อัตราแลกเปลี่ยนปี 2559 ระหว่าง เปโซอุรุกวัย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เปโซอุรุกวัย และ บาทไทย ในปี 2559 กราฟแสดงค่าของ 1 เปโซอุรุกวัย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เปโซอุรุกวัย
ต่ำสุด = 1.0767 (17/3/2559) เฉลี่ย = 1.1698 สูงสุด = 1.2705 (12/10/2559)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เปโซอุรุกวัย และ บาทไทย ในปี 2559
ศุกร์
1.2082
UYU THB
0.8277
THB UYU
อาทิตย์
1.2075
UYU THB
0.8282
THB UYU
จันทร์
1.1942
UYU THB
0.8374
THB UYU
อังคาร
1.1970
UYU THB
0.8354
THB UYU
พุธ
1.1983
UYU THB
0.8345
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1909
UYU THB
0.8397
THB UYU
ศุกร์
1.1930
UYU THB
0.8382
THB UYU
อาทิตย์
1.1945
UYU THB
0.8372
THB UYU
จันทร์
1.1851
UYU THB
0.8438
THB UYU
อังคาร
1.1858
UYU THB
0.8433
THB UYU
พุธ
1.1792
UYU THB
0.8480
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1860
UYU THB
0.8432
THB UYU
ศุกร์
1.1802
UYU THB
0.8473
THB UYU
อาทิตย์
1.1825
UYU THB
0.8457
THB UYU
จันทร์
1.1781
UYU THB
0.8488
THB UYU
อังคาร
1.1750
UYU THB
0.8511
THB UYU
พุธ
1.1743
UYU THB
0.8515
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1680
UYU THB
0.8562
THB UYU
ศุกร์
1.1632
UYU THB
0.8597
THB UYU
อาทิตย์
1.1632
UYU THB
0.8597
THB UYU
จันทร์
1.1558
UYU THB
0.8652
THB UYU
อังคาร
1.1544
UYU THB
0.8662
THB UYU
พุธ
1.1525
UYU THB
0.8677
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1539
UYU THB
0.8667
THB UYU
ศุกร์
1.1489
UYU THB
0.8704
THB UYU
อาทิตย์
1.1498
UYU THB
0.8697
THB UYU
จันทร์
1.1457
UYU THB
0.8728
THB UYU
อังคาร
1.1530
UYU THB
0.8673
THB UYU
พุธ
1.1338
UYU THB
0.8820
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1431
UYU THB
0.8748
THB UYU
ศุกร์
1.1416
UYU THB
0.8760
THB UYU
อาทิตย์
1.1421
UYU THB
0.8756
THB UYU
จันทร์
1.1347
UYU THB
0.8813
THB UYU
อังคาร
1.1310
UYU THB
0.8842
THB UYU
พุธ
1.1271
UYU THB
0.8872
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1199
UYU THB
0.8930
THB UYU
ศุกร์
1.1191
UYU THB
0.8936
THB UYU
อาทิตย์
1.1221
UYU THB
0.8912
THB UYU
จันทร์
1.1184
UYU THB
0.8941
THB UYU
อังคาร
1.1176
UYU THB
0.8948
THB UYU
พุธ
1.1198
UYU THB
0.8931
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1163
UYU THB
0.8958
THB UYU
ศุกร์
1.1202
UYU THB
0.8927
THB UYU
อาทิตย์
1.1271
UYU THB
0.8872
THB UYU
จันทร์
1.1183
UYU THB
0.8942
THB UYU
อังคาร
1.1178
UYU THB
0.8946
THB UYU
พุธ
1.1156
UYU THB
0.8964
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1132
UYU THB
0.8983
THB UYU
ศุกร์
1.1139
UYU THB
0.8977
THB UYU
อาทิตย์
1.1217
UYU THB
0.8915
THB UYU
จันทร์
1.1032
UYU THB
0.9064
THB UYU
อังคาร
1.1012
UYU THB
0.9081
THB UYU
พุธ
1.0943
UYU THB
0.9138
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0876
UYU THB
0.9194
THB UYU
ศุกร์
1.0931
UYU THB
0.9148
THB UYU
อาทิตย์
1.0928
UYU THB
0.9151
THB UYU
จันทร์
1.1004
UYU THB
0.9088
THB UYU
อังคาร
1.0990
UYU THB
0.9099
THB UYU
พุธ
1.0982
UYU THB
0.9106
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1087
UYU THB
0.9020
THB UYU
ศุกร์
1.0993
UYU THB
0.9097
THB UYU
อาทิตย์
1.0959
UYU THB
0.9125
THB UYU
จันทร์
1.0917
UYU THB
0.9160
THB UYU
อังคาร
1.0860
UYU THB
0.9208
THB UYU
พุธ
1.0794
UYU THB
0.9265
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0767
UYU THB
0.9287
THB UYU
ศุกร์
1.0814
UYU THB
0.9247
THB UYU
จันทร์
1.0842
UYU THB
0.9223
THB UYU
อังคาร
1.0851
UYU THB
0.9215
THB UYU
พุธ
1.0960
UYU THB
0.9124
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1012
UYU THB
0.9081
THB UYU
ศุกร์
1.1000
UYU THB
0.9091
THB UYU
อาทิตย์
1.1039
UYU THB
0.9059
THB UYU
จันทร์
1.0924
UYU THB
0.9154
THB UYU
อังคาร
1.1011
UYU THB
0.9082
THB UYU
พุธ
1.0985
UYU THB
0.9103
THB UYU
พฤหัสบดี
1.0998
UYU THB
0.9093
THB UYU
ศุกร์
1.1089
UYU THB
0.9018
THB UYU
อาทิตย์
1.1083
UYU THB
0.9023
THB UYU
จันทร์
1.1117
UYU THB
0.8995
THB UYU
อังคาร
1.1233
UYU THB
0.8902
THB UYU
พุธ
1.1261
UYU THB
0.8880
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1244
UYU THB
0.8893
THB UYU
ศุกร์
1.1279
UYU THB
0.8866
THB UYU
อาทิตย์
1.1260
UYU THB
0.8881
THB UYU
จันทร์
1.1293
UYU THB
0.8855
THB UYU
อังคาร
1.1318
UYU THB
0.8835
THB UYU
พุธ
1.1298
UYU THB
0.8851
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1319
UYU THB
0.8835
THB UYU
ศุกร์
1.1133
UYU THB
0.8982
THB UYU
อาทิตย์
1.1305
UYU THB
0.8846
THB UYU
จันทร์
1.1099
UYU THB
0.9010
THB UYU
อังคาร
1.0936
UYU THB
0.9144
THB UYU
พุธ
1.1000
UYU THB
0.9091
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1039
UYU THB
0.9059
THB UYU
ศุกร์
1.1042
UYU THB
0.9056
THB UYU
อาทิตย์
1.1063
UYU THB
0.9039
THB UYU
จันทร์
1.1030
UYU THB
0.9066
THB UYU
อังคาร
1.1004
UYU THB
0.9087
THB UYU
พุธ
1.0988
UYU THB
0.9101
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1005
UYU THB
0.9087
THB UYU
ศุกร์
1.0995
UYU THB
0.9095
THB UYU
อาทิตย์
1.0998
UYU THB
0.9093
THB UYU
จันทร์
1.1070
UYU THB
0.9033
THB UYU
อังคาร
1.1039
UYU THB
0.9059
THB UYU
พุธ
1.1058
UYU THB
0.9043
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1050
UYU THB
0.9050
THB UYU
ศุกร์
1.1044
UYU THB
0.9054
THB UYU
จันทร์
1.1126
UYU THB
0.8988
THB UYU
อังคาร
1.1160
UYU THB
0.8961
THB UYU
พุธ
1.1140
UYU THB
0.8976
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1181
UYU THB
0.8943
THB UYU
ศุกร์
1.1301
UYU THB
0.8849
THB UYU
จันทร์
1.1256
UYU THB
0.8884
THB UYU
อังคาร
1.1256
UYU THB
0.8884
THB UYU
พุธ
1.1302
UYU THB
0.8848
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1318
UYU THB
0.8835
THB UYU
ศุกร์
1.1328
UYU THB
0.8828
THB UYU
จันทร์
1.1282
UYU THB
0.8863
THB UYU
อังคาร
1.1409
UYU THB
0.8765
THB UYU
พุธ
1.1386
UYU THB
0.8783
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1410
UYU THB
0.8764
THB UYU
ศุกร์
1.1429
UYU THB
0.8750
THB UYU
จันทร์
1.1470
UYU THB
0.8718
THB UYU
อังคาร
1.1485
UYU THB
0.8707
THB UYU
พุธ
1.1503
UYU THB
0.8693
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1522
UYU THB
0.8679
THB UYU
ศุกร์
1.1400
UYU THB
0.8772
THB UYU
จันทร์
1.1279
UYU THB
0.8866
THB UYU
อังคาร
1.1359
UYU THB
0.8803
THB UYU
พุธ
1.1473
UYU THB
0.8716
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1458
UYU THB
0.8727
THB UYU
ศุกร์
1.1459
UYU THB
0.8727
THB UYU
จันทร์
1.1443
UYU THB
0.8739
THB UYU
อังคาร
1.1462
UYU THB
0.8725
THB UYU
พุธ
1.1390
UYU THB
0.8780
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1457
UYU THB
0.8728
THB UYU
ศุกร์
1.1522
UYU THB
0.8679
THB UYU
จันทร์
1.1449
UYU THB
0.8734
THB UYU
อังคาร
1.1387
UYU THB
0.8782
THB UYU
พุธ
1.1538
UYU THB
0.8667
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1499
UYU THB
0.8697
THB UYU
ศุกร์
1.1536
UYU THB
0.8668
THB UYU
จันทร์
1.1511
UYU THB
0.8687
THB UYU
อังคาร
1.1480
UYU THB
0.8711
THB UYU
พุธ
1.1436
UYU THB
0.8745
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1419
UYU THB
0.8757
THB UYU
ศุกร์
1.1523
UYU THB
0.8678
THB UYU
จันทร์
1.1477
UYU THB
0.8713
THB UYU
อังคาร
1.1397
UYU THB
0.8775
THB UYU
พุธ
1.1531
UYU THB
0.8672
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1441
UYU THB
0.8740
THB UYU
ศุกร์
1.1429
UYU THB
0.8750
THB UYU
จันทร์
1.1442
UYU THB
0.8740
THB UYU
อังคาร
1.1560
UYU THB
0.8651
THB UYU
พุธ
1.1596
UYU THB
0.8624
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1565
UYU THB
0.8647
THB UYU
ศุกร์
1.1516
UYU THB
0.8684
THB UYU
จันทร์
1.1547
UYU THB
0.8660
THB UYU
อังคาร
1.1555
UYU THB
0.8654
THB UYU
พุธ
1.1560
UYU THB
0.8651
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1615
UYU THB
0.8609
THB UYU
ศุกร์
1.1605
UYU THB
0.8617
THB UYU
จันทร์
1.1632
UYU THB
0.8597
THB UYU
อังคาร
1.1679
UYU THB
0.8562
THB UYU
พุธ
1.1765
UYU THB
0.8500
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1656
UYU THB
0.8580
THB UYU
ศุกร์
1.1638
UYU THB
0.8592
THB UYU
จันทร์
1.1640
UYU THB
0.8591
THB UYU
อังคาร
1.1639
UYU THB
0.8592
THB UYU
พุธ
1.1768
UYU THB
0.8497
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1809
UYU THB
0.8468
THB UYU
ศุกร์
1.1869
UYU THB
0.8425
THB UYU
จันทร์
1.1841
UYU THB
0.8445
THB UYU
อังคาร
1.1986
UYU THB
0.8343
THB UYU
พุธ
1.1947
UYU THB
0.8371
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1965
UYU THB
0.8358
THB UYU
ศุกร์
1.2061
UYU THB
0.8291
THB UYU
จันทร์
1.2014
UYU THB
0.8323
THB UYU
อังคาร
1.2013
UYU THB
0.8324
THB UYU
พุธ
1.2037
UYU THB
0.8308
THB UYU
พฤหัสบดี
1.2030
UYU THB
0.8312
THB UYU
ศุกร์
1.2130
UYU THB
0.8244
THB UYU
จันทร์
1.2216
UYU THB
0.8186
THB UYU
อังคาร
1.2111
UYU THB
0.8257
THB UYU
พุธ
1.2109
UYU THB
0.8258
THB UYU
พฤหัสบดี
1.2087
UYU THB
0.8273
THB UYU
ศุกร์
1.2137
UYU THB
0.8239
THB UYU
จันทร์
1.1903
UYU THB
0.8401
THB UYU
อังคาร
1.1907
UYU THB
0.8398
THB UYU
พุธ
1.2131
UYU THB
0.8243
THB UYU
พฤหัสบดี
1.2152
UYU THB
0.8229
THB UYU
ศุกร์
1.2169
UYU THB
0.8218
THB UYU
จันทร์
1.2138
UYU THB
0.8238
THB UYU
อังคาร
1.2088
UYU THB
0.8272
THB UYU
พุธ
1.2132
UYU THB
0.8243
THB UYU
พฤหัสบดี
1.2159
UYU THB
0.8224
THB UYU
ศุกร์
1.1903
UYU THB
0.8401
THB UYU
จันทร์
1.1995
UYU THB
0.8337
THB UYU
อังคาร
1.1897
UYU THB
0.8406
THB UYU
พุธ
1.1868
UYU THB
0.8426
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1905
UYU THB
0.8400
THB UYU
ศุกร์
1.1916
UYU THB
0.8392
THB UYU
จันทร์
1.1899
UYU THB
0.8404
THB UYU
อังคาร
1.1841
UYU THB
0.8445
THB UYU
พุธ
1.1819
UYU THB
0.8461
THB UYU
พฤหัสบดี
1.1789
UYU THB
0.8483
THB UYU
ศุกร์
1.2141
UYU THB
0.8237
THB UYU
จันทร์
1.2132
UYU THB
0.8242
THB UYU
อังคาร
1.2140
UYU THB
0.8237
THB UYU
พุธ
1.2168
UYU THB
0.8218
THB UYU
พฤหัสบดี
1.2222
UYU THB
0.8182
THB UYU
ศุกร์
1.2126
UYU THB
0.8247
THB UYU
จันทร์
1.2231
UYU THB
0.8176
THB UYU
อังคาร
1.2271
UYU THB
0.8150
THB UYU
พุธ
1.2316
UYU THB
0.8119
THB UYU
พฤหัสบดี
1.2244
UYU THB
0.8167
THB UYU
ศุกร์
1.2358
UYU THB
0.8092
THB UYU
จันทร์
1.2486
UYU THB
0.8009
THB UYU
อังคาร
1.2601
UYU THB
0.7936
THB UYU
พุธ
1.2705
UYU THB
0.7871
THB UYU
พฤหัสบดี
1.2639
UYU THB
0.7912
THB UYU
ศุกร์
1.2614
UYU THB
0.7928
THB UYU
จันทร์
1.2514
UYU THB
0.7991
THB UYU
อังคาร
1.2421
UYU THB
0.8051
THB UYU
พุธ
1.2373
UYU THB
0.8082
THB UYU
พฤหัสบดี
1.2422
UYU THB
0.8050
THB UYU
ศุกร์
1.2515
UYU THB
0.7990
THB UYU
จันทร์
1.2489
UYU THB
0.8007
THB UYU
อังคาร
1.2448
UYU THB
0.8033
THB UYU
พุธ
1.2467
UYU THB
0.8021
THB UYU
พฤหัสบดี
1.2488
UYU THB
0.8008
THB UYU
ศุกร์
1.2493
UYU THB
0.8004
THB UYU
จันทร์
1.2421
UYU THB
0.8051
THB UYU
อังคาร
1.2367
UYU THB
0.8086
THB UYU
พุธ
1.2395
UYU THB
0.8068
THB UYU
พฤหัสบดี
1.2400
UYU THB
0.8065
THB UYU
ศุกร์
1.2393
UYU THB
0.8069
THB UYU
จันทร์
1.2381
UYU THB
0.8077
THB UYU
อังคาร
1.2356
UYU THB
0.8093
THB UYU
พุธ
1.2212
UYU THB
0.8189
THB UYU
พฤหัสบดี
1.2516
UYU THB
0.7990
THB UYU
ศุกร์
1.2593
UYU THB
0.7941
THB UYU
จันทร์
1.2637
UYU THB
0.7913
THB UYU
อังคาร
1.2583
UYU THB
0.7947
THB UYU
พุธ
1.2638
UYU THB
0.7913
THB UYU
พฤหัสบดี
1.2658
UYU THB
0.7900
THB UYU
ศุกร์
1.2670
UYU THB
0.7893
THB UYU
จันทร์
1.2687
UYU THB
0.7882
THB UYU
อังคาร
1.2201
UYU THB
0.8196
THB UYU
พุธ
1.2205
UYU THB
0.8193
THB UYU
พฤหัสบดี
1.2269
UYU THB
0.8151
THB UYU
ศุกร์
1.2264
UYU THB
0.8154
THB UYU
จันทร์
1.2247
UYU THB
0.8165
THB UYU
อังคาร
1.2358
UYU THB
0.8092
THB UYU
พุธ
1.2313
UYU THB
0.8122
THB UYU
พฤหัสบดี
1.2382
UYU THB
0.8076
THB UYU
ศุกร์
1.2323
UYU THB
0.8115
THB UYU
จันทร์
1.2328
UYU THB
0.8111
THB UYU
อังคาร
1.2308
UYU THB
0.8125
THB UYU
พุธ
1.2372
UYU THB
0.8083
THB UYU
พฤหัสบดี
1.2171
UYU THB
0.8216
THB UYU
ศุกร์
1.2381
UYU THB
0.8077
THB UYU
จันทร์
1.2369
UYU THB
0.8085
THB UYU
อังคาร
1.2304
UYU THB
0.8127
THB UYU
พุธ
1.2459
UYU THB
0.8026
THB UYU
พฤหัสบดี
1.2568
UYU THB
0.7957
THB UYU
ศุกร์
1.2457
UYU THB
0.8027
THB UYU
จันทร์
1.2447
UYU THB
0.8034
THB UYU
อังคาร
1.2555
UYU THB
0.7965
THB UYU
พุธ
1.2551
UYU THB
0.7967
THB UYU
พฤหัสบดี
1.2639
UYU THB
0.7912
THB UYU
ศุกร์
1.2668
UYU THB
0.7894
THB UYU
จันทร์
1.2623
UYU THB
0.7922
THB UYU
อังคาร
1.2701
UYU THB
0.7873
THB UYU
พุธ
1.2464
UYU THB
0.8023
THB UYU
พฤหัสบดี
1.2344
UYU THB
0.8101
THB UYU
ศุกร์
1.2212
UYU THB
0.8189
THB UYU