อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง รูเบิลเบลารุส และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูเบิลเบลารุส และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 รูเบิลเบลารุส แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น รูเบิลเบลารุส
ต่ำสุด = 14.165 (31/12/2562) เฉลี่ย = 14.849 สูงสุด = 15.394 (21/5/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูเบิลเบลารุส และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
14.897
BYN THB
0.06713
THB BYN
พุธ
14.912
BYN THB
0.06706
THB BYN
พฤหัสบดี
14.737
BYN THB
0.06786
THB BYN
ศุกร์
14.744
BYN THB
0.06782
THB BYN
จันทร์
14.731
BYN THB
0.06789
THB BYN
อังคาร
14.855
BYN THB
0.06732
THB BYN
พุธ
14.850
BYN THB
0.06734
THB BYN
พฤหัสบดี
14.834
BYN THB
0.06741
THB BYN
ศุกร์
14.831
BYN THB
0.06743
THB BYN
จันทร์
14.815
BYN THB
0.06750
THB BYN
อังคาร
14.776
BYN THB
0.06768
THB BYN
พุธ
14.703
BYN THB
0.06801
THB BYN
พฤหัสบดี
14.724
BYN THB
0.06792
THB BYN
ศุกร์
14.770
BYN THB
0.06770
THB BYN
จันทร์
14.777
BYN THB
0.06767
THB BYN
อังคาร
14.765
BYN THB
0.06773
THB BYN
พุธ
14.743
BYN THB
0.06783
THB BYN
พฤหัสบดี
14.751
BYN THB
0.06779
THB BYN
ศุกร์
14.695
BYN THB
0.06805
THB BYN
จันทร์
14.659
BYN THB
0.06822
THB BYN
อังคาร
14.608
BYN THB
0.06846
THB BYN
พุธ
14.525
BYN THB
0.06885
THB BYN
พฤหัสบดี
14.540
BYN THB
0.06878
THB BYN
ศุกร์
14.492
BYN THB
0.06900
THB BYN
จันทร์
14.518
BYN THB
0.06888
THB BYN
อังคาร
14.508
BYN THB
0.06893
THB BYN
พุธ
14.458
BYN THB
0.06916
THB BYN
พฤหัสบดี
14.426
BYN THB
0.06932
THB BYN
ศุกร์
14.531
BYN THB
0.06882
THB BYN
จันทร์
14.544
BYN THB
0.06875
THB BYN
อังคาร
14.518
BYN THB
0.06888
THB BYN
พุธ
14.522
BYN THB
0.06886
THB BYN
พฤหัสบดี
14.450
BYN THB
0.06921
THB BYN
ศุกร์
14.433
BYN THB
0.06929
THB BYN
จันทร์
14.469
BYN THB
0.06911
THB BYN
อังคาร
14.477
BYN THB
0.06908
THB BYN
พุธ
14.492
BYN THB
0.06901
THB BYN
พฤหัสบดี
14.561
BYN THB
0.06867
THB BYN
ศุกร์
14.641
BYN THB
0.06830
THB BYN
จันทร์
14.647
BYN THB
0.06828
THB BYN
อังคาร
14.646
BYN THB
0.06828
THB BYN
พุธ
14.680
BYN THB
0.06812
THB BYN
พฤหัสบดี
14.738
BYN THB
0.06785
THB BYN
ศุกร์
14.815
BYN THB
0.06750
THB BYN
จันทร์
14.887
BYN THB
0.06717
THB BYN
อังคาร
14.847
BYN THB
0.06735
THB BYN
พุธ
14.889
BYN THB
0.06716
THB BYN
พฤหัสบดี
14.882
BYN THB
0.06720
THB BYN
ศุกร์
14.846
BYN THB
0.06736
THB BYN
จันทร์
14.837
BYN THB
0.06740
THB BYN
อังคาร
14.787
BYN THB
0.06763
THB BYN
พุธ
14.801
BYN THB
0.06756
THB BYN
พฤหัสบดี
14.916
BYN THB
0.06704
THB BYN
ศุกร์
14.869
BYN THB
0.06726
THB BYN
จันทร์
14.995
BYN THB
0.06669
THB BYN
อังคาร
15.041
BYN THB
0.06648
THB BYN
พุธ
15.078
BYN THB
0.06632
THB BYN
พฤหัสบดี
15.119
BYN THB
0.06614
THB BYN
ศุกร์
15.051
BYN THB
0.06644
THB BYN
จันทร์
14.957
BYN THB
0.06686
THB BYN
อังคาร
14.943
BYN THB
0.06692
THB BYN
พุธ
14.949
BYN THB
0.06690
THB BYN
พฤหัสบดี
14.938
BYN THB
0.06694
THB BYN
ศุกร์
14.915
BYN THB
0.06705
THB BYN
จันทร์
14.836
BYN THB
0.06740
THB BYN
อังคาร
14.799
BYN THB
0.06757
THB BYN
พุธ
14.822
BYN THB
0.06747
THB BYN
พฤหัสบดี
14.822
BYN THB
0.06747
THB BYN
ศุกร์
14.899
BYN THB
0.06712
THB BYN
จันทร์
14.937
BYN THB
0.06695
THB BYN
อังคาร
14.947
BYN THB
0.06690
THB BYN
พุธ
15.001
BYN THB
0.06666
THB BYN
พฤหัสบดี
15.056
BYN THB
0.06642
THB BYN
ศุกร์
15.099
BYN THB
0.06623
THB BYN
จันทร์
15.111
BYN THB
0.06618
THB BYN
อังคาร
15.135
BYN THB
0.06607
THB BYN
พุธ
15.154
BYN THB
0.06599
THB BYN
พฤหัสบดี
15.187
BYN THB
0.06584
THB BYN
ศุกร์
15.187
BYN THB
0.06585
THB BYN
จันทร์
15.243
BYN THB
0.06560
THB BYN
อังคาร
15.304
BYN THB
0.06534
THB BYN
พุธ
15.256
BYN THB
0.06555
THB BYN
พฤหัสบดี
15.192
BYN THB
0.06582
THB BYN
ศุกร์
15.143
BYN THB
0.06604
THB BYN
จันทร์
15.146
BYN THB
0.06603
THB BYN
อังคาร
15.168
BYN THB
0.06593
THB BYN
พุธ
15.140
BYN THB
0.06605
THB BYN
พฤหัสบดี
15.169
BYN THB
0.06592
THB BYN
ศุกร์
15.157
BYN THB
0.06598
THB BYN
จันทร์
15.146
BYN THB
0.06603
THB BYN
อังคาร
15.118
BYN THB
0.06614
THB BYN
พุธ
15.073
BYN THB
0.06634
THB BYN
พฤหัสบดี
15.065
BYN THB
0.06638
THB BYN
ศุกร์
15.052
BYN THB
0.06644
THB BYN
จันทร์
15.111
BYN THB
0.06618
THB BYN
อังคาร
15.000
BYN THB
0.06667
THB BYN
พุธ
15.089
BYN THB
0.06628
THB BYN
พฤหัสบดี
15.131
BYN THB
0.06609
THB BYN
ศุกร์
15.238
BYN THB
0.06563
THB BYN
จันทร์
15.318
BYN THB
0.06528
THB BYN
อังคาร
15.394
BYN THB
0.06496
THB BYN
พุธ
15.386
BYN THB
0.06499
THB BYN
พฤหัสบดี
15.379
BYN THB
0.06502
THB BYN
ศุกร์
15.331
BYN THB
0.06523
THB BYN
จันทร์
15.329
BYN THB
0.06524
THB BYN
อังคาร
15.299
BYN THB
0.06536
THB BYN
พุธ
15.217
BYN THB
0.06572
THB BYN
พฤหัสบดี
15.183
BYN THB
0.06586
THB BYN
ศุกร์
15.090
BYN THB
0.06627
THB BYN
จันทร์
14.955
BYN THB
0.06687
THB BYN
อังคาร
14.923
BYN THB
0.06701
THB BYN
พุธ
14.940
BYN THB
0.06694
THB BYN
พฤหัสบดี
14.928
BYN THB
0.06699
THB BYN
ศุกร์
14.989
BYN THB
0.06672
THB BYN
จันทร์
15.082
BYN THB
0.06630
THB BYN
อังคาร
15.128
BYN THB
0.06610
THB BYN
พุธ
15.079
BYN THB
0.06632
THB BYN
พฤหัสบดี
15.087
BYN THB
0.06628
THB BYN
ศุกร์
15.107
BYN THB
0.06619
THB BYN
จันทร์
15.218
BYN THB
0.06571
THB BYN
อังคาร
15.119
BYN THB
0.06614
THB BYN
พุธ
15.189
BYN THB
0.06584
THB BYN
พฤหัสบดี
15.111
BYN THB
0.06618
THB BYN
ศุกร์
15.079
BYN THB
0.06632
THB BYN
จันทร์
15.113
BYN THB
0.06617
THB BYN
อังคาร
15.049
BYN THB
0.06645
THB BYN
พุธ
15.067
BYN THB
0.06637
THB BYN
พฤหัสบดี
15.059
BYN THB
0.06640
THB BYN
ศุกร์
15.021
BYN THB
0.06657
THB BYN
จันทร์
14.912
BYN THB
0.06706
THB BYN
พุธ
14.937
BYN THB
0.06695
THB BYN
พฤหัสบดี
14.935
BYN THB
0.06695
THB BYN
ศุกร์
14.949
BYN THB
0.06690
THB BYN
จันทร์
14.987
BYN THB
0.06673
THB BYN
อังคาร
15.013
BYN THB
0.06661
THB BYN
พุธ
15.055
BYN THB
0.06642
THB BYN
พฤหัสบดี
15.053
BYN THB
0.06643
THB BYN
ศุกร์
15.183
BYN THB
0.06586
THB BYN
จันทร์
15.213
BYN THB
0.06573
THB BYN
อังคาร
15.172
BYN THB
0.06591
THB BYN
พุธ
15.214
BYN THB
0.06573
THB BYN
พฤหัสบดี
15.215
BYN THB
0.06573
THB BYN
ศุกร์
15.168
BYN THB
0.06593
THB BYN
จันทร์
15.214
BYN THB
0.06573
THB BYN
อังคาร
15.266
BYN THB
0.06550
THB BYN
พุธ
15.225
BYN THB
0.06568
THB BYN
พฤหัสบดี
15.228
BYN THB
0.06567
THB BYN
ศุกร์
15.242
BYN THB
0.06561
THB BYN
จันทร์
15.206
BYN THB
0.06576
THB BYN
อังคาร
15.158
BYN THB
0.06597
THB BYN
พุธ
15.120
BYN THB
0.06614
THB BYN
พฤหัสบดี
15.035
BYN THB
0.06651
THB BYN
ศุกร์
15.124
BYN THB
0.06612
THB BYN
จันทร์
15.086
BYN THB
0.06629
THB BYN
อังคาร
14.985
BYN THB
0.06673
THB BYN
พุธ
14.996
BYN THB
0.06669
THB BYN
พฤหัสบดี
15.059
BYN THB
0.06640
THB BYN
ศุกร์
15.027
BYN THB
0.06655
THB BYN
จันทร์
15.081
BYN THB
0.06631
THB BYN
อังคาร
15.153
BYN THB
0.06599
THB BYN
พุธ
15.045
BYN THB
0.06647
THB BYN
พฤหัสบดี
15.087
BYN THB
0.06628
THB BYN
ศุกร์
14.973
BYN THB
0.06679
THB BYN
จันทร์
15.083
BYN THB
0.06630
THB BYN
อังคาร
14.912
BYN THB
0.06706
THB BYN
พุธ
14.989
BYN THB
0.06672
THB BYN
พฤหัสบดี
14.959
BYN THB
0.06685
THB BYN
ศุกร์
14.915
BYN THB
0.06705
THB BYN
จันทร์
14.976
BYN THB
0.06677
THB BYN
อังคาร
14.821
BYN THB
0.06747
THB BYN
พุธ
14.797
BYN THB
0.06758
THB BYN
พฤหัสบดี
14.651
BYN THB
0.06825
THB BYN
ศุกร์
14.563
BYN THB
0.06867
THB BYN
จันทร์
14.512
BYN THB
0.06891
THB BYN
อังคาร
14.489
BYN THB
0.06902
THB BYN
พุธ
14.513
BYN THB
0.06890
THB BYN
พฤหัสบดี
14.490
BYN THB
0.06901
THB BYN
ศุกร์
14.504
BYN THB
0.06895
THB BYN
จันทร์
14.628
BYN THB
0.06836
THB BYN
อังคาร
14.637
BYN THB
0.06832
THB BYN
พุธ
14.606
BYN THB
0.06846
THB BYN
พฤหัสบดี
14.647
BYN THB
0.06827
THB BYN
ศุกร์
14.817
BYN THB
0.06749
THB BYN
จันทร์
14.833
BYN THB
0.06742
THB BYN
อังคาร
14.913
BYN THB
0.06705
THB BYN
พุธ
14.886
BYN THB
0.06718
THB BYN
พฤหัสบดี
14.893
BYN THB
0.06715
THB BYN
ศุกร์
14.845
BYN THB
0.06736
THB BYN
จันทร์
14.874
BYN THB
0.06723
THB BYN
อังคาร
14.868
BYN THB
0.06726
THB BYN
พุธ
14.821
BYN THB
0.06747
THB BYN
พฤหัสบดี
14.678
BYN THB
0.06813
THB BYN
ศุกร์
14.802
BYN THB
0.06756
THB BYN
จันทร์
14.734
BYN THB
0.06787
THB BYN
อังคาร
14.733
BYN THB
0.06787
THB BYN
พุธ
14.739
BYN THB
0.06785
THB BYN
พฤหัสบดี
14.679
BYN THB
0.06812
THB BYN
ศุกร์
14.661
BYN THB
0.06821
THB BYN
จันทร์
14.689
BYN THB
0.06808
THB BYN
อังคาร
14.696
BYN THB
0.06805
THB BYN
พุธ
14.626
BYN THB
0.06837
THB BYN
พฤหัสบดี
14.753
BYN THB
0.06778
THB BYN
ศุกร์
14.773
BYN THB
0.06769
THB BYN
อังคาร
14.800
BYN THB
0.06757
THB BYN
พุธ
14.845
BYN THB
0.06736
THB BYN
พฤหัสบดี
14.875
BYN THB
0.06723
THB BYN
ศุกร์
14.890
BYN THB
0.06716
THB BYN
อังคาร
14.838
BYN THB
0.06739
THB BYN
พุธ
14.837
BYN THB
0.06740
THB BYN
พฤหัสบดี
14.839
BYN THB
0.06739
THB BYN
ศุกร์
14.761
BYN THB
0.06775
THB BYN
จันทร์
14.748
BYN THB
0.06781
THB BYN
อังคาร
14.736
BYN THB
0.06786
THB BYN
พุธ
14.740
BYN THB
0.06784
THB BYN
พฤหัสบดี
14.744
BYN THB
0.06782
THB BYN
ศุกร์
14.667
BYN THB
0.06818
THB BYN
จันทร์
14.723
BYN THB
0.06792
THB BYN
อังคาร
14.731
BYN THB
0.06789
THB BYN
พุธ
14.808
BYN THB
0.06753
THB BYN
พฤหัสบดี
14.878
BYN THB
0.06721
THB BYN
ศุกร์
14.807
BYN THB
0.06754
THB BYN
จันทร์
14.859
BYN THB
0.06730
THB BYN
อังคาร
14.810
BYN THB
0.06752
THB BYN
พุธ
14.749
BYN THB
0.06780
THB BYN
พฤหัสบดี
14.693
BYN THB
0.06806
THB BYN
ศุกร์
14.760
BYN THB
0.06775
THB BYN
จันทร์
14.828
BYN THB
0.06744
THB BYN
อังคาร
14.787
BYN THB
0.06763
THB BYN
พุธ
14.748
BYN THB
0.06781
THB BYN
พฤหัสบดี
14.771
BYN THB
0.06770
THB BYN
ศุกร์
14.714
BYN THB
0.06796
THB BYN
จันทร์
14.670
BYN THB
0.06816
THB BYN
อังคาร
14.638
BYN THB
0.06831
THB BYN
พุธ
14.545
BYN THB
0.06875
THB BYN
พฤหัสบดี
14.403
BYN THB
0.06943
THB BYN
ศุกร์
14.327
BYN THB
0.06980
THB BYN
จันทร์
14.367
BYN THB
0.06960
THB BYN
อังคาร
14.430
BYN THB
0.06930
THB BYN
พุธ
14.345
BYN THB
0.06971
THB BYN
พฤหัสบดี
14.346
BYN THB
0.06971
THB BYN
ศุกร์
14.320
BYN THB
0.06983
THB BYN
จันทร์
14.294
BYN THB
0.06996
THB BYN
อังคาร
14.334
BYN THB
0.06976
THB BYN
พุธ
14.323
BYN THB
0.06982
THB BYN
พฤหัสบดี
14.329
BYN THB
0.06979
THB BYN
ศุกร์
14.384
BYN THB
0.06952
THB BYN
จันทร์
14.346
BYN THB
0.06971
THB BYN
อังคาร
14.383
BYN THB
0.06953
THB BYN
พุธ
14.332
BYN THB
0.06977
THB BYN
พฤหัสบดี
14.352
BYN THB
0.06968
THB BYN
ศุกร์
14.337
BYN THB
0.06975
THB BYN
จันทร์
14.365
BYN THB
0.06961
THB BYN
อังคาร
14.359
BYN THB
0.06964
THB BYN
พุธ
14.425
BYN THB
0.06932
THB BYN
พฤหัสบดี
14.408
BYN THB
0.06941
THB BYN
ศุกร์
14.491
BYN THB
0.06901
THB BYN
จันทร์
14.317
BYN THB
0.06985
THB BYN
อังคาร
14.165
BYN THB
0.07060
THB BYN