อัตราแลกเปลี่ยนปี 2560 ระหว่าง เปโซโคลอมเบีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เปโซโคลอมเบีย และ บาทไทย ในปี 2560 กราฟแสดงค่าของ 1 เปโซโคลอมเบีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เปโซโคลอมเบีย
ต่ำสุด = 0.01076 (13/12/2560) เฉลี่ย = 0.01152 สูงสุด = 0.01229 (5/2/2560)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เปโซโคลอมเบีย และ บาทไทย ในปี 2560
อาทิตย์
0.01191
COP THB
83.976
THB COP
จันทร์
0.01193
COP THB
83.798
THB COP
อังคาร
0.01205
COP THB
82.999
THB COP
พุธ
0.01206
COP THB
82.918
THB COP
พฤหัสบดี
0.01217
COP THB
82.151
THB COP
ศุกร์
0.01222
COP THB
81.862
THB COP
อาทิตย์
0.01221
COP THB
81.889
THB COP
จันทร์
0.01217
COP THB
82.150
THB COP
อังคาร
0.01203
COP THB
83.097
THB COP
พุธ
0.01194
COP THB
83.778
THB COP
พฤหัสบดี
0.01209
COP THB
82.714
THB COP
ศุกร์
0.01202
COP THB
83.205
THB COP
อาทิตย์
0.01203
COP THB
83.150
THB COP
จันทร์
0.01204
COP THB
83.059
THB COP
อังคาร
0.01209
COP THB
82.727
THB COP
พุธ
0.01207
COP THB
82.848
THB COP
พฤหัสบดี
0.01201
COP THB
83.256
THB COP
ศุกร์
0.01212
COP THB
82.537
THB COP
อาทิตย์
0.01212
COP THB
82.528
THB COP
จันทร์
0.01201
COP THB
83.230
THB COP
อังคาร
0.01202
COP THB
83.164
THB COP
พุธ
0.01204
COP THB
83.026
THB COP
พฤหัสบดี
0.01201
COP THB
83.239
THB COP
ศุกร์
0.01204
COP THB
83.074
THB COP
อาทิตย์
0.01204
COP THB
83.060
THB COP
จันทร์
0.01201
COP THB
83.267
THB COP
อังคาร
0.01200
COP THB
83.302
THB COP
พุธ
0.01208
COP THB
82.753
THB COP
พฤหัสบดี
0.01217
COP THB
82.145
THB COP
ศุกร์
0.01229
COP THB
81.382
THB COP
อาทิตย์
0.01229
COP THB
81.336
THB COP
จันทร์
0.01226
COP THB
81.545
THB COP
อังคาร
0.01228
COP THB
81.444
THB COP
พุธ
0.01214
COP THB
82.352
THB COP
พฤหัสบดี
0.01226
COP THB
81.593
THB COP
ศุกร์
0.01229
COP THB
81.347
THB COP
อาทิตย์
0.01229
COP THB
81.356
THB COP
จันทร์
0.01222
COP THB
81.837
THB COP
อังคาร
0.01218
COP THB
82.072
THB COP
พุธ
0.01223
COP THB
81.779
THB COP
พฤหัสบดี
0.01217
COP THB
82.202
THB COP
ศุกร์
0.01211
COP THB
82.593
THB COP
อาทิตย์
0.01213
COP THB
82.471
THB COP
จันทร์
0.01214
COP THB
82.396
THB COP
อังคาร
0.01207
COP THB
82.824
THB COP
พุธ
0.01209
COP THB
82.708
THB COP
พฤหัสบดี
0.01219
COP THB
82.031
THB COP
ศุกร์
0.01207
COP THB
82.872
THB COP
อาทิตย์
0.01207
COP THB
82.841
THB COP
จันทร์
0.01203
COP THB
83.149
THB COP
อังคาร
0.01192
COP THB
83.862
THB COP
พุธ
0.01191
COP THB
83.930
THB COP
พฤหัสบดี
0.01177
COP THB
84.958
THB COP
ศุกร์
0.01176
COP THB
85.049
THB COP
อาทิตย์
0.01178
COP THB
84.907
THB COP
จันทร์
0.01179
COP THB
84.837
THB COP
อังคาร
0.01188
COP THB
84.172
THB COP
พุธ
0.01179
COP THB
84.789
THB COP
พฤหัสบดี
0.01180
COP THB
84.781
THB COP
ศุกร์
0.01185
COP THB
84.381
THB COP
อาทิตย์
0.01185
COP THB
84.396
THB COP
จันทร์
0.01184
COP THB
84.487
THB COP
อังคาร
0.01177
COP THB
84.971
THB COP
พุธ
0.01181
COP THB
84.697
THB COP
พฤหัสบดี
0.01196
COP THB
83.584
THB COP
ศุกร์
0.01195
COP THB
83.676
THB COP
อาทิตย์
0.01196
COP THB
83.623
THB COP
จันทร์
0.01191
COP THB
83.965
THB COP
อังคาร
0.01189
COP THB
84.109
THB COP
พุธ
0.01183
COP THB
84.510
THB COP
พฤหัสบดี
0.01185
COP THB
84.373
THB COP
ศุกร์
0.01193
COP THB
83.826
THB COP
อาทิตย์
0.01192
COP THB
83.902
THB COP
จันทร์
0.01176
COP THB
85.020
THB COP
อังคาร
0.01184
COP THB
84.477
THB COP
พุธ
0.01196
COP THB
83.642
THB COP
พฤหัสบดี
0.01194
COP THB
83.743
THB COP
ศุกร์
0.01195
COP THB
83.697
THB COP
อาทิตย์
0.01195
COP THB
83.672
THB COP
จันทร์
0.01198
COP THB
83.501
THB COP
อังคาร
0.01203
COP THB
83.159
THB COP
พุธ
0.01207
COP THB
82.834
THB COP
พฤหัสบดี
0.01211
COP THB
82.589
THB COP
ศุกร์
0.01208
COP THB
82.772
THB COP
อาทิตย์
0.01209
COP THB
82.699
THB COP
จันทร์
0.01209
COP THB
82.738
THB COP
อังคาร
0.01201
COP THB
83.241
THB COP
พุธ
0.01198
COP THB
83.445
THB COP
พฤหัสบดี
0.01199
COP THB
83.415
THB COP
ศุกร์
0.01198
COP THB
83.497
THB COP
อาทิตย์
0.01199
COP THB
83.377
THB COP
จันทร์
0.01202
COP THB
83.201
THB COP
อังคาร
0.01210
COP THB
82.676
THB COP
พุธ
0.01199
COP THB
83.401
THB COP
พฤหัสบดี
0.01207
COP THB
82.862
THB COP
ศุกร์
0.01195
COP THB
83.687
THB COP
อาทิตย์
0.01195
COP THB
83.687
THB COP
จันทร์
0.01196
COP THB
83.613
THB COP
อังคาร
0.01187
COP THB
84.230
THB COP
พุธ
0.01177
COP THB
84.977
THB COP
พฤหัสบดี
0.01176
COP THB
85.001
THB COP
ศุกร์
0.01176
COP THB
85.070
THB COP
อาทิตย์
0.01176
COP THB
85.026
THB COP
จันทร์
0.01176
COP THB
85.007
THB COP
อังคาร
0.01173
COP THB
85.242
THB COP
พุธ
0.01179
COP THB
84.794
THB COP
พฤหัสบดี
0.01161
COP THB
86.132
THB COP
ศุกร์
0.01177
COP THB
84.944
THB COP
อาทิตย์
0.01177
COP THB
84.964
THB COP
จันทร์
0.01169
COP THB
85.508
THB COP
อังคาร
0.01168
COP THB
85.638
THB COP
พุธ
0.01182
COP THB
84.595
THB COP
พฤหัสบดี
0.01186
COP THB
84.326
THB COP
ศุกร์
0.01187
COP THB
84.263
THB COP
อาทิตย์
0.01187
COP THB
84.266
THB COP
จันทร์
0.01200
COP THB
83.339
THB COP
อังคาร
0.01196
COP THB
83.607
THB COP
พุธ
0.01189
COP THB
84.122
THB COP
พฤหัสบดี
0.01179
COP THB
84.806
THB COP
ศุกร์
0.01186
COP THB
84.286
THB COP
อาทิตย์
0.01190
COP THB
84.014
THB COP
จันทร์
0.01181
COP THB
84.710
THB COP
อังคาร
0.01184
COP THB
84.438
THB COP
พุธ
0.01181
COP THB
84.689
THB COP
พฤหัสบดี
0.01169
COP THB
85.513
THB COP
ศุกร์
0.01169
COP THB
85.529
THB COP
อาทิตย์
0.01169
COP THB
85.541
THB COP
จันทร์
0.01171
COP THB
85.362
THB COP
อังคาร
0.01168
COP THB
85.589
THB COP
พุธ
0.01167
COP THB
85.669
THB COP
พฤหัสบดี
0.01180
COP THB
84.727
THB COP
ศุกร์
0.01175
COP THB
85.073
THB COP
อาทิตย์
0.01176
COP THB
85.036
THB COP
จันทร์
0.01173
COP THB
85.277
THB COP
อังคาร
0.01172
COP THB
85.308
THB COP
พุธ
0.01167
COP THB
85.690
THB COP
พฤหัสบดี
0.01168
COP THB
85.646
THB COP
ศุกร์
0.01169
COP THB
85.577
THB COP
อาทิตย์
0.01169
COP THB
85.574
THB COP
จันทร์
0.01162
COP THB
86.063
THB COP
อังคาร
0.01157
COP THB
86.421
THB COP
พุธ
0.01155
COP THB
86.583
THB COP
พฤหัสบดี
0.01150
COP THB
86.956
THB COP
ศุกร์
0.01140
COP THB
87.747
THB COP
อาทิตย์
0.01142
COP THB
87.588
THB COP
จันทร์
0.01141
COP THB
87.618
THB COP
อังคาร
0.01122
COP THB
89.110
THB COP
พุธ
0.01111
COP THB
90.008
THB COP
พฤหัสบดี
0.01123
COP THB
89.072
THB COP
ศุกร์
0.01121
COP THB
89.237
THB COP
อาทิตย์
0.01123
COP THB
89.021
THB COP
จันทร์
0.01125
COP THB
88.898
THB COP
อังคาร
0.01124
COP THB
88.940
THB COP
พุธ
0.01125
COP THB
88.892
THB COP
พฤหัสบดี
0.01116
COP THB
89.635
THB COP
ศุกร์
0.01110
COP THB
90.117
THB COP
อาทิตย์
0.01115
COP THB
89.715
THB COP
จันทร์
0.01117
COP THB
89.548
THB COP
อังคาร
0.01116
COP THB
89.569
THB COP
พุธ
0.01102
COP THB
90.711
THB COP
พฤหัสบดี
0.01100
COP THB
90.887
THB COP
ศุกร์
0.01104
COP THB
90.604
THB COP
อาทิตย์
0.01104
COP THB
90.584
THB COP
จันทร์
0.01114
COP THB
89.728
THB COP
อังคาร
0.01108
COP THB
90.214
THB COP
พุธ
0.01114
COP THB
89.763
THB COP
พฤหัสบดี
0.01114
COP THB
89.741
THB COP
ศุกร์
0.01115
COP THB
89.696
THB COP
อาทิตย์
0.01119
COP THB
89.399
THB COP
จันทร์
0.01109
COP THB
90.170
THB COP
อังคาร
0.01114
COP THB
89.793
THB COP
พุธ
0.01119
COP THB
89.373
THB COP
พฤหัสบดี
0.01119
COP THB
89.385
THB COP
ศุกร์
0.01111
COP THB
90.018
THB COP
อาทิตย์
0.01111
COP THB
90.045
THB COP
จันทร์
0.01102
COP THB
90.708
THB COP
อังคาร
0.01104
COP THB
90.553
THB COP
พุธ
0.01106
COP THB
90.387
THB COP
พฤหัสบดี
0.01106
COP THB
90.387
THB COP
ศุกร์
0.01113
COP THB
89.882
THB COP
อาทิตย์
0.01112
COP THB
89.888
THB COP
จันทร์
0.01115
COP THB
89.674
THB COP
อังคาร
0.01121
COP THB
89.174
THB COP
พุธ
0.01121
COP THB
89.198
THB COP
พฤหัสบดี
0.01126
COP THB
88.845
THB COP
ศุกร์
0.01111
COP THB
89.970
THB COP
อาทิตย์
0.01119
COP THB
89.365
THB COP
จันทร์
0.01117
COP THB
89.560
THB COP
อังคาร
0.01110
COP THB
90.066
THB COP
พุธ
0.01108
COP THB
90.286
THB COP
พฤหัสบดี
0.01108
COP THB
90.215
THB COP
ศุกร์
0.01116
COP THB
89.583
THB COP
อาทิตย์
0.01116
COP THB
89.615
THB COP
จันทร์
0.01120
COP THB
89.266
THB COP
อังคาร
0.01124
COP THB
89.004
THB COP
พุธ
0.01120
COP THB
89.261
THB COP
พฤหัสบดี
0.01113
COP THB
89.858
THB COP
ศุกร์
0.01112
COP THB
89.964
THB COP
อาทิตย์
0.01111
COP THB
90.000
THB COP
จันทร์
0.01113
COP THB
89.841
THB COP
อังคาร
0.01114
COP THB
89.793
THB COP
พุธ
0.01118
COP THB
89.412
THB COP
พฤหัสบดี
0.01126
COP THB
88.845
THB COP
ศุกร์
0.01136
COP THB
88.008
THB COP
อาทิตย์
0.01137
COP THB
87.921
THB COP
จันทร์
0.01126
COP THB
88.792
THB COP
อังคาร
0.01131
COP THB
88.399
THB COP
พุธ
0.01124
COP THB
88.955
THB COP
พฤหัสบดี
0.01127
COP THB
88.751
THB COP
ศุกร์
0.01131
COP THB
88.382
THB COP
อาทิตย์
0.01132
COP THB
88.336
THB COP
จันทร์
0.01131
COP THB
88.390
THB COP
อังคาร
0.01130
COP THB
88.492
THB COP
พุธ
0.01138
COP THB
87.852
THB COP
พฤหัสบดี
0.01138
COP THB
87.896
THB COP
ศุกร์
0.01140
COP THB
87.734
THB COP
อาทิตย์
0.01139
COP THB
87.763
THB COP
จันทร์
0.01133
COP THB
88.241
THB COP
อังคาร
0.01139
COP THB
87.796
THB COP
พุธ
0.01138
COP THB
87.837
THB COP
พฤหัสบดี
0.01141
COP THB
87.619
THB COP
ศุกร์
0.01143
COP THB
87.466
THB COP
อาทิตย์
0.01143
COP THB
87.519
THB COP
จันทร์
0.01137
COP THB
87.926
THB COP
อังคาร
0.01141
COP THB
87.637
THB COP
พุธ
0.01145
COP THB
87.317
THB COP
พฤหัสบดี
0.01136
COP THB
88.065
THB COP
ศุกร์
0.01138
COP THB
87.851
THB COP
อาทิตย์
0.01139
COP THB
87.791
THB COP
จันทร์
0.01132
COP THB
88.378
THB COP
อังคาร
0.01136
COP THB
88.004
THB COP
พุธ
0.01135
COP THB
88.086
THB COP
พฤหัสบดี
0.01135
COP THB
88.120
THB COP
ศุกร์
0.01135
COP THB
88.100
THB COP
อาทิตย์
0.01135
COP THB
88.116
THB COP
จันทร์
0.01133
COP THB
88.282
THB COP
อังคาร
0.01129
COP THB
88.538
THB COP
พุธ
0.01135
COP THB
88.072
THB COP
พฤหัสบดี
0.01141
COP THB
87.637
THB COP
ศุกร์
0.01137
COP THB
87.926
THB COP
อาทิตย์
0.01138
COP THB
87.854
THB COP
จันทร์
0.01130
COP THB
88.527
THB COP
อังคาร
0.01124
COP THB
88.993
THB COP
พุธ
0.01123
COP THB
89.035
THB COP
พฤหัสบดี
0.01126
COP THB
88.810
THB COP
ศุกร์
0.01126
COP THB
88.795
THB COP
อาทิตย์
0.01127
COP THB
88.756
THB COP
จันทร์
0.01126
COP THB
88.802
THB COP
อังคาร
0.01122
COP THB
89.089
THB COP
พุธ
0.01134
COP THB
88.201
THB COP
พฤหัสบดี
0.01134
COP THB
88.161
THB COP
ศุกร์
0.01130
COP THB
88.487
THB COP
อาทิตย์
0.01131
COP THB
88.400
THB COP
จันทร์
0.01125
COP THB
88.915
THB COP
อังคาร
0.01115
COP THB
89.679
THB COP
พุธ
0.01108
COP THB
90.246
THB COP
พฤหัสบดี
0.01103
COP THB
90.685
THB COP
ศุกร์
0.01104
COP THB
90.581
THB COP
อาทิตย์
0.01105
COP THB
90.524
THB COP
จันทร์
0.01099
COP THB
91.022
THB COP
อังคาร
0.01092
COP THB
91.562
THB COP
พุธ
0.01082
COP THB
92.446
THB COP
พฤหัสบดี
0.01093
COP THB
91.500
THB COP
ศุกร์
0.01092
COP THB
91.574
THB COP
อาทิตย์
0.01092
COP THB
91.574
THB COP
จันทร์
0.01089
COP THB
91.840
THB COP
อังคาร
0.01092
COP THB
91.535
THB COP
พุธ
0.01097
COP THB
91.173
THB COP
พฤหัสบดี
0.01100
COP THB
90.921
THB COP
ศุกร์
0.01100
COP THB
90.921
THB COP
อาทิตย์
0.01101
COP THB
90.866
THB COP
จันทร์
0.01100
COP THB
90.936
THB COP
อังคาร
0.01096
COP THB
91.278
THB COP
พุธ
0.01091
COP THB
91.639
THB COP
พฤหัสบดี
0.01092
COP THB
91.614
THB COP
ศุกร์
0.01094
COP THB
91.412
THB COP
จันทร์
0.01093
COP THB
91.500
THB COP
อังคาร
0.01090
COP THB
91.768
THB COP
พุธ
0.01093
COP THB
91.519
THB COP
พฤหัสบดี
0.01100
COP THB
90.883
THB COP
ศุกร์
0.01097
COP THB
91.118
THB COP
จันทร์
0.01096
COP THB
91.239
THB COP
อังคาร
0.01085
COP THB
92.173
THB COP
พุธ
0.01086
COP THB
92.053
THB COP
พฤหัสบดี
0.01085
COP THB
92.126
THB COP
ศุกร์
0.01082
COP THB
92.385
THB COP
จันทร์
0.01089
COP THB
91.810
THB COP
อังคาร
0.01090
COP THB
91.771
THB COP
พุธ
0.01088
COP THB
91.929
THB COP
พฤหัสบดี
0.01084
COP THB
92.227
THB COP
ศุกร์
0.01084
COP THB
92.213
THB COP
จันทร์
0.01083
COP THB
92.318
THB COP
อังคาร
0.01081
COP THB
92.488
THB COP
พุธ
0.01076
COP THB
92.945
THB COP
พฤหัสบดี
0.01080
COP THB
92.587
THB COP
ศุกร์
0.01087
COP THB
91.981
THB COP
จันทร์
0.01087
COP THB
92.011
THB COP
อังคาร
0.01100
COP THB
90.928
THB COP
พุธ
0.01104
COP THB
90.557
THB COP
พฤหัสบดี
0.01106
COP THB
90.452
THB COP
ศุกร์
0.01103
COP THB
90.687
THB COP
จันทร์
0.01107
COP THB
90.363
THB COP
อังคาร
0.01109
COP THB
90.210
THB COP
พุธ
0.01110
COP THB
90.120
THB COP
พฤหัสบดี
0.01097
COP THB
91.194
THB COP
ศุกร์
0.01093
COP THB
91.505
THB COP