อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง ลิลังเกนีสวาซิแลนด์ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ลิลังเกนีสวาซิแลนด์ และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 ลิลังเกนีสวาซิแลนด์ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ลิลังเกนีสวาซิแลนด์
ต่ำสุด = 1.9491 (12/1/2564) เฉลี่ย = 2.1649 สูงสุด = 2.3268 (5/8/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ลิลังเกนีสวาซิแลนด์ และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
2.0345
SZL THB
0.4915
THB SZL
จันทร์
2.0401
SZL THB
0.4902
THB SZL
อังคาร
2.0531
SZL THB
0.4871
THB SZL
พุธ
2.0124
SZL THB
0.4969
THB SZL
พฤหัสบดี
1.9912
SZL THB
0.5022
THB SZL
ศุกร์
1.9637
SZL THB
0.5092
THB SZL
จันทร์
1.9647
SZL THB
0.5090
THB SZL
อังคาร
1.9491
SZL THB
0.5131
THB SZL
พุธ
1.9526
SZL THB
0.5121
THB SZL
พฤหัสบดี
1.9583
SZL THB
0.5107
THB SZL
ศุกร์
1.9816
SZL THB
0.5046
THB SZL
จันทร์
1.9651
SZL THB
0.5089
THB SZL
อังคาร
1.9684
SZL THB
0.5080
THB SZL
พุธ
2.0014
SZL THB
0.4997
THB SZL
พฤหัสบดี
2.0110
SZL THB
0.4973
THB SZL
ศุกร์
1.9841
SZL THB
0.5040
THB SZL
จันทร์
1.9842
SZL THB
0.5040
THB SZL
อังคาร
1.9664
SZL THB
0.5085
THB SZL
พุธ
1.9691
SZL THB
0.5078
THB SZL
พฤหัสบดี
1.9712
SZL THB
0.5073
THB SZL
ศุกร์
1.9668
SZL THB
0.5084
THB SZL
จันทร์
1.9833
SZL THB
0.5042
THB SZL
อังคาร
1.9870
SZL THB
0.5033
THB SZL
พุธ
2.0028
SZL THB
0.4993
THB SZL
พฤหัสบดี
2.0089
SZL THB
0.4978
THB SZL
ศุกร์
1.9942
SZL THB
0.5015
THB SZL
จันทร์
2.0172
SZL THB
0.4957
THB SZL
อังคาร
2.0103
SZL THB
0.4974
THB SZL
พุธ
2.0265
SZL THB
0.4935
THB SZL
พฤหัสบดี
2.0353
SZL THB
0.4913
THB SZL
ศุกร์
2.0374
SZL THB
0.4908
THB SZL
จันทร์
2.0435
SZL THB
0.4894
THB SZL
อังคาร
2.0752
SZL THB
0.4819
THB SZL
พุธ
2.0570
SZL THB
0.4861
THB SZL
พฤหัสบดี
2.0313
SZL THB
0.4923
THB SZL
ศุกร์
2.0683
SZL THB
0.4835
THB SZL
จันทร์
2.0454
SZL THB
0.4889
THB SZL
อังคาร
2.0260
SZL THB
0.4936
THB SZL
พุธ
2.0482
SZL THB
0.4882
THB SZL
พฤหัสบดี
2.0541
SZL THB
0.4868
THB SZL
ศุกร์
2.0291
SZL THB
0.4928
THB SZL
จันทร์
2.0032
SZL THB
0.4992
THB SZL
อังคาร
2.0025
SZL THB
0.4994
THB SZL
พุธ
2.0238
SZL THB
0.4941
THB SZL
พฤหัสบดี
2.0326
SZL THB
0.4920
THB SZL
ศุกร์
2.0130
SZL THB
0.4968
THB SZL
จันทร์
2.0020
SZL THB
0.4995
THB SZL
อังคาร
1.9913
SZL THB
0.5022
THB SZL
พุธ
1.9990
SZL THB
0.5002
THB SZL
พฤหัสบดี
2.0074
SZL THB
0.4982
THB SZL
ศุกร์
2.0531
SZL THB
0.4871
THB SZL
จันทร์
2.0468
SZL THB
0.4886
THB SZL
อังคาร
2.0728
SZL THB
0.4824
THB SZL
พุธ
2.0713
SZL THB
0.4828
THB SZL
พฤหัสบดี
2.0702
SZL THB
0.4831
THB SZL
ศุกร์
2.0918
SZL THB
0.4781
THB SZL
อังคาร
2.1004
SZL THB
0.4761
THB SZL
พุธ
2.0803
SZL THB
0.4807
THB SZL
พฤหัสบดี
2.0979
SZL THB
0.4767
THB SZL
ศุกร์
2.0790
SZL THB
0.4810
THB SZL
จันทร์
2.0722
SZL THB
0.4826
THB SZL
อังคาร
2.0793
SZL THB
0.4809
THB SZL
พุธ
2.0874
SZL THB
0.4791
THB SZL
พฤหัสบดี
2.1145
SZL THB
0.4729
THB SZL
ศุกร์
2.1255
SZL THB
0.4705
THB SZL
จันทร์
2.1327
SZL THB
0.4689
THB SZL
อังคาร
2.1431
SZL THB
0.4666
THB SZL
พุธ
2.1699
SZL THB
0.4608
THB SZL
พฤหัสบดี
2.1589
SZL THB
0.4632
THB SZL
ศุกร์
2.1669
SZL THB
0.4615
THB SZL
จันทร์
2.1695
SZL THB
0.4609
THB SZL
อังคาร
2.1574
SZL THB
0.4635
THB SZL
พุธ
2.1619
SZL THB
0.4625
THB SZL
พฤหัสบดี
2.1593
SZL THB
0.4631
THB SZL
ศุกร์
2.1870
SZL THB
0.4572
THB SZL
จันทร์
2.1991
SZL THB
0.4547
THB SZL
อังคาร
2.1985
SZL THB
0.4548
THB SZL
พุธ
2.1864
SZL THB
0.4574
THB SZL
พฤหัสบดี
2.2027
SZL THB
0.4540
THB SZL
ศุกร์
2.1988
SZL THB
0.4548
THB SZL
จันทร์
2.2073
SZL THB
0.4530
THB SZL
อังคาร
2.2029
SZL THB
0.4540
THB SZL
พุธ
2.1879
SZL THB
0.4571
THB SZL
พฤหัสบดี
2.1832
SZL THB
0.4580
THB SZL
ศุกร์
2.1842
SZL THB
0.4578
THB SZL
จันทร์
2.1591
SZL THB
0.4632
THB SZL
อังคาร
2.1532
SZL THB
0.4644
THB SZL
พุธ
2.1526
SZL THB
0.4646
THB SZL
พฤหัสบดี
2.1735
SZL THB
0.4601
THB SZL
ศุกร์
2.1884
SZL THB
0.4570
THB SZL
จันทร์
2.1994
SZL THB
0.4547
THB SZL
อังคาร
2.2120
SZL THB
0.4521
THB SZL
พุธ
2.2288
SZL THB
0.4487
THB SZL
พฤหัสบดี
2.2296
SZL THB
0.4485
THB SZL
ศุกร์
2.2224
SZL THB
0.4500
THB SZL
จันทร์
2.2345
SZL THB
0.4475
THB SZL
อังคาร
2.2279
SZL THB
0.4488
THB SZL
พุธ
2.2438
SZL THB
0.4457
THB SZL
พฤหัสบดี
2.2333
SZL THB
0.4478
THB SZL
ศุกร์
2.2357
SZL THB
0.4473
THB SZL
จันทร์
2.2480
SZL THB
0.4448
THB SZL
อังคาร
2.2462
SZL THB
0.4452
THB SZL
พุธ
2.2563
SZL THB
0.4432
THB SZL
พฤหัสบดี
2.2585
SZL THB
0.4428
THB SZL
ศุกร์
2.2747
SZL THB
0.4396
THB SZL
จันทร์
2.2599
SZL THB
0.4425
THB SZL
อังคาร
2.2716
SZL THB
0.4402
THB SZL
พุธ
2.2529
SZL THB
0.4439
THB SZL
พฤหัสบดี
2.2669
SZL THB
0.4411
THB SZL
ศุกร์
2.2929
SZL THB
0.4361
THB SZL
จันทร์
2.2904
SZL THB
0.4366
THB SZL
อังคาร
2.3175
SZL THB
0.4315
THB SZL
พุธ
2.3014
SZL THB
0.4345
THB SZL
พฤหัสบดี
2.2995
SZL THB
0.4349
THB SZL
ศุกร์
2.2709
SZL THB
0.4404
THB SZL
จันทร์
2.2886
SZL THB
0.4369
THB SZL
อังคาร
2.2595
SZL THB
0.4426
THB SZL
พุธ
2.2579
SZL THB
0.4429
THB SZL
พฤหัสบดี
2.2479
SZL THB
0.4449
THB SZL
ศุกร์
2.2239
SZL THB
0.4497
THB SZL
จันทร์
2.2367
SZL THB
0.4471
THB SZL
อังคาร
2.2273
SZL THB
0.4490
THB SZL
พุธ
2.2339
SZL THB
0.4476
THB SZL
พฤหัสบดี
2.2446
SZL THB
0.4455
THB SZL
ศุกร์
2.2365
SZL THB
0.4471
THB SZL
จันทร์
2.2681
SZL THB
0.4409
THB SZL
อังคาร
2.2396
SZL THB
0.4465
THB SZL
พุธ
2.2301
SZL THB
0.4484
THB SZL
พฤหัสบดี
2.2363
SZL THB
0.4472
THB SZL
ศุกร์
2.2468
SZL THB
0.4451
THB SZL
จันทร์
2.2314
SZL THB
0.4482
THB SZL
อังคาร
2.2547
SZL THB
0.4435
THB SZL
พุธ
2.2598
SZL THB
0.4425
THB SZL
พฤหัสบดี
2.2755
SZL THB
0.4395
THB SZL
ศุกร์
2.2663
SZL THB
0.4412
THB SZL
จันทร์
2.2865
SZL THB
0.4374
THB SZL
อังคาร
2.2528
SZL THB
0.4439
THB SZL
พุธ
2.2326
SZL THB
0.4479
THB SZL
พฤหัสบดี
2.2246
SZL THB
0.4495
THB SZL
ศุกร์
2.2434
SZL THB
0.4458
THB SZL
จันทร์
2.2826
SZL THB
0.4381
THB SZL
อังคาร
2.2678
SZL THB
0.4410
THB SZL
พุธ
2.2565
SZL THB
0.4432
THB SZL
พฤหัสบดี
2.2428
SZL THB
0.4459
THB SZL
ศุกร์
2.2566
SZL THB
0.4432
THB SZL
จันทร์
2.2344
SZL THB
0.4476
THB SZL
อังคาร
2.2191
SZL THB
0.4506
THB SZL
พุธ
2.2100
SZL THB
0.4525
THB SZL
พฤหัสบดี
2.2356
SZL THB
0.4473
THB SZL
ศุกร์
2.2511
SZL THB
0.4442
THB SZL
จันทร์
2.2594
SZL THB
0.4426
THB SZL
อังคาร
2.2878
SZL THB
0.4371
THB SZL
พุธ
2.2986
SZL THB
0.4350
THB SZL
พฤหัสบดี
2.3268
SZL THB
0.4298
THB SZL
ศุกร์
2.3127
SZL THB
0.4324
THB SZL
จันทร์
2.2936
SZL THB
0.4360
THB SZL
อังคาร
2.2826
SZL THB
0.4381
THB SZL
พุธ
2.2450
SZL THB
0.4454
THB SZL
พฤหัสบดี
2.2417
SZL THB
0.4461
THB SZL
ศุกร์
2.2725
SZL THB
0.4400
THB SZL
จันทร์
2.2599
SZL THB
0.4425
THB SZL
อังคาร
2.2528
SZL THB
0.4439
THB SZL
พุธ
2.2388
SZL THB
0.4467
THB SZL
พฤหัสบดี
2.2275
SZL THB
0.4489
THB SZL
ศุกร์
2.1959
SZL THB
0.4554
THB SZL
อังคาร
2.1631
SZL THB
0.4623
THB SZL
พุธ
2.1712
SZL THB
0.4606
THB SZL
พฤหัสบดี
2.1980
SZL THB
0.4550
THB SZL
ศุกร์
2.1852
SZL THB
0.4576
THB SZL
จันทร์
2.1812
SZL THB
0.4585
THB SZL
อังคาร
2.2091
SZL THB
0.4527
THB SZL
พุธ
2.2232
SZL THB
0.4498
THB SZL
พฤหัสบดี
2.2559
SZL THB
0.4433
THB SZL
ศุกร์
2.2781
SZL THB
0.4390
THB SZL
จันทร์
2.2551
SZL THB
0.4434
THB SZL
อังคาร
2.2876
SZL THB
0.4371
THB SZL
พุธ
2.2755
SZL THB
0.4395
THB SZL
พฤหัสบดี
2.2877
SZL THB
0.4371
THB SZL
ศุกร์
2.3090
SZL THB
0.4331
THB SZL
จันทร์
2.3248
SZL THB
0.4302
THB SZL
อังคาร
2.3222
SZL THB
0.4306
THB SZL
พุธ
2.3151
SZL THB
0.4319
THB SZL
พฤหัสบดี
2.3068
SZL THB
0.4335
THB SZL
ศุกร์
2.2979
SZL THB
0.4352
THB SZL
จันทร์
2.2657
SZL THB
0.4414
THB SZL
อังคาร
2.2604
SZL THB
0.4424
THB SZL
พุธ
2.2571
SZL THB
0.4430
THB SZL
พฤหัสบดี
2.2465
SZL THB
0.4451
THB SZL
ศุกร์
2.2796
SZL THB
0.4387
THB SZL