์
5.2603
DKK THB
0.1901
THB DKK
อาทิตย์
5.2611
DKK THB
0.1901
THB DKK
จันทร์
5.2654
DKK THB
0.1899
THB DKK
อังคาร
5.2663
DKK THB
0.1899
THB DKK
พุธ
5.2687
DKK THB
0.1898
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2702
DKK THB
0.1897
THB DKK
ศุกร์
5.2316
DKK THB
0.1911
THB DKK
อาทิตย์
5.2312
DKK THB
0.1912
THB DKK
จันทร์
5.2228
DKK THB
0.1915
THB DKK
อังคาร
5.2006
DKK THB
0.1923
THB DKK
พุธ
5.2096
DKK THB
0.1920
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2032
DKK THB
0.1922
THB DKK
ศุกร์
5.2173
DKK THB
0.1917
THB DKK
อาทิตย์
5.2204
DKK THB
0.1916
THB DKK
จันทร์
5.2251
DKK THB
0.1914
THB DKK
อังคาร
5.2096
DKK THB
0.1920
THB DKK
พุธ
5.2011
DKK THB
0.1923
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2212
DKK THB
0.1915
THB DKK
ศุกร์
5.2216
DKK THB
0.1915
THB DKK
อาทิตย์
5.2241
DKK THB
0.1914
THB DKK
จันทร์
5.2194
DKK THB
0.1916
THB DKK
อังคาร
5.2367
DKK THB
0.1910
THB DKK
พุธ
5.2469
DKK THB
0.1906
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2222
DKK THB
0.1915
THB DKK
ศุกร์
5.2534
DKK THB
0.1904
THB DKK
อาทิตย์
5.2435
DKK THB
0.1907
THB DKK
จันทร์
5.2603
DKK THB
0.1901
THB DKK
อังคาร
5.2702
DKK THB
0.1897
THB DKK
พุธ
5.2796
DKK THB
0.1894
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2586
DKK THB
0.1902
THB DKK
ศุกร์
5.2107
DKK THB
0.1919
THB DKK
อาทิตย์
5.2121
DKK THB
0.1919
THB DKK
จันทร์
5.2112
DKK THB
0.1919
THB DKK
อังคาร
5.1610
DKK THB
0.1938
THB DKK
พุธ
5.1414
DKK THB
0.1945
THB DKK
พฤหัสบดี
5.1402
DKK THB
0.1945
THB DKK
ศุกร์
5.1418
DKK THB
0.1945
THB DKK
อาทิตย์
5.1364
DKK THB
0.1947
THB DKK
จันทร์
5.1217
DKK THB
0.1952
THB DKK
อังคาร
5.1088
DKK THB
0.1957
THB DKK
พุธ
5.1376
DKK THB
0.1946
THB DKK
พฤหัสบดี
5.1445
DKK THB
0.1944
THB DKK
ศุกร์
5.1725
DKK THB
0.1933
THB DKK
อาทิตย์
5.1733
DKK THB
0.1933
THB DKK
จันทร์
5.1680
DKK THB
0.1935
THB DKK
อังคาร
5.2074
DKK THB
0.1920
THB DKK
พุธ
5.2119
DKK THB
0.1919
THB DKK
พฤหัสบดี
5.2170
DKK THB
0.1917
THB DKK
ศุกร์
5.2311
DKK THB
0.1912
THB DKK
อาทิตย์
5.2095
DKK THB
0.1920
THB DKK
จันทร์
5.1923
DKK THB
0.1926
THB DKK
อังคาร
5.1703
DKK THB
0.1934
THB DKK
พุธ
5.1326
DKK THB
0.1948
THB DKK
พฤหัสบดี
5.1607
DKK THB
0.1938
THB DKK
ศุกร์
5.1633
DKK THB
0.1937
THB DKK
อาทิตย์
5.1540
DKK THB
0.1940
THB DKK
จันทร์
5.1201
DKK THB
0.1953
THB DKK
อังคาร
5.1054
DKK THB
0.1959
THB DKK
พุธ
5.1010
DKK THB
0.1960
THB DKK
พฤหัสบดี
5.0698
DKK THB
0.1972
THB DKK
ศุกร์
5.0621
DKK THB
0.1975
THB DKK
อาทิตย์
5.0608
DKK THB
0.1976
THB DKK
จันทร์
5.0845
DKK THB
0.1967
THB DKK
อังคาร
5.0691
DKK THB
0.1973
THB DKK
พุธ
5.0637
DKK THB
0.1975
THB DKK
พฤหัสบดี
5.0608
DKK THB
0.1976
THB DKK
ศุกร์
5.0708
DKK THB
0.1972
THB DKK
อาทิตย์
5.0772
DKK THB
0.1970
THB DKK
จันทร์
5.0721
DKK THB
0.1972
THB DKK
อังคาร
5.1099
DKK THB
0.1957
THB DKK
พุธ
5.0903
DKK THB
0.1965
THB DKK
พฤหัสบดี
5.1199
DKK THB
0.1953
THB DKK
ศุกร์
5.1025
DKK THB
0.1960
THB DKK
อาทิตย์
5.0556
DKK THB
0.1978
THB DKK
จันทร์
5.1517
DKK THB
0.1941
THB DKK
อังคาร
5.1301
DKK THB
0.1949
THB DKK
พุธ
5.1489
DKK THB
0.1942
THB DKK
พฤหัสบดี
5.0847
DKK THB
0.1967
THB DKK
ศุกร์
5.0670
DKK THB
0.1974
THB DKK
อาทิตย์
5.0564
DKK THB
0.1978
THB DKK
จันทร์
5.0889
DKK THB
0.1965
THB DKK
อังคาร
5.0784
DKK THB
0.1969
THB DKK
พุธ
5.0496
DKK THB
0.1980
THB DKK
พฤหัสบดี
5.0183
DKK THB
0.1993
THB DKK
ศุกร์
5.0406
DKK THB
0.1984
THB DKK
อาทิตย์
5.0319
DKK THB
0.1987
THB DKK
จันทร์
5.0242
DKK THB
0.1990
THB DKK
อังคาร
5.0365
DKK THB
0.1986
THB DKK
พุธ
5.0483
DKK THB
0.1981
THB DKK
พฤหัสบดี
5.0565
DKK THB
0.1978
THB DKK
ศุกร์
5.0601
DKK THB
0.1976
THB DKK
อาทิตย์
5.0594
DKK THB
0.1977
THB DKK
จันทร์
5.0546
DKK THB
0.1978
THB DKK
อังคาร
5.0654
DKK THB
0.1974
THB DKK
พุธ
5.0448
DKK THB
0.1982
THB DKK
พฤหัสบดี
5.0704
DKK THB
0.1972
THB DKK
ศุกร์
5.0678
DKK THB
0.1973
THB DKK