อัตราแลกเปลี่ยนปี 2560 ระหว่าง รูปีศรีลังกา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีศรีลังกา และ บาทไทย ในปี 2560 กราฟแสดงค่าของ 1 รูปีศรีลังกา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น รูปีศรีลังกา
ต่ำสุด = 0.2115 (29/11/2560) เฉลี่ย = 0.2228 สูงสุด = 0.2409 (5/1/2560)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีศรีลังกา และ บาทไทย ในปี 2560
อาทิตย์
0.2386
LKR THB
4.1905
THB LKR
จันทร์
0.2390
LKR THB
4.1842
THB LKR
อังคาร
0.2398
LKR THB
4.1704
THB LKR
พุธ
0.2401
LKR THB
4.1649
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2409
LKR THB
4.1514
THB LKR
ศุกร์
0.2409
LKR THB
4.1514
THB LKR
อาทิตย์
0.2407
LKR THB
4.1537
THB LKR
จันทร์
0.2392
LKR THB
4.1807
THB LKR
อังคาร
0.2372
LKR THB
4.2167
THB LKR
พุธ
0.2365
LKR THB
4.2291
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2348
LKR THB
4.2583
THB LKR
ศุกร์
0.2362
LKR THB
4.2342
THB LKR
อาทิตย์
0.2363
LKR THB
4.2314
THB LKR
จันทร์
0.2364
LKR THB
4.2296
THB LKR
อังคาร
0.2353
LKR THB
4.2491
THB LKR
พุธ
0.2348
LKR THB
4.2593
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2358
LKR THB
4.2411
THB LKR
ศุกร์
0.2358
LKR THB
4.2401
THB LKR
อาทิตย์
0.2358
LKR THB
4.2401
THB LKR
จันทร์
0.2354
LKR THB
4.2479
THB LKR
อังคาร
0.2345
LKR THB
4.2635
THB LKR
พุธ
0.2341
LKR THB
4.2712
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2337
LKR THB
4.2797
THB LKR
ศุกร์
0.2348
LKR THB
4.2584
THB LKR
อาทิตย์
0.2348
LKR THB
4.2584
THB LKR
จันทร์
0.2348
LKR THB
4.2591
THB LKR
อังคาร
0.2339
LKR THB
4.2746
THB LKR
พุธ
0.2323
LKR THB
4.3043
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2329
LKR THB
4.2934
THB LKR
ศุกร์
0.2338
LKR THB
4.2770
THB LKR
อาทิตย์
0.2339
LKR THB
4.2745
THB LKR
จันทร์
0.2328
LKR THB
4.2962
THB LKR
อังคาร
0.2329
LKR THB
4.2943
THB LKR
พุธ
0.2330
LKR THB
4.2913
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2322
LKR THB
4.3073
THB LKR
ศุกร์
0.2328
LKR THB
4.2960
THB LKR
อาทิตย์
0.2328
LKR THB
4.2960
THB LKR
จันทร์
0.2322
LKR THB
4.3061
THB LKR
อังคาร
0.2319
LKR THB
4.3114
THB LKR
พุธ
0.2332
LKR THB
4.2874
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2330
LKR THB
4.2915
THB LKR
ศุกร์
0.2317
LKR THB
4.3158
THB LKR
อาทิตย์
0.2317
LKR THB
4.3154
THB LKR
จันทร์
0.2315
LKR THB
4.3192
THB LKR
อังคาร
0.2311
LKR THB
4.3271
THB LKR
พุธ
0.2305
LKR THB
4.3391
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2295
LKR THB
4.3579
THB LKR
ศุกร์
0.2297
LKR THB
4.3532
THB LKR
อาทิตย์
0.2298
LKR THB
4.3524
THB LKR
จันทร์
0.2286
LKR THB
4.3738
THB LKR
อังคาร
0.2291
LKR THB
4.3650
THB LKR
พุธ
0.2296
LKR THB
4.3563
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2309
LKR THB
4.3305
THB LKR
ศุกร์
0.2313
LKR THB
4.3239
THB LKR
อาทิตย์
0.2317
LKR THB
4.3153
THB LKR
จันทร์
0.2319
LKR THB
4.3124
THB LKR
อังคาร
0.2318
LKR THB
4.3140
THB LKR
พุธ
0.2331
LKR THB
4.2905
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2337
LKR THB
4.2796
THB LKR
ศุกร์
0.2335
LKR THB
4.2834
THB LKR
อาทิตย์
0.2333
LKR THB
4.2858
THB LKR
จันทร์
0.2353
LKR THB
4.2501
THB LKR
อังคาร
0.2325
LKR THB
4.3017
THB LKR
พุธ
0.2307
LKR THB
4.3345
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2298
LKR THB
4.3507
THB LKR
ศุกร์
0.2287
LKR THB
4.3727
THB LKR
อาทิตย์
0.2288
LKR THB
4.3710
THB LKR
จันทร์
0.2280
LKR THB
4.3859
THB LKR
อังคาร
0.2285
LKR THB
4.3771
THB LKR
พุธ
0.2278
LKR THB
4.3903
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2277
LKR THB
4.3914
THB LKR
ศุกร์
0.2278
LKR THB
4.3899
THB LKR
อาทิตย์
0.2276
LKR THB
4.3937
THB LKR
จันทร์
0.2263
LKR THB
4.4183
THB LKR
อังคาร
0.2259
LKR THB
4.4260
THB LKR
พุธ
0.2263
LKR THB
4.4187
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2258
LKR THB
4.4293
THB LKR
ศุกร์
0.2258
LKR THB
4.4291
THB LKR
อาทิตย์
0.2257
LKR THB
4.4313
THB LKR
จันทร์
0.2264
LKR THB
4.4163
THB LKR
อังคาร
0.2274
LKR THB
4.3968
THB LKR
พุธ
0.2278
LKR THB
4.3905
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2274
LKR THB
4.3966
THB LKR
ศุกร์
0.2281
LKR THB
4.3839
THB LKR
อาทิตย์
0.2280
LKR THB
4.3854
THB LKR
จันทร์
0.2282
LKR THB
4.3817
THB LKR
อังคาร
0.2268
LKR THB
4.4094
THB LKR
พุธ
0.2261
LKR THB
4.4238
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2260
LKR THB
4.4242
THB LKR
ศุกร์
0.2259
LKR THB
4.4268
THB LKR
อาทิตย์
0.2254
LKR THB
4.4372
THB LKR
จันทร์
0.2255
LKR THB
4.4344
THB LKR
อังคาร
0.2268
LKR THB
4.4090
THB LKR
พุธ
0.2257
LKR THB
4.4302
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2254
LKR THB
4.4374
THB LKR
ศุกร์
0.2254
LKR THB
4.4365
THB LKR
อาทิตย์
0.2264
LKR THB
4.4179
THB LKR
จันทร์
0.2256
LKR THB
4.4320
THB LKR
อังคาร
0.2269
LKR THB
4.4070
THB LKR
พุธ
0.2268
LKR THB
4.4089
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2268
LKR THB
4.4098
THB LKR
ศุกร์
0.2269
LKR THB
4.4079
THB LKR
อาทิตย์
0.2266
LKR THB
4.4136
THB LKR
จันทร์
0.2265
LKR THB
4.4146
THB LKR
อังคาร
0.2268
LKR THB
4.4097
THB LKR
พุธ
0.2263
LKR THB
4.4185
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2281
LKR THB
4.3847
THB LKR
ศุกร์
0.2273
LKR THB
4.3986
THB LKR
อาทิตย์
0.2279
LKR THB
4.3879
THB LKR
จันทร์
0.2267
LKR THB
4.4111
THB LKR
อังคาร
0.2275
LKR THB
4.3951
THB LKR
พุธ
0.2279
LKR THB
4.3880
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2273
LKR THB
4.4003
THB LKR
ศุกร์
0.2271
LKR THB
4.4031
THB LKR
อาทิตย์
0.2282
LKR THB
4.3820
THB LKR
จันทร์
0.2266
LKR THB
4.4124
THB LKR
อังคาร
0.2263
LKR THB
4.4194
THB LKR
พุธ
0.2265
LKR THB
4.4157
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2256
LKR THB
4.4336
THB LKR
ศุกร์
0.2247
LKR THB
4.4501
THB LKR
อาทิตย์
0.2257
LKR THB
4.4308
THB LKR
จันทร์
0.2248
LKR THB
4.4486
THB LKR
อังคาร
0.2247
LKR THB
4.4512
THB LKR
พุธ
0.2252
LKR THB
4.4411
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2236
LKR THB
4.4724
THB LKR
ศุกร์
0.2234
LKR THB
4.4760
THB LKR
อาทิตย์
0.2234
LKR THB
4.4765
THB LKR
จันทร์
0.2229
LKR THB
4.4855
THB LKR
อังคาร
0.2235
LKR THB
4.4734
THB LKR
พุธ
0.2233
LKR THB
4.4778
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2230
LKR THB
4.4838
THB LKR
ศุกร์
0.2236
LKR THB
4.4721
THB LKR
อาทิตย์
0.2236
LKR THB
4.4725
THB LKR
จันทร์
0.2229
LKR THB
4.4861
THB LKR
อังคาร
0.2228
LKR THB
4.4890
THB LKR
พุธ
0.2235
LKR THB
4.4736
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2237
LKR THB
4.4710
THB LKR
ศุกร์
0.2234
LKR THB
4.4754
THB LKR
อาทิตย์
0.2235
LKR THB
4.4737
THB LKR
จันทร์
0.2231
LKR THB
4.4832
THB LKR
อังคาร
0.2223
LKR THB
4.4984
THB LKR
พุธ
0.2219
LKR THB
4.5059
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2221
LKR THB
4.5031
THB LKR
ศุกร์
0.2219
LKR THB
4.5066
THB LKR
อาทิตย์
0.2222
LKR THB
4.5000
THB LKR
จันทร์
0.2223
LKR THB
4.4981
THB LKR
อังคาร
0.2222
LKR THB
4.5008
THB LKR
พุธ
0.2220
LKR THB
4.5036
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2214
LKR THB
4.5175
THB LKR
ศุกร์
0.2209
LKR THB
4.5279
THB LKR
อาทิตย์
0.2215
LKR THB
4.5141
THB LKR
จันทร์
0.2220
LKR THB
4.5045
THB LKR
อังคาร
0.2232
LKR THB
4.4801
THB LKR
พุธ
0.2217
LKR THB
4.5098
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2219
LKR THB
4.5065
THB LKR
ศุกร์
0.2205
LKR THB
4.5350
THB LKR
อาทิตย์
0.2212
LKR THB
4.5199
THB LKR
จันทร์
0.2213
LKR THB
4.5181
THB LKR
อังคาร
0.2214
LKR THB
4.5170
THB LKR
พุธ
0.2217
LKR THB
4.5102
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2220
LKR THB
4.5044
THB LKR
ศุกร์
0.2222
LKR THB
4.5007
THB LKR
อาทิตย์
0.2222
LKR THB
4.5007
THB LKR
จันทร์
0.2223
LKR THB
4.4983
THB LKR
อังคาร
0.2228
LKR THB
4.4880
THB LKR
พุธ
0.2205
LKR THB
4.5348
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2211
LKR THB
4.5230
THB LKR
ศุกร์
0.2199
LKR THB
4.5483
THB LKR
อาทิตย์
0.2199
LKR THB
4.5469
THB LKR
จันทร์
0.2190
LKR THB
4.5672
THB LKR
อังคาร
0.2185
LKR THB
4.5769
THB LKR
พุธ
0.2186
LKR THB
4.5755
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2184
LKR THB
4.5794
THB LKR
ศุกร์
0.2178
LKR THB
4.5921
THB LKR
อาทิตย์
0.2178
LKR THB
4.5921
THB LKR
จันทร์
0.2175
LKR THB
4.5981
THB LKR
อังคาร
0.2180
LKR THB
4.5874
THB LKR
พุธ
0.2176
LKR THB
4.5958
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2166
LKR THB
4.6172
THB LKR
ศุกร์
0.2173
LKR THB
4.6012
THB LKR
อาทิตย์
0.2173
LKR THB
4.6016
THB LKR
จันทร์
0.2169
LKR THB
4.6111
THB LKR
อังคาร
0.2172
LKR THB
4.6036
THB LKR
พุธ
0.2168
LKR THB
4.6129
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2170
LKR THB
4.6082
THB LKR
ศุกร์
0.2164
LKR THB
4.6214
THB LKR
อาทิตย์
0.2170
LKR THB
4.6089
THB LKR
จันทร์
0.2171
LKR THB
4.6064
THB LKR
อังคาร
0.2171
LKR THB
4.6066
THB LKR
พุธ
0.2170
LKR THB
4.6090
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2168
LKR THB
4.6115
THB LKR
ศุกร์
0.2170
LKR THB
4.6086
THB LKR
อาทิตย์
0.2172
LKR THB
4.6044
THB LKR
จันทร์
0.2167
LKR THB
4.6141
THB LKR
อังคาร
0.2170
LKR THB
4.6073
THB LKR
พุธ
0.2184
LKR THB
4.5788
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2176
LKR THB
4.5964
THB LKR
ศุกร์
0.2166
LKR THB
4.6164
THB LKR
อาทิตย์
0.2167
LKR THB
4.6150
THB LKR
จันทร์
0.2181
LKR THB
4.5860
THB LKR
อังคาร
0.2173
LKR THB
4.6021
THB LKR
พุธ
0.2187
LKR THB
4.5735
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2180
LKR THB
4.5868
THB LKR
ศุกร์
0.2172
LKR THB
4.6050
THB LKR
อาทิตย์
0.2174
LKR THB
4.6001
THB LKR
จันทร์
0.2178
LKR THB
4.5911
THB LKR
อังคาร
0.2161
LKR THB
4.6275
THB LKR
พุธ
0.2162
LKR THB
4.6263
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2182
LKR THB
4.5819
THB LKR
ศุกร์
0.2170
LKR THB
4.6085
THB LKR
อาทิตย์
0.2171
LKR THB
4.6061
THB LKR
จันทร์
0.2173
LKR THB
4.6019
THB LKR
อังคาร
0.2179
LKR THB
4.5896
THB LKR
พุธ
0.2170
LKR THB
4.6079
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2176
LKR THB
4.5961
THB LKR
ศุกร์
0.2168
LKR THB
4.6133
THB LKR
อาทิตย์
0.2167
LKR THB
4.6143
THB LKR
จันทร์
0.2158
LKR THB
4.6337
THB LKR
อังคาร
0.2172
LKR THB
4.6042
THB LKR
พุธ
0.2166
LKR THB
4.6166
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2166
LKR THB
4.6164
THB LKR
ศุกร์
0.2165
LKR THB
4.6179
THB LKR
อาทิตย์
0.2164
LKR THB
4.6207
THB LKR
จันทร์
0.2161
LKR THB
4.6283
THB LKR
อังคาร
0.2159
LKR THB
4.6321
THB LKR
พุธ
0.2169
LKR THB
4.6114
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2173
LKR THB
4.6020
THB LKR
ศุกร์
0.2165
LKR THB
4.6197
THB LKR
อาทิตย์
0.2166
LKR THB
4.6165
THB LKR
จันทร์
0.2160
LKR THB
4.6300
THB LKR
อังคาร
0.2171
LKR THB
4.6067
THB LKR
พุธ
0.2178
LKR THB
4.5918
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2182
LKR THB
4.5823
THB LKR
ศุกร์
0.2177
LKR THB
4.5925
THB LKR
อาทิตย์
0.2177
LKR THB
4.5929
THB LKR
จันทร์
0.2179
LKR THB
4.5886
THB LKR
อังคาร
0.2174
LKR THB
4.6003
THB LKR
พุธ
0.2171
LKR THB
4.6068
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2171
LKR THB
4.6052
THB LKR
ศุกร์
0.2180
LKR THB
4.5868
THB LKR
อาทิตย์
0.2181
LKR THB
4.5840
THB LKR
จันทร์
0.2175
LKR THB
4.5976
THB LKR
อังคาร
0.2171
LKR THB
4.6068
THB LKR
พุธ
0.2168
LKR THB
4.6121
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2151
LKR THB
4.6490
THB LKR
ศุกร์
0.2150
LKR THB
4.6520
THB LKR
อาทิตย์
0.2150
LKR THB
4.6506
THB LKR
จันทร์
0.2151
LKR THB
4.6490
THB LKR
อังคาร
0.2156
LKR THB
4.6391
THB LKR
พุธ
0.2165
LKR THB
4.6187
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2159
LKR THB
4.6321
THB LKR
ศุกร์
0.2160
LKR THB
4.6302
THB LKR
อาทิตย์
0.2160
LKR THB
4.6306
THB LKR
จันทร์
0.2160
LKR THB
4.6305
THB LKR
อังคาร
0.2160
LKR THB
4.6300
THB LKR
พุธ
0.2164
LKR THB
4.6221
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2165
LKR THB
4.6196
THB LKR
ศุกร์
0.2164
LKR THB
4.6208
THB LKR
อาทิตย์
0.2166
LKR THB
4.6167
THB LKR
จันทร์
0.2163
LKR THB
4.6238
THB LKR
อังคาร
0.2162
LKR THB
4.6247
THB LKR
พุธ
0.2158
LKR THB
4.6336
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2154
LKR THB
4.6415
THB LKR
ศุกร์
0.2160
LKR THB
4.6298
THB LKR
อาทิตย์
0.2160
LKR THB
4.6298
THB LKR
จันทร์
0.2159
LKR THB
4.6324
THB LKR
อังคาร
0.2166
LKR THB
4.6178
THB LKR
พุธ
0.2159
LKR THB
4.6326
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2155
LKR THB
4.6405
THB LKR
ศุกร์
0.2155
LKR THB
4.6405
THB LKR
อาทิตย์
0.2156
LKR THB
4.6377
THB LKR
จันทร์
0.2155
LKR THB
4.6413
THB LKR
อังคาร
0.2165
LKR THB
4.6183
THB LKR
พุธ
0.2135
LKR THB
4.6837
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2143
LKR THB
4.6664
THB LKR
ศุกร์
0.2137
LKR THB
4.6805
THB LKR
จันทร์
0.2133
LKR THB
4.6883
THB LKR
อังคาร
0.2135
LKR THB
4.6843
THB LKR
พุธ
0.2127
LKR THB
4.7007
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2130
LKR THB
4.6940
THB LKR
ศุกร์
0.2126
LKR THB
4.7032
THB LKR
จันทร์
0.2127
LKR THB
4.7021
THB LKR
อังคาร
0.2121
LKR THB
4.7140
THB LKR
พุธ
0.2115
LKR THB
4.7279
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2124
LKR THB
4.7074
THB LKR
ศุกร์
0.2138
LKR THB
4.6771
THB LKR
จันทร์
0.2126
LKR THB
4.7044
THB LKR
อังคาร
0.2126
LKR THB
4.7039
THB LKR
พุธ
0.2125
LKR THB
4.7052
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2127
LKR THB
4.7012
THB LKR
ศุกร์
0.2130
LKR THB
4.6946
THB LKR
จันทร์
0.2131
LKR THB
4.6918
THB LKR
อังคาร
0.2130
LKR THB
4.6943
THB LKR
พุธ
0.2128
LKR THB
4.6986
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2124
LKR THB
4.7074
THB LKR
ศุกร์
0.2124
LKR THB
4.7082
THB LKR
จันทร์
0.2126
LKR THB
4.7037
THB LKR
อังคาร
0.2139
LKR THB
4.6754
THB LKR
พุธ
0.2140
LKR THB
4.6738
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2138
LKR THB
4.6775
THB LKR
ศุกร์
0.2140
LKR THB
4.6721
THB LKR
จันทร์
0.2140
LKR THB
4.6723
THB LKR
อังคาร
0.2147
LKR THB
4.6570
THB LKR
พุธ
0.2151
LKR THB
4.6498
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2132
LKR THB
4.6915
THB LKR
ศุกร์
0.2126
LKR THB
4.7033
THB LKR