อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง มานัตเติร์กเมนิสถาน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง มานัตเติร์กเมนิสถาน และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 มานัตเติร์กเมนิสถาน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น มานัตเติร์กเมนิสถาน
ต่ำสุด = 8.5084 (15/2/2564) เฉลี่ย = 8.9841 สูงสุด = 9.8934 (17/8/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง มานัตเติร์กเมนิสถาน และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
8.6025
TMT THB
0.1162
THB TMT
จันทร์
8.5403
TMT THB
0.1171
THB TMT
อังคาร
8.5322
TMT THB
0.1172
THB TMT
พุธ
8.5352
TMT THB
0.1172
THB TMT
พฤหัสบดี
8.5597
TMT THB
0.1168
THB TMT
ศุกร์
8.5640
TMT THB
0.1168
THB TMT
จันทร์
8.6056
TMT THB
0.1162
THB TMT
อังคาร
8.5902
TMT THB
0.1164
THB TMT
พุธ
8.5841
TMT THB
0.1165
THB TMT
พฤหัสบดี
8.5433
TMT THB
0.1171
THB TMT
ศุกร์
8.5814
TMT THB
0.1165
THB TMT
จันทร์
8.5976
TMT THB
0.1163
THB TMT
อังคาร
8.5776
TMT THB
0.1166
THB TMT
พุธ
8.5367
TMT THB
0.1171
THB TMT
พฤหัสบดี
8.5277
TMT THB
0.1173
THB TMT
ศุกร์
8.5685
TMT THB
0.1167
THB TMT
จันทร์
8.5348
TMT THB
0.1172
THB TMT
อังคาร
8.5670
TMT THB
0.1167
THB TMT
พุธ
8.5434
TMT THB
0.1170
THB TMT
พฤหัสบดี
8.5530
TMT THB
0.1169
THB TMT
ศุกร์
8.5421
TMT THB
0.1171
THB TMT
จันทร์
8.5391
TMT THB
0.1171
THB TMT
อังคาร
8.5692
TMT THB
0.1167
THB TMT
พุธ
8.5580
TMT THB
0.1168
THB TMT
พฤหัสบดี
8.5895
TMT THB
0.1164
THB TMT
ศุกร์
8.5722
TMT THB
0.1167
THB TMT
จันทร์
8.5535
TMT THB
0.1169
THB TMT
อังคาร
8.5341
TMT THB
0.1172
THB TMT
พุธ
8.5479
TMT THB
0.1170
THB TMT
พฤหัสบดี
8.5116
TMT THB
0.1175
THB TMT
ศุกร์
8.5332
TMT THB
0.1172
THB TMT
จันทร์
8.5084
TMT THB
0.1175
THB TMT
อังคาร
8.5110
TMT THB
0.1175
THB TMT
พุธ
8.5518
TMT THB
0.1169
THB TMT
พฤหัสบดี
8.5504
TMT THB
0.1170
THB TMT
ศุกร์
8.5631
TMT THB
0.1168
THB TMT
จันทร์
8.5799
TMT THB
0.1166
THB TMT
อังคาร
8.5818
TMT THB
0.1165
THB TMT
พุธ
8.5545
TMT THB
0.1169
THB TMT
พฤหัสบดี
8.5812
TMT THB
0.1165
THB TMT
ศุกร์
8.6530
TMT THB
0.1156
THB TMT
จันทร์
8.6007
TMT THB
0.1163
THB TMT
อังคาร
8.6526
TMT THB
0.1156
THB TMT
พุธ
8.6592
TMT THB
0.1155
THB TMT
พฤหัสบดี
8.6477
TMT THB
0.1156
THB TMT
ศุกร์
8.6912
TMT THB
0.1151
THB TMT
จันทร์
8.7680
TMT THB
0.1141
THB TMT
อังคาร
8.7838
TMT THB
0.1138
THB TMT
พุธ
8.9689
TMT THB
0.1115
THB TMT
พฤหัสบดี
8.7023
TMT THB
0.1149
THB TMT
ศุกร์
8.7927
TMT THB
0.1137
THB TMT
จันทร์
8.7552
TMT THB
0.1142
THB TMT
อังคาร
8.7867
TMT THB
0.1138
THB TMT
พุธ
8.7710
TMT THB
0.1140
THB TMT
พฤหัสบดี
8.8035
TMT THB
0.1136
THB TMT
ศุกร์
8.7848
TMT THB
0.1138
THB TMT
จันทร์
8.8286
TMT THB
0.1133
THB TMT
อังคาร
8.8267
TMT THB
0.1133
THB TMT
พุธ
8.8396
TMT THB
0.1131
THB TMT
พฤหัสบดี
9.2507
TMT THB
0.1081
THB TMT
ศุกร์
8.8845
TMT THB
0.1126
THB TMT
จันทร์
8.8830
TMT THB
0.1126
THB TMT
อังคาร
8.9050
TMT THB
0.1123
THB TMT
พุธ
8.9058
TMT THB
0.1123
THB TMT
พฤหัสบดี
8.9236
TMT THB
0.1121
THB TMT
ศุกร์
8.9158
TMT THB
0.1122
THB TMT
จันทร์
8.9424
TMT THB
0.1118
THB TMT
อังคาร
8.9434
TMT THB
0.1118
THB TMT
จันทร์
9.0034
TMT THB
0.1111
THB TMT
อังคาร
8.9979
TMT THB
0.1111
THB TMT
พุธ
8.9668
TMT THB
0.1115
THB TMT
พฤหัสบดี
8.9123
TMT THB
0.1122
THB TMT
ศุกร์
8.9195
TMT THB
0.1121
THB TMT
จันทร์
8.8883
TMT THB
0.1125
THB TMT
อังคาร
8.9341
TMT THB
0.1119
THB TMT
พุธ
8.9570
TMT THB
0.1116
THB TMT
พฤหัสบดี
8.9246
TMT THB
0.1121
THB TMT
ศุกร์
8.9659
TMT THB
0.1115
THB TMT
จันทร์
8.9520
TMT THB
0.1117
THB TMT
อังคาร
8.9665
TMT THB
0.1115
THB TMT
พุธ
8.9613
TMT THB
0.1116
THB TMT
พฤหัสบดี
8.8911
TMT THB
0.1125
THB TMT
ศุกร์
8.8798
TMT THB
0.1126
THB TMT
จันทร์
8.8859
TMT THB
0.1125
THB TMT
อังคาร
8.9040
TMT THB
0.1123
THB TMT
พุธ
8.8638
TMT THB
0.1128
THB TMT
พฤหัสบดี
8.9268
TMT THB
0.1120
THB TMT
ศุกร์
8.9037
TMT THB
0.1123
THB TMT
จันทร์
8.8561
TMT THB
0.1129
THB TMT
อังคาร
8.8541
TMT THB
0.1129
THB TMT
พุธ
8.9226
TMT THB
0.1121
THB TMT
พฤหัสบดี
8.9590
TMT THB
0.1116
THB TMT
ศุกร์
8.9306
TMT THB
0.1120
THB TMT
จันทร์
8.9766
TMT THB
0.1114
THB TMT
อังคาร
8.9648
TMT THB
0.1115
THB TMT
พุธ
8.9830
TMT THB
0.1113
THB TMT
พฤหัสบดี
8.9674
TMT THB
0.1115
THB TMT
ศุกร์
8.9433
TMT THB
0.1118
THB TMT
จันทร์
8.9479
TMT THB
0.1118
THB TMT
อังคาร
8.9406
TMT THB
0.1118
THB TMT
พุธ
8.9288
TMT THB
0.1120
THB TMT
พฤหัสบดี
8.9168
TMT THB
0.1121
THB TMT
ศุกร์
8.9323
TMT THB
0.1120
THB TMT
จันทร์
8.8847
TMT THB
0.1126
THB TMT
อังคาร
8.8790
TMT THB
0.1126
THB TMT
พุธ
8.8799
TMT THB
0.1126
THB TMT
พฤหัสบดี
8.8967
TMT THB
0.1124
THB TMT
ศุกร์
8.9357
TMT THB
0.1119
THB TMT
จันทร์
8.8855
TMT THB
0.1125
THB TMT
อังคาร
8.8868
TMT THB
0.1125
THB TMT
พุธ
8.9037
TMT THB
0.1123
THB TMT
พฤหัสบดี
8.8808
TMT THB
0.1126
THB TMT
ศุกร์
8.8990
TMT THB
0.1124
THB TMT
จันทร์
8.8656
TMT THB
0.1128
THB TMT
อังคาร
8.8920
TMT THB
0.1125
THB TMT
พุธ
8.9046
TMT THB
0.1123
THB TMT
พฤหัสบดี
8.9745
TMT THB
0.1114
THB TMT
ศุกร์
8.9570
TMT THB
0.1116
THB TMT
จันทร์
9.0051
TMT THB
0.1110
THB TMT
อังคาร
9.0436
TMT THB
0.1106
THB TMT
พุธ
9.0995
TMT THB
0.1099
THB TMT
พฤหัสบดี
9.0706
TMT THB
0.1102
THB TMT
ศุกร์
9.0813
TMT THB
0.1101
THB TMT
จันทร์
9.0981
TMT THB
0.1099
THB TMT
อังคาร
9.1615
TMT THB
0.1092
THB TMT
พุธ
9.1557
TMT THB
0.1092
THB TMT
พฤหัสบดี
9.1339
TMT THB
0.1095
THB TMT
ศุกร์
9.1707
TMT THB
0.1090
THB TMT
จันทร์
9.1498
TMT THB
0.1093
THB TMT
อังคาร
9.1467
TMT THB
0.1093
THB TMT
พุธ
9.2158
TMT THB
0.1085
THB TMT
พฤหัสบดี
9.2795
TMT THB
0.1078
THB TMT
ศุกร์
9.2642
TMT THB
0.1079
THB TMT
จันทร์
9.3101
TMT THB
0.1074
THB TMT
อังคาร
9.2899
TMT THB
0.1076
THB TMT
พุธ
9.3088
TMT THB
0.1074
THB TMT
พฤหัสบดี
9.3332
TMT THB
0.1071
THB TMT
ศุกร์
9.3560
TMT THB
0.1069
THB TMT
จันทร์
9.3593
TMT THB
0.1068
THB TMT
อังคาร
9.6579
TMT THB
0.1035
THB TMT
พุธ
9.6458
TMT THB
0.1037
THB TMT
พฤหัสบดี
9.3886
TMT THB
0.1065
THB TMT
ศุกร์
9.4098
TMT THB
0.1063
THB TMT
จันทร์
9.4174
TMT THB
0.1062
THB TMT
อังคาร
9.4137
TMT THB
0.1062
THB TMT
พุธ
9.3877
TMT THB
0.1065
THB TMT
พฤหัสบดี
9.3654
TMT THB
0.1068
THB TMT
ศุกร์
9.3604
TMT THB
0.1068
THB TMT
จันทร์
9.4018
TMT THB
0.1064
THB TMT
พุธ
9.4358
TMT THB
0.1060
THB TMT
พฤหัสบดี
9.4922
TMT THB
0.1053
THB TMT
ศุกร์
9.5034
TMT THB
0.1052
THB TMT
จันทร์
9.5397
TMT THB
0.1048
THB TMT
อังคาร
9.5382
TMT THB
0.1048
THB TMT
พุธ
9.5125
TMT THB
0.1051
THB TMT
พฤหัสบดี
9.4286
TMT THB
0.1061
THB TMT
ศุกร์
9.5124
TMT THB
0.1051
THB TMT
อังคาร
9.8934
TMT THB
0.1011
THB TMT
พุธ
9.4945
TMT THB
0.1053
THB TMT
พฤหัสบดี
9.5249
TMT THB
0.1050
THB TMT
ศุกร์
9.5353
TMT THB
0.1049
THB TMT
จันทร์
9.5264
TMT THB
0.1050
THB TMT
อังคาร
9.3788
TMT THB
0.1066
THB TMT
พุธ
9.3478
TMT THB
0.1070
THB TMT
พฤหัสบดี
9.3510
TMT THB
0.1069
THB TMT
ศุกร์
9.2993
TMT THB
0.1075
THB TMT
อังคาร
9.1872
TMT THB
0.1088
THB TMT
พุธ
9.2158
TMT THB
0.1085
THB TMT
พฤหัสบดี
9.2449
TMT THB
0.1082
THB TMT
ศุกร์
9.2875
TMT THB
0.1077
THB TMT
จันทร์
9.2389
TMT THB
0.1082
THB TMT
พุธ
9.3351
TMT THB
0.1071
THB TMT
พฤหัสบดี
9.3194
TMT THB
0.1073
THB TMT
ศุกร์
9.3077
TMT THB
0.1074
THB TMT
อังคาร
9.4136
TMT THB
0.1062
THB TMT
พุธ
9.3621
TMT THB
0.1068
THB TMT
พฤหัสบดี
9.4418
TMT THB
0.1059
THB TMT
ศุกร์
9.4701
TMT THB
0.1056
THB TMT
จันทร์
9.5257
TMT THB
0.1050
THB TMT
อังคาร
9.5047
TMT THB
0.1052
THB TMT
พุธ
9.5555
TMT THB
0.1047
THB TMT
พฤหัสบดี
9.4668
TMT THB
0.1056
THB TMT
ศุกร์
9.5144
TMT THB
0.1051
THB TMT
จันทร์
9.5916
TMT THB
0.1043
THB TMT