อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง เซดีกานา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เซดีกานา และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 เซดีกานา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เซดีกานา
ต่ำสุด = 6.4991 (2/10/2561) เฉลี่ย = 6.9013 สูงสุด = 7.1835 (2/1/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เซดีกานา และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
7.1704
GHS THB
0.1395
THB GHS
อังคาร
7.1835
GHS THB
0.1392
THB GHS
พุธ
7.1325
GHS THB
0.1402
THB GHS
พฤหัสบดี
7.0954
GHS THB
0.1409
THB GHS
ศุกร์
7.0982
GHS THB
0.1409
THB GHS
จันทร์
7.0738
GHS THB
0.1414
THB GHS
อังคาร
7.0817
GHS THB
0.1412
THB GHS
พุธ
7.0689
GHS THB
0.1415
THB GHS
พฤหัสบดี
7.0094
GHS THB
0.1427
THB GHS
ศุกร์
7.0181
GHS THB
0.1425
THB GHS
จันทร์
7.0725
GHS THB
0.1414
THB GHS
อังคาร
7.0772
GHS THB
0.1413
THB GHS
พุธ
7.0839
GHS THB
0.1412
THB GHS
พฤหัสบดี
7.0088
GHS THB
0.1427
THB GHS
ศุกร์
6.9927
GHS THB
0.1430
THB GHS
จันทร์
7.0049
GHS THB
0.1428
THB GHS
อังคาร
6.9996
GHS THB
0.1429
THB GHS
พุธ
6.9747
GHS THB
0.1434
THB GHS
พฤหัสบดี
6.9070
GHS THB
0.1448
THB GHS
ศุกร์
6.8837
GHS THB
0.1453
THB GHS
จันทร์
6.9063
GHS THB
0.1448
THB GHS
อังคาร
6.9751
GHS THB
0.1434
THB GHS
พุธ
6.9600
GHS THB
0.1437
THB GHS
พฤหัสบดี
6.9678
GHS THB
0.1435
THB GHS
ศุกร์
6.9582
GHS THB
0.1437
THB GHS
จันทร์
7.0038
GHS THB
0.1428
THB GHS
อังคาร
7.0209
GHS THB
0.1424
THB GHS
พุธ
7.0352
GHS THB
0.1421
THB GHS
พฤหัสบดี
7.1626
GHS THB
0.1396
THB GHS
ศุกร์
7.1724
GHS THB
0.1394
THB GHS
จันทร์
7.1285
GHS THB
0.1403
THB GHS
อังคาร
7.0184
GHS THB
0.1425
THB GHS
พุธ
7.0067
GHS THB
0.1427
THB GHS
พฤหัสบดี
6.9998
GHS THB
0.1429
THB GHS
ศุกร์
6.9813
GHS THB
0.1432
THB GHS
จันทร์
7.0017
GHS THB
0.1428
THB GHS
อังคาร
6.9598
GHS THB
0.1437
THB GHS
พุธ
7.0330
GHS THB
0.1422
THB GHS
พฤหัสบดี
7.0829
GHS THB
0.1412
THB GHS
ศุกร์
7.0803
GHS THB
0.1412
THB GHS
จันทร์
7.0233
GHS THB
0.1424
THB GHS
อังคาร
7.0116
GHS THB
0.1426
THB GHS
พุธ
7.0437
GHS THB
0.1420
THB GHS
พฤหัสบดี
7.0630
GHS THB
0.1416
THB GHS
ศุกร์
7.0482
GHS THB
0.1419
THB GHS
จันทร์
7.0597
GHS THB
0.1416
THB GHS
อังคาร
7.0443
GHS THB
0.1420
THB GHS
พุธ
7.0410
GHS THB
0.1420
THB GHS
พฤหัสบดี
7.0365
GHS THB
0.1421
THB GHS
ศุกร์
7.0472
GHS THB
0.1419
THB GHS
จันทร์
7.0575
GHS THB
0.1417
THB GHS
อังคาร
7.0502
GHS THB
0.1418
THB GHS
พุธ
7.0379
GHS THB
0.1421
THB GHS
พฤหัสบดี
7.0462
GHS THB
0.1419
THB GHS
ศุกร์
7.0651
GHS THB
0.1415
THB GHS
จันทร์
7.0611
GHS THB
0.1416
THB GHS
อังคาร
7.0474
GHS THB
0.1419
THB GHS
พุธ
7.0596
GHS THB
0.1417
THB GHS
พฤหัสบดี
7.0697
GHS THB
0.1414
THB GHS
ศุกร์
7.0758
GHS THB
0.1413
THB GHS
จันทร์
7.0597
GHS THB
0.1416
THB GHS
อังคาร
7.0493
GHS THB
0.1419
THB GHS
พุธ
7.0689
GHS THB
0.1415
THB GHS
พฤหัสบดี
7.0723
GHS THB
0.1414
THB GHS
ศุกร์
7.0486
GHS THB
0.1419
THB GHS
จันทร์
7.0491
GHS THB
0.1419
THB GHS
อังคาร
7.0668
GHS THB
0.1415
THB GHS
พุธ
7.0587
GHS THB
0.1417
THB GHS
พฤหัสบดี
7.0597
GHS THB
0.1416
THB GHS
ศุกร์
7.0241
GHS THB
0.1424
THB GHS
จันทร์
7.0201
GHS THB
0.1424
THB GHS
อังคาร
7.0408
GHS THB
0.1420
THB GHS
พุธ
7.0426
GHS THB
0.1420
THB GHS
พฤหัสบดี
7.0384
GHS THB
0.1421
THB GHS
ศุกร์
7.0125
GHS THB
0.1426
THB GHS
จันทร์
7.0360
GHS THB
0.1421
THB GHS
อังคาร
7.0348
GHS THB
0.1421
THB GHS
พุธ
7.0385
GHS THB
0.1421
THB GHS
พฤหัสบดี
7.0188
GHS THB
0.1425
THB GHS
ศุกร์
7.0317
GHS THB
0.1422
THB GHS
จันทร์
7.0788
GHS THB
0.1413
THB GHS
อังคาร
7.0817
GHS THB
0.1412
THB GHS
พุธ
7.1080
GHS THB
0.1407
THB GHS
พฤหัสบดี
7.0958
GHS THB
0.1409
THB GHS
ศุกร์
7.0558
GHS THB
0.1417
THB GHS
จันทร์
7.0693
GHS THB
0.1415
THB GHS
อังคาร
7.0773
GHS THB
0.1413
THB GHS
พุธ
7.1001
GHS THB
0.1408
THB GHS
พฤหัสบดี
7.0117
GHS THB
0.1426
THB GHS
ศุกร์
7.0635
GHS THB
0.1416
THB GHS
จันทร์
7.0891
GHS THB
0.1411
THB GHS
อังคาร
7.0886
GHS THB
0.1411
THB GHS
พุธ
7.1190
GHS THB
0.1405
THB GHS
พฤหัสบดี
7.0666
GHS THB
0.1415
THB GHS
ศุกร์
7.0432
GHS THB
0.1420
THB GHS
จันทร์
7.0091
GHS THB
0.1427
THB GHS
อังคาร
7.0349
GHS THB
0.1421
THB GHS
พุธ
7.0528
GHS THB
0.1418
THB GHS
พฤหัสบดี
6.9925
GHS THB
0.1430
THB GHS
ศุกร์
7.0855
GHS THB
0.1411
THB GHS
จันทร์
6.9636
GHS THB
0.1436
THB GHS
อังคาร
7.0606
GHS THB
0.1416
THB GHS
พุธ
6.8802
GHS THB
0.1453
THB GHS
พฤหัสบดี
6.8995
GHS THB
0.1449
THB GHS
ศุกร์
6.8932
GHS THB
0.1451
THB GHS
จันทร์
6.8895
GHS THB
0.1451
THB GHS
อังคาร
6.8880
GHS THB
0.1452
THB GHS
พุธ
6.9152
GHS THB
0.1446
THB GHS
พฤหัสบดี
6.8540
GHS THB
0.1459
THB GHS
ศุกร์
6.8048
GHS THB
0.1470
THB GHS
อาทิตย์
6.7384
GHS THB
0.1484
THB GHS
จันทร์
6.7434
GHS THB
0.1483
THB GHS
อังคาร
6.7928
GHS THB
0.1472
THB GHS
พุธ
6.7069
GHS THB
0.1491
THB GHS
พฤหัสบดี
6.7823
GHS THB
0.1474
THB GHS
ศุกร์
6.7911
GHS THB
0.1473
THB GHS
อาทิตย์
6.8082
GHS THB
0.1469
THB GHS
จันทร์
6.8169
GHS THB
0.1467
THB GHS
อังคาร
6.7937
GHS THB
0.1472
THB GHS
พุธ
6.8211
GHS THB
0.1466
THB GHS
พฤหัสบดี
6.8379
GHS THB
0.1462
THB GHS
ศุกร์
6.8680
GHS THB
0.1456
THB GHS
อาทิตย์
6.9357
GHS THB
0.1442
THB GHS
จันทร์
6.9646
GHS THB
0.1436
THB GHS
อังคาร
6.9573
GHS THB
0.1437
THB GHS
พุธ
6.9486
GHS THB
0.1439
THB GHS
พฤหัสบดี
6.9556
GHS THB
0.1438
THB GHS
ศุกร์
6.9335
GHS THB
0.1442
THB GHS
จันทร์
6.8923
GHS THB
0.1451
THB GHS
อังคาร
6.9527
GHS THB
0.1438
THB GHS
พุธ
6.8981
GHS THB
0.1450
THB GHS
พฤหัสบดี
6.9133
GHS THB
0.1446
THB GHS
ศุกร์
6.9273
GHS THB
0.1444
THB GHS
จันทร์
6.9153
GHS THB
0.1446
THB GHS
อังคาร
6.9456
GHS THB
0.1440
THB GHS
พุธ
6.9105
GHS THB
0.1447
THB GHS
พฤหัสบดี
6.9265
GHS THB
0.1444
THB GHS
ศุกร์
6.9272
GHS THB
0.1444
THB GHS
จันทร์
6.9399
GHS THB
0.1441
THB GHS
อังคาร
6.8717
GHS THB
0.1455
THB GHS
พุธ
6.9307
GHS THB
0.1443
THB GHS
พฤหัสบดี
6.9439
GHS THB
0.1440
THB GHS
ศุกร์
6.9637
GHS THB
0.1436
THB GHS
จันทร์
6.9698
GHS THB
0.1435
THB GHS
อังคาร
6.9521
GHS THB
0.1438
THB GHS
พุธ
6.9397
GHS THB
0.1441
THB GHS
พฤหัสบดี
6.9591
GHS THB
0.1437
THB GHS
ศุกร์
6.9557
GHS THB
0.1438
THB GHS
จันทร์
6.9593
GHS THB
0.1437
THB GHS
อังคาร
6.9598
GHS THB
0.1437
THB GHS
พุธ
6.9319
GHS THB
0.1443
THB GHS
พฤหัสบดี
6.9487
GHS THB
0.1439
THB GHS
ศุกร์
6.9707
GHS THB
0.1435
THB GHS
จันทร์
6.9695
GHS THB
0.1435
THB GHS
อังคาร
6.9110
GHS THB
0.1447
THB GHS
พุธ
6.9325
GHS THB
0.1442
THB GHS
พฤหัสบดี
6.9204
GHS THB
0.1445
THB GHS
ศุกร์
6.9499
GHS THB
0.1439
THB GHS
จันทร์
6.9315
GHS THB
0.1443
THB GHS
อังคาร
7.0187
GHS THB
0.1425
THB GHS
พุธ
6.9226
GHS THB
0.1445
THB GHS
พฤหัสบดี
6.9056
GHS THB
0.1448
THB GHS
ศุกร์
6.9240
GHS THB
0.1444
THB GHS
จันทร์
6.9728
GHS THB
0.1434
THB GHS
อังคาร
6.8603
GHS THB
0.1458
THB GHS
พุธ
6.9148
GHS THB
0.1446
THB GHS
พฤหัสบดี
6.8227
GHS THB
0.1466
THB GHS
ศุกร์
6.8174
GHS THB
0.1467
THB GHS
จันทร์
6.8039
GHS THB
0.1470
THB GHS
อังคาร
6.8009
GHS THB
0.1470
THB GHS
พุธ
6.7898
GHS THB
0.1473
THB GHS
พฤหัสบดี
6.8619
GHS THB
0.1457
THB GHS
ศุกร์
6.7321
GHS THB
0.1485
THB GHS
จันทร์
6.9240
GHS THB
0.1444
THB GHS
อังคาร
6.9137
GHS THB
0.1446
THB GHS
พุธ
6.8096
GHS THB
0.1469
THB GHS
พฤหัสบดี
6.8011
GHS THB
0.1470
THB GHS
ศุกร์
6.8988
GHS THB
0.1450
THB GHS
จันทร์
6.8928
GHS THB
0.1451
THB GHS
อังคาร
6.8400
GHS THB
0.1462
THB GHS
พุธ
6.8544
GHS THB
0.1459
THB GHS
พฤหัสบดี
6.9575
GHS THB
0.1437
THB GHS
ศุกร์
6.9484
GHS THB
0.1439
THB GHS
จันทร์
6.9699
GHS THB
0.1435
THB GHS
อังคาร
6.9183
GHS THB
0.1445
THB GHS
พุธ
6.8667
GHS THB
0.1456
THB GHS
พฤหัสบดี
6.6637
GHS THB
0.1501
THB GHS
ศุกร์
6.6241
GHS THB
0.1510
THB GHS
จันทร์
6.8765
GHS THB
0.1454
THB GHS
อังคาร
6.8663
GHS THB
0.1456
THB GHS
พุธ
6.5573
GHS THB
0.1525
THB GHS
พฤหัสบดี
6.5122
GHS THB
0.1536
THB GHS
ศุกร์
6.5101
GHS THB
0.1536
THB GHS
จันทร์
6.8321
GHS THB
0.1464
THB GHS
อังคาร
6.6371
GHS THB
0.1507
THB GHS
ศุกร์
6.7325
GHS THB
0.1485
THB GHS
จันทร์
6.7566
GHS THB
0.1480
THB GHS
อังคาร
6.4991
GHS THB
0.1539
THB GHS
พุธ
6.7601
GHS THB
0.1479
THB GHS
พฤหัสบดี
6.5720
GHS THB
0.1522
THB GHS
ศุกร์
6.6388
GHS THB
0.1506
THB GHS
จันทร์
6.6727
GHS THB
0.1499
THB GHS
อังคาร
6.8658
GHS THB
0.1457
THB GHS
พุธ
6.8530
GHS THB
0.1459
THB GHS
พฤหัสบดี
6.6809
GHS THB
0.1497
THB GHS
ศุกร์
6.8275
GHS THB
0.1465
THB GHS
จันทร์
6.8285
GHS THB
0.1464
THB GHS
อังคาร
6.6467
GHS THB
0.1504
THB GHS
พุธ
6.6109
GHS THB
0.1513
THB GHS
พฤหัสบดี
6.7097
GHS THB
0.1490
THB GHS
ศุกร์
6.7147
GHS THB
0.1489
THB GHS
จันทร์
6.7553
GHS THB
0.1480
THB GHS
อังคาร
6.7762
GHS THB
0.1476
THB GHS
พุธ
6.7719
GHS THB
0.1477
THB GHS
พฤหัสบดี
6.8000
GHS THB
0.1471
THB GHS
ศุกร์
6.8173
GHS THB
0.1467
THB GHS
จันทร์
6.8749
GHS THB
0.1455
THB GHS
อังคาร
6.8724
GHS THB
0.1455
THB GHS
พุธ
6.8583
GHS THB
0.1458
THB GHS
พฤหัสบดี
6.7783
GHS THB
0.1475
THB GHS
ศุกร์
6.7769
GHS THB
0.1476
THB GHS
จันทร์
6.8130
GHS THB
0.1468
THB GHS
อังคาร
6.8361
GHS THB
0.1463
THB GHS
พุธ
6.8226
GHS THB
0.1466
THB GHS
พฤหัสบดี
6.7861
GHS THB
0.1474
THB GHS
ศุกร์
6.7385
GHS THB
0.1484
THB GHS
จันทร์
6.7852
GHS THB
0.1474
THB GHS
อังคาร
6.8682
GHS THB
0.1456
THB GHS
พุธ
6.7159
GHS THB
0.1489
THB GHS
พฤหัสบดี
6.7222
GHS THB
0.1488
THB GHS
ศุกร์
6.7386
GHS THB
0.1484
THB GHS
จันทร์
6.8411
GHS THB
0.1462
THB GHS
อังคาร
6.8282
GHS THB
0.1465
THB GHS
พุธ
6.8330
GHS THB
0.1463
THB GHS
พฤหัสบดี
6.8360
GHS THB
0.1463
THB GHS
ศุกร์
6.8407
GHS THB
0.1462
THB GHS
จันทร์
6.7348
GHS THB
0.1485
THB GHS
อังคาร
6.7271
GHS THB
0.1487
THB GHS
พุธ
6.7414
GHS THB
0.1483
THB GHS
พฤหัสบดี
6.6317
GHS THB
0.1508
THB GHS
ศุกร์
6.6223
GHS THB
0.1510
THB GHS
จันทร์
6.5657
GHS THB
0.1523
THB GHS
อังคาร
6.6215
GHS THB
0.1510
THB GHS
พุธ
6.8002
GHS THB
0.1471
THB GHS
พฤหัสบดี
6.8229
GHS THB
0.1466
THB GHS
ศุกร์
6.5797
GHS THB
0.1520
THB GHS
จันทร์
6.5909
GHS THB
0.1517
THB GHS
อังคาร
6.6097
GHS THB
0.1513
THB GHS
พุธ
6.5889
GHS THB
0.1518
THB GHS
พฤหัสบดี
6.5623
GHS THB
0.1524
THB GHS
ศุกร์
6.5839
GHS THB
0.1519
THB GHS
จันทร์
6.5862
GHS THB
0.1518
THB GHS
อังคาร
6.5793
GHS THB
0.1520
THB GHS
พุธ
6.6840
GHS THB
0.1496
THB GHS
พฤหัสบดี
6.6141
GHS THB
0.1512
THB GHS
ศุกร์
6.6014
GHS THB
0.1515
THB GHS
จันทร์
6.7090
GHS THB
0.1491
THB GHS
อังคาร
6.7019
GHS THB
0.1492
THB GHS
พุธ
6.6997
GHS THB
0.1493
THB GHS
พฤหัสบดี
6.6986
GHS THB
0.1493
THB GHS
ศุกร์
6.6650
GHS THB
0.1500
THB GHS
จันทร์
6.6955
GHS THB
0.1494
THB GHS