อัตราแลกเปลี่ยนปี 2559 ระหว่าง แรนด์แอฟริกาใต้ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง แรนด์แอฟริกาใต้ และ บาทไทย ในปี 2559 กราฟแสดงค่าของ 1 แรนด์แอฟริกาใต้ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น แรนด์แอฟริกาใต้
ต่ำสุด = 2.1147 (10/1/2559) เฉลี่ย = 2.4093 สูงสุด = 2.6489 (8/11/2559)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง แรนด์แอฟริกาใต้ และ บาทไทย ในปี 2559
ศุกร์
2.3232
ZAR THB
0.4304
THB ZAR
อาทิตย์
2.3342
ZAR THB
0.4284
THB ZAR
จันทร์
2.3247
ZAR THB
0.4302
THB ZAR
อังคาร
2.3111
ZAR THB
0.4327
THB ZAR
พุธ
2.2854
ZAR THB
0.4376
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.2549
ZAR THB
0.4435
THB ZAR
ศุกร์
2.2291
ZAR THB
0.4486
THB ZAR
อาทิตย์
2.1147
ZAR THB
0.4729
THB ZAR
จันทร์
2.1540
ZAR THB
0.4643
THB ZAR
อังคาร
2.1814
ZAR THB
0.4584
THB ZAR
พุธ
2.1875
ZAR THB
0.4571
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.2071
ZAR THB
0.4531
THB ZAR
ศุกร์
2.1642
ZAR THB
0.4621
THB ZAR
อาทิตย์
2.1521
ZAR THB
0.4647
THB ZAR
จันทร์
2.1524
ZAR THB
0.4646
THB ZAR
อังคาร
2.1613
ZAR THB
0.4627
THB ZAR
พุธ
2.1652
ZAR THB
0.4618
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.1883
ZAR THB
0.4570
THB ZAR
ศุกร์
2.1885
ZAR THB
0.4569
THB ZAR
อาทิตย์
2.1921
ZAR THB
0.4562
THB ZAR
จันทร์
2.1682
ZAR THB
0.4612
THB ZAR
อังคาร
2.1871
ZAR THB
0.4572
THB ZAR
พุธ
2.1786
ZAR THB
0.4590
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.2125
ZAR THB
0.4520
THB ZAR
ศุกร์
2.2418
ZAR THB
0.4461
THB ZAR
อาทิตย์
2.2502
ZAR THB
0.4444
THB ZAR
จันทร์
2.2349
ZAR THB
0.4474
THB ZAR
อังคาร
2.2052
ZAR THB
0.4535
THB ZAR
พุธ
2.2127
ZAR THB
0.4519
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.2443
ZAR THB
0.4456
THB ZAR
ศุกร์
2.2222
ZAR THB
0.4500
THB ZAR
อาทิตย์
2.2202
ZAR THB
0.4504
THB ZAR
จันทร์
2.1989
ZAR THB
0.4548
THB ZAR
อังคาร
2.2039
ZAR THB
0.4537
THB ZAR
พุธ
2.2185
ZAR THB
0.4507
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.2239
ZAR THB
0.4497
THB ZAR
ศุกร์
2.2423
ZAR THB
0.4460
THB ZAR
อาทิตย์
2.2442
ZAR THB
0.4456
THB ZAR
จันทร์
2.2667
ZAR THB
0.4412
THB ZAR
อังคาร
2.2576
ZAR THB
0.4429
THB ZAR
พุธ
2.3001
ZAR THB
0.4348
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.3048
ZAR THB
0.4339
THB ZAR
ศุกร์
2.3180
ZAR THB
0.4314
THB ZAR
อาทิตย์
2.3350
ZAR THB
0.4283
THB ZAR
จันทร์
2.3547
ZAR THB
0.4247
THB ZAR
อังคาร
2.3435
ZAR THB
0.4267
THB ZAR
พุธ
2.2819
ZAR THB
0.4382
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.2910
ZAR THB
0.4365
THB ZAR
ศุกร์
2.2135
ZAR THB
0.4518
THB ZAR
อาทิตย์
2.2264
ZAR THB
0.4492
THB ZAR
จันทร์
2.2484
ZAR THB
0.4448
THB ZAR
อังคาร
2.2844
ZAR THB
0.4378
THB ZAR
พุธ
2.2845
ZAR THB
0.4377
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.2692
ZAR THB
0.4407
THB ZAR
ศุกร์
2.3068
ZAR THB
0.4335
THB ZAR
อาทิตย์
2.3071
ZAR THB
0.4334
THB ZAR
จันทร์
2.3205
ZAR THB
0.4309
THB ZAR
อังคาร
2.2940
ZAR THB
0.4359
THB ZAR
พุธ
2.3198
ZAR THB
0.4311
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.2872
ZAR THB
0.4372
THB ZAR
ศุกร์
2.3034
ZAR THB
0.4341
THB ZAR
อาทิตย์
2.2906
ZAR THB
0.4366
THB ZAR
จันทร์
2.2583
ZAR THB
0.4428
THB ZAR
อังคาร
2.2027
ZAR THB
0.4540
THB ZAR
พุธ
2.2318
ZAR THB
0.4481
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.2929
ZAR THB
0.4361
THB ZAR
ศุกร์
2.2882
ZAR THB
0.4370
THB ZAR
จันทร์
2.2967
ZAR THB
0.4354
THB ZAR
อังคาร
2.2980
ZAR THB
0.4352
THB ZAR
พุธ
2.2971
ZAR THB
0.4353
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.2776
ZAR THB
0.4391
THB ZAR
ศุกร์
2.2784
ZAR THB
0.4389
THB ZAR
อาทิตย์
2.2825
ZAR THB
0.4381
THB ZAR
จันทร์
2.2687
ZAR THB
0.4408
THB ZAR
อังคาร
2.3290
ZAR THB
0.4294
THB ZAR
พุธ
2.3604
ZAR THB
0.4236
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.3842
ZAR THB
0.4194
THB ZAR
ศุกร์
2.3913
ZAR THB
0.4182
THB ZAR
อาทิตย์
2.3896
ZAR THB
0.4185
THB ZAR
จันทร์
2.3843
ZAR THB
0.4194
THB ZAR
อังคาร
2.3367
ZAR THB
0.4280
THB ZAR
พุธ
2.3351
ZAR THB
0.4282
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.3057
ZAR THB
0.4337
THB ZAR
ศุกร์
2.3447
ZAR THB
0.4265
THB ZAR
อาทิตย์
2.3460
ZAR THB
0.4263
THB ZAR
จันทร์
2.3788
ZAR THB
0.4204
THB ZAR
อังคาร
2.3792
ZAR THB
0.4203
THB ZAR
พุธ
2.4111
ZAR THB
0.4147
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.4101
ZAR THB
0.4149
THB ZAR
ศุกร์
2.4051
ZAR THB
0.4158
THB ZAR
อาทิตย์
2.3860
ZAR THB
0.4191
THB ZAR
จันทร์
2.4154
ZAR THB
0.4140
THB ZAR
อังคาร
2.4426
ZAR THB
0.4094
THB ZAR
พุธ
2.4530
ZAR THB
0.4077
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.4526
ZAR THB
0.4077
THB ZAR
ศุกร์
2.4407
ZAR THB
0.4097
THB ZAR
อาทิตย์
2.4342
ZAR THB
0.4108
THB ZAR
จันทร์
2.4295
ZAR THB
0.4116
THB ZAR
อังคาร
2.4422
ZAR THB
0.4095
THB ZAR
พุธ
2.4371
ZAR THB
0.4103
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.4493
ZAR THB
0.4083
THB ZAR
ศุกร์
2.4553
ZAR THB
0.4073
THB ZAR
อาทิตย์
2.4606
ZAR THB
0.4064
THB ZAR
จันทร์
2.4420
ZAR THB
0.4095
THB ZAR
อังคาร
2.3908
ZAR THB
0.4183
THB ZAR
พุธ
2.3438
ZAR THB
0.4267
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.3448
ZAR THB
0.4265
THB ZAR
ศุกร์
2.3652
ZAR THB
0.4228
THB ZAR
จันทร์
2.3253
ZAR THB
0.4301
THB ZAR
อังคาร
2.3299
ZAR THB
0.4292
THB ZAR
พุธ
2.3421
ZAR THB
0.4270
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.3475
ZAR THB
0.4260
THB ZAR
ศุกร์
2.3023
ZAR THB
0.4344
THB ZAR
จันทร์
2.2620
ZAR THB
0.4421
THB ZAR
อังคาร
2.2737
ZAR THB
0.4398
THB ZAR
พุธ
2.2465
ZAR THB
0.4451
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.2609
ZAR THB
0.4423
THB ZAR
ศุกร์
2.2818
ZAR THB
0.4383
THB ZAR
จันทร์
2.2700
ZAR THB
0.4405
THB ZAR
อังคาร
2.2808
ZAR THB
0.4384
THB ZAR
พุธ
2.2768
ZAR THB
0.4392
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.2899
ZAR THB
0.4367
THB ZAR
ศุกร์
2.2662
ZAR THB
0.4413
THB ZAR
จันทร์
2.2608
ZAR THB
0.4423
THB ZAR
อังคาร
2.2765
ZAR THB
0.4393
THB ZAR
พุธ
2.2867
ZAR THB
0.4373
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.2878
ZAR THB
0.4371
THB ZAR
ศุกร์
2.3454
ZAR THB
0.4264
THB ZAR
จันทร์
2.3649
ZAR THB
0.4228
THB ZAR
อังคาร
2.3627
ZAR THB
0.4232
THB ZAR
พุธ
2.3800
ZAR THB
0.4202
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.3701
ZAR THB
0.4219
THB ZAR
ศุกร์
2.3181
ZAR THB
0.4314
THB ZAR
จันทร์
2.3193
ZAR THB
0.4312
THB ZAR
อังคาร
2.3032
ZAR THB
0.4342
THB ZAR
พุธ
2.3099
ZAR THB
0.4329
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.3007
ZAR THB
0.4347
THB ZAR
ศุกร์
2.3287
ZAR THB
0.4294
THB ZAR
จันทร์
2.3688
ZAR THB
0.4222
THB ZAR
อังคาร
2.3881
ZAR THB
0.4187
THB ZAR
พุธ
2.4158
ZAR THB
0.4139
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.4546
ZAR THB
0.4074
THB ZAR
ศุกร์
2.3414
ZAR THB
0.4271
THB ZAR
จันทร์
2.2874
ZAR THB
0.4372
THB ZAR
อังคาร
2.3200
ZAR THB
0.4310
THB ZAR
พุธ
2.3751
ZAR THB
0.4210
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.3869
ZAR THB
0.4189
THB ZAR
ศุกร์
2.4126
ZAR THB
0.4145
THB ZAR
จันทร์
2.4072
ZAR THB
0.4154
THB ZAR
อังคาร
2.3824
ZAR THB
0.4198
THB ZAR
พุธ
2.3902
ZAR THB
0.4184
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.3830
ZAR THB
0.4196
THB ZAR
ศุกร์
2.4203
ZAR THB
0.4132
THB ZAR
จันทร์
2.4321
ZAR THB
0.4112
THB ZAR
อังคาร
2.4554
ZAR THB
0.4073
THB ZAR
พุธ
2.4286
ZAR THB
0.4118
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.4572
ZAR THB
0.4070
THB ZAR
ศุกร์
2.3988
ZAR THB
0.4169
THB ZAR
จันทร์
2.4541
ZAR THB
0.4075
THB ZAR
อังคาร
2.4397
ZAR THB
0.4099
THB ZAR
พุธ
2.4459
ZAR THB
0.4088
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.4610
ZAR THB
0.4063
THB ZAR
ศุกร์
2.4461
ZAR THB
0.4088
THB ZAR
จันทร์
2.4406
ZAR THB
0.4097
THB ZAR
อังคาร
2.4364
ZAR THB
0.4104
THB ZAR
พุธ
2.4539
ZAR THB
0.4075
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.4633
ZAR THB
0.4060
THB ZAR
ศุกร์
2.5029
ZAR THB
0.3995
THB ZAR
จันทร์
2.4999
ZAR THB
0.4000
THB ZAR
อังคาร
2.4859
ZAR THB
0.4023
THB ZAR
พุธ
2.5147
ZAR THB
0.3977
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5454
ZAR THB
0.3929
THB ZAR
ศุกร์
2.5596
ZAR THB
0.3907
THB ZAR
อาทิตย์
2.5563
ZAR THB
0.3912
THB ZAR
จันทร์
2.5749
ZAR THB
0.3884
THB ZAR
อังคาร
2.6022
ZAR THB
0.3843
THB ZAR
พุธ
2.6156
ZAR THB
0.3823
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5889
ZAR THB
0.3863
THB ZAR
ศุกร์
2.5847
ZAR THB
0.3869
THB ZAR
อาทิตย์
2.5829
ZAR THB
0.3872
THB ZAR
จันทร์
2.6007
ZAR THB
0.3845
THB ZAR
อังคาร
2.5808
ZAR THB
0.3875
THB ZAR
พุธ
2.5871
ZAR THB
0.3865
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5844
ZAR THB
0.3869
THB ZAR
ศุกร์
2.5629
ZAR THB
0.3902
THB ZAR
อาทิตย์
2.5677
ZAR THB
0.3894
THB ZAR
จันทร์
2.5521
ZAR THB
0.3918
THB ZAR
อังคาร
2.4728
ZAR THB
0.4044
THB ZAR
พุธ
2.4404
ZAR THB
0.4098
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.4291
ZAR THB
0.4117
THB ZAR
ศุกร์
2.4126
ZAR THB
0.4145
THB ZAR
อาทิตย์
2.4190
ZAR THB
0.4134
THB ZAR
จันทร์
2.4004
ZAR THB
0.4166
THB ZAR
อังคาร
2.3852
ZAR THB
0.4193
THB ZAR
พุธ
2.3514
ZAR THB
0.4253
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.3692
ZAR THB
0.4221
THB ZAR
ศุกร์
2.3918
ZAR THB
0.4181
THB ZAR
อาทิตย์
2.3897
ZAR THB
0.4185
THB ZAR
จันทร์
2.4144
ZAR THB
0.4142
THB ZAR
อังคาร
2.4737
ZAR THB
0.4042
THB ZAR
พุธ
2.4741
ZAR THB
0.4042
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.4587
ZAR THB
0.4067
THB ZAR
ศุกร์
2.4201
ZAR THB
0.4132
THB ZAR
อาทิตย์
2.4126
ZAR THB
0.4145
THB ZAR
จันทร์
2.4491
ZAR THB
0.4083
THB ZAR
อังคาร
2.4225
ZAR THB
0.4128
THB ZAR
พุธ
2.4351
ZAR THB
0.4107
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.4500
ZAR THB
0.4082
THB ZAR
ศุกร์
2.4639
ZAR THB
0.4059
THB ZAR
อาทิตย์
2.4598
ZAR THB
0.4065
THB ZAR
จันทร์
2.4843
ZAR THB
0.4025
THB ZAR
อังคาร
2.5002
ZAR THB
0.4000
THB ZAR
พุธ
2.5558
ZAR THB
0.3913
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5367
ZAR THB
0.3942
THB ZAR
ศุกร์
2.5259
ZAR THB
0.3959
THB ZAR
อาทิตย์
2.5213
ZAR THB
0.3966
THB ZAR
จันทร์
2.5232
ZAR THB
0.3963
THB ZAR
อังคาร
2.5719
ZAR THB
0.3888
THB ZAR
พุธ
2.5359
ZAR THB
0.3943
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.4921
ZAR THB
0.4013
THB ZAR
ศุกร์
2.5219
ZAR THB
0.3965
THB ZAR
อาทิตย์
2.5196
ZAR THB
0.3969
THB ZAR
จันทร์
2.5478
ZAR THB
0.3925
THB ZAR
อังคาร
2.5153
ZAR THB
0.3976
THB ZAR
พุธ
2.5380
ZAR THB
0.3940
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5129
ZAR THB
0.3979
THB ZAR
ศุกร์
2.5144
ZAR THB
0.3977
THB ZAR
อาทิตย์
2.5280
ZAR THB
0.3956
THB ZAR
จันทร์
2.5476
ZAR THB
0.3925
THB ZAR
อังคาร
2.4675
ZAR THB
0.4053
THB ZAR
พุธ
2.5037
ZAR THB
0.3994
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.4822
ZAR THB
0.4029
THB ZAR
ศุกร์
2.4681
ZAR THB
0.4052
THB ZAR
อาทิตย์
2.4824
ZAR THB
0.4028
THB ZAR
จันทร์
2.4912
ZAR THB
0.4014
THB ZAR
อังคาร
2.5223
ZAR THB
0.3965
THB ZAR
พุธ
2.5206
ZAR THB
0.3967
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5091
ZAR THB
0.3985
THB ZAR
ศุกร์
2.5108
ZAR THB
0.3983
THB ZAR
อาทิตย์
2.5156
ZAR THB
0.3975
THB ZAR
จันทร์
2.5181
ZAR THB
0.3971
THB ZAR
อังคาร
2.5368
ZAR THB
0.3942
THB ZAR
พุธ
2.5218
ZAR THB
0.3965
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5322
ZAR THB
0.3949
THB ZAR
ศุกร์
2.5291
ZAR THB
0.3954
THB ZAR
อาทิตย์
2.5343
ZAR THB
0.3946
THB ZAR
จันทร์
2.5997
ZAR THB
0.3847
THB ZAR
อังคาร
2.5772
ZAR THB
0.3880
THB ZAR
พุธ
2.5956
ZAR THB
0.3853
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5992
ZAR THB
0.3847
THB ZAR
ศุกร์
2.5742
ZAR THB
0.3885
THB ZAR
อาทิตย์
2.5766
ZAR THB
0.3881
THB ZAR
จันทร์
2.6137
ZAR THB
0.3826
THB ZAR
อังคาร
2.6489
ZAR THB
0.3775
THB ZAR
พุธ
2.6034
ZAR THB
0.3841
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5018
ZAR THB
0.3997
THB ZAR
ศุกร์
2.4699
ZAR THB
0.4049
THB ZAR
อาทิตย์
2.4836
ZAR THB
0.4026
THB ZAR
จันทร์
2.4599
ZAR THB
0.4065
THB ZAR
อังคาร
2.5015
ZAR THB
0.3998
THB ZAR
พุธ
2.4815
ZAR THB
0.4030
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.4602
ZAR THB
0.4065
THB ZAR
ศุกร์
2.4657
ZAR THB
0.4056
THB ZAR
อาทิตย์
2.4645
ZAR THB
0.4058
THB ZAR
จันทร์
2.5023
ZAR THB
0.3996
THB ZAR
อังคาร
2.5179
ZAR THB
0.3972
THB ZAR
พุธ
2.5223
ZAR THB
0.3965
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5200
ZAR THB
0.3968
THB ZAR
ศุกร์
2.5238
ZAR THB
0.3962
THB ZAR
อาทิตย์
2.5385
ZAR THB
0.3939
THB ZAR
จันทร์
2.5817
ZAR THB
0.3873
THB ZAR
อังคาร
2.5679
ZAR THB
0.3894
THB ZAR
พุธ
2.5317
ZAR THB
0.3950
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5339
ZAR THB
0.3946
THB ZAR
ศุกร์
2.5796
ZAR THB
0.3877
THB ZAR
อาทิตย์
2.5680
ZAR THB
0.3894
THB ZAR
จันทร์
2.5938
ZAR THB
0.3855
THB ZAR
อังคาร
2.6108
ZAR THB
0.3830
THB ZAR
พุธ
2.6437
ZAR THB
0.3783
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.6122
ZAR THB
0.3828
THB ZAR
ศุกร์
2.5887
ZAR THB
0.3863
THB ZAR
อาทิตย์
2.5803
ZAR THB
0.3876
THB ZAR
จันทร์
2.6099
ZAR THB
0.3832
THB ZAR
อังคาร
2.6139
ZAR THB
0.3826
THB ZAR
พุธ
2.5569
ZAR THB
0.3911
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5626
ZAR THB
0.3902
THB ZAR
ศุกร์
2.5520
ZAR THB
0.3919
THB ZAR
อาทิตย์
2.5468
ZAR THB
0.3926
THB ZAR
จันทร์
2.5391
ZAR THB
0.3938
THB ZAR
อังคาร
2.5823
ZAR THB
0.3872
THB ZAR
พุธ
2.5755
ZAR THB
0.3883
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.5645
ZAR THB
0.3899
THB ZAR
ศุกร์
2.5709
ZAR THB
0.3890
THB ZAR
อาทิตย์
2.5665
ZAR THB
0.3896
THB ZAR
จันทร์
2.5650
ZAR THB
0.3899
THB ZAR
อังคาร
2.5862
ZAR THB
0.3867
THB ZAR
พุธ
2.5956
ZAR THB
0.3853
THB ZAR
พฤหัสบดี
2.6371
ZAR THB
0.3792
THB ZAR
ศุกร์
2.6134
ZAR THB
0.3826
THB ZAR