อัตราแลกเปลี่ยนปี 2559 ระหว่าง เปโซโคลอมเบีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เปโซโคลอมเบีย และ บาทไทย ในปี 2559 กราฟแสดงค่าของ 1 เปโซโคลอมเบีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เปโซโคลอมเบีย
ต่ำสุด = 0.01032 (14/2/2559) เฉลี่ย = 0.01157 สูงสุด = 0.01229 (12/10/2559)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เปโซโคลอมเบีย และ บาทไทย ในปี 2559
ศุกร์
0.01137
COP THB
87.964
THB COP
อาทิตย์
0.01136
COP THB
88.043
THB COP
จันทร์
0.01135
COP THB
88.136
THB COP
อังคาร
0.01124
COP THB
88.969
THB COP
พุธ
0.01129
COP THB
88.552
THB COP
พฤหัสบดี
0.01118
COP THB
89.435
THB COP
ศุกร์
0.01112
COP THB
89.919
THB COP
อาทิตย์
0.01106
COP THB
90.443
THB COP
จันทร์
0.01107
COP THB
90.372
THB COP
อังคาร
0.01108
COP THB
90.245
THB COP
พุธ
0.01110
COP THB
90.118
THB COP
พฤหัสบดี
0.01116
COP THB
89.603
THB COP
ศุกร์
0.01101
COP THB
90.841
THB COP
อาทิตย์
0.01115
COP THB
89.682
THB COP
จันทร์
0.01096
COP THB
91.249
THB COP
อังคาร
0.01104
COP THB
90.565
THB COP
พุธ
0.01097
COP THB
91.141
THB COP
พฤหัสบดี
0.01064
COP THB
93.981
THB COP
ศุกร์
0.01088
COP THB
91.900
THB COP
อาทิตย์
0.01082
COP THB
92.445
THB COP
จันทร์
0.01087
COP THB
92.003
THB COP
อังคาร
0.01063
COP THB
94.067
THB COP
พุธ
0.01060
COP THB
94.377
THB COP
พฤหัสบดี
0.01070
COP THB
93.434
THB COP
ศุกร์
0.01087
COP THB
91.984
THB COP
อาทิตย์
0.01083
COP THB
92.324
THB COP
จันทร์
0.01094
COP THB
91.393
THB COP
อังคาร
0.01075
COP THB
93.043
THB COP
พุธ
0.01047
COP THB
95.482
THB COP
พฤหัสบดี
0.01055
COP THB
94.749
THB COP
ศุกร์
0.01068
COP THB
93.652
THB COP
อาทิตย์
0.01069
COP THB
93.514
THB COP
จันทร์
0.01054
COP THB
94.874
THB COP
อังคาร
0.01054
COP THB
94.851
THB COP
พุธ
0.01039
COP THB
96.233
THB COP
พฤหัสบดี
0.01037
COP THB
96.466
THB COP
ศุกร์
0.01053
COP THB
94.974
THB COP
อาทิตย์
0.01032
COP THB
96.941
THB COP
จันทร์
0.01052
COP THB
95.094
THB COP
อังคาร
0.01046
COP THB
95.617
THB COP
พุธ
0.01040
COP THB
96.196
THB COP
พฤหัสบดี
0.01057
COP THB
94.618
THB COP
ศุกร์
0.01065
COP THB
93.914
THB COP
อาทิตย์
0.01078
COP THB
92.731
THB COP
จันทร์
0.01065
COP THB
93.899
THB COP
อังคาร
0.01073
COP THB
93.216
THB COP
พุธ
0.01076
COP THB
92.973
THB COP
พฤหัสบดี
0.01069
COP THB
93.584
THB COP
ศุกร์
0.01070
COP THB
93.431
THB COP
อาทิตย์
0.01079
COP THB
92.696
THB COP
จันทร์
0.01067
COP THB
93.726
THB COP
อังคาร
0.01080
COP THB
92.582
THB COP
พุธ
0.01107
COP THB
90.348
THB COP
พฤหัสบดี
0.01112
COP THB
89.912
THB COP
ศุกร์
0.01121
COP THB
89.209
THB COP
อาทิตย์
0.01121
COP THB
89.229
THB COP
จันทร์
0.01130
COP THB
88.482
THB COP
อังคาร
0.01135
COP THB
88.085
THB COP
พุธ
0.01100
COP THB
90.907
THB COP
พฤหัสบดี
0.01112
COP THB
89.917
THB COP
ศุกร์
0.01112
COP THB
89.948
THB COP
อาทิตย์
0.01091
COP THB
91.691
THB COP
จันทร์
0.01109
COP THB
90.170
THB COP
อังคาร
0.01113
COP THB
89.834
THB COP
พุธ
0.01116
COP THB
89.573
THB COP
พฤหัสบดี
0.01109
COP THB
90.181
THB COP
ศุกร์
0.01137
COP THB
87.968
THB COP
จันทร์
0.01136
COP THB
88.013
THB COP
อังคาร
0.01154
COP THB
86.674
THB COP
พุธ
0.01148
COP THB
87.130
THB COP
พฤหัสบดี
0.01150
COP THB
86.984
THB COP
ศุกร์
0.01148
COP THB
87.098
THB COP
อาทิตย์
0.01151
COP THB
86.887
THB COP
จันทร์
0.01153
COP THB
86.760
THB COP
อังคาร
0.01176
COP THB
85.007
THB COP
พุธ
0.01151
COP THB
86.894
THB COP
พฤหัสบดี
0.01161
COP THB
86.166
THB COP
ศุกร์
0.01159
COP THB
86.256
THB COP
อาทิตย์
0.01158
COP THB
86.342
THB COP
จันทร์
0.01162
COP THB
86.039
THB COP
อังคาร
0.01147
COP THB
87.212
THB COP
พุธ
0.01145
COP THB
87.323
THB COP
พฤหัสบดี
0.01137
COP THB
87.962
THB COP
ศุกร์
0.01135
COP THB
88.118
THB COP
อาทิตย์
0.01134
COP THB
88.198
THB COP
จันทร์
0.01131
COP THB
88.384
THB COP
อังคาร
0.01143
COP THB
87.503
THB COP
พุธ
0.01158
COP THB
86.379
THB COP
พฤหัสบดี
0.01166
COP THB
85.743
THB COP
ศุกร์
0.01170
COP THB
85.487
THB COP
อาทิตย์
0.01171
COP THB
85.420
THB COP
จันทร์
0.01174
COP THB
85.185
THB COP
อังคาร
0.01177
COP THB
84.971
THB COP
พุธ
0.01200
COP THB
83.329
THB COP
พฤหัสบดี
0.01206
COP THB
82.885
THB COP
ศุกร์
0.01191
COP THB
83.960
THB COP
อาทิตย์
0.01198
COP THB
83.445
THB COP
จันทร์
0.01192
COP THB
83.869
THB COP
อังคาร
0.01186
COP THB
84.342
THB COP
พุธ
0.01183
COP THB
84.506
THB COP
พฤหัสบดี
0.01197
COP THB
83.544
THB COP
ศุกร์
0.01225
COP THB
81.655
THB COP
อาทิตย์
0.01214
COP THB
82.379
THB COP
จันทร์
0.01224
COP THB
81.688
THB COP
อังคาร
0.01227
COP THB
81.509
THB COP
พุธ
0.01207
COP THB
82.847
THB COP
พฤหัสบดี
0.01187
COP THB
84.243
THB COP
ศุกร์
0.01183
COP THB
84.515
THB COP
จันทร์
0.01191
COP THB
83.946
THB COP
อังคาร
0.01190
COP THB
84.010
THB COP
พุธ
0.01200
COP THB
83.352
THB COP
พฤหัสบดี
0.01199
COP THB
83.437
THB COP
ศุกร์
0.01187
COP THB
84.226
THB COP
จันทร์
0.01170
COP THB
85.460
THB COP
อังคาร
0.01179
COP THB
84.844
THB COP
พุธ
0.01179
COP THB
84.784
THB COP
พฤหัสบดี
0.01168
COP THB
85.632
THB COP
ศุกร์
0.01169
COP THB
85.545
THB COP
จันทร์
0.01168
COP THB
85.642
THB COP
อังคาร
0.01166
COP THB
85.751
THB COP
พุธ
0.01165
COP THB
85.829
THB COP
พฤหัสบดี
0.01166
COP THB
85.740
THB COP
ศุกร์
0.01164
COP THB
85.945
THB COP
จันทร์
0.01164
COP THB
85.925
THB COP
อังคาร
0.01158
COP THB
86.364
THB COP
พุธ
0.01147
COP THB
87.210
THB COP
พฤหัสบดี
0.01144
COP THB
87.409
THB COP
ศุกร์
0.01174
COP THB
85.190
THB COP
จันทร์
0.01167
COP THB
85.654
THB COP
อังคาร
0.01198
COP THB
83.464
THB COP
พุธ
0.01194
COP THB
83.772
THB COP
พฤหัสบดี
0.01196
COP THB
83.614
THB COP
ศุกร์
0.01187
COP THB
84.247
THB COP
จันทร์
0.01174
COP THB
85.145
THB COP
อังคาร
0.01175
COP THB
85.132
THB COP
พุธ
0.01181
COP THB
84.647
THB COP
พฤหัสบดี
0.01171
COP THB
85.375
THB COP
ศุกร์
0.01171
COP THB
85.378
THB COP
จันทร์
0.01183
COP THB
84.520
THB COP
อังคาร
0.01183
COP THB
84.517
THB COP
พุธ
0.01205
COP THB
82.993
THB COP
พฤหัสบดี
0.01211
COP THB
82.554
THB COP
ศุกร์
0.01189
COP THB
84.083
THB COP
จันทร์
0.01167
COP THB
85.692
THB COP
อังคาร
0.01183
COP THB
84.566
THB COP
พุธ
0.01205
COP THB
83.019
THB COP
พฤหัสบดี
0.01205
COP THB
82.991
THB COP
ศุกร์
0.01203
COP THB
83.160
THB COP
จันทร์
0.01198
COP THB
83.468
THB COP
อังคาร
0.01177
COP THB
84.973
THB COP
พุธ
0.01173
COP THB
85.216
THB COP
พฤหัสบดี
0.01180
COP THB
84.768
THB COP
ศุกร์
0.01200
COP THB
83.345
THB COP
จันทร์
0.01197
COP THB
83.565
THB COP
อังคาร
0.01206
COP THB
82.915
THB COP
พุธ
0.01196
COP THB
83.586
THB COP
พฤหัสบดี
0.01201
COP THB
83.282
THB COP
ศุกร์
0.01196
COP THB
83.589
THB COP
จันทร์
0.01197
COP THB
83.557
THB COP
อังคาร
0.01194
COP THB
83.727
THB COP
พุธ
0.01197
COP THB
83.531
THB COP
พฤหัสบดี
0.01196
COP THB
83.606
THB COP
ศุกร์
0.01189
COP THB
84.078
THB COP
จันทร์
0.01162
COP THB
86.082
THB COP
อังคาร
0.01142
COP THB
87.532
THB COP
พุธ
0.01135
COP THB
88.091
THB COP
พฤหัสบดี
0.01127
COP THB
88.748
THB COP
ศุกร์
0.01133
COP THB
88.257
THB COP
จันทร์
0.01125
COP THB
88.864
THB COP
อังคาร
0.01121
COP THB
89.187
THB COP
พุธ
0.01131
COP THB
88.448
THB COP
พฤหัสบดี
0.01133
COP THB
88.300
THB COP
ศุกร์
0.01154
COP THB
86.620
THB COP
อาทิตย์
0.01155
COP THB
86.573
THB COP
จันทร์
0.01167
COP THB
85.668
THB COP
อังคาร
0.01174
COP THB
85.169
THB COP
พุธ
0.01173
COP THB
85.280
THB COP
พฤหัสบดี
0.01201
COP THB
83.287
THB COP
ศุกร์
0.01205
COP THB
82.998
THB COP
อาทิตย์
0.01187
COP THB
84.237
THB COP
จันทร์
0.01181
COP THB
84.655
THB COP
อังคาร
0.01193
COP THB
83.848
THB COP
พุธ
0.01190
COP THB
84.001
THB COP
พฤหัสบดี
0.01187
COP THB
84.270
THB COP
ศุกร์
0.01212
COP THB
82.480
THB COP
อาทิตย์
0.01212
COP THB
82.526
THB COP
จันทร์
0.01198
COP THB
83.441
THB COP
อังคาร
0.01185
COP THB
84.374
THB COP
พุธ
0.01178
COP THB
84.860
THB COP
พฤหัสบดี
0.01193
COP THB
83.836
THB COP
ศุกร์
0.01204
COP THB
83.041
THB COP
อาทิตย์
0.01195
COP THB
83.686
THB COP
จันทร์
0.01193
COP THB
83.827
THB COP
อังคาร
0.01185
COP THB
84.424
THB COP
พุธ
0.01178
COP THB
84.876
THB COP
พฤหัสบดี
0.01165
COP THB
85.855
THB COP
ศุกร์
0.01166
COP THB
85.759
THB COP
อาทิตย์
0.01179
COP THB
84.812
THB COP
จันทร์
0.01160
COP THB
86.239
THB COP
อังคาร
0.01207
COP THB
82.821
THB COP
พุธ
0.01210
COP THB
82.673
THB COP
พฤหัสบดี
0.01222
COP THB
81.831
THB COP
ศุกร์
0.01193
COP THB
83.809
THB COP
อาทิตย์
0.01194
COP THB
83.780
THB COP
จันทร์
0.01188
COP THB
84.154
THB COP
อังคาร
0.01174
COP THB
85.147
THB COP
พุธ
0.01181
COP THB
84.651
THB COP
พฤหัสบดี
0.01192
COP THB
83.926
THB COP
ศุกร์
0.01189
COP THB
84.094
THB COP
อาทิตย์
0.01181
COP THB
84.653
THB COP
จันทร์
0.01192
COP THB
83.878
THB COP
อังคาร
0.01185
COP THB
84.364
THB COP
พุธ
0.01198
COP THB
83.441
THB COP
พฤหัสบดี
0.01193
COP THB
83.846
THB COP
ศุกร์
0.01187
COP THB
84.250
THB COP
อาทิตย์
0.01187
COP THB
84.260
THB COP
จันทร์
0.01184
COP THB
84.489
THB COP
อังคาร
0.01199
COP THB
83.413
THB COP
พุธ
0.01187
COP THB
84.249
THB COP
พฤหัสบดี
0.01198
COP THB
83.447
THB COP
ศุกร์
0.01201
COP THB
83.293
THB COP
อาทิตย์
0.01205
COP THB
83.015
THB COP
จันทร์
0.01181
COP THB
84.686
THB COP
อังคาร
0.01168
COP THB
85.591
THB COP
พุธ
0.01189
COP THB
84.102
THB COP
พฤหัสบดี
0.01200
COP THB
83.321
THB COP
ศุกร์
0.01191
COP THB
83.931
THB COP
อาทิตย์
0.01192
COP THB
83.890
THB COP
จันทร์
0.01210
COP THB
82.653
THB COP
อังคาร
0.01214
COP THB
82.366
THB COP
พุธ
0.01229
COP THB
81.400
THB COP
พฤหัสบดี
0.01213
COP THB
82.428
THB COP
ศุกร์
0.01210
COP THB
82.673
THB COP
อาทิตย์
0.01210
COP THB
82.624
THB COP
จันทร์
0.01208
COP THB
82.786
THB COP
อังคาร
0.01204
COP THB
83.029
THB COP
พุธ
0.01196
COP THB
83.645
THB COP
พฤหัสบดี
0.01195
COP THB
83.665
THB COP
ศุกร์
0.01198
COP THB
83.442
THB COP
อาทิตย์
0.01199
COP THB
83.374
THB COP
จันทร์
0.01193
COP THB
83.840
THB COP
อังคาร
0.01188
COP THB
84.169
THB COP
พุธ
0.01179
COP THB
84.818
THB COP
พฤหัสบดี
0.01186
COP THB
84.293
THB COP
ศุกร์
0.01183
COP THB
84.546
THB COP
อาทิตย์
0.01172
COP THB
85.301
THB COP
จันทร์
0.01165
COP THB
85.850
THB COP
อังคาร
0.01159
COP THB
86.274
THB COP
พุธ
0.01138
COP THB
87.872
THB COP
พฤหัสบดี
0.01138
COP THB
87.893
THB COP
ศุกร์
0.01143
COP THB
87.466
THB COP
อาทิตย์
0.01142
COP THB
87.542
THB COP
จันทร์
0.01141
COP THB
87.639
THB COP
อังคาร
0.01150
COP THB
86.975
THB COP
พุธ
0.01186
COP THB
84.319
THB COP
พฤหัสบดี
0.01131
COP THB
88.416
THB COP
ศุกร์
0.01135
COP THB
88.074
THB COP
อาทิตย์
0.01133
COP THB
88.226
THB COP
จันทร์
0.01138
COP THB
87.886
THB COP
อังคาร
0.01135
COP THB
88.071
THB COP
พุธ
0.01137
COP THB
87.962
THB COP
พฤหัสบดี
0.01137
COP THB
87.967
THB COP
ศุกร์
0.01118
COP THB
89.472
THB COP
อาทิตย์
0.01118
COP THB
89.483
THB COP
จันทร์
0.01132
COP THB
88.303
THB COP
อังคาร
0.01126
COP THB
88.833
THB COP
พุธ
0.01125
COP THB
88.886
THB COP
พฤหัสบดี
0.01123
COP THB
89.046
THB COP
ศุกร์
0.01121
COP THB
89.240
THB COP
อาทิตย์
0.01125
COP THB
88.897
THB COP
จันทร์
0.01132
COP THB
88.343
THB COP
อังคาร
0.01126
COP THB
88.827
THB COP
พุธ
0.01163
COP THB
86.020
THB COP
พฤหัสบดี
0.01167
COP THB
85.695
THB COP
ศุกร์
0.01158
COP THB
86.349
THB COP
อาทิตย์
0.01161
COP THB
86.099
THB COP
จันทร์
0.01150
COP THB
86.956
THB COP
อังคาร
0.01187
COP THB
84.250
THB COP
พุธ
0.01190
COP THB
84.053
THB COP
พฤหัสบดี
0.01188
COP THB
84.210
THB COP
ศุกร์
0.01186
COP THB
84.297
THB COP
อาทิตย์
0.01185
COP THB
84.359
THB COP
จันทร์
0.01190
COP THB
84.061
THB COP
อังคาร
0.01190
COP THB
84.044
THB COP
พุธ
0.01203
COP THB
83.103
THB COP
พฤหัสบดี
0.01193
COP THB
83.839
THB COP
ศุกร์
0.01192
COP THB
83.922
THB COP
อาทิตย์
0.01190
COP THB
83.999
THB COP
จันทร์
0.01194
COP THB
83.751
THB COP
อังคาร
0.01202
COP THB
83.187
THB COP
พุธ
0.01201
COP THB
83.238
THB COP
พฤหัสบดี
0.01201
COP THB
83.249
THB COP
ศุกร์
0.01199
COP THB
83.416
THB COP
อาทิตย์
0.01200
COP THB
83.338
THB COP
จันทร์
0.01198
COP THB
83.477
THB COP
อังคาร
0.01202
COP THB
83.169
THB COP
พุธ
0.01190
COP THB
84.050
THB COP
พฤหัสบดี
0.01197
COP THB
83.569
THB COP
ศุกร์
0.01193
COP THB
83.832
THB COP