อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง อัฟกานีอัฟกานิสถาน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง อัฟกานีอัฟกานิสถาน และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 อัฟกานีอัฟกานิสถาน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น อัฟกานีอัฟกานิสถาน
ต่ำสุด = 0.3664 (2/9/2564) เฉลี่ย = 0.3952 สูงสุด = 0.4180 (10/8/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง อัฟกานีอัฟกานิสถาน และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
0.3867
AFN THB
2.5858
THB AFN
จันทร์
0.3878
AFN THB
2.5787
THB AFN
อังคาร
0.3822
AFN THB
2.6161
THB AFN
พุธ
0.3835
AFN THB
2.6078
THB AFN
พฤหัสบดี
0.3867
AFN THB
2.5860
THB AFN
ศุกร์
0.3891
AFN THB
2.5702
THB AFN
จันทร์
0.3881
AFN THB
2.5768
THB AFN
อังคาร
0.3905
AFN THB
2.5608
THB AFN
พุธ
0.3907
AFN THB
2.5595
THB AFN
พฤหัสบดี
0.3890
AFN THB
2.5707
THB AFN
ศุกร์
0.3890
AFN THB
2.5704
THB AFN
จันทร์
0.3884
AFN THB
2.5746
THB AFN
อังคาร
0.3857
AFN THB
2.5928
THB AFN
พุธ
0.3826
AFN THB
2.6139
THB AFN
พฤหัสบดี
0.3834
AFN THB
2.6085
THB AFN
ศุกร์
0.3882
AFN THB
2.5763
THB AFN
จันทร์
0.3874
AFN THB
2.5816
THB AFN
อังคาร
0.3822
AFN THB
2.6162
THB AFN
พุธ
0.3830
AFN THB
2.6111
THB AFN
พฤหัสบดี
0.3833
AFN THB
2.6091
THB AFN
ศุกร์
0.3830
AFN THB
2.6109
THB AFN
จันทร์
0.3865
AFN THB
2.5876
THB AFN
อังคาร
0.3817
AFN THB
2.6200
THB AFN
พุธ
0.3835
AFN THB
2.6075
THB AFN
พฤหัสบดี
0.3832
AFN THB
2.6097
THB AFN
ศุกร์
0.3841
AFN THB
2.6034
THB AFN
จันทร์
0.3902
AFN THB
2.5630
THB AFN
อังคาร
0.3900
AFN THB
2.5643
THB AFN
พุธ
0.3879
AFN THB
2.5780
THB AFN
พฤหัสบดี
0.3869
AFN THB
2.5847
THB AFN
ศุกร์
0.3861
AFN THB
2.5898
THB AFN
จันทร์
0.3875
AFN THB
2.5808
THB AFN
อังคาร
0.3877
AFN THB
2.5794
THB AFN
พุธ
0.3850
AFN THB
2.5972
THB AFN
พฤหัสบดี
0.3884
AFN THB
2.5748
THB AFN
ศุกร์
0.3903
AFN THB
2.5624
THB AFN
จันทร์
0.3875
AFN THB
2.5804
THB AFN
อังคาร
0.3842
AFN THB
2.6030
THB AFN
พุธ
0.3835
AFN THB
2.6076
THB AFN
พฤหัสบดี
0.3920
AFN THB
2.5512
THB AFN
ศุกร์
0.3839
AFN THB
2.6049
THB AFN
จันทร์
0.3875
AFN THB
2.5808
THB AFN
อังคาร
0.3859
AFN THB
2.5915
THB AFN
พุธ
0.3885
AFN THB
2.5740
THB AFN
พฤหัสบดี
0.3869
AFN THB
2.5847
THB AFN
ศุกร์
0.3860
AFN THB
2.5906
THB AFN
จันทร์
0.3958
AFN THB
2.5264
THB AFN
อังคาร
0.3931
AFN THB
2.5438
THB AFN
พุธ
0.3913
AFN THB
2.5558
THB AFN
พฤหัสบดี
0.3917
AFN THB
2.5529
THB AFN
ศุกร์
0.3915
AFN THB
2.5540
THB AFN
จันทร์
0.3929
AFN THB
2.5451
THB AFN
อังคาร
0.3932
AFN THB
2.5434
THB AFN
พุธ
0.3920
AFN THB
2.5509
THB AFN
พฤหัสบดี
0.3952
AFN THB
2.5306
THB AFN
ศุกร์
0.3925
AFN THB
2.5480
THB AFN
อังคาร
0.3975
AFN THB
2.5158
THB AFN
พุธ
0.3943
AFN THB
2.5361
THB AFN
พฤหัสบดี
0.3963
AFN THB
2.5234
THB AFN
ศุกร์
0.4018
AFN THB
2.4889
THB AFN
จันทร์
0.4036
AFN THB
2.4777
THB AFN
อังคาร
0.3977
AFN THB
2.5142
THB AFN
พุธ
0.3991
AFN THB
2.5057
THB AFN
พฤหัสบดี
0.4001
AFN THB
2.4992
THB AFN
ศุกร์
0.3999
AFN THB
2.5004
THB AFN
จันทร์
0.4013
AFN THB
2.4919
THB AFN
อังคาร
0.4032
AFN THB
2.4799
THB AFN
พุธ
0.4025
AFN THB
2.4845
THB AFN
พฤหัสบดี
0.4003
AFN THB
2.4983
THB AFN
ศุกร์
0.4015
AFN THB
2.4906
THB AFN
จันทร์
0.4036
AFN THB
2.4780
THB AFN
อังคาร
0.4022
AFN THB
2.4864
THB AFN
พุธ
0.4024
AFN THB
2.4853
THB AFN
พฤหัสบดี
0.3993
AFN THB
2.5045
THB AFN
ศุกร์
0.3991
AFN THB
2.5058
THB AFN
จันทร์
0.4044
AFN THB
2.4730
THB AFN
อังคาร
0.3987
AFN THB
2.5081
THB AFN
พุธ
0.3981
AFN THB
2.5116
THB AFN
พฤหัสบดี
0.4006
AFN THB
2.4963
THB AFN
ศุกร์
0.4006
AFN THB
2.4964
THB AFN
จันทร์
0.4021
AFN THB
2.4872
THB AFN
อังคาร
0.4001
AFN THB
2.4991
THB AFN
พุธ
0.3994
AFN THB
2.5040
THB AFN
พฤหัสบดี
0.3998
AFN THB
2.5013
THB AFN
ศุกร์
0.3961
AFN THB
2.5244
THB AFN
จันทร์
0.4016
AFN THB
2.4900
THB AFN
อังคาร
0.3960
AFN THB
2.5254
THB AFN
พุธ
0.3973
AFN THB
2.5173
THB AFN
พฤหัสบดี
0.3995
AFN THB
2.5032
THB AFN
ศุกร์
0.3987
AFN THB
2.5081
THB AFN
จันทร์
0.4044
AFN THB
2.4730
THB AFN
อังคาร
0.3965
AFN THB
2.5219
THB AFN
พุธ
0.3972
AFN THB
2.5177
THB AFN
พฤหัสบดี
0.3984
AFN THB
2.5099
THB AFN
ศุกร์
0.4065
AFN THB
2.4602
THB AFN
จันทร์
0.4077
AFN THB
2.4529
THB AFN
อังคาร
0.4028
AFN THB
2.4826
THB AFN
พุธ
0.4011
AFN THB
2.4930
THB AFN
พฤหัสบดี
0.4001
AFN THB
2.4996
THB AFN
ศุกร์
0.4014
AFN THB
2.4915
THB AFN
จันทร์
0.4037
AFN THB
2.4771
THB AFN
อังคาร
0.3994
AFN THB
2.5040
THB AFN
พุธ
0.3963
AFN THB
2.5233
THB AFN
พฤหัสบดี
0.3961
AFN THB
2.5246
THB AFN
ศุกร์
0.3973
AFN THB
2.5170
THB AFN
จันทร์
0.3977
AFN THB
2.5147
THB AFN
อังคาร
0.3990
AFN THB
2.5066
THB AFN
พุธ
0.3937
AFN THB
2.5402
THB AFN
พฤหัสบดี
0.3955
AFN THB
2.5287
THB AFN
ศุกร์
0.3944
AFN THB
2.5353
THB AFN
จันทร์
0.3984
AFN THB
2.5098
THB AFN
อังคาร
0.3968
AFN THB
2.5201
THB AFN
พุธ
0.3958
AFN THB
2.5264
THB AFN
พฤหัสบดี
0.3947
AFN THB
2.5335
THB AFN
ศุกร์
0.3944
AFN THB
2.5353
THB AFN
จันทร์
0.3948
AFN THB
2.5329
THB AFN
อังคาร
0.3941
AFN THB
2.5375
THB AFN
พุธ
0.3947
AFN THB
2.5334
THB AFN
พฤหัสบดี
0.3918
AFN THB
2.5523
THB AFN
ศุกร์
0.3989
AFN THB
2.5068
THB AFN
จันทร์
0.4009
AFN THB
2.4944
THB AFN
อังคาร
0.4033
AFN THB
2.4798
THB AFN
พุธ
0.4043
AFN THB
2.4734
THB AFN
พฤหัสบดี
0.4026
AFN THB
2.4840
THB AFN
ศุกร์
0.4027
AFN THB
2.4835
THB AFN
จันทร์
0.4042
AFN THB
2.4738
THB AFN
อังคาร
0.4033
AFN THB
2.4796
THB AFN
พุธ
0.4034
AFN THB
2.4790
THB AFN
พฤหัสบดี
0.4034
AFN THB
2.4792
THB AFN
ศุกร์
0.4036
AFN THB
2.4779
THB AFN
จันทร์
0.4057
AFN THB
2.4651
THB AFN
อังคาร
0.4035
AFN THB
2.4782
THB AFN
พุธ
0.4045
AFN THB
2.4721
THB AFN
พฤหัสบดี
0.3993
AFN THB
2.5043
THB AFN
ศุกร์
0.3980
AFN THB
2.5123
THB AFN
จันทร์
0.3989
AFN THB
2.5066
THB AFN
อังคาร
0.3985
AFN THB
2.5093
THB AFN
พุธ
0.4016
AFN THB
2.4901
THB AFN
พฤหัสบดี
0.4078
AFN THB
2.4523
THB AFN
ศุกร์
0.4109
AFN THB
2.4338
THB AFN
จันทร์
0.4137
AFN THB
2.4175
THB AFN
อังคาร
0.4145
AFN THB
2.4124
THB AFN
พุธ
0.4127
AFN THB
2.4231
THB AFN
พฤหัสบดี
0.4140
AFN THB
2.4154
THB AFN
ศุกร์
0.4132
AFN THB
2.4201
THB AFN
จันทร์
0.4148
AFN THB
2.4110
THB AFN
อังคาร
0.4142
AFN THB
2.4141
THB AFN
พุธ
0.4104
AFN THB
2.4365
THB AFN
พฤหัสบดี
0.4130
AFN THB
2.4213
THB AFN
ศุกร์
0.4131
AFN THB
2.4205
THB AFN
จันทร์
0.4123
AFN THB
2.4256
THB AFN
อังคาร
0.4137
AFN THB
2.4170
THB AFN
พุธ
0.4131
AFN THB
2.4207
THB AFN
พฤหัสบดี
0.4151
AFN THB
2.4089
THB AFN
ศุกร์
0.4162
AFN THB
2.4024
THB AFN
จันทร์
0.4171
AFN THB
2.3977
THB AFN
อังคาร
0.4180
AFN THB
2.3922
THB AFN
พุธ
0.4108
AFN THB
2.4345
THB AFN
พฤหัสบดี
0.4084
AFN THB
2.4485
THB AFN
ศุกร์
0.4138
AFN THB
2.4167
THB AFN
จันทร์
0.4146
AFN THB
2.4119
THB AFN
อังคาร
0.4109
AFN THB
2.4334
THB AFN
พุธ
0.3851
AFN THB
2.5968
THB AFN
พฤหัสบดี
0.3864
AFN THB
2.5880
THB AFN
ศุกร์
0.3870
AFN THB
2.5838
THB AFN
อังคาร
0.3826
AFN THB
2.6140
THB AFN
พุธ
0.3802
AFN THB
2.6304
THB AFN
พฤหัสบดี
0.3808
AFN THB
2.6257
THB AFN
ศุกร์
0.3784
AFN THB
2.6427
THB AFN
จันทร์
0.3779
AFN THB
2.6460
THB AFN
อังคาร
0.3756
AFN THB
2.6626
THB AFN
พุธ
0.3674
AFN THB
2.7216
THB AFN
พฤหัสบดี
0.3664
AFN THB
2.7295
THB AFN
ศุกร์
0.3691
AFN THB
2.7095
THB AFN
จันทร์
0.3732
AFN THB
2.6794
THB AFN
อังคาร
0.3753
AFN THB
2.6643
THB AFN
พุธ
0.3753
AFN THB
2.6642
THB AFN
พฤหัสบดี
0.3775
AFN THB
2.6490
THB AFN
ศุกร์
0.3858
AFN THB
2.5922
THB AFN
จันทร์
0.3869
AFN THB
2.5844
THB AFN
อังคาร
0.3900
AFN THB
2.5642
THB AFN
พุธ
0.3837
AFN THB
2.6063
THB AFN
พฤหัสบดี
0.3869
AFN THB
2.5847
THB AFN
ศุกร์
0.3909
AFN THB
2.5583
THB AFN
จันทร์
0.3878
AFN THB
2.5787
THB AFN
อังคาร
0.3911
AFN THB
2.5567
THB AFN
พุธ
0.3865
AFN THB
2.5873
THB AFN
พฤหัสบดี
0.3816
AFN THB
2.6208
THB AFN
ศุกร์
0.3799
AFN THB
2.6324
THB AFN