อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง ลิวโรมาเนีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ลิวโรมาเนีย และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 ลิวโรมาเนีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ลิวโรมาเนีย
ต่ำสุด = 7.9637 (13/11/2561) เฉลี่ย = 8.1993 สูงสุด = 8.4489 (5/2/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ลิวโรมาเนีย และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
8.3601
RON THB
0.1196
THB RON
อังคาร
8.3483
RON THB
0.1198
THB RON
พุธ
8.3971
RON THB
0.1191
THB RON
พฤหัสบดี
8.3840
RON THB
0.1193
THB RON
ศุกร์
8.3859
RON THB
0.1192
THB RON
จันทร์
8.3606
RON THB
0.1196
THB RON
อังคาร
8.2983
RON THB
0.1205
THB RON
พุธ
8.2682
RON THB
0.1209
THB RON
พฤหัสบดี
8.2549
RON THB
0.1211
THB RON
ศุกร์
8.2957
RON THB
0.1205
THB RON
จันทร์
8.4057
RON THB
0.1190
THB RON
อังคาร
8.4375
RON THB
0.1185
THB RON
พุธ
8.3899
RON THB
0.1192
THB RON
พฤหัสบดี
8.3757
RON THB
0.1194
THB RON
ศุกร์
8.3885
RON THB
0.1192
THB RON
จันทร์
8.3611
RON THB
0.1196
THB RON
อังคาร
8.3514
RON THB
0.1197
THB RON
พุธ
8.3609
RON THB
0.1196
THB RON
พฤหัสบดี
8.3701
RON THB
0.1195
THB RON
ศุกร์
8.3447
RON THB
0.1198
THB RON
จันทร์
8.3400
RON THB
0.1199
THB RON
อังคาร
8.3446
RON THB
0.1198
THB RON
พุธ
8.3824
RON THB
0.1193
THB RON
พฤหัสบดี
8.3603
RON THB
0.1196
THB RON
ศุกร์
8.4344
RON THB
0.1186
THB RON
จันทร์
8.4489
RON THB
0.1184
THB RON
อังคาร
8.4226
RON THB
0.1187
THB RON
พุธ
8.3917
RON THB
0.1192
THB RON
พฤหัสบดี
8.3825
RON THB
0.1193
THB RON
ศุกร์
8.3781
RON THB
0.1194
THB RON
จันทร์
8.3090
RON THB
0.1204
THB RON
อังคาร
8.3446
RON THB
0.1198
THB RON
พุธ
8.3269
RON THB
0.1201
THB RON
พฤหัสบดี
8.3738
RON THB
0.1194
THB RON
ศุกร์
8.3950
RON THB
0.1191
THB RON
จันทร์
8.3455
RON THB
0.1198
THB RON
อังคาร
8.3641
RON THB
0.1196
THB RON
พุธ
8.3391
RON THB
0.1199
THB RON
พฤหัสบดี
8.3210
RON THB
0.1202
THB RON
ศุกร์
8.3196
RON THB
0.1202
THB RON
จันทร์
8.2778
RON THB
0.1208
THB RON
อังคาร
8.2828
RON THB
0.1207
THB RON
พุธ
8.2529
RON THB
0.1212
THB RON
พฤหัสบดี
8.2582
RON THB
0.1211
THB RON
ศุกร์
8.2829
RON THB
0.1207
THB RON
จันทร์
8.3113
RON THB
0.1203
THB RON
อังคาร
8.3060
RON THB
0.1204
THB RON
พุธ
8.3599
RON THB
0.1196
THB RON
พฤหัสบดี
8.3237
RON THB
0.1201
THB RON
ศุกร์
8.2927
RON THB
0.1206
THB RON
จันทร์
8.2682
RON THB
0.1209
THB RON
อังคาร
8.2569
RON THB
0.1211
THB RON
พุธ
8.2775
RON THB
0.1208
THB RON
พฤหัสบดี
8.2740
RON THB
0.1209
THB RON
ศุกร์
8.2359
RON THB
0.1214
THB RON
จันทร์
8.2131
RON THB
0.1218
THB RON
อังคาร
8.2485
RON THB
0.1212
THB RON
พุธ
8.2111
RON THB
0.1218
THB RON
พฤหัสบดี
8.2623
RON THB
0.1210
THB RON
ศุกร์
8.2604
RON THB
0.1211
THB RON
จันทร์
8.2660
RON THB
0.1210
THB RON
อังคาร
8.3354
RON THB
0.1200
THB RON
พุธ
8.3148
RON THB
0.1203
THB RON
พฤหัสบดี
8.2609
RON THB
0.1211
THB RON
ศุกร์
8.2524
RON THB
0.1212
THB RON
จันทร์
8.2586
RON THB
0.1211
THB RON
อังคาร
8.2535
RON THB
0.1212
THB RON
พุธ
8.2245
RON THB
0.1216
THB RON
พฤหัสบดี
8.2141
RON THB
0.1217
THB RON
ศุกร์
8.2116
RON THB
0.1218
THB RON
จันทร์
8.2308
RON THB
0.1215
THB RON
อังคาร
8.2513
RON THB
0.1212
THB RON
พุธ
8.2879
RON THB
0.1207
THB RON
พฤหัสบดี
8.2722
RON THB
0.1209
THB RON
ศุกร์
8.2475
RON THB
0.1212
THB RON
จันทร์
8.2659
RON THB
0.1210
THB RON
อังคาร
8.3236
RON THB
0.1201
THB RON
พุธ
8.3119
RON THB
0.1203
THB RON
พฤหัสบดี
8.2972
RON THB
0.1205
THB RON
ศุกร์
8.2756
RON THB
0.1208
THB RON
จันทร์
8.2894
RON THB
0.1206
THB RON
อังคาร
8.2529
RON THB
0.1212
THB RON
พุธ
8.2838
RON THB
0.1207
THB RON
พฤหัสบดี
8.2767
RON THB
0.1208
THB RON
ศุกร์
8.1983
RON THB
0.1220
THB RON
จันทร์
8.2147
RON THB
0.1217
THB RON
อังคาร
8.1917
RON THB
0.1221
THB RON
พุธ
8.1681
RON THB
0.1224
THB RON
พฤหัสบดี
8.1471
RON THB
0.1227
THB RON
ศุกร์
8.1332
RON THB
0.1230
THB RON
จันทร์
8.1657
RON THB
0.1225
THB RON
อังคาร
8.1584
RON THB
0.1226
THB RON
พุธ
8.1717
RON THB
0.1224
THB RON
พฤหัสบดี
8.2057
RON THB
0.1219
THB RON
ศุกร์
8.1993
RON THB
0.1220
THB RON
จันทร์
8.2128
RON THB
0.1218
THB RON
อังคาร
8.2271
RON THB
0.1215
THB RON
พุธ
8.1886
RON THB
0.1221
THB RON
พฤหัสบดี
8.1674
RON THB
0.1224
THB RON
ศุกร์
8.1923
RON THB
0.1221
THB RON
จันทร์
8.1693
RON THB
0.1224
THB RON
อังคาร
8.1684
RON THB
0.1224
THB RON
พุธ
8.1469
RON THB
0.1227
THB RON
พฤหัสบดี
8.1419
RON THB
0.1228
THB RON
ศุกร์
8.0782
RON THB
0.1238
THB RON
จันทร์
8.0365
RON THB
0.1244
THB RON
อังคาร
8.0238
RON THB
0.1246
THB RON
พุธ
8.0110
RON THB
0.1248
THB RON
พฤหัสบดี
8.0314
RON THB
0.1245
THB RON
ศุกร์
8.0231
RON THB
0.1246
THB RON
อาทิตย์
8.0120
RON THB
0.1248
THB RON
จันทร์
8.0323
RON THB
0.1245
THB RON
อังคาร
8.0313
RON THB
0.1245
THB RON
พุธ
8.0334
RON THB
0.1245
THB RON
พฤหัสบดี
8.1008
RON THB
0.1234
THB RON
ศุกร์
8.1071
RON THB
0.1233
THB RON
อาทิตย์
8.0732
RON THB
0.1239
THB RON
จันทร์
8.1227
RON THB
0.1231
THB RON
อังคาร
8.1117
RON THB
0.1233
THB RON
พุธ
8.0893
RON THB
0.1236
THB RON
พฤหัสบดี
8.1467
RON THB
0.1227
THB RON
ศุกร์
8.0411
RON THB
0.1244
THB RON
อาทิตย์
8.1435
RON THB
0.1228
THB RON
จันทร์
8.1256
RON THB
0.1231
THB RON
อังคาร
8.1396
RON THB
0.1229
THB RON
พุธ
8.1136
RON THB
0.1232
THB RON
พฤหัสบดี
8.1477
RON THB
0.1227
THB RON
ศุกร์
8.2109
RON THB
0.1218
THB RON
จันทร์
8.2391
RON THB
0.1214
THB RON
อังคาร
8.2634
RON THB
0.1210
THB RON
พุธ
8.2520
RON THB
0.1212
THB RON
พฤหัสบดี
8.2177
RON THB
0.1217
THB RON
ศุกร์
8.2688
RON THB
0.1209
THB RON
จันทร์
8.2996
RON THB
0.1205
THB RON
อังคาร
8.3066
RON THB
0.1204
THB RON
พุธ
8.2957
RON THB
0.1205
THB RON
พฤหัสบดี
8.3186
RON THB
0.1202
THB RON
ศุกร์
8.3257
RON THB
0.1201
THB RON
จันทร์
8.3466
RON THB
0.1198
THB RON
อังคาร
8.3388
RON THB
0.1199
THB RON
พุธ
8.3791
RON THB
0.1193
THB RON
พฤหัสบดี
8.3303
RON THB
0.1200
THB RON
ศุกร์
8.3213
RON THB
0.1202
THB RON
จันทร์
8.3675
RON THB
0.1195
THB RON
อังคาร
8.3739
RON THB
0.1194
THB RON
พุธ
8.3446
RON THB
0.1198
THB RON
พฤหัสบดี
8.3404
RON THB
0.1199
THB RON
ศุกร์
8.3562
RON THB
0.1197
THB RON
จันทร์
8.4051
RON THB
0.1190
THB RON
อังคาร
8.3985
RON THB
0.1191
THB RON
พุธ
8.4216
RON THB
0.1187
THB RON
พฤหัสบดี
8.4429
RON THB
0.1184
THB RON
ศุกร์
8.3885
RON THB
0.1192
THB RON
จันทร์
8.4160
RON THB
0.1188
THB RON
อังคาร
8.4209
RON THB
0.1188
THB RON
พุธ
8.3845
RON THB
0.1193
THB RON
พฤหัสบดี
8.3588
RON THB
0.1196
THB RON
ศุกร์
8.3570
RON THB
0.1197
THB RON
จันทร์
8.3380
RON THB
0.1199
THB RON
อังคาร
8.2907
RON THB
0.1206
THB RON
พุธ
8.3046
RON THB
0.1204
THB RON
พฤหัสบดี
8.2968
RON THB
0.1205
THB RON
ศุกร์
8.2091
RON THB
0.1218
THB RON
จันทร์
8.1661
RON THB
0.1225
THB RON
อังคาร
8.1656
RON THB
0.1225
THB RON
พุธ
8.1136
RON THB
0.1233
THB RON
พฤหัสบดี
8.1175
RON THB
0.1232
THB RON
ศุกร์
8.1240
RON THB
0.1231
THB RON
จันทร์
8.1340
RON THB
0.1229
THB RON
อังคาร
8.1237
RON THB
0.1231
THB RON
พุธ
8.1530
RON THB
0.1227
THB RON
พฤหัสบดี
8.1692
RON THB
0.1224
THB RON
ศุกร์
8.1705
RON THB
0.1224
THB RON
จันทร์
8.1556
RON THB
0.1226
THB RON
อังคาร
8.1951
RON THB
0.1220
THB RON
พุธ
8.2220
RON THB
0.1216
THB RON
พฤหัสบดี
8.2600
RON THB
0.1211
THB RON
ศุกร์
8.2237
RON THB
0.1216
THB RON
จันทร์
8.1794
RON THB
0.1223
THB RON
อังคาร
8.1892
RON THB
0.1221
THB RON
พุธ
8.2050
RON THB
0.1219
THB RON
พฤหัสบดี
8.2246
RON THB
0.1216
THB RON
ศุกร์
8.2257
RON THB
0.1216
THB RON
จันทร์
8.1815
RON THB
0.1222
THB RON
อังคาร
8.2331
RON THB
0.1215
THB RON
พุธ
8.1993
RON THB
0.1220
THB RON
พฤหัสบดี
8.1892
RON THB
0.1221
THB RON
ศุกร์
8.2133
RON THB
0.1218
THB RON
จันทร์
8.1814
RON THB
0.1222
THB RON
อังคาร
8.2104
RON THB
0.1218
THB RON
พุธ
8.1739
RON THB
0.1223
THB RON
พฤหัสบดี
8.1372
RON THB
0.1229
THB RON
ศุกร์
8.1987
RON THB
0.1220
THB RON
จันทร์
8.1803
RON THB
0.1222
THB RON
อังคาร
8.1932
RON THB
0.1221
THB RON
ศุกร์
8.0780
RON THB
0.1238
THB RON
จันทร์
8.0211
RON THB
0.1247
THB RON
อังคาร
8.0000
RON THB
0.1250
THB RON
พุธ
8.0238
RON THB
0.1246
THB RON
พฤหัสบดี
8.0285
RON THB
0.1246
THB RON
ศุกร์
8.0857
RON THB
0.1237
THB RON
จันทร์
8.1195
RON THB
0.1232
THB RON
อังคาร
8.0953
RON THB
0.1235
THB RON
พุธ
8.1129
RON THB
0.1233
THB RON
พฤหัสบดี
8.1314
RON THB
0.1230
THB RON
ศุกร์
8.1396
RON THB
0.1229
THB RON
จันทร์
8.1137
RON THB
0.1232
THB RON
อังคาร
8.1110
RON THB
0.1233
THB RON
พุธ
8.0572
RON THB
0.1241
THB RON
พฤหัสบดี
8.0372
RON THB
0.1244
THB RON
ศุกร์
7.9983
RON THB
0.1250
THB RON
จันทร์
8.0659
RON THB
0.1240
THB RON
อังคาร
8.0751
RON THB
0.1238
THB RON
พุธ
8.0683
RON THB
0.1239
THB RON
พฤหัสบดี
8.0637
RON THB
0.1240
THB RON
ศุกร์
8.0663
RON THB
0.1240
THB RON
จันทร์
8.1263
RON THB
0.1231
THB RON
อังคาร
8.1039
RON THB
0.1234
THB RON
พุธ
8.0938
RON THB
0.1236
THB RON
พฤหัสบดี
8.0358
RON THB
0.1244
THB RON
ศุกร์
8.0501
RON THB
0.1242
THB RON
จันทร์
8.0617
RON THB
0.1240
THB RON
อังคาร
8.0682
RON THB
0.1239
THB RON
พุธ
8.0683
RON THB
0.1239
THB RON
พฤหัสบดี
8.0457
RON THB
0.1243
THB RON
ศุกร์
8.0392
RON THB
0.1244
THB RON
จันทร์
8.0669
RON THB
0.1240
THB RON
อังคาร
7.9637
RON THB
0.1256
THB RON
พุธ
7.9708
RON THB
0.1255
THB RON
พฤหัสบดี
8.0053
RON THB
0.1249
THB RON
ศุกร์
8.0273
RON THB
0.1246
THB RON
จันทร์
8.0569
RON THB
0.1241
THB RON
อังคาร
8.0849
RON THB
0.1237
THB RON
พุธ
8.0552
RON THB
0.1241
THB RON
พฤหัสบดี
8.0692
RON THB
0.1239
THB RON
ศุกร์
8.0860
RON THB
0.1237
THB RON
จันทร์
8.0389
RON THB
0.1244
THB RON
อังคาร
8.0329
RON THB
0.1245
THB RON
พุธ
8.0118
RON THB
0.1248
THB RON
พฤหัสบดี
8.0560
RON THB
0.1241
THB RON
ศุกร์
8.0406
RON THB
0.1244
THB RON
จันทร์
8.0061
RON THB
0.1249
THB RON
อังคาร
8.0103
RON THB
0.1248
THB RON
พุธ
7.9725
RON THB
0.1254
THB RON
พฤหัสบดี
7.9979
RON THB
0.1250
THB RON
ศุกร์
8.0260
RON THB
0.1246
THB RON
จันทร์
8.0512
RON THB
0.1242
THB RON
อังคาร
8.0225
RON THB
0.1246
THB RON
พุธ
7.9749
RON THB
0.1254
THB RON
พฤหัสบดี
7.9822
RON THB
0.1253
THB RON
ศุกร์
8.0008
RON THB
0.1250
THB RON
จันทร์
7.9649
RON THB
0.1256
THB RON
อังคาร
7.9919
RON THB
0.1251
THB RON
พุธ
8.0099
RON THB
0.1248
THB RON
พฤหัสบดี
8.0051
RON THB
0.1249
THB RON
ศุกร์
8.0582
RON THB
0.1241
THB RON
จันทร์
8.0036
RON THB
0.1249
THB RON
อังคาร
7.9952
RON THB
0.1251
THB RON
พุธ
7.9891
RON THB
0.1252
THB RON
พฤหัสบดี
7.9927
RON THB
0.1251
THB RON
ศุกร์
7.9659
RON THB
0.1255
THB RON
จันทร์
7.9870
RON THB
0.1252
THB RON