อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง ริงกิตมาเลเซีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ริงกิตมาเลเซีย และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 ริงกิตมาเลเซีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ริงกิตมาเลเซีย
ต่ำสุด = 7.7841 (1/10/2561) เฉลี่ย = 8.0126 สูงสุด = 8.2649 (11/7/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ริงกิตมาเลเซีย และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
8.0022
MYR THB
0.1250
THB MYR
อังคาร
7.9947
MYR THB
0.1251
THB MYR
พุธ
8.0529
MYR THB
0.1242
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0344
MYR THB
0.1245
THB MYR
ศุกร์
8.0630
MYR THB
0.1240
THB MYR
จันทร์
8.0646
MYR THB
0.1240
THB MYR
อังคาร
8.0464
MYR THB
0.1243
THB MYR
พุธ
8.0293
MYR THB
0.1245
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0312
MYR THB
0.1245
THB MYR
ศุกร์
8.0418
MYR THB
0.1244
THB MYR
จันทร์
8.0713
MYR THB
0.1239
THB MYR
อังคาร
8.0672
MYR THB
0.1240
THB MYR
พุธ
8.0911
MYR THB
0.1236
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0671
MYR THB
0.1240
THB MYR
ศุกร์
8.0863
MYR THB
0.1237
THB MYR
จันทร์
8.0887
MYR THB
0.1236
THB MYR
อังคาร
8.0992
MYR THB
0.1235
THB MYR
พุธ
8.0823
MYR THB
0.1237
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0559
MYR THB
0.1241
THB MYR
ศุกร์
8.0815
MYR THB
0.1237
THB MYR
จันทร์
8.0920
MYR THB
0.1236
THB MYR
อังคาร
8.0735
MYR THB
0.1239
THB MYR
พุธ
8.0287
MYR THB
0.1246
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0390
MYR THB
0.1244
THB MYR
ศุกร์
8.0711
MYR THB
0.1239
THB MYR
จันทร์
8.0852
MYR THB
0.1237
THB MYR
อังคาร
8.0602
MYR THB
0.1241
THB MYR
พุธ
8.0521
MYR THB
0.1242
THB MYR
พฤหัสบดี
8.1049
MYR THB
0.1234
THB MYR
ศุกร์
8.0859
MYR THB
0.1237
THB MYR
จันทร์
7.9939
MYR THB
0.1251
THB MYR
อังคาร
8.0158
MYR THB
0.1248
THB MYR
พุธ
7.9898
MYR THB
0.1252
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0334
MYR THB
0.1245
THB MYR
ศุกร์
8.0208
MYR THB
0.1247
THB MYR
จันทร์
8.0543
MYR THB
0.1242
THB MYR
อังคาร
8.0801
MYR THB
0.1238
THB MYR
พุธ
8.0660
MYR THB
0.1240
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0674
MYR THB
0.1240
THB MYR
ศุกร์
8.0427
MYR THB
0.1243
THB MYR
จันทร์
8.0180
MYR THB
0.1247
THB MYR
อังคาร
8.0051
MYR THB
0.1249
THB MYR
พุธ
8.0178
MYR THB
0.1247
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0209
MYR THB
0.1247
THB MYR
ศุกร์
8.0383
MYR THB
0.1244
THB MYR
จันทร์
8.0563
MYR THB
0.1241
THB MYR
อังคาร
8.0317
MYR THB
0.1245
THB MYR
พุธ
8.0323
MYR THB
0.1245
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0138
MYR THB
0.1248
THB MYR
ศุกร์
8.0128
MYR THB
0.1248
THB MYR
จันทร์
8.0082
MYR THB
0.1249
THB MYR
อังคาร
7.9995
MYR THB
0.1250
THB MYR
พุธ
7.9831
MYR THB
0.1253
THB MYR
พฤหัสบดี
7.9617
MYR THB
0.1256
THB MYR
ศุกร์
7.9628
MYR THB
0.1256
THB MYR
จันทร์
7.9688
MYR THB
0.1255
THB MYR
อังคาร
7.9638
MYR THB
0.1256
THB MYR
พุธ
7.9556
MYR THB
0.1257
THB MYR
พฤหัสบดี
7.9800
MYR THB
0.1253
THB MYR
ศุกร์
7.9765
MYR THB
0.1254
THB MYR
จันทร์
7.9821
MYR THB
0.1253
THB MYR
อังคาร
8.0356
MYR THB
0.1244
THB MYR
พุธ
8.0913
MYR THB
0.1236
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0734
MYR THB
0.1239
THB MYR
ศุกร์
8.0813
MYR THB
0.1237
THB MYR
จันทร์
8.0762
MYR THB
0.1238
THB MYR
อังคาร
8.0703
MYR THB
0.1239
THB MYR
พุธ
8.0630
MYR THB
0.1240
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0728
MYR THB
0.1239
THB MYR
ศุกร์
8.0837
MYR THB
0.1237
THB MYR
จันทร์
8.0922
MYR THB
0.1236
THB MYR
อังคาร
8.0796
MYR THB
0.1238
THB MYR
พุธ
8.0537
MYR THB
0.1242
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0433
MYR THB
0.1243
THB MYR
ศุกร์
8.0366
MYR THB
0.1244
THB MYR
จันทร์
8.0324
MYR THB
0.1245
THB MYR
อังคาร
8.0251
MYR THB
0.1246
THB MYR
พุธ
8.0294
MYR THB
0.1245
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0242
MYR THB
0.1246
THB MYR
ศุกร์
8.0297
MYR THB
0.1245
THB MYR
จันทร์
8.0740
MYR THB
0.1239
THB MYR
อังคาร
8.0583
MYR THB
0.1241
THB MYR
พุธ
8.0686
MYR THB
0.1239
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0582
MYR THB
0.1241
THB MYR
ศุกร์
8.0597
MYR THB
0.1241
THB MYR
จันทร์
8.0479
MYR THB
0.1243
THB MYR
อังคาร
8.0579
MYR THB
0.1241
THB MYR
พุธ
8.0779
MYR THB
0.1238
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0501
MYR THB
0.1242
THB MYR
ศุกร์
8.0447
MYR THB
0.1243
THB MYR
จันทร์
8.0842
MYR THB
0.1237
THB MYR
อังคาร
8.0694
MYR THB
0.1239
THB MYR
พุธ
8.0451
MYR THB
0.1243
THB MYR
พฤหัสบดี
7.9329
MYR THB
0.1261
THB MYR
ศุกร์
8.0960
MYR THB
0.1235
THB MYR
จันทร์
8.0558
MYR THB
0.1241
THB MYR
อังคาร
8.0774
MYR THB
0.1238
THB MYR
พุธ
8.0865
MYR THB
0.1237
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0821
MYR THB
0.1237
THB MYR
ศุกร์
8.0850
MYR THB
0.1237
THB MYR
จันทร์
8.1081
MYR THB
0.1233
THB MYR
อังคาร
8.0751
MYR THB
0.1238
THB MYR
พุธ
8.0754
MYR THB
0.1238
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0632
MYR THB
0.1240
THB MYR
ศุกร์
8.0213
MYR THB
0.1247
THB MYR
จันทร์
8.0172
MYR THB
0.1247
THB MYR
อังคาร
8.0572
MYR THB
0.1241
THB MYR
พุธ
8.0440
MYR THB
0.1243
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0408
MYR THB
0.1244
THB MYR
ศุกร์
8.0371
MYR THB
0.1244
THB MYR
อาทิตย์
8.0560
MYR THB
0.1241
THB MYR
จันทร์
8.0518
MYR THB
0.1242
THB MYR
อังคาร
8.0406
MYR THB
0.1244
THB MYR
พุธ
8.0141
MYR THB
0.1248
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0314
MYR THB
0.1245
THB MYR
ศุกร์
8.0486
MYR THB
0.1242
THB MYR
อาทิตย์
8.0228
MYR THB
0.1246
THB MYR
จันทร์
8.0355
MYR THB
0.1244
THB MYR
อังคาร
8.0450
MYR THB
0.1243
THB MYR
พุธ
8.0450
MYR THB
0.1243
THB MYR
พฤหัสบดี
8.0692
MYR THB
0.1239
THB MYR
ศุกร์
8.1369
MYR THB
0.1229
THB MYR
อาทิตย์
8.1510
MYR THB
0.1227
THB MYR
จันทร์
8.1884
MYR THB
0.1221
THB MYR
อังคาร
8.1998
MYR THB
0.1220
THB MYR
พุธ
8.1569
MYR THB
0.1226
THB MYR
พฤหัสบดี
8.2198
MYR THB
0.1217
THB MYR
ศุกร์
8.2194
MYR THB
0.1217
THB MYR
จันทร์
8.2190
MYR THB
0.1217
THB MYR
อังคาร
8.2016
MYR THB
0.1219
THB MYR
พุธ
8.1864
MYR THB
0.1222
THB MYR
พฤหัสบดี
8.1873
MYR THB
0.1221
THB MYR
ศุกร์
8.2061
MYR THB
0.1219
THB MYR
จันทร์
8.2005
MYR THB
0.1219
THB MYR
อังคาร
8.2006
MYR THB
0.1219
THB MYR
พุธ
8.1800
MYR THB
0.1222
THB MYR
พฤหัสบดี
8.1971
MYR THB
0.1220
THB MYR
ศุกร์
8.2082
MYR THB
0.1218
THB MYR
จันทร์
8.2081
MYR THB
0.1218
THB MYR
อังคาร
8.2070
MYR THB
0.1218
THB MYR
พุธ
8.2649
MYR THB
0.1210
THB MYR
พฤหัสบดี
8.2285
MYR THB
0.1215
THB MYR
ศุกร์
8.2373
MYR THB
0.1214
THB MYR
จันทร์
8.2242
MYR THB
0.1216
THB MYR
อังคาร
8.2442
MYR THB
0.1213
THB MYR
พุธ
8.2234
MYR THB
0.1216
THB MYR
พฤหัสบดี
8.2260
MYR THB
0.1216
THB MYR
ศุกร์
8.2247
MYR THB
0.1216
THB MYR
จันทร์
8.2151
MYR THB
0.1217
THB MYR
อังคาร
8.2251
MYR THB
0.1216
THB MYR
พุธ
8.2073
MYR THB
0.1218
THB MYR
พฤหัสบดี
8.1986
MYR THB
0.1220
THB MYR
ศุกร์
8.2182
MYR THB
0.1217
THB MYR
จันทร์
8.2166
MYR THB
0.1217
THB MYR
อังคาร
8.1845
MYR THB
0.1222
THB MYR
พุธ
8.2057
MYR THB
0.1219
THB MYR
พฤหัสบดี
8.1657
MYR THB
0.1225
THB MYR
ศุกร์
8.1693
MYR THB
0.1224
THB MYR
จันทร์
8.1603
MYR THB
0.1225
THB MYR
อังคาร
8.1629
MYR THB
0.1225
THB MYR
พุธ
8.1436
MYR THB
0.1228
THB MYR
พฤหัสบดี
8.1486
MYR THB
0.1227
THB MYR
ศุกร์
8.1454
MYR THB
0.1228
THB MYR
จันทร์
8.1566
MYR THB
0.1226
THB MYR
อังคาร
8.1260
MYR THB
0.1231
THB MYR
พุธ
8.1230
MYR THB
0.1231
THB MYR
พฤหัสบดี
8.1124
MYR THB
0.1233
THB MYR
ศุกร์
8.0954
MYR THB
0.1235
THB MYR
จันทร์
8.0859
MYR THB
0.1237
THB MYR
อังคาร
8.0008
MYR THB
0.1250
THB MYR
พุธ
7.9862
MYR THB
0.1252
THB MYR
พฤหัสบดี
7.9937
MYR THB
0.1251
THB MYR
ศุกร์
7.9686
MYR THB
0.1255
THB MYR
จันทร์
7.9491
MYR THB
0.1258
THB MYR
อังคาร
7.9474
MYR THB
0.1258
THB MYR
พุธ
7.9723
MYR THB
0.1254
THB MYR
พฤหัสบดี
7.9263
MYR THB
0.1262
THB MYR
ศุกร์
7.9548
MYR THB
0.1257
THB MYR
จันทร์
7.9314
MYR THB
0.1261
THB MYR
อังคาร
7.9191
MYR THB
0.1263
THB MYR
พุธ
7.9269
MYR THB
0.1262
THB MYR
พฤหัสบดี
7.9162
MYR THB
0.1263
THB MYR
ศุกร์
7.9105
MYR THB
0.1264
THB MYR
จันทร์
7.9219
MYR THB
0.1262
THB MYR
อังคาร
7.9012
MYR THB
0.1266
THB MYR
พุธ
7.9029
MYR THB
0.1265
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8748
MYR THB
0.1270
THB MYR
ศุกร์
7.8667
MYR THB
0.1271
THB MYR
จันทร์
7.8973
MYR THB
0.1266
THB MYR
อังคาร
7.8729
MYR THB
0.1270
THB MYR
พุธ
7.8595
MYR THB
0.1272
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8282
MYR THB
0.1277
THB MYR
ศุกร์
7.8405
MYR THB
0.1275
THB MYR
จันทร์
7.8493
MYR THB
0.1274
THB MYR
อังคาร
7.8502
MYR THB
0.1274
THB MYR
ศุกร์
7.8245
MYR THB
0.1278
THB MYR
จันทร์
7.7841
MYR THB
0.1285
THB MYR
อังคาร
7.8116
MYR THB
0.1280
THB MYR
พุธ
7.8129
MYR THB
0.1280
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8685
MYR THB
0.1271
THB MYR
ศุกร์
7.9174
MYR THB
0.1263
THB MYR
จันทร์
7.9455
MYR THB
0.1259
THB MYR
อังคาร
7.9234
MYR THB
0.1262
THB MYR
พุธ
7.9222
MYR THB
0.1262
THB MYR
พฤหัสบดี
7.9045
MYR THB
0.1265
THB MYR
ศุกร์
7.8796
MYR THB
0.1269
THB MYR
จันทร์
7.8717
MYR THB
0.1270
THB MYR
อังคาร
7.8683
MYR THB
0.1271
THB MYR
พุธ
7.8323
MYR THB
0.1277
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8489
MYR THB
0.1274
THB MYR
ศุกร์
7.8423
MYR THB
0.1275
THB MYR
จันทร์
7.8459
MYR THB
0.1275
THB MYR
อังคาร
7.8948
MYR THB
0.1267
THB MYR
พุธ
7.8843
MYR THB
0.1268
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8985
MYR THB
0.1266
THB MYR
ศุกร์
7.9195
MYR THB
0.1263
THB MYR
จันทร์
7.9451
MYR THB
0.1259
THB MYR
อังคาร
7.9497
MYR THB
0.1258
THB MYR
พุธ
7.9550
MYR THB
0.1257
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8885
MYR THB
0.1268
THB MYR
ศุกร์
7.8874
MYR THB
0.1268
THB MYR
จันทร์
7.9050
MYR THB
0.1265
THB MYR
อังคาร
7.8913
MYR THB
0.1267
THB MYR
พุธ
7.8921
MYR THB
0.1267
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8932
MYR THB
0.1267
THB MYR
ศุกร์
7.9086
MYR THB
0.1264
THB MYR
จันทร์
7.9140
MYR THB
0.1264
THB MYR
อังคาร
7.8640
MYR THB
0.1272
THB MYR
พุธ
7.8481
MYR THB
0.1274
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8488
MYR THB
0.1274
THB MYR
ศุกร์
7.8692
MYR THB
0.1271
THB MYR
จันทร์
7.8712
MYR THB
0.1270
THB MYR
อังคาร
7.8620
MYR THB
0.1272
THB MYR
พุธ
7.8538
MYR THB
0.1273
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8967
MYR THB
0.1266
THB MYR
ศุกร์
7.8670
MYR THB
0.1271
THB MYR
จันทร์
7.8798
MYR THB
0.1269
THB MYR
อังคาร
7.8784
MYR THB
0.1269
THB MYR
พุธ
7.8737
MYR THB
0.1270
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8642
MYR THB
0.1272
THB MYR
ศุกร์
7.8529
MYR THB
0.1273
THB MYR
จันทร์
7.8610
MYR THB
0.1272
THB MYR
อังคาร
7.8800
MYR THB
0.1269
THB MYR
พุธ
7.8715
MYR THB
0.1270
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8860
MYR THB
0.1268
THB MYR
ศุกร์
7.8871
MYR THB
0.1268
THB MYR
จันทร์
7.8764
MYR THB
0.1270
THB MYR
อังคาร
7.8584
MYR THB
0.1273
THB MYR
พุธ
7.8355
MYR THB
0.1276
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8159
MYR THB
0.1279
THB MYR
ศุกร์
7.8365
MYR THB
0.1276
THB MYR
จันทร์
7.8355
MYR THB
0.1276
THB MYR
อังคาร
7.8422
MYR THB
0.1275
THB MYR
พุธ
7.7983
MYR THB
0.1282
THB MYR
พฤหัสบดี
7.8220
MYR THB
0.1278
THB MYR
ศุกร์
7.8188
MYR THB
0.1279
THB MYR
จันทร์
7.7930
MYR THB
0.1283
THB MYR
อังคาร
7.8014
MYR THB
0.1282
THB MYR
พุธ
7.7962
MYR THB
0.1283
THB MYR
พฤหัสบดี
7.7937
MYR THB
0.1283
THB MYR
ศุกร์
7.7938
MYR THB
0.1283
THB MYR
จันทร์
7.8447
MYR THB
0.1275
THB MYR