อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง เปโซอาร์เจนตินา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เปโซอาร์เจนตินา และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 เปโซอาร์เจนตินา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เปโซอาร์เจนตินา
ต่ำสุด = 0.7813 (1/10/2561) เฉลี่ย = 1.2363 สูงสุด = 1.7602 (3/1/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เปโซอาร์เจนตินา และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
1.7470
ARS THB
0.5724
THB ARS
อังคาร
1.7469
ARS THB
0.5724
THB ARS
พุธ
1.7602
ARS THB
0.5681
THB ARS
พฤหัสบดี
1.7470
ARS THB
0.5724
THB ARS
ศุกร์
1.7302
ARS THB
0.5780
THB ARS
จันทร์
1.7063
ARS THB
0.5861
THB ARS
อังคาร
1.6926
ARS THB
0.5908
THB ARS
พุธ
1.7005
ARS THB
0.5881
THB ARS
พฤหัสบดี
1.7192
ARS THB
0.5817
THB ARS
ศุกร์
1.7084
ARS THB
0.5853
THB ARS
จันทร์
1.7198
ARS THB
0.5815
THB ARS
อังคาร
1.7049
ARS THB
0.5865
THB ARS
พุธ
1.6939
ARS THB
0.5904
THB ARS
พฤหัสบดี
1.6915
ARS THB
0.5912
THB ARS
ศุกร์
1.6867
ARS THB
0.5929
THB ARS
จันทร์
1.6793
ARS THB
0.5955
THB ARS
อังคาร
1.6631
ARS THB
0.6013
THB ARS
พุธ
1.6396
ARS THB
0.6099
THB ARS
พฤหัสบดี
1.5982
ARS THB
0.6257
THB ARS
ศุกร์
1.6004
ARS THB
0.6249
THB ARS
จันทร์
1.6016
ARS THB
0.6244
THB ARS
อังคาร
1.6077
ARS THB
0.6220
THB ARS
พุธ
1.5954
ARS THB
0.6268
THB ARS
พฤหัสบดี
1.5972
ARS THB
0.6261
THB ARS
ศุกร์
1.6209
ARS THB
0.6169
THB ARS
จันทร์
1.6186
ARS THB
0.6178
THB ARS
อังคาร
1.6210
ARS THB
0.6169
THB ARS
พุธ
1.6109
ARS THB
0.6208
THB ARS
พฤหัสบดี
1.6166
ARS THB
0.6186
THB ARS
ศุกร์
1.5942
ARS THB
0.6273
THB ARS
จันทร์
1.5814
ARS THB
0.6324
THB ARS
อังคาร
1.5781
ARS THB
0.6337
THB ARS
พุธ
1.5696
ARS THB
0.6371
THB ARS
พฤหัสบดี
1.5724
ARS THB
0.6360
THB ARS
ศุกร์
1.5892
ARS THB
0.6292
THB ARS
จันทร์
1.5865
ARS THB
0.6303
THB ARS
อังคาร
1.5821
ARS THB
0.6321
THB ARS
พุธ
1.5847
ARS THB
0.6311
THB ARS
พฤหัสบดี
1.5887
ARS THB
0.6295
THB ARS
ศุกร์
1.5798
ARS THB
0.6330
THB ARS
จันทร์
1.5739
ARS THB
0.6354
THB ARS
อังคาร
1.5518
ARS THB
0.6444
THB ARS
พุธ
1.5554
ARS THB
0.6429
THB ARS
พฤหัสบดี
1.5665
ARS THB
0.6384
THB ARS
ศุกร์
1.5620
ARS THB
0.6402
THB ARS
จันทร์
1.5482
ARS THB
0.6459
THB ARS
อังคาร
1.5533
ARS THB
0.6438
THB ARS
พุธ
1.5448
ARS THB
0.6474
THB ARS
พฤหัสบดี
1.5367
ARS THB
0.6508
THB ARS
ศุกร์
1.5415
ARS THB
0.6487
THB ARS
จันทร์
1.5476
ARS THB
0.6462
THB ARS
อังคาร
1.5478
ARS THB
0.6461
THB ARS
พุธ
1.5409
ARS THB
0.6490
THB ARS
พฤหัสบดี
1.5420
ARS THB
0.6485
THB ARS
ศุกร์
1.5363
ARS THB
0.6509
THB ARS
จันทร์
1.5434
ARS THB
0.6479
THB ARS
อังคาร
1.5444
ARS THB
0.6475
THB ARS
พุธ
1.5423
ARS THB
0.6484
THB ARS
พฤหัสบดี
1.5402
ARS THB
0.6493
THB ARS
ศุกร์
1.5451
ARS THB
0.6472
THB ARS
จันทร์
1.5444
ARS THB
0.6475
THB ARS
อังคาร
1.5438
ARS THB
0.6478
THB ARS
พุธ
1.5491
ARS THB
0.6456
THB ARS
พฤหัสบดี
1.5501
ARS THB
0.6451
THB ARS
ศุกร์
1.5500
ARS THB
0.6451
THB ARS
จันทร์
1.5505
ARS THB
0.6450
THB ARS
อังคาร
1.5495
ARS THB
0.6454
THB ARS
พุธ
1.5481
ARS THB
0.6460
THB ARS
พฤหัสบดี
1.5480
ARS THB
0.6460
THB ARS
ศุกร์
1.5504
ARS THB
0.6450
THB ARS
จันทร์
1.5494
ARS THB
0.6454
THB ARS
อังคาร
1.5468
ARS THB
0.6465
THB ARS
พุธ
1.5476
ARS THB
0.6462
THB ARS
พฤหัสบดี
1.5467
ARS THB
0.6466
THB ARS
ศุกร์
1.5430
ARS THB
0.6481
THB ARS
จันทร์
1.5462
ARS THB
0.6467
THB ARS
อังคาร
1.5426
ARS THB
0.6482
THB ARS
พุธ
1.5496
ARS THB
0.6453
THB ARS
พฤหัสบดี
1.5511
ARS THB
0.6447
THB ARS
ศุกร์
1.5502
ARS THB
0.6451
THB ARS
จันทร์
1.5578
ARS THB
0.6419
THB ARS
อังคาร
1.5558
ARS THB
0.6428
THB ARS
พุธ
1.5578
ARS THB
0.6420
THB ARS
พฤหัสบดี
1.5597
ARS THB
0.6412
THB ARS
ศุกร์
1.5383
ARS THB
0.6501
THB ARS
จันทร์
1.5359
ARS THB
0.6511
THB ARS
อังคาร
1.5348
ARS THB
0.6515
THB ARS
พุธ
1.5446
ARS THB
0.6474
THB ARS
พฤหัสบดี
1.4965
ARS THB
0.6682
THB ARS
ศุกร์
1.4238
ARS THB
0.7023
THB ARS
จันทร์
1.4579
ARS THB
0.6859
THB ARS
อังคาร
1.4525
ARS THB
0.6885
THB ARS
พุธ
1.4364
ARS THB
0.6962
THB ARS
พฤหัสบดี
1.4149
ARS THB
0.7068
THB ARS
ศุกร์
1.4088
ARS THB
0.7098
THB ARS
จันทร์
1.3835
ARS THB
0.7228
THB ARS
อังคาร
1.2768
ARS THB
0.7832
THB ARS
พุธ
1.3321
ARS THB
0.7507
THB ARS
พฤหัสบดี
1.3215
ARS THB
0.7567
THB ARS
ศุกร์
1.3217
ARS THB
0.7566
THB ARS
จันทร์
1.3222
ARS THB
0.7563
THB ARS
อังคาร
1.3175
ARS THB
0.7590
THB ARS
พุธ
1.3231
ARS THB
0.7558
THB ARS
พฤหัสบดี
1.3127
ARS THB
0.7618
THB ARS
ศุกร์
1.3001
ARS THB
0.7692
THB ARS
จันทร์
1.2980
ARS THB
0.7704
THB ARS
อังคาร
1.2968
ARS THB
0.7711
THB ARS
พุธ
1.2918
ARS THB
0.7741
THB ARS
พฤหัสบดี
1.2832
ARS THB
0.7793
THB ARS
ศุกร์
1.2829
ARS THB
0.7795
THB ARS
อาทิตย์
1.2788
ARS THB
0.7820
THB ARS
จันทร์
1.2827
ARS THB
0.7796
THB ARS
อังคาร
1.2796
ARS THB
0.7815
THB ARS
พุธ
1.2791
ARS THB
0.7818
THB ARS
พฤหัสบดี
1.2828
ARS THB
0.7795
THB ARS
ศุกร์
1.2836
ARS THB
0.7790
THB ARS
อาทิตย์
1.2642
ARS THB
0.7910
THB ARS
จันทร์
1.2668
ARS THB
0.7894
THB ARS
อังคาร
1.2310
ARS THB
0.8123
THB ARS
พุธ
1.2482
ARS THB
0.8012
THB ARS
พฤหัสบดี
1.2275
ARS THB
0.8147
THB ARS
ศุกร์
1.1707
ARS THB
0.8542
THB ARS
อาทิตย์
1.1640
ARS THB
0.8591
THB ARS
จันทร์
1.1669
ARS THB
0.8570
THB ARS
อังคาร
1.1875
ARS THB
0.8421
THB ARS
พุธ
1.1793
ARS THB
0.8480
THB ARS
พฤหัสบดี
1.1891
ARS THB
0.8410
THB ARS
ศุกร์
1.1945
ARS THB
0.8372
THB ARS
จันทร์
1.2222
ARS THB
0.8182
THB ARS
อังคาร
1.2175
ARS THB
0.8214
THB ARS
พุธ
1.2174
ARS THB
0.8214
THB ARS
พฤหัสบดี
1.2049
ARS THB
0.8299
THB ARS
ศุกร์
1.1806
ARS THB
0.8470
THB ARS
จันทร์
1.1420
ARS THB
0.8756
THB ARS
อังคาร
1.1737
ARS THB
0.8520
THB ARS
พุธ
1.1840
ARS THB
0.8446
THB ARS
พฤหัสบดี
1.1849
ARS THB
0.8440
THB ARS
ศุกร์
1.1830
ARS THB
0.8453
THB ARS
จันทร์
1.1855
ARS THB
0.8435
THB ARS
อังคาร
1.1845
ARS THB
0.8443
THB ARS
พุธ
1.2128
ARS THB
0.8246
THB ARS
พฤหัสบดี
1.2120
ARS THB
0.8251
THB ARS
ศุกร์
1.2234
ARS THB
0.8174
THB ARS
จันทร์
1.2211
ARS THB
0.8189
THB ARS
อังคาร
1.2156
ARS THB
0.8226
THB ARS
พุธ
1.2126
ARS THB
0.8247
THB ARS
พฤหัสบดี
1.2088
ARS THB
0.8272
THB ARS
ศุกร์
1.2042
ARS THB
0.8305
THB ARS
จันทร์
1.2099
ARS THB
0.8265
THB ARS
อังคาร
1.2121
ARS THB
0.8250
THB ARS
พุธ
1.2127
ARS THB
0.8246
THB ARS
พฤหัสบดี
1.2162
ARS THB
0.8222
THB ARS
ศุกร์
1.2191
ARS THB
0.8203
THB ARS
จันทร์
1.2224
ARS THB
0.8181
THB ARS
อังคาร
1.2201
ARS THB
0.8196
THB ARS
พุธ
1.2104
ARS THB
0.8262
THB ARS
พฤหัสบดี
1.2080
ARS THB
0.8278
THB ARS
ศุกร์
1.2157
ARS THB
0.8226
THB ARS
จันทร์
1.2195
ARS THB
0.8200
THB ARS
อังคาร
1.2189
ARS THB
0.8204
THB ARS
พุธ
1.2118
ARS THB
0.8252
THB ARS
พฤหัสบดี
1.2013
ARS THB
0.8324
THB ARS
ศุกร์
1.1850
ARS THB
0.8439
THB ARS
จันทร์
1.1419
ARS THB
0.8757
THB ARS
อังคาร
1.1115
ARS THB
0.8997
THB ARS
พุธ
1.1197
ARS THB
0.8931
THB ARS
พฤหัสบดี
1.1126
ARS THB
0.8988
THB ARS
ศุกร์
1.1173
ARS THB
0.8950
THB ARS
จันทร์
1.1109
ARS THB
0.9002
THB ARS
อังคาร
1.0980
ARS THB
0.9107
THB ARS
พุธ
1.0913
ARS THB
0.9163
THB ARS
พฤหัสบดี
1.0855
ARS THB
0.9213
THB ARS
ศุกร์
1.0751
ARS THB
0.9301
THB ARS
จันทร์
1.0573
ARS THB
0.9458
THB ARS
อังคาร
1.0520
ARS THB
0.9506
THB ARS
พุธ
1.0400
ARS THB
0.9616
THB ARS
พฤหัสบดี
0.9619
ARS THB
1.0396
THB ARS
ศุกร์
0.8453
ARS THB
1.1830
THB ARS
จันทร์
0.8862
ARS THB
1.1284
THB ARS
อังคาร
0.8607
ARS THB
1.1618
THB ARS
พุธ
0.8425
ARS THB
1.1870
THB ARS
พฤหัสบดี
0.8501
ARS THB
1.1763
THB ARS
ศุกร์
0.8762
ARS THB
1.1413
THB ARS
จันทร์
0.8867
ARS THB
1.1278
THB ARS
อังคาร
0.8754
ARS THB
1.1423
THB ARS
พุธ
0.8648
ARS THB
1.1563
THB ARS
พฤหัสบดี
0.8518
ARS THB
1.1740
THB ARS
ศุกร์
0.8249
ARS THB
1.2123
THB ARS
จันทร์
0.8181
ARS THB
1.2224
THB ARS
อังคาร
0.8248
ARS THB
1.2124
THB ARS
พุธ
0.8189
ARS THB
1.2212
THB ARS
พฤหัสบดี
0.8241
ARS THB
1.2134
THB ARS
ศุกร์
0.8476
ARS THB
1.1798
THB ARS
จันทร์
0.8718
ARS THB
1.1471
THB ARS
อังคาร
0.8699
ARS THB
1.1496
THB ARS
ศุกร์
0.8124
ARS THB
1.2309
THB ARS
จันทร์
0.7813
ARS THB
1.2800
THB ARS
อังคาร
0.8198
ARS THB
1.2198
THB ARS
พุธ
0.8495
ARS THB
1.1772
THB ARS
พฤหัสบดี
0.8643
ARS THB
1.1570
THB ARS
ศุกร์
0.8503
ARS THB
1.1760
THB ARS
จันทร์
0.8716
ARS THB
1.1473
THB ARS
อังคาร
0.8763
ARS THB
1.1412
THB ARS
พุธ
0.8803
ARS THB
1.1359
THB ARS
พฤหัสบดี
0.8841
ARS THB
1.1311
THB ARS
ศุกร์
0.8942
ARS THB
1.1183
THB ARS
จันทร์
0.8922
ARS THB
1.1209
THB ARS
อังคาร
0.8907
ARS THB
1.1227
THB ARS
พุธ
0.9055
ARS THB
1.1044
THB ARS
พฤหัสบดี
0.9016
ARS THB
1.1091
THB ARS
ศุกร์
0.8899
ARS THB
1.1237
THB ARS
จันทร์
0.8929
ARS THB
1.1200
THB ARS
อังคาร
0.9015
ARS THB
1.1093
THB ARS
พุธ
0.8969
ARS THB
1.1150
THB ARS
พฤหัสบดี
0.8898
ARS THB
1.1239
THB ARS
ศุกร์
0.8989
ARS THB
1.1125
THB ARS
จันทร์
0.9031
ARS THB
1.1073
THB ARS
อังคาร
0.9008
ARS THB
1.1101
THB ARS
พุธ
0.9061
ARS THB
1.1037
THB ARS
พฤหัสบดี
0.9193
ARS THB
1.0878
THB ARS
ศุกร์
0.9215
ARS THB
1.0852
THB ARS
จันทร์
0.9297
ARS THB
1.0756
THB ARS
อังคาร
0.9247
ARS THB
1.0814
THB ARS
พุธ
0.9234
ARS THB
1.0830
THB ARS
พฤหัสบดี
0.9198
ARS THB
1.0871
THB ARS
ศุกร์
0.9312
ARS THB
1.0739
THB ARS
จันทร์
0.9279
ARS THB
1.0777
THB ARS
อังคาร
0.9273
ARS THB
1.0784
THB ARS
พุธ
0.9129
ARS THB
1.0954
THB ARS
พฤหัสบดี
0.9170
ARS THB
1.0905
THB ARS
ศุกร์
0.9150
ARS THB
1.0929
THB ARS
จันทร์
0.9209
ARS THB
1.0858
THB ARS
อังคาร
0.9173
ARS THB
1.0901
THB ARS
พุธ
0.9113
ARS THB
1.0974
THB ARS
พฤหัสบดี
0.9099
ARS THB
1.0991
THB ARS
ศุกร์
0.9062
ARS THB
1.1035
THB ARS
จันทร์
0.8804
ARS THB
1.1359
THB ARS
อังคาร
0.8452
ARS THB
1.1832
THB ARS
พุธ
0.8570
ARS THB
1.1669
THB ARS
พฤหัสบดี
0.8563
ARS THB
1.1678
THB ARS
ศุกร์
0.8714
ARS THB
1.1476
THB ARS
จันทร์
0.8692
ARS THB
1.1505
THB ARS
อังคาร
0.8954
ARS THB
1.1169
THB ARS
พุธ
0.8757
ARS THB
1.1420
THB ARS
พฤหัสบดี
0.8758
ARS THB
1.1417
THB ARS
ศุกร์
0.8708
ARS THB
1.1483
THB ARS
จันทร์
0.8816
ARS THB
1.1343
THB ARS
อังคาร
0.8723
ARS THB
1.1464
THB ARS
พุธ
0.8672
ARS THB
1.1531
THB ARS
พฤหัสบดี
0.8696
ARS THB
1.1499
THB ARS
ศุกร์
0.8672
ARS THB
1.1531
THB ARS
จันทร์
0.8599
ARS THB
1.1629
THB ARS
อังคาร
0.8564
ARS THB
1.1677
THB ARS
พุธ
0.8549
ARS THB
1.1697
THB ARS
พฤหัสบดี
0.8536
ARS THB
1.1716
THB ARS
ศุกร์
0.8593
ARS THB
1.1638
THB ARS
จันทร์
0.8565
ARS THB
1.1675
THB ARS
อังคาร
0.8577
ARS THB
1.1659
THB ARS
พุธ
0.8581
ARS THB
1.1654
THB ARS
พฤหัสบดี
0.8565
ARS THB
1.1676
THB ARS
ศุกร์
0.8457
ARS THB
1.1824
THB ARS
จันทร์
0.8622
ARS THB
1.1599
THB ARS