อัตราแลกเปลี่ยนปี 2559 ระหว่าง หยวนจีน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง หยวนจีน และ บาทไทย ในปี 2559 กราฟแสดงค่าของ 1 หยวนจีน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น หยวนจีน
ต่ำสุด = 4.7603 (5/12/2559) เฉลี่ย = 5.3112 สูงสุด = 5.5851 (10/1/2559)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง หยวนจีน และ บาทไทย ในปี 2559
ศุกร์
5.5500
CNY THB
0.1802
THB CNY
อาทิตย์
5.5501
CNY THB
0.1802
THB CNY
จันทร์
5.5318
CNY THB
0.1808
THB CNY
อังคาร
5.5409
CNY THB
0.1805
THB CNY
พุธ
5.5655
CNY THB
0.1797
THB CNY
พฤหัสบดี
5.4999
CNY THB
0.1818
THB CNY
ศุกร์
5.5102
CNY THB
0.1815
THB CNY
อาทิตย์
5.5851
CNY THB
0.1790
THB CNY
จันทร์
5.5210
CNY THB
0.1811
THB CNY
อังคาร
5.5294
CNY THB
0.1808
THB CNY
พุธ
5.5146
CNY THB
0.1813
THB CNY
พฤหัสบดี
5.5154
CNY THB
0.1813
THB CNY
ศุกร์
5.5200
CNY THB
0.1812
THB CNY
อาทิตย์
5.5444
CNY THB
0.1804
THB CNY
จันทร์
5.5192
CNY THB
0.1812
THB CNY
อังคาร
5.5593
CNY THB
0.1799
THB CNY
พุธ
5.5129
CNY THB
0.1814
THB CNY
พฤหัสบดี
5.5021
CNY THB
0.1817
THB CNY
ศุกร์
5.4750
CNY THB
0.1826
THB CNY
อาทิตย์
5.4763
CNY THB
0.1826
THB CNY
จันทร์
5.4866
CNY THB
0.1823
THB CNY
อังคาร
5.4911
CNY THB
0.1821
THB CNY
พุธ
5.4449
CNY THB
0.1837
THB CNY
พฤหัสบดี
5.4764
CNY THB
0.1826
THB CNY
ศุกร์
5.4252
CNY THB
0.1843
THB CNY
อาทิตย์
5.4079
CNY THB
0.1849
THB CNY
จันทร์
5.4399
CNY THB
0.1838
THB CNY
อังคาร
5.4403
CNY THB
0.1838
THB CNY
พุธ
5.3700
CNY THB
0.1862
THB CNY
พฤหัสบดี
5.4244
CNY THB
0.1844
THB CNY
ศุกร์
5.4135
CNY THB
0.1847
THB CNY
อาทิตย์
5.4098
CNY THB
0.1848
THB CNY
จันทร์
5.4022
CNY THB
0.1851
THB CNY
อังคาร
5.4562
CNY THB
0.1833
THB CNY
พุธ
5.3680
CNY THB
0.1863
THB CNY
พฤหัสบดี
5.3577
CNY THB
0.1866
THB CNY
ศุกร์
5.4122
CNY THB
0.1848
THB CNY
อาทิตย์
5.4319
CNY THB
0.1841
THB CNY
จันทร์
5.4876
CNY THB
0.1822
THB CNY
อังคาร
5.4689
CNY THB
0.1829
THB CNY
พุธ
5.4548
CNY THB
0.1833
THB CNY
พฤหัสบดี
5.4570
CNY THB
0.1833
THB CNY
ศุกร์
5.4780
CNY THB
0.1825
THB CNY
อาทิตย์
5.5060
CNY THB
0.1816
THB CNY
จันทร์
5.4872
CNY THB
0.1822
THB CNY
อังคาร
5.4725
CNY THB
0.1827
THB CNY
พุธ
5.4626
CNY THB
0.1831
THB CNY
พฤหัสบดี
5.4576
CNY THB
0.1832
THB CNY
ศุกร์
5.4666
CNY THB
0.1829
THB CNY
อาทิตย์
5.4573
CNY THB
0.1832
THB CNY
จันทร์
5.4394
CNY THB
0.1838
THB CNY
อังคาร
5.4360
CNY THB
0.1840
THB CNY
พุธ
5.4249
CNY THB
0.1843
THB CNY
พฤหัสบดี
5.4246
CNY THB
0.1843
THB CNY
ศุกร์
5.4350
CNY THB
0.1840
THB CNY
อาทิตย์
5.4240
CNY THB
0.1844
THB CNY
จันทร์
5.4337
CNY THB
0.1840
THB CNY
อังคาร
5.4396
CNY THB
0.1838
THB CNY
พุธ
5.4169
CNY THB
0.1846
THB CNY
พฤหัสบดี
5.4145
CNY THB
0.1847
THB CNY
ศุกร์
5.3938
CNY THB
0.1854
THB CNY
อาทิตย์
5.4094
CNY THB
0.1849
THB CNY
จันทร์
5.3955
CNY THB
0.1853
THB CNY
อังคาร
5.3922
CNY THB
0.1855
THB CNY
พุธ
5.4209
CNY THB
0.1845
THB CNY
พฤหัสบดี
5.3681
CNY THB
0.1863
THB CNY
ศุกร์
5.3934
CNY THB
0.1854
THB CNY
จันทร์
5.3842
CNY THB
0.1857
THB CNY
อังคาร
5.3854
CNY THB
0.1857
THB CNY
พุธ
5.4135
CNY THB
0.1847
THB CNY
พฤหัสบดี
5.4229
CNY THB
0.1844
THB CNY
ศุกร์
5.4212
CNY THB
0.1845
THB CNY
อาทิตย์
5.4247
CNY THB
0.1843
THB CNY
จันทร์
5.3921
CNY THB
0.1855
THB CNY
อังคาร
5.4260
CNY THB
0.1843
THB CNY
พุธ
5.4512
CNY THB
0.1834
THB CNY
พฤหัสบดี
5.4427
CNY THB
0.1837
THB CNY
ศุกร์
5.4287
CNY THB
0.1842
THB CNY
อาทิตย์
5.4295
CNY THB
0.1842
THB CNY
จันทร์
5.4379
CNY THB
0.1839
THB CNY
อังคาร
5.4480
CNY THB
0.1836
THB CNY
พุธ
5.4401
CNY THB
0.1838
THB CNY
พฤหัสบดี
5.4460
CNY THB
0.1836
THB CNY
ศุกร์
5.4292
CNY THB
0.1842
THB CNY
อาทิตย์
5.4336
CNY THB
0.1840
THB CNY
จันทร์
5.4193
CNY THB
0.1845
THB CNY
อังคาร
5.4149
CNY THB
0.1847
THB CNY
พุธ
5.4127
CNY THB
0.1848
THB CNY
พฤหัสบดี
5.4141
CNY THB
0.1847
THB CNY
ศุกร์
5.4133
CNY THB
0.1847
THB CNY
อาทิตย์
5.4148
CNY THB
0.1847
THB CNY
จันทร์
5.4016
CNY THB
0.1851
THB CNY
อังคาร
5.3996
CNY THB
0.1852
THB CNY
พุธ
5.3889
CNY THB
0.1856
THB CNY
พฤหัสบดี
5.4149
CNY THB
0.1847
THB CNY
ศุกร์
5.3973
CNY THB
0.1853
THB CNY
อาทิตย์
5.3940
CNY THB
0.1854
THB CNY
จันทร์
5.4078
CNY THB
0.1849
THB CNY
อังคาร
5.4134
CNY THB
0.1847
THB CNY
พุธ
5.4088
CNY THB
0.1849
THB CNY
พฤหัสบดี
5.4054
CNY THB
0.1850
THB CNY
ศุกร์
5.3917
CNY THB
0.1855
THB CNY
อาทิตย์
5.4053
CNY THB
0.1850
THB CNY
จันทร์
5.3864
CNY THB
0.1857
THB CNY
อังคาร
5.3943
CNY THB
0.1854
THB CNY
พุธ
5.4082
CNY THB
0.1849
THB CNY
พฤหัสบดี
5.4001
CNY THB
0.1852
THB CNY
ศุกร์
5.4055
CNY THB
0.1850
THB CNY
จันทร์
5.4083
CNY THB
0.1849
THB CNY
อังคาร
5.4032
CNY THB
0.1851
THB CNY
พุธ
5.4316
CNY THB
0.1841
THB CNY
พฤหัสบดี
5.4191
CNY THB
0.1845
THB CNY
ศุกร์
5.4282
CNY THB
0.1842
THB CNY
จันทร์
5.4301
CNY THB
0.1842
THB CNY
อังคาร
5.4420
CNY THB
0.1838
THB CNY
พุธ
5.4590
CNY THB
0.1832
THB CNY
พฤหัสบดี
5.4520
CNY THB
0.1834
THB CNY
ศุกร์
5.4492
CNY THB
0.1835
THB CNY
จันทร์
5.4428
CNY THB
0.1837
THB CNY
อังคาร
5.4485
CNY THB
0.1835
THB CNY
พุธ
5.4385
CNY THB
0.1839
THB CNY
พฤหัสบดี
5.4293
CNY THB
0.1842
THB CNY
ศุกร์
5.4407
CNY THB
0.1838
THB CNY
จันทร์
5.4342
CNY THB
0.1840
THB CNY
อังคาร
5.4354
CNY THB
0.1840
THB CNY
พุธ
5.4281
CNY THB
0.1842
THB CNY
พฤหัสบดี
5.4079
CNY THB
0.1849
THB CNY
ศุกร์
5.3878
CNY THB
0.1856
THB CNY
จันทร์
5.3707
CNY THB
0.1862
THB CNY
อังคาร
5.3631
CNY THB
0.1865
THB CNY
พุธ
5.3503
CNY THB
0.1869
THB CNY
พฤหัสบดี
5.3570
CNY THB
0.1867
THB CNY
ศุกร์
5.3728
CNY THB
0.1861
THB CNY
จันทร์
5.3413
CNY THB
0.1872
THB CNY
อังคาร
5.3538
CNY THB
0.1868
THB CNY
พุธ
5.3537
CNY THB
0.1868
THB CNY
พฤหัสบดี
5.3562
CNY THB
0.1867
THB CNY
ศุกร์
5.3514
CNY THB
0.1869
THB CNY
จันทร์
5.3531
CNY THB
0.1868
THB CNY
อังคาร
5.3264
CNY THB
0.1877
THB CNY
พุธ
5.3482
CNY THB
0.1870
THB CNY
พฤหัสบดี
5.3400
CNY THB
0.1873
THB CNY
ศุกร์
5.3365
CNY THB
0.1874
THB CNY
จันทร์
5.3132
CNY THB
0.1882
THB CNY
อังคาร
5.3047
CNY THB
0.1885
THB CNY
พุธ
5.2922
CNY THB
0.1890
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2839
CNY THB
0.1893
THB CNY
ศุกร์
5.2719
CNY THB
0.1897
THB CNY
จันทร์
5.2574
CNY THB
0.1902
THB CNY
อังคาร
5.2629
CNY THB
0.1900
THB CNY
พุธ
5.2602
CNY THB
0.1901
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2734
CNY THB
0.1896
THB CNY
ศุกร์
5.2582
CNY THB
0.1902
THB CNY
จันทร์
5.2514
CNY THB
0.1904
THB CNY
อังคาร
5.2450
CNY THB
0.1907
THB CNY
พุธ
5.2624
CNY THB
0.1900
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2447
CNY THB
0.1907
THB CNY
ศุกร์
5.2245
CNY THB
0.1914
THB CNY
จันทร์
5.2124
CNY THB
0.1919
THB CNY
อังคาร
5.2271
CNY THB
0.1913
THB CNY
พุธ
5.2466
CNY THB
0.1906
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2418
CNY THB
0.1908
THB CNY
ศุกร์
5.2385
CNY THB
0.1909
THB CNY
จันทร์
5.2474
CNY THB
0.1906
THB CNY
อังคาร
5.2446
CNY THB
0.1907
THB CNY
พุธ
5.2445
CNY THB
0.1907
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2385
CNY THB
0.1909
THB CNY
ศุกร์
5.2387
CNY THB
0.1909
THB CNY
จันทร์
5.2468
CNY THB
0.1906
THB CNY
อังคาร
5.2461
CNY THB
0.1906
THB CNY
พุธ
5.2758
CNY THB
0.1895
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2561
CNY THB
0.1903
THB CNY
ศุกร์
5.2726
CNY THB
0.1897
THB CNY
อาทิตย์
5.2693
CNY THB
0.1898
THB CNY
จันทร์
5.2554
CNY THB
0.1903
THB CNY
อังคาร
5.2450
CNY THB
0.1907
THB CNY
พุธ
5.2363
CNY THB
0.1910
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2375
CNY THB
0.1909
THB CNY
ศุกร์
5.2400
CNY THB
0.1908
THB CNY
อาทิตย์
5.2309
CNY THB
0.1912
THB CNY
จันทร์
5.2133
CNY THB
0.1918
THB CNY
อังคาร
5.2239
CNY THB
0.1914
THB CNY
พุธ
5.2222
CNY THB
0.1915
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2236
CNY THB
0.1914
THB CNY
ศุกร์
5.2065
CNY THB
0.1921
THB CNY
อาทิตย์
5.2322
CNY THB
0.1911
THB CNY
จันทร์
5.2109
CNY THB
0.1919
THB CNY
อังคาร
5.2167
CNY THB
0.1917
THB CNY
พุธ
5.2026
CNY THB
0.1922
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1866
CNY THB
0.1928
THB CNY
ศุกร์
5.1982
CNY THB
0.1924
THB CNY
อาทิตย์
5.1944
CNY THB
0.1925
THB CNY
จันทร์
5.1759
CNY THB
0.1932
THB CNY
อังคาร
5.1772
CNY THB
0.1932
THB CNY
พุธ
5.1832
CNY THB
0.1929
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1998
CNY THB
0.1923
THB CNY
ศุกร์
5.1825
CNY THB
0.1930
THB CNY
อาทิตย์
5.1809
CNY THB
0.1930
THB CNY
จันทร์
5.2042
CNY THB
0.1922
THB CNY
อังคาร
5.1879
CNY THB
0.1928
THB CNY
พุธ
5.2006
CNY THB
0.1923
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2070
CNY THB
0.1921
THB CNY
ศุกร์
5.2126
CNY THB
0.1918
THB CNY
อาทิตย์
5.2041
CNY THB
0.1922
THB CNY
จันทร์
5.2228
CNY THB
0.1915
THB CNY
อังคาร
5.2334
CNY THB
0.1911
THB CNY
พุธ
5.2245
CNY THB
0.1914
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2199
CNY THB
0.1916
THB CNY
ศุกร์
5.2368
CNY THB
0.1910
THB CNY
อาทิตย์
5.2341
CNY THB
0.1911
THB CNY
จันทร์
5.2206
CNY THB
0.1916
THB CNY
อังคาร
5.2104
CNY THB
0.1919
THB CNY
พุธ
5.2030
CNY THB
0.1922
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1895
CNY THB
0.1927
THB CNY
ศุกร์
5.1923
CNY THB
0.1926
THB CNY
อาทิตย์
5.1993
CNY THB
0.1923
THB CNY
จันทร์
5.1896
CNY THB
0.1927
THB CNY
อังคาร
5.1869
CNY THB
0.1928
THB CNY
พุธ
5.1835
CNY THB
0.1929
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2019
CNY THB
0.1922
THB CNY
ศุกร์
5.1871
CNY THB
0.1928
THB CNY
อาทิตย์
5.2178
CNY THB
0.1917
THB CNY
จันทร์
5.1901
CNY THB
0.1927
THB CNY
อังคาร
5.2135
CNY THB
0.1918
THB CNY
พุธ
5.2223
CNY THB
0.1915
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2246
CNY THB
0.1914
THB CNY
ศุกร์
5.2287
CNY THB
0.1913
THB CNY
อาทิตย์
5.2268
CNY THB
0.1913
THB CNY
จันทร์
5.2383
CNY THB
0.1909
THB CNY
อังคาร
5.2781
CNY THB
0.1895
THB CNY
พุธ
5.3102
CNY THB
0.1883
THB CNY
พฤหัสบดี
5.2603
CNY THB
0.1901
THB CNY
ศุกร์
5.2515
CNY THB
0.1904
THB CNY
อาทิตย์
5.2526
CNY THB
0.1904
THB CNY
จันทร์
5.2339
CNY THB
0.1911
THB CNY
อังคาร
5.1913
CNY THB
0.1926
THB CNY
พุธ
5.1775
CNY THB
0.1931
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1883
CNY THB
0.1927
THB CNY
ศุกร์
5.1950
CNY THB
0.1925
THB CNY
อาทิตย์
5.1952
CNY THB
0.1925
THB CNY
จันทร์
5.1731
CNY THB
0.1933
THB CNY
อังคาร
5.1464
CNY THB
0.1943
THB CNY
พุธ
5.1726
CNY THB
0.1933
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1770
CNY THB
0.1932
THB CNY
ศุกร์
5.1685
CNY THB
0.1935
THB CNY
อาทิตย์
5.1950
CNY THB
0.1925
THB CNY
จันทร์
5.1684
CNY THB
0.1935
THB CNY
อังคาร
5.1777
CNY THB
0.1931
THB CNY
พุธ
5.1758
CNY THB
0.1932
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1693
CNY THB
0.1935
THB CNY
ศุกร์
5.1734
CNY THB
0.1933
THB CNY
อาทิตย์
5.1774
CNY THB
0.1931
THB CNY
จันทร์
5.1620
CNY THB
0.1937
THB CNY
อังคาร
5.1477
CNY THB
0.1943
THB CNY
พุธ
5.1631
CNY THB
0.1937
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1871
CNY THB
0.1928
THB CNY
ศุกร์
5.1943
CNY THB
0.1925
THB CNY
อาทิตย์
5.1868
CNY THB
0.1928
THB CNY
จันทร์
5.1820
CNY THB
0.1930
THB CNY
อังคาร
5.1667
CNY THB
0.1935
THB CNY
พุธ
5.2261
CNY THB
0.1913
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1618
CNY THB
0.1937
THB CNY
ศุกร์
5.1634
CNY THB
0.1937
THB CNY
อาทิตย์
5.1623
CNY THB
0.1937
THB CNY
จันทร์
5.1652
CNY THB
0.1936
THB CNY
อังคาร
5.1523
CNY THB
0.1941
THB CNY
พุธ
5.1586
CNY THB
0.1939
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1533
CNY THB
0.1941
THB CNY
ศุกร์
5.1462
CNY THB
0.1943
THB CNY
อาทิตย์
5.1516
CNY THB
0.1941
THB CNY
จันทร์
5.1514
CNY THB
0.1941
THB CNY
อังคาร
5.1727
CNY THB
0.1933
THB CNY
พุธ
5.1893
CNY THB
0.1927
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1902
CNY THB
0.1927
THB CNY
ศุกร์
5.1688
CNY THB
0.1935
THB CNY
อาทิตย์
5.1930
CNY THB
0.1926
THB CNY
จันทร์
4.7603
CNY THB
0.2101
THB CNY
อังคาร
4.7614
CNY THB
0.2100
THB CNY
พุธ
5.1704
CNY THB
0.1934
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1847
CNY THB
0.1929
THB CNY
ศุกร์
5.1702
CNY THB
0.1934
THB CNY
อาทิตย์
5.1677
CNY THB
0.1935
THB CNY
จันทร์
5.1437
CNY THB
0.1944
THB CNY
อังคาร
5.1489
CNY THB
0.1942
THB CNY
พุธ
5.1625
CNY THB
0.1937
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1619
CNY THB
0.1937
THB CNY
ศุกร์
5.1539
CNY THB
0.1940
THB CNY
อาทิตย์
5.1456
CNY THB
0.1943
THB CNY
จันทร์
5.1637
CNY THB
0.1937
THB CNY
อังคาร
5.1834
CNY THB
0.1929
THB CNY
พุธ
5.1833
CNY THB
0.1929
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1818
CNY THB
0.1930
THB CNY
ศุกร์
5.1750
CNY THB
0.1932
THB CNY
อาทิตย์
5.1783
CNY THB
0.1931
THB CNY
จันทร์
5.1759
CNY THB
0.1932
THB CNY
อังคาร
5.1794
CNY THB
0.1931
THB CNY
พุธ
5.1734
CNY THB
0.1933
THB CNY
พฤหัสบดี
5.1643
CNY THB
0.1936
THB CNY
ศุกร์
5.1559
CNY THB
0.1940
THB CNY