อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง เปโซอุรุกวัย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เปโซอุรุกวัย และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 เปโซอุรุกวัย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เปโซอุรุกวัย
ต่ำสุด = 0.9730 (28/9/2561) เฉลี่ย = 1.0555 สูงสุด = 1.1275 (8/1/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เปโซอุรุกวัย และ บาทไทย ในปี 2561
อังคาร
1.1244
UYU THB
0.8893
THB UYU
พุธ
1.1240
UYU THB
0.8897
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1207
UYU THB
0.8923
THB UYU
ศุกร์
1.1238
UYU THB
0.8899
THB UYU
จันทร์
1.1275
UYU THB
0.8869
THB UYU
อังคาร
1.1251
UYU THB
0.8888
THB UYU
พุธ
1.1237
UYU THB
0.8899
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1177
UYU THB
0.8947
THB UYU
ศุกร์
1.1146
UYU THB
0.8972
THB UYU
จันทร์
1.1098
UYU THB
0.9011
THB UYU
อังคาร
1.1156
UYU THB
0.8964
THB UYU
พุธ
1.1188
UYU THB
0.8938
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1160
UYU THB
0.8960
THB UYU
ศุกร์
1.1126
UYU THB
0.8988
THB UYU
จันทร์
1.1125
UYU THB
0.8989
THB UYU
อังคาร
1.1147
UYU THB
0.8971
THB UYU
พุธ
1.1144
UYU THB
0.8973
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1015
UYU THB
0.9079
THB UYU
ศุกร์
1.1044
UYU THB
0.9054
THB UYU
จันทร์
1.1055
UYU THB
0.9046
THB UYU
อังคาร
1.1071
UYU THB
0.9033
THB UYU
พุธ
1.1014
UYU THB
0.9079
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1015
UYU THB
0.9078
THB UYU
ศุกร์
1.1055
UYU THB
0.9046
THB UYU
จันทร์
1.1150
UYU THB
0.8968
THB UYU
อังคาร
1.1112
UYU THB
0.8999
THB UYU
พุธ
1.1057
UYU THB
0.9044
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1169
UYU THB
0.8954
THB UYU
ศุกร์
1.1159
UYU THB
0.8961
THB UYU
จันทร์
1.0987
UYU THB
0.9102
THB UYU
อังคาร
1.0950
UYU THB
0.9132
THB UYU
พุธ
1.0898
UYU THB
0.9176
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0869
UYU THB
0.9201
THB UYU
ศุกร์
1.0811
UYU THB
0.9250
THB UYU
จันทร์
1.1019
UYU THB
0.9075
THB UYU
อังคาร
1.1051
UYU THB
0.9049
THB UYU
พุธ
1.1063
UYU THB
0.9039
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1097
UYU THB
0.9012
THB UYU
ศุกร์
1.1051
UYU THB
0.9049
THB UYU
จันทร์
1.1030
UYU THB
0.9066
THB UYU
อังคาร
1.1002
UYU THB
0.9089
THB UYU
พุธ
1.1082
UYU THB
0.9023
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1118
UYU THB
0.8995
THB UYU
ศุกร์
1.1095
UYU THB
0.9013
THB UYU
จันทร์
1.1017
UYU THB
0.9077
THB UYU
อังคาร
1.1033
UYU THB
0.9064
THB UYU
พุธ
1.1037
UYU THB
0.9060
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1054
UYU THB
0.9047
THB UYU
ศุกร์
1.1069
UYU THB
0.9034
THB UYU
จันทร์
1.1021
UYU THB
0.9073
THB UYU
อังคาร
1.1017
UYU THB
0.9077
THB UYU
พุธ
1.0971
UYU THB
0.9115
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1013
UYU THB
0.9080
THB UYU
ศุกร์
1.1023
UYU THB
0.9072
THB UYU
จันทร์
1.0922
UYU THB
0.9156
THB UYU
อังคาร
1.0984
UYU THB
0.9104
THB UYU
พุธ
1.0965
UYU THB
0.9120
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0963
UYU THB
0.9121
THB UYU
ศุกร์
1.0963
UYU THB
0.9121
THB UYU
จันทร์
1.0952
UYU THB
0.9131
THB UYU
อังคาร
1.0979
UYU THB
0.9109
THB UYU
พุธ
1.1028
UYU THB
0.9068
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1004
UYU THB
0.9088
THB UYU
ศุกร์
1.1012
UYU THB
0.9081
THB UYU
อังคาร
1.0995
UYU THB
0.9095
THB UYU
พุธ
1.1020
UYU THB
0.9075
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1032
UYU THB
0.9064
THB UYU
ศุกร์
1.1050
UYU THB
0.9050
THB UYU
จันทร์
1.1060
UYU THB
0.9042
THB UYU
อังคาร
1.1024
UYU THB
0.9071
THB UYU
พุธ
1.1019
UYU THB
0.9075
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1031
UYU THB
0.9065
THB UYU
ศุกร์
1.1033
UYU THB
0.9064
THB UYU
จันทร์
1.1040
UYU THB
0.9058
THB UYU
อังคาร
1.1036
UYU THB
0.9061
THB UYU
พุธ
1.1045
UYU THB
0.9054
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1038
UYU THB
0.9059
THB UYU
ศุกร์
1.1067
UYU THB
0.9036
THB UYU
จันทร์
1.1146
UYU THB
0.8972
THB UYU
อังคาร
1.1177
UYU THB
0.8947
THB UYU
พุธ
1.1199
UYU THB
0.8929
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1156
UYU THB
0.8964
THB UYU
ศุกร์
1.1138
UYU THB
0.8978
THB UYU
จันทร์
1.1117
UYU THB
0.8996
THB UYU
อังคาร
1.1100
UYU THB
0.9009
THB UYU
พุธ
1.1056
UYU THB
0.9045
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1034
UYU THB
0.9063
THB UYU
ศุกร์
1.1076
UYU THB
0.9029
THB UYU
จันทร์
1.1002
UYU THB
0.9089
THB UYU
อังคาร
1.0928
UYU THB
0.9151
THB UYU
พุธ
1.1052
UYU THB
0.9048
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1046
UYU THB
0.9053
THB UYU
ศุกร์
1.1032
UYU THB
0.9065
THB UYU
จันทร์
1.0617
UYU THB
0.9419
THB UYU
อังคาร
1.0586
UYU THB
0.9447
THB UYU
พุธ
1.0518
UYU THB
0.9508
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0519
UYU THB
0.9506
THB UYU
ศุกร์
1.0309
UYU THB
0.9700
THB UYU
จันทร์
1.0489
UYU THB
0.9534
THB UYU
อังคาร
1.0352
UYU THB
0.9660
THB UYU
พุธ
1.0207
UYU THB
0.9798
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0219
UYU THB
0.9786
THB UYU
ศุกร์
1.0219
UYU THB
0.9786
THB UYU
จันทร์
1.0204
UYU THB
0.9800
THB UYU
อังคาร
1.0235
UYU THB
0.9771
THB UYU
พุธ
1.0280
UYU THB
0.9728
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0284
UYU THB
0.9724
THB UYU
ศุกร์
1.0294
UYU THB
0.9714
THB UYU
อาทิตย์
1.0210
UYU THB
0.9794
THB UYU
จันทร์
1.0204
UYU THB
0.9800
THB UYU
อังคาร
1.0189
UYU THB
0.9815
THB UYU
พุธ
1.0263
UYU THB
0.9744
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0281
UYU THB
0.9727
THB UYU
ศุกร์
1.0278
UYU THB
0.9730
THB UYU
อาทิตย์
1.0326
UYU THB
0.9684
THB UYU
จันทร์
1.0351
UYU THB
0.9661
THB UYU
อังคาร
1.0227
UYU THB
0.9778
THB UYU
พุธ
1.0231
UYU THB
0.9774
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0310
UYU THB
0.9699
THB UYU
ศุกร์
1.0125
UYU THB
0.9876
THB UYU
อาทิตย์
1.0436
UYU THB
0.9583
THB UYU
จันทร์
1.0454
UYU THB
0.9566
THB UYU
อังคาร
1.0404
UYU THB
0.9612
THB UYU
พุธ
1.0384
UYU THB
0.9630
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0457
UYU THB
0.9563
THB UYU
ศุกร์
1.0467
UYU THB
0.9554
THB UYU
จันทร์
1.0421
UYU THB
0.9596
THB UYU
อังคาร
1.0454
UYU THB
0.9566
THB UYU
พุธ
1.0498
UYU THB
0.9526
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0463
UYU THB
0.9557
THB UYU
ศุกร์
1.0574
UYU THB
0.9457
THB UYU
จันทร์
1.0586
UYU THB
0.9446
THB UYU
อังคาร
1.0601
UYU THB
0.9433
THB UYU
พุธ
1.0528
UYU THB
0.9499
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0539
UYU THB
0.9488
THB UYU
ศุกร์
1.0505
UYU THB
0.9519
THB UYU
จันทร์
1.0569
UYU THB
0.9462
THB UYU
อังคาร
1.0547
UYU THB
0.9482
THB UYU
พุธ
1.0592
UYU THB
0.9441
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0616
UYU THB
0.9419
THB UYU
ศุกร์
1.0632
UYU THB
0.9405
THB UYU
จันทร์
1.0654
UYU THB
0.9386
THB UYU
อังคาร
1.0592
UYU THB
0.9441
THB UYU
พุธ
1.0582
UYU THB
0.9450
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0691
UYU THB
0.9353
THB UYU
ศุกร์
1.0761
UYU THB
0.9293
THB UYU
จันทร์
1.0779
UYU THB
0.9277
THB UYU
อังคาร
1.0696
UYU THB
0.9350
THB UYU
พุธ
1.0715
UYU THB
0.9333
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0752
UYU THB
0.9301
THB UYU
ศุกร์
1.0739
UYU THB
0.9312
THB UYU
จันทร์
1.0897
UYU THB
0.9177
THB UYU
อังคาร
1.0847
UYU THB
0.9219
THB UYU
พุธ
1.0769
UYU THB
0.9286
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0850
UYU THB
0.9216
THB UYU
ศุกร์
1.0878
UYU THB
0.9193
THB UYU
จันทร์
1.0891
UYU THB
0.9182
THB UYU
อังคาร
1.0848
UYU THB
0.9218
THB UYU
พุธ
1.0808
UYU THB
0.9253
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0923
UYU THB
0.9155
THB UYU
ศุกร์
1.1006
UYU THB
0.9086
THB UYU
จันทร์
1.0866
UYU THB
0.9203
THB UYU
อังคาร
1.0676
UYU THB
0.9367
THB UYU
พุธ
1.0599
UYU THB
0.9435
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0611
UYU THB
0.9424
THB UYU
ศุกร์
1.0520
UYU THB
0.9505
THB UYU
จันทร์
1.0552
UYU THB
0.9477
THB UYU
อังคาร
1.0490
UYU THB
0.9533
THB UYU
พุธ
1.0405
UYU THB
0.9611
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0342
UYU THB
0.9669
THB UYU
ศุกร์
1.0244
UYU THB
0.9761
THB UYU
จันทร์
1.0277
UYU THB
0.9730
THB UYU
อังคาร
1.0202
UYU THB
0.9802
THB UYU
พุธ
1.0293
UYU THB
0.9716
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0234
UYU THB
0.9771
THB UYU
ศุกร์
1.0221
UYU THB
0.9783
THB UYU
จันทร์
1.0154
UYU THB
0.9848
THB UYU
อังคาร
1.0172
UYU THB
0.9831
THB UYU
พุธ
1.0218
UYU THB
0.9787
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0148
UYU THB
0.9854
THB UYU
ศุกร์
1.0092
UYU THB
0.9909
THB UYU
จันทร์
0.9960
UYU THB
1.0041
THB UYU
อังคาร
1.0090
UYU THB
0.9911
THB UYU
พุธ
1.0137
UYU THB
0.9865
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0020
UYU THB
0.9980
THB UYU
ศุกร์
0.9967
UYU THB
1.0033
THB UYU
จันทร์
0.9900
UYU THB
1.0101
THB UYU
อังคาร
0.9831
UYU THB
1.0172
THB UYU
พุธ
0.9816
UYU THB
1.0188
THB UYU
พฤหัสบดี
0.9777
UYU THB
1.0228
THB UYU
ศุกร์
0.9779
UYU THB
1.0226
THB UYU
จันทร์
0.9804
UYU THB
1.0200
THB UYU
อังคาร
0.9852
UYU THB
1.0150
THB UYU
ศุกร์
0.9730
UYU THB
1.0278
THB UYU
จันทร์
0.9763
UYU THB
1.0242
THB UYU
อังคาร
0.9804
UYU THB
1.0200
THB UYU
พุธ
0.9792
UYU THB
1.0212
THB UYU
พฤหัสบดี
0.9881
UYU THB
1.0120
THB UYU
ศุกร์
0.9946
UYU THB
1.0054
THB UYU
จันทร์
0.9963
UYU THB
1.0037
THB UYU
อังคาร
0.9985
UYU THB
1.0015
THB UYU
พุธ
0.9949
UYU THB
1.0051
THB UYU
พฤหัสบดี
0.9961
UYU THB
1.0039
THB UYU
ศุกร์
0.9964
UYU THB
1.0037
THB UYU
จันทร์
0.9925
UYU THB
1.0076
THB UYU
อังคาร
0.9906
UYU THB
1.0095
THB UYU
พุธ
0.9864
UYU THB
1.0138
THB UYU
พฤหัสบดี
0.9898
UYU THB
1.0103
THB UYU
ศุกร์
0.9870
UYU THB
1.0132
THB UYU
จันทร์
0.9948
UYU THB
1.0052
THB UYU
อังคาร
1.0011
UYU THB
0.9989
THB UYU
พุธ
0.9993
UYU THB
1.0007
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0027
UYU THB
0.9973
THB UYU
ศุกร์
1.0065
UYU THB
0.9936
THB UYU
จันทร์
1.0097
UYU THB
0.9904
THB UYU
อังคาร
1.0104
UYU THB
0.9897
THB UYU
พุธ
1.0135
UYU THB
0.9867
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0049
UYU THB
0.9951
THB UYU
ศุกร์
1.0022
UYU THB
0.9978
THB UYU
จันทร์
1.0030
UYU THB
0.9970
THB UYU
อังคาร
1.0073
UYU THB
0.9927
THB UYU
พุธ
1.0069
UYU THB
0.9931
THB UYU
พฤหัสบดี
0.9959
UYU THB
1.0041
THB UYU
ศุกร์
1.0039
UYU THB
0.9961
THB UYU
จันทร์
1.0102
UYU THB
0.9900
THB UYU
อังคาร
1.0062
UYU THB
0.9938
THB UYU
พุธ
1.0143
UYU THB
0.9859
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0136
UYU THB
0.9866
THB UYU
ศุกร์
1.0119
UYU THB
0.9883
THB UYU
จันทร์
1.0151
UYU THB
0.9851
THB UYU
อังคาร
1.0137
UYU THB
0.9865
THB UYU
พุธ
1.0095
UYU THB
0.9906
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0139
UYU THB
0.9863
THB UYU
ศุกร์
1.0139
UYU THB
0.9863
THB UYU
อังคาร
1.0132
UYU THB
0.9870
THB UYU
พุธ
1.0165
UYU THB
0.9837
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0210
UYU THB
0.9794
THB UYU
ศุกร์
1.0124
UYU THB
0.9878
THB UYU
จันทร์
1.0078
UYU THB
0.9923
THB UYU
อังคาร
1.0132
UYU THB
0.9870
THB UYU
พุธ
1.0111
UYU THB
0.9891
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0256
UYU THB
0.9750
THB UYU
ศุกร์
1.0291
UYU THB
0.9717
THB UYU
จันทร์
1.0263
UYU THB
0.9744
THB UYU
อังคาร
1.0165
UYU THB
0.9837
THB UYU
พุธ
1.0139
UYU THB
0.9863
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0181
UYU THB
0.9822
THB UYU
ศุกร์
1.0228
UYU THB
0.9777
THB UYU
จันทร์
1.0194
UYU THB
0.9809
THB UYU
อังคาร
1.0146
UYU THB
0.9857
THB UYU
พุธ
1.0114
UYU THB
0.9887
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0132
UYU THB
0.9870
THB UYU
ศุกร์
1.0120
UYU THB
0.9881
THB UYU
จันทร์
1.0068
UYU THB
0.9932
THB UYU
อังคาร
1.0108
UYU THB
0.9893
THB UYU
พุธ
1.0098
UYU THB
0.9903
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0065
UYU THB
0.9936
THB UYU
ศุกร์
1.0085
UYU THB
0.9916
THB UYU
จันทร์
1.0052
UYU THB
0.9948
THB UYU