อัตราแลกเปลี่ยนปี 2559 ระหว่าง เบอร์เอธิโอเปีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เบอร์เอธิโอเปีย และ บาทไทย ในปี 2559 กราฟแสดงค่าของ 1 เบอร์เอธิโอเปีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เบอร์เอธิโอเปีย
ต่ำสุด = 1.5590 (28/9/2559) เฉลี่ย = 1.6192 สูงสุด = 1.7197 (13/1/2559)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เบอร์เอธิโอเปีย และ บาทไทย ในปี 2559
ศุกร์
1.7014
ETB THB
0.5878
THB ETB
อาทิตย์
1.7019
ETB THB
0.5876
THB ETB
จันทร์
1.6926
ETB THB
0.5908
THB ETB
อังคาร
1.7045
ETB THB
0.5867
THB ETB
พุธ
1.7151
ETB THB
0.5830
THB ETB
พฤหัสบดี
1.7079
ETB THB
0.5855
THB ETB
ศุกร์
1.6949
ETB THB
0.5900
THB ETB
อาทิตย์
1.6955
ETB THB
0.5898
THB ETB
จันทร์
1.7046
ETB THB
0.5866
THB ETB
อังคาร
1.7150
ETB THB
0.5831
THB ETB
พุธ
1.7197
ETB THB
0.5815
THB ETB
พฤหัสบดี
1.7123
ETB THB
0.5840
THB ETB
ศุกร์
1.7015
ETB THB
0.5877
THB ETB
อาทิตย์
1.7028
ETB THB
0.5873
THB ETB
จันทร์
1.7115
ETB THB
0.5843
THB ETB
อังคาร
1.7173
ETB THB
0.5823
THB ETB
พุธ
1.7050
ETB THB
0.5865
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6998
ETB THB
0.5883
THB ETB
ศุกร์
1.6856
ETB THB
0.5933
THB ETB
อาทิตย์
1.6913
ETB THB
0.5913
THB ETB
จันทร์
1.6930
ETB THB
0.5907
THB ETB
อังคาร
1.6938
ETB THB
0.5904
THB ETB
พุธ
1.6898
ETB THB
0.5918
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6892
ETB THB
0.5920
THB ETB
ศุกร์
1.6693
ETB THB
0.5990
THB ETB
อาทิตย์
1.6619
ETB THB
0.6017
THB ETB
จันทร์
1.6769
ETB THB
0.5963
THB ETB
อังคาร
1.6831
ETB THB
0.5941
THB ETB
พุธ
1.6841
ETB THB
0.5938
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6747
ETB THB
0.5971
THB ETB
ศุกร์
1.6684
ETB THB
0.5994
THB ETB
อาทิตย์
1.6690
ETB THB
0.5992
THB ETB
จันทร์
1.6595
ETB THB
0.6026
THB ETB
อังคาร
1.6757
ETB THB
0.5967
THB ETB
พุธ
1.6582
ETB THB
0.6031
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6533
ETB THB
0.6048
THB ETB
ศุกร์
1.6666
ETB THB
0.6000
THB ETB
อาทิตย์
1.6626
ETB THB
0.6015
THB ETB
จันทร์
1.6728
ETB THB
0.5978
THB ETB
อังคาร
1.6634
ETB THB
0.6012
THB ETB
พุธ
1.6706
ETB THB
0.5986
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6726
ETB THB
0.5979
THB ETB
ศุกร์
1.6736
ETB THB
0.5975
THB ETB
อาทิตย์
1.6949
ETB THB
0.5900
THB ETB
จันทร์
1.6801
ETB THB
0.5952
THB ETB
อังคาร
1.6659
ETB THB
0.6003
THB ETB
พุธ
1.6811
ETB THB
0.5949
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6722
ETB THB
0.5980
THB ETB
ศุกร์
1.6663
ETB THB
0.6001
THB ETB
อาทิตย์
1.6761
ETB THB
0.5966
THB ETB
จันทร์
1.6723
ETB THB
0.5980
THB ETB
อังคาร
1.6635
ETB THB
0.6011
THB ETB
พุธ
1.6745
ETB THB
0.5972
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6760
ETB THB
0.5966
THB ETB
ศุกร์
1.6636
ETB THB
0.6011
THB ETB
อาทิตย์
1.6480
ETB THB
0.6068
THB ETB
จันทร์
1.6709
ETB THB
0.5985
THB ETB
อังคาร
1.6564
ETB THB
0.6037
THB ETB
พุธ
1.6518
ETB THB
0.6054
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6601
ETB THB
0.6024
THB ETB
ศุกร์
1.6520
ETB THB
0.6053
THB ETB
อาทิตย์
1.6458
ETB THB
0.6076
THB ETB
จันทร์
1.6575
ETB THB
0.6033
THB ETB
อังคาร
1.6405
ETB THB
0.6096
THB ETB
พุธ
1.6503
ETB THB
0.6060
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6268
ETB THB
0.6147
THB ETB
ศุกร์
1.6368
ETB THB
0.6109
THB ETB
จันทร์
1.6358
ETB THB
0.6113
THB ETB
อังคาร
1.6379
ETB THB
0.6105
THB ETB
พุธ
1.6433
ETB THB
0.6085
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6480
ETB THB
0.6068
THB ETB
ศุกร์
1.6459
ETB THB
0.6076
THB ETB
อาทิตย์
1.6412
ETB THB
0.6093
THB ETB
จันทร์
1.6522
ETB THB
0.6053
THB ETB
อังคาร
1.6590
ETB THB
0.6028
THB ETB
พุธ
1.6395
ETB THB
0.6099
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6297
ETB THB
0.6136
THB ETB
ศุกร์
1.6279
ETB THB
0.6143
THB ETB
อาทิตย์
1.6274
ETB THB
0.6145
THB ETB
จันทร์
1.6453
ETB THB
0.6078
THB ETB
อังคาร
1.6379
ETB THB
0.6105
THB ETB
พุธ
1.6353
ETB THB
0.6115
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6298
ETB THB
0.6136
THB ETB
ศุกร์
1.6289
ETB THB
0.6139
THB ETB
อาทิตย์
1.6391
ETB THB
0.6101
THB ETB
จันทร์
1.6359
ETB THB
0.6113
THB ETB
อังคาร
1.6136
ETB THB
0.6197
THB ETB
พุธ
1.6233
ETB THB
0.6160
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6301
ETB THB
0.6135
THB ETB
ศุกร์
1.6320
ETB THB
0.6127
THB ETB
อาทิตย์
1.6284
ETB THB
0.6141
THB ETB
จันทร์
1.6343
ETB THB
0.6119
THB ETB
อังคาร
1.6220
ETB THB
0.6165
THB ETB
พุธ
1.6137
ETB THB
0.6197
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6308
ETB THB
0.6132
THB ETB
ศุกร์
1.6318
ETB THB
0.6128
THB ETB
อาทิตย์
1.6362
ETB THB
0.6112
THB ETB
จันทร์
1.6309
ETB THB
0.6132
THB ETB
อังคาร
1.6328
ETB THB
0.6125
THB ETB
พุธ
1.6233
ETB THB
0.6160
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6296
ETB THB
0.6136
THB ETB
ศุกร์
1.6125
ETB THB
0.6201
THB ETB
อาทิตย์
1.6202
ETB THB
0.6172
THB ETB
จันทร์
1.6213
ETB THB
0.6168
THB ETB
อังคาร
1.6132
ETB THB
0.6199
THB ETB
พุธ
1.6241
ETB THB
0.6157
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6280
ETB THB
0.6143
THB ETB
ศุกร์
1.6299
ETB THB
0.6135
THB ETB
จันทร์
1.6355
ETB THB
0.6114
THB ETB
อังคาร
1.6342
ETB THB
0.6119
THB ETB
พุธ
1.6360
ETB THB
0.6112
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6307
ETB THB
0.6132
THB ETB
ศุกร์
1.6376
ETB THB
0.6107
THB ETB
จันทร์
1.6339
ETB THB
0.6120
THB ETB
อังคาร
1.6398
ETB THB
0.6098
THB ETB
พุธ
1.6485
ETB THB
0.6066
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6486
ETB THB
0.6066
THB ETB
ศุกร์
1.6454
ETB THB
0.6078
THB ETB
จันทร์
1.6464
ETB THB
0.6074
THB ETB
อังคาร
1.6397
ETB THB
0.6099
THB ETB
พุธ
1.6439
ETB THB
0.6083
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6414
ETB THB
0.6092
THB ETB
ศุกร์
1.6457
ETB THB
0.6076
THB ETB
จันทร์
1.6476
ETB THB
0.6069
THB ETB
อังคาร
1.6508
ETB THB
0.6058
THB ETB
พุธ
1.6446
ETB THB
0.6080
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6374
ETB THB
0.6107
THB ETB
ศุกร์
1.6298
ETB THB
0.6136
THB ETB
จันทร์
1.6233
ETB THB
0.6160
THB ETB
อังคาร
1.6230
ETB THB
0.6162
THB ETB
พุธ
1.6172
ETB THB
0.6184
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6181
ETB THB
0.6180
THB ETB
ศุกร์
1.6229
ETB THB
0.6162
THB ETB
จันทร์
1.6185
ETB THB
0.6178
THB ETB
อังคาร
1.6238
ETB THB
0.6158
THB ETB
พุธ
1.6204
ETB THB
0.6171
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6231
ETB THB
0.6161
THB ETB
ศุกร์
1.6207
ETB THB
0.6170
THB ETB
จันทร์
1.6184
ETB THB
0.6179
THB ETB
อังคาร
1.6179
ETB THB
0.6181
THB ETB
พุธ
1.6164
ETB THB
0.6187
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6132
ETB THB
0.6199
THB ETB
ศุกร์
1.6230
ETB THB
0.6161
THB ETB
จันทร์
1.6253
ETB THB
0.6153
THB ETB
อังคาร
1.6115
ETB THB
0.6205
THB ETB
พุธ
1.6053
ETB THB
0.6229
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6060
ETB THB
0.6227
THB ETB
ศุกร์
1.6020
ETB THB
0.6242
THB ETB
จันทร์
1.5996
ETB THB
0.6252
THB ETB
อังคาร
1.6042
ETB THB
0.6234
THB ETB
พุธ
1.6071
ETB THB
0.6223
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6071
ETB THB
0.6223
THB ETB
ศุกร์
1.6046
ETB THB
0.6232
THB ETB
จันทร์
1.6029
ETB THB
0.6239
THB ETB
อังคาร
1.6073
ETB THB
0.6222
THB ETB
พุธ
1.6046
ETB THB
0.6232
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6003
ETB THB
0.6249
THB ETB
ศุกร์
1.5949
ETB THB
0.6270
THB ETB
จันทร์
1.5980
ETB THB
0.6258
THB ETB
อังคาร
1.5863
ETB THB
0.6304
THB ETB
พุธ
1.5893
ETB THB
0.6292
THB ETB
พฤหัสบดี
1.5864
ETB THB
0.6304
THB ETB
ศุกร์
1.5860
ETB THB
0.6305
THB ETB
จันทร์
1.5880
ETB THB
0.6297
THB ETB
อังคาร
1.5881
ETB THB
0.6297
THB ETB
พุธ
1.5869
ETB THB
0.6301
THB ETB
พฤหัสบดี
1.5833
ETB THB
0.6316
THB ETB
ศุกร์
1.5734
ETB THB
0.6356
THB ETB
จันทร์
1.5748
ETB THB
0.6350
THB ETB
อังคาร
1.5732
ETB THB
0.6357
THB ETB
พุธ
1.5837
ETB THB
0.6314
THB ETB
พฤหัสบดี
1.5788
ETB THB
0.6334
THB ETB
ศุกร์
1.5870
ETB THB
0.6301
THB ETB
จันทร์
1.5854
ETB THB
0.6308
THB ETB
อังคาร
1.5807
ETB THB
0.6326
THB ETB
พุธ
1.5750
ETB THB
0.6349
THB ETB
พฤหัสบดี
1.5705
ETB THB
0.6368
THB ETB
ศุกร์
1.5727
ETB THB
0.6359
THB ETB
จันทร์
1.5655
ETB THB
0.6388
THB ETB
อังคาร
1.5677
ETB THB
0.6379
THB ETB
พุธ
1.5708
ETB THB
0.6366
THB ETB
พฤหัสบดี
1.5627
ETB THB
0.6399
THB ETB
ศุกร์
1.5670
ETB THB
0.6382
THB ETB
จันทร์
1.5667
ETB THB
0.6383
THB ETB
อังคาร
1.5678
ETB THB
0.6378
THB ETB
พุธ
1.5686
ETB THB
0.6375
THB ETB
พฤหัสบดี
1.5598
ETB THB
0.6411
THB ETB
ศุกร์
1.5645
ETB THB
0.6392
THB ETB
จันทร์
1.5636
ETB THB
0.6396
THB ETB
อังคาร
1.5641
ETB THB
0.6394
THB ETB
พุธ
1.5645
ETB THB
0.6392
THB ETB
พฤหัสบดี
1.5632
ETB THB
0.6397
THB ETB
ศุกร์
1.5643
ETB THB
0.6393
THB ETB
จันทร์
1.5681
ETB THB
0.6377
THB ETB
อังคาร
1.5648
ETB THB
0.6391
THB ETB
พุธ
1.5677
ETB THB
0.6379
THB ETB
พฤหัสบดี
1.5703
ETB THB
0.6368
THB ETB
ศุกร์
1.5732
ETB THB
0.6356
THB ETB
จันทร์
1.5764
ETB THB
0.6344
THB ETB
อังคาร
1.5804
ETB THB
0.6327
THB ETB
พุธ
1.5770
ETB THB
0.6341
THB ETB
พฤหัสบดี
1.5796
ETB THB
0.6331
THB ETB
ศุกร์
1.5733
ETB THB
0.6356
THB ETB
จันทร์
1.5740
ETB THB
0.6353
THB ETB
อังคาร
1.5692
ETB THB
0.6373
THB ETB
พุธ
1.5669
ETB THB
0.6382
THB ETB
พฤหัสบดี
1.5641
ETB THB
0.6394
THB ETB
ศุกร์
1.5630
ETB THB
0.6398
THB ETB
จันทร์
1.5606
ETB THB
0.6408
THB ETB
อังคาร
1.5610
ETB THB
0.6406
THB ETB
พุธ
1.5590
ETB THB
0.6414
THB ETB
พฤหัสบดี
1.5638
ETB THB
0.6394
THB ETB
ศุกร์
1.5599
ETB THB
0.6410
THB ETB
จันทร์
1.5623
ETB THB
0.6401
THB ETB
อังคาร
1.5666
ETB THB
0.6383
THB ETB
พุธ
1.5708
ETB THB
0.6366
THB ETB
พฤหัสบดี
1.5712
ETB THB
0.6365
THB ETB
ศุกร์
1.5716
ETB THB
0.6363
THB ETB
จันทร์
1.5838
ETB THB
0.6314
THB ETB
อังคาร
1.5994
ETB THB
0.6252
THB ETB
พุธ
1.6001
ETB THB
0.6250
THB ETB
พฤหัสบดี
1.5941
ETB THB
0.6273
THB ETB
ศุกร์
1.5919
ETB THB
0.6282
THB ETB
จันทร์
1.5881
ETB THB
0.6297
THB ETB
อังคาร
1.5709
ETB THB
0.6366
THB ETB
พุธ
1.5686
ETB THB
0.6375
THB ETB
พฤหัสบดี
1.5737
ETB THB
0.6355
THB ETB
ศุกร์
1.5794
ETB THB
0.6331
THB ETB
จันทร์
1.5663
ETB THB
0.6384
THB ETB
อังคาร
1.5689
ETB THB
0.6374
THB ETB
พุธ
1.5754
ETB THB
0.6348
THB ETB
พฤหัสบดี
1.5784
ETB THB
0.6336
THB ETB
ศุกร์
1.5744
ETB THB
0.6352
THB ETB
จันทร์
1.5734
ETB THB
0.6356
THB ETB
อังคาร
1.5741
ETB THB
0.6353
THB ETB
พุธ
1.5700
ETB THB
0.6369
THB ETB
พฤหัสบดี
1.5707
ETB THB
0.6367
THB ETB
ศุกร์
1.5722
ETB THB
0.6361
THB ETB
จันทร์
1.5622
ETB THB
0.6401
THB ETB
อังคาร
1.5673
ETB THB
0.6380
THB ETB
พุธ
1.5630
ETB THB
0.6398
THB ETB
พฤหัสบดี
1.5819
ETB THB
0.6322
THB ETB
ศุกร์
1.5874
ETB THB
0.6300
THB ETB
จันทร์
1.5909
ETB THB
0.6286
THB ETB
อังคาร
1.5889
ETB THB
0.6294
THB ETB
พุธ
1.5904
ETB THB
0.6288
THB ETB
พฤหัสบดี
1.5911
ETB THB
0.6285
THB ETB
ศุกร์
1.5934
ETB THB
0.6276
THB ETB
จันทร์
1.5944
ETB THB
0.6272
THB ETB
อังคาร
1.5811
ETB THB
0.6325
THB ETB
พุธ
1.5946
ETB THB
0.6271
THB ETB
พฤหัสบดี
1.5970
ETB THB
0.6262
THB ETB
ศุกร์
1.5927
ETB THB
0.6279
THB ETB
จันทร์
1.5887
ETB THB
0.6294
THB ETB
อังคาร
1.5990
ETB THB
0.6254
THB ETB
พุธ
1.5999
ETB THB
0.6250
THB ETB
พฤหัสบดี
1.5997
ETB THB
0.6251
THB ETB
ศุกร์
1.5935
ETB THB
0.6275
THB ETB
จันทร์
1.5938
ETB THB
0.6274
THB ETB
อังคาร
1.5931
ETB THB
0.6277
THB ETB
พุธ
1.5931
ETB THB
0.6277
THB ETB
พฤหัสบดี
1.5951
ETB THB
0.6269
THB ETB
ศุกร์
1.5956
ETB THB
0.6267
THB ETB
อาทิตย์
1.5948
ETB THB
0.6270
THB ETB
จันทร์
1.5908
ETB THB
0.6286
THB ETB
อังคาร
1.5892
ETB THB
0.6292
THB ETB
พุธ
1.5942
ETB THB
0.6273
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6004
ETB THB
0.6248
THB ETB
ศุกร์
1.6023
ETB THB
0.6241
THB ETB
จันทร์
1.5986
ETB THB
0.6256
THB ETB
อังคาร
1.6036
ETB THB
0.6236
THB ETB
พุธ
1.6017
ETB THB
0.6243
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6023
ETB THB
0.6241
THB ETB
ศุกร์
1.5995
ETB THB
0.6252
THB ETB
จันทร์
1.5983
ETB THB
0.6257
THB ETB
อังคาร
1.6012
ETB THB
0.6246
THB ETB
พุธ
1.5995
ETB THB
0.6252
THB ETB
พฤหัสบดี
1.6037
ETB THB
0.6236
THB ETB
ศุกร์
1.5904
ETB THB
0.6288
THB ETB