อัตราแลกเปลี่ยนปี 2560 ระหว่าง โครนนอร์เวย์ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง โครนนอร์เวย์ และ บาทไทย ในปี 2560 กราฟแสดงค่าของ 1 โครนนอร์เวย์ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น โครนนอร์เวย์
ต่ำสุด = 3.8877 (18/12/2560) เฉลี่ย = 4.1084 สูงสุด = 4.2944 (27/8/2560)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง โครนนอร์เวย์ และ บาทไทย ในปี 2560
อาทิตย์
4.1541
NOK THB
0.2407
THB NOK
จันทร์
4.1429
NOK THB
0.2414
THB NOK
อังคาร
4.1471
NOK THB
0.2411
THB NOK
พุธ
4.1692
NOK THB
0.2399
THB NOK
พฤหัสบดี
4.2074
NOK THB
0.2377
THB NOK
ศุกร์
4.1838
NOK THB
0.2390
THB NOK
อาทิตย์
4.1821
NOK THB
0.2391
THB NOK
จันทร์
4.1733
NOK THB
0.2396
THB NOK
อังคาร
4.1308
NOK THB
0.2421
THB NOK
พุธ
4.1495
NOK THB
0.2410
THB NOK
พฤหัสบดี
4.1451
NOK THB
0.2412
THB NOK
ศุกร์
4.1645
NOK THB
0.2401
THB NOK
อาทิตย์
4.1578
NOK THB
0.2405
THB NOK
จันทร์
4.1514
NOK THB
0.2409
THB NOK
อังคาร
4.1758
NOK THB
0.2395
THB NOK
พุธ
4.1723
NOK THB
0.2397
THB NOK
พฤหัสบดี
4.1901
NOK THB
0.2387
THB NOK
ศุกร์
4.2107
NOK THB
0.2375
THB NOK
อาทิตย์
4.2075
NOK THB
0.2377
THB NOK
จันทร์
4.2252
NOK THB
0.2367
THB NOK
อังคาร
4.2199
NOK THB
0.2370
THB NOK
พุธ
4.2404
NOK THB
0.2358
THB NOK
พฤหัสบดี
4.2347
NOK THB
0.2361
THB NOK
ศุกร์
4.2303
NOK THB
0.2364
THB NOK
อาทิตย์
4.2303
NOK THB
0.2364
THB NOK
จันทร์
4.2355
NOK THB
0.2361
THB NOK
อังคาร
4.2566
NOK THB
0.2349
THB NOK
พุธ
4.2638
NOK THB
0.2345
THB NOK
พฤหัสบดี
4.2503
NOK THB
0.2353
THB NOK
ศุกร์
4.2678
NOK THB
0.2343
THB NOK
อาทิตย์
4.2677
NOK THB
0.2343
THB NOK
จันทร์
4.2445
NOK THB
0.2356
THB NOK
อังคาร
4.2057
NOK THB
0.2378
THB NOK
พุธ
4.2112
NOK THB
0.2375
THB NOK
พฤหัสบดี
4.2038
NOK THB
0.2379
THB NOK
ศุกร์
4.1893
NOK THB
0.2387
THB NOK
อาทิตย์
4.1808
NOK THB
0.2392
THB NOK
จันทร์
4.1788
NOK THB
0.2393
THB NOK
อังคาร
4.1717
NOK THB
0.2397
THB NOK
พุธ
4.1993
NOK THB
0.2381
THB NOK
พฤหัสบดี
4.2216
NOK THB
0.2369
THB NOK
ศุกร์
4.1949
NOK THB
0.2384
THB NOK
อาทิตย์
4.1980
NOK THB
0.2382
THB NOK
จันทร์
4.2003
NOK THB
0.2381
THB NOK
อังคาร
4.1924
NOK THB
0.2385
THB NOK
พุธ
4.1853
NOK THB
0.2389
THB NOK
พฤหัสบดี
4.1965
NOK THB
0.2383
THB NOK
ศุกร์
4.1619
NOK THB
0.2403
THB NOK
อาทิตย์
4.1694
NOK THB
0.2398
THB NOK
จันทร์
4.1643
NOK THB
0.2401
THB NOK
อังคาร
4.1610
NOK THB
0.2403
THB NOK
พุธ
4.1621
NOK THB
0.2403
THB NOK
พฤหัสบดี
4.1315
NOK THB
0.2420
THB NOK
ศุกร์
4.1524
NOK THB
0.2408
THB NOK
อาทิตย์
4.1633
NOK THB
0.2402
THB NOK
จันทร์
4.1291
NOK THB
0.2422
THB NOK
อังคาร
4.1534
NOK THB
0.2408
THB NOK
พุธ
4.1312
NOK THB
0.2421
THB NOK
พฤหัสบดี
4.1159
NOK THB
0.2430
THB NOK
ศุกร์
4.1140
NOK THB
0.2431
THB NOK
อาทิตย์
4.1156
NOK THB
0.2430
THB NOK
จันทร์
4.1231
NOK THB
0.2425
THB NOK
อังคาร
4.0982
NOK THB
0.2440
THB NOK
พุธ
4.1271
NOK THB
0.2423
THB NOK
พฤหัสบดี
4.1129
NOK THB
0.2431
THB NOK
ศุกร์
4.1096
NOK THB
0.2433
THB NOK
อาทิตย์
4.1152
NOK THB
0.2430
THB NOK
จันทร์
4.0886
NOK THB
0.2446
THB NOK
อังคาร
4.1000
NOK THB
0.2439
THB NOK
พุธ
4.0834
NOK THB
0.2449
THB NOK
พฤหัสบดี
4.0735
NOK THB
0.2455
THB NOK
ศุกร์
4.0691
NOK THB
0.2458
THB NOK
อาทิตย์
4.0792
NOK THB
0.2451
THB NOK
จันทร์
4.0498
NOK THB
0.2469
THB NOK
อังคาร
4.0381
NOK THB
0.2476
THB NOK
พุธ
4.0506
NOK THB
0.2469
THB NOK
พฤหัสบดี
4.0245
NOK THB
0.2485
THB NOK
ศุกร์
3.9975
NOK THB
0.2502
THB NOK
อาทิตย์
4.0009
NOK THB
0.2499
THB NOK
จันทร์
4.0054
NOK THB
0.2497
THB NOK
อังคาร
4.0141
NOK THB
0.2491
THB NOK
พุธ
4.0165
NOK THB
0.2490
THB NOK
พฤหัสบดี
4.0079
NOK THB
0.2495
THB NOK
ศุกร์
3.9976
NOK THB
0.2502
THB NOK
อาทิตย์
3.9976
NOK THB
0.2501
THB NOK
จันทร์
4.0152
NOK THB
0.2491
THB NOK
อังคาร
4.0165
NOK THB
0.2490
THB NOK
พุธ
4.0258
NOK THB
0.2484
THB NOK
พฤหัสบดี
4.0104
NOK THB
0.2493
THB NOK
ศุกร์
4.0027
NOK THB
0.2498
THB NOK
อาทิตย์
4.0060
NOK THB
0.2496
THB NOK
จันทร์
4.0069
NOK THB
0.2496
THB NOK
อังคาร
4.0369
NOK THB
0.2477
THB NOK
พุธ
4.0086
NOK THB
0.2495
THB NOK
พฤหัสบดี
3.9864
NOK THB
0.2509
THB NOK
ศุกร์
3.9620
NOK THB
0.2524
THB NOK
อาทิตย์
3.9744
NOK THB
0.2516
THB NOK
จันทร์
4.0152
NOK THB
0.2491
THB NOK
อังคาร
4.0234
NOK THB
0.2485
THB NOK
พุธ
4.0161
NOK THB
0.2490
THB NOK
พฤหัสบดี
4.0403
NOK THB
0.2475
THB NOK
ศุกร์
4.0287
NOK THB
0.2482
THB NOK
อาทิตย์
4.0369
NOK THB
0.2477
THB NOK
จันทร์
4.0273
NOK THB
0.2483
THB NOK
อังคาร
4.0135
NOK THB
0.2492
THB NOK
พุธ
3.9934
NOK THB
0.2504
THB NOK
พฤหัสบดี
3.9889
NOK THB
0.2507
THB NOK
ศุกร์
4.0359
NOK THB
0.2478
THB NOK
อาทิตย์
4.0278
NOK THB
0.2483
THB NOK
จันทร์
4.0073
NOK THB
0.2495
THB NOK
อังคาร
4.0030
NOK THB
0.2498
THB NOK
พุธ
4.0299
NOK THB
0.2481
THB NOK
พฤหัสบดี
4.0367
NOK THB
0.2477
THB NOK
ศุกร์
4.0494
NOK THB
0.2470
THB NOK
อาทิตย์
4.0448
NOK THB
0.2472
THB NOK
จันทร์
4.0420
NOK THB
0.2474
THB NOK
อังคาร
4.0699
NOK THB
0.2457
THB NOK
พุธ
4.1010
NOK THB
0.2438
THB NOK
พฤหัสบดี
4.0683
NOK THB
0.2458
THB NOK
ศุกร์
4.0864
NOK THB
0.2447
THB NOK
อาทิตย์
4.1003
NOK THB
0.2439
THB NOK
จันทร์
4.1066
NOK THB
0.2435
THB NOK
อังคาร
4.1112
NOK THB
0.2432
THB NOK
พุธ
4.1182
NOK THB
0.2428
THB NOK
พฤหัสบดี
4.0629
NOK THB
0.2461
THB NOK
ศุกร์
4.0634
NOK THB
0.2461
THB NOK
อาทิตย์
4.0592
NOK THB
0.2464
THB NOK
จันทร์
4.0512
NOK THB
0.2468
THB NOK
อังคาร
4.0399
NOK THB
0.2475
THB NOK
พุธ
4.0346
NOK THB
0.2479
THB NOK
พฤหัสบดี
4.0396
NOK THB
0.2476
THB NOK
ศุกร์
4.0482
NOK THB
0.2470
THB NOK
อาทิตย์
4.0409
NOK THB
0.2475
THB NOK
จันทร์
4.0257
NOK THB
0.2484
THB NOK
อังคาร
4.0138
NOK THB
0.2491
THB NOK
พุธ
4.0059
NOK THB
0.2496
THB NOK
พฤหัสบดี
4.0049
NOK THB
0.2497
THB NOK
ศุกร์
4.0109
NOK THB
0.2493
THB NOK
อาทิตย์
4.0081
NOK THB
0.2495
THB NOK
จันทร์
4.0187
NOK THB
0.2488
THB NOK
อังคาร
4.0233
NOK THB
0.2485
THB NOK
พุธ
4.0228
NOK THB
0.2486
THB NOK
พฤหัสบดี
3.9934
NOK THB
0.2504
THB NOK
ศุกร์
4.0139
NOK THB
0.2491
THB NOK
อาทิตย์
4.0206
NOK THB
0.2487
THB NOK
จันทร์
3.9938
NOK THB
0.2504
THB NOK
อังคาร
3.9835
NOK THB
0.2510
THB NOK
พุธ
3.9850
NOK THB
0.2509
THB NOK
พฤหัสบดี
4.0021
NOK THB
0.2499
THB NOK
ศุกร์
4.0050
NOK THB
0.2497
THB NOK
อาทิตย์
4.0185
NOK THB
0.2489
THB NOK
จันทร์
4.0047
NOK THB
0.2497
THB NOK
อังคาร
4.0335
NOK THB
0.2479
THB NOK
พุธ
4.0249
NOK THB
0.2485
THB NOK
พฤหัสบดี
4.0556
NOK THB
0.2466
THB NOK
ศุกร์
4.0522
NOK THB
0.2468
THB NOK
อาทิตย์
4.0684
NOK THB
0.2458
THB NOK
จันทร์
4.0666
NOK THB
0.2459
THB NOK
อังคาร
4.0715
NOK THB
0.2456
THB NOK
พุธ
4.0522
NOK THB
0.2468
THB NOK
พฤหัสบดี
4.0769
NOK THB
0.2453
THB NOK
ศุกร์
4.0772
NOK THB
0.2453
THB NOK
อาทิตย์
4.0804
NOK THB
0.2451
THB NOK
จันทร์
4.0974
NOK THB
0.2441
THB NOK
อังคาร
4.1172
NOK THB
0.2429
THB NOK
พุธ
4.0990
NOK THB
0.2440
THB NOK
พฤหัสบดี
4.1106
NOK THB
0.2433
THB NOK
ศุกร์
4.1123
NOK THB
0.2432
THB NOK
อาทิตย์
4.1254
NOK THB
0.2424
THB NOK
จันทร์
4.1194
NOK THB
0.2428
THB NOK
อังคาร
4.1533
NOK THB
0.2408
THB NOK
พุธ
4.1701
NOK THB
0.2398
THB NOK
พฤหัสบดี
4.1713
NOK THB
0.2397
THB NOK
ศุกร์
4.1648
NOK THB
0.2401
THB NOK
อาทิตย์
4.1630
NOK THB
0.2402
THB NOK
จันทร์
4.1674
NOK THB
0.2400
THB NOK
อังคาร
4.1971
NOK THB
0.2383
THB NOK
พุธ
4.2348
NOK THB
0.2361
THB NOK
พฤหัสบดี
4.1889
NOK THB
0.2387
THB NOK
ศุกร์
4.2201
NOK THB
0.2370
THB NOK
อาทิตย์
4.2151
NOK THB
0.2372
THB NOK
จันทร์
4.2327
NOK THB
0.2363
THB NOK
อังคาร
4.2016
NOK THB
0.2380
THB NOK
พุธ
4.2117
NOK THB
0.2374
THB NOK
พฤหัสบดี
4.2072
NOK THB
0.2377
THB NOK
ศุกร์
4.1792
NOK THB
0.2393
THB NOK
อาทิตย์
4.1867
NOK THB
0.2389
THB NOK
จันทร์
4.2017
NOK THB
0.2380
THB NOK
อังคาร
4.1817
NOK THB
0.2391
THB NOK
พุธ
4.1810
NOK THB
0.2392
THB NOK
พฤหัสบดี
4.1790
NOK THB
0.2393
THB NOK
ศุกร์
4.1875
NOK THB
0.2388
THB NOK
อาทิตย์
4.1855
NOK THB
0.2389
THB NOK
จันทร์
4.1801
NOK THB
0.2392
THB NOK
อังคาร
4.1838
NOK THB
0.2390
THB NOK
พุธ
4.1965
NOK THB
0.2383
THB NOK
พฤหัสบดี
4.1747
NOK THB
0.2395
THB NOK
ศุกร์
4.2015
NOK THB
0.2380
THB NOK
อาทิตย์
4.1983
NOK THB
0.2382
THB NOK
จันทร์
4.2087
NOK THB
0.2376
THB NOK
อังคาร
4.2026
NOK THB
0.2380
THB NOK
พุธ
4.2377
NOK THB
0.2360
THB NOK
พฤหัสบดี
4.2514
NOK THB
0.2352
THB NOK
ศุกร์
4.2862
NOK THB
0.2333
THB NOK
อาทิตย์
4.2944
NOK THB
0.2329
THB NOK
จันทร์
4.2785
NOK THB
0.2337
THB NOK
อังคาร
4.2831
NOK THB
0.2335
THB NOK
พุธ
4.2544
NOK THB
0.2351
THB NOK
พฤหัสบดี
4.2761
NOK THB
0.2339
THB NOK
ศุกร์
4.2537
NOK THB
0.2351
THB NOK
อาทิตย์
4.2494
NOK THB
0.2353
THB NOK
จันทร์
4.2454
NOK THB
0.2355
THB NOK
อังคาร
4.2621
NOK THB
0.2346
THB NOK
พุธ
4.2500
NOK THB
0.2353
THB NOK
พฤหัสบดี
4.2767
NOK THB
0.2338
THB NOK
ศุกร์
4.2801
NOK THB
0.2336
THB NOK
อาทิตย์
4.2806
NOK THB
0.2336
THB NOK
จันทร์
4.2233
NOK THB
0.2368
THB NOK
อังคาร
4.2264
NOK THB
0.2366
THB NOK
พุธ
4.2060
NOK THB
0.2378
THB NOK
พฤหัสบดี
4.2010
NOK THB
0.2380
THB NOK
ศุกร์
4.2180
NOK THB
0.2371
THB NOK
อาทิตย์
4.2144
NOK THB
0.2373
THB NOK
จันทร์
4.2250
NOK THB
0.2367
THB NOK
อังคาร
4.2390
NOK THB
0.2359
THB NOK
พุธ
4.2119
NOK THB
0.2374
THB NOK
พฤหัสบดี
4.2421
NOK THB
0.2357
THB NOK
ศุกร์
4.2389
NOK THB
0.2359
THB NOK
อาทิตย์
4.2409
NOK THB
0.2358
THB NOK
จันทร์
4.2333
NOK THB
0.2362
THB NOK
อังคาร
4.2093
NOK THB
0.2376
THB NOK
พุธ
4.1918
NOK THB
0.2386
THB NOK
พฤหัสบดี
4.2053
NOK THB
0.2378
THB NOK
ศุกร์
4.2228
NOK THB
0.2368
THB NOK
อาทิตย์
4.1866
NOK THB
0.2389
THB NOK
จันทร์
4.1756
NOK THB
0.2395
THB NOK
อังคาร
4.1778
NOK THB
0.2394
THB NOK
พุธ
4.1884
NOK THB
0.2388
THB NOK
พฤหัสบดี
4.1699
NOK THB
0.2398
THB NOK
ศุกร์
4.1774
NOK THB
0.2394
THB NOK
อาทิตย์
4.1840
NOK THB
0.2390
THB NOK
จันทร์
4.1788
NOK THB
0.2393
THB NOK
อังคาร
4.1782
NOK THB
0.2393
THB NOK
พุธ
4.1893
NOK THB
0.2387
THB NOK
พฤหัสบดี
4.1908
NOK THB
0.2386
THB NOK
ศุกร์
4.1900
NOK THB
0.2387
THB NOK
อาทิตย์
4.1877
NOK THB
0.2388
THB NOK
จันทร์
4.1865
NOK THB
0.2389
THB NOK
อังคาร
4.1671
NOK THB
0.2400
THB NOK
พุธ
4.1645
NOK THB
0.2401
THB NOK
พฤหัสบดี
4.1727
NOK THB
0.2397
THB NOK
ศุกร์
4.1562
NOK THB
0.2406
THB NOK
อาทิตย์
4.1606
NOK THB
0.2403
THB NOK
จันทร์
4.1453
NOK THB
0.2412
THB NOK
อังคาร
4.1489
NOK THB
0.2410
THB NOK
พุธ
4.1371
NOK THB
0.2417
THB NOK
พฤหัสบดี
4.0695
NOK THB
0.2457
THB NOK
ศุกร์
4.0798
NOK THB
0.2451
THB NOK
อาทิตย์
4.0796
NOK THB
0.2451
THB NOK
จันทร์
4.0758
NOK THB
0.2454
THB NOK
อังคาร
4.0672
NOK THB
0.2459
THB NOK
พุธ
4.0685
NOK THB
0.2458
THB NOK
พฤหัสบดี
4.0677
NOK THB
0.2458
THB NOK
ศุกร์
4.0569
NOK THB
0.2465
THB NOK
อาทิตย์
4.0646
NOK THB
0.2460
THB NOK
จันทร์
4.0692
NOK THB
0.2457
THB NOK
อังคาร
4.0609
NOK THB
0.2463
THB NOK
พุธ
4.0563
NOK THB
0.2465
THB NOK
พฤหัสบดี
4.0689
NOK THB
0.2458
THB NOK
ศุกร์
4.0619
NOK THB
0.2462
THB NOK
อาทิตย์
4.0741
NOK THB
0.2455
THB NOK
จันทร์
4.0478
NOK THB
0.2470
THB NOK
อังคาร
4.0399
NOK THB
0.2475
THB NOK
พุธ
4.0019
NOK THB
0.2499
THB NOK
พฤหัสบดี
4.0078
NOK THB
0.2495
THB NOK
ศุกร์
3.9876
NOK THB
0.2508
THB NOK
จันทร์
3.9721
NOK THB
0.2518
THB NOK
อังคาร
3.9584
NOK THB
0.2526
THB NOK
พุธ
3.9924
NOK THB
0.2505
THB NOK
พฤหัสบดี
4.0148
NOK THB
0.2491
THB NOK
ศุกร์
4.0148
NOK THB
0.2491
THB NOK
จันทร์
4.0096
NOK THB
0.2494
THB NOK
อังคาร
3.9949
NOK THB
0.2503
THB NOK
พุธ
3.9533
NOK THB
0.2530
THB NOK
พฤหัสบดี
3.9543
NOK THB
0.2529
THB NOK
ศุกร์
3.9276
NOK THB
0.2546
THB NOK
จันทร์
3.9348
NOK THB
0.2541
THB NOK
อังคาร
3.9189
NOK THB
0.2552
THB NOK
พุธ
3.9408
NOK THB
0.2538
THB NOK
พฤหัสบดี
3.9384
NOK THB
0.2539
THB NOK
ศุกร์
3.9215
NOK THB
0.2550
THB NOK
จันทร์
3.9205
NOK THB
0.2551
THB NOK
อังคาร
3.8955
NOK THB
0.2567
THB NOK
พุธ
3.9088
NOK THB
0.2558
THB NOK
พฤหัสบดี
3.8969
NOK THB
0.2566
THB NOK
ศุกร์
3.9273
NOK THB
0.2546
THB NOK
จันทร์
3.8877
NOK THB
0.2572
THB NOK
อังคาร
3.9184
NOK THB
0.2552
THB NOK
พุธ
3.9195
NOK THB
0.2551
THB NOK
พฤหัสบดี
3.8923
NOK THB
0.2569
THB NOK
ศุกร์
3.9146
NOK THB
0.2555
THB NOK
จันทร์
3.9376
NOK THB
0.2540
THB NOK
อังคาร
3.9385
NOK THB
0.2539
THB NOK
พุธ
3.9572
NOK THB
0.2527
THB NOK
พฤหัสบดี
3.9604
NOK THB
0.2525
THB NOK
ศุกร์
3.9574
NOK THB
0.2527
THB NOK