อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง รูปีมอริเชียส และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีมอริเชียส และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 รูปีมอริเชียส แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น รูปีมอริเชียส
ต่ำสุด = 0.8186 (31/12/2562) เฉลี่ย = 0.8740 สูงสุด = 0.9429 (2/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีมอริเชียส และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
0.9410
MUR THB
1.0626
THB MUR
พุธ
0.9429
MUR THB
1.0605
THB MUR
พฤหัสบดี
0.9306
MUR THB
1.0746
THB MUR
ศุกร์
0.9338
MUR THB
1.0708
THB MUR
จันทร์
0.9365
MUR THB
1.0679
THB MUR
อังคาร
0.9354
MUR THB
1.0691
THB MUR
พุธ
0.9343
MUR THB
1.0703
THB MUR
พฤหัสบดี
0.9405
MUR THB
1.0633
THB MUR
ศุกร์
0.9328
MUR THB
1.0720
THB MUR
จันทร์
0.9337
MUR THB
1.0710
THB MUR
อังคาร
0.9333
MUR THB
1.0715
THB MUR
พุธ
0.9287
MUR THB
1.0768
THB MUR
พฤหัสบดี
0.9240
MUR THB
1.0822
THB MUR
ศุกร์
0.9274
MUR THB
1.0782
THB MUR
จันทร์
0.9257
MUR THB
1.0803
THB MUR
อังคาร
0.9275
MUR THB
1.0781
THB MUR
พุธ
0.9242
MUR THB
1.0820
THB MUR
พฤหัสบดี
0.9264
MUR THB
1.0795
THB MUR
ศุกร์
0.9175
MUR THB
1.0900
THB MUR
จันทร์
0.9213
MUR THB
1.0854
THB MUR
อังคาร
0.9188
MUR THB
1.0884
THB MUR
พุธ
0.9132
MUR THB
1.0950
THB MUR
พฤหัสบดี
0.9166
MUR THB
1.0909
THB MUR
ศุกร์
0.9228
MUR THB
1.0837
THB MUR
จันทร์
0.9156
MUR THB
1.0921
THB MUR
อังคาร
0.9136
MUR THB
1.0946
THB MUR
พุธ
0.9119
MUR THB
1.0966
THB MUR
พฤหัสบดี
0.9116
MUR THB
1.0970
THB MUR
ศุกร์
0.9178
MUR THB
1.0896
THB MUR
จันทร์
0.9176
MUR THB
1.0898
THB MUR
อังคาร
0.9083
MUR THB
1.1010
THB MUR
พุธ
0.9109
MUR THB
1.0978
THB MUR
พฤหัสบดี
0.9162
MUR THB
1.0914
THB MUR
ศุกร์
0.9077
MUR THB
1.1017
THB MUR
จันทร์
0.9131
MUR THB
1.0952
THB MUR
อังคาร
0.9112
MUR THB
1.0974
THB MUR
พุธ
0.9051
MUR THB
1.1048
THB MUR
พฤหัสบดี
0.9130
MUR THB
1.0953
THB MUR
ศุกร์
0.9175
MUR THB
1.0899
THB MUR
จันทร์
0.9156
MUR THB
1.0922
THB MUR
อังคาร
0.9154
MUR THB
1.0924
THB MUR
พุธ
0.9184
MUR THB
1.0889
THB MUR
พฤหัสบดี
0.9262
MUR THB
1.0797
THB MUR
ศุกร์
0.9280
MUR THB
1.0776
THB MUR
จันทร์
0.9324
MUR THB
1.0726
THB MUR
อังคาร
0.9227
MUR THB
1.0838
THB MUR
พุธ
0.9197
MUR THB
1.0873
THB MUR
พฤหัสบดี
0.9173
MUR THB
1.0902
THB MUR
ศุกร์
0.9079
MUR THB
1.1015
THB MUR
จันทร์
0.9116
MUR THB
1.0970
THB MUR
อังคาร
0.9044
MUR THB
1.1057
THB MUR
พุธ
0.9074
MUR THB
1.1020
THB MUR
พฤหัสบดี
0.9153
MUR THB
1.0925
THB MUR
ศุกร์
0.9134
MUR THB
1.0948
THB MUR
จันทร์
0.9147
MUR THB
1.0932
THB MUR
อังคาร
0.9145
MUR THB
1.0935
THB MUR
พุธ
0.9176
MUR THB
1.0898
THB MUR
พฤหัสบดี
0.9217
MUR THB
1.0850
THB MUR
ศุกร์
0.9178
MUR THB
1.0896
THB MUR
จันทร์
0.9107
MUR THB
1.0981
THB MUR
อังคาร
0.9130
MUR THB
1.0953
THB MUR
พุธ
0.9148
MUR THB
1.0931
THB MUR
พฤหัสบดี
0.9122
MUR THB
1.0963
THB MUR
ศุกร์
0.9093
MUR THB
1.0997
THB MUR
จันทร์
0.9096
MUR THB
1.0994
THB MUR
อังคาร
0.9108
MUR THB
1.0979
THB MUR
พุธ
0.9119
MUR THB
1.0966
THB MUR
พฤหัสบดี
0.9105
MUR THB
1.0983
THB MUR
ศุกร์
0.9127
MUR THB
1.0957
THB MUR
จันทร์
0.9164
MUR THB
1.0912
THB MUR
อังคาร
0.9129
MUR THB
1.0954
THB MUR
พุธ
0.9106
MUR THB
1.0981
THB MUR
พฤหัสบดี
0.9107
MUR THB
1.0981
THB MUR
ศุกร์
0.9124
MUR THB
1.0960
THB MUR
จันทร์
0.9140
MUR THB
1.0941
THB MUR
อังคาร
0.9143
MUR THB
1.0938
THB MUR
พุธ
0.9156
MUR THB
1.0921
THB MUR
พฤหัสบดี
0.9159
MUR THB
1.0919
THB MUR
ศุกร์
0.9144
MUR THB
1.0936
THB MUR
จันทร์
0.9149
MUR THB
1.0930
THB MUR
อังคาร
0.9153
MUR THB
1.0925
THB MUR
พุธ
0.9187
MUR THB
1.0885
THB MUR
พฤหัสบดี
0.9133
MUR THB
1.0950
THB MUR
ศุกร์
0.9061
MUR THB
1.1037
THB MUR
จันทร์
0.9058
MUR THB
1.1040
THB MUR
อังคาร
0.9113
MUR THB
1.0974
THB MUR
พุธ
0.9167
MUR THB
1.0908
THB MUR
พฤหัสบดี
0.9126
MUR THB
1.0957
THB MUR
ศุกร์
0.9112
MUR THB
1.0975
THB MUR
จันทร์
0.9151
MUR THB
1.0927
THB MUR
อังคาร
0.9101
MUR THB
1.0987
THB MUR
พุธ
0.9094
MUR THB
1.0996
THB MUR
พฤหัสบดี
0.9041
MUR THB
1.1060
THB MUR
ศุกร์
0.9049
MUR THB
1.1051
THB MUR
จันทร์
0.9058
MUR THB
1.1040
THB MUR
อังคาร
0.9003
MUR THB
1.1107
THB MUR
พุธ
0.8962
MUR THB
1.1158
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8965
MUR THB
1.1155
THB MUR
ศุกร์
0.9046
MUR THB
1.1055
THB MUR
จันทร์
0.9004
MUR THB
1.1106
THB MUR
อังคาร
0.9009
MUR THB
1.1099
THB MUR
พุธ
0.9046
MUR THB
1.1055
THB MUR
พฤหัสบดี
0.9034
MUR THB
1.1069
THB MUR
ศุกร์
0.8969
MUR THB
1.1150
THB MUR
จันทร์
0.8968
MUR THB
1.1150
THB MUR
อังคาร
0.8963
MUR THB
1.1157
THB MUR
พุธ
0.8941
MUR THB
1.1184
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8936
MUR THB
1.1191
THB MUR
ศุกร์
0.8890
MUR THB
1.1249
THB MUR
จันทร์
0.8798
MUR THB
1.1366
THB MUR
อังคาร
0.8771
MUR THB
1.1402
THB MUR
พุธ
0.8803
MUR THB
1.1360
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8796
MUR THB
1.1368
THB MUR
ศุกร์
0.8833
MUR THB
1.1322
THB MUR
จันทร์
0.8827
MUR THB
1.1329
THB MUR
อังคาร
0.8807
MUR THB
1.1355
THB MUR
พุธ
0.8811
MUR THB
1.1349
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8801
MUR THB
1.1362
THB MUR
ศุกร์
0.8714
MUR THB
1.1476
THB MUR
จันทร์
0.8752
MUR THB
1.1426
THB MUR
อังคาร
0.8689
MUR THB
1.1509
THB MUR
พุธ
0.8657
MUR THB
1.1551
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8608
MUR THB
1.1617
THB MUR
ศุกร์
0.8605
MUR THB
1.1621
THB MUR
อาทิตย์
0.8607
MUR THB
1.1619
THB MUR
จันทร์
0.8641
MUR THB
1.1572
THB MUR
อังคาร
0.8688
MUR THB
1.1510
THB MUR
พุธ
0.8656
MUR THB
1.1552
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8649
MUR THB
1.1563
THB MUR
ศุกร์
0.8608
MUR THB
1.1617
THB MUR
จันทร์
0.8574
MUR THB
1.1664
THB MUR
พุธ
0.8633
MUR THB
1.1584
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8550
MUR THB
1.1696
THB MUR
ศุกร์
0.8602
MUR THB
1.1625
THB MUR
จันทร์
0.8541
MUR THB
1.1709
THB MUR
อังคาร
0.8552
MUR THB
1.1693
THB MUR
พุธ
0.8575
MUR THB
1.1662
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8540
MUR THB
1.1709
THB MUR
ศุกร์
0.8695
MUR THB
1.1501
THB MUR
จันทร์
0.8618
MUR THB
1.1604
THB MUR
อังคาร
0.8622
MUR THB
1.1598
THB MUR
พุธ
0.8614
MUR THB
1.1609
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8564
MUR THB
1.1677
THB MUR
ศุกร์
0.8552
MUR THB
1.1693
THB MUR
จันทร์
0.8593
MUR THB
1.1637
THB MUR
อังคาร
0.8573
MUR THB
1.1664
THB MUR
พุธ
0.8596
MUR THB
1.1634
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8523
MUR THB
1.1732
THB MUR
ศุกร์
0.8585
MUR THB
1.1648
THB MUR
จันทร์
0.8586
MUR THB
1.1647
THB MUR
อังคาร
0.8572
MUR THB
1.1666
THB MUR
พุธ
0.8496
MUR THB
1.1771
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8519
MUR THB
1.1738
THB MUR
ศุกร์
0.8526
MUR THB
1.1729
THB MUR
จันทร์
0.8594
MUR THB
1.1635
THB MUR
อังคาร
0.8518
MUR THB
1.1739
THB MUR
พุธ
0.8593
MUR THB
1.1638
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8590
MUR THB
1.1642
THB MUR
ศุกร์
0.8581
MUR THB
1.1654
THB MUR
จันทร์
0.8600
MUR THB
1.1629
THB MUR
อังคาร
0.8611
MUR THB
1.1614
THB MUR
พุธ
0.8574
MUR THB
1.1663
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8564
MUR THB
1.1677
THB MUR
ศุกร์
0.8559
MUR THB
1.1684
THB MUR
จันทร์
0.8539
MUR THB
1.1711
THB MUR
อังคาร
0.8536
MUR THB
1.1715
THB MUR
พุธ
0.8545
MUR THB
1.1703
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8521
MUR THB
1.1736
THB MUR
ศุกร์
0.8524
MUR THB
1.1732
THB MUR
จันทร์
0.8489
MUR THB
1.1779
THB MUR
อังคาร
0.8457
MUR THB
1.1825
THB MUR
พุธ
0.8464
MUR THB
1.1814
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8490
MUR THB
1.1779
THB MUR
ศุกร์
0.8470
MUR THB
1.1807
THB MUR
จันทร์
0.8451
MUR THB
1.1833
THB MUR
อังคาร
0.8465
MUR THB
1.1813
THB MUR
พุธ
0.8452
MUR THB
1.1831
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8455
MUR THB
1.1827
THB MUR
ศุกร์
0.8486
MUR THB
1.1784
THB MUR
จันทร์
0.8475
MUR THB
1.1799
THB MUR
อังคาร
0.8467
MUR THB
1.1810
THB MUR
พุธ
0.8439
MUR THB
1.1850
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8394
MUR THB
1.1913
THB MUR
ศุกร์
0.8401
MUR THB
1.1903
THB MUR
จันทร์
0.8415
MUR THB
1.1884
THB MUR
อังคาร
0.8423
MUR THB
1.1873
THB MUR
พุธ
0.8434
MUR THB
1.1856
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8420
MUR THB
1.1876
THB MUR
ศุกร์
0.8402
MUR THB
1.1902
THB MUR
จันทร์
0.8393
MUR THB
1.1914
THB MUR
อังคาร
0.8400
MUR THB
1.1905
THB MUR
พุธ
0.8409
MUR THB
1.1893
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8444
MUR THB
1.1843
THB MUR
ศุกร์
0.8402
MUR THB
1.1902
THB MUR
จันทร์
0.8385
MUR THB
1.1926
THB MUR
อังคาร
0.8382
MUR THB
1.1930
THB MUR
พุธ
0.8405
MUR THB
1.1898
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8378
MUR THB
1.1937
THB MUR
ศุกร์
0.8359
MUR THB
1.1963
THB MUR
จันทร์
0.8364
MUR THB
1.1956
THB MUR
อังคาร
0.8320
MUR THB
1.2019
THB MUR
พุธ
0.8310
MUR THB
1.2033
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8340
MUR THB
1.1990
THB MUR
ศุกร์
0.8332
MUR THB
1.2002
THB MUR
จันทร์
0.8351
MUR THB
1.1974
THB MUR
อังคาร
0.8343
MUR THB
1.1986
THB MUR
พุธ
0.8342
MUR THB
1.1988
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8330
MUR THB
1.2005
THB MUR
ศุกร์
0.8330
MUR THB
1.2005
THB MUR
จันทร์
0.8330
MUR THB
1.2005
THB MUR
อังคาร
0.8346
MUR THB
1.1982
THB MUR
พุธ
0.8342
MUR THB
1.1987
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8333
MUR THB
1.2001
THB MUR
ศุกร์
0.8299
MUR THB
1.2050
THB MUR
จันทร์
0.8297
MUR THB
1.2052
THB MUR
อังคาร
0.8297
MUR THB
1.2052
THB MUR
พุธ
0.8312
MUR THB
1.2031
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8320
MUR THB
1.2019
THB MUR
ศุกร์
0.8319
MUR THB
1.2021
THB MUR
จันทร์
0.8426
MUR THB
1.1868
THB MUR
อังคาร
0.8308
MUR THB
1.2036
THB MUR
พุธ
0.8318
MUR THB
1.2023
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8332
MUR THB
1.2002
THB MUR
ศุกร์
0.8344
MUR THB
1.1985
THB MUR
จันทร์
0.8321
MUR THB
1.2017
THB MUR
อังคาร
0.8314
MUR THB
1.2028
THB MUR
พุธ
0.8265
MUR THB
1.2099
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8241
MUR THB
1.2135
THB MUR
ศุกร์
0.8265
MUR THB
1.2099
THB MUR
จันทร์
0.8276
MUR THB
1.2083
THB MUR
อังคาร
0.8276
MUR THB
1.2084
THB MUR
พุธ
0.8259
MUR THB
1.2107
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8275
MUR THB
1.2085
THB MUR
ศุกร์
0.8248
MUR THB
1.2125
THB MUR
จันทร์
0.8245
MUR THB
1.2128
THB MUR
อังคาร
0.8241
MUR THB
1.2134
THB MUR
พุธ
0.8238
MUR THB
1.2139
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8246
MUR THB
1.2127
THB MUR
ศุกร์
0.8241
MUR THB
1.2135
THB MUR
จันทร์
0.8262
MUR THB
1.2104
THB MUR
อังคาร
0.8276
MUR THB
1.2084
THB MUR
พุธ
0.8243
MUR THB
1.2131
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8301
MUR THB
1.2046
THB MUR
ศุกร์
0.8264
MUR THB
1.2101
THB MUR
จันทร์
0.8281
MUR THB
1.2076
THB MUR
อังคาร
0.8272
MUR THB
1.2089
THB MUR
พุธ
0.8275
MUR THB
1.2084
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8253
MUR THB
1.2117
THB MUR
ศุกร์
0.8251
MUR THB
1.2120
THB MUR
จันทร์
0.8271
MUR THB
1.2091
THB MUR
อังคาร
0.8261
MUR THB
1.2105
THB MUR
พุธ
0.8255
MUR THB
1.2113
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8255
MUR THB
1.2114
THB MUR
ศุกร์
0.8246
MUR THB
1.2128
THB MUR
จันทร์
0.8230
MUR THB
1.2150
THB MUR
อังคาร
0.8228
MUR THB
1.2153
THB MUR
พุธ
0.8227
MUR THB
1.2155
THB MUR
พฤหัสบดี
0.8229
MUR THB
1.2153
THB MUR
ศุกร์
0.8239
MUR THB
1.2138
THB MUR
จันทร์
0.8213
MUR THB
1.2176
THB MUR
อังคาร
0.8186
MUR THB
1.2216
THB MUR