อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง เปโซโคลอมเบีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เปโซโคลอมเบีย และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 เปโซโคลอมเบีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เปโซโคลอมเบีย
ต่ำสุด = 0.008112 (7/5/2564) เฉลี่ย = 0.008546 สูงสุด = 0.008977 (11/10/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เปโซโคลอมเบีย และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
0.008723
COP THB
114.64
THB COP
จันทร์
0.008747
COP THB
114.32
THB COP
อังคาร
0.008740
COP THB
114.41
THB COP
พุธ
0.008699
COP THB
114.95
THB COP
พฤหัสบดี
0.008662
COP THB
115.44
THB COP
ศุกร์
0.008791
COP THB
113.76
THB COP
จันทร์
0.008571
COP THB
116.67
THB COP
อังคาร
0.008677
COP THB
115.25
THB COP
พุธ
0.008601
COP THB
116.27
THB COP
พฤหัสบดี
0.008626
COP THB
115.92
THB COP
ศุกร์
0.008624
COP THB
115.95
THB COP
จันทร์
0.008691
COP THB
115.06
THB COP
อังคาร
0.008718
COP THB
114.71
THB COP
พุธ
0.008626
COP THB
115.93
THB COP
พฤหัสบดี
0.008592
COP THB
116.39
THB COP
ศุกร์
0.008613
COP THB
116.10
THB COP
จันทร์
0.008589
COP THB
116.43
THB COP
อังคาร
0.008479
COP THB
117.94
THB COP
พุธ
0.008353
COP THB
119.72
THB COP
พฤหัสบดี
0.008302
COP THB
120.45
THB COP
ศุกร์
0.008313
COP THB
120.29
THB COP
จันทร์
0.008386
COP THB
119.24
THB COP
อังคาร
0.008371
COP THB
119.46
THB COP
พุธ
0.008402
COP THB
119.02
THB COP
พฤหัสบดี
0.008499
COP THB
117.66
THB COP
ศุกร์
0.008501
COP THB
117.64
THB COP
จันทร์
0.008475
COP THB
118.00
THB COP
อังคาร
0.008477
COP THB
117.96
THB COP
พุธ
0.008391
COP THB
119.17
THB COP
พฤหัสบดี
0.008354
COP THB
119.71
THB COP
ศุกร์
0.008378
COP THB
119.36
THB COP
จันทร์
0.008488
COP THB
117.82
THB COP
อังคาร
0.008566
COP THB
116.74
THB COP
พุธ
0.008504
COP THB
117.59
THB COP
พฤหัสบดี
0.008527
COP THB
117.27
THB COP
ศุกร์
0.008545
COP THB
117.03
THB COP
จันทร์
0.008459
COP THB
118.21
THB COP
อังคาร
0.008416
COP THB
118.82
THB COP
พุธ
0.008359
COP THB
119.63
THB COP
พฤหัสบดี
0.008449
COP THB
118.36
THB COP
ศุกร์
0.008412
COP THB
118.87
THB COP
จันทร์
0.008319
COP THB
120.21
THB COP
อังคาร
0.008290
COP THB
120.63
THB COP
พุธ
0.008410
COP THB
118.91
THB COP
พฤหัสบดี
0.008290
COP THB
120.62
THB COP
ศุกร์
0.008216
COP THB
121.71
THB COP
จันทร์
0.008406
COP THB
118.97
THB COP
อังคาร
0.008481
COP THB
117.91
THB COP
พุธ
0.008516
COP THB
117.43
THB COP
พฤหัสบดี
0.008554
COP THB
116.90
THB COP
ศุกร์
0.008630
COP THB
115.87
THB COP
จันทร์
0.008652
COP THB
115.58
THB COP
อังคาร
0.008615
COP THB
116.08
THB COP
พุธ
0.008624
COP THB
115.95
THB COP
พฤหัสบดี
0.008690
COP THB
115.07
THB COP
ศุกร์
0.008603
COP THB
116.24
THB COP
จันทร์
0.008715
COP THB
114.75
THB COP
อังคาร
0.008673
COP THB
115.31
THB COP
พุธ
0.008675
COP THB
115.28
THB COP
พฤหัสบดี
0.008573
COP THB
116.64
THB COP
ศุกร์
0.008504
COP THB
117.59
THB COP
จันทร์
0.008498
COP THB
117.68
THB COP
อังคาร
0.008443
COP THB
118.44
THB COP
พุธ
0.008408
COP THB
118.94
THB COP
พฤหัสบดี
0.008400
COP THB
119.05
THB COP
ศุกร์
0.008552
COP THB
116.93
THB COP
จันทร์
0.008581
COP THB
116.54
THB COP
อังคาร
0.008623
COP THB
115.97
THB COP
พุธ
0.008589
COP THB
116.42
THB COP
พฤหัสบดี
0.008633
COP THB
115.84
THB COP
ศุกร์
0.008619
COP THB
116.02
THB COP
จันทร์
0.008702
COP THB
114.91
THB COP
อังคาร
0.008616
COP THB
116.06
THB COP
พุธ
0.008607
COP THB
116.18
THB COP
พฤหัสบดี
0.008533
COP THB
117.19
THB COP
ศุกร์
0.008556
COP THB
116.88
THB COP
จันทร์
0.008674
COP THB
115.28
THB COP
อังคาร
0.008684
COP THB
115.15
THB COP
พุธ
0.008615
COP THB
116.08
THB COP
พฤหัสบดี
0.008630
COP THB
115.87
THB COP
ศุกร์
0.008688
COP THB
115.11
THB COP
จันทร์
0.008668
COP THB
115.37
THB COP
อังคาร
0.008643
COP THB
115.70
THB COP
พุธ
0.008476
COP THB
117.98
THB COP
พฤหัสบดี
0.008432
COP THB
118.60
THB COP
ศุกร์
0.008403
COP THB
119.00
THB COP
จันทร์
0.008380
COP THB
119.34
THB COP
อังคาร
0.008271
COP THB
120.90
THB COP
พุธ
0.008180
COP THB
122.25
THB COP
พฤหัสบดี
0.008176
COP THB
122.30
THB COP
ศุกร์
0.008112
COP THB
123.27
THB COP
จันทร์
0.008235
COP THB
121.43
THB COP
อังคาร
0.008285
COP THB
120.70
THB COP
พุธ
0.008400
COP THB
119.05
THB COP
พฤหัสบดี
0.008408
COP THB
118.93
THB COP
ศุกร์
0.008389
COP THB
119.21
THB COP
จันทร์
0.008480
COP THB
117.93
THB COP
อังคาร
0.008566
COP THB
116.74
THB COP
พุธ
0.008530
COP THB
117.23
THB COP
พฤหัสบดี
0.008567
COP THB
116.73
THB COP
ศุกร์
0.008537
COP THB
117.14
THB COP
จันทร์
0.008430
COP THB
118.62
THB COP
อังคาร
0.008399
COP THB
119.07
THB COP
พุธ
0.008362
COP THB
119.59
THB COP
พฤหัสบดี
0.008347
COP THB
119.80
THB COP
ศุกร์
0.008333
COP THB
120.01
THB COP
จันทร์
0.008388
COP THB
119.22
THB COP
อังคาร
0.008430
COP THB
118.63
THB COP
พุธ
0.008371
COP THB
119.46
THB COP
พฤหัสบดี
0.008502
COP THB
117.61
THB COP
ศุกร์
0.008505
COP THB
117.58
THB COP
จันทร์
0.008552
COP THB
116.93
THB COP
อังคาร
0.008662
COP THB
115.45
THB COP
พุธ
0.008649
COP THB
115.62
THB COP
พฤหัสบดี
0.008655
COP THB
115.54
THB COP
ศุกร์
0.008641
COP THB
115.72
THB COP
จันทร์
0.008608
COP THB
116.17
THB COP
อังคาร
0.008514
COP THB
117.45
THB COP
พุธ
0.008527
COP THB
117.27
THB COP
พฤหัสบดี
0.008365
COP THB
119.55
THB COP
ศุกร์
0.008546
COP THB
117.02
THB COP
จันทร์
0.008461
COP THB
118.19
THB COP
อังคาร
0.008421
COP THB
118.75
THB COP
พุธ
0.008506
COP THB
117.57
THB COP
พฤหัสบดี
0.008419
COP THB
118.77
THB COP
ศุกร์
0.008401
COP THB
119.04
THB COP
จันทร์
0.008474
COP THB
118.01
THB COP
อังคาร
0.008536
COP THB
117.15
THB COP
พุธ
0.008642
COP THB
115.72
THB COP
พฤหัสบดี
0.008492
COP THB
117.75
THB COP
ศุกร์
0.008556
COP THB
116.88
THB COP
จันทร์
0.008537
COP THB
117.14
THB COP
อังคาร
0.008573
COP THB
116.65
THB COP
พุธ
0.008605
COP THB
116.21
THB COP
พฤหัสบดี
0.008608
COP THB
116.17
THB COP
ศุกร์
0.008497
COP THB
117.69
THB COP
จันทร์
0.008500
COP THB
117.65
THB COP
อังคาร
0.008513
COP THB
117.47
THB COP
พุธ
0.008513
COP THB
117.46
THB COP
พฤหัสบดี
0.008559
COP THB
116.84
THB COP
ศุกร์
0.008619
COP THB
116.02
THB COP
จันทร์
0.008589
COP THB
116.42
THB COP
อังคาร
0.008605
COP THB
116.22
THB COP
พุธ
0.008555
COP THB
116.89
THB COP
พฤหัสบดี
0.008582
COP THB
116.52
THB COP
ศุกร์
0.008523
COP THB
117.33
THB COP
จันทร์
0.008537
COP THB
117.13
THB COP
อังคาร
0.008469
COP THB
118.07
THB COP
พุธ
0.008405
COP THB
118.98
THB COP
พฤหัสบดี
0.008411
COP THB
118.90
THB COP
ศุกร์
0.008501
COP THB
117.64
THB COP
จันทร์
0.008553
COP THB
116.92
THB COP
อังคาร
0.008515
COP THB
117.44
THB COP
พุธ
0.008489
COP THB
117.80
THB COP
พฤหัสบดี
0.008491
COP THB
117.78
THB COP
ศุกร์
0.008517
COP THB
117.42
THB COP
จันทร์
0.008497
COP THB
117.69
THB COP
อังคาร
0.008408
COP THB
118.93
THB COP
พุธ
0.008332
COP THB
120.02
THB COP
พฤหัสบดี
0.008343
COP THB
119.86
THB COP
ศุกร์
0.008468
COP THB
118.09
THB COP
จันทร์
0.008687
COP THB
115.12
THB COP
อังคาร
0.008647
COP THB
115.65
THB COP
พุธ
0.008633
COP THB
115.83
THB COP
พฤหัสบดี
0.008578
COP THB
116.57
THB COP
ศุกร์
0.008656
COP THB
115.53
THB COP
จันทร์
0.008649
COP THB
115.62
THB COP
อังคาร
0.008509
COP THB
117.53
THB COP
พุธ
0.008436
COP THB
118.54
THB COP
พฤหัสบดี
0.008484
COP THB
117.88
THB COP
ศุกร์
0.008432
COP THB
118.59
THB COP
จันทร์
0.008416
COP THB
118.82
THB COP
อังคาร
0.008449
COP THB
118.36
THB COP
พุธ
0.008466
COP THB
118.12
THB COP
พฤหัสบดี
0.008634
COP THB
115.82
THB COP
ศุกร์
0.008681
COP THB
115.20
THB COP
จันทร์
0.008546
COP THB
117.01
THB COP
อังคาร
0.008583
COP THB
116.51
THB COP
พุธ
0.008581
COP THB
116.54
THB COP
พฤหัสบดี
0.008618
COP THB
116.03
THB COP
ศุกร์
0.008557
COP THB
116.87
THB COP
จันทร์
0.008524
COP THB
117.31
THB COP
อังคาร
0.008612
COP THB
116.12
THB COP
พุธ
0.008596
COP THB
116.33
THB COP
พฤหัสบดี
0.008582
COP THB
116.52
THB COP
ศุกร์
0.008725
COP THB
114.61
THB COP
จันทร์
0.008682
COP THB
115.18
THB COP
อังคาร
0.008733
COP THB
114.51
THB COP
พุธ
0.008701
COP THB
114.93
THB COP
พฤหัสบดี
0.008646
COP THB
115.66
THB COP
ศุกร์
0.008726
COP THB
114.60
THB COP
จันทร์
0.008736
COP THB
114.47
THB COP
อังคาร
0.008785
COP THB
113.83
THB COP
พุธ
0.008795
COP THB
113.70
THB COP
พฤหัสบดี
0.008773
COP THB
113.99
THB COP
ศุกร์
0.008775
COP THB
113.96
THB COP
จันทร์
0.008903
COP THB
112.32
THB COP
อังคาร
0.008893
COP THB
112.45
THB COP
พุธ
0.008905
COP THB
112.29
THB COP
พฤหัสบดี
0.008944
COP THB
111.81
THB COP
ศุกร์
0.008943
COP THB
111.82
THB COP
จันทร์
0.008977
COP THB
111.40
THB COP
อังคาร
0.008839
COP THB
113.13
THB COP
พุธ
0.008878
COP THB
112.63
THB COP
พฤหัสบดี
0.008962
COP THB
111.58
THB COP
ศุกร์
0.008908
COP THB
112.26
THB COP
จันทร์
0.008863
COP THB
112.83
THB COP
อังคาร
0.008906
COP THB
112.29
THB COP
พุธ
0.008831
COP THB
113.24
THB COP
พฤหัสบดี
0.008867
COP THB
112.78
THB COP
ศุกร์
0.008840
COP THB
113.13
THB COP
จันทร์
0.008742
COP THB
114.38
THB COP
อังคาร
0.008780
COP THB
113.90
THB COP
พุธ
0.008834
COP THB
113.20
THB COP
พฤหัสบดี
0.008835
COP THB
113.18
THB COP
ศุกร์
0.008865
COP THB
112.80
THB COP
จันทร์
0.008763
COP THB
114.11
THB COP
อังคาร
0.008864
COP THB
112.81
THB COP
พุธ
0.008839
COP THB
113.13
THB COP
พฤหัสบดี
0.008766
COP THB
114.08
THB COP
ศุกร์
0.008675
COP THB
115.27
THB COP
จันทร์
0.008545
COP THB
117.02
THB COP
อังคาร
0.008474
COP THB
118.00
THB COP
พุธ
0.008449
COP THB
118.36
THB COP
พฤหัสบดี
0.008442
COP THB
118.46
THB COP
ศุกร์
0.008447
COP THB
118.38
THB COP
จันทร์
0.008438
COP THB
118.51
THB COP
อังคาร
0.008353
COP THB
119.72
THB COP
พุธ
0.008381
COP THB
119.32
THB COP
พฤหัสบดี
0.008370
COP THB
119.47
THB COP
ศุกร์
0.008324
COP THB
120.14
THB COP
จันทร์
0.008359
COP THB
119.62
THB COP
อังคาร
0.008438
COP THB
118.51
THB COP
พุธ
0.008467
COP THB
118.10
THB COP
พฤหัสบดี
0.008447
COP THB
118.39
THB COP
ศุกร์
0.008512
COP THB
117.47
THB COP
จันทร์
0.008458
COP THB
118.24
THB COP
อังคาร
0.008442
COP THB
118.46
THB COP
พุธ
0.008332
COP THB
120.02
THB COP
พฤหัสบดี
0.008483
COP THB
117.89
THB COP
ศุกร์
0.008509
COP THB
117.52
THB COP
จันทร์
0.008593
COP THB
116.38
THB COP
อังคาร
0.008465
COP THB
118.13
THB COP
พุธ
0.008537
COP THB
117.14
THB COP
พฤหัสบดี
0.008587
COP THB
116.45
THB COP
ศุกร์
0.008611
COP THB
116.14
THB COP
จันทร์
0.008543
COP THB
117.06
THB COP
อังคาร
0.008594
COP THB
116.36
THB COP
พุธ
0.008550
COP THB
116.96
THB COP
พฤหัสบดี
0.008362
COP THB
119.59
THB COP
ศุกร์
0.008356
COP THB
119.67
THB COP
จันทร์
0.008313
COP THB
120.30
THB COP
อังคาร
0.008495
COP THB
117.72
THB COP
พุธ
0.008430
COP THB
118.62
THB COP
พฤหัสบดี
0.008393
COP THB
119.15
THB COP
ศุกร์
0.008362
COP THB
119.59
THB COP
จันทร์
0.008382
COP THB
119.30
THB COP
อังคาร
0.008400
COP THB
119.05
THB COP
พุธ
0.008343
COP THB
119.87
THB COP
พฤหัสบดี
0.008334
COP THB
120.00
THB COP
ศุกร์
0.008213
COP THB
121.77
THB COP