อัตราแลกเปลี่ยนปี 2560 ระหว่าง แรนด์แอฟริกาใต้ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง แรนด์แอฟริกาใต้ และ บาทไทย ในปี 2560 กราฟแสดงค่าของ 1 แรนด์แอฟริกาใต้ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น แรนด์แอฟริกาใต้
ต่ำสุด = 2.2848 (13/11/2560) เฉลี่ย = 2.5535 สูงสุด = 2.7794 (24/3/2560)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง แรนด์แอฟริกาใต้ และ บาทไทย ในปี 2560
อาทิตย์
2.6028
ZAR THB
0.3842
THB ZAR
จันทร์
2.6109
ZAR THB
0.3830
THB ZAR
อังคาร
2.5985
ZAR THB
0.3848
THB ZAR
พุธ
2.6303
ZAR THB
0.3802
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.6211
ZAR THB
0.3815
THB ZAR
ศุกร์
2.5919
ZAR THB
0.3858
THB ZAR
อาทิตย์
2.5981
ZAR THB
0.3849
THB ZAR
จันทร์
2.6098
ZAR THB
0.3832
THB ZAR
อังคาร
2.5881
ZAR THB
0.3864
THB ZAR
พุธ
2.5823
ZAR THB
0.3872
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.6128
ZAR THB
0.3827
THB ZAR
ศุกร์
2.6244
ZAR THB
0.3810
THB ZAR
อาทิตย์
2.6177
ZAR THB
0.3820
THB ZAR
จันทร์
2.5877
ZAR THB
0.3864
THB ZAR
อังคาร
2.6212
ZAR THB
0.3815
THB ZAR
พุธ
2.5992
ZAR THB
0.3847
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.6065
ZAR THB
0.3837
THB ZAR
ศุกร์
2.6034
ZAR THB
0.3841
THB ZAR
อาทิตย์
2.6041
ZAR THB
0.3840
THB ZAR
จันทร์
2.6181
ZAR THB
0.3820
THB ZAR
อังคาร
2.6378
ZAR THB
0.3791
THB ZAR
พุธ
2.6625
ZAR THB
0.3756
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.6434
ZAR THB
0.3783
THB ZAR
ศุกร์
2.6210
ZAR THB
0.3815
THB ZAR
อาทิตย์
2.6197
ZAR THB
0.3817
THB ZAR
จันทร์
2.6002
ZAR THB
0.3846
THB ZAR
อังคาร
2.6041
ZAR THB
0.3840
THB ZAR
พุธ
2.6071
ZAR THB
0.3836
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.6183
ZAR THB
0.3819
THB ZAR
ศุกร์
2.6378
ZAR THB
0.3791
THB ZAR
อาทิตย์
2.6420
ZAR THB
0.3785
THB ZAR
จันทร์
2.6346
ZAR THB
0.3796
THB ZAR
อังคาร
2.6064
ZAR THB
0.3837
THB ZAR
พุธ
2.6118
ZAR THB
0.3829
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.6185
ZAR THB
0.3819
THB ZAR
ศุกร์
2.6303
ZAR THB
0.3802
THB ZAR
อาทิตย์
2.6253
ZAR THB
0.3809
THB ZAR
จันทร์
2.6343
ZAR THB
0.3796
THB ZAR
อังคาร
2.6731
ZAR THB
0.3741
THB ZAR
พุธ
2.7123
ZAR THB
0.3687
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.6906
ZAR THB
0.3717
THB ZAR
ศุกร์
2.6823
ZAR THB
0.3728
THB ZAR
อาทิตย์
2.6748
ZAR THB
0.3739
THB ZAR
จันทร์
2.6848
ZAR THB
0.3725
THB ZAR
อังคาร
2.6667
ZAR THB
0.3750
THB ZAR
พุธ
2.6991
ZAR THB
0.3705
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.7141
ZAR THB
0.3684
THB ZAR
ศุกร์
2.6957
ZAR THB
0.3710
THB ZAR
อาทิตย์
2.6941
ZAR THB
0.3712
THB ZAR
จันทร์
2.6798
ZAR THB
0.3732
THB ZAR
อังคาร
2.6591
ZAR THB
0.3761
THB ZAR
พุธ
2.6872
ZAR THB
0.3721
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.6642
ZAR THB
0.3753
THB ZAR
ศุกร์
2.6891
ZAR THB
0.3719
THB ZAR
อาทิตย์
2.6963
ZAR THB
0.3709
THB ZAR
จันทร์
2.6900
ZAR THB
0.3718
THB ZAR
อังคาร
2.7073
ZAR THB
0.3694
THB ZAR
พุธ
2.6862
ZAR THB
0.3723
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.6540
ZAR THB
0.3768
THB ZAR
ศุกร์
2.6828
ZAR THB
0.3727
THB ZAR
อาทิตย์
2.6820
ZAR THB
0.3729
THB ZAR
จันทร์
2.6879
ZAR THB
0.3720
THB ZAR
อังคาร
2.6839
ZAR THB
0.3726
THB ZAR
พุธ
2.7389
ZAR THB
0.3651
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.7389
ZAR THB
0.3651
THB ZAR
ศุกร์
2.7369
ZAR THB
0.3654
THB ZAR
อาทิตย์
2.7395
ZAR THB
0.3650
THB ZAR
จันทร์
2.7406
ZAR THB
0.3649
THB ZAR
อังคาร
2.7359
ZAR THB
0.3655
THB ZAR
พุธ
2.7507
ZAR THB
0.3635
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.7748
ZAR THB
0.3604
THB ZAR
ศุกร์
2.7794
ZAR THB
0.3598
THB ZAR
อาทิตย์
2.7756
ZAR THB
0.3603
THB ZAR
จันทร์
2.6977
ZAR THB
0.3707
THB ZAR
อังคาร
2.6492
ZAR THB
0.3775
THB ZAR
พุธ
2.6398
ZAR THB
0.3788
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5738
ZAR THB
0.3885
THB ZAR
ศุกร์
2.5634
ZAR THB
0.3901
THB ZAR
อาทิตย์
2.5677
ZAR THB
0.3895
THB ZAR
จันทร์
2.5109
ZAR THB
0.3983
THB ZAR
อังคาร
2.5301
ZAR THB
0.3952
THB ZAR
พุธ
2.5026
ZAR THB
0.3996
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5063
ZAR THB
0.3990
THB ZAR
ศุกร์
2.5168
ZAR THB
0.3973
THB ZAR
อาทิตย์
2.5121
ZAR THB
0.3981
THB ZAR
จันทร์
2.4828
ZAR THB
0.4028
THB ZAR
อังคาร
2.4998
ZAR THB
0.4000
THB ZAR
พุธ
2.5482
ZAR THB
0.3924
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5558
ZAR THB
0.3913
THB ZAR
ศุกร์
2.5583
ZAR THB
0.3909
THB ZAR
อาทิตย์
2.5671
ZAR THB
0.3895
THB ZAR
จันทร์
2.5778
ZAR THB
0.3879
THB ZAR
อังคาร
2.5867
ZAR THB
0.3866
THB ZAR
พุธ
2.5896
ZAR THB
0.3862
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.6180
ZAR THB
0.3820
THB ZAR
ศุกร์
2.6189
ZAR THB
0.3818
THB ZAR
อาทิตย์
2.6109
ZAR THB
0.3830
THB ZAR
จันทร์
2.6389
ZAR THB
0.3790
THB ZAR
อังคาร
2.6349
ZAR THB
0.3795
THB ZAR
พุธ
2.5963
ZAR THB
0.3852
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5931
ZAR THB
0.3856
THB ZAR
ศุกร์
2.5855
ZAR THB
0.3868
THB ZAR
อาทิตย์
2.5918
ZAR THB
0.3858
THB ZAR
จันทร์
2.5796
ZAR THB
0.3877
THB ZAR
อังคาร
2.5835
ZAR THB
0.3871
THB ZAR
พุธ
2.5695
ZAR THB
0.3892
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5370
ZAR THB
0.3942
THB ZAR
ศุกร์
2.5788
ZAR THB
0.3878
THB ZAR
อาทิตย์
2.5752
ZAR THB
0.3883
THB ZAR
จันทร์
2.5461
ZAR THB
0.3928
THB ZAR
อังคาร
2.5528
ZAR THB
0.3917
THB ZAR
พุธ
2.5797
ZAR THB
0.3876
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5957
ZAR THB
0.3852
THB ZAR
ศุกร์
2.5919
ZAR THB
0.3858
THB ZAR
อาทิตย์
2.5908
ZAR THB
0.3860
THB ZAR
จันทร์
2.6215
ZAR THB
0.3815
THB ZAR
อังคาร
2.6388
ZAR THB
0.3790
THB ZAR
พุธ
2.6091
ZAR THB
0.3833
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5722
ZAR THB
0.3888
THB ZAR
ศุกร์
2.5870
ZAR THB
0.3865
THB ZAR
อาทิตย์
2.5942
ZAR THB
0.3855
THB ZAR
จันทร์
2.5928
ZAR THB
0.3857
THB ZAR
อังคาร
2.6315
ZAR THB
0.3800
THB ZAR
พุธ
2.6584
ZAR THB
0.3762
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.6413
ZAR THB
0.3786
THB ZAR
ศุกร์
2.6437
ZAR THB
0.3783
THB ZAR
อาทิตย์
2.6700
ZAR THB
0.3745
THB ZAR
จันทร์
2.6294
ZAR THB
0.3803
THB ZAR
อังคาร
2.5963
ZAR THB
0.3852
THB ZAR
พุธ
2.5977
ZAR THB
0.3850
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.6491
ZAR THB
0.3775
THB ZAR
ศุกร์
2.6594
ZAR THB
0.3760
THB ZAR
อาทิตย์
2.6592
ZAR THB
0.3760
THB ZAR
จันทร์
2.6748
ZAR THB
0.3739
THB ZAR
อังคาร
2.6495
ZAR THB
0.3774
THB ZAR
พุธ
2.6533
ZAR THB
0.3769
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.6354
ZAR THB
0.3795
THB ZAR
ศุกร์
2.6311
ZAR THB
0.3801
THB ZAR
อาทิตย์
2.6350
ZAR THB
0.3795
THB ZAR
จันทร์
2.6558
ZAR THB
0.3765
THB ZAR
อังคาร
2.6577
ZAR THB
0.3763
THB ZAR
พุธ
2.6839
ZAR THB
0.3726
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.6358
ZAR THB
0.3794
THB ZAR
ศุกร์
2.6496
ZAR THB
0.3774
THB ZAR
อาทิตย์
2.6491
ZAR THB
0.3775
THB ZAR
จันทร์
2.6176
ZAR THB
0.3820
THB ZAR
อังคาร
2.6022
ZAR THB
0.3843
THB ZAR
พุธ
2.5977
ZAR THB
0.3850
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.6205
ZAR THB
0.3816
THB ZAR
ศุกร์
2.6163
ZAR THB
0.3822
THB ZAR
อาทิตย์
2.6246
ZAR THB
0.3810
THB ZAR
จันทร์
2.6404
ZAR THB
0.3787
THB ZAR
อังคาร
2.6087
ZAR THB
0.3833
THB ZAR
พุธ
2.6259
ZAR THB
0.3808
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.6080
ZAR THB
0.3834
THB ZAR
ศุกร์
2.5870
ZAR THB
0.3865
THB ZAR
อาทิตย์
2.5970
ZAR THB
0.3851
THB ZAR
จันทร์
2.5713
ZAR THB
0.3889
THB ZAR
อังคาร
2.5770
ZAR THB
0.3880
THB ZAR
พุธ
2.5415
ZAR THB
0.3935
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5340
ZAR THB
0.3946
THB ZAR
ศุกร์
2.5457
ZAR THB
0.3928
THB ZAR
อาทิตย์
2.5489
ZAR THB
0.3923
THB ZAR
จันทร์
2.5357
ZAR THB
0.3944
THB ZAR
อังคาร
2.5171
ZAR THB
0.3973
THB ZAR
พุธ
2.5632
ZAR THB
0.3901
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5682
ZAR THB
0.3894
THB ZAR
ศุกร์
2.5830
ZAR THB
0.3871
THB ZAR
อาทิตย์
2.5898
ZAR THB
0.3861
THB ZAR
จันทร์
2.5941
ZAR THB
0.3855
THB ZAR
อังคาร
2.6021
ZAR THB
0.3843
THB ZAR
พุธ
2.6006
ZAR THB
0.3845
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5735
ZAR THB
0.3886
THB ZAR
ศุกร์
2.5918
ZAR THB
0.3858
THB ZAR
อาทิตย์
2.5869
ZAR THB
0.3866
THB ZAR
จันทร์
2.5779
ZAR THB
0.3879
THB ZAR
อังคาร
2.5585
ZAR THB
0.3909
THB ZAR
พุธ
2.5883
ZAR THB
0.3863
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5618
ZAR THB
0.3903
THB ZAR
ศุกร์
2.5673
ZAR THB
0.3895
THB ZAR
อาทิตย์
2.5638
ZAR THB
0.3900
THB ZAR
จันทร์
2.5262
ZAR THB
0.3958
THB ZAR
อังคาร
2.5117
ZAR THB
0.3981
THB ZAR
พุธ
2.5177
ZAR THB
0.3972
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.4828
ZAR THB
0.4028
THB ZAR
ศุกร์
2.4708
ZAR THB
0.4047
THB ZAR
อาทิตย์
2.4804
ZAR THB
0.4032
THB ZAR
จันทร์
2.5173
ZAR THB
0.3973
THB ZAR
อังคาร
2.4861
ZAR THB
0.4022
THB ZAR
พุธ
2.4754
ZAR THB
0.4040
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.4699
ZAR THB
0.4049
THB ZAR
ศุกร์
2.4630
ZAR THB
0.4060
THB ZAR
อาทิตย์
2.4733
ZAR THB
0.4043
THB ZAR
จันทร์
2.4951
ZAR THB
0.4008
THB ZAR
อังคาร
2.4996
ZAR THB
0.4001
THB ZAR
พุธ
2.5231
ZAR THB
0.3963
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5099
ZAR THB
0.3984
THB ZAR
ศุกร์
2.5241
ZAR THB
0.3962
THB ZAR
อาทิตย์
2.5244
ZAR THB
0.3961
THB ZAR
จันทร์
2.5252
ZAR THB
0.3960
THB ZAR
อังคาร
2.5146
ZAR THB
0.3977
THB ZAR
พุธ
2.5327
ZAR THB
0.3948
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5250
ZAR THB
0.3960
THB ZAR
ศุกร์
2.5500
ZAR THB
0.3922
THB ZAR
อาทิตย์
2.5510
ZAR THB
0.3920
THB ZAR
จันทร์
2.5375
ZAR THB
0.3941
THB ZAR
อังคาร
2.5578
ZAR THB
0.3910
THB ZAR
พุธ
2.5520
ZAR THB
0.3918
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5522
ZAR THB
0.3918
THB ZAR
ศุกร์
2.5593
ZAR THB
0.3907
THB ZAR
อาทิตย์
2.5560
ZAR THB
0.3912
THB ZAR
จันทร์
2.5597
ZAR THB
0.3907
THB ZAR
อังคาร
2.5658
ZAR THB
0.3897
THB ZAR
พุธ
2.5903
ZAR THB
0.3861
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5851
ZAR THB
0.3868
THB ZAR
ศุกร์
2.5611
ZAR THB
0.3905
THB ZAR
อาทิตย์
2.5627
ZAR THB
0.3902
THB ZAR
จันทร์
2.5544
ZAR THB
0.3915
THB ZAR
อังคาร
2.5474
ZAR THB
0.3926
THB ZAR
พุธ
2.5185
ZAR THB
0.3971
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5203
ZAR THB
0.3968
THB ZAR
ศุกร์
2.4993
ZAR THB
0.4001
THB ZAR
อาทิตย์
2.5151
ZAR THB
0.3976
THB ZAR
จันทร์
2.4878
ZAR THB
0.4020
THB ZAR
อังคาร
2.4820
ZAR THB
0.4029
THB ZAR
พุธ
2.4830
ZAR THB
0.4027
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.4912
ZAR THB
0.4014
THB ZAR
ศุกร์
2.4947
ZAR THB
0.4008
THB ZAR
อาทิตย์
2.5078
ZAR THB
0.3988
THB ZAR
จันทร์
2.4835
ZAR THB
0.4027
THB ZAR
อังคาร
2.4844
ZAR THB
0.4025
THB ZAR
พุธ
2.4559
ZAR THB
0.4072
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.4710
ZAR THB
0.4047
THB ZAR
ศุกร์
2.4748
ZAR THB
0.4041
THB ZAR
อาทิตย์
2.4645
ZAR THB
0.4058
THB ZAR
จันทร์
2.4575
ZAR THB
0.4069
THB ZAR
อังคาร
2.4449
ZAR THB
0.4090
THB ZAR
พุธ
2.4560
ZAR THB
0.4072
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.4437
ZAR THB
0.4092
THB ZAR
ศุกร์
2.4356
ZAR THB
0.4106
THB ZAR
อาทิตย์
2.4309
ZAR THB
0.4114
THB ZAR
จันทร์
2.4172
ZAR THB
0.4137
THB ZAR
อังคาร
2.4252
ZAR THB
0.4123
THB ZAR
พุธ
2.4524
ZAR THB
0.4078
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.4569
ZAR THB
0.4070
THB ZAR
ศุกร์
2.4901
ZAR THB
0.4016
THB ZAR
อาทิตย์
2.4919
ZAR THB
0.4013
THB ZAR
จันทร์
2.4812
ZAR THB
0.4030
THB ZAR
อังคาร
2.4712
ZAR THB
0.4047
THB ZAR
พุธ
2.4412
ZAR THB
0.4096
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.4504
ZAR THB
0.4081
THB ZAR
ศุกร์
2.4345
ZAR THB
0.4108
THB ZAR
อาทิตย์
2.4273
ZAR THB
0.4120
THB ZAR
จันทร์
2.4206
ZAR THB
0.4131
THB ZAR
อังคาร
2.4157
ZAR THB
0.4140
THB ZAR
พุธ
2.3558
ZAR THB
0.4245
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.3344
ZAR THB
0.4284
THB ZAR
ศุกร์
2.3542
ZAR THB
0.4248
THB ZAR
อาทิตย์
2.3520
ZAR THB
0.4252
THB ZAR
จันทร์
2.3617
ZAR THB
0.4234
THB ZAR
อังคาร
2.3504
ZAR THB
0.4255
THB ZAR
พุธ
2.3550
ZAR THB
0.4246
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.3665
ZAR THB
0.4226
THB ZAR
ศุกร์
2.3324
ZAR THB
0.4287
THB ZAR
อาทิตย์
2.3347
ZAR THB
0.4283
THB ZAR
จันทร์
2.3473
ZAR THB
0.4260
THB ZAR
อังคาร
2.3308
ZAR THB
0.4290
THB ZAR
พุธ
2.3392
ZAR THB
0.4275
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.3236
ZAR THB
0.4304
THB ZAR
ศุกร์
2.2981
ZAR THB
0.4351
THB ZAR
อาทิตย์
2.3041
ZAR THB
0.4340
THB ZAR
จันทร์
2.2848
ZAR THB
0.4377
THB ZAR
อังคาร
2.3003
ZAR THB
0.4347
THB ZAR
พุธ
2.2917
ZAR THB
0.4364
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.3239
ZAR THB
0.4303
THB ZAR
ศุกร์
2.3484
ZAR THB
0.4258
THB ZAR
จันทร์
2.3366
ZAR THB
0.4280
THB ZAR
อังคาร
2.3320
ZAR THB
0.4288
THB ZAR
พุธ
2.3394
ZAR THB
0.4275
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.3589
ZAR THB
0.4239
THB ZAR
ศุกร์
2.3470
ZAR THB
0.4261
THB ZAR
จันทร์
2.3169
ZAR THB
0.4316
THB ZAR
อังคาร
2.3777
ZAR THB
0.4206
THB ZAR
พุธ
2.3809
ZAR THB
0.4200
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.3921
ZAR THB
0.4180
THB ZAR
ศุกร์
2.3864
ZAR THB
0.4190
THB ZAR
จันทร์
2.3651
ZAR THB
0.4228
THB ZAR
อังคาร
2.4201
ZAR THB
0.4132
THB ZAR
พุธ
2.4074
ZAR THB
0.4154
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.4060
ZAR THB
0.4156
THB ZAR
ศุกร์
2.3760
ZAR THB
0.4209
THB ZAR
จันทร์
2.3886
ZAR THB
0.4187
THB ZAR
อังคาร
2.3915
ZAR THB
0.4181
THB ZAR
พุธ
2.3874
ZAR THB
0.4189
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.4099
ZAR THB
0.4149
THB ZAR
ศุกร์
2.4142
ZAR THB
0.4142
THB ZAR
จันทร์
2.4910
ZAR THB
0.4015
THB ZAR
อังคาร
2.5480
ZAR THB
0.3925
THB ZAR
พุธ
2.5637
ZAR THB
0.3901
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5687
ZAR THB
0.3893
THB ZAR
ศุกร์
2.5720
ZAR THB
0.3888
THB ZAR
จันทร์
2.5951
ZAR THB
0.3853
THB ZAR
อังคาร
2.6135
ZAR THB
0.3826
THB ZAR
พุธ
2.6365
ZAR THB
0.3793
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.6581
ZAR THB
0.3762
THB ZAR
ศุกร์
2.6328
ZAR THB
0.3798
THB ZAR