อัตราแลกเปลี่ยนปี 2559 ระหว่าง เควตซัลกัวเตมาลา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เควตซัลกัวเตมาลา และ บาทไทย ในปี 2559 กราฟแสดงค่าของ 1 เควตซัลกัวเตมาลา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เควตซัลกัวเตมาลา
ต่ำสุด = 4.4859 (17/3/2559) เฉลี่ย = 4.6437 สูงสุด = 4.8219 (20/12/2559)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เควตซัลกัวเตมาลา และ บาทไทย ในปี 2559
ศุกร์
4.7175
GTQ THB
0.2120
THB GTQ
อาทิตย์
4.7202
GTQ THB
0.2119
THB GTQ
จันทร์
4.6882
GTQ THB
0.2133
THB GTQ
อังคาร
4.7192
GTQ THB
0.2119
THB GTQ
พุธ
4.7465
GTQ THB
0.2107
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.7620
GTQ THB
0.2100
THB GTQ
ศุกร์
4.7468
GTQ THB
0.2107
THB GTQ
อาทิตย์
4.7776
GTQ THB
0.2093
THB GTQ
จันทร์
4.7234
GTQ THB
0.2117
THB GTQ
อังคาร
4.7542
GTQ THB
0.2103
THB GTQ
พุธ
4.7654
GTQ THB
0.2098
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.7549
GTQ THB
0.2103
THB GTQ
ศุกร์
4.7633
GTQ THB
0.2099
THB GTQ
อาทิตย์
4.7685
GTQ THB
0.2097
THB GTQ
จันทร์
4.7602
GTQ THB
0.2101
THB GTQ
อังคาร
4.7784
GTQ THB
0.2093
THB GTQ
พุธ
4.7469
GTQ THB
0.2107
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.7254
GTQ THB
0.2116
THB GTQ
ศุกร์
4.7092
GTQ THB
0.2123
THB GTQ
อาทิตย์
4.6980
GTQ THB
0.2129
THB GTQ
จันทร์
4.7035
GTQ THB
0.2126
THB GTQ
อังคาร
4.7023
GTQ THB
0.2127
THB GTQ
พุธ
4.6765
GTQ THB
0.2138
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6704
GTQ THB
0.2141
THB GTQ
ศุกร์
4.6509
GTQ THB
0.2150
THB GTQ
อาทิตย์
4.6153
GTQ THB
0.2167
THB GTQ
จันทร์
4.6500
GTQ THB
0.2151
THB GTQ
อังคาร
4.6723
GTQ THB
0.2140
THB GTQ
พุธ
4.6789
GTQ THB
0.2137
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6592
GTQ THB
0.2146
THB GTQ
ศุกร์
4.6532
GTQ THB
0.2149
THB GTQ
อาทิตย์
4.6536
GTQ THB
0.2149
THB GTQ
จันทร์
4.6443
GTQ THB
0.2153
THB GTQ
อังคาร
4.6601
GTQ THB
0.2146
THB GTQ
พุธ
4.6080
GTQ THB
0.2170
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5932
GTQ THB
0.2177
THB GTQ
ศุกร์
4.6497
GTQ THB
0.2151
THB GTQ
อาทิตย์
4.6401
GTQ THB
0.2155
THB GTQ
จันทร์
4.6551
GTQ THB
0.2148
THB GTQ
อังคาร
4.6581
GTQ THB
0.2147
THB GTQ
พุธ
4.6411
GTQ THB
0.2155
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6455
GTQ THB
0.2153
THB GTQ
ศุกร์
4.6638
GTQ THB
0.2144
THB GTQ
อาทิตย์
4.7022
GTQ THB
0.2127
THB GTQ
จันทร์
4.6597
GTQ THB
0.2146
THB GTQ
อังคาร
4.6556
GTQ THB
0.2148
THB GTQ
พุธ
4.6736
GTQ THB
0.2140
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6455
GTQ THB
0.2153
THB GTQ
ศุกร์
4.6604
GTQ THB
0.2146
THB GTQ
อาทิตย์
4.6505
GTQ THB
0.2150
THB GTQ
จันทร์
4.6392
GTQ THB
0.2156
THB GTQ
อังคาร
4.6289
GTQ THB
0.2160
THB GTQ
พุธ
4.6225
GTQ THB
0.2163
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6454
GTQ THB
0.2153
THB GTQ
ศุกร์
4.6179
GTQ THB
0.2165
THB GTQ
อาทิตย์
4.6167
GTQ THB
0.2166
THB GTQ
จันทร์
4.6112
GTQ THB
0.2169
THB GTQ
อังคาร
4.5957
GTQ THB
0.2176
THB GTQ
พุธ
4.5823
GTQ THB
0.2182
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5764
GTQ THB
0.2185
THB GTQ
ศุกร์
4.5492
GTQ THB
0.2198
THB GTQ
อาทิตย์
4.5474
GTQ THB
0.2199
THB GTQ
จันทร์
4.5392
GTQ THB
0.2203
THB GTQ
อังคาร
4.5432
GTQ THB
0.2201
THB GTQ
พุธ
4.5635
GTQ THB
0.2191
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.4859
GTQ THB
0.2229
THB GTQ
ศุกร์
4.5111
GTQ THB
0.2217
THB GTQ
จันทร์
4.5078
GTQ THB
0.2218
THB GTQ
อังคาร
4.5136
GTQ THB
0.2216
THB GTQ
พุธ
4.5498
GTQ THB
0.2198
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5629
GTQ THB
0.2192
THB GTQ
ศุกร์
4.5570
GTQ THB
0.2194
THB GTQ
อาทิตย์
4.5765
GTQ THB
0.2185
THB GTQ
จันทร์
4.5345
GTQ THB
0.2205
THB GTQ
อังคาร
4.5707
GTQ THB
0.2188
THB GTQ
พุธ
4.5524
GTQ THB
0.2197
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5444
GTQ THB
0.2201
THB GTQ
ศุกร์
4.5606
GTQ THB
0.2193
THB GTQ
อาทิตย์
4.5590
GTQ THB
0.2193
THB GTQ
จันทร์
4.5681
GTQ THB
0.2189
THB GTQ
อังคาร
4.5752
GTQ THB
0.2186
THB GTQ
พุธ
4.5724
GTQ THB
0.2187
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5537
GTQ THB
0.2196
THB GTQ
ศุกร์
4.5454
GTQ THB
0.2200
THB GTQ
อาทิตย์
4.5450
GTQ THB
0.2200
THB GTQ
จันทร์
4.5336
GTQ THB
0.2206
THB GTQ
อังคาร
4.5281
GTQ THB
0.2208
THB GTQ
พุธ
4.5316
GTQ THB
0.2207
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5373
GTQ THB
0.2204
THB GTQ
ศุกร์
4.5304
GTQ THB
0.2207
THB GTQ
อาทิตย์
4.5249
GTQ THB
0.2210
THB GTQ
จันทร์
4.5149
GTQ THB
0.2215
THB GTQ
อังคาร
4.5073
GTQ THB
0.2219
THB GTQ
พุธ
4.5091
GTQ THB
0.2218
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5339
GTQ THB
0.2206
THB GTQ
ศุกร์
4.5376
GTQ THB
0.2204
THB GTQ
อาทิตย์
4.5341
GTQ THB
0.2206
THB GTQ
จันทร์
4.5371
GTQ THB
0.2204
THB GTQ
อังคาร
4.5396
GTQ THB
0.2203
THB GTQ
พุธ
4.5397
GTQ THB
0.2203
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5183
GTQ THB
0.2213
THB GTQ
ศุกร์
4.5140
GTQ THB
0.2215
THB GTQ
อาทิตย์
4.5395
GTQ THB
0.2203
THB GTQ
จันทร์
4.5063
GTQ THB
0.2219
THB GTQ
อังคาร
4.4938
GTQ THB
0.2225
THB GTQ
พุธ
4.5495
GTQ THB
0.2198
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5433
GTQ THB
0.2201
THB GTQ
ศุกร์
4.5605
GTQ THB
0.2193
THB GTQ
จันทร์
4.5944
GTQ THB
0.2177
THB GTQ
อังคาร
4.5993
GTQ THB
0.2174
THB GTQ
พุธ
4.6122
GTQ THB
0.2168
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6320
GTQ THB
0.2159
THB GTQ
ศุกร์
4.6460
GTQ THB
0.2152
THB GTQ
จันทร์
4.6377
GTQ THB
0.2156
THB GTQ
อังคาร
4.6452
GTQ THB
0.2153
THB GTQ
พุธ
4.6697
GTQ THB
0.2141
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6771
GTQ THB
0.2138
THB GTQ
ศุกร์
4.6712
GTQ THB
0.2141
THB GTQ
จันทร์
4.6710
GTQ THB
0.2141
THB GTQ
อังคาร
4.6762
GTQ THB
0.2138
THB GTQ
พุธ
4.6687
GTQ THB
0.2142
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6658
GTQ THB
0.2143
THB GTQ
ศุกร์
4.6808
GTQ THB
0.2136
THB GTQ
จันทร์
4.6863
GTQ THB
0.2134
THB GTQ
อังคาร
4.6902
GTQ THB
0.2132
THB GTQ
พุธ
4.6817
GTQ THB
0.2136
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6688
GTQ THB
0.2142
THB GTQ
ศุกร์
4.6346
GTQ THB
0.2158
THB GTQ
จันทร์
4.6122
GTQ THB
0.2168
THB GTQ
อังคาร
4.6101
GTQ THB
0.2169
THB GTQ
พุธ
4.5919
GTQ THB
0.2178
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5941
GTQ THB
0.2177
THB GTQ
ศุกร์
4.6006
GTQ THB
0.2174
THB GTQ
จันทร์
4.5867
GTQ THB
0.2180
THB GTQ
อังคาร
4.6052
GTQ THB
0.2171
THB GTQ
พุธ
4.6014
GTQ THB
0.2173
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6169
GTQ THB
0.2166
THB GTQ
ศุกร์
4.6148
GTQ THB
0.2167
THB GTQ
จันทร์
4.6122
GTQ THB
0.2168
THB GTQ
อังคาร
4.6108
GTQ THB
0.2169
THB GTQ
พุธ
4.6100
GTQ THB
0.2169
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5988
GTQ THB
0.2174
THB GTQ
ศุกร์
4.6269
GTQ THB
0.2161
THB GTQ
จันทร์
4.6235
GTQ THB
0.2163
THB GTQ
อังคาร
4.6156
GTQ THB
0.2167
THB GTQ
พุธ
4.5984
GTQ THB
0.2175
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6045
GTQ THB
0.2172
THB GTQ
ศุกร์
4.5931
GTQ THB
0.2177
THB GTQ
จันทร์
4.5883
GTQ THB
0.2179
THB GTQ
อังคาร
4.6021
GTQ THB
0.2173
THB GTQ
พุธ
4.6133
GTQ THB
0.2168
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6160
GTQ THB
0.2166
THB GTQ
ศุกร์
4.6125
GTQ THB
0.2168
THB GTQ
จันทร์
4.6096
GTQ THB
0.2169
THB GTQ
อังคาร
4.6223
GTQ THB
0.2163
THB GTQ
พุธ
4.6187
GTQ THB
0.2165
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6004
GTQ THB
0.2174
THB GTQ
ศุกร์
4.5936
GTQ THB
0.2177
THB GTQ
จันทร์
4.5977
GTQ THB
0.2175
THB GTQ
อังคาร
4.6140
GTQ THB
0.2167
THB GTQ
พุธ
4.6199
GTQ THB
0.2165
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6125
GTQ THB
0.2168
THB GTQ
ศุกร์
4.6059
GTQ THB
0.2171
THB GTQ
จันทร์
4.6144
GTQ THB
0.2167
THB GTQ
อังคาร
4.6169
GTQ THB
0.2166
THB GTQ
พุธ
4.6185
GTQ THB
0.2165
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6077
GTQ THB
0.2170
THB GTQ
ศุกร์
4.5981
GTQ THB
0.2175
THB GTQ
จันทร์
4.5996
GTQ THB
0.2174
THB GTQ
อังคาร
4.5985
GTQ THB
0.2175
THB GTQ
พุธ
4.6350
GTQ THB
0.2158
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6271
GTQ THB
0.2161
THB GTQ
ศุกร์
4.6512
GTQ THB
0.2150
THB GTQ
อาทิตย์
4.6458
GTQ THB
0.2152
THB GTQ
จันทร์
4.6402
GTQ THB
0.2155
THB GTQ
อังคาร
4.6321
GTQ THB
0.2159
THB GTQ
พุธ
4.6113
GTQ THB
0.2169
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6120
GTQ THB
0.2168
THB GTQ
ศุกร์
4.6316
GTQ THB
0.2159
THB GTQ
อาทิตย์
4.6248
GTQ THB
0.2162
THB GTQ
จันทร์
4.6085
GTQ THB
0.2170
THB GTQ
อังคาร
4.6127
GTQ THB
0.2168
THB GTQ
พุธ
4.6191
GTQ THB
0.2165
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5993
GTQ THB
0.2174
THB GTQ
ศุกร์
4.6047
GTQ THB
0.2172
THB GTQ
อาทิตย์
4.6106
GTQ THB
0.2169
THB GTQ
จันทร์
4.5994
GTQ THB
0.2174
THB GTQ
อังคาร
4.5912
GTQ THB
0.2178
THB GTQ
พุธ
4.5843
GTQ THB
0.2181
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5716
GTQ THB
0.2187
THB GTQ
ศุกร์
4.5887
GTQ THB
0.2179
THB GTQ
อาทิตย์
4.5883
GTQ THB
0.2179
THB GTQ
จันทร์
4.5776
GTQ THB
0.2185
THB GTQ
อังคาร
4.5800
GTQ THB
0.2183
THB GTQ
พุธ
4.5830
GTQ THB
0.2182
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.5817
GTQ THB
0.2183
THB GTQ
ศุกร์
4.5899
GTQ THB
0.2179
THB GTQ
อาทิตย์
4.6015
GTQ THB
0.2173
THB GTQ
จันทร์
4.6054
GTQ THB
0.2171
THB GTQ
อังคาร
4.5868
GTQ THB
0.2180
THB GTQ
พุธ
4.5944
GTQ THB
0.2177
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6125
GTQ THB
0.2168
THB GTQ
ศุกร์
4.6257
GTQ THB
0.2162
THB GTQ
อาทิตย์
4.6114
GTQ THB
0.2169
THB GTQ
จันทร์
4.6345
GTQ THB
0.2158
THB GTQ
อังคาร
4.6474
GTQ THB
0.2152
THB GTQ
พุธ
4.6366
GTQ THB
0.2157
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6400
GTQ THB
0.2155
THB GTQ
ศุกร์
4.6448
GTQ THB
0.2153
THB GTQ
อาทิตย์
4.6476
GTQ THB
0.2152
THB GTQ
จันทร์
4.6337
GTQ THB
0.2158
THB GTQ
อังคาร
4.6260
GTQ THB
0.2162
THB GTQ
พุธ
4.6154
GTQ THB
0.2167
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6030
GTQ THB
0.2173
THB GTQ
ศุกร์
4.6063
GTQ THB
0.2171
THB GTQ
อาทิตย์
4.6102
GTQ THB
0.2169
THB GTQ
จันทร์
4.6017
GTQ THB
0.2173
THB GTQ
อังคาร
4.6023
GTQ THB
0.2173
THB GTQ
พุธ
4.5933
GTQ THB
0.2177
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6089
GTQ THB
0.2170
THB GTQ
ศุกร์
4.5995
GTQ THB
0.2174
THB GTQ
อาทิตย์
4.6323
GTQ THB
0.2159
THB GTQ
จันทร์
4.6070
GTQ THB
0.2171
THB GTQ
อังคาร
4.6292
GTQ THB
0.2160
THB GTQ
พุธ
4.6377
GTQ THB
0.2156
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6446
GTQ THB
0.2153
THB GTQ
ศุกร์
4.6519
GTQ THB
0.2150
THB GTQ
อาทิตย์
4.6729
GTQ THB
0.2140
THB GTQ
จันทร์
4.6949
GTQ THB
0.2130
THB GTQ
อังคาร
4.7449
GTQ THB
0.2108
THB GTQ
พุธ
4.7727
GTQ THB
0.2095
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.7371
GTQ THB
0.2111
THB GTQ
ศุกร์
4.7288
GTQ THB
0.2115
THB GTQ
อาทิตย์
4.7363
GTQ THB
0.2111
THB GTQ
จันทร์
4.7130
GTQ THB
0.2122
THB GTQ
อังคาร
4.6806
GTQ THB
0.2136
THB GTQ
พุธ
4.6552
GTQ THB
0.2148
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6724
GTQ THB
0.2140
THB GTQ
ศุกร์
4.6883
GTQ THB
0.2133
THB GTQ
อาทิตย์
4.6861
GTQ THB
0.2134
THB GTQ
จันทร์
4.6709
GTQ THB
0.2141
THB GTQ
อังคาร
4.6495
GTQ THB
0.2151
THB GTQ
พุธ
4.6564
GTQ THB
0.2148
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6623
GTQ THB
0.2145
THB GTQ
ศุกร์
4.6535
GTQ THB
0.2149
THB GTQ
อาทิตย์
4.6811
GTQ THB
0.2136
THB GTQ
จันทร์
4.6576
GTQ THB
0.2147
THB GTQ
อังคาร
4.6610
GTQ THB
0.2145
THB GTQ
พุธ
4.6551
GTQ THB
0.2148
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.6633
GTQ THB
0.2144
THB GTQ
ศุกร์
4.6634
GTQ THB
0.2144
THB GTQ
อาทิตย์
4.6768
GTQ THB
0.2138
THB GTQ
จันทร์
4.6548
GTQ THB
0.2148
THB GTQ
อังคาร
4.6503
GTQ THB
0.2150
THB GTQ
พุธ
4.6645
GTQ THB
0.2144
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.7013
GTQ THB
0.2127
THB GTQ
ศุกร์
4.7208
GTQ THB
0.2118
THB GTQ
อาทิตย์
4.7130
GTQ THB
0.2122
THB GTQ
จันทร์
4.7319
GTQ THB
0.2113
THB GTQ
อังคาร
4.7319
GTQ THB
0.2113
THB GTQ
พุธ
4.7363
GTQ THB
0.2111
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.7378
GTQ THB
0.2111
THB GTQ
ศุกร์
4.7422
GTQ THB
0.2109
THB GTQ
อาทิตย์
4.7400
GTQ THB
0.2110
THB GTQ
จันทร์
4.7408
GTQ THB
0.2109
THB GTQ
อังคาร
4.7264
GTQ THB
0.2116
THB GTQ
พุธ
4.7543
GTQ THB
0.2103
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.7494
GTQ THB
0.2106
THB GTQ
ศุกร์
4.7371
GTQ THB
0.2111
THB GTQ
อาทิตย์
4.7441
GTQ THB
0.2108
THB GTQ
จันทร์
4.7297
GTQ THB
0.2114
THB GTQ
อังคาร
4.7517
GTQ THB
0.2105
THB GTQ
พุธ
4.7570
GTQ THB
0.2102
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.7540
GTQ THB
0.2103
THB GTQ
ศุกร์
4.7274
GTQ THB
0.2115
THB GTQ
อาทิตย์
4.7412
GTQ THB
0.2109
THB GTQ
จันทร์
4.7253
GTQ THB
0.2116
THB GTQ
อังคาร
4.7251
GTQ THB
0.2116
THB GTQ
พุธ
4.7287
GTQ THB
0.2115
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.7445
GTQ THB
0.2108
THB GTQ
ศุกร์
4.7497
GTQ THB
0.2105
THB GTQ
อาทิตย์
4.7480
GTQ THB
0.2106
THB GTQ
จันทร์
4.7410
GTQ THB
0.2109
THB GTQ
อังคาร
4.7358
GTQ THB
0.2112
THB GTQ
พุธ
4.7513
GTQ THB
0.2105
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.7731
GTQ THB
0.2095
THB GTQ
ศุกร์
4.7787
GTQ THB
0.2093
THB GTQ
อาทิตย์
4.7830
GTQ THB
0.2091
THB GTQ
จันทร์
4.7965
GTQ THB
0.2085
THB GTQ
อังคาร
4.8219
GTQ THB
0.2074
THB GTQ
พุธ
4.8168
GTQ THB
0.2076
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.8140
GTQ THB
0.2077
THB GTQ
ศุกร์
4.8026
GTQ THB
0.2082
THB GTQ
อาทิตย์
4.8041
GTQ THB
0.2082
THB GTQ
จันทร์
4.7991
GTQ THB
0.2084
THB GTQ
อังคาร
4.8063
GTQ THB
0.2081
THB GTQ
พุธ
4.7995
GTQ THB
0.2084
THB GTQ
พฤหัสบดี
4.7747
GTQ THB
0.2094
THB GTQ
ศุกร์
4.7597
GTQ THB
0.2101
THB GTQ