อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง เลคแอลเบเนีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เลคแอลเบเนีย และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 เลคแอลเบเนีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เลคแอลเบเนีย
ต่ำสุด = 0.2729 (31/3/2563) เฉลี่ย = 0.2883 สูงสุด = 0.3009 (19/8/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เลคแอลเบเนีย และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
0.2734
ALL THB
3.6582
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2768
ALL THB
3.6130
THB ALL
ศุกร์
0.2766
ALL THB
3.6159
THB ALL
จันทร์
0.2771
ALL THB
3.6091
THB ALL
อังคาร
0.2764
ALL THB
3.6177
THB ALL
พุธ
0.2766
ALL THB
3.6155
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2753
ALL THB
3.6325
THB ALL
ศุกร์
0.2743
ALL THB
3.6460
THB ALL
จันทร์
0.2754
ALL THB
3.6310
THB ALL
อังคาร
0.2766
ALL THB
3.6148
THB ALL
พุธ
0.2766
ALL THB
3.6147
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2778
ALL THB
3.6000
THB ALL
ศุกร์
0.2766
ALL THB
3.6147
THB ALL
จันทร์
0.2755
ALL THB
3.6304
THB ALL
อังคาร
0.2759
ALL THB
3.6240
THB ALL
พุธ
0.2761
ALL THB
3.6216
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2773
ALL THB
3.6060
THB ALL
ศุกร์
0.2766
ALL THB
3.6152
THB ALL
จันทร์
0.2778
ALL THB
3.6003
THB ALL
อังคาร
0.2783
ALL THB
3.5926
THB ALL
พุธ
0.2782
ALL THB
3.5945
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2801
ALL THB
3.5702
THB ALL
ศุกร์
0.2811
ALL THB
3.5571
THB ALL
จันทร์
0.2813
ALL THB
3.5553
THB ALL
อังคาร
0.2806
ALL THB
3.5638
THB ALL
พุธ
0.2800
ALL THB
3.5715
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2801
ALL THB
3.5703
THB ALL
ศุกร์
0.2808
ALL THB
3.5615
THB ALL
จันทร์
0.2805
ALL THB
3.5654
THB ALL
อังคาร
0.2803
ALL THB
3.5671
THB ALL
พุธ
0.2790
ALL THB
3.5849
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2778
ALL THB
3.5997
THB ALL
ศุกร์
0.2767
ALL THB
3.6136
THB ALL
จันทร์
0.2768
ALL THB
3.6124
THB ALL
อังคาร
0.2765
ALL THB
3.6165
THB ALL
พุธ
0.2754
ALL THB
3.6311
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2779
ALL THB
3.5988
THB ALL
ศุกร์
0.2794
ALL THB
3.5790
THB ALL
จันทร์
0.2804
ALL THB
3.5664
THB ALL
อังคาร
0.2811
ALL THB
3.5571
THB ALL
พุธ
0.2835
ALL THB
3.5280
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2828
ALL THB
3.5355
THB ALL
ศุกร์
0.2844
ALL THB
3.5166
THB ALL
อังคาร
0.2854
ALL THB
3.5044
THB ALL
พุธ
0.2838
ALL THB
3.5241
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2864
ALL THB
3.4913
THB ALL
ศุกร์
0.2890
ALL THB
3.4604
THB ALL
จันทร์
0.2920
ALL THB
3.4252
THB ALL
อังคาร
0.2903
ALL THB
3.4452
THB ALL
พุธ
0.2890
ALL THB
3.4605
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2889
ALL THB
3.4614
THB ALL
ศุกร์
0.2893
ALL THB
3.4561
THB ALL
จันทร์
0.2922
ALL THB
3.4223
THB ALL
อังคาร
0.2911
ALL THB
3.4349
THB ALL
พุธ
0.2901
ALL THB
3.4473
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2865
ALL THB
3.4910
THB ALL
ศุกร์
0.2839
ALL THB
3.5222
THB ALL
จันทร์
0.2854
ALL THB
3.5038
THB ALL
อังคาร
0.2911
ALL THB
3.4349
THB ALL
พุธ
0.2861
ALL THB
3.4949
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2878
ALL THB
3.4743
THB ALL
ศุกร์
0.2836
ALL THB
3.5256
THB ALL
จันทร์
0.2804
ALL THB
3.5667
THB ALL
อังคาร
0.2729
ALL THB
3.6646
THB ALL
พุธ
0.2779
ALL THB
3.5978
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2810
ALL THB
3.5592
THB ALL
ศุกร์
0.2793
ALL THB
3.5799
THB ALL
จันทร์
0.2821
ALL THB
3.5449
THB ALL
อังคาร
0.2835
ALL THB
3.5269
THB ALL
พุธ
0.2816
ALL THB
3.5508
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2820
ALL THB
3.5464
THB ALL
ศุกร์
0.2821
ALL THB
3.5443
THB ALL
จันทร์
0.2817
ALL THB
3.5504
THB ALL
อังคาร
0.2830
ALL THB
3.5335
THB ALL
พุธ
0.2829
ALL THB
3.5343
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2830
ALL THB
3.5335
THB ALL
ศุกร์
0.2808
ALL THB
3.5609
THB ALL
จันทร์
0.2821
ALL THB
3.5445
THB ALL
อังคาร
0.2825
ALL THB
3.5396
THB ALL
พุธ
0.2819
ALL THB
3.5478
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2795
ALL THB
3.5780
THB ALL
ศุกร์
0.2786
ALL THB
3.5900
THB ALL
จันทร์
0.2852
ALL THB
3.5069
THB ALL
อังคาร
0.2855
ALL THB
3.5030
THB ALL
พุธ
0.2843
ALL THB
3.5176
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2845
ALL THB
3.5148
THB ALL
ศุกร์
0.2874
ALL THB
3.4796
THB ALL
จันทร์
0.2863
ALL THB
3.4931
THB ALL
อังคาร
0.2840
ALL THB
3.5208
THB ALL
พุธ
0.2832
ALL THB
3.5310
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2813
ALL THB
3.5550
THB ALL
ศุกร์
0.2806
ALL THB
3.5632
THB ALL
จันทร์
0.2799
ALL THB
3.5728
THB ALL
อังคาร
0.2795
ALL THB
3.5778
THB ALL
พุธ
0.2808
ALL THB
3.5608
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2803
ALL THB
3.5682
THB ALL
ศุกร์
0.2810
ALL THB
3.5589
THB ALL
จันทร์
0.2801
ALL THB
3.5696
THB ALL
อังคาร
0.2832
ALL THB
3.5305
THB ALL
พุธ
0.2811
ALL THB
3.5573
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2824
ALL THB
3.5408
THB ALL
ศุกร์
0.2814
ALL THB
3.5538
THB ALL
จันทร์
0.2815
ALL THB
3.5526
THB ALL
อังคาร
0.2820
ALL THB
3.5461
THB ALL
พุธ
0.2833
ALL THB
3.5302
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2826
ALL THB
3.5388
THB ALL
ศุกร์
0.2852
ALL THB
3.5065
THB ALL
จันทร์
0.2831
ALL THB
3.5326
THB ALL
อังคาร
0.2834
ALL THB
3.5282
THB ALL
พุธ
0.2844
ALL THB
3.5166
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2852
ALL THB
3.5068
THB ALL
ศุกร์
0.2871
ALL THB
3.4832
THB ALL
จันทร์
0.2851
ALL THB
3.5070
THB ALL
อังคาร
0.2847
ALL THB
3.5125
THB ALL
พุธ
0.2852
ALL THB
3.5065
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2829
ALL THB
3.5346
THB ALL
ศุกร์
0.2815
ALL THB
3.5524
THB ALL
จันทร์
0.2817
ALL THB
3.5497
THB ALL
อังคาร
0.2831
ALL THB
3.5325
THB ALL
พุธ
0.2826
ALL THB
3.5386
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2811
ALL THB
3.5578
THB ALL
ศุกร์
0.2794
ALL THB
3.5792
THB ALL
จันทร์
0.2802
ALL THB
3.5683
THB ALL
อังคาร
0.2815
ALL THB
3.5529
THB ALL
พุธ
0.2808
ALL THB
3.5619
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2787
ALL THB
3.5884
THB ALL
ศุกร์
0.2791
ALL THB
3.5831
THB ALL
จันทร์
0.2802
ALL THB
3.5689
THB ALL
อังคาร
0.2787
ALL THB
3.5881
THB ALL
พุธ
0.2792
ALL THB
3.5821
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2818
ALL THB
3.5480
THB ALL
ศุกร์
0.2811
ALL THB
3.5577
THB ALL
จันทร์
0.2827
ALL THB
3.5372
THB ALL
อังคาร
0.2840
ALL THB
3.5207
THB ALL
พุธ
0.2839
ALL THB
3.5225
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2844
ALL THB
3.5157
THB ALL
ศุกร์
0.2844
ALL THB
3.5160
THB ALL
อังคาร
0.2892
ALL THB
3.4580
THB ALL
พุธ
0.2903
ALL THB
3.4447
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2905
ALL THB
3.4429
THB ALL
ศุกร์
0.2912
ALL THB
3.4344
THB ALL
อังคาร
0.2916
ALL THB
3.4293
THB ALL
พุธ
0.2947
ALL THB
3.3931
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2967
ALL THB
3.3709
THB ALL
ศุกร์
0.2962
ALL THB
3.3758
THB ALL
จันทร์
0.2986
ALL THB
3.3488
THB ALL
อังคาร
0.2988
ALL THB
3.3470
THB ALL
พุธ
0.2979
ALL THB
3.3566
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2977
ALL THB
3.3590
THB ALL
ศุกร์
0.2978
ALL THB
3.3580
THB ALL
จันทร์
0.2952
ALL THB
3.3870
THB ALL
อังคาร
0.2965
ALL THB
3.3722
THB ALL
พุธ
0.2969
ALL THB
3.3677
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2983
ALL THB
3.3518
THB ALL
ศุกร์
0.2978
ALL THB
3.3583
THB ALL
จันทร์
0.2957
ALL THB
3.3816
THB ALL
อังคาร
0.2958
ALL THB
3.3807
THB ALL
พุธ
0.2953
ALL THB
3.3860
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2967
ALL THB
3.3708
THB ALL
ศุกร์
0.2963
ALL THB
3.3744
THB ALL
อังคาร
0.2990
ALL THB
3.3441
THB ALL
พุธ
0.3009
ALL THB
3.3235
THB ALL
พฤหัสบดี
0.3007
ALL THB
3.3253
THB ALL
ศุกร์
0.3005
ALL THB
3.3283
THB ALL
จันทร์
0.3006
ALL THB
3.3269
THB ALL
อังคาร
0.3009
ALL THB
3.3239
THB ALL
พุธ
0.2977
ALL THB
3.3586
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2969
ALL THB
3.3677
THB ALL
ศุกร์
0.2985
ALL THB
3.3500
THB ALL
จันทร์
0.2986
ALL THB
3.3490
THB ALL
อังคาร
0.2998
ALL THB
3.3358
THB ALL
พุธ
0.2983
ALL THB
3.3529
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2994
ALL THB
3.3401
THB ALL
ศุกร์
0.2993
ALL THB
3.3414
THB ALL
จันทร์
0.2986
ALL THB
3.3485
THB ALL
อังคาร
0.2986
ALL THB
3.3494
THB ALL
พุธ
0.2974
ALL THB
3.3628
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2986
ALL THB
3.3492
THB ALL
ศุกร์
0.2994
ALL THB
3.3401
THB ALL
จันทร์
0.3000
ALL THB
3.3338
THB ALL
อังคาร
0.2985
ALL THB
3.3497
THB ALL
พุธ
0.2977
ALL THB
3.3588
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2969
ALL THB
3.3684
THB ALL
ศุกร์
0.2972
ALL THB
3.3645
THB ALL
จันทร์
0.2966
ALL THB
3.3710
THB ALL
อังคาร
0.2976
ALL THB
3.3597
THB ALL
พุธ
0.2974
ALL THB
3.3624
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2969
ALL THB
3.3679
THB ALL
ศุกร์
0.2975
ALL THB
3.3610
THB ALL
จันทร์
0.2984
ALL THB
3.3508
THB ALL
อังคาร
0.2984
ALL THB
3.3509
THB ALL
พุธ
0.2987
ALL THB
3.3476
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2988
ALL THB
3.3468
THB ALL
ศุกร์
0.2980
ALL THB
3.3561
THB ALL
จันทร์
0.2979
ALL THB
3.3569
THB ALL
อังคาร
0.2965
ALL THB
3.3728
THB ALL
พุธ
0.2959
ALL THB
3.3792
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2957
ALL THB
3.3817
THB ALL
ศุกร์
0.2955
ALL THB
3.3836
THB ALL
จันทร์
0.2964
ALL THB
3.3743
THB ALL
อังคาร
0.2955
ALL THB
3.3837
THB ALL
พุธ
0.2949
ALL THB
3.3907
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2945
ALL THB
3.3952
THB ALL
ศุกร์
0.2947
ALL THB
3.3929
THB ALL
จันทร์
0.2960
ALL THB
3.3782
THB ALL
อังคาร
0.2982
ALL THB
3.3537
THB ALL
พุธ
0.2990
ALL THB
3.3441
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2985
ALL THB
3.3496
THB ALL
ศุกร์
0.2986
ALL THB
3.3486
THB ALL
จันทร์
0.2979
ALL THB
3.3573
THB ALL
อังคาร
0.2974
ALL THB
3.3622
THB ALL
พุธ
0.2951
ALL THB
3.3885
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2953
ALL THB
3.3860
THB ALL
ศุกร์
0.2933
ALL THB
3.4091
THB ALL
จันทร์
0.2925
ALL THB
3.4192
THB ALL
อังคาร
0.2929
ALL THB
3.4141
THB ALL
พุธ
0.2936
ALL THB
3.4055
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2939
ALL THB
3.4030
THB ALL
ศุกร์
0.2926
ALL THB
3.4171
THB ALL
จันทร์
0.2925
ALL THB
3.4192
THB ALL
อังคาร
0.2894
ALL THB
3.4559
THB ALL
พุธ
0.2879
ALL THB
3.4737
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2887
ALL THB
3.4642
THB ALL
ศุกร์
0.2884
ALL THB
3.4669
THB ALL
จันทร์
0.2897
ALL THB
3.4517
THB ALL
อังคาร
0.2894
ALL THB
3.4553
THB ALL
พุธ
0.2904
ALL THB
3.4434
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2905
ALL THB
3.4418
THB ALL
ศุกร์
0.2899
ALL THB
3.4497
THB ALL
จันทร์
0.2911
ALL THB
3.4356
THB ALL
อังคาร
0.2918
ALL THB
3.4272
THB ALL
พุธ
0.2914
ALL THB
3.4317
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2913
ALL THB
3.4325
THB ALL
ศุกร์
0.2919
ALL THB
3.4262
THB ALL
จันทร์
0.2927
ALL THB
3.4164
THB ALL
อังคาร
0.2917
ALL THB
3.4279
THB ALL
พุธ
0.2942
ALL THB
3.3990
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2949
ALL THB
3.3908
THB ALL
ศุกร์
0.2961
ALL THB
3.3777
THB ALL
จันทร์
0.2954
ALL THB
3.3856
THB ALL
อังคาร
0.2938
ALL THB
3.4037
THB ALL
พุธ
0.2942
ALL THB
3.3987
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2935
ALL THB
3.4066
THB ALL
ศุกร์
0.2944
ALL THB
3.3966
THB ALL
จันทร์
0.2953
ALL THB
3.3863
THB ALL
อังคาร
0.2953
ALL THB
3.3860
THB ALL
พุธ
0.2958
ALL THB
3.3806
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2955
ALL THB
3.3845
THB ALL
ศุกร์
0.2955
ALL THB
3.3844
THB ALL
จันทร์
0.2957
ALL THB
3.3822
THB ALL
อังคาร
0.2989
ALL THB
3.3460
THB ALL
พุธ
0.2989
ALL THB
3.3455
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2987
ALL THB
3.3483
THB ALL
ศุกร์
0.2978
ALL THB
3.3585
THB ALL
จันทร์
0.2999
ALL THB
3.3348
THB ALL
อังคาร
0.2989
ALL THB
3.3457
THB ALL
พุธ
0.2981
ALL THB
3.3548
THB ALL
พฤหัสบดี
0.2966
ALL THB
3.3719
THB ALL