อัตราแลกเปลี่ยนปี 2560 ระหว่าง รูเบิลรัสเซีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูเบิลรัสเซีย และ บาทไทย ในปี 2560 กราฟแสดงค่าของ 1 รูเบิลรัสเซีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น รูเบิลรัสเซีย
ต่ำสุด = 0.5482 (14/11/2560) เฉลี่ย = 0.5825 สูงสุด = 0.6155 (4/4/2560)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูเบิลรัสเซีย และ บาทไทย ในปี 2560
อาทิตย์
0.5823
RUB THB
1.7173
THB RUB
จันทร์
0.5848
RUB THB
1.7099
THB RUB
อังคาร
0.5881
RUB THB
1.7003
THB RUB
พุธ
0.5930
RUB THB
1.6862
THB RUB
พฤหัสบดี
0.6001
RUB THB
1.6663
THB RUB
ศุกร์
0.5995
RUB THB
1.6681
THB RUB
อาทิตย์
0.5992
RUB THB
1.6690
THB RUB
จันทร์
0.5926
RUB THB
1.6874
THB RUB
อังคาร
0.5908
RUB THB
1.6927
THB RUB
พุธ
0.5932
RUB THB
1.6858
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5946
RUB THB
1.6819
THB RUB
ศุกร์
0.5942
RUB THB
1.6830
THB RUB
อาทิตย์
0.5945
RUB THB
1.6820
THB RUB
จันทร์
0.5923
RUB THB
1.6885
THB RUB
อังคาร
0.5943
RUB THB
1.6827
THB RUB
พุธ
0.5954
RUB THB
1.6795
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5930
RUB THB
1.6863
THB RUB
ศุกร์
0.5933
RUB THB
1.6855
THB RUB
อาทิตย์
0.5937
RUB THB
1.6843
THB RUB
จันทร์
0.5920
RUB THB
1.6892
THB RUB
อังคาร
0.5955
RUB THB
1.6792
THB RUB
พุธ
0.5923
RUB THB
1.6885
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5855
RUB THB
1.7078
THB RUB
ศุกร์
0.5897
RUB THB
1.6958
THB RUB
อาทิตย์
0.5897
RUB THB
1.6958
THB RUB
จันทร์
0.5891
RUB THB
1.6975
THB RUB
อังคาร
0.5835
RUB THB
1.7139
THB RUB
พุธ
0.5839
RUB THB
1.7125
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5902
RUB THB
1.6943
THB RUB
ศุกร์
0.5935
RUB THB
1.6849
THB RUB
อาทิตย์
0.5938
RUB THB
1.6840
THB RUB
จันทร์
0.5943
RUB THB
1.6826
THB RUB
อังคาร
0.5890
RUB THB
1.6979
THB RUB
พุธ
0.5920
RUB THB
1.6891
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5950
RUB THB
1.6807
THB RUB
ศุกร์
0.6022
RUB THB
1.6605
THB RUB
อาทิตย์
0.6022
RUB THB
1.6605
THB RUB
จันทร์
0.6051
RUB THB
1.6526
THB RUB
อังคาร
0.6136
RUB THB
1.6296
THB RUB
พุธ
0.6109
RUB THB
1.6370
THB RUB
พฤหัสบดี
0.6072
RUB THB
1.6470
THB RUB
ศุกร์
0.5996
RUB THB
1.6678
THB RUB
อาทิตย์
0.5996
RUB THB
1.6678
THB RUB
จันทร์
0.6041
RUB THB
1.6554
THB RUB
อังคาร
0.6103
RUB THB
1.6386
THB RUB
พุธ
0.6034
RUB THB
1.6573
THB RUB
พฤหัสบดี
0.6055
RUB THB
1.6515
THB RUB
ศุกร์
0.5966
RUB THB
1.6762
THB RUB
อาทิตย์
0.5968
RUB THB
1.6757
THB RUB
จันทร์
0.5986
RUB THB
1.6705
THB RUB
อังคาร
0.5986
RUB THB
1.6707
THB RUB
พุธ
0.6005
RUB THB
1.6654
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5965
RUB THB
1.6765
THB RUB
ศุกร์
0.6005
RUB THB
1.6652
THB RUB
อาทิตย์
0.6018
RUB THB
1.6616
THB RUB
จันทร์
0.6019
RUB THB
1.6614
THB RUB
อังคาร
0.6036
RUB THB
1.6567
THB RUB
พุธ
0.5992
RUB THB
1.6688
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5967
RUB THB
1.6759
THB RUB
ศุกร์
0.5991
RUB THB
1.6692
THB RUB
อาทิตย์
0.5988
RUB THB
1.6701
THB RUB
จันทร์
0.5996
RUB THB
1.6677
THB RUB
อังคาร
0.5966
RUB THB
1.6763
THB RUB
พุธ
0.6007
RUB THB
1.6648
THB RUB
พฤหัสบดี
0.6051
RUB THB
1.6526
THB RUB
ศุกร์
0.6092
RUB THB
1.6416
THB RUB
อาทิตย์
0.6091
RUB THB
1.6419
THB RUB
จันทร์
0.6043
RUB THB
1.6547
THB RUB
อังคาร
0.6021
RUB THB
1.6609
THB RUB
พุธ
0.5984
RUB THB
1.6710
THB RUB
พฤหัสบดี
0.6038
RUB THB
1.6562
THB RUB
ศุกร์
0.6071
RUB THB
1.6473
THB RUB
อาทิตย์
0.6065
RUB THB
1.6488
THB RUB
จันทร์
0.6041
RUB THB
1.6553
THB RUB
อังคาร
0.6037
RUB THB
1.6564
THB RUB
พุธ
0.6072
RUB THB
1.6468
THB RUB
พฤหัสบดี
0.6150
RUB THB
1.6260
THB RUB
ศุกร์
0.6107
RUB THB
1.6374
THB RUB
อาทิตย์
0.6108
RUB THB
1.6373
THB RUB
จันทร์
0.6119
RUB THB
1.6344
THB RUB
อังคาร
0.6155
RUB THB
1.6246
THB RUB
พุธ
0.6117
RUB THB
1.6348
THB RUB
พฤหัสบดี
0.6126
RUB THB
1.6324
THB RUB
ศุกร์
0.6045
RUB THB
1.6542
THB RUB
อาทิตย์
0.6048
RUB THB
1.6534
THB RUB
จันทร์
0.6067
RUB THB
1.6483
THB RUB
อังคาร
0.6061
RUB THB
1.6499
THB RUB
พุธ
0.6071
RUB THB
1.6472
THB RUB
พฤหัสบดี
0.6109
RUB THB
1.6368
THB RUB
ศุกร์
0.6098
RUB THB
1.6399
THB RUB
อาทิตย์
0.6103
RUB THB
1.6386
THB RUB
จันทร์
0.6132
RUB THB
1.6308
THB RUB
อังคาร
0.6105
RUB THB
1.6380
THB RUB
พุธ
0.6076
RUB THB
1.6457
THB RUB
พฤหัสบดี
0.6128
RUB THB
1.6317
THB RUB
ศุกร์
0.6086
RUB THB
1.6432
THB RUB
อาทิตย์
0.6086
RUB THB
1.6432
THB RUB
จันทร์
0.6152
RUB THB
1.6254
THB RUB
อังคาร
0.6136
RUB THB
1.6297
THB RUB
พุธ
0.6035
RUB THB
1.6570
THB RUB
พฤหัสบดี
0.6068
RUB THB
1.6481
THB RUB
ศุกร์
0.6072
RUB THB
1.6469
THB RUB
อาทิตย์
0.6076
RUB THB
1.6459
THB RUB
จันทร์
0.6072
RUB THB
1.6470
THB RUB
อังคาร
0.6041
RUB THB
1.6552
THB RUB
พุธ
0.6021
RUB THB
1.6608
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5930
RUB THB
1.6865
THB RUB
ศุกร์
0.5971
RUB THB
1.6746
THB RUB
อาทิตย์
0.5968
RUB THB
1.6756
THB RUB
จันทร์
0.5948
RUB THB
1.6813
THB RUB
อังคาร
0.5950
RUB THB
1.6807
THB RUB
พุธ
0.6056
RUB THB
1.6513
THB RUB
พฤหัสบดี
0.6078
RUB THB
1.6454
THB RUB
ศุกร์
0.6070
RUB THB
1.6475
THB RUB
อาทิตย์
0.6070
RUB THB
1.6475
THB RUB
จันทร์
0.6130
RUB THB
1.6314
THB RUB
อังคาร
0.6103
RUB THB
1.6385
THB RUB
พุธ
0.6033
RUB THB
1.6574
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5992
RUB THB
1.6689
THB RUB
ศุกร์
0.6013
RUB THB
1.6630
THB RUB
อาทิตย์
0.6031
RUB THB
1.6582
THB RUB
จันทร์
0.6056
RUB THB
1.6512
THB RUB
อังคาร
0.6111
RUB THB
1.6363
THB RUB
พุธ
0.6090
RUB THB
1.6421
THB RUB
พฤหัสบดี
0.6003
RUB THB
1.6658
THB RUB
ศุกร์
0.6024
RUB THB
1.6600
THB RUB
อาทิตย์
0.6023
RUB THB
1.6603
THB RUB
จันทร์
0.6038
RUB THB
1.6563
THB RUB
อังคาร
0.6027
RUB THB
1.6591
THB RUB
พุธ
0.6000
RUB THB
1.6665
THB RUB
พฤหัสบดี
0.6051
RUB THB
1.6527
THB RUB
ศุกร์
0.6013
RUB THB
1.6631
THB RUB
อาทิตย์
0.6011
RUB THB
1.6635
THB RUB
จันทร์
0.6008
RUB THB
1.6644
THB RUB
อังคาร
0.6006
RUB THB
1.6649
THB RUB
พุธ
0.5962
RUB THB
1.6773
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5988
RUB THB
1.6700
THB RUB
ศุกร์
0.5971
RUB THB
1.6748
THB RUB
อาทิตย์
0.5973
RUB THB
1.6743
THB RUB
จันทร์
0.5972
RUB THB
1.6745
THB RUB
อังคาร
0.5962
RUB THB
1.6774
THB RUB
พุธ
0.5898
RUB THB
1.6955
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5872
RUB THB
1.7030
THB RUB
ศุกร์
0.5872
RUB THB
1.7029
THB RUB
อาทิตย์
0.5879
RUB THB
1.7010
THB RUB
จันทร์
0.5811
RUB THB
1.7210
THB RUB
อังคาร
0.5708
RUB THB
1.7518
THB RUB
พุธ
0.5638
RUB THB
1.7738
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5675
RUB THB
1.7622
THB RUB
ศุกร์
0.5691
RUB THB
1.7570
THB RUB
อาทิตย์
0.5709
RUB THB
1.7517
THB RUB
จันทร์
0.5766
RUB THB
1.7342
THB RUB
อังคาร
0.5718
RUB THB
1.7490
THB RUB
พุธ
0.5731
RUB THB
1.7447
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5717
RUB THB
1.7492
THB RUB
ศุกร์
0.5742
RUB THB
1.7416
THB RUB
อาทิตย์
0.5758
RUB THB
1.7367
THB RUB
จันทร์
0.5736
RUB THB
1.7433
THB RUB
อังคาร
0.5726
RUB THB
1.7464
THB RUB
พุธ
0.5648
RUB THB
1.7705
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5669
RUB THB
1.7640
THB RUB
ศุกร์
0.5649
RUB THB
1.7703
THB RUB
อาทิตย์
0.5649
RUB THB
1.7703
THB RUB
จันทร์
0.5661
RUB THB
1.7666
THB RUB
อังคาร
0.5607
RUB THB
1.7834
THB RUB
พุธ
0.5666
RUB THB
1.7649
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5677
RUB THB
1.7614
THB RUB
ศุกร์
0.5717
RUB THB
1.7493
THB RUB
อาทิตย์
0.5718
RUB THB
1.7487
THB RUB
จันทร์
0.5665
RUB THB
1.7651
THB RUB
อังคาร
0.5680
RUB THB
1.7604
THB RUB
พุธ
0.5696
RUB THB
1.7556
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5695
RUB THB
1.7558
THB RUB
ศุกร์
0.5646
RUB THB
1.7711
THB RUB
อาทิตย์
0.5646
RUB THB
1.7711
THB RUB
จันทร์
0.5566
RUB THB
1.7966
THB RUB
อังคาร
0.5580
RUB THB
1.7923
THB RUB
พุธ
0.5603
RUB THB
1.7848
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5600
RUB THB
1.7858
THB RUB
ศุกร์
0.5605
RUB THB
1.7841
THB RUB
อาทิตย์
0.5609
RUB THB
1.7829
THB RUB
จันทร์
0.5572
RUB THB
1.7947
THB RUB
อังคาร
0.5529
RUB THB
1.8086
THB RUB
พุธ
0.5492
RUB THB
1.8209
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5513
RUB THB
1.8139
THB RUB
ศุกร์
0.5536
RUB THB
1.8063
THB RUB
อาทิตย์
0.5551
RUB THB
1.8015
THB RUB
จันทร์
0.5549
RUB THB
1.8021
THB RUB
อังคาร
0.5561
RUB THB
1.7981
THB RUB
พุธ
0.5532
RUB THB
1.8077
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5538
RUB THB
1.8058
THB RUB
ศุกร์
0.5551
RUB THB
1.8015
THB RUB
อาทิตย์
0.5556
RUB THB
1.7998
THB RUB
จันทร์
0.5556
RUB THB
1.7999
THB RUB
อังคาร
0.5568
RUB THB
1.7959
THB RUB
พุธ
0.5595
RUB THB
1.7873
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5632
RUB THB
1.7756
THB RUB
ศุกร์
0.5635
RUB THB
1.7746
THB RUB
อาทิตย์
0.5636
RUB THB
1.7742
THB RUB
จันทร์
0.5624
RUB THB
1.7782
THB RUB
อังคาร
0.5631
RUB THB
1.7759
THB RUB
พุธ
0.5650
RUB THB
1.7699
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5635
RUB THB
1.7746
THB RUB
ศุกร์
0.5669
RUB THB
1.7639
THB RUB
อาทิตย์
0.5677
RUB THB
1.7614
THB RUB
จันทร์
0.5676
RUB THB
1.7617
THB RUB
อังคาร
0.5650
RUB THB
1.7699
THB RUB
พุธ
0.5677
RUB THB
1.7616
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5720
RUB THB
1.7484
THB RUB
ศุกร์
0.5770
RUB THB
1.7330
THB RUB
อาทิตย์
0.5773
RUB THB
1.7323
THB RUB
จันทร์
0.5740
RUB THB
1.7422
THB RUB
อังคาร
0.5767
RUB THB
1.7341
THB RUB
พุธ
0.5778
RUB THB
1.7307
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5813
RUB THB
1.7204
THB RUB
ศุกร์
0.5766
RUB THB
1.7342
THB RUB
อาทิตย์
0.5776
RUB THB
1.7314
THB RUB
จันทร์
0.5794
RUB THB
1.7259
THB RUB
อังคาร
0.5741
RUB THB
1.7418
THB RUB
พุธ
0.5732
RUB THB
1.7447
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5752
RUB THB
1.7387
THB RUB
ศุกร์
0.5748
RUB THB
1.7397
THB RUB
อาทิตย์
0.5745
RUB THB
1.7407
THB RUB
จันทร์
0.5694
RUB THB
1.7562
THB RUB
อังคาร
0.5685
RUB THB
1.7591
THB RUB
พุธ
0.5689
RUB THB
1.7577
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5716
RUB THB
1.7496
THB RUB
ศุกร์
0.5738
RUB THB
1.7427
THB RUB
อาทิตย์
0.5751
RUB THB
1.7387
THB RUB
จันทร์
0.5754
RUB THB
1.7379
THB RUB
อังคาร
0.5745
RUB THB
1.7407
THB RUB
พุธ
0.5729
RUB THB
1.7456
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5766
RUB THB
1.7343
THB RUB
ศุกร์
0.5788
RUB THB
1.7279
THB RUB
อาทิตย์
0.5792
RUB THB
1.7266
THB RUB
จันทร์
0.5774
RUB THB
1.7318
THB RUB
อังคาร
0.5766
RUB THB
1.7343
THB RUB
พุธ
0.5781
RUB THB
1.7299
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5794
RUB THB
1.7258
THB RUB
ศุกร์
0.5746
RUB THB
1.7402
THB RUB
อาทิตย์
0.5750
RUB THB
1.7392
THB RUB
จันทร์
0.5717
RUB THB
1.7491
THB RUB
อังคาร
0.5733
RUB THB
1.7442
THB RUB
พุธ
0.5738
RUB THB
1.7429
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5743
RUB THB
1.7412
THB RUB
ศุกร์
0.5780
RUB THB
1.7300
THB RUB
อาทิตย์
0.5772
RUB THB
1.7324
THB RUB
จันทร์
0.5766
RUB THB
1.7342
THB RUB
อังคาร
0.5776
RUB THB
1.7312
THB RUB
พุธ
0.5772
RUB THB
1.7324
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5771
RUB THB
1.7329
THB RUB
ศุกร์
0.5774
RUB THB
1.7318
THB RUB
อาทิตย์
0.5774
RUB THB
1.7319
THB RUB
จันทร์
0.5768
RUB THB
1.7337
THB RUB
อังคาร
0.5767
RUB THB
1.7341
THB RUB
พุธ
0.5751
RUB THB
1.7387
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5757
RUB THB
1.7371
THB RUB
ศุกร์
0.5727
RUB THB
1.7463
THB RUB
อาทิตย์
0.5732
RUB THB
1.7447
THB RUB
จันทร์
0.5735
RUB THB
1.7438
THB RUB
อังคาร
0.5683
RUB THB
1.7595
THB RUB
พุธ
0.5693
RUB THB
1.7565
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5680
RUB THB
1.7605
THB RUB
ศุกร์
0.5621
RUB THB
1.7792
THB RUB
อาทิตย์
0.5617
RUB THB
1.7804
THB RUB
จันทร์
0.5664
RUB THB
1.7656
THB RUB
อังคาร
0.5585
RUB THB
1.7906
THB RUB
พุธ
0.5591
RUB THB
1.7885
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5573
RUB THB
1.7945
THB RUB
ศุกร์
0.5573
RUB THB
1.7945
THB RUB
อาทิตย์
0.5596
RUB THB
1.7870
THB RUB
จันทร์
0.5568
RUB THB
1.7961
THB RUB
อังคาร
0.5482
RUB THB
1.8242
THB RUB
พุธ
0.5493
RUB THB
1.8203
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5520
RUB THB
1.8115
THB RUB
ศุกร์
0.5559
RUB THB
1.7987
THB RUB
จันทร์
0.5530
RUB THB
1.8083
THB RUB
อังคาร
0.5526
RUB THB
1.8096
THB RUB
พุธ
0.5532
RUB THB
1.8078
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5599
RUB THB
1.7859
THB RUB
ศุกร์
0.5581
RUB THB
1.7918
THB RUB
จันทร์
0.5596
RUB THB
1.7868
THB RUB
อังคาร
0.5571
RUB THB
1.7949
THB RUB
พุธ
0.5565
RUB THB
1.7969
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5579
RUB THB
1.7923
THB RUB
ศุกร์
0.5581
RUB THB
1.7918
THB RUB
จันทร์
0.5543
RUB THB
1.8040
THB RUB
อังคาร
0.5545
RUB THB
1.8034
THB RUB
พุธ
0.5547
RUB THB
1.8029
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5497
RUB THB
1.8192
THB RUB
ศุกร์
0.5511
RUB THB
1.8147
THB RUB
จันทร์
0.5512
RUB THB
1.8143
THB RUB
อังคาร
0.5546
RUB THB
1.8031
THB RUB
พุธ
0.5504
RUB THB
1.8168
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5538
RUB THB
1.8058
THB RUB
ศุกร์
0.5527
RUB THB
1.8092
THB RUB
จันทร์
0.5548
RUB THB
1.8025
THB RUB
อังคาร
0.5582
RUB THB
1.7916
THB RUB
พุธ
0.5576
RUB THB
1.7935
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5579
RUB THB
1.7925
THB RUB
ศุกร์
0.5609
RUB THB
1.7829
THB RUB
จันทร์
0.5617
RUB THB
1.7803
THB RUB
อังคาร
0.5655
RUB THB
1.7683
THB RUB
พุธ
0.5720
RUB THB
1.7481
THB RUB
พฤหัสบดี
0.5660
RUB THB
1.7667
THB RUB
ศุกร์
0.5659
RUB THB
1.7672
THB RUB