อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง มานัตเติร์กเมนิสถาน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง มานัตเติร์กเมนิสถาน และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 มานัตเติร์กเมนิสถาน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น มานัตเติร์กเมนิสถาน
ต่ำสุด = 8.8921 (27/3/2561) เฉลี่ย = 9.2356 สูงสุด = 9.5612 (24/7/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง มานัตเติร์กเมนิสถาน และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
9.2857
TMT THB
0.1077
THB TMT
อังคาร
9.2795
TMT THB
0.1078
THB TMT
พุธ
9.2537
TMT THB
0.1081
THB TMT
พฤหัสบดี
9.2114
TMT THB
0.1086
THB TMT
ศุกร์
9.2042
TMT THB
0.1086
THB TMT
จันทร์
9.1971
TMT THB
0.1087
THB TMT
อังคาร
9.2109
TMT THB
0.1086
THB TMT
พุธ
9.2013
TMT THB
0.1087
THB TMT
พฤหัสบดี
9.1571
TMT THB
0.1092
THB TMT
ศุกร์
9.1286
TMT THB
0.1095
THB TMT
จันทร์
9.1293
TMT THB
0.1095
THB TMT
อังคาร
9.1257
TMT THB
0.1096
THB TMT
พุธ
9.1393
TMT THB
0.1094
THB TMT
พฤหัสบดี
9.1193
TMT THB
0.1097
THB TMT
ศุกร์
9.0979
TMT THB
0.1099
THB TMT
จันทร์
9.1114
TMT THB
0.1098
THB TMT
อังคาร
9.0943
TMT THB
0.1100
THB TMT
พุธ
9.0571
TMT THB
0.1104
THB TMT
พฤหัสบดี
8.9693
TMT THB
0.1115
THB TMT
ศุกร์
8.9486
TMT THB
0.1117
THB TMT
จันทร์
8.9486
TMT THB
0.1117
THB TMT
อังคาร
8.9879
TMT THB
0.1113
THB TMT
พุธ
8.9486
TMT THB
0.1117
THB TMT
พฤหัสบดี
8.9586
TMT THB
0.1116
THB TMT
ศุกร์
8.9661
TMT THB
0.1115
THB TMT
จันทร์
8.9993
TMT THB
0.1111
THB TMT
อังคาร
9.0186
TMT THB
0.1109
THB TMT
พุธ
9.0000
TMT THB
0.1111
THB TMT
พฤหัสบดี
9.0914
TMT THB
0.1100
THB TMT
ศุกร์
9.0928
TMT THB
0.1100
THB TMT
จันทร์
9.0371
TMT THB
0.1107
THB TMT
อังคาร
9.0086
TMT THB
0.1110
THB TMT
พุธ
8.9635
TMT THB
0.1116
THB TMT
พฤหัสบดี
8.9400
TMT THB
0.1119
THB TMT
ศุกร์
8.9222
TMT THB
0.1121
THB TMT
จันทร์
8.9571
TMT THB
0.1116
THB TMT
อังคาร
8.9943
TMT THB
0.1112
THB TMT
พุธ
9.0014
TMT THB
0.1111
THB TMT
พฤหัสบดี
9.0358
TMT THB
0.1107
THB TMT
ศุกร์
9.0029
TMT THB
0.1111
THB TMT
จันทร์
8.9507
TMT THB
0.1117
THB TMT
อังคาร
8.9421
TMT THB
0.1118
THB TMT
พุธ
8.9857
TMT THB
0.1113
THB TMT
พฤหัสบดี
9.0029
TMT THB
0.1111
THB TMT
ศุกร์
8.9914
TMT THB
0.1112
THB TMT
จันทร์
8.9821
TMT THB
0.1113
THB TMT
อังคาร
8.9664
TMT THB
0.1115
THB TMT
พุธ
8.9571
TMT THB
0.1116
THB TMT
พฤหัสบดี
8.9464
TMT THB
0.1118
THB TMT
ศุกร์
8.9550
TMT THB
0.1117
THB TMT
จันทร์
8.9429
TMT THB
0.1118
THB TMT
อังคาร
8.9286
TMT THB
0.1120
THB TMT
พุธ
8.8928
TMT THB
0.1124
THB TMT
พฤหัสบดี
8.9129
TMT THB
0.1122
THB TMT
ศุกร์
8.9171
TMT THB
0.1121
THB TMT
จันทร์
8.9171
TMT THB
0.1121
THB TMT
อังคาร
8.9100
TMT THB
0.1122
THB TMT
พุธ
8.9236
TMT THB
0.1121
THB TMT
พฤหัสบดี
8.9179
TMT THB
0.1121
THB TMT
ศุกร์
8.9250
TMT THB
0.1120
THB TMT
จันทร์
8.9028
TMT THB
0.1123
THB TMT
อังคาร
8.8921
TMT THB
0.1125
THB TMT
พุธ
8.9200
TMT THB
0.1121
THB TMT
พฤหัสบดี
8.9243
TMT THB
0.1121
THB TMT
ศุกร์
8.9171
TMT THB
0.1121
THB TMT
จันทร์
8.9107
TMT THB
0.1122
THB TMT
อังคาร
8.9143
TMT THB
0.1122
THB TMT
พุธ
8.9250
TMT THB
0.1120
THB TMT
พฤหัสบดี
8.9178
TMT THB
0.1121
THB TMT
ศุกร์
8.9407
TMT THB
0.1118
THB TMT
จันทร์
8.9300
TMT THB
0.1120
THB TMT
อังคาร
8.9229
TMT THB
0.1121
THB TMT
พุธ
8.9064
TMT THB
0.1123
THB TMT
พฤหัสบดี
8.9086
TMT THB
0.1123
THB TMT
ศุกร์
8.9057
TMT THB
0.1123
THB TMT
จันทร์
8.9271
TMT THB
0.1120
THB TMT
อังคาร
8.9107
TMT THB
0.1122
THB TMT
พุธ
8.9329
TMT THB
0.1119
THB TMT
พฤหัสบดี
8.9171
TMT THB
0.1121
THB TMT
ศุกร์
8.9278
TMT THB
0.1120
THB TMT
จันทร์
8.9900
TMT THB
0.1112
THB TMT
อังคาร
8.9950
TMT THB
0.1112
THB TMT
พุธ
9.0164
TMT THB
0.1109
THB TMT
พฤหัสบดี
9.0229
TMT THB
0.1108
THB TMT
ศุกร์
9.0314
TMT THB
0.1107
THB TMT
จันทร์
9.0077
TMT THB
0.1110
THB TMT
อังคาร
9.0286
TMT THB
0.1108
THB TMT
พุธ
9.0589
TMT THB
0.1104
THB TMT
พฤหัสบดี
9.0579
TMT THB
0.1104
THB TMT
ศุกร์
9.0514
TMT THB
0.1105
THB TMT
จันทร์
9.1044
TMT THB
0.1098
THB TMT
อังคาร
9.1072
TMT THB
0.1098
THB TMT
พุธ
9.1756
TMT THB
0.1090
THB TMT
พฤหัสบดี
9.1684
TMT THB
0.1091
THB TMT
ศุกร์
9.1360
TMT THB
0.1095
THB TMT
จันทร์
9.0950
TMT THB
0.1100
THB TMT
อังคาร
9.1229
TMT THB
0.1096
THB TMT
พุธ
9.1585
TMT THB
0.1092
THB TMT
พฤหัสบดี
9.1643
TMT THB
0.1091
THB TMT
ศุกร์
9.1780
TMT THB
0.1090
THB TMT
จันทร์
9.2200
TMT THB
0.1085
THB TMT
อังคาร
9.1686
TMT THB
0.1091
THB TMT
พุธ
9.1779
TMT THB
0.1090
THB TMT
พฤหัสบดี
9.1790
TMT THB
0.1089
THB TMT
ศุกร์
9.1286
TMT THB
0.1095
THB TMT
จันทร์
9.1236
TMT THB
0.1096
THB TMT
อังคาร
9.1685
TMT THB
0.1091
THB TMT
พุธ
9.1775
TMT THB
0.1090
THB TMT
พฤหัสบดี
9.1395
TMT THB
0.1094
THB TMT
ศุกร์
9.1486
TMT THB
0.1093
THB TMT
จันทร์
9.1499
TMT THB
0.1093
THB TMT
อังคาร
9.1246
TMT THB
0.1096
THB TMT
พุธ
9.1071
TMT THB
0.1098
THB TMT
พฤหัสบดี
9.1270
TMT THB
0.1096
THB TMT
ศุกร์
9.1640
TMT THB
0.1091
THB TMT
จันทร์
9.1560
TMT THB
0.1092
THB TMT
อังคาร
9.1701
TMT THB
0.1090
THB TMT
พุธ
9.1792
TMT THB
0.1089
THB TMT
พฤหัสบดี
9.1893
TMT THB
0.1088
THB TMT
ศุกร์
9.2669
TMT THB
0.1079
THB TMT
จันทร์
9.3526
TMT THB
0.1069
THB TMT
อังคาร
9.3671
TMT THB
0.1068
THB TMT
พุธ
9.3514
TMT THB
0.1069
THB TMT
พฤหัสบดี
9.4198
TMT THB
0.1062
THB TMT
ศุกร์
9.3899
TMT THB
0.1065
THB TMT
จันทร์
9.4327
TMT THB
0.1060
THB TMT
อังคาร
9.4231
TMT THB
0.1061
THB TMT
พุธ
9.4208
TMT THB
0.1061
THB TMT
พฤหัสบดี
9.4465
TMT THB
0.1059
THB TMT
ศุกร์
9.4657
TMT THB
0.1056
THB TMT
จันทร์
9.4641
TMT THB
0.1057
THB TMT
อังคาร
9.4857
TMT THB
0.1054
THB TMT
พุธ
9.4576
TMT THB
0.1057
THB TMT
พฤหัสบดี
9.5020
TMT THB
0.1052
THB TMT
ศุกร์
9.4852
TMT THB
0.1054
THB TMT
จันทร์
9.4637
TMT THB
0.1057
THB TMT
อังคาร
9.4486
TMT THB
0.1058
THB TMT
พุธ
9.5049
TMT THB
0.1052
THB TMT
พฤหัสบดี
9.4935
TMT THB
0.1053
THB TMT
ศุกร์
9.5078
TMT THB
0.1052
THB TMT
จันทร์
9.5087
TMT THB
0.1052
THB TMT
อังคาร
9.4978
TMT THB
0.1053
THB TMT
พุธ
9.5315
TMT THB
0.1049
THB TMT
พฤหัสบดี
9.5390
TMT THB
0.1048
THB TMT
ศุกร์
9.5392
TMT THB
0.1048
THB TMT
จันทร์
9.5343
TMT THB
0.1049
THB TMT
อังคาร
9.5612
TMT THB
0.1046
THB TMT
พุธ
9.5229
TMT THB
0.1050
THB TMT
พฤหัสบดี
9.5130
TMT THB
0.1051
THB TMT
ศุกร์
9.5433
TMT THB
0.1048
THB TMT
จันทร์
9.5420
TMT THB
0.1048
THB TMT
อังคาร
9.4978
TMT THB
0.1053
THB TMT
พุธ
9.4829
TMT THB
0.1055
THB TMT
พฤหัสบดี
9.4908
TMT THB
0.1054
THB TMT
ศุกร์
9.5313
TMT THB
0.1049
THB TMT
จันทร์
9.5114
TMT THB
0.1051
THB TMT
อังคาร
9.5089
TMT THB
0.1052
THB TMT
พุธ
9.4838
TMT THB
0.1054
THB TMT
พฤหัสบดี
9.4780
TMT THB
0.1055
THB TMT
ศุกร์
9.5057
TMT THB
0.1052
THB TMT
จันทร์
9.5330
TMT THB
0.1049
THB TMT
อังคาร
9.5064
TMT THB
0.1052
THB TMT
พุธ
9.5229
TMT THB
0.1050
THB TMT
พฤหัสบดี
9.4982
TMT THB
0.1053
THB TMT
ศุกร์
9.4888
TMT THB
0.1054
THB TMT
จันทร์
9.4769
TMT THB
0.1055
THB TMT
อังคาร
9.3659
TMT THB
0.1068
THB TMT
พุธ
9.3505
TMT THB
0.1069
THB TMT
พฤหัสบดี
9.3759
TMT THB
0.1067
THB TMT
ศุกร์
9.3576
TMT THB
0.1069
THB TMT
จันทร์
9.3175
TMT THB
0.1073
THB TMT
อังคาร
9.3037
TMT THB
0.1075
THB TMT
พุธ
9.3530
TMT THB
0.1069
THB TMT
พฤหัสบดี
9.3414
TMT THB
0.1071
THB TMT
ศุกร์
9.3538
TMT THB
0.1069
THB TMT
จันทร์
9.3457
TMT THB
0.1070
THB TMT
อังคาร
9.3632
TMT THB
0.1068
THB TMT
พุธ
9.3829
TMT THB
0.1066
THB TMT
พฤหัสบดี
9.3815
TMT THB
0.1066
THB TMT
ศุกร์
9.3692
TMT THB
0.1067
THB TMT
จันทร์
9.3980
TMT THB
0.1064
THB TMT
อังคาร
9.3670
TMT THB
0.1068
THB TMT
พุธ
9.3755
TMT THB
0.1067
THB TMT
พฤหัสบดี
9.3293
TMT THB
0.1072
THB TMT
ศุกร์
9.3021
TMT THB
0.1075
THB TMT
จันทร์
9.3379
TMT THB
0.1071
THB TMT
อังคาร
9.3158
TMT THB
0.1073
THB TMT
พุธ
9.3021
TMT THB
0.1075
THB TMT
พฤหัสบดี
9.2567
TMT THB
0.1080
THB TMT
ศุกร์
9.2537
TMT THB
0.1081
THB TMT
จันทร์
9.2736
TMT THB
0.1078
THB TMT
อังคาร
9.2724
TMT THB
0.1078
THB TMT
ศุกร์
9.2486
TMT THB
0.1081
THB TMT
จันทร์
9.2188
TMT THB
0.1085
THB TMT
อังคาร
9.2473
TMT THB
0.1081
THB TMT
พุธ
9.2370
TMT THB
0.1083
THB TMT
พฤหัสบดี
9.3229
TMT THB
0.1073
THB TMT
ศุกร์
9.3747
TMT THB
0.1067
THB TMT
จันทร์
9.4229
TMT THB
0.1061
THB TMT
อังคาร
9.4120
TMT THB
0.1062
THB TMT
พุธ
9.3943
TMT THB
0.1064
THB TMT
พฤหัสบดี
9.3914
TMT THB
0.1065
THB TMT
ศุกร์
9.3509
TMT THB
0.1069
THB TMT
จันทร์
9.3526
TMT THB
0.1069
THB TMT
อังคาร
9.3371
TMT THB
0.1071
THB TMT
พุธ
9.2930
TMT THB
0.1076
THB TMT
พฤหัสบดี
9.3265
TMT THB
0.1072
THB TMT
ศุกร์
9.3143
TMT THB
0.1074
THB TMT
จันทร์
9.3210
TMT THB
0.1073
THB TMT
อังคาร
9.3914
TMT THB
0.1065
THB TMT
พุธ
9.3743
TMT THB
0.1067
THB TMT
พฤหัสบดี
9.4131
TMT THB
0.1062
THB TMT
ศุกร์
9.4479
TMT THB
0.1058
THB TMT
จันทร์
9.4877
TMT THB
0.1054
THB TMT
อังคาร
9.4943
TMT THB
0.1053
THB TMT
พุธ
9.5086
TMT THB
0.1052
THB TMT
พฤหัสบดี
9.4298
TMT THB
0.1060
THB TMT
ศุกร์
9.3909
TMT THB
0.1065
THB TMT
จันทร์
9.4239
TMT THB
0.1061
THB TMT
อังคาร
9.4143
TMT THB
0.1062
THB TMT
พุธ
9.3957
TMT THB
0.1064
THB TMT
พฤหัสบดี
9.3714
TMT THB
0.1067
THB TMT
ศุกร์
9.4371
TMT THB
0.1060
THB TMT
จันทร์
9.4703
TMT THB
0.1056
THB TMT
อังคาร
9.4177
TMT THB
0.1062
THB TMT
พุธ
9.3926
TMT THB
0.1065
THB TMT
พฤหัสบดี
9.4013
TMT THB
0.1064
THB TMT
ศุกร์
9.4212
TMT THB
0.1061
THB TMT
จันทร์
9.4212
TMT THB
0.1061
THB TMT
อังคาร
9.4132
TMT THB
0.1062
THB TMT
พุธ
9.4200
TMT THB
0.1062
THB TMT
พฤหัสบดี
9.4240
TMT THB
0.1061
THB TMT
ศุกร์
9.4306
TMT THB
0.1060
THB TMT
จันทร์
9.4392
TMT THB
0.1059
THB TMT
อังคาร
9.4371
TMT THB
0.1060
THB TMT
พุธ
9.4380
TMT THB
0.1060
THB TMT
พฤหัสบดี
9.4076
TMT THB
0.1063
THB TMT
ศุกร์
9.3943
TMT THB
0.1064
THB TMT
จันทร์
9.3702
TMT THB
0.1067
THB TMT
อังคาร
9.3457
TMT THB
0.1070
THB TMT
พุธ
9.3506
TMT THB
0.1069
THB TMT
พฤหัสบดี
9.3820
TMT THB
0.1066
THB TMT
ศุกร์
9.3808
TMT THB
0.1066
THB TMT
จันทร์
9.3829
TMT THB
0.1066
THB TMT
อังคาร
9.3857
TMT THB
0.1065
THB TMT
พุธ
9.3657
TMT THB
0.1068
THB TMT
พฤหัสบดี
9.3372
TMT THB
0.1071
THB TMT
ศุกร์
9.3679
TMT THB
0.1067
THB TMT
จันทร์
9.3713
TMT THB
0.1067
THB TMT
อังคาร
9.3617
TMT THB
0.1068
THB TMT
พุธ
9.3474
TMT THB
0.1070
THB TMT
พฤหัสบดี
9.3543
TMT THB
0.1069
THB TMT
ศุกร์
9.3363
TMT THB
0.1071
THB TMT
จันทร์
9.3158
TMT THB
0.1073
THB TMT
อังคาร
9.3057
TMT THB
0.1075
THB TMT
พุธ
9.3029
TMT THB
0.1075
THB TMT
พฤหัสบดี
9.3015
TMT THB
0.1075
THB TMT
ศุกร์
9.2548
TMT THB
0.1081
THB TMT
จันทร์
9.2970
TMT THB
0.1076
THB TMT