อัตราแลกเปลี่ยนปี 2560 ระหว่าง โครนาสวีเดน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง โครนาสวีเดน และ บาทไทย ในปี 2560 กราฟแสดงค่าของ 1 โครนาสวีเดน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น โครนาสวีเดน
ต่ำสุด = 3.7060 (21/7/2560) เฉลี่ย = 3.9745 สูงสุด = 4.1807 (31/8/2560)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง โครนาสวีเดน และ บาทไทย ในปี 2560
อาทิตย์
3.9401
SEK THB
0.2538
THB SEK
จันทร์
3.9295
SEK THB
0.2545
THB SEK
อังคาร
3.9151
SEK THB
0.2554
THB SEK
พุธ
3.9339
SEK THB
0.2542
THB SEK
พฤหัสบดี
3.9646
SEK THB
0.2522
THB SEK
ศุกร์
3.9449
SEK THB
0.2535
THB SEK
อาทิตย์
3.9392
SEK THB
0.2539
THB SEK
จันทร์
3.9438
SEK THB
0.2536
THB SEK
อังคาร
3.9125
SEK THB
0.2556
THB SEK
พุธ
3.9270
SEK THB
0.2546
THB SEK
พฤหัสบดี
3.9481
SEK THB
0.2533
THB SEK
ศุกร์
3.9916
SEK THB
0.2505
THB SEK
อาทิตย์
3.9638
SEK THB
0.2523
THB SEK
จันทร์
3.9561
SEK THB
0.2528
THB SEK
อังคาร
3.9700
SEK THB
0.2519
THB SEK
พุธ
3.9590
SEK THB
0.2526
THB SEK
พฤหัสบดี
3.9538
SEK THB
0.2529
THB SEK
ศุกร์
3.9857
SEK THB
0.2509
THB SEK
อาทิตย์
3.9844
SEK THB
0.2510
THB SEK
จันทร์
3.9943
SEK THB
0.2504
THB SEK
อังคาร
3.9827
SEK THB
0.2511
THB SEK
พุธ
3.9961
SEK THB
0.2502
THB SEK
พฤหัสบดี
3.9950
SEK THB
0.2503
THB SEK
ศุกร์
3.9871
SEK THB
0.2508
THB SEK
อาทิตย์
3.9902
SEK THB
0.2506
THB SEK
จันทร์
3.9874
SEK THB
0.2508
THB SEK
อังคาร
4.0128
SEK THB
0.2492
THB SEK
พุธ
4.0124
SEK THB
0.2492
THB SEK
พฤหัสบดี
4.0065
SEK THB
0.2496
THB SEK
ศุกร์
3.9975
SEK THB
0.2502
THB SEK
อาทิตย์
3.9986
SEK THB
0.2501
THB SEK
จันทร์
3.9668
SEK THB
0.2521
THB SEK
อังคาร
3.9451
SEK THB
0.2535
THB SEK
พุธ
3.9626
SEK THB
0.2524
THB SEK
พฤหัสบดี
3.9355
SEK THB
0.2541
THB SEK
ศุกร์
3.9318
SEK THB
0.2543
THB SEK
อาทิตย์
3.9293
SEK THB
0.2545
THB SEK
จันทร์
3.9233
SEK THB
0.2549
THB SEK
อังคาร
3.9206
SEK THB
0.2551
THB SEK
พุธ
3.9263
SEK THB
0.2547
THB SEK
พฤหัสบดี
3.9486
SEK THB
0.2533
THB SEK
ศุกร์
3.9280
SEK THB
0.2546
THB SEK
อาทิตย์
3.9302
SEK THB
0.2544
THB SEK
จันทร์
3.9196
SEK THB
0.2551
THB SEK
อังคาร
3.9031
SEK THB
0.2562
THB SEK
พุธ
3.9026
SEK THB
0.2562
THB SEK
พฤหัสบดี
3.8884
SEK THB
0.2572
THB SEK
ศุกร์
3.8579
SEK THB
0.2592
THB SEK
อาทิตย์
3.8601
SEK THB
0.2591
THB SEK
จันทร์
3.8452
SEK THB
0.2601
THB SEK
อังคาร
3.8623
SEK THB
0.2589
THB SEK
พุธ
3.8679
SEK THB
0.2585
THB SEK
พฤหัสบดี
3.8578
SEK THB
0.2592
THB SEK
ศุกร์
3.8950
SEK THB
0.2567
THB SEK
อาทิตย์
3.9017
SEK THB
0.2563
THB SEK
จันทร์
3.8877
SEK THB
0.2572
THB SEK
อังคาร
3.8953
SEK THB
0.2567
THB SEK
พุธ
3.9005
SEK THB
0.2564
THB SEK
พฤหัสบดี
3.9087
SEK THB
0.2558
THB SEK
ศุกร์
3.9278
SEK THB
0.2546
THB SEK
อาทิตย์
3.9280
SEK THB
0.2546
THB SEK
จันทร์
3.9490
SEK THB
0.2532
THB SEK
อังคาร
3.9370
SEK THB
0.2540
THB SEK
พุธ
3.9577
SEK THB
0.2527
THB SEK
พฤหัสบดี
3.9657
SEK THB
0.2522
THB SEK
ศุกร์
3.9419
SEK THB
0.2537
THB SEK
อาทิตย์
3.9467
SEK THB
0.2534
THB SEK
จันทร์
3.9288
SEK THB
0.2545
THB SEK
อังคาร
3.9442
SEK THB
0.2535
THB SEK
พุธ
3.9261
SEK THB
0.2547
THB SEK
พฤหัสบดี
3.9175
SEK THB
0.2553
THB SEK
ศุกร์
3.9263
SEK THB
0.2547
THB SEK
อาทิตย์
3.9296
SEK THB
0.2545
THB SEK
จันทร์
3.9143
SEK THB
0.2555
THB SEK
อังคาร
3.8971
SEK THB
0.2566
THB SEK
พุธ
3.8827
SEK THB
0.2575
THB SEK
พฤหัสบดี
3.8553
SEK THB
0.2594
THB SEK
ศุกร์
3.8556
SEK THB
0.2594
THB SEK
อาทิตย์
3.8353
SEK THB
0.2607
THB SEK
จันทร์
3.8363
SEK THB
0.2607
THB SEK
อังคาร
3.8292
SEK THB
0.2612
THB SEK
พุธ
3.8445
SEK THB
0.2601
THB SEK
พฤหัสบดี
3.8302
SEK THB
0.2611
THB SEK
ศุกร์
3.8255
SEK THB
0.2614
THB SEK
อาทิตย์
3.8145
SEK THB
0.2622
THB SEK
จันทร์
3.8140
SEK THB
0.2622
THB SEK
อังคาร
3.8119
SEK THB
0.2623
THB SEK
พุธ
3.8337
SEK THB
0.2608
THB SEK
พฤหัสบดี
3.8044
SEK THB
0.2629
THB SEK
ศุกร์
3.8162
SEK THB
0.2620
THB SEK
อาทิตย์
3.8044
SEK THB
0.2629
THB SEK
จันทร์
3.8092
SEK THB
0.2625
THB SEK
อังคาร
3.8349
SEK THB
0.2608
THB SEK
พุธ
3.8337
SEK THB
0.2608
THB SEK
พฤหัสบดี
3.8281
SEK THB
0.2612
THB SEK
ศุกร์
3.8116
SEK THB
0.2624
THB SEK
อาทิตย์
3.8340
SEK THB
0.2608
THB SEK
จันทร์
3.8760
SEK THB
0.2580
THB SEK
อังคาร
3.9243
SEK THB
0.2548
THB SEK
พุธ
3.9350
SEK THB
0.2541
THB SEK
พฤหัสบดี
3.9146
SEK THB
0.2555
THB SEK
ศุกร์
3.9056
SEK THB
0.2560
THB SEK
อาทิตย์
3.9110
SEK THB
0.2557
THB SEK
จันทร์
3.9089
SEK THB
0.2558
THB SEK
อังคาร
3.9172
SEK THB
0.2553
THB SEK
พุธ
3.9046
SEK THB
0.2561
THB SEK
พฤหัสบดี
3.9194
SEK THB
0.2551
THB SEK
ศุกร์
3.9423
SEK THB
0.2537
THB SEK
อาทิตย์
3.9415
SEK THB
0.2537
THB SEK
จันทร์
3.9154
SEK THB
0.2554
THB SEK
อังคาร
3.9138
SEK THB
0.2555
THB SEK
พุธ
3.8986
SEK THB
0.2565
THB SEK
พฤหัสบดี
3.9076
SEK THB
0.2559
THB SEK
ศุกร์
3.9317
SEK THB
0.2543
THB SEK
อาทิตย์
3.9236
SEK THB
0.2549
THB SEK
จันทร์
3.9134
SEK THB
0.2555
THB SEK
อังคาร
3.9216
SEK THB
0.2550
THB SEK
พุธ
3.9457
SEK THB
0.2534
THB SEK
พฤหัสบดี
3.9164
SEK THB
0.2553
THB SEK
ศุกร์
3.9290
SEK THB
0.2545
THB SEK
อาทิตย์
3.9345
SEK THB
0.2542
THB SEK
จันทร์
3.9433
SEK THB
0.2536
THB SEK
อังคาร
3.9542
SEK THB
0.2529
THB SEK
พุธ
3.9582
SEK THB
0.2526
THB SEK
พฤหัสบดี
3.9284
SEK THB
0.2546
THB SEK
ศุกร์
3.9280
SEK THB
0.2546
THB SEK
อาทิตย์
3.9174
SEK THB
0.2553
THB SEK
จันทร์
3.9160
SEK THB
0.2554
THB SEK
อังคาร
3.9081
SEK THB
0.2559
THB SEK
พุธ
3.9172
SEK THB
0.2553
THB SEK
พฤหัสบดี
3.9327
SEK THB
0.2543
THB SEK
ศุกร์
3.9566
SEK THB
0.2527
THB SEK
อาทิตย์
3.9497
SEK THB
0.2532
THB SEK
จันทร์
3.9291
SEK THB
0.2545
THB SEK
อังคาร
3.9176
SEK THB
0.2553
THB SEK
พุธ
3.9162
SEK THB
0.2553
THB SEK
พฤหัสบดี
3.9094
SEK THB
0.2558
THB SEK
ศุกร์
3.8889
SEK THB
0.2571
THB SEK
อาทิตย์
3.9055
SEK THB
0.2560
THB SEK
จันทร์
3.8942
SEK THB
0.2568
THB SEK
อังคาร
3.9035
SEK THB
0.2562
THB SEK
พุธ
3.8932
SEK THB
0.2569
THB SEK
พฤหัสบดี
3.8816
SEK THB
0.2576
THB SEK
ศุกร์
3.8826
SEK THB
0.2576
THB SEK
อาทิตย์
3.9019
SEK THB
0.2563
THB SEK
จันทร์
3.8857
SEK THB
0.2574
THB SEK
อังคาร
3.8738
SEK THB
0.2581
THB SEK
พุธ
3.8842
SEK THB
0.2575
THB SEK
พฤหัสบดี
3.8819
SEK THB
0.2576
THB SEK
ศุกร์
3.8857
SEK THB
0.2574
THB SEK
อาทิตย์
3.8931
SEK THB
0.2569
THB SEK
จันทร์
3.8984
SEK THB
0.2565
THB SEK
อังคาร
3.9428
SEK THB
0.2536
THB SEK
พุธ
3.9742
SEK THB
0.2516
THB SEK
พฤหัสบดี
4.0184
SEK THB
0.2489
THB SEK
ศุกร์
3.9751
SEK THB
0.2516
THB SEK
อาทิตย์
4.0302
SEK THB
0.2481
THB SEK
จันทร์
4.0065
SEK THB
0.2496
THB SEK
อังคาร
3.9899
SEK THB
0.2506
THB SEK
พุธ
4.0074
SEK THB
0.2495
THB SEK
พฤหัสบดี
4.0349
SEK THB
0.2478
THB SEK
ศุกร์
4.0479
SEK THB
0.2470
THB SEK
อาทิตย์
4.0482
SEK THB
0.2470
THB SEK
จันทร์
4.0490
SEK THB
0.2470
THB SEK
อังคาร
4.0577
SEK THB
0.2464
THB SEK
พุธ
4.0335
SEK THB
0.2479
THB SEK
พฤหัสบดี
4.0611
SEK THB
0.2462
THB SEK
ศุกร์
4.0523
SEK THB
0.2468
THB SEK
อาทิตย์
4.0617
SEK THB
0.2462
THB SEK
จันทร์
4.0517
SEK THB
0.2468
THB SEK
อังคาร
4.0451
SEK THB
0.2472
THB SEK
พุธ
4.0471
SEK THB
0.2471
THB SEK
พฤหัสบดี
4.0817
SEK THB
0.2450
THB SEK
ศุกร์
3.7060
SEK THB
0.2698
THB SEK
อาทิตย์
4.0567
SEK THB
0.2465
THB SEK
จันทร์
4.0645
SEK THB
0.2460
THB SEK
อังคาร
4.0773
SEK THB
0.2453
THB SEK
พุธ
4.0903
SEK THB
0.2445
THB SEK
พฤหัสบดี
4.0558
SEK THB
0.2466
THB SEK
ศุกร์
4.1211
SEK THB
0.2427
THB SEK
อาทิตย์
4.1118
SEK THB
0.2432
THB SEK
จันทร์
4.1292
SEK THB
0.2422
THB SEK
อังคาร
4.1061
SEK THB
0.2435
THB SEK
พุธ
4.1065
SEK THB
0.2435
THB SEK
พฤหัสบดี
4.1059
SEK THB
0.2436
THB SEK
ศุกร์
4.0874
SEK THB
0.2447
THB SEK
อาทิตย์
4.0821
SEK THB
0.2450
THB SEK
จันทร์
4.0855
SEK THB
0.2448
THB SEK
อังคาร
4.0690
SEK THB
0.2458
THB SEK
พุธ
4.0677
SEK THB
0.2458
THB SEK
พฤหัสบดี
4.0857
SEK THB
0.2448
THB SEK
ศุกร์
4.0969
SEK THB
0.2441
THB SEK
อาทิตย์
4.0917
SEK THB
0.2444
THB SEK
จันทร์
4.0952
SEK THB
0.2442
THB SEK
อังคาร
4.1237
SEK THB
0.2425
THB SEK
พุธ
4.1185
SEK THB
0.2428
THB SEK
พฤหัสบดี
4.0891
SEK THB
0.2446
THB SEK
ศุกร์
4.0824
SEK THB
0.2450
THB SEK
อาทิตย์
4.0973
SEK THB
0.2441
THB SEK
จันทร์
4.1169
SEK THB
0.2429
THB SEK
อังคาร
4.1059
SEK THB
0.2436
THB SEK
พุธ
4.1363
SEK THB
0.2418
THB SEK
พฤหัสบดี
4.1325
SEK THB
0.2420
THB SEK
ศุกร์
4.1168
SEK THB
0.2429
THB SEK
อาทิตย์
4.1773
SEK THB
0.2394
THB SEK
จันทร์
4.1704
SEK THB
0.2398
THB SEK
อังคาร
4.1797
SEK THB
0.2393
THB SEK
พุธ
4.1632
SEK THB
0.2402
THB SEK
พฤหัสบดี
4.1807
SEK THB
0.2392
THB SEK
ศุกร์
4.1455
SEK THB
0.2412
THB SEK
อาทิตย์
4.1491
SEK THB
0.2410
THB SEK
จันทร์
4.1648
SEK THB
0.2401
THB SEK
อังคาร
4.1599
SEK THB
0.2404
THB SEK
พุธ
4.1567
SEK THB
0.2406
THB SEK
พฤหัสบดี
4.1765
SEK THB
0.2394
THB SEK
ศุกร์
4.1751
SEK THB
0.2395
THB SEK
อาทิตย์
4.1776
SEK THB
0.2394
THB SEK
จันทร์
4.1346
SEK THB
0.2419
THB SEK
อังคาร
4.1546
SEK THB
0.2407
THB SEK
พุธ
4.1249
SEK THB
0.2424
THB SEK
พฤหัสบดี
4.1369
SEK THB
0.2417
THB SEK
ศุกร์
4.1723
SEK THB
0.2397
THB SEK
อาทิตย์
4.1535
SEK THB
0.2408
THB SEK
จันทร์
4.1563
SEK THB
0.2406
THB SEK
อังคาร
4.1584
SEK THB
0.2405
THB SEK
พุธ
4.1310
SEK THB
0.2421
THB SEK
พฤหัสบดี
4.1509
SEK THB
0.2409
THB SEK
ศุกร์
4.1511
SEK THB
0.2409
THB SEK
อาทิตย์
4.1515
SEK THB
0.2409
THB SEK
จันทร์
4.1158
SEK THB
0.2430
THB SEK
อังคาร
4.0916
SEK THB
0.2444
THB SEK
พุธ
4.0908
SEK THB
0.2444
THB SEK
พฤหัสบดี
4.1168
SEK THB
0.2429
THB SEK
ศุกร์
4.1164
SEK THB
0.2429
THB SEK
อาทิตย์
4.0923
SEK THB
0.2444
THB SEK
จันทร์
4.0915
SEK THB
0.2444
THB SEK
อังคาร
4.0992
SEK THB
0.2439
THB SEK
พุธ
4.1159
SEK THB
0.2430
THB SEK
พฤหัสบดี
4.1033
SEK THB
0.2437
THB SEK
ศุกร์
4.1172
SEK THB
0.2429
THB SEK
อาทิตย์
4.1210
SEK THB
0.2427
THB SEK
จันทร์
4.1065
SEK THB
0.2435
THB SEK
อังคาร
4.1167
SEK THB
0.2429
THB SEK
พุธ
4.1226
SEK THB
0.2426
THB SEK
พฤหัสบดี
4.0762
SEK THB
0.2453
THB SEK
ศุกร์
4.0760
SEK THB
0.2453
THB SEK
อาทิตย์
4.0710
SEK THB
0.2456
THB SEK
จันทร์
4.0806
SEK THB
0.2451
THB SEK
อังคาร
4.0593
SEK THB
0.2463
THB SEK
พุธ
4.0706
SEK THB
0.2457
THB SEK
พฤหัสบดี
4.0711
SEK THB
0.2456
THB SEK
ศุกร์
4.0700
SEK THB
0.2457
THB SEK
อาทิตย์
4.0654
SEK THB
0.2460
THB SEK
จันทร์
4.0463
SEK THB
0.2471
THB SEK
อังคาร
4.0404
SEK THB
0.2475
THB SEK
พุธ
4.0383
SEK THB
0.2476
THB SEK
พฤหัสบดี
3.9815
SEK THB
0.2512
THB SEK
ศุกร์
3.9746
SEK THB
0.2516
THB SEK
อาทิตย์
3.9764
SEK THB
0.2515
THB SEK
จันทร์
3.9767
SEK THB
0.2515
THB SEK
อังคาร
3.9657
SEK THB
0.2522
THB SEK
พุธ
3.9463
SEK THB
0.2534
THB SEK
พฤหัสบดี
3.9414
SEK THB
0.2537
THB SEK
ศุกร์
3.9330
SEK THB
0.2543
THB SEK
อาทิตย์
3.9361
SEK THB
0.2541
THB SEK
จันทร์
3.9424
SEK THB
0.2536
THB SEK
อังคาร
3.9521
SEK THB
0.2530
THB SEK
พุธ
3.9502
SEK THB
0.2532
THB SEK
พฤหัสบดี
3.9517
SEK THB
0.2531
THB SEK
ศุกร์
3.9550
SEK THB
0.2528
THB SEK
อาทิตย์
3.9615
SEK THB
0.2524
THB SEK
จันทร์
3.9428
SEK THB
0.2536
THB SEK
อังคาร
3.9351
SEK THB
0.2541
THB SEK
พุธ
3.9114
SEK THB
0.2557
THB SEK
พฤหัสบดี
3.9181
SEK THB
0.2552
THB SEK
ศุกร์
3.8972
SEK THB
0.2566
THB SEK
จันทร์
3.8834
SEK THB
0.2575
THB SEK
อังคาร
3.8683
SEK THB
0.2585
THB SEK
พุธ
3.8855
SEK THB
0.2574
THB SEK
พฤหัสบดี
3.9262
SEK THB
0.2547
THB SEK
ศุกร์
3.9354
SEK THB
0.2541
THB SEK
จันทร์
3.9419
SEK THB
0.2537
THB SEK
อังคาร
3.9249
SEK THB
0.2548
THB SEK
พุธ
3.8988
SEK THB
0.2565
THB SEK
พฤหัสบดี
3.9028
SEK THB
0.2562
THB SEK
ศุกร์
3.9019
SEK THB
0.2563
THB SEK
จันทร์
3.8945
SEK THB
0.2568
THB SEK
อังคาร
3.8715
SEK THB
0.2583
THB SEK
พุธ
3.8946
SEK THB
0.2568
THB SEK
พฤหัสบดี
3.8675
SEK THB
0.2586
THB SEK
ศุกร์
3.8414
SEK THB
0.2603
THB SEK
จันทร์
3.8593
SEK THB
0.2591
THB SEK
อังคาร
3.8323
SEK THB
0.2609
THB SEK
พุธ
3.8715
SEK THB
0.2583
THB SEK
พฤหัสบดี
3.8568
SEK THB
0.2593
THB SEK
ศุกร์
3.8578
SEK THB
0.2592
THB SEK
จันทร์
3.8334
SEK THB
0.2609
THB SEK
อังคาร
3.8843
SEK THB
0.2574
THB SEK
พุธ
3.8952
SEK THB
0.2567
THB SEK
พฤหัสบดี
3.8954
SEK THB
0.2567
THB SEK
ศุกร์
3.9026
SEK THB
0.2562
THB SEK
จันทร์
3.8910
SEK THB
0.2570
THB SEK
อังคาร
3.9254
SEK THB
0.2548
THB SEK
พุธ
3.9355
SEK THB
0.2541
THB SEK
พฤหัสบดี
3.9564
SEK THB
0.2528
THB SEK
ศุกร์
3.9569
SEK THB
0.2527
THB SEK