อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง เปโซโคลอมเบีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เปโซโคลอมเบีย และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 เปโซโคลอมเบีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เปโซโคลอมเบีย
ต่ำสุด = 0.009874 (28/12/2561) เฉลี่ย = 0.01095 สูงสุด = 0.01165 (19/7/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เปโซโคลอมเบีย และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
0.01089
COP THB
91.831
THB COP
อังคาร
0.01088
COP THB
91.893
THB COP
พุธ
0.01105
COP THB
90.527
THB COP
พฤหัสบดี
0.01111
COP THB
90.042
THB COP
ศุกร์
0.01116
COP THB
89.586
THB COP
จันทร์
0.01108
COP THB
90.286
THB COP
อังคาร
0.01107
COP THB
90.306
THB COP
พุธ
0.01107
COP THB
90.326
THB COP
พฤหัสบดี
0.01111
COP THB
90.016
THB COP
ศุกร์
0.01118
COP THB
89.412
THB COP
จันทร์
0.01118
COP THB
89.429
THB COP
อังคาร
0.01117
COP THB
89.560
THB COP
พุธ
0.01117
COP THB
89.535
THB COP
พฤหัสบดี
0.01122
COP THB
89.088
THB COP
ศุกร์
0.01120
COP THB
89.314
THB COP
จันทร์
0.01120
COP THB
89.247
THB COP
อังคาร
0.01116
COP THB
89.584
THB COP
พุธ
0.01110
COP THB
90.063
THB COP
พฤหัสบดี
0.01116
COP THB
89.580
THB COP
ศุกร์
0.01122
COP THB
89.096
THB COP
จันทร์
0.01115
COP THB
89.687
THB COP
อังคาร
0.01109
COP THB
90.176
THB COP
พุธ
0.01098
COP THB
91.065
THB COP
พฤหัสบดี
0.01108
COP THB
90.249
THB COP
ศุกร์
0.01123
COP THB
89.059
THB COP
จันทร์
0.01108
COP THB
90.229
THB COP
อังคาร
0.01111
COP THB
90.020
THB COP
พุธ
0.01113
COP THB
89.833
THB COP
พฤหัสบดี
0.01116
COP THB
89.579
THB COP
ศุกร์
0.01106
COP THB
90.433
THB COP
จันทร์
0.01075
COP THB
92.981
THB COP
อังคาร
0.01091
COP THB
91.656
THB COP
พุธ
0.01081
COP THB
92.504
THB COP
พฤหัสบดี
0.01090
COP THB
91.707
THB COP
ศุกร์
0.01094
COP THB
91.426
THB COP
จันทร์
0.01105
COP THB
90.463
THB COP
อังคาร
0.01110
COP THB
90.081
THB COP
พุธ
0.01101
COP THB
90.859
THB COP
พฤหัสบดี
0.01098
COP THB
91.108
THB COP
ศุกร์
0.01102
COP THB
90.741
THB COP
จันทร์
0.01101
COP THB
90.815
THB COP
อังคาร
0.01102
COP THB
90.742
THB COP
พุธ
0.01100
COP THB
90.914
THB COP
พฤหัสบดี
0.01099
COP THB
90.979
THB COP
ศุกร์
0.01091
COP THB
91.627
THB COP
จันทร์
0.01097
COP THB
91.197
THB COP
อังคาร
0.01099
COP THB
91.005
THB COP
พุธ
0.01099
COP THB
91.013
THB COP
พฤหัสบดี
0.01095
COP THB
91.321
THB COP
ศุกร์
0.01090
COP THB
91.761
THB COP
จันทร์
0.01092
COP THB
91.607
THB COP
อังคาร
0.01098
COP THB
91.072
THB COP
พุธ
0.01091
COP THB
91.646
THB COP
พฤหัสบดี
0.01098
COP THB
91.104
THB COP
ศุกร์
0.01096
COP THB
91.277
THB COP
จันทร์
0.01093
COP THB
91.525
THB COP
อังคาร
0.01090
COP THB
91.711
THB COP
พุธ
0.01089
COP THB
91.859
THB COP
พฤหัสบดี
0.01093
COP THB
91.462
THB COP
ศุกร์
0.01092
COP THB
91.557
THB COP
จันทร์
0.01096
COP THB
91.271
THB COP
อังคาร
0.01112
COP THB
89.903
THB COP
พุธ
0.01121
COP THB
89.197
THB COP
พฤหัสบดี
0.01118
COP THB
89.421
THB COP
ศุกร์
0.01118
COP THB
89.410
THB COP
จันทร์
0.01117
COP THB
89.539
THB COP
อังคาร
0.01111
COP THB
90.000
THB COP
พุธ
0.01123
COP THB
89.082
THB COP
พฤหัสบดี
0.01118
COP THB
89.484
THB COP
ศุกร์
0.01122
COP THB
89.148
THB COP
จันทร์
0.01119
COP THB
89.362
THB COP
อังคาร
0.01124
COP THB
88.930
THB COP
พุธ
0.01125
COP THB
88.901
THB COP
พฤหัสบดี
0.01146
COP THB
87.284
THB COP
ศุกร์
0.01151
COP THB
86.869
THB COP
จันทร์
0.01152
COP THB
86.830
THB COP
อังคาร
0.01143
COP THB
87.487
THB COP
พุธ
0.01147
COP THB
87.172
THB COP
พฤหัสบดี
0.01151
COP THB
86.892
THB COP
ศุกร์
0.01143
COP THB
87.463
THB COP
จันทร์
0.01140
COP THB
87.751
THB COP
อังคาร
0.01118
COP THB
89.478
THB COP
พุธ
0.01134
COP THB
88.208
THB COP
พฤหัสบดี
0.01122
COP THB
89.115
THB COP
ศุกร์
0.01122
COP THB
89.132
THB COP
จันทร์
0.01123
COP THB
89.026
THB COP
อังคาร
0.01126
COP THB
88.818
THB COP
พุธ
0.01130
COP THB
88.523
THB COP
พฤหัสบดี
0.01119
COP THB
89.355
THB COP
ศุกร์
0.01108
COP THB
90.287
THB COP
จันทร์
0.01129
COP THB
88.560
THB COP
อังคาร
0.01129
COP THB
88.573
THB COP
พุธ
0.01118
COP THB
89.460
THB COP
พฤหัสบดี
0.01120
COP THB
89.266
THB COP
ศุกร์
0.01131
COP THB
88.381
THB COP
จันทร์
0.01122
COP THB
89.128
THB COP
อังคาร
0.01125
COP THB
88.856
THB COP
พุธ
0.01116
COP THB
89.631
THB COP
พฤหัสบดี
0.01120
COP THB
89.322
THB COP
ศุกร์
0.01106
COP THB
90.430
THB COP
จันทร์
0.01104
COP THB
90.564
THB COP
อังคาร
0.01116
COP THB
89.622
THB COP
พุธ
0.01126
COP THB
88.840
THB COP
พฤหัสบดี
0.01117
COP THB
89.506
THB COP
ศุกร์
0.01120
COP THB
89.296
THB COP
จันทร์
0.01109
COP THB
90.173
THB COP
อังคาร
0.01115
COP THB
89.718
THB COP
พุธ
0.01105
COP THB
90.474
THB COP
พฤหัสบดี
0.01112
COP THB
89.955
THB COP
ศุกร์
0.01107
COP THB
90.366
THB COP
อาทิตย์
0.01105
COP THB
90.521
THB COP
จันทร์
0.01116
COP THB
89.585
THB COP
อังคาร
0.01116
COP THB
89.628
THB COP
พุธ
0.01117
COP THB
89.555
THB COP
พฤหัสบดี
0.01129
COP THB
88.591
THB COP
ศุกร์
0.01125
COP THB
88.857
THB COP
อาทิตย์
0.01127
COP THB
88.726
THB COP
จันทร์
0.01121
COP THB
89.201
THB COP
อังคาร
0.01124
COP THB
88.997
THB COP
พุธ
0.01122
COP THB
89.127
THB COP
พฤหัสบดี
0.01125
COP THB
88.876
THB COP
ศุกร์
0.01133
COP THB
88.282
THB COP
อาทิตย์
0.01130
COP THB
88.528
THB COP
จันทร์
0.01131
COP THB
88.455
THB COP
อังคาร
0.01121
COP THB
89.189
THB COP
พุธ
0.01116
COP THB
89.643
THB COP
พฤหัสบดี
0.01127
COP THB
88.719
THB COP
ศุกร์
0.01113
COP THB
89.868
THB COP
จันทร์
0.01132
COP THB
88.340
THB COP
อังคาร
0.01130
COP THB
88.485
THB COP
พุธ
0.01125
COP THB
88.876
THB COP
พฤหัสบดี
0.01122
COP THB
89.118
THB COP
ศุกร์
0.01123
COP THB
89.043
THB COP
จันทร์
0.01130
COP THB
88.486
THB COP
อังคาร
0.01133
COP THB
88.285
THB COP
พุธ
0.01138
COP THB
87.890
THB COP
พฤหัสบดี
0.01143
COP THB
87.479
THB COP
ศุกร์
0.01154
COP THB
86.689
THB COP
จันทร์
0.01153
COP THB
86.767
THB COP
อังคาร
0.01146
COP THB
87.254
THB COP
พุธ
0.01158
COP THB
86.328
THB COP
พฤหัสบดี
0.01147
COP THB
87.158
THB COP
ศุกร์
0.01157
COP THB
86.419
THB COP
จันทร์
0.01164
COP THB
85.912
THB COP
อังคาร
0.01156
COP THB
86.501
THB COP
พุธ
0.01162
COP THB
86.030
THB COP
พฤหัสบดี
0.01165
COP THB
85.819
THB COP
ศุกร์
0.01158
COP THB
86.346
THB COP
จันทร์
0.01162
COP THB
86.035
THB COP
อังคาร
0.01150
COP THB
86.935
THB COP
พุธ
0.01151
COP THB
86.859
THB COP
พฤหัสบดี
0.01154
COP THB
86.643
THB COP
ศุกร์
0.01158
COP THB
86.322
THB COP
จันทร์
0.01157
COP THB
86.445
THB COP
อังคาร
0.01157
COP THB
86.399
THB COP
พุธ
0.01148
COP THB
87.089
THB COP
พฤหัสบดี
0.01147
COP THB
87.197
THB COP
ศุกร์
0.01148
COP THB
87.089
THB COP
จันทร์
0.01151
COP THB
86.891
THB COP
อังคาร
0.01147
COP THB
87.161
THB COP
พุธ
0.01145
COP THB
87.328
THB COP
พฤหัสบดี
0.01140
COP THB
87.732
THB COP
ศุกร์
0.01142
COP THB
87.550
THB COP
จันทร์
0.01133
COP THB
88.234
THB COP
อังคาร
0.01107
COP THB
90.296
THB COP
พุธ
0.01106
COP THB
90.421
THB COP
พฤหัสบดี
0.01090
COP THB
91.747
THB COP
ศุกร์
0.01099
COP THB
90.984
THB COP
จันทร์
0.01093
COP THB
91.456
THB COP
อังคาร
0.01081
COP THB
92.515
THB COP
พุธ
0.01099
COP THB
91.026
THB COP
พฤหัสบดี
0.01108
COP THB
90.216
THB COP
ศุกร์
0.01096
COP THB
91.208
THB COP
จันทร์
0.01103
COP THB
90.690
THB COP
อังคาร
0.01107
COP THB
90.348
THB COP
พุธ
0.01095
COP THB
91.300
THB COP
พฤหัสบดี
0.01090
COP THB
91.773
THB COP
ศุกร์
0.01080
COP THB
92.621
THB COP
จันทร์
0.01074
COP THB
93.126
THB COP
อังคาร
0.01076
COP THB
92.952
THB COP
พุธ
0.01062
COP THB
94.131
THB COP
พฤหัสบดี
0.01060
COP THB
94.319
THB COP
ศุกร์
0.01063
COP THB
94.108
THB COP
จันทร์
0.01075
COP THB
93.007
THB COP
อังคาร
0.01062
COP THB
94.200
THB COP
พุธ
0.01065
COP THB
93.919
THB COP
พฤหัสบดี
0.01072
COP THB
93.277
THB COP
ศุกร์
0.01079
COP THB
92.661
THB COP
จันทร์
0.01081
COP THB
92.480
THB COP
อังคาร
0.01080
COP THB
92.598
THB COP
พุธ
0.01080
COP THB
92.588
THB COP
พฤหัสบดี
0.01069
COP THB
93.537
THB COP
ศุกร์
0.01078
COP THB
92.781
THB COP
จันทร์
0.01082
COP THB
92.397
THB COP
อังคาร
0.01081
COP THB
92.517
THB COP
ศุกร์
0.01084
COP THB
92.247
THB COP
จันทร์
0.01089
COP THB
91.825
THB COP
อังคาร
0.01079
COP THB
92.691
THB COP
พุธ
0.01071
COP THB
93.361
THB COP
พฤหัสบดี
0.01082
COP THB
92.446
THB COP
ศุกร์
0.01081
COP THB
92.472
THB COP
จันทร์
0.01087
COP THB
91.957
THB COP
อังคาร
0.01081
COP THB
92.477
THB COP
พุธ
0.01074
COP THB
93.069
THB COP
พฤหัสบดี
0.01062
COP THB
94.159
THB COP
ศุกร์
0.01059
COP THB
94.434
THB COP
จันทร์
0.01057
COP THB
94.611
THB COP
อังคาร
0.01057
COP THB
94.599
THB COP
พุธ
0.01066
COP THB
93.834
THB COP
พฤหัสบดี
0.01064
COP THB
93.960
THB COP
ศุกร์
0.01054
COP THB
94.847
THB COP
จันทร์
0.01060
COP THB
94.381
THB COP
อังคาร
0.01065
COP THB
93.894
THB COP
พุธ
0.01051
COP THB
95.123
THB COP
พฤหัสบดี
0.01041
COP THB
96.097
THB COP
ศุกร์
0.01043
COP THB
95.864
THB COP
จันทร์
0.01044
COP THB
95.793
THB COP
อังคาร
0.01043
COP THB
95.907
THB COP
พุธ
0.01038
COP THB
96.364
THB COP
พฤหัสบดี
0.01025
COP THB
97.548
THB COP
ศุกร์
0.01029
COP THB
97.180
THB COP
จันทร์
0.01035
COP THB
96.601
THB COP
อังคาร
0.01036
COP THB
96.571
THB COP
พุธ
0.01044
COP THB
95.743
THB COP
พฤหัสบดี
0.01048
COP THB
95.397
THB COP
ศุกร์
0.01048
COP THB
95.457
THB COP
จันทร์
0.01042
COP THB
95.939
THB COP
อังคาร
0.01037
COP THB
96.415
THB COP
พุธ
0.01031
COP THB
96.985
THB COP
พฤหัสบดี
0.01027
COP THB
97.379
THB COP
ศุกร์
0.01034
COP THB
96.742
THB COP
จันทร์
0.01041
COP THB
96.086
THB COP
อังคาร
0.01037
COP THB
96.398
THB COP
พุธ
0.01031
COP THB
96.985
THB COP
พฤหัสบดี
0.01033
COP THB
96.801
THB COP
ศุกร์
0.01034
COP THB
96.676
THB COP
จันทร์
0.01024
COP THB
97.700
THB COP
อังคาร
0.01018
COP THB
98.236
THB COP
พุธ
0.01012
COP THB
98.792
THB COP
พฤหัสบดี
0.01007
COP THB
99.342
THB COP
ศุกร์
0.01015
COP THB
98.508
THB COP
จันทร์
0.01014
COP THB
98.610
THB COP
อังคาร
0.01026
COP THB
97.493
THB COP
พุธ
0.01030
COP THB
97.051
THB COP
พฤหัสบดี
0.01039
COP THB
96.263
THB COP
ศุกร์
0.01030
COP THB
97.041
THB COP
จันทร์
0.01044
COP THB
95.831
THB COP
อังคาร
0.01029
COP THB
97.148
THB COP
พุธ
0.01029
COP THB
97.193
THB COP
พฤหัสบดี
0.01031
COP THB
96.986
THB COP
ศุกร์
0.01031
COP THB
96.980
THB COP
จันทร์
0.01027
COP THB
97.413
THB COP
อังคาร
0.01030
COP THB
97.052
THB COP
พุธ
0.01020
COP THB
98.001
THB COP
พฤหัสบดี
0.01017
COP THB
98.313
THB COP
ศุกร์
0.009993
COP THB
100.07
THB COP
จันทร์
0.009898
COP THB
101.03
THB COP
อังคาร
0.009881
COP THB
101.21
THB COP
พุธ
0.009878
COP THB
101.24
THB COP
พฤหัสบดี
0.009910
COP THB
100.91
THB COP
ศุกร์
0.009874
COP THB
101.28
THB COP
จันทร์
0.01002
COP THB
99.802
THB COP