อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง ฮริฟเนียยูเครน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฮริฟเนียยูเครน และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 ฮริฟเนียยูเครน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ฮริฟเนียยูเครน
ต่ำสุด = 1.0515 (5/1/2564) เฉลี่ย = 1.1458 สูงสุด = 1.2561 (24/9/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ฮริฟเนียยูเครน และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
1.0535
UAH THB
0.9492
THB UAH
จันทร์
1.0564
UAH THB
0.9466
THB UAH
อังคาร
1.0515
UAH THB
0.9510
THB UAH
พุธ
1.0602
UAH THB
0.9433
THB UAH
พฤหัสบดี
1.0553
UAH THB
0.9476
THB UAH
ศุกร์
1.0617
UAH THB
0.9419
THB UAH
จันทร์
1.0581
UAH THB
0.9451
THB UAH
อังคาร
1.0691
UAH THB
0.9354
THB UAH
พุธ
1.0740
UAH THB
0.9311
THB UAH
พฤหัสบดี
1.0723
UAH THB
0.9326
THB UAH
ศุกร์
1.0682
UAH THB
0.9361
THB UAH
จันทร์
1.0669
UAH THB
0.9373
THB UAH
อังคาร
1.0698
UAH THB
0.9348
THB UAH
พุธ
1.0648
UAH THB
0.9391
THB UAH
พฤหัสบดี
1.0617
UAH THB
0.9419
THB UAH
ศุกร์
1.0621
UAH THB
0.9415
THB UAH
จันทร์
1.0617
UAH THB
0.9419
THB UAH
อังคาร
1.0626
UAH THB
0.9411
THB UAH
พุธ
1.0646
UAH THB
0.9393
THB UAH
พฤหัสบดี
1.0647
UAH THB
0.9392
THB UAH
ศุกร์
1.0645
UAH THB
0.9394
THB UAH
จันทร์
1.0616
UAH THB
0.9419
THB UAH
อังคาร
1.0649
UAH THB
0.9391
THB UAH
พุธ
1.0704
UAH THB
0.9342
THB UAH
พฤหัสบดี
1.0721
UAH THB
0.9327
THB UAH
ศุกร์
1.0786
UAH THB
0.9271
THB UAH
จันทร์
1.0863
UAH THB
0.9206
THB UAH
อังคาร
1.0902
UAH THB
0.9173
THB UAH
พุธ
1.0817
UAH THB
0.9245
THB UAH
พฤหัสบดี
1.0758
UAH THB
0.9295
THB UAH
ศุกร์
1.0724
UAH THB
0.9325
THB UAH
จันทร์
1.0741
UAH THB
0.9310
THB UAH
อังคาร
1.0754
UAH THB
0.9299
THB UAH
พุธ
1.0675
UAH THB
0.9367
THB UAH
พฤหัสบดี
1.0769
UAH THB
0.9286
THB UAH
ศุกร์
1.0831
UAH THB
0.9233
THB UAH
จันทร์
1.0775
UAH THB
0.9281
THB UAH
อังคาร
1.0772
UAH THB
0.9283
THB UAH
พุธ
1.0756
UAH THB
0.9297
THB UAH
พฤหัสบดี
1.0834
UAH THB
0.9230
THB UAH
ศุกร์
1.0786
UAH THB
0.9271
THB UAH
จันทร์
1.0743
UAH THB
0.9309
THB UAH
อังคาร
1.0793
UAH THB
0.9265
THB UAH
พุธ
1.0900
UAH THB
0.9174
THB UAH
พฤหัสบดี
1.0896
UAH THB
0.9177
THB UAH
ศุกร์
1.0906
UAH THB
0.9170
THB UAH
จันทร์
1.1036
UAH THB
0.9061
THB UAH
อังคาร
1.1103
UAH THB
0.9007
THB UAH
พุธ
1.1080
UAH THB
0.9025
THB UAH
พฤหัสบดี
1.1077
UAH THB
0.9028
THB UAH
ศุกร์
1.1048
UAH THB
0.9051
THB UAH
จันทร์
1.1097
UAH THB
0.9012
THB UAH
อังคาร
1.1151
UAH THB
0.8968
THB UAH
พุธ
1.1085
UAH THB
0.9021
THB UAH
พฤหัสบดี
1.1173
UAH THB
0.8950
THB UAH
ศุกร์
1.1098
UAH THB
0.9011
THB UAH
อังคาร
1.1150
UAH THB
0.8969
THB UAH
พุธ
1.1109
UAH THB
0.9002
THB UAH
พฤหัสบดี
1.1130
UAH THB
0.8985
THB UAH
ศุกร์
1.1105
UAH THB
0.9005
THB UAH
จันทร์
1.1144
UAH THB
0.8974
THB UAH
อังคาร
1.1129
UAH THB
0.8985
THB UAH
พุธ
1.1212
UAH THB
0.8919
THB UAH
พฤหัสบดี
1.1253
UAH THB
0.8886
THB UAH
ศุกร์
1.1249
UAH THB
0.8889
THB UAH
จันทร์
1.1288
UAH THB
0.8859
THB UAH
อังคาร
1.1342
UAH THB
0.8817
THB UAH
พุธ
1.1349
UAH THB
0.8811
THB UAH
พฤหัสบดี
1.1234
UAH THB
0.8902
THB UAH
ศุกร์
1.1285
UAH THB
0.8862
THB UAH
จันทร์
1.1313
UAH THB
0.8839
THB UAH
อังคาร
1.1289
UAH THB
0.8858
THB UAH
พุธ
1.1255
UAH THB
0.8885
THB UAH
พฤหัสบดี
1.1199
UAH THB
0.8929
THB UAH
ศุกร์
1.1189
UAH THB
0.8938
THB UAH
จันทร์
1.1194
UAH THB
0.8933
THB UAH
อังคาร
1.1175
UAH THB
0.8949
THB UAH
พุธ
1.1153
UAH THB
0.8966
THB UAH
พฤหัสบดี
1.1166
UAH THB
0.8955
THB UAH
ศุกร์
1.1192
UAH THB
0.8935
THB UAH
จันทร์
1.1298
UAH THB
0.8851
THB UAH
อังคาร
1.1260
UAH THB
0.8881
THB UAH
พุธ
1.1283
UAH THB
0.8862
THB UAH
พฤหัสบดี
1.1281
UAH THB
0.8865
THB UAH
ศุกร์
1.1191
UAH THB
0.8936
THB UAH
จันทร์
1.1214
UAH THB
0.8917
THB UAH
อังคาร
1.1161
UAH THB
0.8960
THB UAH
พุธ
1.1190
UAH THB
0.8937
THB UAH
พฤหัสบดี
1.1296
UAH THB
0.8852
THB UAH
ศุกร์
1.1266
UAH THB
0.8876
THB UAH
จันทร์
1.1286
UAH THB
0.8860
THB UAH
อังคาร
1.1197
UAH THB
0.8931
THB UAH
พุธ
1.1256
UAH THB
0.8884
THB UAH
พฤหัสบดี
1.1287
UAH THB
0.8860
THB UAH
ศุกร์
1.1385
UAH THB
0.8783
THB UAH
จันทร์
1.1427
UAH THB
0.8751
THB UAH
อังคาร
1.1464
UAH THB
0.8723
THB UAH
พุธ
1.1464
UAH THB
0.8723
THB UAH
พฤหัสบดี
1.1428
UAH THB
0.8750
THB UAH
ศุกร์
1.1450
UAH THB
0.8734
THB UAH
จันทร์
1.1431
UAH THB
0.8748
THB UAH
อังคาร
1.1463
UAH THB
0.8724
THB UAH
พุธ
1.1370
UAH THB
0.8795
THB UAH
พฤหัสบดี
1.1334
UAH THB
0.8823
THB UAH
ศุกร์
1.1331
UAH THB
0.8825
THB UAH
จันทร์
1.1353
UAH THB
0.8808
THB UAH
อังคาร
1.1377
UAH THB
0.8789
THB UAH
พุธ
1.1313
UAH THB
0.8839
THB UAH
พฤหัสบดี
1.1399
UAH THB
0.8773
THB UAH
ศุกร์
1.1368
UAH THB
0.8796
THB UAH
จันทร์
1.1488
UAH THB
0.8705
THB UAH
อังคาร
1.1498
UAH THB
0.8697
THB UAH
พุธ
1.1491
UAH THB
0.8703
THB UAH
พฤหัสบดี
1.1488
UAH THB
0.8704
THB UAH
ศุกร์
1.1439
UAH THB
0.8742
THB UAH
จันทร์
1.1488
UAH THB
0.8705
THB UAH
อังคาร
1.1526
UAH THB
0.8676
THB UAH
พุธ
1.1573
UAH THB
0.8641
THB UAH
พฤหัสบดี
1.1424
UAH THB
0.8753
THB UAH
ศุกร์
1.1563
UAH THB
0.8648
THB UAH
จันทร์
1.1603
UAH THB
0.8619
THB UAH
อังคาร
1.1638
UAH THB
0.8593
THB UAH
พุธ
1.1684
UAH THB
0.8559
THB UAH
พฤหัสบดี
1.1674
UAH THB
0.8566
THB UAH
ศุกร์
1.1547
UAH THB
0.8660
THB UAH
จันทร์
1.1675
UAH THB
0.8566
THB UAH
อังคาร
1.1698
UAH THB
0.8549
THB UAH
พุธ
1.1774
UAH THB
0.8493
THB UAH
พฤหัสบดี
1.1736
UAH THB
0.8521
THB UAH
ศุกร์
1.1715
UAH THB
0.8536
THB UAH
จันทร์
1.1761
UAH THB
0.8502
THB UAH
อังคาร
1.1762
UAH THB
0.8502
THB UAH
พุธ
1.1807
UAH THB
0.8470
THB UAH
พฤหัสบดี
1.1930
UAH THB
0.8382
THB UAH
ศุกร์
1.1926
UAH THB
0.8385
THB UAH
จันทร์
1.1945
UAH THB
0.8372
THB UAH
อังคาร
1.1952
UAH THB
0.8367
THB UAH
พุธ
1.1906
UAH THB
0.8399
THB UAH
พฤหัสบดี
1.1989
UAH THB
0.8341
THB UAH
ศุกร์
1.1986
UAH THB
0.8343
THB UAH
จันทร์
1.2040
UAH THB
0.8306
THB UAH
อังคาร
1.2061
UAH THB
0.8291
THB UAH
พุธ
1.2058
UAH THB
0.8294
THB UAH
พฤหัสบดี
1.2084
UAH THB
0.8275
THB UAH
ศุกร์
1.2085
UAH THB
0.8275
THB UAH
จันทร์
1.2218
UAH THB
0.8185
THB UAH
อังคาร
1.2198
UAH THB
0.8198
THB UAH
พุธ
1.2239
UAH THB
0.8170
THB UAH
พฤหัสบดี
1.2311
UAH THB
0.8123
THB UAH
ศุกร์
1.2252
UAH THB
0.8162
THB UAH
จันทร์
1.2265
UAH THB
0.8153
THB UAH
อังคาร
1.2303
UAH THB
0.8128
THB UAH
พุธ
1.2316
UAH THB
0.8120
THB UAH
พฤหัสบดี
1.2326
UAH THB
0.8113
THB UAH
ศุกร์
1.2336
UAH THB
0.8106
THB UAH
จันทร์
1.2413
UAH THB
0.8056
THB UAH
อังคาร
1.2450
UAH THB
0.8032
THB UAH
พุธ
1.2447
UAH THB
0.8034
THB UAH
พฤหัสบดี
1.2349
UAH THB
0.8098
THB UAH
ศุกร์
1.2475
UAH THB
0.8016
THB UAH
จันทร์
1.2560
UAH THB
0.7962
THB UAH
อังคาร
1.2460
UAH THB
0.8026
THB UAH
พุธ
1.2443
UAH THB
0.8037
THB UAH
พฤหัสบดี
1.2496
UAH THB
0.8003
THB UAH
ศุกร์
1.2508
UAH THB
0.7995
THB UAH
อังคาร
1.2344
UAH THB
0.8101
THB UAH
พุธ
1.2272
UAH THB
0.8149
THB UAH
พฤหัสบดี
1.2275
UAH THB
0.8146
THB UAH
ศุกร์
1.2156
UAH THB
0.8227
THB UAH
จันทร์
1.2087
UAH THB
0.8273
THB UAH
อังคาร
1.2047
UAH THB
0.8301
THB UAH
พุธ
1.2001
UAH THB
0.8333
THB UAH
พฤหัสบดี
1.2045
UAH THB
0.8302
THB UAH
ศุกร์
1.2100
UAH THB
0.8265
THB UAH
จันทร์
1.2055
UAH THB
0.8295
THB UAH
อังคาร
1.2182
UAH THB
0.8209
THB UAH
พุธ
1.2223
UAH THB
0.8181
THB UAH
พฤหัสบดี
1.2243
UAH THB
0.8168
THB UAH
ศุกร์
1.2229
UAH THB
0.8177
THB UAH
จันทร์
1.2258
UAH THB
0.8158
THB UAH
อังคาร
1.2378
UAH THB
0.8079
THB UAH
พุธ
1.2361
UAH THB
0.8090
THB UAH
พฤหัสบดี
1.2339
UAH THB
0.8104
THB UAH
ศุกร์
1.2466
UAH THB
0.8022
THB UAH
จันทร์
1.2427
UAH THB
0.8047
THB UAH
อังคาร
1.2514
UAH THB
0.7991
THB UAH
พุธ
1.2526
UAH THB
0.7983
THB UAH
พฤหัสบดี
1.2461
UAH THB
0.8025
THB UAH
ศุกร์
1.2561
UAH THB
0.7961
THB UAH